කොත්මලේ කුමාරකස්සප හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/09/18Wibhajjawada | 2019-09-18 | 9.00PM | විභජ්ජවාද00:56:31
22019/09/18විභජ්ජවාද01:00:40
32019/09/16නිවැරදි සද්ධර්මය තෝරා ගන්නා ආකාරය02:27:20
42019/09/16ඕරා කිරණ(Aura Rays) වල බලපෑමක් නිර්වාණය අවබෝධය කෙරෙහි පවතිනවාද?00:07:19
52019/09/15Ven. Kothmale Kumara Kassapa thero | 2019-07-29| The Imperial Hotel, Stroud England01:58:55
62019/09/13Ven Kothmale Kumara Kassapa Thero | 2019-07-23 ආනාපානාසති භාවනාව වැඩීමේ ප්‍රතිලාභ (ලන්ඩන් දේශණා)01:48:11
72019/09/13Ven Kothmale Kumara Kassapa thero - Vibajja wadaya00:57:15
82019/09/13අති පූජ්‍ය කොත්මලේ කුමාර කස්සප ස්වාමින්වහන්සේ Kothmale Kumara kassapa theroo Chaturarya darma01:51:59
92019/09/1213. දේශපාලන අනුග්‍රහයක් නොමැතිව සංගායනාවක් කල නොහැකිද - Most Ven. Kothmale Kumara kassapa Thero00:01:24
102019/09/1211. ඔරා එකක් ගැන ධර්මයේ විග්‍රහ වෙනවාද - Most Ven. Kothmale Kumara kassapa Thero00:07:19
112019/09/1210. කමටහන් කියන්නේ කුමක්ද - Most Ven. Kothmale Kumara kassapa Thero00:02:53
122019/09/11Wibhajjawada | 2019-09-11 | 9.00PM | විභජ්ජවාද00:58:55
132019/09/09Wibajjawada Shasana Samiksha | 2019-09-07 | 9.00 PM | විභජ්ජවාද ශාසන සමික්ෂා01:00:40
142019/09/08Ven Kothmale Kumara Kassapa Thero | 2019-07-23 නීවරණ ධර්ම මැඩලීමට ආනාපානසති භාවනාව (ලන්ඩන් දේශණා)02:03:57
152019/09/06Vibajjawada Ven. Kothmale Kumarakassapa Thero 2019-09-0500:56:17
162019/09/04Wibhajjawada | 2019-09-04 | 9.00PM | විභජ්ජවාද00:57:05
172019/09/02Wibajjawada Shasana Samiksha | 2019-08-31 | 9.00 PM | විභජ්ජවාද ශාසන සමික්ෂා00:57:22
182019/09/01ඔලුවේ කැක්කුම සනීප වූ විට සැපද?00:17:17
192019/09/01පාපී මතවාද වලට හසු නොවන්න - Vibajjawada - Ven. Kothmale Kumarakassapa Thero 2019-08-3101:07:01
202019/08/31යතාර්ථය දකින්න..... අතිපූජ්‍ය කොත්මලේ කුමාරකස්සප ස්වාමීන් වහන්සේ00:03:03
212019/08/309. අපි භවයෙන් භවයට ගෙනයන ශක්තියක් තියනවාද - Most Ven. Kothmale Kumara kassapa Thero00:09:31
222019/08/308. ධ්‍යාන අංග වඩන කොට ප්‍රහානයේ අංග අඩුවෙනවාද - Most Ven. Kothmale Kumara kassapa Thero00:04:44
232019/08/30Wibhajjawada | 2019-08-28 | 9.00PM | විභජ්ජවාද00:50:38
242019/08/30ඔරිජිනල් ත්‍රිපිටකය Vibajjawada Ven. Kothmale Kumarakassapa Thero 2019-08-2900:57:45
252019/08/29විභජ්ජවාද විද්‍යුත් ත්‍රිපිටක පූජාව00:13:25
262019/08/29ඇසට රූපය පතිත වීම "පටිඝ සම්පස්සයයි" නාම ධර්ම ස්පර්ශය "අධිවචන සම්පස්සයයි" (2019 - 08 - 28)00:59:14
272019/08/28භාවනා උපදෙස් පුජ්‍ය කොත්මලේ කුමාරකස්සප ස්වාමින් වහන්සේ00:12:49
282019/08/277. ලෞකික ධ්‍යාන සහ ලොකොත්තර ධ්‍යාන ගැන - Most Ven. Kothmale Kumara kassapa Thero00:06:56
292019/08/2712. හාමුදුරුවරු 5000කට ත්‍රිපිටක ලබාදෙනවා කියන්නේ ඇත්තද - Most Ven. Kothmale Kumara kassapa Thero00:08:06
302019/08/26අති අසත්පුරුෂයා - Wibajjawada Shasana Samiksha 2019-08-2400:09:24
312019/08/26Wibajjawada Shasana Samiksha | 2019-08-24 | 9.00 PM | විභජ්ජවාද ශාසන සමික්ෂා00:58:51
322019/08/256. නාම, රූප යනු දෙකක්ද එකක්ද - Most Ven. Kothmale Kumara kassapa Thero00:02:06
332019/08/255. සිව්පිලිසිඹියාපත් මහරහතන් වහන්සේ කියා ඇමතීම නිවැරදිද - Most Ven. Kothmale Kumara kassapa Thero00:07:59
342019/08/24නිවැරදි සද්ධර්මය තෝරාගන්නා ආකාරය|hd|2019 07 28 | ලන්ඩන් දේශනා 0702:27:20
352019/08/24ආර්ය මාර්ග විවරණය01:42:32
362019/08/234. නිවැරදි ධර්මය දේශනා කරන ස්වාමින් වහන්සේලා සොයාගන්නේ කෙසේද-Most Ven. Kothmale Kumara kassapa Thero00:12:02
372019/08/233.කොහොමද නිවැරදි පතපොත සොයාගන්නේ- Most Ven. Kothmale Kumara kassapa Thero00:05:27
382019/08/23Ven. Kothmale Kumarakassapa thero 2019-08-2300:52:26
392019/08/23දැනගන්නේ ඔබ දන්නා දෙයක්ම මිස පෙනුන දෙය නොව Ven. Kothmale Kumarakassapa thero (2019 - 08 - 22)00:59:25
402019/08/22කෙලෙස් ගෙවා දමමු.|text video00:01:12
412019/08/21Vibbajawada Ven.Kothmale Kumarakassapa Thero 2019-08- 2100:54:36
422019/08/21Wibhajjawada | 2019-08-21 | 9.00PM | විභජ්ජවාද00:55:46
432019/08/21අසාරකට්ඨෙන අනත්තා - සැබෑ අරුත00:10:41
442019/08/212.සීලය - Most Ven. Kothmale Kumara kassapa Thero00:06:08
452019/08/21ධර්මය අවබෝධ කරන්නේ කොහොමද?00:09:27
462019/08/21ත්‍රිපිටකය ගැන හරියටම දැනගන්න00:04:33
472019/08/19රූපයෙන් ඉපැදුන ආත්ම දෘෂ්ඨිය (ලන්ඩන් දේශණා)01:39:39
482019/08/19සෘතවත් ආර්ය ශ්‍රාවකයාගේ වේදනාව (ලන්ඩන් දේශණා)01:40:10
492019/08/19දුක මත පිහිටි සංකල්පමය ලෝකය (ලන්ඩන් දේශනා)01:54:00
502019/08/19සංකල්ප රාගය, කාමයයි02:27:23
512019/08/19දර්ශණය උදෙසා යථාර්තවාදී නුවණක් (ලන්ඩන් දේශණා)01:47:39
522019/08/19සංකල්පමය ලෝකය පිරිසිද දකිමු (ලන්ඩන් දේශනා)01:30:50
532019/08/19Wibajjawada Shasana Samiksha | 2019-08-17 | 9.00 PM | විභජ්ජවාද ශාසන සමික්ෂා01:08:18
542019/08/18ධ්‍යාන ගැන ඇත්ත සහ මුලාව00:18:25
552019/08/181.සංසාර දුක - Most Ven. Kothmale Kumara kassapa Thero00:14:08
562019/08/17Ven Kothmale Kumara Kassapa Thero | 2019-08-03 සංකල්පමය ලෝකය පිරිසිද දකිමු (ලන්ඩන් දේශණා)01:30:50
572019/08/16විභජ්ජවාද රූප කාණ්ඩය 03 කොත්මලේ කුමාර කස්සප හිමි wibhajjawada rupa kandaya 0300:54:15
582019/08/15විභජ්ජවාද රූප කාණ්ඩය 02 කොත්මලේ කුමාර කස්සප හිමි wibhajjawada rupa kandaya 0200:56:55
592019/08/14Ven Kothmale Kumara Kassapa Thero 2019 08 04 සෘතවත් ආර්ය ශ්‍රාවකයාගේ වේදනාව ලන්ඩන් දේශණා01:40:10
602019/08/13Ven Kothmale Kumara Kassapa Thero | 2019-08-01 රූපයෙන් ඉපැදුන ආත්ම දෘෂ්ඨිය (ලන්ඩන් දේශණා)01:39:39
612019/08/12විභජ්ජවාද රූප කාණ්ඩය 01 කොත්මලේ කුමාර කස්සප හිමි Wibhajjawada rupa kandaya 0100:56:04
622019/08/12Wibajjawada Shasana Samiksha | 2019-08-10 | 9.00 PM | විභජ්ජවාද ශාසන සමික්ෂා00:54:57
632019/08/11Ven Kothmale Kumara Kassapa Thero | 2019-07-04 සෘතවත් ආර්ය ශ්‍රාවකයාගේ වේදනාව (ලන්ඩන් දේශණා)01:40:10
642019/08/11සසර දනව්ව Ven. Kothmale Kumarakassapa Thero 2019- 08-1000:53:53
652019/08/10Ven Kothmale Kumara Kassapa Thero | 2019-07-21 දුක මත පිහිටි සංකල්පමය ලෝකය (ලන්ඩන් දේශණා)01:54:00
662019/08/10Most Ven. Kothmale Kumarakassapa Thero - Damma Desana In Leicester United Kingdom01:40:34
672019/08/09දුක දුරු කිරීම...Ven Kothmale Kumara Kassapa Thero | 2019-08-01 (ලන්ඩන් දේශණා )01:44:02
682019/08/09සංකල්පය අපට කල දෙය...... Most ven Kothmale kumara kassapa thero00:06:43
692019/08/09Ven. Kothmale Kumarakasapa Thero 2019-08-0700:55:09
702019/08/08ත්‍රිපිටකය යනු සංකල්පනාවක් නොවේ-THIPITAKAYA IS NOT A CONCEPTION- VEN. KUMARA KASSAPA THERO01:02:10
712019/08/08Ven Kothmale Kumara Kassapa Thero | 2019-07-28 සංකල්ප රාගය, කාමයයි (ලන්ඩන් දේශණා - 07)02:27:23
722019/08/07Wibhajjawada | 2019-08-07 | 9.00PM | විභජ්ජවාද00:58:55
732019/08/06Ven Kothmale Kumara Kassapa Thero | 2019-07-27 දර්ශණය උදෙසා යථාර්තවාදී නුවණක් (ලන්ඩන් දේශණා)01:47:39
742019/08/05අවිද්‍යාවෙන් වැසීගිය අනිත්‍යය (ලන්ඩන් දේශණා-06)01:10:04
752019/08/05ආත්ම දෘෂ්ඨියෙන් සැකසූ මමත්වය දුරලමු (ලන්ඩන් දේශණා-05)01:43:20
762019/08/05ශාසන ශුන්‍යතාවය (ලන්ඩන් දේශණා - 04)01:22:03
772019/08/05සම්මා දුක්ඛක්ඛය ගාමිණී පටිපදා (ලන්ඩන් දේශණා - 03)01:53:58
782019/08/05සංස්කාරයේ සංකරණය (ලන්ඩන් දේශණා -02)01:51:59
792019/08/05උතුම් වූ දුක්ඛ ආර්ය සත්‍යය සොයා (ලන්ඩන් දේශණා -01)01:51:57
802019/08/05Ven Kothmale Kumara Kassapa Thero @London 2019-07-27 අති ගෞරවනීය කොත්මලේ කුමාර කස්සප ස්වාමීන්වහන්සේ!01:50:33
812019/08/04ත්‍රිපිටකය(THRIPITAKAYA)-පූජණීය කොත්මලේ කුමාර කස්සප ස්වාමින් වහන්සේ00:48:56
822019/08/04අනිච්ච සංඥාව Ven Kothmale Kumarakassapa Thero00:47:11
