පරපාමුල්ලේ සිරිවිමල හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12018/11/15Ven.Parapamulle Siriwimala Thero  - 2018.11.15 - 08.05 පරපාමුල්ලේ සිරිවිමල ස්වාමින් වහන්සේ00:50:17
22018/10/30Ven.Parapamulle Siriwimala Thero  - 2018.10.30 - 08.04 පරපාමුල්ලේ සිරිවිමල ස්වාමින්වහන්සේ00:47:03
32018/09/17පූජ්‍ය පරපාමුල්ලේ සිරිවිමල හිමි 2018 08 21 Ven Parapamulle Siriwimala thero00:50:05
42018/08/08Ven.Parapamulle Siriwimala Thero, - 2018.08.08 - 20.00 පරපාමුල්ලේ සිරිවිමල හිමි00:48:24
52018/05/25Ven.Parapamulle Siriwimala Thero - 2018.05.25 - 08.00 පරපාමුල්ලේ සිරිවිමල ස්වාමින් වහන්සේ00:44:58
62017/11/24ජීවිතයට සිතුවිල්ලක් 0900:06:53
72017/11/24ජීවිතයට සිතුවිල්ලක් - 0900:06:45
82017/11/24ජීවිතයට සිතුවිල්ලක් - 0800:05:33
92017/11/24ජීවිතයට සිතුවිල්ලක් - 0700:06:59
102017/08/02Parapamulle sirivimala himi 2017.07.2300:48:49
112016/09/2423-09-2016 Ven Parapamulle Sirivimala thero sirasa pansil handawa සත්පුරුෂ ලක්ෂණ V00:21:48
122016/09/2322-09-2016 Ven Parapamulle Sirivimala thero sirasa pansil handawa කල්‍යාණ මිත්‍රයා IV00:20:46
132016/09/2221-09-2016 Ven Parapamulle Sirivimala thero sirasa pansil handawa සිතේ උපන් රාගය, මෝහය III00:19:24
142016/09/2120-09-2016 Ven Parapamulle Sirivimala thero sirasa pansil handawa සත්පුරුෂයා සහ යෝනිසෝමනසිකාරය II00:16:28
152016/09/2019-09-2016 Ven Parapamulle Sirivimala Thero sirasa pansil handawa සත්පුරුෂයා යනු කවුද? I00:20:08
162015/04/26මව්පිය ගුණ වන්දනා කවි-00:18:36
172015/04/24Sadaham Ras 2014 08 17 YouTube - පරපාමුල්ලේ සිරිවිමල ස්වාමින්වහන්සේ00:04:06
182015/04/24SADAHAM RAS EP 155YouTube පරපාමුල්ලේ සිරිවිමල ස්වාමින්වහන්සේ00:27:27
192015/04/24Sadaham Ras 2014 02 09 YouTubeපරපාමුල්ලේ සිරිවිමල ස්වාමින්වහන්සේ00:25:56
202014/10/06Hiru Sadaham Ras - 2014-03-01 (හිරු සදහම් රැස්) - හිරු සදහම් රැස් - Buddhist Sermon00:26:37
212014/02/21Hiru Sadaham Ras - 2014-02-16 (හිරු සදහම් රැස්) - හිරු සදහම් රැස් - Buddhist Sermon00:27:04
222014/02/12Hiru Sadaham Ras - 2014-02-09 (හිරු සදහම් රැස්) - හිරු සදහම් රැස් - Buddhist Sermon00:25:56
232013/12/02Hiru Sadaham Ras - 2013-12-01 (හිරු සදහම් රැස්) - හිරු සදහම් රැස් - Buddhist Sermon00:26:37
242013/11/25Hiru Sadaham Ras - 2013-11-24 (හිරු සදහම් රැස්) - හිරු සදහම් රැස් - Buddhist Sermon00:26:23

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.