වල්පොල ගෝතම හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/11/18දිවුරුම් දීමේ උත්සවය පැවති මහා සෑරඳුන් අභියස සිදුවූ අශෝභන සිදුවීම00:04:44
22019/11/18Ven. Walpola Gothama Thero දායකත්ව ධර්ම දේශනා-අංක 138 - TV Didula00:53:40
32019/11/17නෙත් fM සිත් නෙත් අසපුව පූජ්‍ය වල්පොල ගෝතම ස්වාමීන් වහන්සේ ධම්ම පදයේ සුක වග්ගය ඇසුරිනි .00:59:39
42019/11/17Sith Neth Asapuwa 2019 11 1600:59:39
52019/11/16Walpola Gothama Thero - Sith Neth Asapuwa 2019-11-1001:44:00
62019/11/11පේම දෝස සූත්‍රය 2019 11 10 ප්‍රේමය දේශය 4 ආකාරයකට හට ගන්නා ආකාරය පුජ්‍ය වල්පොල ගෝතම හිමි ධර්ම දේශනාව01:46:55
72019/11/11Sith Neth Asapuwa 2019 11 1001:54:07
82019/11/10පුජ්‍ය වල්පොල ගෝතම හිමි2019 10 16ඕස්ට්‍රේලියාවේ මෙල්බන්නුවර බෙරික් ශාක්‍යමුණි බෞද්ධ විහාරයේදී01:32:10
92019/11/10සිත් නෙත් අසපුව ධර්ම සාකච්ඡාව - Ven Walpola Gothama Thero 2019-11-1000:48:11
102019/11/10සිත් නෙත් අසපුව - මතෘ භූමියට ආදරය කරන්නකු වන්න (පේම දෝස සූත්‍රය) en Walpola Gothama Thero 2019-11-1000:54:49
112019/11/06කඨින චීවර පූජාවේ පින වැඩි ඇයි ? හේතුව මොකද්ද? පූජනීය වල්පොල ගෝතම හිමි Walpola Gothama Thero00:53:54
122019/11/03Walpola Gothama Thero - Sith Neth Asapuwa 2019-11-0201:45:30
132019/11/03සතර සම්පප් ප්‍රධාන වීර්ය2019 11 02පූජ්‍ය වල්පොල ගෝතම හිමි සිත් නෙත් අසපුව ධර්ම දේශනාවහා ධර්මසාකච්ඡාව01:41:39
142019/11/03සිත් නෙත් අසපුව ධර්ම සාකච්ඡාව - Ven Walpola Gothama Thero 2019-11-200:41:43
152019/11/03සිත් නෙත් අසපුව - සතර සම්‍යක් ප්‍රධාන වීර්ය - Ven Walpola Gothama Thero 2019-11-0200:55:50
162019/11/03මරණින් මතු උපත කෙසේ සිදුවේවිද පුජ්‍යපාද වල්පොල ගෝතම හිමි සදහම් ධර්ම දේශණාව00:21:12
172019/11/02Sith Neth Asapuwa 2019 11 0201:45:29
182019/10/29Walpola Gothama Himi Bana01:32:14
192019/10/29Walpola Gothama Thero : අජිත සූත්‍රය ඇසුරෙන් පවත්වන ලද පැය 6ක ධර්ම දේශණාව.06:33:27
202019/10/28අනාතපින්ඩික සූත්‍රය අසුරින් සිත් නෙත් අසපුව පූජ්‍ය වල්පොල ගෝතම ස්වාමීන් වහන්සේ 2019 10 2701:46:20
212019/10/27සංයුත්ත නිකායෙහි සගාථ වග්ගියේ එන අනාථපිණ්ඩික සුත්‍ර දේශනාව ඇසුරින් 2019 10 26පුජ්‍ය වල්පොල ගෝතම හිමි01:46:20
222019/10/27සිත් නෙත් අසපුව ධර්ම සාකච්ඡාව - Ven Walpola Gothama Thero 2019-10-2600:47:40
232019/10/27සිත් නෙත් අසපුව - අනාථපිණ්‌ඩික සූත්‍රය - Ven Walpola Gothama Thero 2019-10-2600:53:57
242019/10/27Sith Neth Asapuwa 2019 10 2601:49:29
252019/10/26Walpola Gothama Thero - Sith Neth Asapuwa 2019-10-2601:44:34
262019/10/26Walpola Gothama Thero - Sith Neth Asapuwa 2019-10-1901:53:27
272019/10/26Most Venerable Walpola Gothama Thero00:38:35
282019/10/25හාමුදුරුවරු බෙදා ගෙන, බදාගෙන බණ තෝරන අයට නියම අවවාදයක් #Walpola_Gothama_Thero00:03:23
292019/10/25Walpola Gothama Thero - Sith Neth Asapuwa 2019-10-1201:43:14
302019/10/25කාගෙත් සිත් දිනා ගැනීමට රහසක්. #Walpola_Gothama_Thero පූජ්‍ය #වල්පොල_ගෝතම_හිමි00:04:27
312019/10/25මරණාසන්න වෙලාවට හිත රැක ගන්නේ කොහොමද ? Walpola Gothama Thero00:21:49
322019/10/23අවබෝධයෙන් පුද්ගලයන් ඇසුරු කරන ආකාරය. Walopla Gothama Thero ගංගොඩවිල සෝම හිමි ආරම්භ කළ TNL නැණපහණින්02:05:05
332019/10/20සිත් නෙත් අසපුව පූජ්‍ය වල්පොල ගෝතම ස්වාමීන් වහන්සේ ආර්යකාන්ත සීලයක් කියන්නේ කූමක්ද සාදූ සාදූ සාදූ01:48:23
342019/10/20Walpola Gothama Thero | ආර්යකාන්ත සීලය යනු කුමක්ද01:18:51
352019/10/20සිත් නෙත් අසපුව - සීලය සක්කාය දිට්ඨියෙන් බැහැරව ආරක්ෂාකිරීමට Ven Walpola Gothama Thero 2019-10-101:00:26
362019/10/20සිත් නෙත් අසපුව ධර්ම සාකච්ඡාව - Ven Walpola Gothama Thero 2019-10-1900:43:17
372019/10/20Special Dhamma Sermon - Ven Walpola Gothama Thero (2019-10-16)01:32:35
382019/10/20ආර්ය ශ්‍රාවකයෙක් ආර්ය කාන්ත සීලය සක්කාය දිට්ඨියෙන් බැහැරව ආරක්ෂා කර ගන්නා ආකාරය 2019 10 1901:48:23
392019/10/20Sith Neth Asapuwa 2019 10 1901:53:26
402019/10/19සිත් නෙත් අසපුව ධර්ම සාකච්ඡාව - Ven Walpola Gothama Thero 2019-10-1200:48:58
412019/10/19සිත් නෙත් අසපුව සත්ව පුද්ගල භාවයේ ස්වභවය Ven Walpola Gothama Thero 2019 10 1200:50:34
422019/10/14Walpola Gothama Thero - Sith Neth Asapuwa 2019-10-0501:40:03
432019/10/13සෙනසුරාදා 2019 10 12 සිත් නෙත් අසපුව පූජ්‍ය වල්පොල ගෝතම ස්වාමීන් වහන්සේ01:44:03
442019/10/13සත්ත්ව පුද්ගලභාවය පැහැදිලි කරදීම2019 10 13පුජ්‍ය වල්පොල ගෝතම හිමි සිත් නෙත් අසපුව ධර්ම දේශනාව ධර්ම ස01:44:03
452019/10/13 Ven Walpola Gothama Thero - ධර්ම දේශනා බණ 14 - Dhamma sermon Bana 1400:44:27
462019/10/13Sith Neth Asapuwa 2019 10 1201:46:12
472019/10/12Walpola Gothama Thero - Sith Neth Asapuwa 2019-09-2801:46:54
482019/10/12Walpola Gothama Thero - Sith Neth Asapuwa 2019-09-2101:46:02
492019/10/12 Ven Walpola Gothama Thero - ධර්ම දේශනා බණ 13 - Dhamma sermon Bana 1300:51:18
502019/10/12සිත් නෙත් අසපුව ධර්ම සාකච්ඡාව - Ven Walpola Gothama Thero 2019-10-0500:43:10
512019/10/12සිත් නෙත් අසපුව - අසප්‌පුරිස වධුකා සූත්‍රය - Ven Walpola Gothama Thero 2019-10-0500:56:38
522019/10/06නිර්මාංශ වීම සහ බුද්ධ දේශනය Walpola Gothama Thero01:07:13
532019/10/06Sith Neth Asapuwa 2019 10 0501:42:42
542019/10/06සිත් නෙත් අසපුව 2019 10 0501:41:07
552019/10/06අසත්පුරුෂ වතුකා සූත්‍රය ඇසුරෙන් 2019 10 05 සිත් නෙත් අසපුව පුජ්‍ය වල්පොල ගෝතම හිමි ධර්ම දේශනාව01:41:07
562019/10/05Walpola Gothama Thero - Sith Neth Asapuwa 2019-09-0701:47:30
572019/10/05සිත් නෙත් අසපුව ධර්ම සාකච්ඡාව - Ven Walpola Gothama Thero 2019-09-2800:48:45
582019/10/05සිත් නෙත් අසපුව - ස්වභාවදර්මය - Ven Walpola Gothama Thero 2019-09-2800:54:12
592019/10/04Ven. Walpola Gothama Thero - බුදු දහමට අනුව බිත්තර කන එක පව්ද?00:45:47
602019/09/29නෙත් FM සිත් නෙත් අසපුව 2019 09 28 පූජ්‍ය වල්පොල ගෝතම ස්වාමීන් වහන්සේ01:47:36
612019/09/29"ස්වභාව ධර්මය"2019 09 28 පුජ්‍ය වල්පොල ගෝතම හිමි සිත් නෙත් අසපුව ධර්ම දේශණාව හා ධර්ම සාකච්ඡාව01:47:36
622019/09/29Sith Neth Asapuwa 2019 09 2801:51:00
632019/09/28සිත් නෙත් අසපුව ධර්ම සාකච්ඡාව- Ven Walpola Gothama Thero 2019-09-2100:46:22
642019/09/28සිත් නෙත් අසපුව ( සුප්‌පබුද්‌ධකුට්‌ඨි සූත්‍රය ) Ven Walpola Gothama Thero 2019-09-2100:56:49
652019/09/23සිත් නෙත් අසපුවපූජ්‍ය වල්පොල ගෝතම ස්වාමීන් වහන්සේ 2019 09 2201:48:49
662019/09/22Sith Neth Asapuwa 2019 09 2101:48:49
672019/09/16 Ven Walpola Gothama Thero - ධර්ම දේශනා බණ 12 - Dhamma sermon Bana 1200:43:22
682019/09/16පුජ්‍ය වල්පොල ගෝතම හිමි 2019 09 14 සිත් නෙත් අසපුව ධර්ම සාකච්ඡාව00:44:12
692019/09/15පුජ්‍ය වල්පොල ගෝතම හිමි 2019 09 14 සිත් නෙත් අසපුව සදහම් ධර්ම දේශණාව00:55:53
702019/09/15බිත්තර කෑම පව්ද ඔබ මේතෙක් හිටියේ මොන මතේද මේ දේසනාව අහන්න00:45:47
712019/09/11 Ven Walpola Gothama Thero - ධර්ම දේශනා බණ 11 - Dhamma sermon Bana 1101:06:57
722019/09/09Walpola Gothama Thero - Sith Neth Asapuwa 2019-08-2401:44:40
732019/09/08වංගීස සංයුක්තයේ එන ආනන්ද සූත්‍රය ඇසුරෙන් අවසාන දේශනාව2019 09 07 පුජ්‍ය වල්පොල ගෝතම හිමි නෙත් fm වික01:47:49
742019/09/08සිත් නෙත් අසපුව ධර්ම සාකච්ඡාව - Ven Walpola Gothama Thero 2019-08-1700:45:12
752019/09/08සිත් නෙත් අසපුව - ආනන්‌ද සූත්‍රය ( 02 - දේශනය ) Ven Walpola Gothama Thero 2019-08-1700:56:59
762019/09/08සිත් නෙත් අසපුව - ආනන්‌ද සූත්‍රය ( 01 - දේශනය ) Ven Walpola Gothama Thero 2019-08-1000:56:50
772019/09/08සිත් නෙත් අසපුව - ආනන්‌ද සූත්‍රය ( 05 - දේශනය ) Ven Walpola Gothama Thero 2019-09-0700:55:25
782019/09/08සිත් නෙත් අසපුව ධර්ම සාකච්ඡාව - Ven Walpola Gothama Thero 2019-09-0700:50:38
792019/09/07Sith Neth Asapuwa 2019 09 0701:50:33
802019/09/07Walpola Gothama Thero - Sith Neth Asapuwa 2019-08-1701:43:21
812019/09/05 Ven Walpola Gothama Thero - ධර්ම දේශනා බණ 10 - Dhamma sermon Bana 1001:39:55
822019/09/04 Ven Walpola Gothama Thero - ධර්ම දේශනා බණ 9 - Dhamma sermon Bana 900:53:35
832019/09/04 Ven Walpola Gothama Thero - ධර්ම දේශනා බණ 8 - Dhamma sermon Bana 800:52:03
842019/09/04 Ven Walpola Gothama Thero - ධර්ම දේශනා බණ 7 - Dhamma sermon Bana 700:57:24
852019/09/02සිවුර දාගත්තා කියලා හාමුදුරු කෙනෙක් වෙන්නෙ නෑ Walpola Gothama Thero Dharma Deshana00:15:27
862019/09/01බුද්ධ වන්දනාවදී විහාරස්ථානය තුළ පළමුවෙන්ම වන්දනා කළ යුත්තේ කුමන ස්ථානයන්ද?2019 08 31සිත් නෙත් අසපුව01:39:55
872019/09/01Sith Neth Asapuwa 2018 12 1501:40:07
882019/08/31Walpola Gothama Thero - Sith Neth Asapuwa 2019-08-1001:07:14
892019/08/29 Ven Walpola Gothama Thero - ධර්ම දේශනා බණ 6 - Dhamma sermon Bana 600:51:06
902019/08/28හාමුදුරුවන්ට බනින රන්ජන් රාමනායකට කිව්ව අපූරු කතාව Walpola Gothama Thero Dharma Deshana00:15:21
912019/08/28බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ගුණ Ven. Walpola Gothama Thero00:52:09
922019/08/27Sugatha Winaya Suthraya | Walpola Gothama Thero00:53:17
932019/08/26 Ven Walpola Gothama Thero - ධර්ම දේශනා බණ 5 - Dhamma sermon Bana 500:50:38
942019/08/26 Ven Walpola Gothama Thero - ධර්ම දේශනා බණ 4 - Dhamma sermon Bana 400:52:12
952019/08/25සිත් නෙත් අසපුව (ආනන්‌ද සූත්‍රය) (03 - දේශනය )Ven Walpola Gothama Thero 2019 08 2400:57:17
962019/08/25සිත් නෙත් අසපුව ධර්ම සාකච්ඡාව - Ven Walpola Gothama Thero 2019-08-2400:46:32
972019/08/25සිත් නෙත් අසපුව පූජ්‍ය වල්පොල ගෝතම ස්වාමීන් වහන්සේ 2019 08 2401:46:00
982019/08/25Sith Neth Asapuwa 2019 08 2401:48:44
992019/08/25ආනන්ද සූත්‍ර දේශනාව ඇසුරෙන්2019 08 24පුජ්‍ය වල්පොල ගෝතම හිමි සිත් නෙත් අසපුව ධර්ම දේශනාව හාසාකච්ඡාව01:46:00
1002019/08/23බුද්ධශාසනය රකින්න කියලා පර්ලිමේන්තු ගිය අය ගැන කිව්ව අපූරු කතාව Walpola Gothama Thero Dharma Deshana00:20:29
1012019/08/20Swetha Puja 2019 08 1401:09:20
1022019/08/19 Ven Walpola Gothama Thero - ධර්ම දේශනා බණ 3 - Dhamma sermon Bana 300:51:27
1032019/08/18 Ven Walpola Gothama Thero - ධර්ම දේශනා බණ 1 - Dhamma sermon Bana 100:55:35
1042019/08/17රාගය දුරු කර ගන්නේ කෙසේද? ආනන්ද සුත්‍රය ඇසුරෙන්2019 08 17 පුජ්‍ය වල්පොල ගෝතම හිමි01:43:31
1052019/08/17Sith Neth Asapuwa 2019 08 1701:47:18
1062019/08/17සිත් නෙත් අසපුව ( අකල් මරණ ) Ven Walpola Gothama Thero 2019-07-2700:55:17
1072019/08/17සිත් නෙත් අසපුව ධර්ම සාකච්ඡාව - Ven Walpola Gothama Thero 2019-07-2700:50:05
1082019/08/15කර්මය හා කර්ම විපාක - Ven Walpola Gothama Thero00:21:58
1092019/08/15බීජ සූත්‍රය ඇසුරෙන් ධර්ම දේශනාව - Ven Walpola Gothama Thero00:43:51
1102019/08/14සිත් නෙත් අසපුව ධර්ම සාකච්ඡාව - Ven Walpola Gothama Thero 2019 06 2900:45:23
1112019/08/14සිත් නෙත් අසපුව ( මහක සූත්‍රය ) - Ven Walpola Gothama Thero 2019 06 2900:58:14
1122019/08/11සංයුත්ත නිකායේ වංගිස සංයුත්ත ඇසුරෙන් 2019 08 10 වංගීස මහරහතන් වහන්සේගේ චරිතාපදානය ප්‍රදානය ඇසුරෙන්01:04:42
1132019/08/10Sith Neth Asapuwa 2019 08 1001:07:14
1142019/08/04අනුරාධපුර බන්ධනාගාරයේදී2019 08 03පුජ්‍ය වල්පොල ගෝතම හිමි සිත් නෙත් අසපුව ධර්ම දේශනාව හා ධර්ම සාකච්ඡා01:47:59
1152019/08/04Sith Neth Asapuwa 2019 08 0301:50:33
1162019/08/02Meth Tv | Meth Buddhabhi Wandana | EP 33 1277 | 2018.12.26 | ven walpola gothama thero01:23:18
1172019/07/30Walpola Gothama Thero - Sith Neth Asapuwa 2019-05-2501:37:05
1182019/07/28අකල් මරණ ඇති වීම සහ සසර බිය ඇති වීම 2019 07 27පුජ්‍ය වල්පොල ගෝතම හිමි සිත් නෙත් අසපුව නෙත්fm විකාශනය01:47:25
1192019/07/27Sith Neth Asapuwa 2019 07 2701:48:55
1202019/07/22සිත් නෙත් අසපුව 2019 07 20 පුජ්‍ය වල්පොල ගෝතම හිමි සදහම් ධර්ම දේශණාව නෙත් fm නාලිකාවේ බැතිබර විකාශනය01:40:58
1212019/07/20Sith Neth Asapuwa 2019 07 2001:45:51
1222019/07/14සිත් නෙත් අසපුව2019 07 13 පූජ්‍ය වල්පොල ගෝතම හිමි සදහම් ධර්ම දේශනාව හා ධර්ම නෙත් fm නාලිකාවේ විකාශනය01:45:29
1232019/07/14Sith Neth Asapuwa 2019 07 1301:48:21