832019/08/03Ven Kothmale Kumara Kassapa Thero | 2019-07-21 චතුරාර්‍ය සත්‍යය පිරිසිද දැකීම (ලන්ඩන් දේශණා )01:55:41
842019/08/01රහතන් වහන්සේට දරු දුක නැති වනවා නොව දුක් වීමට දරුවෙක් නැති වේ Kothmale Kumarakassapa thero (19-7-31)01:00:38
852019/08/01පූජ්‍ය කොත්මලේ කුමාර කාශ්‍යප හිමි 2019 07 31 සදහම් ධර්ම දේශණාව බෞද්ධයා නාලිකාවේ බැතිබර විකාශනයකි00:56:14
862019/08/01Ven. Kothmale Kumarakassapa Thero 2019-07-3000:52:56
872019/07/31චතුරාර්ය සත්‍යය සහ පටිච්ච සමුද්පාදය | Ven. Kothmale Kumara Kassapa thero | 2019-07-28 | Bristol UK02:27:20
882019/07/31Wibhajjawada | 2019-07-31 | 9.00PM | විභජ්ජවාද00:56:38
892019/07/31Ven Kothmale Kumara Kassapa Thero | 2019-07-16 අවිද්‍යාවෙන් වැසීගිය අනිත්‍යය (ලන්ඩන් දේශණා-06)01:10:04
902019/07/31Ven Kothmale Kumarakassapa Thero 2019- 08- 0100:51:25
912019/07/30Kothmale Kumara Kassapa Thero - Damsak Nada 2019-05-2600:44:27
922019/07/30Ven Kothmale Kumara Kassapa Thero | 2019-07-21 ආත්ම දෘෂ්ඨියෙන් සැකසූ මමත්වය දුරලමු (ලන්ඩන් දේශණා-05)01:43:20
932019/07/29පූජ්‍ය කොත්මලේ කුමාර කාශ්‍යප හිමි 2019 07 24 සදහම් ධර්ම දේශණාව බෞද්ධයා නාලිකාවේ බැතිබර විකාශනය01:57:56
942019/07/29Rev Kothmale Kumara Kassapa Thero01:11:20
952019/07/28Ven Kothmale Kumara Kassapa Thero @Sambodhi 2019-07-21 අති පූජ්‍ය කොත්මලේ කුමාර කස්සප ස්වාමීන්වහන්සේ01:43:23
962019/07/28Ven. Kothmale Kumarakassapa Thero 2019- 07- 2600:52:37
972019/07/27Dhamma Talk at London Buddhist Vihara-පූජණීය කොත්මලේ කුමාර කස්සප ස්වාමින් වහන්සේ01:22:12
982019/07/27Ven Kothmale Kumara Kassapa Thero | 2019-07-20 ශාසන ශුන්‍යතාවය (ලන්ඩන් දේශණා - 04)01:22:03
992019/07/27පූජ්‍ය කොත්මලේ කුමාර කාශ්‍යප හිමි 2019 07 24 සදහම් ධර්ම දේශණාව බෞද්ධයා නාලිකාවේ බැතිබර විකාශනයකි00:56:58
1002019/07/26Dhamma Talk at London Buddhist Vihara by Ven Kothmale Kumara Kassapa Thero01:22:12
1012019/07/25පූජ්‍ය කොත්මලේ කුමාර කාශ්‍යප හිමි 2019 07 20 ලන්ඩන් සාරේ නුවර තේමිස් බෞද්ධ විහාරස්ථානයේදී පැවැත්වූ01:48:16
1022019/07/25පූජණීය කොත්මලේ කුමාර කස්සප ස්වාමින් වහන්සේ-Dhamma Talk at Thames Buddhist Vihara01:53:59
1032019/07/25Vibajjawada Ven. Kothmale Kumarakassapa Thero 2019- 07 -2500:53:59
1042019/07/25Ven Kothmale Kumara Kassapa Thero | 2019-07-20 සම්මා දුක්ඛක්කය ගාමිණී පටිපදා (ලන්ඩන් දේශණා - 03)01:53:58
1052019/07/25Dhamma Talk Kumara Kassapa Thero Thames Vihara01:53:59
1062019/07/25ආර්යයන් මාකට් කිරීම සහ අනිත්‍ය00:12:01
1072019/07/24Wibhajjawada | 2019-07-24 | 9.00PM | විභජ්ජවාද00:57:34
1082019/07/23දුක සහ දුක්ඛ ආර්ය සත්‍යය.....00:51:54
1092019/07/23දුක අවබෝධ කරගැනීමට නම්.....01:53:26
1102019/07/23ජිවිතය තුළින් ධර්මය දකින්නට නම්.....02:02:36
1112019/07/21Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2019-07-13 කායගතාසතියෙන් සසර ජය ගනිමු00:41:33
1122019/07/21Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2019-07-14 ප්‍රඥාවේ ආරම්භය සහ අවසානය01:25:45
1132019/07/21Ven Kothmale Kumara Kassapa Thero | 2019-07-19 සංස්කාරයේ සංකරණය (ලන්ඩන් දේශණා -02)01:51:59
1142019/07/20Dhamma Talk - Ven. Kothmale Kumara Kassapa Thero-පූජණීය කොත්මලේ කුමාර කස්සප ස්වාමින් වහන්සේ01:52:00
1152019/07/18ven kothmale kumara kassapa thero | 2019-07-14 උතුම් වූ දුක්ඛ ආර්ය සත්‍යය සොයා (ලන්ඩන් දේශණා -01)01:51:57
1162019/07/18Ven. Kothmale Kumara Kassapa thero | Jethavana Buddhist Vihara Birmingham UK | 2019-07-1401:51:55
1172019/07/18 Ven Kothmale Kumarakassapa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 4 - Dhamma sermon Bana 402:02:36
1182019/07/17Wibajjawada Ven Kothmale Kumarakassapa Thero 2019-17-1700:55:52
1192019/07/17Wibhajjawada | 2019-07-17 | 9.00PM | විභජ්ජවාද00:57:23
1202019/07/17Ven Kothmale Kumarakassapa Thero 2019-07-1601:59:36
1212019/07/17දැන ගත් සිද්ධියයි පෙනෙන සිද්ධියයි දෙකක් කියා නොදැනීමෙන් ගොඩනැගෙන නිත්‍ය සඥ්ඥාව (2019 - 07 - 16)02:07:08
1222019/07/16Ven Kothmale Kumarakassapa Thero | 2019-07-16 | 9.30PM02:02:36
1232019/07/15පූජ්‍ය කොත්මලේ කුමාර කාශ්‍යප හිමි 2019 07 10 සදහම් ධර්ම දේශණාව බෞද්ධයා නාලිකාවේ බැතිබර විකාශනයකි01:03:08
1242019/07/15Wibajjawada Shasana Samiksha | 2019-07-13 | 9.00 PM | විභජ්ජවාද ශාසන සමික්ෂා00:59:10
1252019/07/11පූජ්‍ය කොත්මලේ කුමාර කාශ්‍යප හිමි 2019 07 03 සදහමි ධර්ම දේශනාව බෞද්ධයා නාලිකාවේ බැතිබර විකාශනයකි00:58:34
1262019/07/11Vibajjawada Ven. Kothmale Kumarakassapa Thero 2019-07-1001:02:31
1272019/07/10Wibhajjawada | 2019-07-10 | 9.00PM | විභජ්ජවාද01:03:08
1282019/07/10ප්‍රතිපදාව නොවරදවා ගැනීමට අවශ්‍ය කරුණු - කොත්මලේ කුමරකස්සප හිමි00:56:37
1292019/07/10කැමැත්තටයි විපාකය - Ven. Kothmale Kumarakassapa Thero00:05:42
1302019/07/08Wibajjawada Shasana Samiksha | 2019-07-06 | 9.00 PM | විභජ්ජවාද ශාසන සමික්ෂා01:03:56
1312019/07/07යම් වැඩක් කොට නම කියා ගන්නා සහ නොවන අය...00:01:21
1322019/07/07"අනිත්‍ය නිසා දුකයි"විග්‍රහය වැරදිය.X , "අනිත්‍ය නම් එය දුකයි"නිවැරදි විග්‍රහය.✔00:18:41
1332019/07/07කුමක්ද මේ නිකාන්ති තණ්හාව ?00:12:47
1342019/07/07කිංසුකෝපම සූත්‍රය .....00:15:00
1352019/07/07පැයක් තිස්සේ විඳවන ඔලුවේ කැක්කුම සහ රහතන් වහන්සේගේ වේදනාව.........00:06:00
1362019/07/07විපාක චේතනාව සහ නව සංස්කාර අතර වෙනස00:16:01
1372019/07/07ලෝකන්තගමන සුත්‍රය00:10:00
1382019/07/04Vibajjawada Ven. Kothmale Kumarakassapa Thero 2019-07-0400:55:55
1392019/07/03Wibhajjawada | 2019-07-03 | 9.00PM | විභජ්ජවාද00:58:50
1402019/06/30 Ven Kothmale Kumarakassapa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 3 - Dhamma sermon Bana 300:51:54
1412019/06/30 Ven Kothmale Kumarakassapa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 2 - Dhamma sermon Bana 201:57:56
1422019/06/30Wibajjawada Shasana Samiksha | 2019-06-29 | 9.00 PM | විභජ්ජවාද ශාසන සමික්ෂා01:02:24
1432019/06/27Ven Kothmale Kumarakassapa Thero 2019-06-2600:54:44
1442019/06/27පූජ්‍ය කොත්මලේ කුමාර කාශ්‍යප හිමි 2019 06 26 සදහම් ධර්ම දේශණාව බෞද්ධයා නාලිකාවේ බැතිබර විකාශනයකි00:55:58
1452019/06/26පූජ්‍ය කොත්මලේ කුමාර කාශ්‍යප හිමි2019 06 16සුමදුර සදහම් ධර්ම දේශණාව බෞද්ධයා නාලිකාවේ බැතිබර විකාශනය01:53:10
1462019/06/26Wibhajjawada | 2019-06-26 | 9.00PM | විභජ්ජවාද00:56:27
1472019/06/20Vibajjawada Ven Kothmale Kumarakassapa Thero 2019-06-2000:53:51
1482019/06/19Wibhajjawada | 2019-06-19 | 9.00PM | විභජ්ජවාද00:54:40
1492019/06/19Ven Kothmale Kumarakassapa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 1 - Dhamma sermon Bana 101:53:26
1502019/06/17Ven Kothmale Kumarakassapa Thero | 2019-06-16 | 09.00PM01:53:26
1512019/06/17Ven. Kothmale Kumarakassapa Thero 2019-06-1601:55:28
1522019/06/17සදිසා දොරටු හයේ දොරටුපාලයින් නැති නගරයකි Ven. Kothmale Kumarakassapa thero (2019 - 06 - 16)01:37:59
1532019/06/17පූජ්‍ය කොත්මලේ කුමාර කාශ්‍යප හිමි 2019 04 24 සදහම් ධර්ම දේශනාව බෞද්ධයා නාලිකාවේ මැතිවර විකාශනයකි00:51:41
1542019/06/16Wibajjawada Shasana Samiksha | 2019-06-15 | 9.00 PM | විභජ්ජවාද ශාසන සමික්ෂා00:51:27
1552019/06/15නැව කැඩී මුහුදට වැටුනොත් පාවෙන අසූචි තැවරූ ලෑල්ලක් පිළිකුල් වේද (2019-6-14) කොත්මලේ කුමාරකස්සප හිමි00:54:22
1562019/06/14පූජ්‍ය කොත්මලේ කුමාර කාශ්‍යප හිමි 2019 06 12 සදහම් ධර්ම දේශනාව බෞද්ධයා නාලිකාවේ බැතිබර විකාශනයකි00:58:54
1572019/06/13Vibajjawada Ven. Kothmale Kumara Kassapa thero 2019 06 1300:57:59
1582019/06/13Ven Kothmale Kumarakassapa Thero | 2019-04-24 | 10.00AM00:51:54
