නා උයනේ අරියධම්ම හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/11/19දේවතානුස්සති භාවනාව Devathanussathi Bawanawa Nauyane Ariyadhamma Thero 360 X 64000:44:55
22019/11/19භාවනාව හැඳින්වීම Bawanawa Nauyane Ariyadhamma Thero 240 X 42600:51:33
32019/11/18අද කාලේ රහතන් වහන්සේලා නැත කියා කවදාවත් නොකිව යුතුයි - අතිපූජනීය නා උයනේ අරියධම්ම ස්වාමීන් වහන්සේ00:06:32
42019/11/16පරාභව සූත්‍රය - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero01:15:41
52019/11/16අගසව් පදවි පිරිනැමීම - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:34:18
62019/11/16පත්තකම්ම සූත්‍රය - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:34:48
72019/11/16මහා කප්පින රහත් තෙරණු වත - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:17:05
82019/11/16බුදුරජාණන් වහන්සේගේ පංච මහා තේජස - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:37:47
92019/11/16සීලයේ අානිසංස සිව්වන කොටස - seelaye anisansa 0400:15:35
102019/11/14සෝතාපත්ති ඵල වර්ණනා - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:32:48
112019/11/14අතරමග නොනැවතී නිවනට - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:56:24
122019/11/14සිත ‍රැකුමෙන් සුව ගෙනදේ - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero01:19:51
132019/11/14දෙලොවම සනසන එකම ධර්මයක් - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:44:30
142019/11/14දන් දිය යුත්තේ ඇයි? - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:29:11
152019/11/10Ven Na Uyane Ariyadhamma Thero Sowan Margaya 18111400:36:23
162019/11/09Maithree Bawanawa Wadamu - මෛත්‍රී භාවනාව වඩමු - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero01:02:25
172019/11/06Marananussathi Bawanawa Nauyane Ariyadhamma Thero00:43:11
182019/11/05අනේකජාති සංසාරං- පූජ්‍ය නා උයනේ අරියධම්ම හිමි00:54:04
192019/11/05සීලයේ අානිසංස දෙවන කොටස - seelaye anisansa 0300:09:20
202019/11/04සිත නිවන බුදු බණ - 151 Most Ven.Nauyane Ariyadhamma Nayaka Thero 2019.11.03 - 05.01 පූජ්‍ය නාඋයනේ00:41:45
212019/11/03Na Uyane Ariyadhamma thero Dajagga sutra00:25:44
222019/11/03Na Uyane Ariyadhamma maha thero sumana malkaruge mal poojawa00:19:35
232019/11/02Ven Na Uyane Ariyadhamma Maha thero Dakshina Vibanga sutra00:36:45
242019/11/02Ven Na Uyane Ariyadhamma Thero Katina Upades00:13:29
252019/11/01Na Uyane Ariyadhamma Himi Aggasmin Dhanan Dhadathan00:10:00
262019/11/01සීලයේ අානිසංස දෙවන කොටස - seelaye anisansa 0200:09:18
272019/10/31සීලයේ අානිසංස පළමු කොටස - seelaye anisansa 0100:14:02
282019/10/29ද්වේෂය මැඩිම හා පුණ්‍ය ඉර්ධිය00:04:18
292019/10/29ලුණු රස බැලිම හොදද? .. lunurasa balima hodada00:03:30
302019/10/29සිහිසුන් නැති අයෙග් මරණින් මතු උපත00:03:49
312019/10/29බුදු හිමි අජන්‍ය පුරුෂයා යැයි හැදින්වීම - ajanya purushaya00:03:17
322019/10/28සංඛාර උපෙක්ඛා ඥාණය sankara upekka gchanaya00:04:17
332019/10/28අභිනිහාර පූජාව හා අනින්ජ සමාධිය00:02:31
342019/10/28ධාතු මනිසිකාරය කරන විදිය - dhathu manisikaraya00:03:51
352019/10/28සමථයෙන් විදර්ශනාවට යන හැටි - SAMATHAYEN VIDHARSHANAWATA00:04:36
362019/10/28බුද්ධ ශ්‍රි ශරිරය දිරාපත් වෙනවාද?.00:06:53
372019/10/26ඒදිනෙදා ජීවිතයේ පුහුණුවට මෛත්‍රි භාවනාක් - Maithree Bhavanawa00:03:14
382019/10/26මෛත්‍රීය භාවණාව බුදු ගුණ,සදහම්,සංඝ ගුණ අනන්තයි00:05:08
392019/10/26සියලූ බාධක හිරිහැර ජයගත හැකි ක්‍රමයක් -​ මෛත්‍රිය00:14:59
402019/10/26නාම රුප - nama rupa00:02:29
412019/10/26අන්තරාභවයේ සත්‍යය දැනගන්න00:21:20
422019/10/26පංචවිධ නෙයිය ධර්මය panchavida neyya dharmya00:08:21
432019/10/24Damma discussion 55ven Nauyane Ariyadhamma maha thero00:20:32