1242019/07/08සිත් නෙත් අසපුව 2019 07 06 පුජ්‍ය වල්පොල ගෝතම හිමි 0601:41:02
1252019/07/07Sith Neth Asapuwa 2018 12 0801:44:50
1262019/06/30"මහාක සූත්‍රය ඇසුරෙන් සිත් නෙත් අසපුව2019 06 29 පුජ්‍ය වල්පොල ගෝතම හිමි ධර්ම දේශනාව හා ධර්ම සාකච්ඡාව01:45:05
1272019/06/30Sith Neth Asapuwa 2019 06 2901:47:20
1282019/06/23පුණ්ණක සූත්‍රය ඇසුරෙන්, සිත් නෙත් අසපුව2019 06 22පුජ්‍ය වල්පොල ගෝතම හිමි ධර්ම දේශනාව හා ධර්ම සාකච්ඡා01:41:12
1292019/06/23Sith Neth Asapuwa 2019 06 2201:44:04
1302019/06/20☸️ Sith Neth Asapuwa 2019 06 16 Walpola Gothama Himi | මිහිඳු මා හිමියන් අපට ලබා දුන් සැඟවුණු පණිවිඩ02:02:29
1312019/06/17සිත් නෙත් අසපුව 2019 06 16 පුජ්‍ය වල්පොල ගෝතම හිමි පොසොන් පෝදා සුමධුර ධර්ම දේශනාව සහ ධර්ම සාකච්ඡාව02:00:11
1322019/06/17Swetha Puja 2019 06 1602:25:53
1332019/06/09සිත් නෙත් අසපුව පූජ්‍ය වල්පොල ගෝතම ස්වාමීන් වහන්සේ 2019/06/0801:49:49
1342019/06/09සිත් නෙත් අසපුව 2019 06 08 පුජ්‍ය වල්පොල ගෝතම හිමි සදහම් ධර්ම දේශනාව හා ධර්ම සාකච්ඡාව නෙත් ෆ්ම්01:38:37
1352019/06/08Sith Neth Asapuwa 2019 06 0801:49:49
1362019/06/08සිත් නෙත් අසපුව ( උදකොරොගභය සූත්‍රය ) Ven Walpola Gothama Thero 2019-06-0800:52:25
1372019/06/08සිත් නෙත් අසපුව ධර්ම සාකච්ඡාව - Ven Walpola Gothama Thero 2019-06-0800:44:01
1382019/06/07පූජ්‍ය වල්පොල ගෝතම ස්වාමීන් වහන්සේ සිත් නෙත් අසපුව01:44:51
1392019/06/07☸️ Sith Neth Asapuwa 2019 06 01 Walpola Gothama Himi | ඔබ විසින් දැනගෙන සිටිය යුතුම ඔබේ අංගණ01:44:18
1402019/06/02සිත් නෙත් අසපුව 2019 06 01 පුජ්‍ය වල්පොල ගෝතම හිමි අනංගත සූත්‍රය ඇසුරෙන් නෙත් fm නාලිකාවේ විකාශනය01:44:51
1412019/06/02Sith Neth Asapuwa 2019 06 0101:46:43
1422019/06/02සිත් නෙත් අසපුව-හිත්ට එන ලාමක ආශා නිසා ඇතිවන අකුසල (අනඞ්ගණ සූත්‍රය) 6/1 Ven Walpola Gothama Thero00:58:15
1432019/05/28Vesak Poya Day Bana Dharma Deshanawa - Ven Walpola Gothama Thero - sermon 101:19:33
1442019/05/26සිත් නෙත් අසපුව 2019 05 25පුජ්‍ය වල්පොල ගෝතම හිමි සදහම් ධර්ම දේශනාව Neth fm නාලිකාවේ බැතිබර විකාශනය01:37:43
1452019/05/26Ven. Walpola Gothama Thero - වල්පොල ගෝතම ස්වාමින් වහන්සේ - හොංකොං වෙසක් පිංකම 2019-05-1901:19:33
1462019/05/26Sith Neth Asapuwa 2019 05 2501:47:54
1472019/05/25Sadaham sawana - පළමුව සක්ඛාය දිට්ඨියද.. - පූජණීය වල්පොල ගෝතම ස්වාමීන් වහන්සේ00:54:44
1482019/05/25☸️ Sith Neth Asapuwa 2019 05 25 Walpola Gothama Himi | නිවන් මඟ වඩන්නා ප්‍රතිපත්තියට කලින් කලයුතු දේ01:38:39
1492019/05/25සිත් නෙත් අසපුව - සත්තී සූත්‍රය - Ven Walpola Gothama Thero 2019-05-2500:53:25
1502019/05/15වෙසක් මංගල්‍යය සැමරීමට (part 2) වල්පොල ගෝතම හිමි - (2016 - 05 - 21)00:59:57
1512019/05/15වෙසක් මංගල්‍යය සැමරීමට (part 1) වල්පොල ගෝතම හිමි - (2016 - 05 - 21)00:48:14
1522019/05/15Walpola Gothama Thero - Sith Neth Asapuwa 2019-05-0400:53:35
1532019/05/14☸️ බෞද්ධ අපි 90% කටම, මුලින්ම වැරදුන තැන වෙසක් ! මේ වෙසක් එකේ ඉඳන්වත් වැරදි හදාගන්න01:01:28
1542019/05/12☸️ Sith Neth Asapuwa 2019 05 11 Walpola Gothama Himi | අන්තවාදී නොවී මධ්‍යම ප්‍රතිපදාව ප්‍රගුණ කරමු01:45:50
1552019/05/12අපි ජාතික සංවිධානය - ජූජ්‍ය වල්පොල ගෝතම ස්වාමීන් වහන්සේ00:05:43
1562019/05/12සිත් නෙත් අසපුව2019 05 11 පුජ්‍ය වල්පොල ගෝතම හිමි ධර්ම දේශනාව හා ධර්ම සාකච්ඡාව neth fm විකාශනයකි01:44:12
1572019/05/12Ven Walpola Gothama Thero 2019-05-11 - සිත් නෙත් අසපුව ධර්ම සාකච්ඡාව00:51:53
1582019/05/12Ven Walpola Gothama Thero 2019-05-11 - ත්‍රස්තවාදී මිත්‍යා මත00:52:54
1592019/05/12Sith Neth Asapuwa 2019 05 1101:49:29
1602019/05/12Sith Neth Asapuwa - 2019.05.12 - Walpola Gothama Himi00:57:27
1612019/05/12Sadaham sawana - මරණින් මතු උපදිව භවය - පූජණීය වල්පොල ගෝතම ස්වාමීන් වහන්සේ00:55:02
1622019/05/10පිංවත් දරු උපතක් සදහා 2019-05-11 Ven Walpola Gothama Thero01:06:50
1632019/05/06☸️ Sith Neth Asapuwa 2019 05 04 Walpola Gothama Himi | ඥානාන්විතව ත්‍රස්තවාදය පරදවමු !01:41:08
1642019/05/05සිත් නෙත් අසපුව2019 05 04 පුජ්‍ය වල්පොල ගෝතම හිමි සදහම් ධර්ම දේශනාව neth fmනාලිකාවේ බැතිබර විකාශනයකි01:46:55
1652019/05/05Ven Walpola Gothama Thero 2019-05-04 - උජ්ඣානසඤඤී සූත්‍රය00:52:28
1662019/05/05Sith Neth Asapuwa 2019 05 0401:46:55
1672019/05/05Sith Neth Asapuwa - 2019.05.04 - Walpola Gothama Himi00:53:35
1682019/05/05Walpola Gothama Thero - Sith Neth Asapuwa 2019-04-2701:47:15
1692019/05/01Ven Walpola Gothama Thero 2019-04-27 - යුද ගැටුම් ඇතිවන්නේ ඇයි00:51:49
1702019/05/01Ven Walpola Gothama Thero 2019-04-27 - සිත් නෙත් අසපුව ධර්ම සාකච්ඡාව00:41:05
1712019/04/27පුජ්‍ය වල්පොල ගෝතම හිමි2019 04 27සිත් නෙත් අසපුව pujya walpola gothma himi neth fm නාලිකාවේ විකාශනය01:35:48
1722019/04/27Sith Neth Asapuwa 2019 04 2701:47:15
1732019/04/27☸️ Sith Neth Asapuwa 2019 04 25 Walpola Gothama Himi | සමගියෙන් ඉන්න කැමතිවුවත් ගැටුම් ඇතිවන්නේ ඇයි?01:34:36
1742019/04/23Walpola Gothama Thero - Sith Neth Asapuwa 2019-04-2001:51:00
1752019/04/20සිත් නෙත් අසපුව2019 04 20 පුජ්‍ය වල්පොල ගෝතම හිමිven walpola Gotama himi neth fm නාලිකාවේ විකාශනයකි01:47:31
1762019/04/20Sith Neth Asapuwa 2019 04 2001:51:00
1772019/04/20Ven Walpola Gothama Thero 2019-04-20 - සිත් නෙත් අසපුව ධර්ම සාකච්ඡාව00:37:32
1782019/04/20Ven Walpola Gothama Thero 2019-04-20 - මතකය01:02:13
1792019/04/20☸️ Sith Neth Asapuwa 2019 04 20 Walpola Gothama Himi | සිහිය පුරුදුකරන අයෙකුට අතීත මතකයන් බාධාවක්ද?01:42:08
1802019/04/16Sadaham sawana - ඵුස්සදේව මහ රහතන් වහන්සේ - පූජණීය වල්පොල ගෝතම ස්වාමීන් වහන්සේ01:00:17
1812019/04/14Walpola Gothama Thero - Sith Neth Asapuwa 2019-04-1301:34:20
1822019/04/14Ven Walpola Gothama Thero 2019-04-13 - සම්මාදිට්ඨි අරුණැල්ල දකින්න00:53:40
1832019/04/14Ven Walpola Gothama Thero 2019-04-13 - සිත් නෙත් අසපුව ධර්ම සාකච්ඡාව00:39:33
1842019/04/14සිත් නෙත් අසපුව 2019 04 13 පුජ්‍ය වල්පොල ගෝතම හිමි නෙත් එප්එම් නාලිකාවේ බැතිබර විකාශනයකි01:38:27
1852019/04/14☸️ Sith Neth Asapuwa 2019 04 13 Walpola Gothama Himi | සූර්ය උදාවට පෙර සම්මාදිට්ඨි අරුණැල්ල දකින්න01:35:43
1862019/04/13Sith Neth Asapuwa 2019 04 1301:47:05
1872019/04/10walpola gothama thero - වල්පොල ගෝතම හිමි දර්ම දේශනය00:43:46
1882019/04/09Ven Walpola Gothama Thero 2019-04-06 - ඵුස්සදේව මහරහතන් වහන්සේ00:59:30
1892019/04/09Ven Walpola Gothama Thero 2019-04-06 - සිත් නෙත් අසපුව ධර්ම සාකච්ඡාව00:43:03
1902019/04/07Walpola Gothama Thero - Sith Neth Asapuwa 2019-04-0701:43:56
1912019/04/07සිත් නෙත් අසපුව2019 04 06පුජ්‍ය වල්පොල ගෝතම හිමිpujya walpol gotama Himiනෙත් එප්එම් නාලිකාවේ විකාශනය01:43:35
1922019/04/06Sith Neth Asapuwa 2019 04 0601:48:37
1932019/04/06☸️ Sith Neth Asapuwa 2019 04 06 Walpola Gothama Himi | අසිරිමත් ඵුස්සදේව මහරහතන් වහන්සේ01:44:19
1942019/03/29වල්පොල ගෝතම ස්වාමීන් වහන්සේ සිත් නෙත් අසපුව 2019 /03/ 24 පරාල ඇනේ ගහන්න ඕන තැනටයි පරාල ඇනේ ගහන්න ඕනෙ01:45:47
1952019/03/27Walpola Gothama Thero - Sith Neth Asapuwa 2019-03-2401:37:46
1962019/03/24සිත් නෙත් අසපුව 2019 03 24 පුජ්‍ය වල්පොල ගෝතම හිමි ven walpola Gothama Himi ධර්ම දේශනාව neth fm01:37:39
1972019/03/24Sith Neth Asapuwa 2019 03 2401:45:47
1982019/03/24☸️ Sith Neth Asapuwa 2019 03 24 Walpola Gothama Himi | ඒකාන්තයෙන්ම දුගතිගාමී වීමට බලපාන හේතු 2 ක01:38:28
1992019/03/22Ven Walpola Gothama Thero 2019-03-16 - සිත් නෙත් අසපුව ධර්ම සාකච්ඡාව00:47:41
2002019/03/22Ven Walpola Gothama Thero 2019-03-16 - සර්ථක යුගදිවියකට ( නකුලපිතු සූත්‍රය )00:54:30
2012019/03/20වල්පල ගෝතම හිමි පංච උපාදානස්කන්ධය පිලිබඳ දේශණය00:49:24
2022019/03/17Walpola Gothama Thero - Sith Neth Asapuwa 2019-03-1601:49:17
2032019/03/17Sadaham sawana - කලු හා සුදු(කුක්කුරවතිය සුතුර11) - පූජණීය වල්පොල ගෝතම ස්වාමීන් වහන්සේ00:55:57
2042019/03/16සිත් නෙත් අසපුව2019 03 16 පූජ්‍ය වල්පොල ගෝතම හිමි neth fm01:45:25
2052019/03/16Sith Neth Asapuwa 2019 03 1601:49:17
2062019/03/16☸️ Sith Neth Asapuwa 2019 03 16 Walpola Gothama Himi | සැමියාගේ මරණාසන්න මොහොතේදී බිරිදක් කලයුතු දේ01:46:43
2072019/03/13Ven Walpola Gothama Thero 2019-03-09 - සුදු කර්ම සහ කළු කර්ම විපාක දෙන ආකාර (කුක්කුරවතිය සූත්‍රය 0200:55:38
2082019/03/13Ven Walpola Gothama Thero 2019-03-02 - සුදු කර්ම සහ කළු කර්ම විපාක දෙන ආකාර (කුක්කුරවතිය සූත්‍රය 0100:56:29
2092019/03/13Ven Walpola Gothama Thero 2019-03-09 - සිත් නෙත් අසපුව ධර්ම සාකච්ඡාව00:45:23
2102019/03/13Ven Walpola Gothama Thero 2019-03-02 - සිත් නෙත් අසපුව ධර්ම සාකච්ඡාව00:44:29
2112019/03/12Walpola Gothama Thero - Sith Neth Asapuwa 2019-03-0901:44:12
2122019/03/10සිත් නෙත් අසපුව2019 03 09 පූජ්‍ය වල්පොල ගෝතම හිමි Sith Neth Asapuwa ven walpola Gotama himi Neth FM01:43:52
2132019/03/10Sith Neth Asapuwa 2019 03 0901:45:55
2142019/03/09Dharma deshana - Ven. Walpola Gothama Thero01:12:05
2152019/03/09☸️ Sith Neth Asapuwa 2019 03 09 Walpola Gothama Himi | කළු සුදු කර්ම, විපාක දෙන ආකාර සතර - 2 කොටස01:44:40
2162019/03/09Sith Neth Asapuwa - 2019.03.09 - Walpola Gothama Himi00:52:03
2172019/03/04Ven Walpola Gothama Thero චක්‍රවර්තී සීහනාද සූත්‍රය00:43:51
2182019/03/03Sith Neth Asapuwa 2019 03 02 pujya Walpola Gotama Thero Sumudura sadaham Dharma Desanawa Neth FM01:46:14
2192019/03/03Sith Neth Asapuwa 2019 03 0201:47:16
2202019/03/03Walpola Gothama Thero - Sith Neth Asapuwa 2019-03-0201:41:57
2212019/03/03Sadaham sawana - කලු හා සුදු(කුක්කුරවතිය සුතුර) - පූජණීය වල්පොල ගෝතම ස්වාමීන් වහන්සේ01:31:39
2222019/03/02☸️ Sith Neth Asapuwa 2019 03 02 Walpola Gothama Himi | කළු සුදු කර්ම, විපාක දෙන ආකාර සතර - 1 කොටස01:42:25
2232019/03/02Sith Neth Asapuwa - 2019.03.02 - Walpola Gothama Himi00:57:23
2242019/02/27අපේරටේ අපේ පිනට පහල් උන පින්වන්ත අපේ.හාමුදුරුවනේ00:02:02
2252019/02/25walpola gothama thero -2019-02-2400:02:02
2262019/02/24Walpola Gothama Thero - Sith Neth Asapuwa 2019-02-2301:47:29
2272019/02/23Sith Neth Asapuwa 2019 02 23 ven Walpola Gotama Thero Bakkula Maha Sea pin Bimedi Dharma Katikawa 0200:33:03
2282019/02/23Sith Neth Asapuwa 2019 02 2301:47:29
2292019/02/23Sith Neth Asapuwa 2019 02 23 ven Walpola Gotama Himi BakkulaMaha Sea pin Bimedi Dharma Desanawan 0101:03:17
2302019/02/23☸️ Sith Neth Asapuwa 2019 02 23 Walpola Gothama Himi | දුක් සන්තාපයන්ගෙන් නිදහස්වන ආකාරය01:41:56
2312019/02/17Ven Walpola Gothama Thero 2019-02-09 සිත් නෙත් අසපුව ධර්ම සාකච්ඡාව00:46:18
2322019/02/17Ven Walpola Gothama Thero 2019-02-16 වට්ටාරම පුද බිමේදී සිදුකරන ලද දේශනාව 06 කොටස (ලෝකාවබෝධ සූත්‍රය)00:52:02
2332019/02/17Ven Walpola Gothama Thero 2019-02-16 - සිත් නෙත් අසපුව ධර්ම සාකච්ඡාව00:46:55
2342019/02/17Ven Walpola Gothama Thero 2019-02-09 වට්ටාරම පුද බිමේදී සිදුකරන ලද දේශනාව 05 කොටස (ලෝකාවබෝධ සූත්‍රය)00:51:30
2352019/02/17Ven Walpola Gothama Thero 201- 02-02 වට්ටාරම පුද බිමේදී සිදුකරන ලද දේශනාව 04 කොටස (ලෝකාවබෝධ සූත්‍රය)00:49:20
2362019/02/17Ven Walpola Gothama Thero 2019-02-02 - සිත් නෙත් අසපුව ධර්ම සාකච්ඡාව00:47:00
2372019/02/17Ven Walpola Gothama Thero 2019-01-27 වට්ටාරම පුද බිමේදී සිදුකරන ලද දේශනාව 3 කොටස (ලෝකාවබෝධ සූත්‍රය)00:51:56
2382019/02/17Ven Walpola Gothama Thero 2019-01-19 - සිත් නෙත් අසපුව ධර්ම සාකච්ඡාව00:39:11
2392019/02/17Ven Walpola Gothama Thero 2019-01-19 වට්ටාරම පුද බිමේදී සිදුකරන ලද දේශනාව 2 කොටස (ලෝකාවබෝධ සූත්‍රය)00:54:01
2402019/02/17Ven Walpola Gothama Thero 2019-01-12 - සිත් නෙත් අසපුව ධර්ම සාකච්ඡාව00:38:54
2412019/02/17Ven Walpola Gothama Thero 2019-01-12 වට්ටාරම පුද බිමේදී සිදුකරන ලද දේශනාව 1 කොටස(ලෝකාවබෝධ සූත්‍රය )01:00:39