1592019/06/12Wibhajjawada | 2019-06-12 | 9.00PM | විභජ්ජවාද00:59:06
1602019/06/10Wibajjawada Shasana Samiksha | 2019-06-08 | 9.00 PM | විභජ්ජවාද ශාසන සමික්ෂා00:55:03
1612019/06/08පූජ්‍ය කොත්මලේ කුමාර කාශ්‍යප හිමි 2019 05 05සදහම් ධර්ම දේශනාව බෞද්ධයා නාලිකාවේ බැතිබර විකාශනයකි00:57:06
1622019/06/07කැමැත්තටයි විපාකය00:05:42
1632019/06/05Vibajjawada Ven. Kothmale Kumarakassapa Thero 2019-06-0500:56:37
1642019/06/05Wibhajjawada | 2019-06-05 | 9.00PM | විභජ්ජවාද00:57:16
1652019/06/052019-06-03 (ශ්‍රී ලංකා ගුවන් විදුලි සේවයේ පැවති දේශනය )Ven Kothmale Kumarakassapa Thero00:45:11
1662019/06/03Ven.Kothmale Kumarakassapa Thero  - 2019.06.03 -  08.03 කොත්මලේ කුමාරකස්සප ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:49:58
1672019/06/03Wibajjawada Shasana Samiksha | 2019-06-01 | 9.00 PM | විභජ්ජවාද ශාසන සමික්ෂා00:59:14
1682019/05/30Vibajjawada Ven. Kothmale Kumarakassapa Thero 2019-05- 3000:52:36
1692019/05/29Wibhajjawada | 2019-05-29 | 9.00PM | විභජ්ජවාද00:55:00
1702019/05/27Wibajjawada Shasana Samiksha | 2019-05-25 | 9.00 PM | විභජ්ජවාද ශාසන සමික්ෂා01:02:28
1712019/05/24පූජ්‍යපාද කොත්මලේ කුමාර කාශ්‍යප හිමි 2019 05 22සදහම් ධර්ම දේශනාව බෞද්ධයා නාලිකාවේ බැතිබර විකාශනයකි00:59:38
1722019/05/23Vibajjawada Ven. Kothmale Kumara Kassapa Thero 2019-05- 2200:59:26
1732019/05/23Ven Kothmale Kumara Kassapa Thero - ලොකෝත්තර කුසල සිත00:52:31
1742019/05/22Wibhajjawada | 2019-05-22 | 9.00PM | විභජ්ජවාද00:59:38
1752019/05/20යථාර්තය_දැකීමෙන්_දුක_දුරු_කිරීම01:59:38
1762019/05/16May 16, 201900:56:08
1772019/05/16විභජ්ජවාද ධර්ම දේශනාව (2019-05-15) - Kothmale Kumarakassapa suwaminwahanse00:56:27
1782019/05/16කලහා_විවාද,_ශෝක_පරිදේව,මාන_අතිමාන_ඇතිවීමට_හේතුව Ven_Kothmale_Kumara_Kassapa_Thero00:49:25
1792019/05/15සැබෑ_දුක_දැක_සත්‍යාවබෝධය_පිණිස..._Ven._Kothmale_Kumara_Kassapa_Thero00:37:27
1802019/05/15කුසල_ධර්මයන්හී_අප්‍රමාදීබව Ven_Kothmale_Kumara_Kassapa_Thero00:53:29
1812019/05/15Wibhajjawada | 2019-05-15 | 9.00PM | විභජ්ජවාද00:56:08
1822019/05/14අර්ථවත්ව වෙසක් සමරමු - හැමෝම අහන්න00:04:43
1832019/05/13Wibajjawada Shasana Samiksha | 2019-05-11 | 9.00 PM | විභජ්ජවාද ශාසන සමික්ෂා01:06:21
1842019/05/11දුක_නැතිකරගන්න_ඇති_ප්‍රතිපදාව (Ven_Kothmale_Kumara_Kassapa_Thero)00:51:34
1852019/05/11රාගය,_ද්වේශය_කුමක්_නිධානකරගෙන_හටගනීද_(_සූචිලොම_සූත්‍රය_)Ven_Kothmale_Kumara_Kassapa_Thero00:53:22
1862019/05/09(01කොටස) විභජ්ජවාද Ven kotmalae kumara kassapa Thero00:56:04
1872019/05/08Wibhajjawada | 2019-05-08 | 9.00PM | විභජ්ජවාද00:54:56
1882019/05/0804:_ධ්‍යාන_ලාභින්_සහ_මගඵල_ලාභීන්_-_Kothmale_Kumarakassapa_Himi.mp400:08:19
1892019/05/0803:_පටිච්චසමුප්පාදයේ_අර්ථ_විකෘතිය_-_Kothmale_Kumarakassapa_Himi00:07:00
1902019/05/0802:_අනාත්ම_සහ_දුක_දකිමු_-_Kothmale_Kumarakassapa_Himi00:05:26
1912019/05/0801:_අනිත්‍ය_නිවැරදිව_තේරුම්_ගනිමු_-_Kothmale_Kumarakassapa_Himi00:06:56
1922019/05/07ඵේණ පින්ඩූපම සූත්‍රය Ven Kothmale Kumarakassapa Thero01:01:50
1932019/05/06භාවනා උපදෙස් පුජ්‍ය කොත්මලේ කුමාරකස්සප ස්වාමින් වහන්සේ00:12:49
1942019/05/06Wibajjawada Shasana Samiksha | 2019-05-04 | 9.00 PM | විභජ්ජවාද ශාසන සමික්ෂා01:04:53
1952019/05/052019 -05 -05 Ven Kothmale Kumara kassapa Thero00:59:13
1962019/05/03භාවනා_උපදෙස්_පුජ්‍ය_කොත්මලේ_කුමාරකස්සප_ස්වාමින්_වහන්සේ00:12:49
1972019/05/02Vibajjawada Ven. Kothmale Kumara Kassapa Thero 2019-05-0200:55:44
1982019/05/01Wibhajjawada | 2019-05-01 | 9.00PM | විභජ්ජවාද00:56:22
1992019/05/01රාවණ සංකල්පයේ සැබෑ අරමුණ00:09:36
2002019/05/01පූජ්‍ය කොත්මලේ කුමාර කස්සප හිමි 2019 04 24 සුමදුර සඳහන් ධර්ම දේශනාව බෞද්ධයා නාලිකා00:51:32
2012019/04/30Wibhajjawada | 2019-04-24 | 9.00PM | විභජ්ජවාද00:56:04
2022019/04/30Wibajjawada Shasana Samiksha | 2019-04-27 | 9.00 PM | විභජ්ජවාද ශාසන සමික්ෂා00:58:42
2032019/04/30Wibajjawada Shasana Samiksha | 2019-04-20 | 9.00 PM | විභජ්ජවාද ශාසන සමික්ෂා01:07:54
2042019/04/28පූජ්‍ය කොත්මලේ කුමාර කස්සප හිමි2019 04 24සුමදුර සඳහන් ධර්ම දේශනාව බෞද්ධයා නාලිකාවේ බැතිබර විකාශනයකි00:51:32
2052019/04/18Vibajjawada Ven Kothmale Kumarakassapa Thero 2019-04-1800:58:26
2062019/04/17Wibhajjawada | 2019-04-17 | 9.00PM | විභජ්ජවාද00:59:06
2072019/04/11Vibajjawada Ven. Kothmale Kumarakassapa Thero 2019-04-1100:56:56
2082019/04/1154) විභජ්ජවාද (Wibhajjawada) - Ven. Kotmale Kumara Kassapa Thero 2019032700:57:23
2092019/04/1155) විභජ්ජවාද (Wibhajjawada) - Ven. Kotmale Kumara Kassapa Thero 2019040300:58:39
2102019/04/10Wibhajjawada | 2019-04-10 | 9.00PM | විභජ්ජවාද00:57:49
2112019/04/07Ven. Kothmale Kumarakassapa Thero 2019-04-0700:47:29
2122019/04/06Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2019-04-06 පිංවත් ඔබ සැමට ආරාධනා00:00:41
2132019/04/052018 04 29 Vesak Poya Kumara Kassapa Thero01:48:38
2142019/04/04Wibhajjawada | 2019-04-03 | 9.00PM | විභජ්ජවාද00:58:39
2152019/04/04Ven Kothmake Kumarakassapa Thero 2019-04-0300:56:42
2162019/03/27Wibhajjawada | 2019-03-27 | 9.00PM | විභජ්ජවාද00:57:23
2172019/03/26Ven.Kothmale Kumarakassapa Thero  - 2019.03.25 - 10.00 කොත්මලේ කුමාරකස්සප ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:52:28
2182019/03/25Wibajjawada Shasana Samiksha | 2019-03-23 | 9.00 PM | විභජ්ජවාද ශාසන සමික්ෂා01:13:25
2192019/03/22Ven. Kothmale Kumarakassapa Thero 2019-03-2200:46:00
2202019/03/2253) විභජ්ජවාද (Wibhajjawada) - Ven. Kotmale Kumara Kassapa Thero 2019031300:58:21
2212019/03/21ලෝකන්තගමන සූත්‍රය ,සම්පත්තග්‍රාහී සහ අසම්පත්තග්‍රාහී,මමත්වය රැස්වෙන හැටි00:10:00
2222019/03/21කුමක්ද මේ නිකාන්ති තණ්හාව?00:12:47
2232019/03/212019-03-19 පන්නිපිටිය ධර්ම දේශනාව - Ven. Kothmale Kumarakassapa Thero01:05:16
2242019/03/2152) විභජ්ජවාද (Wibhajjawada) - Ven. Kotmale Kumara Kassapa Thero 2019030601:00:29
2252019/03/13Wibhajjawada | 2019-03-13 | 9.00PM | විභජ්ජවාද00:58:21
2262019/03/11Wibajjawada Shasana Samiksha | 2019-03-09 | 9.00 PM | විභජ්ජවාද ශාසන සමික්ෂා01:04:57
2272019/03/08Ven Kothmale Kumarakassapa Thero 2017 11 1401:52:47
2282019/03/07සත්‍ය ඤාණය නොහොත් අහලා දැනගන්න ඊටපසෙයි කෘත්‍යක් තියෙන්නේ02:12:13
2292019/03/07Vibajjawada Ven. Kothmale Kumarakassapa Thero 2019-03-0600:59:52
2302019/03/06Wibhajjawada | 2019-03-06 | 9.00PM | විභජ්ජවාද01:00:30
2312019/03/0651) විභජ්ජවාද (Wibhajjawada) - Ven. Kotmale Kumara Kassapa Thero 2019022700:55:33
2322019/03/0550) විභජ්ජවාද (Wibhajjawada) - Ven. Kotmale Kumara Kassapa Thero 2019022000:59:39
2332019/03/0549) විභජ්ජවාද (Wibhajjawada) - Ven. Kotmale Kumara Kassapa Thero 2019021301:00:41
2342019/03/05දැකිය යුතු අනිත්‍ය - පුජ්‍ය කොත්මලේ කුමාරකස්සප හිමි00:09:57
2352019/03/0348) විභජ්ජවාද (Wibhajjawada) - Ven. Kotmale Kumara Kassapa Thero 2019020601:01:40
2362019/03/0347) විභජ්ජවාද (Wibhajjawada) - Ven. Kotmale Kumara Kassapa Thero 2019013001:00:32
2372019/03/0246) විභජ්ජවාද (Wibhajjawada) - Ven. Kotmale Kumara Kassapa Thero 2019012300:57:08
2382019/03/0245) විභජ්ජවාද (Wibhajjawada) - Ven. Kotmale Kumara Kassapa Thero 2019011600:57:27
2392019/03/0244) විභජ්ජවාද (Wibhajjawada) - Ven. Kotmale Kumara Kassapa Thero 2019010900:59:18
2402019/03/011)රූපය පිරිසිද දකිමු00:56:03
2412019/03/0143) විභජ්ජවාද (Wibhajjawada) - Ven. Kotmale Kumara Kassapa Thero 2019010201:02:14