442019/10/24Damma discussion 56ven Nauyane Ariyadhamma maha thero00:19:46
452019/10/23මහා චක්කවත්තී සීහනාද සූත්‍රය - Ven Na Uyane Thero01:05:33
462019/10/20Damma discussion 54ven Nauyane Ariyadhamma maha thero00:26:16
472019/10/15Na Uyane Ariyadhamma himi Attanan Chethiyan Jagngna00:14:31
482019/10/15Na Uyane Ariyadhamma himi Ayun Arogan Wannam00:06:51
492019/10/13Na Uyane Ariyadhamma Thero Seelaya bideemata hethu00:07:17
502019/10/13Na Uyane Ariyadhamma thero Agra Wasthu00:10:00
512019/10/13Na Uyane Ariyadhamma maha thero Maha Akeerthi Jathakaya00:16:28
522019/10/13Na Uyane Ariyadhamma Thero Pihitak labena saranak00:15:41
532019/10/13Ven Na Uyane Ariyadhamma Thero_Arogya Paramalaba00:10:34
542019/10/13Ven Na Uyane Ariyadhamma Maha Thero samma panihitha sitha trial 000:07:03
552019/10/11Damma discussion 53ven Nauyane Ariyadhamma maha thero 100:27:56
562019/10/11Damma discussion 51ven Nauyane Ariyadhamma maha thero00:19:08
572019/10/11Damma discussion 52ven Nauyane Ariyadhamma maha thero00:23:11
582019/10/11Ven Na Uyane Ariyadhamma Thero Sihanada sutra part 200:32:38
592019/10/10බුද්ධානුස්සති භාවනාව - Buddhanussathi Bawanawa00:48:37
602019/10/09Na Uyane Ariyadhamma thero sihanada sutra part 100:33:27
612019/10/06Damma discussion 50ven Nauyane Ariyadhamma maha thero00:20:53
622019/10/06Damma discussion 49ven Nauyane Ariyadhamma maha thero00:16:09
632019/10/06Damma discussion 48ven Nauyane Ariyadhamma maha thero00:28:22
642019/10/06Damma discussion 47ven Nauyane Ariyadhamma maha thero00:22:23
652019/10/05Damma discussion 46ven Nauyane Ariyadhamma maha thero00:11:49
662019/10/05Damma discussion 45ven Nauyane Ariyadhamma maha thero00:15:54
672019/10/05Damma discussion 44ven Nauyane Ariyadhamma maha thero00:05:41
682019/10/05Damma discussion 43ven Nauyane Ariyadhamma maha thero00:17:55
692019/10/01Damma discussion 41ven Nauyane Ariyadhamma maha thero00:12:30
702019/09/28භාවනාව හැඳින්වීම - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:51:33
712019/09/28පටිච්චසමුප්පාදය 02 - අති පූජනීය නාඋයනේ අරියධම්ම ස්වාමින්වහන්සේ00:48:18
722019/09/28පටිච්චසමුප්පාදය 01 - අති පූජනීය නාඋයනේ අරියධම්ම ස්වාමින්වහන්සේ00:46:48
732019/09/28චේතනාව - අති පූජනීය නාඋයනේ අරියධම්ම ස්වාමින්වහන්සේ00:15:06
742019/09/27 Ven Nauyane Ariyadhamma Thero - ධර්ම දේශනා බණ 18 - Dhamma sermon Bana 1800:49:10
752019/09/25භාවනා කර්මස්ථාන - අති පූජනීය නාඋයනේ අරියධම්ම ස්වාමින්වහන්සේ00:02:32
762019/09/24Damma discussion 40ven Nauyane Ariyadhamma maha thero00:08:26
772019/09/24Damma discussion 42ven Nauyane Ariyadhamma maha thero00:23:26
782019/09/23Damma discussion 39ven Nauyane Ariyadhamma maha thero00:19:06
792019/09/23Damma discussion 38 ven Nauyane Ariyadhamma maha thero00:18:54
802019/09/23Damma discussion 37 ven Nauyane Ariyadhamma maha thero00:20:39
812019/09/22Damma discussion 36 ven Nauyane Ariyadhamma maha thero00:15:48
822019/09/22Damma discussion 35 ven Nauyane Ariyadhamma maha thero00:07:45
832019/09/22Damma discussion 34 ven Nauyane Ariyadhamma maha thero00:22:22
842019/09/21බුදුගුණ පලවෙනි කොටස. අතිපූජනීය නා උයනේ අරියධම්ම මහා නායක ස්වාමීන් වහන්ස00:21:51
852019/09/20Damma discussion 32 ven Nauyane Ariyadhamma maha thero00:31:41
862019/09/20Damma discussion 33 ven Nauyane Ariyadhamma maha thero00:11:59
872019/09/19සෙත් පිරිත් /Most Ven. Nauyane Ariyadhamma Maha Thero සිතනිවන මග01:09:07
882019/09/18 Ven Nauyane Ariyadhamma Thero - ධර්ම දේශනා බණ 17 - Dhamma sermon Bana 1700:44:17