2422019/02/17Sith Neth Asapuwa 2019 02 16 ven Walpola Gotama Thero Sumudura sadaham Dharma Desanawa Neth FM01:40:44
2432019/02/16Sith Neth Asapuwa 2019 02 1601:46:27
2442019/02/16☸️ Sith Neth Asapuwa 2019 02 16 Walpola Gothama Himi | වට්ටාරම පුද බිමේදී සිදුකරන ලද දේශනාව - 6 කොටස01:41:21
2452019/02/15Ven Walpola Gothama Thero - ධර්ම දේශනාව-19.01.201901:43:01
2462019/02/14ප්‍රශංසා ven walpola gothama thero Meth Tv00:02:30
2472019/02/12Walpola Gothama Thero - Sith Neth Asapuwa 2019-02-0901:39:35
2482019/02/09Sith Neth Asapuwa 2019 02 09 ven Walpola Gotama Thero Sumudura Sadaham Dharma Desanawa Neth FM01:44:10
2492019/02/09Sith Neth Asapuwa 2019 02 0901:48:14
2502019/02/09☸️ Sith Neth Asapuwa 2019 02 09 Walpola Gothama Himi | වට්ටාරම පුද බිමේදී සිදුකරන ලද දේශනාව - 5 කොටස01:40:15
2512019/02/09Sith Neth Asapuwa - 2019.02.09 - Walpola Gothama Himi00:53:16
2522019/02/04Ven Walpola Gothama Thero 2019-01-05 - උතුම් දර්මයේ චිරස්ථිතිය උදෙසා ( මඛාදේව සූත්‍රය )00:55:17
2532019/02/04Ven Walpola Gothama Thero 2019-01-05 - සිත් නෙත් අසපුව ධර්ම සාකච්ඡාව00:49:43
2542019/02/03Walpola Gothama Thero - Sith Neth Asapuwa 2019-02-0201:38:20
2552019/02/03Sith Neth Asapuwa 2019 02 02 pujya Walpola Gotama Thero Sumudura Sadaham dharma Desanawa Neth FM01:41:05
2562019/02/02Sith Neth Asapuwa 2019 02 0201:47:21
2572019/02/02☸️ Sith Neth Asapuwa 2019 02 02 Walpola Gothama Himi | වට්ටාරම පුද බිමේදී සිදුකරන ලද දේශනාව - 4 කොටස01:38:38
2582019/01/29Ven Walpola Gothama Thero 2018-12-30 - ණයත් නැති බයත් නැති කෙනෙක් වෙන්න (බලසඞ්ගහවත්ථු සූත්‍රය)01:03:23
2592019/01/29Ven Walpola Gothama Thero 2018-12-22 - මලියදේව මහරහතන් වහන්සේ00:59:29
2602019/01/27Walpola Gothama Thero - Sith Neth Asapuwa 2019-01-2601:39:47
2612019/01/27Sith Neth Asapuwa - 2019.01.26 - Walpola Gothama Himi00:51:06
2622019/01/26Sith Neth Asapuwa 2019 01 26 ven Walpola Gotama Thero Sumudura Sadaham Dharma Desanawa Neth FM01:40:33
2632019/01/26Sith Neth Asapuwa 2019 01 2601:48:55
2642019/01/26☸️ Sith Neth Asapuwa 2019 01 26 Walpola Gothama Himi | වට්ටාරම පුද බිමේදී සිදුකරන ලද දේශනාව - 3 කොටස01:40:00
2652019/01/24Walpola Gothama Thero - Sith Neth Asapuwa 2019-01-1901:36:49
2662019/01/20Sith Neth Asapuwa 2019 01 19 ven Walpola Gotama Thero Sumudura Sadaham Dharma Desanawa Neth FM01:39:18
2672019/01/20Sith Neth Asapuwa 2019 01 1901:48:18
2682019/01/19☸️ Sith Neth Asapuwa 2019 01 19 Walpola Gothama Himi | වට්ටාරම පුද බිමේදී සිදුකරන ලද දේශනාව - 2 කොටස01:35:58
2692019/01/12Sith Neth Asapuwa 2019 01 12 ven Walpola Gotama Thero Sumudura Sadaham Dharma Desanawa Neth FM01:45:07
2702019/01/12Sith Neth Asapuwa 2019 01 1201:46:50
2712019/01/12☸️ Sith Neth Asapuwa 2019 01 12 Walpola Gothama Himi | වට්ටාරම පුද බිමේදී සිදුකරන ලද දේශනාව - 1 කොටස01:42:05
2722019/01/12Sadaham sawana - මෙම ධර්ම දේශණය හොඳින් අසන්න - පූජණීය වල්පොල ගෝතම ස්වාමීන් වහන්සේ00:58:47
2732019/01/12Walpola Gothama Thero - Sith Neth Asapuwa 2019-01-1201:41:33
2742019/01/09Sith Neth Asapuwa 2019 01 05 ven Walpola Gotama Thero Sumudura Sadaham Dharma Desanawa Neth FM01:46:16
2752019/01/08Walpola Gothama Thero - Sith Neth Asapuwa 2019-01-0501:46:16
2762019/01/05☸️ Sith Neth Asapuwa 2019 01 05 Walpola Gothama Himi | අන්තිම පුරුෂයෙක් නොවන්න01:46:16
2772019/01/05Ven Walpola Gothama Thero ධර්ම දේශනාව විවාහ දිවිය00:53:15
2782019/01/02Ven Walpola Gothama Thero බුදු දහමට අනුව බිත්තර කන එක පව්ද00:45:47
2792019/01/01Ven Walpola Gothama Thero බෝධි පාක්ෂික ධර්ම සතර සම් යක්ප් රධාන වීර්ය භාවනා අත්පොත00:54:28
2802018/12/30Ven Walpola gotama Thero Sumudura Sadaham Dharma Desanawa00:28:30
2812018/12/30☸️ Sith Neth Asapuwa 2018 12 30 Walpola Gothama Himi | 2019 දී ණයත් නැති බයත් නැති කෙනෙක් වෙන ආකාරය01:08:32
2822018/12/29Walpola Gothama HIMI01:22:54
2832018/12/27Ven Walpola Gothama Thero Rupaye Svabhavaya රූපයේ ස්වභාවය00:46:22
2842018/12/25Ven Galigamuwe Ganadeepa 2018 12 22 ven Walpola gotama ven Ganekande Chandra Ratana Sith Neth Asapu02:40:54
2852018/12/24Ven Walpola Gothama Thero Maraya Handunaganimu මාරයා හඳුනාගනිමු00:53:58
2862018/12/23වට්ටාරම මලියදේව අරහනත්තක මහා විහාරයට තථාගත වන්දනා පිංකම02:41:36
2872018/12/22Ven walpola Gothama thero 2018 12 22 wattarama maliyadewa ArahantKa Viharaye pevethua Dharma Desanaw00:55:32
2882018/12/22☸️ Sith Neth Asapuwa 2018 12 22 Walpola Gothama Himi | මලියදේව මහරහතන් වහන්සේ අවසාන මහරහතන්වහන්සේද ?01:08:17
2892018/12/17පුජ්‍ය වල්පොල ගෝතම ස්වාමීන්වහන්සේගේ ධර්ම දේශනාවක්00:53:28
2902018/12/17☸️ Sith Neth Asapuwa 2018 12 15 Walpola Gothama Himi | අර්ථාන්විතව ත්‍රිවිධ චෛත්‍යය වන්දනා කරන ආකාරය01:40:42
2912018/12/16Sith Neth Asapuwa 2018 12 15 Ven Walpola gotama Thero Sumudura Sadaham Dharma Desanawa Neth FM01:39:44
2922018/12/16Ven Walpola Gothama Thero 2018-12-08 - සිත් නෙත් අසපුව ධර්ම සාකච්ඡාව00:44:22
2932018/12/16Ven Walpola Gothama Thero 2018-12-08 - අවස්‌සුතපරියාය සූත්‍රය00:54:43
2942018/12/16Ven Walpola Gothama Thero 2018-12-15 - සිත් නෙත් අසපුව ධර්ම සාකච්ඡාව00:45:01
2952018/12/16Ven Walpola Gothama Thero 2018-12-15 - අවබෝදයෙන් ආමිස පිංකම් කරන ආකාරය00:52:41
2962018/12/16නොපැමිණි අරහත්වයට පත්වෙන්න අපිට තියන අවස්ථා 5ක් විමුක්තායතන සූත් රය ඇසුරෙන් 11 08 201800:56:53
2972018/12/16මාර්ග ඵල ලාභියෙකුක්ට තව කෙනෙක් කියන්න ඕන නෑ ඔයා දැන් සෝවාන් වෙලා කියලා 11 08 201800:41:38
2982018/12/16ශ්‍රී පාදස්ථානයෙහිදී අන්‍යාගමිකයන් ඔවුන්ගෙ දෙවියන් වන්දනා කිරීමට හැකිද - වල්පොල ගෝතම ස්වාමීන් වහන්සේ00:12:48
2992018/12/16Walpola Gothama Thero - Sith Neth Asapuwa 2018-12-1501:40:10
3002018/12/15Sith Neth Asapuwa - 2018.12.15 - Walpola Gothama Himi00:50:38
3012018/12/15Ven Walpola Gothama Thero00:56:54
3022018/12/13Ven walpola Gothama thero 2018 12 12 Sumudura Sadaham Dharma Desanawa Didula TV01:12:06
3032018/12/09Sith Neth Asapuwa 2018 12 08 Ven Walpola Gotama Thero Sumudura Sadaham Dharma Desanawa Neth FM01:43:05
3042018/12/08Walpola Gothama Thero - Sith Neth Asapuwa 2018-12-0801:43:26
3052018/12/08☸️ Sith Neth Asapuwa 2018 12 08 Walpola Gothama Himi | අවඍත පරියාය සුත්‍රයෙන් කෙලෙස් වැගිරෙන ක්‍රම01:43:49
3062018/12/08උපේක්ෂාව මනසට අග්‍ර වියයුතුය01:36:51
3072018/12/08Sith Neth Asapuwa - 2018.12.08 - Walpola Gothama Himi00:57:21
3082018/12/08Ven Walpola Gotama Thero 2018 12 06 Sumudura Sadaham Dharma Desanawa Didula TV00:53:28
3092018/12/06Ven walpola Gothama Thero 2018 12 05 Sumudura Sadaham Dharma Desanawa Didula TV00:57:50
3102018/12/05Walpola Gothama Thero - Sith Neth Asapuwa 2018-12-0101:36:57
3112018/12/02Ven Walpola Gothama Thero 2018-12-01 - ප්‍රියංකර සූත්‍රය00:53:07
3122018/12/02Ven Walpola Gothama Thero 2018-12-01 - සිත් නෙත් අසපුව ධර්ම සාකච්ඡාව00:42:32
3132018/12/02☸️ Sith Neth Asapuwa 2018 12 01 Walpola Gothama Himi | ධර්ම සජ්ජායන ශ්‍රවණය කිරීමේ වැදගත්කම01:37:36
3142018/12/02Sith Neth Asapuwa 2018 12 01 ven Walpola gotama Thero Sumudura Sadaham Dharma Desanawa Neth FM01:38:12
3152018/12/02Sith Neth Asapuwa 2018 12 0101:44:40
3162018/12/01Sith Neth Asapuwa - 2018.12.01 - Walpola Gothama Himi00:52:12
3172018/11/30Ven Walpola gotama Thero 2018 11 28 Sumudura Sadaham Dharma Desanawa Colombo TV01:38:51
3182018/11/29Walpola Gothama Thero - 2018.10.0801:47:58
3192018/11/25Sith Neth Asapuwa 2018 11 24 ven Walpola gotama Thero Sumudura Sadaham Dharma Desanawa Neth FM01:37:03
3202018/11/25Walpola Gothama Thero - Sith Neth Asapuwa 2018-11-2401:37:19
3212018/11/25Ven Walpola Gothama Thero 2018-11-24 - ප්‍රභාශ්වර වූ සිත කිලිටූකරන ආගන්තුක කෙලෙස්00:55:01
3222018/11/25Ven Walpola Gothama Thero 2018-11-24 - සිත් නෙත් අසපුව ධර්ම සාකච්ඡාව00:40:47
3232018/11/24Sith Neth Asapuwa 2018 11 2401:40:25
3242018/11/24☸️ Sith Neth Asapuwa 2018 11 24 Walpola Gothama Himi | පරයන්ගේ පාලනයට නතු නොවන දැඩි සිතක්01:38:00
3252018/11/24Sith Neth Asapuwa - 2018.11.24 - Walpola Gothama Himi00:49:47
3262018/11/18☸️ Sith Neth Asapuwa 2018 11 17 Walpola Gothama Himi | ඇලීම/ගැටීම හා කර්මය/ඵලය හා සතර බ්‍රහ්ම වියරණ01:38:03
3272018/11/18Sith Neth Asapuwa 2018 11 17 ven Walpola Gotama Thero Sumudura Sadaham Dharma Desanawa Neth FM01:36:20
3282018/11/18Sith Neth Asapuwa 2018 11 1701:44:12
3292018/11/18Walpola Gothama Thero - Sith Neth Asapuwa 2018-11-1701:36:51
3302018/11/17Ven Walpola Gothama Thero 2018-11-17 උපෙඛා සූත්‍රය00:55:52
3312018/11/17Ven Walpola Gothama Thero 2018-11-17 සිත් නෙත් අසපුව ධර්ම සාකච්ඡාව00:34:56
3322018/11/17Ven Walpola Gothama Thero 2018-11-10- සිත් නෙත් අසපුව ධර්ම සාකච්ඡාව00:43:46
3332018/11/17Ven Walpola Gothama Thero 2018-11-10 පඨම අපරිහානිය සූත්‍රය ( 05 - කොටස )00:53:07
3342018/11/15මාරයා හදුනා ගනිමු - පූජ්‍ය වල්පොල ගෝතම හිමි00:54:01
3352018/11/11☸️ Sith Neth Asapuwa 2018 11 10 Walpola Gothama Himi | පඨම අපරිහාන සුත්‍රය - 5 කොටස | පිරිහීමට හේතු01:39:08
3362018/11/10Walpola Gothama Thero - Sith Neth Asapuwa 2018-11-1001:38:40
3372018/11/10Sith Neth Asapuwa - 2018.11.10 - Walpola Gothama Himi00:51:27
3382018/11/04Walpola Gothama Thero - Sith Neth Asapuwa 2018-11-0301:41:27
3392018/11/04Ven Walpola Gothama Thero 2018-11-03 - පඨම අපරිහානිය සූත්‍රය ( 04 - කොටස )00:56:06
3402018/11/04Ven Walpola Gothama Thero 2018-11-03 - සිත් නෙත් අසපුව ධර්ම සාකච්ඡාව00:43:17
3412018/11/04Sith Neth Asapuwa 2018 11 03 ven walpola Gothama thero Sumudura Dharma Desanawa Neth Fm01:40:37
3422018/11/03Sith Neth Asapuwa 2018 11 0301:45:55
3432018/11/03☸️ Sith Neth Asapuwa 2018 11 03 Walpola Gothama Himi | පඨම අපරිහාන සුත්‍රය - 4 කොටස | පිරිහීමට හේතු01:42:15
3442018/11/03Sith Neth Asapuwa - 2018.11.03 - Walpola Gothama Himi00:55:35
3452018/10/28☸️ Sith Neth Asapuwa 2018 10 27 Walpola Gothama Himi | පඨම අපරිහානි සුත්‍රය - 3 කොටස | පිරිහීමට හේතු01:35:42
3462018/10/28Walpola Gothama Thero - Sith Neth Asapuwa 2018-10-2701:34:46
3472018/10/28Sith Neth Asapuwa 2018 10 2701:39:42
3482018/10/28Ven Walpola Gothama Thero | 2018-10-27 | පඨම අපරිහානිය සූත්‍රය ( 03 - කොටස )00:53:53
3492018/10/28Ven Walpola Gothama Thero | 2018-10-27 | සිත් නෙත් අසපුව ධර්ම සාකච්ඡාව00:38:09
3502018/10/23☸️ Sith Neth Asapuwa 2018 10 20 Walpola Gothama Himi | පඨම අපරිහානි සුත්‍රය - 2 කොටස | පිරිහීමට හේතු01:39:40
3512018/10/21Ven Walpola Gothama Thero 2018-10-20 - පඨම අපරිහානිය සූත්‍රය ( 02 කොටස )00:54:57
3522018/10/21Ven Walpola Gothama Thero 2018-10-20 - සිත් නෙත් අසපුව ධර්ම සාකච්ඡාව00:39:25
3532018/10/20Sith Neth Asapuwa 2018 10 20 ven walpola Gothama thero Sumudura Dharma Desanawa Neth Fm01:39:22
3542018/10/20Sith Neth Asapuwa 2018 10 2001:43:07
3552018/10/20Walpola Gothama Thero - Sith Neth Asapuwa 2018-10-2001:39:32
3562018/10/14Ven Walpola Gothama Thero 2018-10-13 - සිත් නෙත් අසපුව ධර්ම සාකච්ඡාව00:42:07
3572018/10/14Ven Walpola Gothama Thero 2018-10-13 - පඨම අපරිහානිය සූත්‍රය ( 01 - කොටස )00:56:21
3582018/10/14☸️ Sith Neth Asapuwa 2018 10 13 Walpola Gothama Himi | පඨම අපරිහානි සුත්‍රය -1 කොටස | පිරිහීමට හේතු01:40:43
3592018/10/14Walpola Gothama Thero - Sith Neth Asapuwa 2018-10-1301:40:01
3602018/10/13Sith Neth Asapuwa 2018 10 1301:43:36