2422019/03/01Ven Kothmale Kumara Kassapa Thero 25 01 2019 Mr Gunawardana's House Matara01:32:05
2432019/03/0142) විභජ්ජවාද (Wibhajjawada) - Ven. Kotmale Kumara Kassapa Thero 2018122600:59:23
2442019/03/0141) විභජ්ජවාද (Wibhajjawada) - Ven. Kotmale Kumara Kassapa Thero 2018121900:58:38
2452019/02/2840) විභජ්ජවාද (Wibhajjawada) - Ven. Kotmale Kumara Kassapa Thero 2018121200:59:08
2462019/02/2839) විභජ්ජවාද (Wibhajjawada) - Ven. Kotmale Kumara Kassapa Thero 2018120500:57:06
2472019/02/28Vibajjawada 2019 02 2700:55:15
2482019/02/2838) විභජ්ජවාද (Wibhajjawada) - Ven. Kotmale Kumara Kassapa Thero 2018112800:57:12
2492019/02/2737) විභජ්ජවාද (Wibhajjawada) - Ven. Kotmale Kumara Kassapa Thero 2018112101:01:01
2502019/02/27Wibhajjawada | 2019-02-27 | 9.00PM | විභජ්ජවාද00:55:34
2512019/02/2736) විභජ්ජවාද (Wibhajjawada) - Ven. Kotmale Kumara Kassapa Thero 2018111400:57:27
2522019/02/2735) විභජ්ජවාද (Wibhajjawada) - Ven. Kotmale Kumara Kassapa Thero 2018110700:58:09
2532019/02/2634) විභජ්ජවාද (Wibhajjawada) - Ven. Kotmale Kumara Kassapa Thero 2018103100:58:34
2542019/02/26Ven Kothmale Kumara Kassapa Thero - ස්කන්ද ධර්මතාවයන්ගේ පැනවීම01:55:09
2552019/02/2633) විභජ්ජවාද (Wibhajjawada) - Ven. Kotmale Kumara Kassapa Thero 2018101700:58:44
2562019/02/2632) විභජ්ජවාද (Wibhajjawada) - Ven. Kotmale Kumara Kassapa Thero 2018101000:57:07
2572019/02/262019-02-19 නවම් පෝය 2 ලබුනෝරුව - Kothmale Kumarakassapa Thero01:13:51
2582019/02/2531) විභජ්ජවාද (Wibhajjawada) - Ven. Kotmale Kumara Kassapa Thero 2018100300:55:31
2592019/02/2530) විභජ්ජවාද (Wibhajjawada) - Ven. Kotmale Kumara Kassapa Thero 2018092600:58:02
2602019/02/25Wibajjawada Shasana Samiksha | 2019-02-23 | 9.00 PM | විභජ්ජවාද ශාසන සමික්ෂා01:02:49
2612019/02/2529) විභජ්ජවාද (Wibhajjawada) - Ven. Kotmale Kumara Kassapa Thero 2018091901:00:47
2622019/02/2428) විභජ්ජවාද (Wibhajjawada) - Ven. Kotmale Kumara Kassapa Thero 2018091200:56:04
2632019/02/2427) විභජ්ජවාද (Wibhajjawada) - Ven. Kotmale Kumara Kassapa Thero 2018090501:00:51
2642019/02/2426) විභජ්ජවාද (Wibhajjawada) - Ven. Kotmale Kumara Kassapa Thero 2018082900:56:23
2652019/02/2325) විභජ්ජවාද (Wibhajjawada) - Ven. Kotmale Kumara Kassapa Thero 2018082201:03:10
2662019/02/232019-02-19 නවම් පොහෝ ධර්ම දේශනාව - අතිපූජනීය කොත්මලේ කුමාරකස්සප ස්වාමීන් වහන්සේ01:13:51
2672019/02/2324) විභජ්ජවාද (Wibhajjawada) - Ven. Kotmale Kumara Kassapa Thero 2018081500:53:52
2682019/02/2323) විභජ්ජවාද (Wibhajjawada) - Ven. Kotmale Kumara Kassapa Thero 2018080800:57:11
2692019/02/2222) විභජ්ජවාද (Wibhajjawada) - Ven. Kotmale Kumara Kassapa Thero 2018080100:59:14
2702019/02/2221) විභජ්ජවාද (Wibhajjawada) - Ven. Kotmale Kumara Kassapa Thero 2018072500:56:16
2712019/02/22''අනිත්‍ය නිසා දුකයි ",විග්‍රහය වැරදිය |"අනිත්‍ය නම් එය දුකයි "නිවැරදි විග්‍රහය00:18:41
2722019/02/2220) විභජ්ජවාද (Wibhajjawada) - Ven. Kotmale Kumara Kassapa Thero 2018071800:58:56
2732019/02/2119) විභජ්ජවාද (Wibhajjawada) - Ven. Kotmale Kumara Kassapa Thero 2018071100:56:32
2742019/02/2118) විභජ්ජවාද (Wibhajjawada) - Ven. Kotmale Kumara Kassapa Thero 2018070400:53:59
2752019/02/2117) විභජ්ජවාද (Wibhajjawada) - Ven. Kotmale Kumara Kassapa Thero 2018062000:52:47
2762019/02/21Vibajjawada Ven. Kothmale Kumarakassapa Thero 2019-02-2000:59:03
2772019/02/2016) විභජ්ජවාද (Wibhajjawada) - Ven. Kotmale Kumara Kassapa Thero 2018061300:55:41
2782019/02/20Wibhajjawada | 2019-02-20 | 9.00PM | විභජ්ජවාද00:59:39
2792019/02/2015) විභජ්ජවාද (Wibhajjawada) - Ven. Kotmale Kumara Kassapa Thero 2018060600:56:30
2802019/02/2014) විභජ්ජවාද (Wibhajjawada) - Ven. Kotmale Kumara Kassapa Thero 2018053000:51:50
2812019/02/1913) විභජ්ජවාද (Wibhajjawada) - Ven. Kotmale Kumara Kassapa Thero 2018052300:52:55
2822019/02/1912) විභජ්ජවාද (Wibhajjawada) - Ven. Kotmale Kumara Kassapa Thero 2018 0516900:56:57
2832019/02/1911) විභජ්ජවාද (Wibhajjawada) - Ven. Kotmale Kumara Kassapa Thero 2018050900:54:13
2842019/02/1810) විභජ්ජවාද (Wibhajjawada) - Ven. Kotmale Kumara Kassapa Thero 2018050200:55:54
2852019/02/18පැයක් තිස්සේ විදවන ඔලුවේ කැක්කුම සහ රහතන් වහන්සේගේ වේදනාව00:06:00
2862019/02/189) විභජ්ජවාද (Wibhajjawada) - Ven. Kotmale Kumara Kassapa Thero 2018042500:53:38
2872019/02/188) විභජ්ජවාද (Wibhajjawada) - Ven. Kotmale Kumara Kassapa Thero 2018041800:54:05
2882019/02/18Wibajjawada Shasana Samiksha | 2019-02-18 | 9.00 PM | විභජ්ජවාද ශාසන සමික්ෂා00:56:02
2892019/02/177) විභජ්ජවාද (Wibhajjawada) - Ven. Kotmale Kumara Kassapa Thero 2018041100:58:27
2902019/02/176) විභජ්ජවාද (Wibhajjawada) - Ven. Kotmale Kumara Kassapa Thero 2018040400:58:52
2912019/02/17"ඇත" අන්තයේ ආශ්වාදය සහ අනිත්‍ය තුල නිස්සරණය00:13:10
2922019/02/175) විභජ්ජවාද (Wibhajjawada) -Ven. Kotmale Kumara Kassapa Thero 2018032800:56:14
2932019/02/174) විභජ්ජවාද (Wibhajjawada) -Ven. Kotmale Kumara Kassapa Thero 2018032100:59:58
2942019/02/163) විභජ්ජවාද (Wibhajjawada) - Ven. Kotmale Kumara Kassapa Thero 2018031400:54:14
2952019/02/162) විභජ්ජවාද (Wibhajjawada) - Ven. Kotmale Kumara Kassapa Thero00:56:54
2962019/02/161) විභජ්ජවාද (Wibhajjawada) - Ven. Kotmale Kumara Kassapa Thero - 2018022100:56:03
2972019/02/15යුගයේ මහා ධර්ම දානයට ඔබ සූදානම්ද?00:08:22
2982019/02/13Wibhajjawada | 2019-02-13 | 9.00PM | විභජ්ජවාද01:00:42
2992019/02/09Ven. Kothmale Kumara Kassapa Thero | 25.01.2019 | Mr. Gunawardana's House Matara01:32:05
3002019/02/07Ven. Kothmale Kumara Kassapa Thero Dehiowita Sermon 2019.01.2601:59:10
3012019/02/06Vibajjawada Ven. Kothmale Kumarakassapa Thero 2019-02-0601:00:51
3022019/02/06Wibhajjawada | 2019-02-06 | 9.00PM | විභජ්ජවාද01:01:40
3032019/02/04Wibajjawada Shasana Samiksha | 2019-02-02 | 9.00 PM | විභජ්ජවාද ශාසන සමික්ෂා01:03:11
3042019/02/02Ven kothmale kumara kassapa thero 2019 01 30 Sumudura Sadaham Dharma Desanawa Buddhist TV00:56:24
3052019/02/01සිරස FM පන්සිල් මළුව 2019 01 13 YouTube 360p01:17:03
3062019/01/312019 - 01 - 30 පූජ්‍ය කොත්මලේ කුමාරකස්සප හිමි - Ven Kothmale Kumarakassapa thero00:57:10
3072019/01/31Vibajjawada Ven. Kothmale Kumarakassapa Thero 2019-0- 3000:59:55
3082019/01/30Wibhajjawada | 2019-01-30 | 9.00PM | විභජ්ජවාද01:00:32
3092019/01/30Ven. Kothmale Kumarakassapa Thero 2019-01-3000:56:19
3102019/01/29දායකත්ව ධර්ම දේශනාවක අගට නම කියාගන්නා සහ නොවන අය00:01:21
3112019/01/26Ven Kothmale Kumara Kassapa Thero | 2019-01-25 සංඛත ධර්මයන්ගේ සංඛත ලක්‍ෂණ01:31:06
3122019/01/252019-01-25 මාතර ධර්ම දේශනාව - අතිපූජනීය කොත්මලේ කුමාරකස්සප ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ01:31:04
3132019/01/24Vibajjawada Ven. Kothmale Kumarakassapa Thero 2019-01-2400:54:41
3142019/01/24kumara kashyapa thero01:38:25
3152019/01/23Wibhajjawada | 2019-01-23 | 9.00PM | විභජ්ජවාද00:57:08
3162019/01/232019 01 22 පූජ්‍ය කොත්මලේ කුමාරකස්සප හිමි Ven Kothmale Kumarakassapa thero00:00:00
3172019/01/22Ven. Kothmale Kumara Kassapa Thero 2019-01-2200:57:32
3182019/01/20Wibajjawada Shasana Samiksha | 2019-01-19 | 9.00 PM | විභජ්ජවාද ශාසන සමික්ෂා00:59:54
