පල්ලේගම විජිත හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12017/05/15ven pallegama vijitha thero - gedarata budu bana 03 පූජ්ය.පල්ලේගම විජිත හිමි ගෙදරට බුදු බණ00:31:41
22017/05/10ven pallegama vijitha thero - gedarata budu bana පූජ්ය.පල්ලේගම විජිත හිමි ගෙදරට බුදු බණ00:25:37

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.