3612018/10/07☸️ Sith Neth Asapuwa 2018 10 06 Walpola Gothama Himi | බුදුන් වහන්සේගේ දොළොස් ආකාර අවබෝධය ගැන02:44:41
3622018/10/07Ven Walpola Gothama Thero 2018-10-06 - සිත් නෙත් අසපුව ධර්ම සාකච්ඡාව00:41:16
3632018/10/07Ven Walpola Gothama Thero 2018-10-06 - තථාගත සූත්‍රය - බුදුපියානන් වහන්සේගේ අවබෝදය00:57:37
3642018/10/07Sith neth Asapuwa 2018 10 06 ven walpola Gothama thero Sumudura Dharma Desanawa Neth Fm01:41:30
3652018/10/07Walpola Gothama Thero - Sith Neth Asapuwa 2018-10-0601:41:11
3662018/10/07Sith Neth Asapuwa 2018 10 0601:43:54
3672018/10/06☸️ Sith Neth Asapuwa 2018 09 30 Walpola Gothama Himi | බුදුන් වහන්සේගේ භගවා ගුණය සහ ඉර්දී බල පිළිබදව01:43:01
3682018/10/04Ven Walpola Gothama Thero 2018-09-30 - සිත් නෙත් අසපුව ධර්ම සාකච්ඡාව00:45:57
3692018/10/04Ven Walpola Gothama Thero 2018-09-30 - භගවා බුදු ගුණය - බුදුන් වහන්සේගේ ඉර්ධි බල 8 ක්00:54:52
3702018/10/01පුජ්‍ය වල්පොල ගෝතම ස්වාමින් වහන්සේගේ කාලීන ධර්ම දේශණය | නුගේගොඩ තරුණ බෞද්ධ සංගම් ශාලාව | 2018 05 2201:58:49
3712018/09/30Sith Neth Asapuwa 2018 09 30 ven walpola gotama Thero Sumudura Dharma Desanawa Neth FM01:42:32
3722018/09/30Sith Neth Asapuwa 2018 09 3001:45:06
3732018/09/30Walpola Gothama Thero - Sith Neth Asapuwa 2018-09-3001:42:42
3742018/09/23Sith neth Asapuwa 2018 09 22 ven walpola gotama Thero sumudura Dharma Desanawa Neth FM01:46:08
3752018/09/23Sith Neth Asapuwa 2018 09 2201:48:44
3762018/09/23☸️ Sith Neth Asapuwa 2018 09 22 Walpola Gothama Himi | චුල්ලවේදල්ල සූත්‍රයේ ඇති වටිනා ධර්ම සාකච්චාව01:43:32
3772018/09/23Ven Walpola Gothama Thero 2018-09-22 - සිත් නෙත් අසපුව ධර්ම සාකච්ඡාව00:44:37
3782018/09/23Ven Walpola Gothama Thero 2018-09-22 - චූළවෙදල්ල සූත්‍රය00:55:35
3792018/09/22Walpola Gothama Thero - Sith Neth Asapuwa 2018-09-2201:43:10
3802018/09/20Ven.Walpola Gothama Thero දායකත්ව ධර්ම දේශනා-අංක 78 - TV Didula01:00:20
3812018/09/20Ven Walpola Gothama Thero 2018-09-15 - සිත් නෙත් අසපුව ධර්ම සාකච්ඡාව00:43:35
3822018/09/20Ven Walpola Gothama Thero - 2018-09-15 - කමටහන්00:55:28
3832018/09/16Sith neth asapuwa 2018 09 15 ven walpola gothama thero Sumudura Dharma Desanawa Neth Fm01:41:58
3842018/09/16Sith Neth Asapuwa 2018 09 1501:45:23
3852018/09/15Walpola Gothama Thero - Sith Neth Asapuwa 2018-09-1501:41:57
3862018/09/15☸️ Sith Neth Asapuwa 2018 09 15 Walpola Gothama Himi | කමටහන් යනු කුමක්ද යන්න විග්‍රහ කිරීම01:42:22
3872018/09/11Sith Neth Asapuwa ven walpola gotama Thero 2018 09 08 Sumudura Dharma Desanawa Neth FM01:41:20
3882018/09/09Ven Walpola Gothama Thero 2018 09 08 ධර්මාවබෝධය සඳහා සුදුසුම කාලය අසමය සමය සූත්‍රය00:58:45
3892018/09/09Ven Walpola Gothama Thero 2018 09 08 සිත් නෙත් අසපුව ධර්ම සාකච්ඡාව00:40:44
3902018/09/09☸️ Sith Neth Asapuwa 2018 09 08 Walpola Gothama Himi | ධර්මාවබෝධය සඳහා සුදුසුම කාලය01:41:21
3912018/09/08Sith Neth Asapuwa 2018 09 0801:44:40
3922018/09/08Walpola Gothama Thero - Sith Neth Asapuwa 2018-09-0801:40:59
3932018/09/03Ven Walpola Gothama Thero 2018-09-01 -මාර්ග ඵල අවබෝධයට මුල්වන කරුණු 8 ක්(ආදිබ්‍රහ්මචරියපඤ්‌ඤා සූත්00:54:30
3942018/09/03Ven Walpola Gothama Thero 2018-09-01 - සිත් නෙත් අසපුව ධර්ම සාකච්ඡාව00:48:14
3952018/09/02Ven Walpola gotama Thero 2018 09 01 Sith Neth Asapuwa Sumudura Dharma Desanawa Neth FM01:38:00
3962018/09/02☸️ Sith Neth Asapuwa 2018 09 01 Walpola Gothama Himi | මාර්ග ඵල අවබෝධයට මුල්වන කරුණු 8 ක්01:44:54
3972018/09/02Walpola Gothama Thero - Sith Neth Asapuwa 2018-09-0101:36:31
3982018/09/02Sith Neth Asapuwa 2018 09 0101:40:21
3992018/08/27මහා අභිනිෂ්ක්‍රමණය රස්තියාදුවක් ලෙස දුටු නියත මිත්‍යාදෘශ්ටියෙන් බේරෙන්න.00:04:04
4002018/08/26Ven walpola gotama Thero 2018 08 25 Sumudura Dharma Desanawa HIRU TV00:45:39
4012018/08/23Sith Neth Asapuwa 2018 08 18 ven walpola gotama Thero sumudura dharma desanawa Neth FM..01:42:43
4022018/08/22Walpola Gothama Thero - Sith Neth Asapuwa 2018-08-1801:43:04
4032018/08/19Ven Walpola Gothama Thero 201-08-18 - සිත් නෙත් අසපුව ධර්ම සාකච්ඡාව00:42:15
4042018/08/19Ven Walpola Gothama Thero 2018-08-18 ඔබ විසින් දැන සිටිය යුතු ආන්තාරය ධර්ම 500:59:47
4052018/08/18☸️ Sith Neth Asapuwa 2018 08 18 Walpola Gothama Himi | ඔබ විසින් දැන සිටිය යුතුම ආන්තාරය ධර්ම පහ01:43:24
4062018/08/16☸️ Sith Neth Asapuwa 2018 08 11 Walpola Gothama Himi | විමුක්තායතන සුත්‍රය ඇසුරින් විමුක්තිය කරා01:40:44
4072018/08/16☸️ Sith Neth Asapuwa 2018 08 04 Walpola Gothama Himi | පහාරාද සුත්‍රය ඇසුරින් ශාසනයට සිත පහදවා ගැනීම01:39:43
4082018/08/16Ven Walpola Gothama Thero 2018-08-11 - සමාධියකින් තොරව සෝවාන්විය හැකිද ( විමුත්‌තායතන සූත්‍රය )00:56:28
4092018/08/16Ven Walpola Gothama Thero 2018-08-11 - සිත් නෙත් අසපුව ධර්ම සාකච්ඡාව00:41:34
4102018/08/16☸️ Sith Neth Asapuwa Walpola Gothama Himi 2018/07/28 | අවිජ්ජා සුත්‍රයෙන් සම්මාදිට්ඨිය උපදවාගැනීම01:40:08
4112018/08/16☸️ Sith Neth Asapuwa Walpola Gothama Himi 2018/07/21 | කච්චානගොත්ත සුත්‍රයෙන් ඇත නැත විග්‍රහ කිරීම01:38:46
4122018/08/16☸️ Sith Neth Asapuwa | Walpola Gothama Himi | 2018/06/23 | ආනන්ද සුත්‍රය 10 කොටස01:39:05
4132018/08/16Ven Walpola Gothama Thero 201- 08-04 - අධර්මවාදීන්ට දහමට පැහදීමට ( පහාරාද සූත්‍රය )00:54:39
4142018/08/16Ven Walpola Gothama Thero 2018-08-04 - සිත් නෙත් අසපුව ධර්ම සාකච්ඡාව00:42:34
4152018/08/15මාර්ග ඵල ලාභියෙකුක්ට තව කෙනෙක් කියන්න ඕන නෑ ඔයා දැන් සෝවාන් වෙලා කියලා 11-08-201800:41:38
4162018/08/15නොපැමිණි අරහත්වයට පත්වෙන්න අපිට තියන අවස්ථා 5ක්-විමුක්තායතන සූත්‍රය ඇසුරෙන් 11-08-201800:56:53
4172018/08/15☸️ Sith Neth Asapuwa | Walpola Gothama Himi | 2018/06/16 | ආනන්ද සුත්‍රය 9 කොටස01:46:48
4182018/08/15☸️ Sith Neth Asapuwa | Walpola Gothama Himi | 2018/06/09 | ආනන්ද සුත්‍රය 8 කොටස01:39:12
4192018/08/14Walpola Gothama Thero - Sith Neth Asapuwa 2018-08-1101:40:10
4202018/08/14☸️ Sith Neth Asapuwa | Walpola Gothama Himi | 2018/05/26 | ආනන්ද සුත්‍රය 7 කොටස01:43:05
4212018/08/13Walpola Gothama Thero - Sith Neth Asapuwa 2018-08-1101:06:23
4222018/08/12☸️ Sith Neth Asapuwa | Walpola Gothama Himi | 2018/05/26 | ආනන්ද සුත්‍රය 6 කොටස01:39:38
4232018/08/12Walpola Gothama Thero - Damsak Nada 2018-08-1200:37:51
4242018/08/12☸️ Sith Neth Asapuwa | Walpola Gothama Himi | 2018/05/19 | ආනන්ද සුත්‍රය 5 කොටස01:42:29
4252018/08/09☸️ ආනන්ද සුත්‍රය ඇසුරෙන් ආනාපානා සතිය විග්‍රහ කිරීම | සතරවන කොටස | වල්පොල ගෝතම හිමි | 2018/05/1201:42:01
4262018/08/05Sith Neth Asapuwa 2018 08 04 ven walpola gotama Thero sumudura dharma desanawa Neth FM01:39:41
4272018/08/05Walpola Gothama Thero - Sith Neth Asapuwa 2018-08-0401:40:02
4282018/08/05Sadaham sawana - පහාරාද සුතුර ඉතා පැහැදිලිව - පූජණීය වල්පොල ගෝතම ස්වාමීන් වහන්සේ00:56:15
4292018/08/04☸️ ආනන්ද සුත්‍රය ඇසුරෙන් ආනාපානා සතිය විග්‍රහ කිරීම | තෙවන කොටස | වල්පොල ගෝතම හිමි | 2018/05/0501:34:07
4302018/08/03මහමෙව්නා අසපුව හරියට ඇපල් ෆොන් එකක් වගෙයි - පූජ්‍ය වල්පොල ගෝතම ස්වාමීන් වහන්සේ00:06:35
4312018/07/31Ven Walpola Gothama Thero 2018-07-28 - විද්‍යාව උපද්දවාගත්ත ප්‍රඥ්ඥාවන්තයාට සම්මා දිට්ටිය උපදින ආකා00:54:23
4322018/07/31Ven Walpola Gothama Thero 2018-07-28 - සිත් නෙත් අසපුව ධර්ම සාකච්ඡාව00:42:47
4332018/07/29Walpola Gothama Thero - Sith Neth Asapuwa 2018-07-2801:40:07
4342018/07/29☸️ ආනන්ද සුත්‍රය ඇසුරෙන් ආනාපානා සතිය විග්‍රහ කිරීම | දෙවන කොටස | වල්පොල ගෝතම හිමි | 2018/04/2101:38:53
4352018/07/28Sadaham sawana - විද්‍යාවෙන් උපදවා ගන්නා ප්‍රඥාව - පූජණීය වල්පොල ගෝතම ස්වාමීන් වහන්සේ00:56:55
4362018/07/25☸️ ආනන්ද සුත්‍රය ඇසුරෙන් ආනාපානා සතිය විග්‍රහ කිරීම | පළමූ කොටස | වල්පොල ගෝතම හිමි | 2018/04/2101:49:14
4372018/07/24Ven Walpola Gothama Thero 2018-07-21 - සිත් නෙත් අසපුව ධර්ම සාකච්ඡාව00:42:03
4382018/07/24Ven Walpola Gothama Thero 2018-07-21 - ඇත නැත ( කච්‌චානගොත්‌ත සූත්‍රය )00:53:52
4392018/07/24☸️ මාර්ග ඵල සහ අරහතුන් වහන්සේ නිවැරදිව හඳුනාගනිමු | වල්පොල ගෝතම හිමි |01:39:04
4402018/07/23Sadaham sawana - ඇත හා නැත(අවධානයෙන් අසන්න) - පූජණීය වල්පොල ගෝතම ස්වාමීන් වහන්සේ00:55:40
4412018/07/22Sith Neth Asapuwa 2018 07 21 ven walpola gotama ape Hamuduruwan wahansege sumudura dharma desanawa01:42:36
4422018/07/21Sith Neth Asapuwa 2018 07 2101:43:14
4432018/07/21Walpola Gothama Thero - Sith Neth Asapuwa 2018-07-2101:38:46
4442018/07/19☸️ සීලයක් නොමැතිව ප්‍රඥාවකරා එළඹිය නොහැකි බව | වල්පොල ගෝතම හිමි | 2018/07/0701:40:45
4452018/07/18Ven Walpola Gothama Thero - 2018-06-28 - සප්ත බෝජ්ජඣංග ධර්ම02:59:08
4462018/07/09Ven Walpola Gothama Thero 2018-07-07 - සිත් නෙත් අසපුව ධර්ම සාකච්ඡාව00:42:44
4472018/07/09Ven Walpola Gothama Thero 2018-07-07 - නිවන සාක්ෂාත් කිරීමට සීලය අවශ්‍යද ??00:55:45
4482018/07/08Sith Neth Asapuwa 2018 07 07 ven walpola gotama ape Hamuduruwan wahansege sumudura dharma desanawa01:47:30
4492018/07/08Sith Neth Asapuwa 2018 07 0701:48:22
4502018/07/08Ven Walpola Gothama Thero05:11:19
4512018/07/07Walpola Gothama Thero - Sith Neth Asapuwa 2018-07-0701:40:44
4522018/07/07Ven Walpola Gotham Thero01:53:09
4532018/07/04පුජ්‍ය වල්පොල ගෝතම ස්වාමින්වහන්සේගේ ධර්ම දේශනයක්...01:03:37
4542018/07/01Sith Neth Asapuwa 2018 06 3001:42:02
4552018/07/01Sadaham sawana - බුද්ධ ශාසනය - පූජණීය වල්පොල ගෝතම ස්වාමීන් වහන්සේ00:57:05
4562018/06/30Walpola Gothama Thero - Sith Neth Asapuwa 2018-06-3001:38:48
4572018/06/30Ven Walpola Gothama Thero 2018-06-30 - සිත් නෙත් අසපුව ධර්ම සාකච්ඡාව00:41:23
4582018/06/30Ven Walpola Gothama Thero 2018-06-30 - මේ උතුම් බුද්ධ සාසනය විනාශ කරන මෝග පුරුෂයින් හදුනාගැනීමට00:56:23
4592018/06/27Walpola Gothama Thero නිර්මාංශ වීම සහ බුද්ධ දේශනය01:07:13
4602018/06/27Most Venerable Walpola Gothama Thero - Calgary June 201802:05:29
4612018/06/24Ven Walpola Gothama Thero 2018-06-23 - සිත් නෙත් අසපුව ධර්ම සාකච්ඡාව00:39:26
4622018/06/24Ven Walpola Gothama Thero 2018-06-23 - ආනාපන සති භාවනව ( ආනන්‌ද සූත්‍රය ) 10 - කොටස00:57:13
4632018/06/24Sadaham sawana - නිවන සඳහා ආනන්ද සුත්‍රය - පූජණීය වල්පොල ගෝතම ස්වාමීන් වහන්සේ00:52:23
4642018/06/17Sith neth asapuwa 2018 06 16 ven walpola gotama Thero01:49:48
4652018/06/17Sith Neth Asapuwa 2018 06 1601:50:29
4662018/06/17Ven Gothama Dhamma Talk Surrey BC, June 15 201801:46:56
4672018/06/16Walpola Gothama Thero & Wathurakumbura Dhammarathana Thero - Sith Neth Asapuwa 2018-06-1601:46:23
4682018/06/16Ven Walpola Gothama Thero - 2018-06-16 - ආනාපන සති භාවනව (ආනන්‌ද සූත්‍රය ) 09- කොටස00:57:56
4692018/06/14මිය ගිය ඤාතියා ගැන සිතමින් දුක්වෙනවාද? - Ven Walpola Gothama Thero00:04:25
4702018/06/13Ven Gothama Dhamma Talk, Surrey BC. June 10,201801:48:52
4712018/06/11Ven Walpola gotama thero 2018 05 30 Nena pahana sumudura dharma katikawa TNL TV01:57:02
4722018/06/11Walpola Gothama Thero - Sith Neth Asapuwa 2018-06-0901:39:04
4732018/06/10Sith neth asapuwa 2018 06 09 Walpola gotama thero ananda suttayay easuren sumudura dharma deshanawa01:45:09
4742018/06/10Sith Neth Asapuwa 2018 06 09; ආනන්ද සුත්‍රය; ආනාපානා සතිය. කොටස 8.01:45:09
4752018/06/10Ven Walpola Gothama Thero 2018-06-09 - සිත් නෙත් අසපුව ධර්ම සාකච්ඡාව00:43:39
4762018/06/10Ven Walpola Gothama Thero 2018-06-09 - ආනාපන සති භාවනව - ආනන්‌ද සූත්‍රය ( 08 - කොටස )00:52:43
4772018/06/10Sadaham sawana - නිවන සඳහා සප්ත බොජ්ජංග වැඩීම- පූජණීය වල්පොල ගෝතම ස්වාමීන් වහන්සේ00:54:43