3192019/01/19ත්‍රිපිටකය_ජාතික_උරුමයක්_කිරීම_පිළිබඳව_-_පුජ්‍ය_කොත්මලේ_කුමාරකස්සප_ස්වාමින්_වහන්ස00:07:24
3202019/01/17Vibajjawada Ven Kothmale Kumarakassapa Thero 2019-01-1600:55:56
3212019/01/16Wibhajjawada | 2019-01-16 | 9.00PM | විභජ්ජවාද00:57:27
3222019/01/16භාවනා උපදෙස් - 2015/05/31 (day 1/3 part 4/4) - ලබුනෝරුව අරණ්‍යය සේනාසනය01:26:25
3232019/01/142019-01-13 මාවීදළුපොත සිරි සුගත සෙනසුන ධර්ම දේශනාව - අතිපූජනීය. කොත්මලේ කුමාරකස්සප හිමි01:42:32
3242019/01/14Ven Kothmale Kumara Kassapa Thero | 2019-01-14 ආර්ය මාර්ග විවරණය01:42:32
3252019/01/14Wibajjawada Shasana Samiksha | 2019-01-12 | 9.00 PM | විභජ්ජවාද ශාසන සමික්ෂා01:00:31
3262019/01/13Mankadawala Samahitha & Kothmale Kumara Kassapa Thero - Pansil Maluwa 2019-01-1301:29:21
3272019/01/13සිරස FM පන්සිල් මළුව - 2019.01.1301:17:03
3282019/01/10Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2019-01-09 නිබ්බාණස්ස සච්චකිරියාය - ඕස්ට්‍රේලියා දේශණා (01 කොටස)01:54:18
3292019/01/09Vibajjawada Ven. Kothmale Kumarakassapa Thero 2019-01-0900:58:41
3302019/01/09Wibhajjawada | 2019-01-09 | 9.00PM | විභජ්ජවාද00:59:18
3312019/01/07Wibajjawada Shasana Samiksha | 2019-01-05 | 9.00 PM | විභජ්ජවාද ශාසන සමික්ෂා01:00:57
3322019/01/05ත්‍රිපිටකය ජාතික උරුමයක් කිරීම පිළිබඳව - පුජ්‍ය කොත්මලේ කුමාරකස්සප ස්වාමින් වහන්සේ00:07:24
3332019/01/0310. Ven Kothmale Kumarakassapa Thero - Seelepathittaya Naro Sapanno 1 - 7am06 Feb201800:52:42
3342019/01/034. Ven Kothmale Kumarakassapa Thero - 7am15 Jan201800:55:28
3352019/01/033. Ven Kothmale Kumarakassapa Thero - 7am14 Jan201800:54:39
3362019/01/0311. Ven Kothmale Kumarakassapa Thero - Seele Pathittaya Naro Sapanno 2 - 7am07 Feb201800:55:03
3372019/01/02Wibhajjawada | 2019-01-02 | 9.00PM | විභජ්ජවාද01:02:14
3382018/12/31Wibajjawada Shasana Samiksha | 2018-12-29 | 9.00 PM | විභජ්ජවාද ශාසන සමික්ෂා01:00:36
3392018/12/27Vibajjawada Ven. Kothmale Kumarakassapa Thero 2018-12-2700:58:46
3402018/12/26Wibhajjawada | 2018-12-26 | 9.00PM | විභජ්ජවාද00:59:23
3412018/12/20විභජ්ජවාද Ven. Kothmale Kumarakassapa Thero 2018-12-2000:57:59
3422018/12/19Wibhajjawada | 2018-12-19 | 9.00PM | විභජ්ජවාද00:58:38
3432018/12/18කිංසුකෝපම සූත්‍රය00:15:00
3442018/12/18විපාක චේතනාව සහ නව සංස්කාර අතර වෙනස00:16:01
3452018/12/17Wibajjawada Shasana Samiksha | 2018-12-15 | 9.00 PM | විභජ්ජවාද ශාසන සමික්ෂා01:03:55
3462018/12/13විභජ්ජවාද Ven. Kothmale Kumarakassapa Thero 2018-12-1300:58:36
3472018/12/12Wibhajjawada | 2018-12-12 | 9.00PM | විභජ්ජවාද00:59:08
3482018/12/10Wibajjawada Shasana Samiksha | 2018-12-08 | 9.00 PM | විභජ්ජවාද ශාසන සමික්ෂා00:51:46
3492018/12/05විභජ්ජවාද Ven. Kothmale Kumarakassapa Thero 2018-12-0500:56:11
3502018/12/05Wibhajjawada | 2018-12-05 | 9.00PM | විභජ්ජවාද00:57:06
3512018/12/05භාවනා උපදෙස් - පුජ්‍ය කොත්මලේ කුමාරකස්සප ස්වාමින් වහන්සේ00:12:49
3522018/12/04විභජ්ජවාද00:05:22
3532018/12/03Wibajjawada Shasana Samiksha | 2018-12-01 | 9.00 PM | විභජ්ජවාද ශාසන සමික්ෂා00:55:46
3542018/11/28Wibhajjawada | 2018-11-28 | 9.00PM | විභජ්ජවාද00:57:12
3552018/11/2712. Sydney Retreat - Nov 2017 අතිපූජනීය කොත්මලේ කුමාරකස්සප ස්වාමීන් වහන්සේ01:50:30
3562018/11/2611. Sydney Retreat - Nov 2017 අතිපූජනීය කොත්මලේ කුමාරකස්සප ස්වාමීන් වහන්සේ01:58:54
3572018/11/2610. Sydney Retreat - Nov 2017 අතිපූජනීය කොත්මලේ කුමාරකස්සප ස්වාමීන් වහන්සේ01:46:54
3582018/11/26Wibajjawada Shasana Samiksha | 2018-11-24 | 9.00 PM | විභජ්ජවාද ශාසන සමික්ෂා01:03:00
3592018/11/2609. Sydney Retreat - Nov 2017 අතිපූජනීය කොත්මලේ කුමාරකස්සප ස්වාමීන් වහන්සේ01:37:36
3602018/11/2608. Sydney Retreat - Nov 2017 අතිපූජනීය කොත්මලේ කුමාරකස්සප ස්වාමීන් වහන්සේ01:48:26
3612018/11/2607. Sydney Retreat - Nov 2017 අතිපූජනීය කොත්මලේ කුමාරකස්සප ස්වාමීන් වහන්සේ01:40:48
3622018/11/2606. Sydney Retreat - Nov 2017 අතිපූජනීය කොත්මලේ කුමාරකස්සප ස්වාමීන් වහන්සේ00:10:44
3632018/11/2605. Sydney Retreat - Nov 2017 අතිපූජනීය කොත්මලේ කුමාරකස්සප ස්වාමීන් වහන්සේ00:58:02
3642018/11/2604. Sydney Retreat - Nov 2017 අතිපූජනීය කොත්මලේ කුමාරකස්සප ස්වාමීන් වහන්සේ01:24:10
3652018/11/2603. Sydney Retreat - Nov 2017 අතිපූජනීය කොත්මලේ කුමාරකස්සප ස්වාමීන් වහන්සේ00:18:30
3662018/11/2602. Sydney Retreat - Nov 2017 අතිපූජනීය කොත්මලේ කුමාරකස්සප ස්වාමීන් වහන්සේ00:28:08
3672018/11/2601. Sydney Retreat - Nov 2017 අතිපූජනීය කොත්මලේ කුමාරකස්සප ස්වාමීන් වහන්සේ01:55:03
3682018/11/22සමුදය සමුදය සත්‍ය,නිරෝධය නිරෝධ සත්‍ය..........00:05:28
3692018/11/22part 200:09:58
3702018/11/21Wibhajjawada | 2018-11-21 | 9.00PM | විභජ්ජවාද01:01:01
3712018/11/19ආත්මය සෝවාන් කළ නොහැක00:04:26
3722018/11/14විභජ්ජවාද Ven. Kothmale Kumarakassapa Thero 2018-11-1400:57:09
3732018/11/14Wibhajjawada | 2018-11-14 | 9.00PM | විභජ්ජවාද00:57:27
3742018/11/12වලස්මුල්ලේ හිමිගේ සරකානි ගැන පැටලුනු අවස්ථා00:13:35
3752018/11/12Wibajjawada Shasana Samiksha | 2018-11-10 | 9.00 PM | විභජ්ජවාද ශාසන සමික්ෂා00:48:03
3762018/11/11ven.kothmale kumarakassapa himi_00:05:26
3772018/11/08Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2018-11-03 විභජ්ජවාද ශාසන සමීක්ෂා (06 කොටස)00:49:33
3782018/11/07Wibhajjawada | 2018-11-07 | 9.00PM | විභජ්ජවාද00:58:09
3792018/11/05මහා මායා දේවිය කලුරිය කලාද ? අධර්මවාදීන්ට පිළිතුරක්...00:05:21
3802018/11/05Wibajjawada Shasana Samiksha | 2018-11-03 | 9.00 PM | විභජ්ජවාද ශාසන සමික්ෂා00:49:39
3812018/11/05වස්සාන දේශනා - අතිපූජ්‍ය කොත්මලේ කුමාර කස්සප ස්වාමීන්වහන්සේ 2018 11 0401:05:37
3822018/11/05වස්සාන දේශනා - අතිපූජ්‍ය කොත්මලේ කුමාර කස්සප ස්වාමීන්වහන්සේ 2018 11 0301:16:26
3832018/11/04බුදුන් උපන්නේ ලංකාවේද ven kothmale kumara kassapa himi YouTube00:07:08
3842018/11/04Ven Kothmale Kumarakassapa Thero | 2018-11-04 රූපයෙන් තොර නාම ධර්ම අවබෝධය කරා (වස්සාන දේශණ - 08)01:05:05
3852018/11/03Ven Kothmale Kumarakassapa Thero | 2018-11-03 නාම ධර්ම සහ ස්පර්ශ (වස්සාන දේශණ - 07)01:16:04
3862018/10/31Wibhajjawada | 2018-10-31 | 9.00PM | විභජ්ජවාද00:58:34
3872018/10/29ven kotmale kumara kassapa tero @ ratnapura sri bodiraja viharaya01:43:41
3882018/10/28Ven Kothmale Kumarakassapa Thero | 2018-10-28 ප්‍රහාණය කලයුතු ඒකායන ධර්මතාවය කුමක්ද? (වස්සාන දේශණ-6)01:01:47
3892018/10/25දුර්මත විදාරණය 6 - කර්ම ශක්තිය කිලෝ ජූල් වලින් මැනිය හැකිද? Ven. kothamale kumarakassapa thero00:04:37
3902018/10/24Ven Kothmale Kumarakassapa Thero | 2018-10-2401:57:56
3912018/10/24අනත්ත යන පදයේ නිවැරදි අර්ථය - Ven. Kotthmale Kumarakassapa Thero00:23:17
3922018/10/21Ven Kothmale Kumarakassapa Thero | 2018-10-21 පිරිසිද දැකියයුතු වූ ඒකායන ධර්මතාවය (වස්සාන දේශණා -5)01:10:31
3932018/10/20Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2018-10-20 විභජ්ජවාද ශාසන සමීක්ෂා (05 කොටස)01:01:25
3942018/10/17Wibhajjawada | 2018-10-17 | 9.00PM | විභජ්ජවාද00:58:44
3952018/10/17අටුවාව පිළිබඳව ලබුනෝරුවකන්ද අරණ්‍ය සේනාසනයේ අදහස00:31:36
3962018/10/14වස්සාන දේශනා - 2018 10 14 අතිපූජ්‍ය කොත්මලේ කුමාර කස්සප ස්වාමීන්වහන්සේ01:14:19
3972018/10/14Ven Kothmale Kumarakassapa Thero | 2018-10-14 උපාධාන පිරිසිද දැක, භවය දුරලමු (වස්සාන දේශණා - 04)01:15:08
3982018/10/14දුර්මත විදාරණය 5 - ධර්ම විකුර්තිකයන් විසින් කරනු ලබන ආර්ය උපවාද - Ven. kothamale kumarakassapa thero00:05:19
3992018/10/11ත්‍රිපිටකය හැදෑරීම කෙසේ ආරම්භ කළ යුතුද?| most ven kothmale kumara kassapa thero01:15:20
