අවිස්සාවෙල්ලේ පදුම හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12020/01/25සර්ප හිසක් මෙන් කාමය දකින්න, දුටු විගස ප්‍රහාණය කරන්න Ven. Avissawelle Paduma thero (2020 - 01 - 22)00:57:09
22017/06/04Ven. Avissawelle Paduma Thero Dhamma Preaching at Bandirippuwa Sri Thuparamaya 2017-05-2201:35:17

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.