බෝධිමළුවේ සංඝානන්ද හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/07/16Bodhimaluwe Sangananda Thero - Darma Dakshina 2019-05-1800:54:21
22019/05/15Bodhimaluwe Sangananda Thero - Darma Dakshina 2019-05-0400:53:56
32019/04/14Bodhimaluwe Sangananda Thero - Darma Dakshina 2019-04-1300:54:33
42019/04/07Bodhimaluwe Sangananda Thero - Darma Dakshina 2019-04-0600:53:04
52019/03/30Bodhimaluwe Sangananda Thero - Darma Dakshina 2019-03-3000:53:21
62019/01/30Bodhimaluwe Sangananda Thero - Darma Dakshina 2019-01-2800:53:52
72017/05/08Ven. Bodhimaluwe Sangananda Thero - Dhamma Preaching at Bandirippuwa Sri Thuparamaya 2017-05-0601:38:58

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.