4002018/10/10Wibhajjawada | 2018-10-10 | 9.00PM | විභජ්ජවාද00:57:07
4012018/10/09Kothmale kumara kassapa himi01:15:20
4022018/10/08Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2018-10-06 විභජ්ජවාද ශාසන සමීක්ෂා (03 කොටස)00:58:27
4032018/10/07වස්සාන දේශනා - 2018 10 07 අතිපූජ්‍ය කොත්මලේ කුමාර කස්සප ස්වාමීන්වහන්සේ00:51:00
4042018/10/07Ven Kothmale Kumarakassapa Thero | 2018-10-07 කෙලෙස් සහගත මනසෙහි ස්වභාවය (වස්සාන දේශණා - 03)00:50:02
4052018/10/07දුර්මත විදාරණය - 4 - බුදුරජාණන් වහන්සේ ඉපදුනේ ලංකාවේද?- Ven. kothamale kumarakassapa thero00:07:12
4062018/10/03Wibhajjawada | 2018-10-03 | 9.00PM | විභජ්ජවාද00:55:31
4072018/10/02දුර්මත විදාරණය - 3 - පටිච්චසමුප්පාද යන වචනයේ සැබෑම අර්ථය - Ven. kothamale kumarakassapa thero00:07:12
4082018/10/02Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2018-09-29 විභජ්ජවාද ශාසන සමීක්ෂා (02 කොටස)01:01:31
4092018/10/012018-09-30 FB Live දේශනා - Kassapa Thero01:02:02
4102018/10/01වස්සාන දේශනා - අතිපූජ්‍ය කොත්මලේ කුමාරකස්සප ස්වාමීන්වහන්සේ - 2018 09 3001:02:02
4112018/09/30Ven Kothmale Kumarakassapa Thero | 2018-09-30 රූපය පිරිසිද දැක දුක නිරෝධ කරමු (වස්සාන දේශණා - 2)01:01:46
4122018/09/30වස්සාන දේශනා - අතිපූජ්‍ය කොත්මලේ කුමාර කස්සප ස්වාමීන්වහන්සේ 2018 09 30 FB Live broadcast01:02:02
4132018/09/30Ven Kothmale Kumarakassapa Thero | 2018-09-29 සෘතවත් ආර්ය ශ්‍රාවකයාගේ දාර්ශනික.. විදර්ශනාව02:11:43
4142018/09/292018 - 09 - 28 පූජ්‍ය කොත්මලේ කුමාරකස්සප හිමි Ven Kothmale Kumarakassapa theroii01:16:28
4152018/09/292018 - 09 - 28 පූජ්‍ය කොත්මලේ කුමාරකස්සප හිමි Ven Kothmale Kumarakassapa thero00:52:22
4162018/09/29දුර්මත විදාරනය 2 - දුක සහ අනාත්මය පිලිබදව නිවැරදිව දැනගනිමු00:05:34
4172018/09/28ගොතටුව චන්දන විහාරයේදී පවත්වන ලද ධර්ම දේශනාව - අතිපූජනීය කොත්මලේ කුමාරකස්සප ස්වාමීන් වහන්සේ02:12:13
4182018/09/26Wibhajjawada | 2018-09-26 | 9.00PM | විභජ්ජවාද00:58:02
4192018/09/24Ven Kothmale Kumarakassapa Thero | 2018-09-23 සද්ධම්මං අති දුල්ලභං (වස්සාන ධර්ම දේශණා - 01 කොටස)01:11:55
4202018/09/23වස්සාන දේශනා - අතිපූජ්‍ය කොත්මලේ කුමාර කස්සප ස්වාමීන්වහන්සේ - ලබුනෝරුවකන්ද ආරණ්‍යය සේනාසනය01:13:31
4212018/09/232018-09-21 අතිපූජනීය කොත්මලේ කුමාරකස්සප ස්වාමීන් වහන්සේ - රත්නපුර ධර්ම දේශනාව01:57:33
4222018/09/19Wibhajjawada | 2018-09-19 | 9.00PM | විභජ්ජවාද01:00:47
4232018/09/13යථාර්තය දැකීමෙන් දුක දුරු කිරීම02:12:13
4242018/09/12Wibhajjawada | 2018-09-12 | 9.00PM | විභජ්ජවාද00:56:04
4252018/09/12පූජ්‍ය කොත්මලේ කුමාරකස්සප හිමි 2018 07 03 Ven Kothmale Kumarakassapa thero00:53:59
4262018/09/12NGO මුදල් පිළිබඳව විභජ්ජවාද පිළිතුර00:22:56
4272018/09/05Wibhajjawada | 2018-09-05 | 9.00PM | විභජ්ජවාද01:00:51
4282018/08/29Wibhajjawada | 2018-08-29 | 9.00PM | විභජ්ජවාද00:56:23
4292018/08/272018-08-25 නිකිණි පොහෝ දින ධර්ම දේශනාව - Ven Kothmale Kumarakassapa Thero01:57:37
4302018/08/272018-08-25 නිකිණි පොහෝ දින ධර්ම දේශනාව - අති පූජනීය කොත්මලේ කුමාරකස්සප ස්වාමීන්ද්‍රයාණෝ01:57:37
4312018/08/26Ven. Kothmale kumarakassapa Thero -රූප ඛාණ්ඩය - අත්ථි රූපා උපාදා01:04:03
4322018/08/262018-08-15 Wibhajjawada 24 - Kothmale Kumara Kassapa Himi00:53:52
4332018/08/262018-08-22 Wibhajjawada 25 - Kothmale Kumara Kassapa Himi01:03:10
4342018/08/262018-08-08 Wibhajjawada 23 - Kothmale Kumara Kassapa Himi00:57:11
4352018/08/22Wibhajjawada | 2018-08-22 | 9.00PM | විභජ්ජවාද01:03:10
4362018/08/18Girimananda sutta 2 (ගිරිමානන්ද සුත්‍රය 2)01:11:13
4372018/08/17Ven. Kothmale Kumarakassapa Thero - අධර්මය ධර්ම සඤ්ඤාවෙන් ගන්නා අයට රැස්වෙන අකුසලය කෙබඳුද00:06:00
4382018/08/15Wibhajjawada | 2018-08-15 | 9.00PM | විභජ්ජවාද00:53:52
4392018/08/15මුලපරියාය සුත්‍රය Ven Kothmale Kumarakassapa Thero01:44:16
4402018/08/10kothmale kumaraKassapa Thero - අභිධර්ම දේශනා 101:15:20
4412018/08/09Kothmale Kumara Kassapa Thero - Dharmasanaya - 2018-08-0900:39:17
4422018/08/09Wibhajjawada | 2018-08-11 | විභජ්ජවාද - කතරගම ඓතිහාසික කිරිවෙහෙර පුදබිමේදී00:00:56
4432018/08/09Wibhajjawada | 2018-08-11 | විභජ්ජවාද - සෑ මළුව සුවඳ පැනින් දෝවනය00:00:47
4442018/08/09Wibhajjawada | 2018-08-11 | විභජ්ජවාද - ධර්ම පුස්තක පූජාව00:00:44
4452018/08/08Wibhajjawada | 2018-08-08 | 9.00PM | විභජ්ජවාද00:57:11
4462018/08/06අනිච්ච (Anichcha)00:28:31
4472018/08/05ගිරිමානන්ද සූතය00:41:37
4482018/08/04මහා මායා දේවිය කලුරිය කලාද? ven.kothmale kumara kassapa himi00:05:16
4492018/08/04බුදුන් උපන්නේ ලංකාවේද?_ ven.kothmale kumara kassapa himi00:07:08
4502018/08/03විභජ්ජවාද පිළිබඳව සාකච්චාව 0200:17:58
4512018/08/022018-07-18 Wibhajjawada 20 - Kothmale Kumara Kassapa Himi00:58:56
4522018/08/022018-07-11 Wibhajjawada 19 - Kothmale Kumara Kassapa Himi00:56:32
4532018/08/022018-08-01 Wibhajjawada 22 - Kothmale Kumara Kassapa Himi00:59:14
4542018/08/022018-07-25 Wibhajjawada 21 - Kothmale Kumara Kassapa Himi00:56:16
4552018/08/01Wibhajjawada | 2018-08-01 | 9.00PM | විභජ්ජවාද00:59:14
4562018/07/27:::: මහමෙව්නාව පිළිබද විභජ්ජවාද අදහස ::::00:12:57
4572018/07/27මහමෙව්නාව පිළිබද විභජ්ජවාද අදහස00:12:57
4582018/07/25Wibhajjawada | 2018-07-25 | 9.00PM | විභජ්ජවාද00:56:16
4592018/07/24සැබෑ දුක දැක සත්‍යාවබෝධය පිණිස... Ven. Kothmale Kumara Kassapa Thero00:37:27
4602018/07/22“හද සනසන බුදු සිසිලස”- Ven Kothmale KumarakassapaThero01:48:35
4612018/07/21Kothmale Kumara Kassapa Thero - Dharmasanaya - 2018-07-2000:37:27
4622018/07/20අපි අපේ දරුවට කොපමණ ආදරේද ඒ ප්‍රමාණයටම දරුවා නිසා දුකට පත් වෙනවා 20-07-201800:37:27
4632018/07/18Wibhajjawada | 2018-07-18 | 9.00PM | විභජ්ජවාද00:58:56
4642018/07/11Wibhajjawada | 2018-07-11 | 9.00PM | විභජ්ජවාද00:56:32
4652018/07/112018-07-04 Wibhajjawada 18 - Kothmale Kumara Kassapa Himi00:53:59
4662018/07/06Kothmale Kumara Kassapa Thero - Dharmasanaya - 2018-07-0600:39:53
4672018/07/06Wibhajjawada | 2018-07-04 | 9.00PM | විභජ්ජවාද00:53:59
4682018/07/0304: ධ්‍යාන ලාභින් සහ මගඵල ලාභීන් - Kothmale Kumarakassapa Himi00:08:19
4692018/07/0303: පටිච්චසමුප්පාදයේ අර්ථ විකෘතිය - Kothmale Kumarakassapa Himi00:07:01
4702018/07/0302: අනාත්ම සහ දුක දකිමු - Kothmale Kumarakassapa Himi00:05:26
4712018/07/0301: අනිත්‍ය නිවැරදිව තේරුම් ගනිමු - Kothmale Kumarakassapa Himi00:06:56
4722018/07/03ven.kothmale kumarakassapa himi_අනිත්‍ය නිවැරදිව තේරුම් ගනිමු00:06:56
4732018/07/01Ven Kothmale Kumara Kassapa Thero - කුසල ධර්මයන්හී අප්‍රමාදීබව00:53:29
4742018/06/282018-06-20 Wibhajjawada 17 - Kothmale Kumara Kassapa Himi00:52:47
4752018/06/27kothmale kumara kashyapa thero ධර්මය විකෘති කිරීම ගැන00:16:11
4762018/06/27“හද සනසන බුදු සිසිලස”- Ven Kothmale KumarakassapaThero01:57:33
4772018/06/20Wibhajjawada | 2018-06-20 | 9.00PM | විභජ්ජවාද00:52:47
4782018/06/182018-06-13 Wibhajjawada 16 - Kothmale Kumara Kassapa Himi00:55:41
4792018/06/13Wibhajjawada | 2018-06-13 | 9.00PM | විභජ්ජවාද00:55:41
4802018/06/102018-06-06 Wibhajjawada 15 - Kothmale Kumara Kassapa Himi00:56:30
4812018/06/092018-06-09 @ Matara - අති පූජනීය කොත්මලේ කුමාරකස්සප ස්වාමීන් වහන්සේ01:31:36
4822018/06/06Wibhajjawada | 2018-06-06 | 9.00PM | විභජ්ජවාද00:56:30
4832018/05/312018-05-30 Wibhajjawada 14 - Kothmale Kumara Kassapa Himi00:51:50
4842018/05/30Wibhajjawada | 2018-05-30 | 9.00PM | විභජ්ජවාද00:51:50