892019/09/18 Ven Nauyane Ariyadhamma Thero - ධර්ම දේශනා බණ 16 - Dhamma sermon Bana 1601:00:18
902019/09/18 Ven Nauyane Ariyadhamma Thero - ධර්ම දේශනා බණ 15 - Dhamma sermon Bana 1500:27:14
912019/09/18Damma discussion 31 ven Nauyane Ariyadhamma maha thero00:09:16
922019/09/18Damma discussion 30 ven Nauyane Ariyadhamma maha thero00:17:15
932019/09/17see My great two teachers together through my camera00:05:20
942019/09/16Aharaya thanhawen thorawa ganimu (ven Nauyane Ariyadhamma maha thero)01:01:48
952019/09/16Damma discussion 29 ven Nauyane Ariyadhamma maha thero00:22:13
962019/09/16Damma discussion 28 ven Nauyane Ariyadhamma maha thero00:24:33
972019/09/16Damma discussion 27 ven Nauyane Ariyadhamma maha thero00:12:40
982019/09/16චක්‍රවර්ති සිංහනාද සූත්‍රය01:33:34
992019/09/16Ven Nauyane Ariyadhamma Thero සෝවාන් මාර්ගය සහ වැඩිය යුතු මාර්ග සතර00:36:16
1002019/09/16අභිධර්මය යනු කුමක්ද00:27:16
1012019/09/14බිනර පොහොය - අති පූජනීය නාඋයනේ අරියධම්ම ස්වාමින් වහන්සේ00:05:14
1022019/09/13Bawana Karmasthana - Nauyane Ariyadhamma Thero00:02:32
1032019/09/13Damma discussion 26 ven Nauyane Ariyadhamma maha thero00:23:19
1042019/09/13Damma discussion 25 ven Nauyane Ariyadhamma maha thero00:25:44
1052019/09/13Binara Poya Day - Nauyane Ariyadhamma Thero00:05:14
1062019/09/12සෙත් පිරිත් /Most Ven. Nauyane Ariyadhamma Maha Thero සිතනිවන මග00:12:00
1072019/09/11Damma discussion 24 ven Nauyane Ariyadhamma maha thero00:18:44
1082019/09/11මාරයා යනු කවුද ? පූජ්‍ය පාද නා උයනේ අරියධම්ම ස්වාමීන් වහන්සේ දේශණය අංක 01 සබ්බ දානං ධම්ම දානං ජිනාත00:12:12
1092019/09/10Damma discussion 23 ven Nauyane Ariyadhamma maha thero00:20:21
1102019/09/10Damma discussion 22 ven Nauyane Ariyadhamma maha thero00:17:10
1112019/09/10Damma discussion 21 ven Nauyane Ariyadhamma maha thero00:09:55
1122019/09/08ධජග්ග සූත්‍රය දම් දෙසුම- පූජ්‍ය නා උයනේ අරියධම්ම හිමි00:27:01
1132019/09/08Damma discussion 20 ven Nauyane Ariyadhamma maha thero00:23:22
1142019/09/08Damma discussion 19 ven Nauyane Ariyadhamma maha thero00:14:56
1152019/09/08Damma discussion 18 ven Nauyane Ariyadhamma maha thero00:18:36
1162019/09/08Damma discussion 17 ven Nauyane Ariyadhamma maha thero00:19:16
1172019/09/08Damma discussion 16 ven Nauyane Ariyadhamma maha thero00:25:35
1182019/09/07Damma discussion 15 ven Nauyane Ariyadhamma maha thero00:19:25
1192019/09/07Damma discussion 14 ven Nauyane Ariyadhamma maha thero00:13:57
1202019/09/07Damma discussion 13 ven Nauyane Ariyadhamma maha thero00:21:16
1212019/09/07Most Ven.Nauyane Ariyadhamma Nayaka Thero 2019.09.07 - 20.00 අති පූජ්‍ය නාඋයනේ අරියධම්ම නායක ස්වාමීන00:52:12
1222019/09/07සිත නිවන බුදු බණ - 133 Most Ven.Nauyane Ariyadhamma Nayaka Thero - 2019.09.07 - 05.00  පූජ්‍ය නාඋයනේ00:44:14
1232019/09/06Anapanasathiya anapanasati bhavana - ආනාපානාසතිය - ven nauyane ariyadhamma maha thero00:59:25
1242019/09/06Sita Reka Geneema - සිත රැකගැනීම - Nauyane Ariyadhamma Thero01:05:24
1252019/09/06Chethanawa---Nauyane Ariyadhamma Maha Thero00:15:06
1262019/09/05 Ven Nauyane Ariyadhamma Thero - සෙත් පිරිත් දේශනාව/Seth Pirith 3 - Dhamma sermon Bana 1400:29:40
1272019/09/03 Ven Nauyane Ariyadhamma Thero - සෙත් පිරිත් දේශනාව/Seth Pirith 2 - Dhamma sermon Bana 1300:39:21
1282019/09/03Damma discussion 12Ven Nauyane Ariyadhamma maha thero00:17:04
1292019/09/03Damma discussion 10Ven Nauyane Ariyadhamma maha thero00:16:28