4782018/06/09Walpola Gothama Thero - Damsak Nada 2018-06-0300:40:55
4792018/06/09Walpola Gothama Thero - Sith Neth Asapuwa 2018-06-0201:40:26
4802018/06/08TNL Tv - Nana Pahana Program 2018.05.30 ( Ven. Walpola Gothama Thero & Chandana Gunawardana )02:05:05
4812018/06/05ආනාපන සති භාවනව ( ආනන්‌ද සූත්‍රය ) 7 කොටස - වල්පොල ගෝතම හිමි01:46:43
4822018/06/05ආනාපන සති භාවනව ( ආනන්‌ද සූත්‍රය ) 6 කොටස - වල්පොල ගෝතම හිමි01:41:34
4832018/06/05ආනාපන සති භාවනව ( ආනන්‌ද සූත්‍රය ) 5 කොටස - වල්පොල ගෝතම හිමි01:47:57
4842018/06/05ආනාපන සති භාවනව ( ආනන්‌ද සූත්‍රය ) 4 කොටස - වල්පොල ගෝතම හිමි01:43:38
4852018/06/04ආනාපන සති භාවනව ( ආනන්‌ද සූත්‍රය ) 3 කොටස - වල්පොල ගෝතම හිමි00:51:17
4862018/06/04ආනාපන සති භාවනව ( ආනන්‌ද සූත්‍රය ) 2 කොටස - වල්පොල ගෝතම හිමි00:59:00
4872018/06/04ආනාපන සති භාවනව ( ආනන්‌ද සූත්‍රය ) 1 කොටස - වල්පොල ගෝතම හිමි00:58:29
4882018/06/03Sith neth asapuwa 2018 06 02 ven walpola gotama Thero sumudura dharma desanawa01:45:12
4892018/06/02Sith Neth Asapuwa 2018 06 02; ආනන්ද සුත්‍රය; ආනාපානා සතිය. කොටස 7.01:46:42
4902018/06/02Sadaham sawana - නිවන සඳහා ආනා පාන සතිය වැඩීම 3- පූජණීය වල්පොල ගෝතම ස්වාමීන් වහන්සේ00:59:46
4912018/06/02Ven Walpola Gothama Thero 2018-06-02 - සිත් නෙත් අසපුව ධර්ම සාකච්ඡාව00:47:01
4922018/06/02Ven Walpola Gothama Thero 2018-06-02 - ආනාපන සති භාවනව ( ආනන්‌ද සූත්‍රය ) 07 - කොටස00:58:49
4932018/05/31Sirasa FM Sanaramara Sewana 2018-01-20 | Ven Walpola Gothama Thero01:06:57
4942018/05/29Walpola Gothama Thero - Sith Neth Asapuwa 2018-05-2601:38:24
4952018/05/27Sith neth asapuwa 2018 05 26 ven walpola gotama Thero01:40:34
4962018/05/27Sith Neth Asapuwa 2018 05 2601:41:34
4972018/05/26Ven Walpola Gothama Thero 2018-05-26 - සිත් නෙත් අසපුව ධර්ම සාකච්ඡාව00:40:21
4982018/05/26Ven Walpola Gothama Thero 2018-05-26 - ආනාපන සති භාවනව ( ආනන්‌ද සූත්‍රය ) 06 - කොටස00:54:50
4992018/05/26Ven Walpola Gothama Thero 2018-05-19 - ආනාපන සති භාවනව ( ආනන්‌ද සූත්‍රය ) 05 - කොටස00:54:34
5002018/05/26Ven Walpola Gothama Thero 2018-05-19 - සිත් නෙත් අසපුව ධර්ම සාකච්ඡාව00:43:31
5012018/05/26Walpola Gothama Thero - Sith Neth Asapuwa 2018-05-1901:41:57
5022018/05/24Walpola Gothama Thero - Sith Neth Asapuwa 2018-05-1201:41:36
5032018/05/22Walpola Gothama Thero - Damsak Nada 2018-05-0600:43:55
5042018/05/21Walpola Gothama Thero - Sith Neth Asapuwa 2018-05-0501:34:15
5052018/05/20Sith neth Asapuwa 2018 05 19 ven walpola gotama thero01:46:41
5062018/05/19Sith Neth Asapuwa 2018 05 1901:47:57
5072018/05/14Ven Walpola Gothama Thero 2018-05-12 - සිත් නෙත් අසපුව ධර්ම සාකච්ඡාව00:07:03
5082018/05/14Ven Walpola Gothama Thero 2018-05-12 - ආනාපන සති භාවනව - ආනන්‌ද සූත්‍රය ( 04 - කොටස )00:54:16
5092018/05/13Sith neth asapuwa 2018 05 12 ven walpola gotama Thero01:42:35
5102018/05/13Sith Neth Asapuwa 2018 05 1201:43:38
5112018/05/12Sadaham sawana - නිවන සඳහා ආනා පාන සතිය වැඩීම 2- පූජණීය වල්පොල ගෝතම ස්වාමීන් වහන්සේ00:52:11
5122018/05/07Ven.Walpola Gothama 06 01 201801:11:25
5132018/05/06Sith neth asapuwa 2018 05 05 ven walpola gotama Thero01:39:36
5142018/05/06Sith Neth Asapuwa 2018 05 05; ආනන්ද සුත්‍රය; ආනාපානා සතිය. කොටස 3.01:42:56
5152018/05/05Ven Walpola Gothama Thero 2018-05-05 - ආනාපන සති භාවනව ( ආනන්‌ද සූත්‍රය -03 කොටස )00:51:17
5162018/05/05Ven Walpola Gothama Thero 2018-05-05 - සිත් නෙත් අසපුව ධර්ම සාකච්ඡාව00:41:10
5172018/05/04Walpola Gothama Thero - Sith Neth Asapuwa 2018-04-2801:38:56
5182018/05/03Ven Walpola Gothama Thero 2018-04-28 - සිත් නෙත් අසපුව ධර්ම සාකච්ඡාව00:37:04
5192018/05/03Ven Walpola Gothama Thero 2018-04-28 - ආනාපන සති භාවනව (ආනන්‌ද සූත්‍රය - 02 කොටස)00:59:00
5202018/04/29Sith neth asapuwa 2018 04 28 ven walpola gotama Thero01:48:00
5212018/04/28Sith Neth Asapuwa 2018 04 2801:49:04
5222018/04/27WALPOLA GOTHAMA SWAMINWAHANSE wisin SITHA pilibadhawa pawathwu Dharrma Deshanaya (12-APR-2018)01:25:01
5232018/04/23Walpola Gothama Thero - Sith Neth Asapuwa 2018-04-2101:43:09
5242018/04/22Ven. Walpola Gothama Thero00:42:51
5252018/04/22Sith neth asapuwa 2018 04 21 ven walpola gotama Thero01:46:28
5262018/04/22Ven Walpola Gothama Thero 2018-04-21 - සිත් නෙත් අසපුව ධර්ම සාකච්ඡාව00:41:33
5272018/04/22Ven Walpola Gothama Thero 2018-04-21 - ආනාපන සති භාවනව ( ආනන්‌ද සූත්‍රය ) 01- කොටස00:58:29
5282018/04/22Sith Neth Asapuwa 2018 04 2101:47:05
5292018/04/21Sadaham sawana - නිවන සඳහා ආනා පාන සතිය වැඩීම- පූජණීය වල්පොල ගෝතම ස්වාමීන් වහන්සේ01:00:01
5302018/04/14Ven. Walpola Gotama Thero00:42:00
5312018/04/08Sith neth asapuwa 2018 04 07 ven walpola gotama Thero01:43:43
5322018/04/08Sith Neth Asapuwa 2018 04 0701:44:50
5332018/04/08Walpola Gothama Thero - Sith Neth Asapuwa 2018-04-0701:40:02
5342018/04/07Ven Walpola Gothama Thero 2018-04-07 - අවිද්‍යා අදුරට අරුනාලෝකය00:52:33
5352018/04/07Ven Walpola Gothama Thero 2018-04-07 - සිත් නෙත් අසපුව ධර්ම සාකච්ඡාව00:45:40
5362018/04/07Ven Walpola Gothama Thero 2018-03-31 - සප්පාය කාරණා00:56:33
5372018/04/03Walpola Gothama Thero - Damsak Nada 2018-04-0100:38:54
5382018/04/01Walpola Gothama Thero - Sith Neth Asapuwa 2018-03-3101:00:41
5392018/04/01Sith Neth Asapuwa 2018 03 3101:51:00
5402018/03/25Sith neth asapuwa ven walpola gotama Thero 2018 03 2401:45:49
5412018/03/25Walpola Gothama Thero - Sith Neth Asapuwa 2018-03-2401:40:20
5422018/03/25Sith Neth Asapuwa 2018 03 2401:48:36
5432018/03/24Ven Walpola Gothama Thero 2018-03-24 - සිත් නෙත් අසපුව ධර්ම සාකච්ඡාව00:42:57
5442018/03/24Ven Walpola Gothama Thero 2018-03-24 - මාරයා යනු කවරෙක්ද ( මාර සූත්‍රය )00:53:18
5452018/03/23Ven. Walpola Gothama Thero බුදු දහමට අනුව බිත්තර කන එක පව්ද?01:19:56
5462018/03/20පුද්ගලයකුට පැහැදුන පසුව එහි ඇති අවාසි Ven Walpola Gothama Thero 17-03-2018 sith neth asapuwa00:52:58
5472018/03/18Sith neth asapuwa ven walpola gotama Thero 2018 03 1701:42:16
5482018/03/18Walpola Gothama Thero - Sith Neth Asapuwa 2018-03-1701:41:50
5492018/03/17Sith Neth Asapuwa 2018 03 1701:46:53
5502018/03/17Sith Neth Asapuwa 2018.03.17 -- Ven. Walpola Gothama Thero00:50:29
5512018/03/17Ven Walpola Gothama Thero - 2018-03-17 - සිත් නෙත් අසපුව ධර්ම සාකච්ඡාව00:43:56
5522018/03/17Ven Walpola Gothama Thero - 2018-03-17 - පුග්‌ගලප්‌පසාද සූත්‍රය00:52:58
5532018/03/12Sith neth asapuwa ven walpola gotama Thero 2018 03 1101:38:05
5542018/03/12Walpola Gothama Thero - Sith Neth Asapuwa 2018-03-1101:38:25
5552018/03/11Sith Neth Asapuwa 2018 03 1101:47:34
5562018/03/11Ven Walpola Gothama Thero - 2018-03-11 - සිත් නෙත් අසපුව ධර්ම සාකච්ඡාව00:44:08
5572018/03/11Sadaham sawana - ආනා පාන සතිය වැඩීම- පූජණීය වල්පොල ගෝතම ස්වාමීන් වහන්සේ00:53:48
5582018/03/11Ven Walpola Gothama Thero - 2018-03-11 - භාවනා උපදෙස් - සමාධිය ඇතිකර ගැනීමට (සබ්භ කාය පඨසංවේදී)00:52:49
5592018/03/05Ven Walpola Gothama Thero 2018-03-03 සිත් නෙත් අසපුව ධර්ම සාකච්ඡාව00:41:52
5602018/03/05Ven Walpola Gothama Thero 2018-03-03 ඵස්ස , වේදනා, සංඥ්ඥා, සංඛාර වැහිබිදු ජල තලයක පතිතවීම ඇසුරින්00:54:16
5612018/03/05Walpola Gothama Thero - Damsak Nada 2018-03-0400:43:26
5622018/03/04Sith neth asapuwa ven walpola gotama Thero 2018 03 0301:42:32
5632018/03/04Walpola Gothama Thero - Sith Neth Asapuwa 2018-03-0301:38:21
5642018/03/04Sith Neth Asapuwa 2018 03 0301:47:16
5652018/03/03Ven Walpola Gothama Thero 2018-02-24 - සිත් නෙත් අසපුව ධර්ම සාකච්ඡාව00:39:07
5662018/03/03Ven Walpola Gothama Thero 2018-02-24 - සිතක මහිම (අති පූජ්‍ය කටුකුරුන්දේ ඤාණාන්ද ස්වාමින් වහන්සේ )00:49:50
5672018/02/25Sith neth asapuwa ven walpola gotama Thero 2018 02 2401:39:17
5682018/02/25Walpola Gothama Thero - Sith Neth Asapuwa 2018-02-2401:30:19
5692018/02/25Sith Neth Asapuwa 2018 02 24; කටුකුරැන්දේ ඤාණානන්ද හිමි අලලා කල ධර්ම දේශනාව.01:41:56
5702018/02/20Ven Walpola Gothama Thero 2018-02-17 - සිත් නෙත් අසපුව ධර්ම සාකච්ඡාව00:35:03
5712018/02/20Ven Walpola Gothama Thero - 2018-02-17 - ඉවසීම ඇතිකරගැනීමට න්‍යයක්01:08:34
5722018/02/18Walpola Gothama Thero - Sith Neth Asapuwa 2018-02-1701:48:25
5732018/02/18Sith Neth Asapuwa 2018 02 1701:55:08
5742018/02/18සාර්ථක විවාහ දිවියකට මග - Vivaha Diviya , Walpola Gothama Himi Thero00:51:24
5752018/02/18Sith neth asapuwa ven walpola gotama Thero 2018 02 1701:05:19
5762018/02/15Ven Walpola Gothama Thero 2017 10 14 ඊර්ශියාව00:52:50
5772018/02/14Ven Walpola Gothama Thero - 2018-02-10 - නිවන පිනිස වීර්ය ( පධානියඞ්‌ග සූත්‍රය )00:54:27
5782018/02/12Walpola Gothama Thero - Sith Neth Asapuwa 2018-02-1000:57:38
5792018/02/11Sith neth asapuwa walpola gotama Thero 2018 02 1001:03:55
5802018/02/11Walpola Gothama Thero 018 02 1001:03:55
5812018/02/11Sith Neth Asapuwa 2018 02 1001:03:55
5822018/02/10කෙනෙකුට ධර්මය අවබෝධය පිණිස අවශ්‍ය අංග 5 -පධානියංග සූත්‍රය ඇසුරෙන් ධර්ම දේශනාව 10-02-201800:54:24
5832018/02/06Ven Walpola Gothama Thero ධර්ම දේශනාව විවාහ දිවිය00:53:15
5842018/02/05Sith neth asapuwa ven walpola gotama Thero 2018 02 0301:36:43
5852018/02/04Walpola Gothama Thero - Damsak Nada 2018-02-0400:41:08
5862018/02/04Ven Walpola Gothama Thero 2018 02 03 සිත් නෙත් අසපුව ධර්ම සාකච්ඡාව00:40:57
5872018/02/04Sith Neth Asapuwa 2018 02 0301:36:43
5882018/02/04Walpola Gothama Thero - Sith Neth Asapuwa 2018-02-0301:35:13
5892018/02/04Sadaham sawana - ඔබ ණය නොවී සිටීමට නම්.. - පූජණීය වල්පොල ගෝතම ස්වාමීන් වහන්සේ01:20:35
5902018/02/03Ven Walpola Gothama Thero - 2018-02-03 - ණය නැති බිය නැති ජීවිතයක් සදහා ( ඉණ සූත්‍රය )00:57:50
5912018/02/02Ven Walpola Gothama Thero ධර්ම දේශනාව විවාහ දිවිය00:53:15
5922018/02/02Ven Walpola Gothama Thero බුදු දහමට අනුව බිත්තර කන එක පව්ද00:45:47
5932018/02/02Yahapath Daruweku Sadaganimata Maga - Ven Walpola Gothama Thero01:06:21
5942018/01/28Sith neth asapuwa ven walpola gotama Thero 2018 01 2701:43:37
5952018/01/28Sith Neth Asapuwa 2018 01 2701:44:22
5962018/01/27Walpola Gothama Thero - Sith Neth Asapuwa 2018-01-2801:39:22
5972018/01/27Ven Walpola Gothama Thero - 2018-01-27 - සිත් නෙත් අසපුව ධර්ම සාකච්ඡාව00:47:26
5982018/01/27Ven Walpola Gothama Thero -2018-01-27 - බුදුගුණ ( උපාලි සූත්‍රය - 02 කොටස )00:53:31
5992018/01/23කර්මය 03 - පූජ්‍යපාද වල්පොළ ගෝතම ස්වාමීන් වහන්සේ Dhamma Deshana Ven Walpola Gothama Thero00:19:45
6002018/01/21කර්මය 02 - පූජ්‍යපාද වල්පොළ ගෝතම ස්වාමීන් වහන්සේ Dhamma Deshana Ven Walpola Gothama Thero00:18:58
6012018/01/21Ven Walpola Gothama Thero 2018-01-20 - සිත් නෙත් අසපුව ධර්ම සාකච්ඡාව00:40:03
6022018/01/21Ven Walpola Gothama Thero 2018-01-20 - බුදුගුණ ( උපාලි සූත්‍රය )00:56:00
6032018/01/21කර්මය 01 - පූජ්‍යපාද වල්පොළ ගෝතම ස්වාමීන් වහන්සේ Dhamma Deshana Ven Walpola Gothama Thero00:20:15
6042018/01/21Sith neth asapuwa ven walpola gotama Thero 2018 01 2001:43:46
6052018/01/21Sadaham sawana - නොඇසූ බුදුගුණ සාකච්ඡාව - පූජණීය වල්පොල ගෝතම ස්වාමීන් වහන්සේ00:41:34
6062018/01/21Sith Neth Asapuwa 2018 01 2001:46:08
6072018/01/20Walpola Gothama Thero - Sith Neth Asapuwa 2018-01-2001:38:48
6082018/01/20Walpola Gothama Thero - Sanaramara Sewana 2018-01-2000:57:39
6092018/01/14Sith neth asapuwa ven walpola gotama Thero 2018 01 1301:46:01
