බෝධිමළුවේ සංඝානන්ද හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/09/09Bodhimaluwe Sangananda Thero - Darma Dakshina 2019-08-2400:49:12
22019/09/07Bodhimaluwe Sangananda Thero - Darma Dakshina 2019-08-1700:55:51
32019/09/05බ්‍රාහ්මණ වෙන්න ඔබත් කැමතිද?2019 08 10පූජ්‍ය බෝධිමළුවේ සංඝානන්ද හිමි සදහම් ධර්ම දේශණාව Neth fm විකාශ00:50:38
42019/09/04 Ven Bodhimaluwe Sangananda Thero - ධර්ම දේශනා බණ 2 - Dhamma sermon Bana 200:53:56
52019/09/01 Ven Bodhimaluwe Sangananda Thero - ධර්ම දේශනා බණ 1 - Dhamma sermon Bana 100:48:58
62019/08/31Bodhimaluwe Sangananda Thero - Darma Dakshina 2019-08-1000:50:50
72019/08/17මෛත්‍රී වඩන කෙනාගේ මුහුණ පැහැපත් වෙනවා,බබළනවා ලස්සන වෙනවා00:55:22
82019/08/17Bodhimaluwe Sangananda Thero - Darma Dakshina 2019-07-2000:53:20
92019/08/17Bodhimaluwe Sangananda Thero - Darma Dakshina 2019-07-0600:55:19
102019/08/06Bodhimaluwe Sangananda Thero - Darma Dakshina 2019-06-2200:53:53
112019/08/06Bodhimaluwe Sangananda Thero - Darma Dakshina 2019-06-08ngananda Thero - Darma Dakshina 2019-06-0800:46:39
122019/08/06Bodhimaluwe Sangananda Thero - Darma Dakshina 2019-06-0100:54:08
132019/07/30Bodhimaluwe Sangananda Thero - Darma Dakshina 2019-05-2500:56:04
142019/07/25පූජ්‍ය බෝධිමළුවේ සංඝානන්ද හිමි 2019 07 20 ධර්ම දක්ෂිණා සදහම් ධර්ම දේශණාව නෙත් fm නාලිකාවේ විකාශනයකි00:52:20
152019/07/16Bodhimaluwe Sangananda Thero - Darma Dakshina 2019-05-1800:54:21
162019/05/26මහ දුගියා කාශ්‍යප තථාගතයන්ට දානය දුන් දවසෙම සත් රුවන් වැස්සක්"-පණ්ඩිත සාමණේරයන් වහන්සේගේ කතාව00:55:27
172019/05/15Bodhimaluwe Sangananda Thero - Darma Dakshina 2019-05-0400:53:56
182019/04/14Bodhimaluwe Sangananda Thero - Darma Dakshina 2019-04-1300:54:33
192019/04/07Bodhimaluwe Sangananda Thero - Darma Dakshina 2019-04-0600:53:04
202019/03/30Bodhimaluwe Sangananda Thero - Darma Dakshina 2019-03-3000:53:21
212019/01/30Bodhimaluwe Sangananda Thero - Darma Dakshina 2019-01-2800:53:52
222017/05/08Ven. Bodhimaluwe Sangananda Thero - Dhamma Preaching at Bandirippuwa Sri Thuparamaya 2017-05-0601:38:58

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.