4852018/05/272018-05-23 Wibhajjawada 13 - Kothmale Kumara Kassapa Himi00:52:55
4862018/05/272018-05-16 Wibhajjawada 12 - Kothmale Kumara Kassapa Himi00:56:57
4872018/05/23Kothmale Kumara Kassapa Thero - Sanaramara Sewana 2018-05-1200:56:34
4882018/05/23Wibhajjawada | 2018-05-23 | 9.00PM | විභජ්ජවාද00:52:55
4892018/05/212018-04-29 Vesak Poya - Kumara Kassapa Thero01:48:38
4902018/05/17අති පූජනීය කොත්මලේ කුමාරකස්සප ස්වාමීන් වහන්සේ - 2018 අප්‍රේල් 29 - වෙසක් පොහෝ දින විශේෂ ධර්ම දේශනාව01:48:38
4912018/05/16Wibhajjawada | 2018-05-16 | 9.00PM | විභජ්ජවාද00:56:57
4922018/05/16Ven Kothmale Kumara Kassapa Thero - රාගය, ද්වේශය කුමක් නිධානකරගෙන හටගනීද ( සූචිලොම සූත්‍රය )00:53:22
4932018/05/152018-05-09 Wibhajjawada 11 - Kothmale Kumara Kassapa Himi00:54:13
4942018/05/152018-05-02 Wibhajjawada 10 - Kothmale Kumara Kassapa Himi00:55:54
4952018/05/12Ven. Kothmale Kumara Kassapa Thero - Sirasa FM Sanaramara Sewana00:56:02
4962018/05/10ධම්මසංගණී රූපකාණ්ඩය 11 - ven. Kothmale Kumara Kassapa thero 2018 05 0900:54:10
4972018/05/09Wibhajjawada | 2018-05-09 | 9.00PM | විභජ්ජවාද00:54:13
4982018/05/04ධම්මසංගණී රූපකාණ්ඩය 10 - ven. Kothmale Kumara Kassapa thero 2018 05 0200:55:46
4992018/05/04ධම්මසංගණී රූපකාණ්ඩය 09 - ven. Kothmale Kumara Kassapa thero 2018 04 2500:53:36
5002018/05/03Wibhajjawada | 2018-05-02 | 9.00PM | විභජ්ජවාද00:55:54
5012018/04/292018-04-25 Wibhajjawada 9 - Kothmale Kumara Kassapa Himi00:53:38
5022018/04/29Ven. Kothmale Kumara Kassapa Thero - Sirasa FM00:48:37
5032018/04/26Vibajjawada 2018-04-Ven Kothmale-Kumarakassapa Thero 2500:51:39
5042018/04/25Wibhajjawada | 2018-04-25 | 9.00PM | විභජ්ජවාද00:53:38
5052018/04/21ධම්මසංගණී රූපකාණ්ඩය 08 - Ven. Kothmale Kumara Kassapa thero 2018 04 1800:53:58
5062018/04/192018-04-18 Wibhajjawada 8 - Kothmale Kumara Kassapa Himi00:54:05
5072018/04/19විභජ්ජවාද Ven Kothmale Kumarakassapa Thero 2018-04-1800:53:27
5082018/04/18Wibhajjawada | 2018-04-18 | 9.00PM | විභජ්ජවාද00:54:05
5092018/04/18විභජ්ජවාද ආභිධර්මික සම්භාෂණය - හැදින්වීම 02 කොත්මලේ කුමාර කස්සප ස්වාමීන්වහන්සේ00:03:18
5102018/04/18විභජ්ජවාද ආභිධර්මික සම්භාෂණය - හැදින්වීම 01 කොත්මලේ කුමාර කස්සප ස්වාමීන්වහන්සේ00:03:03
5112018/04/16ධම්මසංගණී රූපකාණ්ඩය 07 - Ven. Kothmale Kumara Kassapa thero 2018 04 1100:58:45
5122018/04/15Ven Kothmale Kumarakassapa Thero 2018-04-1500:52:58
5132018/04/152018-04-11 Wibhajjawada 7 - Kothmale Kumara Kassapa Himi00:58:51
5142018/04/13Ven Kothmale Kumara Kassapa Thero - දුක නැතිකරගන්න ඇති ප්‍රතිපදාව00:51:34
5152018/04/11Wibhajjawada | 2018-04-11 | 9.00PM | විභජ්ජවාද00:58:52
5162018/04/06ධම්මසංගණී රූපකාණ්ඩය 06 - Ven. Kothmale Kumara Kassapa thero 2018 04 0400:58:16
5172018/04/06Ven Kothmale Kumara Kassapa Thero - කලහ විවාද,මාන අතිමාන යන ධර්මතාවයන් හටගන්නෙ ඇයි(කලහවිවාද සූත්‍රය)00:46:37
5182018/04/052018-04-04 Wibhajjawada 6 - Kothmale Kumara Kassapa Himi00:58:27
5192018/04/04Wibhajjawada | 2018-04-04 | 9.00PM | විභජ්ජවාද00:58:27
5202018/03/302018-03-28 Wibhajjawada 5 - Kothmale Kumara Kassapa Himi00:56:14
5212018/03/30ධම්මසංගණී රූපකාණ්ඩය 05 - ven. Kothmale Kumara Kassapa Thero 2018 - 03 - 2800:56:07
5222018/03/30ධම්මසංගණී රූපකාණ්ඩය 04 - ven. Kothmale Kumara Kassapa Thero 2018 - 03 - 2100:59:50
5232018/03/30ධම්මසංගණී රූපකාණ්ඩය 03 - ven. Kothmale Kumara Kassapa Thero 2018 - 03 - 1400:54:09
5242018/03/28Wibhajjawada | 2018-03-28 | 9.00PM | විභජ්ජවාද00:56:14
5252018/03/222018-03-21 Wibhajjawada 4 - Kothmale Kumara Kassapa Himi00:59:58
5262018/03/222018-03-14 Wibhajjawada 3 - Kothmale Kumara Kassapa Himi00:54:14
5272018/03/222018-02-28 Wibhajjawada 2 - Kothmale Kumara Kassapa Himi00:56:54
5282018/03/222018-02-21 Wibhajjawada 1 - Kothmale Kumara Kassapa Himi00:56:03
5292018/03/21Wibhajjawada | 2018-03-21 | 9.00PM | විභජ්ජවාද00:59:58
5302018/03/15Wibhajjawada | 2018-03-14 | 9.00PM | විභජ්ජවාද00:54:15
5312018/03/04SACHCHA YAMAKAYA 03 - Ven. Kothmale Kumara Kassapa thero01:12:16
5322018/03/04SACHCHA YAMAKAYA 02 - Ven. Kothmale Kumara Kassapa thero01:40:16
5332018/03/04SACHCHA YAMAKAYA 01 - Ven. Kothmale Kumara Kassapa thero01:46:36
5342018/03/04SABBASAWA SUTHRA 15- Ven. Kothmale Kumara Kassapa thero01:40:11
5352018/03/04SABBASAWA SUTHRA 14 - Ven. Kothmale Kumara Kassapa thero01:37:56
5362018/03/04SABBASAWA SUTHRA 13 - Ven. Kothmale Kumara Kassapa thero01:26:21
5372018/03/04SABBASAWA SUTHRA 12 - Ven. Kothmale Kumara Kassapa thero01:39:51
5382018/03/04SABBASAWA SUTHRA 11 - Ven. Kothmale Kumara Kassapa thero01:28:31
5392018/03/04SABBASAWA SUTHRA 10 - Ven. Kothmale Kumara Kassapa thero01:36:36
5402018/03/04SABBASAWA SUTHRA 09 - Ven. Kothmale Kumara Kassapa thero01:40:11
5412018/03/04SABBASAWA SUTHRA 08 - Ven. Kothmale Kumara Kassapa thero01:34:26
5422018/03/04SABBASAWA SUTHRA 07 - Ven. Kothmale Kumara Kassapa thero01:46:26
5432018/03/04SABBASAWA SUTHRA 06 - Ven. Kothmale Kumara Kassapa thero01:39:36
5442018/03/04SABBASAWA SUTHRA 05 - Ven. Kothmale Kumara Kassapa thero01:43:26
5452018/03/04SABBASAWA SUTHRA 04- Ven. Kothmale Kumara Kassapa thero01:51:41
5462018/03/03SABBASAWA SUTHRA 03 - Ven. Kothmale Kumara Kassapa thero - Melbourne 201701:48:01
5472018/03/03SABBASAWA SUTHRA 02 - Ven. Kothmale Kumara Kassapa thero01:25:16
5482018/03/03SABBASAWA SUTHRA 01 - Ven. Kothmale Kumara Kassapa thero01:29:51
5492018/03/03ධම්මසංගණී රූපකාණ්ඩය 01- Ven. Kothmale kumara kassapa thero00:56:03
5502018/03/03ධම්මසංගණී රූපකාණ්ඩය 02 - Ven. Kothmale Kumara Kassapa Thero 2018 02 2800:56:00
5512018/03/02පූජ්‍ය කොත්මලේ කුමාර කස්සප ස්වාමීන්වහන්සේ 2018 - 03 -0100:58:02
5522018/03/01විභජ්ජවාද Ven Kothmale Kumarakassapa Thero 2018-02-2800:55:53
5532018/02/28Wibhajjawada | 2018-02-28| 9.00PM | විභජ්ජවාද00:56:55
5542018/02/23Wibhajjawada | 2018-02-21| 9.00PM | විභජ්ජවාද00:56:04
5552018/02/22විභජ්ජවාද - 1 Ven. Kothmale Kumarakassapa Thero 2018-02-2100:54:58
5562018/02/18Ven Kothmale Kumara Kassapa Thero - කලහා විවාද, ශෝක පරිදේව,මාන අතිමාන ඇතිවීමට හේතුව..00:49:25
5572018/02/14සජීව සූත්‍ර ධර්ම දේශනාව Ven Kothmale Kumarakassapa Thero 2018-02-1400:47:33
5582018/02/13Sadaham Yathra - Kothmale Kumarakassapa Himi - Laggala02:44:10
5592018/02/12Ven Kothmale Kumarakassapa Thero 2018-02-1200:59:12
5602018/02/07අවුල නිරවුල් කර ශාසනයේ නියම අර්ථය ලබා ගැනීමට - 2 Ven Kothmale Kumarakassapa Thero 2018-02-0700:50:39
5612018/02/06අවුල නිරවුල් කර ශාසනයේ නියම අර්ථය ලබා ගැනීමට Ven Kothmale Kumarakassapa Thero 2018-02-0600:53:01
5622018/01/15හුදෙකලා වෙන්නට අවශ්‍ය ධර්මයක් 2 - Ven Kothmale Kumarakassapa Thero 2018- 01- 1500:55:33
5632018/01/15Ven Kothmale Kumara Kassapa Thero Perth 1st Dec 2017 -The Basics Part 300:00:51
5642018/01/15Ven Kothmale Kumara Kassapa Thero Perth 01 12 2017 The Basics Part 201:01:00
5652018/01/14Ven Kothmale Kumarakassapa Thero 2018- 01- 1400:54:46
5662018/01/0354. Ven Kothmaie Kumarakassapa Thero - Penapindoopama Sutta - 20 Oct 201700:58:23
5672018/01/0347. Ven Kothmale Kumarakassapa Thero - Aniccasanna Sutta - 6.30 am 08 Oct 201700:47:08
5682017/12/28Ven Kothmale Kumara Kassapa Thero -Perth 1st Dec 2017 Dhamma deshana part 101:01:00
