මිණුවන්ගොඩ කුසලධම්ම හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12018/12/17anusotha suthraya part 3 minuwangoda kusaladhamma thero00:09:59
22018/12/17anusotha suthraya part 2 minuwangoda kusaladhamma thero00:22:26
32018/12/17anusotha suthraya part1.minuwangoda kusaladhamma thero00:22:41
42018/01/04VTS 01 300:12:32
52017/08/23පටිච්චසමුප්පාදය 0100:20:33
62017/08/23පටිච්චසමුප්පාදය 0200:19:22
72017/08/20Minuwangoda kusala dhamma thero00:15:19
82017/02/24Ven.Minuwangoda Kusaladhamma Thero - 2017.02. 24 20.0000:45:22
92017/01/18අතිපුජ්‍ය මිනුවන්ගොඩ කුසලධම්ම ස්වාමින්වහන්සේ - (Ven. Minuwangoda Kusaladamma Thero ) -01:06:36
102015/11/28Minuwangoda Kusaladhamma Himi.. (ගණක මොග්ගල්ලාන සුත්‍රය..)01:12:45
112015/07/01Minuwangoda Kusaladhamma himi (ආසිවිසෝපම සුත්‍රය )00:55:30
122015/06/20Minuwangoda Kusaladhamma Himi.. (අංගුලිමාල සූත්‍රය ) Part 300:17:46
132015/06/20Minuwangoda Kusaladhamma Himi.. (අංගුලිමාල සූත්‍රය ) Part 200:17:46
142015/06/19Minuwangoda Kusaladhamma Himi.. (අංගුලිමාල සූත්‍රය) Part 100:17:46
152015/06/13Minuwangoda Kusaladhamma Himi. (කැළණිය රජමහා විහාරයේ ධර්ම දේශනය/ ධම්සක් පැවතුම් සූත්‍රය)00:58:21
162015/04/24මිණුවන්ගොඩ කුසලධම්ම හිමි00:55:02
172015/04/24මිණුවන්ගොඩ කුසලධම්ම හිමි00:53:36
182015/04/11Minuwangoda Kusaladhamma Himi ( LAK FM Sanhinda Pamula)01:27:13
192015/04/10Minuwangoda Kusaladhamma Thero01:19:14
202015/03/17මිණුවන්ගොඩ කුසලධම්ම හිමි. (ලක් FM සලපතළ මළුව....2015/02/28)00:42:29
212015/01/07Minuwangoda Kusaladhamma Himi (ලක් FM දුරුතු පොහෝ දින ධර්ම දේශනාව.) 2015/01/0400:48:36
222015/01/07මිණුවන්ගොඩ කුසලධම්ම හිමි. (ලක් FM සලපතළ මළුව) 2014/12/2700:38:27
232014/12/23Minuwangoda Kusaladhamma Himi. (Lak FM Salapathala Maluwa/ Cha Passayathana Sutra) 2014-12-1300:38:59
242014/12/21Minuwangoda Kusaladhamma Himi, (Pohoya Dharma Deshana/ Pramada Vihari Sutra) 2014-11-0600:48:46
252014/12/03Minuwangoda Kusala Dhamma Himi (Lak FM Salapathala Maluwa 15.11.2014)00:41:14

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.