1302019/09/03Damma discussion 11Ven Nauyane Ariyadhamma maha thero00:20:52
1312019/09/03Damma discussion (Ven Nauyane Ariyadhamma maha thero)00:25:56
1322019/09/02 Ven Nauyane Ariyadhamma Thero - සෙත් පිරිත් දේශනාව/Seth Pirith - Dhamma sermon Bana 1200:57:44
1332019/09/02Damma discussion 08 (ven Nauyane Ariyadhamma maha thero)00:21:15
1342019/09/01AppramadayaVen Nauyane Ariyadhamma maha thero00:16:58
1352019/09/01Anekajathi sansaranVen Nauyane Ariyadhamma maha thero00:51:15
1362019/08/31Yonisomanasikaraya by Ven Nauyane Ariyadhamma maha thero00:59:11
1372019/08/24Ven. Nauyane Ariyadhamma maha thero00:57:07
1382019/08/23 Ven Nauyane Ariyadhamma Thero - ආශිර්වාද/Ashirwadha - Dhamma sermon Bana 1100:07:19
1392019/08/21 Ven Nauyane Ariyadhamma Thero - අලෝක පූජාවක් (වන්දනා) - Dhamma sermon Bana 1000:53:37
1402019/08/21Chithth Bawana Sutta - චිත්ත භාවනා සුත්‍රය Ven Nauyane Ariyadhamma Himi01:19:51
1412019/08/21The Funeral of Nauyane Ariyadhamma maha thera(Full)02:49:22
1422019/08/20 Ven Nauyane Ariyadhamma Thero - අනුශාසනාවක් සමග බුද්ධ වන්දනාව - Dhamma sermon Bana 801:12:07
1432019/08/18Damma discussion 03(Ven.Nauyane Ariyadhamma maha thera)00:18:53
1442019/08/18Damma discussion with ven. Nauyane Ariyadhamma maha thera-0200:22:53
1452019/08/18Golden damma discussion with Ven. Nauyane Ariyadhamma maha thera00:23:28
1462019/08/17(ලක්කන සුත්‍රය)Lakkana suthraya by maha thera Nauyane Ariyadhamma.01:25:31
1472019/08/16පිරිත් දේශනාවේ අවසානය (මහ පිරිත් පොත - 33) - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:27:47
1482019/08/16තතියකභාණවාරනිට්ඨිතං (මහ පිරිත් පොත - 32) - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:06:09
1492019/08/16ආටානාටියසුත්තං - 02 (මහ පිරිත් පොත - 31) - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:49:03
1502019/08/16ආටානාටියසුත්තං - 01 (මහ පිරිත් පොත - 30) - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:41:09
1512019/08/16සච්චවිභංගසුත්තං (මහ පිරිත් පොත - 29) - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:30:33
1522019/08/16වසලසුත්තං (මහ පිරිත් පොත - 28) - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:14:24
1532019/08/16පරාභවසුත්තං (මහ පිරිත් පොත - 27) - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:10:01
1542019/08/16කසීභාරද්වාජසුත්තං (මහ පිරිත් පොත - 26) - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:11:49
1552019/08/16ආලවකසුත්තං (මහ පිරිත් පොත - 25) - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:09:42
1562019/08/16මහාසමයසුත්තං (මහ පිරිත් පොත - 24) - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:30:21
1572019/08/16ධම්මචක්කපවත්තනසුත්තං (මහ පිරිත් පොත - 23) - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:24:30
1582019/08/16ඉසිගිලිසුත්තං (මහ පිරිත් පොත - 22) - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:16:26
1592019/08/16ගිරිමානන්දසුත්තං (මහ පිරිත් පොත - 21) - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:24:14
1602019/08/16මහාචුන්දථෙරබොජ්ඣඞ්ග (මහ පිරිත් පොත - 20) - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:06:53
1612019/08/16මහාමොග්ගල්ලානථෙරබොජ්ඣඞ්ග (මහ පිරිත් පොත - 19) - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:07:04
1622019/08/16මහාකස්සපථෙරබොජ්ඣඞ්ග (මහ පිරිත් පොත - 18) - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:07:05
1632019/08/16ධජග්ගපරිත්තං (මහ පිරිත් පොත - 17) - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:11:14
1642019/08/16සූරියපරිත්තං (මහ පිරිත් පොත - 16) - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:03:41