6102018/01/14Walpola Gothama Thero - Sith Neth Asapuwa 2018-01-1301:45:55
6112018/01/14Ven Walpola Gothama Thero - 2018-01-13 - සිත් නෙත් අසපුව ධර්ම සාකච්ඡාව00:36:31
6122018/01/14Sith Neth Asapuwa 2018 01 1301:49:35
6132018/01/13Ven Walpola Gothama Thero - 2018-01-13 - සතර දළදා ධාතූන් වහන්සේලා00:58:47
6142018/01/08Walpola Gothama Thero - Damsak Nada 2018-01-0700:42:21
6152018/01/07Sith neth asapuwa dharma deshanawa ven walpola gotama Thero 2018 01 0601:44:02
6162018/01/07Sith Neth Asapuwa 2018 01 0601:46:25
6172018/01/06Walpola Gothama Thero - Sith Neth Asapuwa 2018-01-0601:36:36
6182018/01/06Ven Walpola Gothama Thero - 2018-01-06 - සිත් නෙත් අසපුව ධර්ම සාකච්ඡාව00:41:25
6192018/01/06Ven Walpola Gothama Thero - 2018-01-06 - පින සහ කුසලය00:52:24
6202017/12/31Sith Neth Asapuwa 2017 12 3001:44:27
6212017/12/31Sith neth asapuwa ven walpola gothama Thero 2017 12 3001:37:15
6222017/12/30Walpola Gothama Thero - Sith Neth Asapuwa 2017-12-3001:38:52
6232017/12/30Ven Walpola Gothama Thero - 2017-12-30 - සිත් නෙත් අසපුව ධර්ම සාකච්ඡාව00:40:04
6242017/12/30Ven Walpola Gothama Thero - 2017-12-30 - දෙලොවටම හිත සුවන අප්‍රමාදීව කුසල් වැඩීම (උභො අත්‌ථ සූත්‍රය)00:56:39
6252017/12/24Sith neth asapuwa dharma deshanawa ven walpola gotama Thero 2017 12 2301:39:29
6262017/12/23Sith Neth Asapuwa 2017 12 2301:45:16
6272017/12/23Walpola Gothama Thero - Sith Neth Asapuwa 2017-12-2301:36:10
6282017/12/23බුදුරජාණන් වහන්සේ වෙහෙසවන ප්‍රශ්න ඇසුවාම, උත්තර නොදෙන අයගේ හිස සත් කඩකට පැලෙන කතාව 23-12-201700:37:37
6292017/12/23Ven Walpola Gothama Thero - 2017-12-23 - සිත් නෙත් අසපුව ධර්ම සාකච්ඡාව00:37:37
6302017/12/23Ven Walpola Gothama Thero - 2017-12-23 - ශ්‍රද්ධාවට ප්‍රත්‍ය වන දුක ( උපනිස සූත්‍රය )00:56:19
6312017/12/17Ven. Walpola Gothama Thero ¦ පබ්බතුපම සූත්‍රය ¦ 2017-12-1600:59:01
6322017/12/16Sith neth asapuwa dharma deshanawa ven walpola gothama thero 2017 12 1601:48:14
6332017/12/16Sith Neth Asapuwa 2017 12 1601:49:32
6342017/12/16Ven Walpola Gothama Thero - 2017-12-16 - සිත් නෙත් අසපුව ධර්ම සාකච්ඡාව00:49:43
6352017/12/16Ven Walpola Gothama Thero - 2017-12-16 - සෝවාන් වූ ශ්‍රාවකයා ( පබ්‌බතුපම සූත්‍රය )00:55:57
6362017/12/16Walpola Gothama Thero - Sith Neth Asapuwa 2017-12-1601:48:11
6372017/12/12අල්පේච්චතාවය අප්පිච්චතා යනු කුමක්ද ven walpola gothama thero 25-11-201700:50:41
6382017/12/11Sadaham sawana - තිථි සූත්‍රය( අපිරිසිදු දෙය මෙන්න..) - පූජණීය වල්පොල ගෝතම ස්වාමීන් වහන්සේ00:55:38
6392017/12/11ඨිති සූත්‍රය - අංගුත්තර නිකාය00:52:16
6402017/12/10Sith neth asapuwa ven walpola gothama thero 2017 12 0901:42:02
6412017/12/10Walpola Gothama Thero - Sith Neth Asapuwa 2017-12-0901:37:35
6422017/12/10Sith Neth Asapuwa 2017 12 0901:44:21
6432017/12/09Ven Walpola Gothama Thero - 2017-12-09 - සිත් නෙත් අසපුව ධර්ම සාකච්ඡාව00:38:46
6442017/12/09Ven Walpola Gothama Thero - 2017-12-09 - ජීවිතයට තිබිය යුතු ඉලක්කය.. ( ඨිති සූත්‍රය )00:55:18
6452017/12/08Ven Walpola Gothama Thero - 2017-12-08 - භාවනා අත්පොත - පංච ඉන්ද්‍රිය සහ පංච බල වැඩෙන ආකාරය00:49:37
6462017/12/04Ven Walpola Gothama Thero - 2017-11-25 - සිත් නෙත් අසපුව ධර්ම සාකච්ඡාව00:42:07
6472017/12/04Ven Walpola Gothama Thero - 2017-12-02 - සිත් නෙත් අසපුව ධර්ම සාකච්ඡාව00:38:59
6482017/12/04Walpola Gothama Thero - Damsak Nada - Unduvap Poya 201700:43:57
6492017/12/03Sith neth asapuwa ven walpola gothama thero 2017 12 0201:45:05
6502017/12/03Sith Neth Asapuwa 2017 12 0201:45:42
6512017/12/02Walpola Gothama Thero - Sith Neth Asapuwa 2017-12-0201:38:19
6522017/12/02Ven Walpola Gothama Thero - 2017-12-02 - සැපය පිනිස සිවිදිසි නසාගැනීමේ පහත් මනසිකත්වයෙන් මිදීමට00:56:09
6532017/12/02Ven Walpola Gothama Thero - 2017-12-01 - භාවනා අත්පොත - සාරිපුත්ත මහා රහතන් වහන්සේ00:56:26
6542017/11/27සත්තිස් බෝධි පාක්ෂික ධර්ම00:51:26
6552017/11/26Sith neth asapuwa ven walpola gothama thero 2017 11 2501:45:27
6562017/11/26Sith Neth Asapuwa 2017 11 2501:45:27
6572017/11/25Walpola Gothama Thero - Sith Neth Asapuwa 2017-11-2501:38:36
6582017/11/25Ven Walpola Gothama Thero - 2017-11-25 - අල්පේච්චතාව00:53:46
6592017/11/19Sith neth asapuwa ven walpola gothama thero 2018 11 1801:44:44
6602017/11/19Sith Neth Asapuwa 2017 11 1801:44:44
6612017/11/19Walpola Gothama Thero - Sith Neth Asapuwa 2017-11-1801:34:38
6622017/11/18Ven Walpola Gothama Thero - 2017-11-18 - සිත් නෙත් අසපුව ධර්ම සාකච්ඡාව00:37:54
6632017/11/18Ven Walpola Gothama Thero - 2017-11-18 - සබ්බේ සත්වා ආහාරට්ඨිතිකා00:55:10
6642017/11/17Sadaham sawana - මත් උවදුර - පූජණීය වල්පොල ගෝතම ස්වාමීන් වහන්සේ00:56:02
6652017/11/12Sith Neth Asapuwa 2017 11 1101:45:20
6662017/11/12Ven.Walpola Gothama Thero- භාවනා අත්පොත -අංක 5700:44:45
6672017/11/12Ven.Walpola Gothama Thero- භාවනා අත්පොත -අංක 5801:07:49
6682017/11/11Sith neth asapuwa ven walpola gothama thero 2017 11 1101:37:10
6692017/11/11Walpola Gothama Thero - Sith Neth Asapuwa 2017-11-1101:37:10
6702017/11/11Ven Walpola Gothama Thero - 2017-11-11 - අපිට අවශ්‍ය මට්ටම ද ? පට්ටම ද ? ( පුබ්‌බ කොට්‌ඨක සූත්‍රය )00:54:10
6712017/11/11Ven Walpola Gothama Thero - 2017-11-11 - සිත් නෙත් අසපුව ධර්ම සාකච්ඡාව00:41:42
6722017/11/11Walpola Gothama Thero - Sanaramara Sewana 2017-11-1101:03:04
6732017/11/10Ven Walpola Gothama Thero - 2017-11-10 - භාවනා අත්පොත - බාහිය සූත්‍රය00:42:18
6742017/11/07Damsak Nada 2017-11-05 Walpola Gothama thero00:43:22
6752017/11/06Walpola Gothama Thero - Damsak Nada 2017-11-0500:43:10
6762017/11/05තිරිසන් ලෝකයේ දුක් විඳින සත්වයන් ප්‍රමාණය අපිට හිතාගන්නවත් බැහැ 05-11-201700:40:15
6772017/11/05Sith Neth Asapuwa 2017 11 0401:44:20
6782017/11/05Ven Walpola Gothama Thero - 2017-11-04 - මත් උවදුර (මහළු වියෙහි දුක් නොවන්න තුරුණු දිවිය ගොඩනගන්න)00:55:09
6792017/11/05Ven Walpola Gothama Thero - 2017-11-04 - සිත් නෙත් අසපුව ධර්ම සාකච්ඡාව00:40:47
6802017/11/04Sith neth asapuwa ven walpola gothama thero 2017 11 0401:37:45
6812017/11/04Walpola Gothama Thero - Sith Neth Asapuwa 2017-11-0401:37:45
6822017/11/04Sadaham sawana - පමාව හා නොපමාව - පූජණීය වල්පොල ගෝතම ස්වාමීන් වහන්සේ00:52:26
6832017/11/04Walpola Gothama Thero - Swetha Puja -Ill Pura Poya 201700:40:28
6842017/10/29Ven Walpola Gothama Thero 2017-10-28 - සිත් නෙත් අසපුව ධර්ම සාකච්ඡාව00:49:08
6852017/10/29Ven Walpola Gothama Thero 2017-10-28 - ප්‍රමාදය පසුතැවිල්ලට හේතුවෙනවාද ??00:53:41
6862017/10/28Sith Neth Asapuwa 2017 10 2801:47:02
6872017/10/28Walpola Gothama Thero - Sith Neth Asapuwa 2017-10-2801:43:38
6882017/10/28Ven Walpola Gothama Thero - 2017-10-27 - භාවනා අත්පොත - ආමිස පූජා, ප්‍රතිපත්ති පූජා සහ නිවන00:54:47
6892017/10/22Sith Neth Asapuwa 2017 10 2101:54:48
6902017/10/22Ven Walpola Gothama Thero 2017-10-21 - සිත් නෙත් අසපුව ධර්ම සාකච්ඡාව00:32:40
6912017/10/21Ven Walpola Gothama Thero -2017-10-20 - ගති ලක්ෂනය අනුව මාර්ගය වැඩීමට ඇති බාධා00:47:54
6922017/10/19Walpola Gothama Thero | Dharma Deshana | අතුරුගිරිය දම්දිය අසපුව01:53:48
6932017/10/15Sadaham sawana - ඊර්ශ්‍යාව ඇතිවීම හා මැඩීම - පූජණීය වල්පොල ගෝතම ස්වාමීන් වහන්සේ00:54:24
6942017/10/15Ven Walpola Gothama Thero - 2017-10-14 - ඊර්ශියාව00:52:50
6952017/10/15Ven Walpola Gothama Thero - 2017-10-14 - සිත් නෙත් අසපුව ධර්ම සාකච්ඡාව00:37:32
6962017/10/15Ven Walpola Gothama Thero - 2017-10-13 - භාවනා අත්පොත - අප සැමට උරුම කර්ම දායාදය00:54:01
6972017/10/14Sith Neth Asapuwa 2017 10 1401:43:14
6982017/10/14Walpola Gothama Thero - Sith Neth Asapuwa 2017-10-1401:32:15
6992017/10/14REV WALPOLA GOTHAMA ..... වල්පොල ගෝතම ස්වාමීන් වහන්සේ01:53:48
7002017/10/12Ven Walpola Gothama Thero 2015 09 06 අග්ඝංඥ සුත් රය සක්වල00:54:25
7012017/10/08Sith neth asapuwa ven walpola gothama thero 2017 10 0701:40:02
7022017/10/08Sith Neth Asapuwa 2017 10 0701:42:21
7032017/10/07Walpola Gothama Thero - Sith Neth Asapuwa 2017-10-0701:33:47
7042017/10/07Ven Walpola Gothama Thero 2017-10-07 - සිත් නෙත් අසපුව ධර්ම සාකච්ඡාව00:40:47
7052017/10/07Ven Walpola Gothama Thero - 2017-10-07 - කර්මය ( පුරාණ කර්ම සහා නව කර්ම ) - කර්ම සූත්‍රය00:51:35
7062017/10/04Damsak Nada 2017-10-01 Walpola Gothama thero00:44:27
7072017/10/02Sadaham sawana - බාහිය දාරුකීරිය වස්ථුව - පූජණීය වල්පොල ගෝතම ස්වාමීන් වහන්සේ00:55:58
7082017/10/02Sith neth asapuwa ven walpola gothama thero 2017 09 3001:41:56
7092017/10/01Walpola Gothama Thero - Damsak Nada 2017-10-0100:44:20
7102017/10/01Walpola Gothama Thero - Sith Neth Asapuwa 2017-09-3001:36:45
7112017/10/01Sith Neth Asapuwa 2017 09 3001:42:28
7122017/10/01Ven Walpola Gothama Thero - සීලවන්තයා කරන්නා වු ගරහාව ( භාවනා අත්පොත )00:53:46
7132017/09/30Ven Walpola Gothama Thero 2017-09-30 - සිත් නෙත් අසපුව ධර්ම සාකච්ඡාව00:40:06
7142017/09/30Ven Walpola Gothama Thero 2017-09-30 - මාර්ගඵල ලැබීම පිනිස අනිත්‍ය වශයෙන් විමසීම ( බාහිය සූත්‍රය )00:55:12
7152017/09/25Sith neth asapuwa ven walpola gothama thero 2017 09 2301:40:44
7162017/09/24Walpola Gothama Thero - Sith Neth Asapuwa 2017-09-2301:35:25
7172017/09/24Sadaham sawana - sith neth asapuwa - Ven. Walpola gothama himi.00:52:44
7182017/09/24Ven Walpola Gothama Thero - 2017-09-23 - සිත් නෙත් අසපුව ධර්ම සාකච්ඡාව00:40:22
7192017/09/24Ven Walpola Gothama Thero - 2017-09-23 - නිරය ගාමීවන පාපී සීලය සහ පාපී දෘශ්ටිය ( පාපක සීල සූත්‍රය)00:51:20
7202017/09/23Sith Neth Asapuwa 2017 09 2301:40:44
7212017/09/17Sith Neth Asapuwa 2017 09 1601:43:50
7222017/09/17Walpola Gothama Thero - Sith Neth Asapuwa 2017-09-1601:36:52
7232017/09/16Ven Walpola Gothama Thero 2017-09-16 - සිත් නෙත් අසපුව ධර්ම සාකච්ඡාව00:41:04
7242017/09/16Ven Walpola Gothama Thero - 2017-09-16 - සමාධිය සදහා අවශ්ශ්‍ය පිරිකර ( සමාධිපරික්‌ඛාර සූත්‍රය )00:58:00
7252017/09/12මහා හොරෙකුගේ ලක්‍ෂණ, පාපී භික්ෂුවකගේ ලක්ෂණ - මහා චෝර සුත්‍රය Ven walpola gothama thero 09-09-201700:50:26
7262017/09/11Sith neth asapuwa walpola gothama thero 2017 09 0901:44:34
7272017/09/10Sadaham sawana – සිත්නෙත් අසපුව 2017.09.09 - පූජණීය වල්පොල ගෝතම ස්වාමීන් වහන්සේ00:52:28
7282017/09/10Sith Neth Asapuwa 2017 09 0901:45:50
7292017/09/10Walpola Gothama Thero - Sith Neth Asapuwa 2017-09-0901:33:03
7302017/09/09Ven Walpola Gothama Thero - 2017-09-09 - සිත් නෙත් අසපුව ධර්ම සාකච්ඡාව00:41:55
7312017/09/09Ven Walpola Gothama Thero -2017-09-09 - මහා හොරා - මහා චොර සූත්‍රය ( සිත් නෙත් අසපුව )00:51:00
7322017/09/09Ven Walpola Gothama Thero Sydney 2017-03-18 Day1 Afternoon Session 202:11:00
7332017/09/09Ven Walpola Gothama Thero Sydney 2017-03-18 Day1 Afternoon 101:30:36
7342017/09/09Ven Walpola Gothama Thero Sydney 2017-03-18 Day1 Morning01:45:24
7352017/09/08Walpola Gothama Thero - Damsak Nada 2017-09-0300:44:59
7362017/09/06Walpola Gothama Thero - Sith Neth Asapuwa 2017-09-0201:33:39
7372017/09/03Ven Walpola Gothama Thero - 2017-08-02 - ධර්මය සහ අධර්මය ( අධම්මහාපන සූත්‍රය - සිත් නෙත් අසපුව )00:52:11
7382017/09/03Ven Walpola Gothama Thero - 2017-09-02 - සිත් නෙත් අසපුව ධර්ම සාකච්ඡාව00:39:54
7392017/09/02ධර්මයට අපහාස කරන විකෘති කරන අයට අත් වන ඉරණම ඉතාම භයානකයි Ven walpola gothama thero 02-09-201700:39:54
7402017/09/02Sith Neth Asapuwa 2017 09 0201:43:35
