වව්නියාවේ පඤ්ඤාසේකර හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12017/05/13Ven. Vavuniyawe Pagngnasekera Thero Dhamma Preaching at Bandirippuwa Sri Thuparamaya 2017-05-1201:04:32
22015/11/24sadaham sawana - බුදු සමිඳුන් පෙන්වා දුන් මග- පූජ්‍ය වව්නියාවේ පඤ්ඤාසේකර ස්වාමින් වහන්සේ00:58:49
32015/10/07Sadaham Sawana - ශ්‍රද්ධාව 11 - පූජ්‍ය වව්නියාවේ පඤ්ඤාසේකර ස්වාමීන් වහන්සේ00:56:03
42015/09/29Sadaham Sawana - ශ්‍රද්ධාව - පූජ්‍ය වව්නියාවේ පඤ්ඤාසේකර ස්වාමීන් වහන්සේ00:56:37
52015/09/15සදහම් සවන - ශ්‍රද්ධාව - පූජ්‍ය වව්නියාවේ පඤ්ඤාසේකර ස්වාමීන් වහන්සේ00:58:44
62015/09/01සදහම් සවන - අභිධර්මය - පූජ්‍ය වව්නියාවේ පඤ්ඤාසේකර ස්වාමීන් වහන්සේ00:59:12
72015/08/12සදහම් සවන - මෝහය - පූජ්‍ය වව්නියාවේ පඤ්ඤාසේකර ස්වාමීන් වහන්සේ00:46:51
82015/07/20සදහම් සවන - බුදුන් දෙසූ දහම් මග යන්නට ----- පූජ්‍ය වව්නියාවේ පඤ්ඤාසේකර ස්වාමීන් වහන්සේ00:54:23

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.