1652019/08/16චන්දපරිත්තං (මහ පිරිත් පොත - 15) - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:03:28
1662019/08/16මෝරපරිත්තං (මහ පිරිත් පොත - 14) - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:02:26
1672019/08/16මිත්තානිසංසසුත්තං (මහ පිරිත් පොත - 13) - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:03:28
1682019/08/16මෙත්තානිසංසසුත්තං (මහ පිරිත් පොත - 12) - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:03:34
1692019/08/16ඛන්ධපරිත්තං (මහ පිරිත් පොත - 11) - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:06:52
1702019/08/16කරණීයමෙත්‌තසුත්‌තං (මහ පිරිත් පොත - 10) - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:04:04
1712019/08/16රතනසුත්තං (මහ පිරිත් පොත - 09) - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:10:24
1722019/08/16මඬ්ගලසුත්තං (මහ පිරිත් පොත - 08) - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:05:48
1732019/08/16දසධම්මසුත්තං (මහ පිරිත් පොත - 07) - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:05:26
1742019/08/16පච්චවෙක්ඛනා (මහ පිරිත් පොත - 06) - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:03:26
1752019/08/16ද්‌වත්‌තිංසාකාරං (මහ පිරිත් පොත - 05) - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:01:10
1762019/08/16කුමාරපඤ්‌හා (මහ පිරිත් පොත - 04) - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:01:54
1772019/08/16දසසික්‌ඛාපදං (මහ පිරිත් පොත - 03) - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:01:50
1782019/08/16සරණගමනං (මහ පිරිත් පොත - 02) - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:01:43
1792019/08/16ආරාධනා (මහ පිරිත් පොත - 01) - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:02:01
1802019/08/13Dharma Deshana 19 | ven.Nauyane Ariyadhamma | ධර්ම දේශනා 19 |අති පූජ්‍ය නා උයනේ අරියධම්ම නාහිමිපාණන්00:30:52
1812019/08/13Dharma Deshana 20 | ven.Nauyane Ariyadhamma | ධර්ම දේශනා 20 |අති පූජ්‍ය නා උයනේ අරියධම්ම නාහිමිපාණන්00:35:24
1822019/08/13Dharma Deshana 18 | ven.Nauyane Ariyadhamma | ධර්ම දේශනා 18 |අති පූජ්‍ය නා උයනේ අරියධම්ම නාහිමිපාණන්00:21:34
1832019/08/13Dharma Deshana 17 | ven.Nauyane Ariyadhamma | ධර්ම දේශනා 17 |අති පූජ්‍ය නා උයනේ අරියධම්ම නාහිමිපාණන්00:26:14
1842019/08/13Dharma Deshana 16 | ven.Nauyane Ariyadhamma | ධර්ම දේශනා 16 |අති පූජ්‍ය නා උයනේ අරියධම්ම නාහිමිපාණන්00:26:50
1852019/08/13Dharma Deshana 15 | ven.Nauyane Ariyadhamma | ධර්ම දේශනා 15 |අති පූජ්‍ය නා උයනේ අරියධම්ම නාහිමිපාණන්00:53:24
1862019/08/13Dharma Deshana 13 | ven.Nauyane Ariyadhamma | ධර්ම දේශනා 13 |අති පූජ්‍ය නා උයනේ අරියධම්ම නාහිමිපාණන්00:45:00
1872019/08/13Dharma Deshana 14 | ven.Nauyane Ariyadhamma | ධර්ම දේශනා 14 |අති පූජ්‍ය නා උයනේ අරියධම්ම නාහිමිපාණන්00:35:24
1882019/08/13Dharma Deshana 12 | ven.Nauyane Ariyadhamma | ධර්ම දේශනා 12 |අති පූජ්‍ය නා උයනේ අරියධම්ම නාහිමිපාණන්00:22:03
1892019/08/12Dharma Deshana 11 | ven.Nauyane Ariyadhamma | ධර්ම දේශනා 11 |අති පූජ්‍ය නා උයනේ අරියධම්ම නාහිමිපාණන්00:42:18
1902019/08/12ස්කන්ධ පංචකය (ධර්ම සාකච්ඡා - 20) - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero01:14:12
1912019/08/12සතිපට්ඨාන (ධර්ම සාකච්ඡා - 19) - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:44:33
1922019/08/12පින හා කුසලය (ධර්ම සාකච්ඡා - 18) - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:55:43
1932019/08/12නරකය (ධර්ම සාකච්ඡා - 17) - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:55:32
1942019/08/12දෙවියන් (ධර්ම සාකච්ඡා - 16) - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero01:02:11