7412017/09/02ධර්මය සහ අධර්මය වෙන්කරගන්නේ කෙසේද Ven walpola gothama thero sith neth asapuwa 02-09-201700:52:12
7422017/09/02Sadaham sawana – අධම්ම හාපන සුතුර - පූජණීය වල්පොල ගෝතම ස්වාමීන් වහන්සේ00:52:51
7432017/09/02Ven Walpola Gothama Thero - 2017-09-01 - දහම දකින්න ජීවන භාවනාවක් ( භාවනා අත්පොත )00:48:09
7442017/08/31Sanaramarasewana - 2017/08/19 - Walpola Gothama Thero00:52:05
7452017/08/28බ්‍රාහ්මණ සූත්‍රය | Brahmana Sutta00:45:51
7462017/08/27සතර සෘද්ධි පාද චන්ද වීර්ය චිත්ත විමංසා පිළිබඳව Ven walpola gothama thero 26-08-201700:50:36
7472017/08/27Sith Neth Asapuwa 2017 08 2601:32:15
7482017/08/27Ven Walpola Gothama Thero - 2017-08-26 - සිත් නෙත් අසපුව ධර්ම සාකච්ඡාව00:39:50
7492017/08/27Ven Walpola Gothama Thero - 2017-08-26 - බ්‍රාහ්‌මණ සූත්‍රය (සතර සෘද්ධිපා-ඡන්ද,විර්ය,චිත්ත සහ විමංස)00:50:32
7502017/08/27Sadaham sawana -ඡන්ද, වීර්යය ,චිත්ත, විමංසා, අහලා බලන්නකෝ - පූජණීය වල්පොල ගෝතම ස්වාමීන් වහන්සේ00:51:44
7512017/08/26Walpola Gothama Thero - Sith Neth Asapuwa 2017-08-2601:32:14
7522017/08/21Sith neth asapuwa ven walpola gothama thero 2017 08 2001:38:45
7532017/08/20Walpola Gothama Thero - Sith Neth Asapuwa 2017-08-1901:37:16
7542017/08/20Walpola Gothama Thero - Sanaramara Sewana 2017-08-1900:52:57
7552017/08/20Sith Neth Asapuwa 2017 08 1901:40:24
7562017/08/19Ven Walpola Gothama Thero - 2017-08-19 - සිත් නෙත් අසපුව ධර්ම සාකච්ඡාව00:40:46
7572017/08/19Ven Walpola Gothama Thero - 2017-08-19 - පධාන චතුක්ක සූත්‍රය - 0300:52:46
7582017/08/19පධාන චතුක්ක සූත්‍රය_සතිය සිහිය නුවණ පිළිබඳව Ven walpola gothama thero sith neth asapuwa 19-08-201700:51:29
7592017/08/19Ven Walpola Gothama Thero - 2017-08-18 - භාවනා අත්පොත - සමාධිභාවනා සූත්‍රය ( 03 - කොටස )00:52:21
7602017/08/14Ven Walpola Gothama Thero - 201- 08-12 - පධාන චතුක්ක සූත්‍රය - 0200:50:57
7612017/08/13Walpola Gothama Thero - Sith Neth Asapuwa 2017-08-1201:33:46
7622017/08/13Sith Neth Asapuwa 2017 08 1201:42:18
7632017/08/11Walpola Gothama Thero - Swetha Puja -Nikini Poya 201700:58:50
7642017/08/09Ven Walpola Gothama Thero - 2017-08-05 - සිත් නෙත් අසපුව ධර්ම සාකච්ඡාව00:38:28
7652017/08/09Ven Walpola Gothama Thero - 2017-08-05 - පධාන චතුක්ක සූත්‍රය00:51:49
7662017/08/07පධාන චතුක්ඛ සූත්‍රය 1 - සංවර පධානය00:41:36
7672017/08/06Sadaham sawana - පධාන චතුක්ඛ (වීර්යය 4 )- පූජණීය වල්පොල ගෝතම ස්වාමීන් වහන්සේ00:52:41
7682017/08/06නිවන් මාර්ගය අපි වඩන්න ඕන කොහොමද Ven walpola gothama thero damsak nada 05-08 -700:41:03
7692017/08/05Sith Neth Asapuwa 2017 08 0501:40:10
7702017/08/05Walpola Gothama Thero - Sith Neth Asapuwa 2017-08-0501:35:48
7712017/08/05Walpola Gothama Thero - Damsak Nada 2017-08-0500:41:06
7722017/07/30Ven.Walpola Gothama Thero- භාවනා අත්පොත -අංක 5000:59:13
7732017/07/30Ven.Walpola Gothama Thero- භාවනා අත්පොත -අංක 4900:59:06
7742017/07/30Ven.Walpola Gothama Thero- භාවනා අත්පොත -අංක 4801:02:11
7752017/07/30Ven.Walpola Gothama Thero- භාවනා අත්පොත -අංක 4700:52:36
7762017/07/30Ven.Walpola Gothama Thero- භාවනා අත්පොත -අංක 4600:49:47
7772017/07/30Ven.Walpola Gothama Thero- භාවනා අත්පොත -අංක 4500:56:23
7782017/07/30Ven.Walpola Gothama Thero- භාවනා අත්පොත -අංක 4400:48:34
7792017/07/30Ven.Walpola Gothama Thero- භාවනා අත්පොත -අංක 4300:53:32
7802017/07/30Ven.Walpola Gothama Thero- භාවනා අත්පොත -අංක 4201:00:22
7812017/07/30Ven.Walpola Gothama Thero- භාවනා අත්පොත -අංක 4100:59:17
7822017/07/30Ven.Walpola Gothama Thero- භාවනා අත්පොත -අංක 4000:56:12
7832017/07/30Ven.Walpola Gothama Thero- භාවනා අත්පොත -අංක 3901:07:49
7842017/07/30Ven.Walpola Gothama Thero- භාවනා අත්පොත -අංක 3801:04:14
7852017/07/30Ven.Walpola Gothama Thero- භාවනා අත්පොත -අංක 3701:10:52
7862017/07/30Ven.Walpola Gothama Thero- භාවනා අත්පොත -අංක 3601:03:37
7872017/07/30Ven.Walpola Gothama Thero- භාවනා අත්පොත -අංක 3501:02:06
7882017/07/30Ven.Walpola Gothama Thero- භාවනා අත්පොත -අංක 3400:58:53
7892017/07/30Ven.Walpola Gothama Thero- භාවනා අත්පොත -අංක 3300:59:16
7902017/07/30Ven.Walpola Gothama Thero- භාවනා අත්පොත -අංක 3201:07:34
7912017/07/30Ven.Walpola Gothama Thero- භාවනා අත්පොත -අංක 3101:05:36
7922017/07/30Ven.Walpola Gothama Thero- භාවනා අත්පොත -අංක 3001:01:54
7932017/07/30Ven.Walpola Gothama Thero- භාවනා අත්පොත -අංක 2900:59:11
7942017/07/30Ven.Walpola Gothama Thero- භාවනා අත්පොත -අංක 2800:54:52
7952017/07/30Ven.Walpola Gothama Thero- භාවනා අත්පොත -අංක 2701:01:46
7962017/07/30Ven.Walpola Gothama Thero- භාවනා අත්පොත -අංක 2600:54:02
7972017/07/29Sith Neth Asapuwa 2017 07 2901:34:54
7982017/07/29Ven Walpola Gothama Thero 2017-07-29 - සිත් නෙත් අසපුව ධර්ම සාකච්ඡාව00:39:18
7992017/07/29Ven Walpola Gothama Thero - 2017-07-29 - ආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගය - සම්මා සංකප්ප00:50:17
8002017/07/29Walpola Gothama Thero - Sith Neth Asapuwa 2017-07-2901:31:46
8012017/07/29Sadaham sawana - සංකප්ප තේරුම් ගන්න - පූජණීය වල්පොල ගෝතම ස්වාමීන් වහන්සේ00:50:47
8022017/07/29Ven Walpola Gothama Thero 2017-07-22 - සිත් නෙත් අසපුව ධර්ම සාකච්ඡාව00:38:29
8032017/07/29Ven Walpola Gothama Thero - 2017-07-22 - අට්‌ඨික සූත්‍රය - අට්ඨික සඤ්ඤාව00:57:11
8042017/07/23Sith Neth Asapuwa 2017 07 2201:41:09
8052017/07/23Sadaham sawana - කාම රාග නැති කිරීමට - පූජණීය වල්පොල ගෝතම ස්වාමීන් වහන්සේ00:57:53
8062017/07/23Sadaham sawana - සදහම් සාකච්ඡාව - පූජණීය වල්පොල ගෝතම ස්වාමීන් වහන්සේ00:38:52
8072017/07/22Walpola Gothama Thero - Attika Sutta - Sith Neth Asapuwa 2017-07-2201:37:18
8082017/07/17මොන වෙලාවේ අපි මරණයට පත්වෙයිද කියන්න බෑ... Ven walpola gothama thero sith neth asapuwa 15-07-201700:51:13
8092017/07/16Walpola Gothama Thero - Sith Neth Asapuwa 2017-07-1501:37:55
8102017/07/16Sith Neth Asapuwa 2017 07 1501:41:24
8112017/07/15Ven Walpola Gothama Thero 2017-07-15 - සිත් නෙත් අසපුව ධර්ම සාකච්ඡාව00:42:40
8122017/07/15Ven Walpola Gothama Thero - 2017-07-15 - මරණය00:52:07
8132017/07/15Ven Walpola Gothama Thero - 2017-07-14 - භාවනා අත්පොත - බාලපණ්‌ඩිත සූත්‍රය ( 02 - කොටස )00:55:55
8142017/07/11Walpola Gothama Thero - Sith Neth Asapuwa 2017-07-0801:35:38
8152017/07/09Ven Walpola Gothama Thero 2017-07-08 - සිත් නෙත් අසපුව ධර්ම සාකච්ඡාව00:42:07
8162017/07/08Sith Neth Asapuwa 2017 07 0801:42:17
8172017/07/08Sadaham Sawana - සාශ්තෘත හා උච්ඡේද දෘෂ්ඨිය - පූජණීය වල්පොල ගෝතම ස්වාමීන් වහන්සේ00:53:37
8182017/07/08Ven Walpola Gothama Thero - 2017-07-08 - සාශ්වත දෘශ්ටිය සහ උච්චේද දෘශ්ටිය00:51:56
8192017/07/02Sith Neth Asapuwa 2017 07 0101:44:13
8202017/07/01Walpola Gothama Thero - Sith Neth Asapuwa 2017-07-0101:41:20
8212017/07/01Ven Walpola Gothama Thero 2017-07-01 - සිත් නෙත් අසපුව ධර්ම සාකච්ඡාව00:44:56
8222017/07/01Ven Walpola Gothama Thero - 2017-07-01- දුක් පීඩන හමුවේ මානසික ශක්තිය ධර්මය තුලින් වර්දණය කර ගැනීමට00:53:11
8232017/07/01Ven Walpola Gothama Thero - 2017-06-30 - භාවනා අත්පොත - බාලපණ්‌ඩිත සූත්‍රය ( 02 - කොටස)00:57:02
8242017/06/30වමන සූත්‍රය | Ven. Walpola Gothama Thero00:55:20
8252017/06/30අන්තරාභවය පිලිබඳ බෞද්ධ අර්ථ කථනය00:51:15
8262017/06/25Sith Neth Asapuwa 2016 06 24; බාල පණ්ඩිත සුත්‍රය, දෙවැනි කොටස.01:44:41
8272017/06/24Walpola Gothama Thero - Bala Panditha Sutharaya (2) 2017-06-2401:38:37
8282017/06/24අපායේ සහ තිරිසන් ලෝකයට වැටුනම විඳින දුක Ven walpola gothama thero sith neth asapuwa 24-06-201700:54:48
8292017/06/24Ven Walpola Gothama Thero - 2017-06-24 - සිත් නෙත් අසපුව ධර්ම සාකච්ඡාව00:39:01
8302017/06/24Ven Walpola Gothama Thero - 2017-06-24 - බාලපණ්‌ඩිත සූත්‍රය ( 02 - කොටස )00:56:19
8312017/06/23Ven Walpola Gothama Thero - 2017-06-23 - භාවනා අත්පොත - බාලපණ්‌ඩිත සූත්‍රය ( 01 - කොටස)01:01:41
8322017/06/19Ven Walpola Gothama Thero - 2017-06-17 - සිත් නෙත් අසපුව ධර්ම සාකච්ඡාව00:36:22
8332017/06/19Ven Walpola Gothama Thero - 2017-06-17 - බාලපණ්‌ඩිත සූත්‍රය ( 01 - කොටස)01:00:53
8342017/06/18Sith neth asapuwa ven walpola gothama tehro 2017 06 1001:45:55
8352017/06/17Sith Neth Asapuwa 2016 06 17; බාල පණ්ඩිත සුත්‍රය.01:41:18
8362017/06/17Ven Walpola Gothama Thero 2017-06-10 දින මුතියoගන රජ මහා විහාරයේ පැවති [බාල පණ්ඩිත සූත්‍රය] 2කොටස02:22:45
8372017/06/17Ven Walpola Gothama Thero 2017-06-10 දින මුතියoගන රජ මහා විහාරයේ පැවති [බාල පණ්ඩිත සූත්‍රය] 1කොටස02:01:36
8382017/06/17Walpola Gothama Thero - Bala Panditha Sutharaya 2017-06-1701:40:03
8392017/06/16Ven Walpola Gothama Thero - අණුබුදු මිහිදු මහා රහතන් වහන්සෙගේ වඩවීම සහ කටයුතු කල ආකාරය00:52:09
8402017/06/142017 02 19 - Ven Walpola Gothama Thero01:42:33
8412017/06/13Walpola Gothama Thero - Sith Neth Asapuwa 2017-06-1001:44:23
8422017/06/13මහා සාරෝපම සුත්‍රය00:57:41
8432017/06/11Sith Neth Asapuwa 2017 06 1101:44:26
8442017/06/11මිහිඳු හිමියන් ලක් දිව බුදු සසුන සුරක්ෂිත කිරීමට සැලසුම් කල අයුරු00:54:56
8452017/06/11Ven Walpola Gothama Thero - ද්විතීය සුරියූපම සූත්‍රය (දම්සක් නද)00:44:52
8462017/06/11Ven Walpola Gothama Thero 2017-06-10 - සිත් නෙත් අසපුව ධර්ම සාකච්ඡාව00:43:01
8472017/06/11Ven Walpola Gothama Thero 2017-06-10 - අණුබුදු මිහිදු මහා රහතන් වහන්සෙගේ වඩවීම00:57:17
8482017/06/11Sith Neth Asapuwa 2016 06 1001:46:49
8492017/06/10Walpola Gothama Thero - Damsak Nada Poson Poya 201700:48:08
8502017/06/09Ven Walpola Gothama Thero 2017-06-09 - මානසික ශක්තිය වර්දනය කරගැනීමට00:54:42
8512017/06/07Nethrabi Wandhana 2017-06-06; නිවරැදි සහජිවනය!00:58:34
8522017/06/04Walpola Gothama Thero - Sith Neth Asapuwa 2017-06-0301:41:58
8532017/06/04Ven Walpola Gothama Thero - 2017-05-27 - පිං කල පමණින් මරණින් මතු සුගතිගාමී වෙයිද..?02:10:36
8542017/06/04Ven Walpola Gothama Thero - 2017-06-03 - විපතකට පෙර හා පසු එයට ධර්මානුකූලව මුහුණදීමට මරණ සතිය00:58:04
8552017/06/04Ven Walpola Gothama Thero - 2017-06-03 - සිත් නෙත් අසපුව ධර්ම සාකච්ඡාව00:50:07
8562017/06/04Sith Neth Asapuwa 2017 06 0301:43:00
8572017/06/02Ven Walpola Gothama Thero-2017-05-27-අමිපාර උහන මාලිගාතැන්න ශ්‍රී සුදර්ශනාරාමයේ පැවති ධර්ම දේශනය02:21:59
8582017/05/30Walpola Gothama Thero - Sith Neth Asapuwa 2017-05-2801:45:40
8592017/05/28Sith Neth Asapuwa 2017 05 2801:44:41
8602017/05/28Ven Walpola Gothama Thero 2017-05-28 - සිත් නෙත් අසපුව ධර්ම සාකච්ඡාව00:45:05
8612017/05/28Ven Walpola Gothama Thero 2017-05-28 - මහාසාරොපම සූත්‍රය ( අරටුව සෙයාගැනීමට )00:57:32
8622017/05/20Sith Neth Asapuwa 2017 05 2001:46:15
8632017/05/20Walpola Gothama Thero - Sith Neth Asapuwa 2017-05-2001:44:18
8642017/05/20Sadaham sawana - මනසිකාරය කුමක්ද? - පූජණීය වල්පොල ගෝතම ස්වාමීන් වහන්සේ00:59:50
8652017/05/20Ven Walpola Gothama Thero 2017-05-20 - සිත් නෙත් අසපුව ධර්ම සාකච්ඡාව00:41:04
8662017/05/20Ven Walpola Gothama Thero - 2017-05-20 බුදුවරු, පසේ බුදුවරු, රහතන්වහන්සේලා ධර්මාවභෝදය සදහා කරන මනසි00:58:02
8672017/05/19Walpola Gothama Thero - Sith Neth Asapuwa 2017-05-1301:39:15
8682017/05/19Walpola Gothama Thero - Sanaramara Sewana 2017-05-1300:56:58
8692017/05/18Ven Walpola Gothama Thero Sydney 2017-03-19Day2 Morning02:21:56
8702017/05/18Ven Walpola Gothama Thero- Gataluwalata Visandumak 2017-01-0201:04:37
8712017/05/18Ven Walpola Gothama Himi Sydney Day2 2017-03-18 Afternoon03:27:47
8722017/05/17Dammachakka Suthraya - Walpola Gothama Thero00:55:31
