සීගිරියේ අනෝම හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/04/09ධම්ම චින්තා 2019/04/1000:11:09
22017/08/08තණ්හාව මුල් කරගත් සත්වයාගේ උපත00:47:11
32017/08/06Sadaham sawana - රූපය ගැන ඔබ මෙසේ සිතුවාද? - පූජණීය සීගිරියේ අනෝම ස්වාමීන් වහන්සේ00:54:34

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.