1952019/08/12චුති සිත හා ප්‍රතිසන්ධිය (ධර්ම සාකච්ඡා - 15) - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:44:46
1962019/08/12බුදු‍රැස් විහිදීම (ධර්ම සාකච්ඡා - 14) - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:46:35
1972019/08/12බුද්ධානුස්සතිය (ධර්ම සාකච්ඡා - 13) - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:51:55
1982019/08/12Dharma Deshana 10| ven.Nauyane Ariyadhamma | ධර්ම දේශනා 10 |අති පූජ්‍ය නා උයනේ අරියධම්ම නාහිමිපාණන්00:39:29
1992019/08/12Dharma Deshana 09| ven.Nauyane Ariyadhamma | ධර්ම දේශනා 09 |අති පූජ්‍ය නා උයනේ අරියධම්ම නාහිමිපාණන්00:27:48
2002019/08/12ආමිස පූජා (ධර්ම සාකච්ඡා - 12) - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:37:03
2012019/08/12Dharma Deshana 06| ven.Nauyane Ariyadhamma | ධර්ම දේශනා 06 |අති පූජ්‍ය නා උයනේ අරියධම්ම නාහිමිපාණන්00:24:49
2022019/08/12Dharma Deshana 07| ven.Nauyane Ariyadhamma | ධර්ම දේශනා 07 |අති පූජ්‍ය නා උයනේ අරියධම්ම නාහිමිපාණන්00:23:47
2032019/08/12අංගුලිමාල මහ රහතන් වහන්සේ (ධර්ම සාකච්ඡා - 11) - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:55:50
2042019/08/12වේදනානුපස්සනාව (ධර්ම සාකච්ඡා - 10) - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:25:43
2052019/08/12Dharma Deshana 08| ven.Nauyane Ariyadhamma | ධර්ම දේශනා 08 |අති පූජ්‍ය නා උයනේ අරියධම්ම නාහිමිපාණන්00:18:48
2062019/08/12සංඛාර (ධර්ම සාකච්ඡා - 09) - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero02:35:24
2072019/08/12නාමරූප ධර්ම (ධර්ම සාකච්ඡා - 08) - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:48:46
2082019/08/12මාර්ගඵල ලැබීම (ධර්ම සාකච්ඡා - 07) - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:28:21
2092019/08/12කල්ප විභාගය (ධර්ම සාකච්ඡා - 06) - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:30:16
2102019/08/12ඉවසීම (ධර්ම සාකච්ඡා - 05) - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero01:35:42
2112019/08/12හේතුඵල ධර්ම (ධර්ම සාකච්ඡා - 04) - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero01:21:05
2122019/08/12විපස්සනා (ධර්ම සාකච්ඡා - 03) - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:48:47
2132019/08/12චිත්ත චෛතසික ධර්ම (ධර්ම සාකච්ඡා - 02) - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero02:29:08
2142019/08/12බුදුරජාණන් වහන්සේලා (ධර්ම සාකච්ඡා - 01) - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero01:17:39
2152019/08/08Dharma Deshana 04| ven.Nauyane Ariyadhamma | ධර්ම දේශනා 04 |අති පූජ්‍ය නා උයනේ අරියධම්ම නාහිමිපාණන්00:42:53
2162019/08/08Dharma Deshana 01| ven.Nauyane Ariyadhamma | ධර්ම දේශනා 01 |අති පූජ්‍ය නා උයනේ අරියධම්ම නාහිමිපාණන්00:42:53
2172019/08/08Dharma Deshana 05 | ven.Nauyane Ariyadhamma | ධර්ම දේශනා 05 |අති පූජ්‍ය නා උයනේ අරියධම්ම නාහිමිපාණන්00:20:17
2182019/08/08Dharma Deshana 03| ven.Nauyane Ariyadhamma | ධර්ම දේශනා 03 |අති පූජ්‍ය නා උයනේ අරියධම්ම නාහිමිපාණන්00:18:34
2192019/08/08Dharma Deshana 02| ven.Nauyane Ariyadhamma | ධර්ම දේශනා 02 |අති පූජ්‍ය නා උයනේ අරියධම්ම නාහිමිපාණන්00:13:38
2202019/07/29Chethanawa - Nauyane Ariyadhamma Maha Thero00:15:06
2212019/07/25පටිච්චසමුප්පාදය 01 Patichcha Samuppadaya Nauyane Ariyadhamma Thero00:46:48
2222019/07/2283: අසත්පුරුෂ ආආශ්‍රයේ ආදීනව….00:04:14
2232019/07/2282 dharma kamiya ha darmayata dewesha karannna00:03:25
2242019/07/19මෛත් රී භාවනාව Maithree Bawanawa Nauyane Ariyadhamma Thero00:46:32
2252019/07/18SAMMA SAMBUDHU GUNA00:57:18
2262019/07/16 Ven Nauyane Ariyadhamma Thero - ධර්ම දේශනා බණ 7 - Dhamma sermon Bana 700:18:18