8732017/05/17Sadaham sawana -චුතිසිත ගැටලුවක්ද?. අති දුර්ලභ දහම් කරුණක් - Ven. Walpola gothama swameenwahanse02:01:22
8742017/05/16Sadaham sawana - Magandi sutraya - Ven. Walpola gothama swameen wahanse00:53:34
8752017/05/14Ven Walpola Gothama Thero 2017-05-13 - සිත් නෙත් අසපුව ධර්ම සාකච්ඡාව00:41:54
8762017/05/14Ven Walpola Gothama Thero 2017-05-13 - ආරෝග්‍යා පරමා ලාභා - නිබ්බානං පරමං සුඛං ( මාගන්දිය සූත්‍රය )00:50:42
8772017/05/13බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ගුණ Ven walpola gothama thero sanaramara sewana 13-05-201700:52:09
8782017/05/13Sith Neth Asapuwa 2017 05 1301:46:13
8792017/05/13Walpola Gothama Thero - Wesak Poya 201701:01:19
8802017/05/12Walpola Gothama Thero - Sith Neth Asapuwa 2017-05-0601:39:01
8812017/05/12Walpola Gothama Thero - Sith Neth Asapuwa 2017-04-2901:43:02
8822017/05/11Wesak Pohoya Daham Desuma - 201700:58:56
8832017/05/07Sith Neth Asapuwa 2017 05 0601:45:50
8842017/05/06Ven Walpola Gothama Thero 2017-05-06 - සිත් නෙත් අසපුව ධර්ම සාකච්ඡාව00:43:52
8852017/05/06Ven Walpola Gothama Thero 2017-05-06 - ද්විතීය ද්ව්‍ය සූත්‍රය00:51:00
8862017/05/01Sadaham sawana - තන්හාව ගැන නොසිතු පැත්ත - පූජ්‍ය වල්පොල ගෝතම ස්වාමින් වහන්සේ00:55:07
8872017/04/30Walpola Gothama Thero - Daham Sackachcha 2017-04-2200:44:08
8882017/04/30Walpola Gothama Thero - Sith Neth Asapuwa 2017-04-2200:59:58
8892017/04/30Ven Walpola Gothama Thero 2017-04-29 - සිත් නෙත් අසපුව ධර්ම සාකච්ඡාව00:42:49
8902017/04/30Ven Walpola Gothama Thero 2017-04-29 - තණ්හාවෙන් නිදහස් වීමට00:56:11
8912017/04/30Sith Neth Asapuwa 2017 04 2901:42:19
8922017/04/23Ven Walpola Gothama Thero 2017-04-22 - සිත් නෙත් අසපුව ධර්ම සාකච්ඡාව00:46:06
8932017/04/23Ven Walpola Gothama Thero 2017-04-22 - උදකූපම පුග්ගල සූත්‍රය00:55:27
8942017/04/22Sith Neth Asapuwa 2017 04 2201:48:28
8952017/04/21Walpola Gothama Thero - Daham Sackachca 2017-04-1500:52:10
8962017/04/21Walpola Gothama Thero - Sith Neth Asapuwa 2017-04-1500:58:22
8972017/04/15Sith Neth Asapuwa 2017 04 1501:50:50
8982017/04/15Ven Walpola Gothama Thero 2017-04-15 - ධර්මාණුකූලව ද්වේශය පාලනය කිරීම00:55:24
8992017/04/14Ven walpola gothama tehro 2017 04 1201:25:42
9002017/04/12Walpola Gothama Thero - Daham Sackachca 2017-04-0900:44:45
9012017/04/12Walpola Gothama Thero - Sith Neth Asapuwa 2017-04-0800:56:24
9022017/04/10Ven Walpola Gothama Thero 2017-04-10 - කර්මය හා චේතනාව01:25:43
9032017/04/09Sith Neth Asapuwa 2017 04 0901:40:46
9042017/04/09Ven Walpola Gothama Thero 2017-04- 09 - සිත් නෙත් අසපුව ධර්ම සාකච්ඡාව00:44:28
9052017/04/09Ven Walpola Gothama Thero 2017-04-09 - චුල්ල වේදල්ල සූත්‍රය - 01 කොටස00:52:43
9062017/04/02Ven Walpola Gothama Thero 2017-04-01 - තාක්ෂණය සමග ධර්මයේ සහ අධර්මයේ ව්‍යාප්තිය...00:58:56
9072017/04/02Ven Walpola Gothama Thero 2017-04-01 - සිත් නෙත් අසපුව ධර්ම සාකච්ඡාව00:44:04
9082017/04/02Walpola Gothama Thero - Daham Sackachca 2017-04-0100:45:26
9092017/04/02Walpola Gothama Thero - Sith Neth Asapuwa 2017-04-0101:02:02
9102017/04/02Sith Neth Asapuwa 2017 04 0101:47:52
9112017/03/28Ven Walpola Gothama Thero - අත්තදීප සූත්‍රය00:53:01
9122017/03/26Walpola gothama thero sith neth asapuwa00:50:07
9132017/03/24Ven Walpola Gothama Thero සමාධි භාවනා සූත්‍රය - 01 කොටස ( භාවනා අත්පොත )00:58:45
9142017/03/22Ven Walpola Gothama Thero | සතර බ්‍රහ්ම විහරණ00:48:16
9152017/03/19Ven Walpola Gothama Thero බෝධි පාක්ෂික ධර්ම සතර සම්‍යක්ප්‍රධාන වීර්ය භාවනා අත්පොත00:54:29
9162017/03/19Ven Walpola Gothama Thero - බෝධි පාක්ෂික ධර්ම - සතර සම්‍යක්ප්‍රධාන වීර්ය (භාවනා අත්පොත)00:54:28
9172017/03/12Ven Walpola Gothama Thero- Gataluwalata Visandumak 2017-01-02 [Part 3/3]00:16:55
9182017/03/11Ven Walpola Gothama Thero- Gataluwalata Visandumak 2017-01-02 [Part 2/3]00:23:27
9192017/03/11Ven Walpola Gothama Thero- Gataluwalata Visandumak 2017-01-02 [Part 1/3]00:24:17
9202017/03/11Ven Walpola Gothama Thero - සැබැ නිදහස උදාකරගැනීමට.. ( භාවනා අත්පොත )00:39:55
9212017/03/09Walpola gothama tero00:49:29
9222017/03/07Walpola gothama tero00:45:21
9232017/03/04Ven Walpola Gothama Thero - 2017-03-04 | සීල සූත්‍රය | Sith Neth Asapuwa00:50:07
9242017/03/04Sith Neth Asapuwa 2017 03 0401:46:05
9252017/03/04Sadaham sawana - සීල සූත්‍රය - පූජ්‍ය වල්පොල ගෝතම ස්වාමීන් වහන්සේ00:55:26
9262017/03/04Ven Walpola Gothama Thero 2017-03-04 - සිත් නෙත් අසපුව ධර්ම සාකච්ඡාව00:47:11
9272017/03/04Walpola Gothama Thero - Sheela Suthraya 2017-03-0400:56:20
9282017/03/04Walpola Gothama Thero - Daham Sackacha 2017-03-0400:47:46
9292017/03/04Ven Walpola Gothama Thero 2017-03-04 - සීලයෙන් යුත්ත පුද්ගලයා උතුම් අරිහත්වය සදහා කලයුතු දේ..00:51:30
9302017/03/04Ven Walpola Gothama Thero මහා මංගල සූත්‍රය භාවනා අත්පොත01:00:00
9312017/03/04Ven Walpola Gothama Thero - මහා මංගල සූත්‍රය ( භාවනා අත්පොත )01:01:54
9322017/03/03Walpola gothama thero00:52:03
9332017/02/26Ven Walpola Gothama Thero - 2017-02-25 | නිවැරදිව අවබෝධය ඇති කර ගමු | Sith Neth Asapuwa00:51:29
9342017/02/26Sith Neth Asapuwa 2017 02 2501:45:50
9352017/02/26Sadaham sawana - ධර්මය හා අධර්මය -පූජ්‍ය වල්පොල ගෝතම ස්වාමීන් වහන්සේ00:51:24
9362017/02/25Ven Walpola Gothama Thero 2017-02-25 - සිත් නෙත් අසපුව ධර්ම සාකච්ඡාව00:48:31
9372017/02/25Walpola Gothama Thero - Sheelaya Nivaradiwa 2017-02-2500:56:41
9382017/02/25Walpola Gothama Thero - Daham Sackachcha 2017-02-2500:49:27
9392017/02/25Ven Walpola Gothama Thero 2017-02-25 - සැබැ ලෙස සීලය සුරැකිය යුත් කෙසේද00:52:25
9402017/02/20සමාධි භාවනා සූත්‍රය - පූජ්‍ය වල්පොල ගෝතම ස්වාමීන් වහන්සේ (2017-02-19)01:33:53
9412017/02/19Ven Walpola Gothama Thero : Buddhist Temple Daham Niketanaya Yuroke, Melbourne 2017 February01:36:00
9422017/02/19Ven Walpola Gothama Thero - සමාධිභාවනා සූත්‍රය02:26:29
9432017/02/14Ven. Walpola Gothama Thero වේදනා-සංඥා-සංඛාර - ස්ඛන්ධ ධම්යන් ඡිවිතය තුලින් දකිමු01:19:38
9442017/02/12Sith Neth Asapuwa 2017 02 1101:52:53
9452017/02/12Ven Walpola Gothama Thero - 2017-02-11 | ආසවට්ඨානීය ධර්ම | Sith Neth Asapuwa00:54:37
9462017/02/11Ven Walpola Gothama Thero 2017-02-11 - සිත් නෙත් අසපුව ධර්ම සාකච්ඡාව00:51:45
9472017/02/11Walpola Gothama Thero - Shasanaye Piriheemata Hethu 2017-02-1100:59:53
9482017/02/11Walpola Gothama Thero - Daham Sackachcha 2017-02-1100:51:48
9492017/02/11Ven Walpola Gothama Thero 2017-02-11 - සාසනය පිරිහීමට හේතු (ආසවට්ඨානීය ධර්ම)00:56:16
9502017/02/04Ven Walpola Gothama Thero - 2017-02-04 | සැබෑ නිදහස සහ සිංහල බෞද්ධයා00:55:01
9512017/02/04Sith Neth Asapuwa 2017 02 0401:48:08
9522017/02/04Walpola Gothama Thero - Daham Sackachcha 2017-02-0400:46:26
9532017/02/04Walpola Gothama Thero - Saba Nidahasa 2017-02-0401:01:58
9542017/02/04Ven Walpola Gothama Thero 2017-02-04 - සිත් නෙත් අසපුව ධර්ම සාකච්ඡාව00:45:28
9552017/02/04Ven Walpola Gothama Thero 2017-02-04 - සැබෑ නිදහස සහ සහජීවනය00:59:05
9562017/02/04Ven Walpola Gothama Thero Bhawana Athpotha 2017 01 27 මහා ගෝපාලක සූත්‍රය 02 කොටස01:01:53
9572017/02/03Ven Walpola Gothama Thero භාවනා අත්පොත - 27 කොටස (මහා ගෝපාලක සූත්‍රය - 02කොටස)01:01:51
9582017/02/01Ven Walpola Gothama Thero Sirsa Pansil Handawa 25 01 2017 කර්මය හා කර්ම විපාකය පිළිබඳව00:22:00
9592017/01/29Ven Walpola Gothama Thero 2017-01-28 - සිරස FM සනරාමර සෙවණ01:13:17
9602017/01/29Ven Walpola Gothama Thero - 2017-01-28 | ග්‍රහ මාරුව, ඔබ සහ ශ්‍රද්ධාව | Sith Neth Asapuwa00:46:17
9612017/01/28Sith Neth Asapuwa 2017 01 2801:49:53
9622017/01/28Walpola Gothama Thero - Daham Sackachcha 2017-01-2800:48:03
9632017/01/28Walpola Gothama Thero - Nivaradiwa Theruwan Sarana Yama 2017-01-2800:58:56
9642017/01/28Ven Walpola Gothama Thero 2017-01-28 - දැණුමට එහාගිය අවබෝදය ඇතිකරගමු. (ග්‍රහ මාරුව සහ ඔබ)00:53:32
9652017/01/28Ven Walpola Gothama Thero 2017-01-28 - සිත් නෙත් අසපුව ධර්ම සාකච්ඡාව00:47:19
9662017/01/28Walpola Gothama Thero - Sanaramara Sewana 2017-01-2801:12:42
9672017/01/28Walpola Gothama Thero - Pansil Handawa 2017-01-23 to 2701:59:57
9682017/01/28Ven Walpola Gothama Thero Sirasa Sanaramara Sewana 2017 01 2800:57:13
9692017/01/28Ven Walpola Gothama Thero භාවනා අත්පොත - 26 කොටස ( මහා ගෝපාලක සූත්‍රය - 01කොටස)01:00:32
9702017/01/27Ven Walpola Gothama Thero Bhawana Athpotha 2017 01 27 මහා ගෝපාලක සූත්‍රය - 01කොටස01:00:36
9712017/01/27Ven Walpola Gothama Thero 2017 01 27 Sirasa Pansil Handawa කර්මය00:24:10
9722017/01/26කර්මය හා කර්ම විපාකය පිළිබඳව Ven walpola gothama thero sirsa pansil handawa 25-01-201700:21:58
9732017/01/21Sith Neth Asapuwa 2017 01 2101:47:14
9742017/01/21Walpola Gothama Thero - Seewali Maha Rahathan Wahanse 2017-01-2100:54:58
9752017/01/21Walpola Gothama Thero -Daham Sackachca 2017-01-2100:51:28
9762017/01/21Ven Walpola Gothama Thero 2017 -01-21 - සිත් නෙත් අසපුව ධර්ම සාකච්ඡාව ( සීවලී මහා රහතන් වහන්සේ )00:51:21
9772017/01/21Ven Walpola Gothama Thero 2017-01-21 - ප්‍රත්‍ය ලාභීන් අතර අග තැම්පත් සීවලී මහා රහතන් වහන්සේ00:51:43
9782017/01/20Ven Walpola Gothama Thero 2017 01 20 භාවනා අත්පොත තමාතුලින්ම තමන්ව හදුනාගන්නේ කෙසේද00:58:34
9792017/01/20Ven Walpola Gothama Thero 2017-01-20- භාවනා අත්පොත - 25 කොටස ( තමාතුලින්ම තමන්ව සොයාගැනීමට...)00:58:35
9802017/01/15Sadaham sawana - සිත්නෙත් අසපුව - පූජ්‍ය වල්පොල ගෝතම ස්වාමීන් වහන්සේ00:49:19
9812017/01/14Sith Neth Asapuwa 2017 01 1401:49:13
9822017/01/14Walpola Gothama Thero -Daham Sackachca 2017-01-1400:49:11
9832017/01/14Walpola Gothama Thero -Awabodayaen Yuthuwa Pin Deema 2017-01-1400:58:34
9842017/01/14Ven Walpola Gothama Thero 2017-01-14 - සිත් නෙත් අසපුව ධර්ම සාකච්ඡාව ( මියගිය ඥාතීන්ට පිං දීම )00:47:50
9852017/01/14Ven Walpola Gothama Thero 2017-01-14 - මියගිය ඥාතීන්ට පිං දීම00:55:10
9862017/01/13Ven Walpola Gothama Thero 2017 01 13 භාවනා අත්පොත බීජ සූත්‍රය 03 කොටස00:58:54
9872017/01/13Ven Walpola Gothama Thero 2017-01-13 - භාවනා අත්පොත - 24 කොටස ( බීජ සූත්‍රය - 03 කොටස)00:59:08
9882017/01/10සංසාරේ අපි වැඩෙන්නේ මොන බීජ නිසාද Ven walpola gothama thero sirsa damsak nada 08 01 201700:43:51
9892017/01/08Walpola Gothama Thero - Damsak Nada 2017-01-0800:44:18
9902017/01/08Sadaham sawana - සිත්නෙත් අසපුව සාකච්ඡාව - පූජ්‍ය වල්පොල ගෝතම ස්වාමීන් වහන්සේ00:46:36
9912017/01/08Sadaham sawana - සිත්නෙත් අසපුව - පූජ්‍ය වල්පොල ගෝතම ස්වාමීන් වහන්සේ00:57:20
9922017/01/07Sith Neth Asapuwa 2017 01 0701:45:09
9932017/01/07Ven Walpola Gothama Thero 2017-01-07 - සිත් නෙත් අසපුව ධර්ම සාකච්ඡාව00:45:51
9942017/01/07Ven Walpola Gothama Thero 2017-01-07 - පරිභෝග සතර (තෙයිය/හීන/දයාද/ස්වාමි පරිභෝගය)00:53:03
9952017/01/07Walpola Gothama Thero - Paribaoga Sathara 2017-01-0700:57:08
9962017/01/07Walpola Gothama Thero - Daham Sackachcha 2017-01-0700:47:15
9972017/01/07Ven Walpola Gothama Thero 2017 01 06 භාවනා අත්පොත බීජ සූත්‍රය 02 කොටස01:05:29
9982017/01/06Ven Walpola Gothama Thero - භාවනා අත්පොත - 23 කොටස (බීජ සූත්‍රය - 02 කොටස).flv01:05:33
9992017/01/06Ven.Walpola Gothama Thero- භාවනා අත්පොත - අංක 0500:54:44
10002017/01/02Ven Walpola Gothama Thero භාවනා අත්පොත - 19 කොටස ( කම්‌ම සූත්‍රය )00:52:12
තවත් පිටු:1 2 සියලුම
ඉහත පෙන්වන ලද්ද: 1 - 1000 (සම්පූර්ණ: 1576)

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.