5692017/12/26නිවන් දැකීමට අභිධර්මය උවමනාද? Ven Mankadawala Sudassana & Ven Kothmale Kumarakassapa00:43:57
5702017/12/06Dhammadeepa Meditation Centre, Melbourne Live Stream02:02:53
5712017/12/05ධර්ම දේශනාව - Ven Kothmale Kumara Kassapa Thero (2017-12-05)01:46:15
5722017/12/04Dhammadeepa Meditation Centre, Melbourne Live Stream02:05:57
5732017/12/04Ven Kothmale Kumara Kassapa Thero Perth 2nd Dec 2017 part 300:25:42
5742017/12/04Ven Kothmale Kumara Kassapa Thero Perth 2nd Dec 2017 part 201:00:59
5752017/12/04Ven Kothmale Kumara Kassapa Thero Perth 2nd Dec 2017 part 101:00:57
5762017/12/03Ven Kothmale Kumara Kassapa Sydney Deshana 22 11 201701:50:30
5772017/12/0319. Dhammadeepa Meditation Centre, Melbourne Live Stream (2017 දෙසැම්බර් 3 )02:03:13
5782017/12/03Ven Kothmale Kumara Kassapa Sydney Deshana 21 11 201701:58:54
5792017/12/02Ven Kothmale Kumara Kassapa Sydney Deshana 20 11 201701:46:54
5802017/12/02Ven Kothmale Kumara Kassapa Sydney 19 11 2017 Afternoon 201:37:36
5812017/12/01Ven Kothmale Kumara Kassapa Sydney 19 11 2017 Afternoon 101:48:26
5822017/11/30Ven Kothmale Kumara Kassapa Sydney 19 11 2017 Morning 201:40:48
5832017/11/30Ven Kothmale Kumara Kassapa Sydney 19 11 2017 Morning 100:10:44
5842017/11/29Ven Kothmale Kumara Kassapa Sydney 18 11 2017 Afternoon 200:58:02
5852017/11/29Dhammadeepa Meditation Centre, Melbourne Live Stream (2017 නොවැම්බර් 19)01:39:30
5862017/11/29Ven Kothmale Kumara Kassapa Sydney 18 11 2017 Afternoon 101:24:10
5872017/11/28Ven Kothmale Kumara Kassapa Sydney 18 11 2017 Morning 300:18:30
5882017/11/28Dharma deshanawa ven kotmale kumara Cassapa thero 2017 11 2801:38:25
5892017/11/28යමක සූත්‍රය - Ven Kothmale Kumara Kassapa Thero (2017-11-28)01:38:25
5902017/11/28Ven Kothmale Kumara Kassapa Sydney 18 11 2017 Morning 200:28:08
5912017/11/27Ven Kothmale Kumara Kassapa Sydney 18 11 2017 Morning 101:55:03
5922017/11/20Dhamma Sermons - Ven Kothmale Kumara Kassapa Thero 1 (12-11-2017)01:51:56
5932017/11/20Dhamma Sermons - Ven Kothmale Kumara Kassapa Thero 202:26:32
5942017/11/20Dhamma Sermons - Ven Kothmale Kumara Kassapa Thero 3 (12-11-2017)01:08:02
5952017/11/17Dhamma Sermon - Ven Kothmale Kumarakassapa Thero (2017-11-14)01:52:47
5962017/11/16Dhamma Sermons - Ven Kothmale Kumara Kassapa Thero (2017-11-16)01:56:40
5972017/11/1517. Dhammadeepa Meditation Centre, Melbourne Live Stream (2017 නොවැම්බර් 15 බදාදා )01:50:23
5982017/11/1506 11 2017 ආනාපාන සති සූත්‍රය පූජ්‍ය කොත්මලේ කුමාර කස්සප හිමි01:33:34
5992017/11/1505 11 2017 ආනාපාන සති උපකෙලේස පූජ්‍ය කොත්මලේ කුමාර කස්සප හිමි01:02:49
6002017/11/152017 11 11 සච්ච යමකය 03 උප්පාද න්‍යාය පූජ්‍ය කොත්මලේ කුමාර කස්සප හිමි01:12:36
6012017/11/1316. Dhammadeepa Meditation Centre, Melbourne Live Stream (2017 නොවැම්බර් 13 සඳුදා )02:19:54
6022017/11/13සච්ච යමකය-02 පූජ්‍ය ශාස්ත්‍රපති රාජකීය පණ්ඩිත කොත්මලේ කුමාර කස්සප හිමි01:43:34
6032017/11/1115 - Dhammadeepa Meditation Centre, Melbourne Live Stream (2017 නොවැම්බර් 11 සෙනසුරාදා)01:40:05
6042017/11/1014 - Dhammadeepa Meditation Centre, Melbourne Live Stream (2017 නොවැම්බර් 10 සිකුරාදා)01:30:32
6052017/11/0813 - Dhammadeepa Meditation Centre, Melbourne Live Stream (2017 නොවැම්බර් 08 බදාදා)01:42:13
6062017/11/0612 - Dhammadeepa Meditation Centre, Melbourne Live Stream (2017 නොවැම්බර් 06 සඳුදා )01:33:06
6072017/11/0411 - Dhammadeepa Meditation Centre, Melbourne Live Stream (2017 නොවැම්බර් 04 සෙනසුරාදා)01:48:46
6082017/11/0310 - Dhammadeepa Meditation Centre, Melbourne Live Stream (2017 නොවැම්බර් 03 සිකුරාදා)01:50:46
6092017/11/0109 - Dhammadeepa Meditation Centre, Melbourne Live Stream (2017 නොවැම්බර් 01 බදාදා)01:36:24
6102017/10/30Dhammadeepa Meditation Centre, Melbourne Live Stream (2017 ඔක්තෝබර් 30 සඳුදා )02:58:10
6112017/10/27Dhammadeepa Meditation Centre, Melbourne Live Stream (2017 ඔක්තෝබර් 27 සිකුරාදා )01:42:59
6122017/10/27Dhammadeepa Meditation Centre, Melbourne Live Stream (2017 ඔක්තෝබර් 21 වන සෙනසුරාදා )01:52:37
6132017/10/27Dhammadeepa Meditation Centre, Melbourne Live Stream (2017 ඔක්තෝබර් 20 සිකුරාදා )01:51:16
6142017/10/272017 10 22 - Ven Kothmale Kumarakassapa Thero - The Basics01:05:10
6152017/10/25Dhammadeepa Meditation Centre, Melbourne Live Stream (2017 ඔක්තෝබර් 25 වන බදාදා )02:42:22
6162017/10/24සච්ච යමකය පූජ්‍ය කොත්මලේ කුමාර කස්සප හිමි - [ 21 10 2017 ]01:48:50
6172017/10/23Dhammadeepa Meditation Centre, Melbourne Live Stream03:35:55
6182017/10/23Dhammadeepa Meditation Centre, Melbourne Live Stream (2017 ඔක්තෝබර් 18 වන බදාදා)01:29:43
6192017/10/23Dhammadeepa Meditation Centre, Melbourne Live Stream (2017 ඔක්තෝබර් 16 වන සඳුදා)01:29:44
6202017/10/20Ven. Kothmale Kumarakassapa Thero 20-10-201701:04:03
6212017/10/20Dhammadeepa Meditation Centre, Melbourne Live Stream01:58:02
6222017/10/02කණ්නාඩියේ පවුඩර් නොගාන්න Ven. Kothmale Kumarakassapa Thero 02- 10- 201700:56:29
6232017/10/01මෝඩ කුරුල්ලා සහ අප Ven. Kothmale Kumarakassapa Thero 01- 10- 201701:03:05
6242017/09/25ශීතකරනයේ දැල්වෙන විදුලිබුබුල Ven. Kothmale Kumarakassapa Thero 25- 09- 201701:00:34
6252017/08/20අනිච්ච යනු අනිත්‍ය ද? ධර්ම සාකච්ඡාව00:16:49
6262017/08/10Ven Kothmale Kumarakassapa Thero - අනිච්චසඤ්ඤා01:12:57
6272017/08/10අනිච්ඡ සඤ්ඤා සූත්‍රය - Ven. Kothmale Kumarakassapa Thero 10 08 201700:47:11
6282017/08/09Anichcha Sagna Sutta - Ven Kothmale Kumarakassapa Thero01:13:01
6292017/08/05මොකද්ද ඇත්ත - Ven. Kothmale Kumaarakassapa Thero 05-08 -201700:54:31
6302017/08/05Sadaham Yathra - Kothmale Kumarakassapa Himi - 0200:54:03
6312017/08/03Sadaham Yathra - Kothmale Kumarakassapa Himi 0100:52:35
6322017/07/16Ven Kotmale Kumara Kassapa - ඵේණ පින්ඩූපම සූත්‍රය ( Pena Pindupama Suthraya )01:01:45
6332017/06/06Sabba Sankaresu Anichcha Sanna Ven Kothmale Kumarakassapa Thero02:00:58
6342017/05/07Sanna - Ven Kothmale Kumarakassapa thero01:59:41
6352016/07/14Day 4- Session 3 (Ven. Kothmale Kumara Kassapa Thero - July 3, 2016)01:05:14
6362016/07/14Day 4- Session 2 (Ven. Kothmale Kumara Kassapa Thero - July 3, 2016)01:36:42
6372016/07/14Day 4 Session 1 (Ven. Nikawawe Subodi Thero - July 3, 2016)01:22:31
6382016/07/14Day 3- Session 3 (Ven. Kothmale Kumara Kassapa Thero - July 2, 2016)01:08:56
6392016/07/14Day 3- Session 2 (Ven. Kothmale Kumara Kassapa Thero - July 2, 2016)01:43:45
6402016/07/14Day 3 Session 1 (Ven. Nikawawe Subodi Thero - July 2, 2016)01:39:59
6412016/07/13Day 2- Session 3 (Ven. Kothmale Kumara Kassapa Thero - July 1, 2016)01:22:26
6422016/07/13Day 2 Session 2 (Ven. Nikawawe Subodi Thero - July 1, 2016)01:39:36
6432016/07/13Day 2- Session 1 (Ven. Kothmale Kumara Kassapa Thero - July 1, 2016)01:55:35
6442016/07/13Day 1- Session 3 (Ven. Kothmale Kumara Kassapa Thero - June 30, 2016)01:55:35
6452016/07/12Day 1- Session 2 (Ven. Kothmale Kumara Kassapa Thero - June 30, 2016)01:55:35
6462016/07/12Day 1- Session 1 (Ven. Kothmale Kumara Kassapa Thero - June 30, 2016)01:35:16
6472016/06/26Ven. Kothmale Kumarakashapa Thero 25 06 201602:58:29

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.