2272019/07/15METH WADANA HATI මෛත්‍රී වඩන හැටි නාඋයනේ අරියධම්ම හිමි00:24:12
2282019/07/13පටිච්චසමුප්පාදය (02) - Patichcha Samuppadaya - Nauyane Ariyadhamma Thero00:48:18
2292019/07/13පටිච්චසමුප්පාදය (01) - Patichcha Samuppadaya - Nauyane Ariyadhamma Thero00:46:48
2302019/07/13තේජෝ කසිණ භාවනාව - Thejo Kasina Bawanawa - Nauyane Ariyadhamma Thero00:39:17
2312019/06/30ටිකක් අහලා බලන්න | RealPitakaya00:05:30
2322019/06/25සිත නිවන බුදු බණ - 95 Most Ven.Nauyane Ariyadhamma Nayaka Thero - 2019.06.25 - 05.01 අති පූජ්‍ය නාඋය00:42:52
2332019/06/24බුදුගුණ වර්ණනා හා නිර්වාණ පටිපදා - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero01:04:07
2342019/06/24සුඛො බුද්ධානං උප්පාදො - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:31:04
2352019/06/24සර්වඥතා ඥානය - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero01:08:00
2362019/06/24ෂඩ් අසාධාරණ ඥාන - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero01:03:55
2372019/06/24විජ්ජාචරණ සම්පන්නො - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:25:19
2382019/06/11තිරෝකුඩ්ඩ සූත්‍රය - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero01:03:40
2392019/06/11සුමනා සූත්‍රය - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:51:39
2402019/06/11පරාභව සූත්‍රය - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero01:10:20
2412019/06/11පහාරාද සූත්‍රය - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:40:44
2422019/06/11රට්ඨපාල සූත්‍රය - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:32:17
2432019/06/11නිධිකණ්‌ඩ සූත්‍රය - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero01:04:19
2442019/06/11මහා මංගල සූත්‍රය - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero01:05:06
2452019/06/11ලක්ඛණ සූත්‍රය - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:46:13
2462019/06/11කින්දද සූත්‍රය - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:35:28
2472019/06/11ගිරිමානන්ද සූත්‍රය - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:49:28
2482019/06/11ධම්මචක්ක පවත්තන සූත්‍රය - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:32:34
2492019/06/11දේවදූත සූත්‍රය - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:50:19
2502019/06/11චක්කවත්ති සීහනාද සූත්‍රය - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:53:14
2512019/06/11ආසිවිසෝපම සූත්‍රය - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:48:56
2522019/06/11අනමතග්ග සූත්‍රය - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:30:51
2532019/06/06Dhammapada Pali 26part1of2 26 Brāhmaṇavaggo by Ven Ariyadhamma Maha Thero00:10:37
2542019/06/06Dhammapada Pali 26part2of2 26 Brāhmaṇavaggo by Ven Ariyadhamma Maha Thero00:02:49
2552019/06/06Dhammapada Pali 926 Pāpavaggo by Ven Ariyadhamma Maha Thero00:04:28
2562019/06/06Dhammapada Pali 826 Sahassavaggo by Ven Ariyadhamma Maha Thero00:05:16
2572019/06/06Dhammapada Pali 726 Arahantavaggo by Ven Ariyadhamma Maha Thero00:03:27
2582019/06/06Dhammapada Pali 626 Paṇḍitavaggo by Ven Ariyadhamma Maha Thero00:04:44
2592019/06/06Dhammapada Pali 526 Bālavaggo by Ven Ariyadhamma Maha Thero00:05:03
2602019/06/06Dhammapada Pali 426 Pupphavaggo by Ven Ariyadhamma Maha Thero00:05:03
2612019/06/06Dhammapada Pali 326 Cittavaggo by Ven Ariyadhamma Maha Thero00:03:25
2622019/06/06Dhammapada Pali 2526 Bhikkhuvaggo by Ven Ariyadhamma Maha Thero00:07:27
2632019/06/06Dhammapada Pali 2426 Taṇhāvaggo by Ven Ariyadhamma Maha Thero00:09:14
2642019/06/06Dhammapada Pali 2326 Nāgavaggo by Ven Ariyadhamma Maha Thero00:04:49
2652019/06/06Dhammapada Pali 226 Appamādavaggo by Ven Ariyadhamma Maha Thero00:03:56
2662019/06/06Dhammapada Pali 2226 Nirayavaggo by Ven Ariyadhamma Maha Thero00:04:38
2672019/06/06Dhammapada Pali 2126 Pakiṇṇakavaggo by Ven Ariyadhamma Maha Thero00:05:10
2682019/06/06Dhammapada Pali 2026 Maggavaggo by Ven Ariyadhamma Maha Thero00:05:35
2692019/06/06Dhammapada Pali 1926 Dhammaṭṭhavaggo by Ven Ariyadhamma Maha Thero00:05:09
2702019/06/06Dhammapada Pali 1826 Malavaggo by Ven Ariyadhamma Maha Thero00:06:41
2712019/06/06Dhammapada Pali 1726 Kodhavaggo by Ven Ariyadhamma Maha Thero00:04:38
2722019/06/06Dhammapada Pali 1626 Piyavaggo by Ven Ariyadhamma Maha Thero00:03:43
2732019/06/06Dhammapada Pali 1526 Sukhavaggo by Ven Ariyadhamma Maha Thero00:03:50
2742019/06/06Dhammapada Pali 1426 Buddhavaggo by Ven Ariyadhamma Maha Thero00:05:36
2752019/06/06Dhammapada Pali 1326 Lokavaggo by Ven Ariyadhamma Maha Thero00:03:45
2762019/06/06Dhammapada Pali 126 Yamakavaggo by Ven Ariyadhamma Maha Thero00:08:02
2772019/06/06Dhammapada Pali 1226 Attavaggo by Ven Ariyadhamma Maha Thero00:03:06
2782019/06/06Dhammapada Pali 1126 Jarāvaggo by Ven Ariyadhamma Maha Thero00:03:29
2792019/06/06Dhammapada Pali 1026 Daṇḍavaggo by Ven Ariyadhamma Maha Thero00:05:29
2802019/06/05116 Ven Nauyane Ariyadhamma Mahathera - Sathpurisa Dana 5 (Dananisansa) a00:32:27
2812019/06/05115 Ven Nauyane Ariyadhamma Mahathera - Sathipattana Suttha Desana at SLBC00:51:35
2822019/06/05114 Ven Nauyane Ariyadhamma Mahathera - Sarancha Saratho Gnathwa00:24:52
2832019/06/05113 Ven Nauyane Ariyadhamma Mahathera - Samathittiikan Anawasesakan01:04:12
2842019/06/05112 Ven Nauyane Ariyadhamma Mahathera - Sama Jathakaya00:20:11
2852019/06/05111 Ven Nauyane Ariyadhamma Mahathera - Sama Jathaka Desana00:56:22
2862019/06/05110 Ven Nauyane Ariyadhamma Mahathera - Sama Jatakaya01:25:01
2872019/06/05109 Ven Nauyane Ariyadhamma Mahathera - Sallakkana Sutra01:00:49
2882019/06/05108 Ven Nauyane Ariyadhamma Mahathera - Saddo Seelena Sampanno01:21:58
2892019/06/05107 Ven Nauyane Ariyadhamma Mahathera - Sabbhidana Suttraya00:16:37
2902019/06/05106 Ven Nauyane Ariyadhamma Mahathera - Sabbha Danan Dhamma Dhanan Jinathi -Dhanannisansa00:24:45
2912019/06/05105 Ven Nauyane Ariyadhamma Mahathera - Ruwanweli Mahaseya Ithihasa Puwaru00:40:34
2922019/06/04104 Ven Nauyane Ariyadhamma Mahathera - Rattapala Therun - Dana Anumodanawa00:32:08
2932019/06/04UTHUM SRI SADDHARMAY AWABODA KOTGENA ME SANNSARAYEN MIDATHWA.00:38:51
2942019/06/04103 Ven Nauyane Ariyadhamma Mahathera - Rattapala Sutta00:54:25
2952019/06/04102 Ven Nauyane Ariyadhamma Mahathera - Punnya Irdhi (02)00:17:20
2962019/06/04101 Ven Nauyane Ariyadhamma Mahathera - Punnya Irdhi (01)00:27:37
2972019/06/014. Kotigrama Sutta - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero01:00:18
2982019/06/018. Dhamma Sakachcha - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:49:13
2992019/06/017. Sitha Damanaya Sepa Genade - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:54:37
3002019/06/016. Heki Samavitama Sitha Pirisiduwa Thabaganimu - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:30:12
3012019/06/015. Seelaya saha Maithreeya - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:14:22
3022019/05/26චතුරාර්ය සත්‍ය00:40:30
3032019/05/19Ven Nauyane Ariyadhamma Thero - දස සංඥා ( ගිරිමානන්‌ද සූත්‍රය )n00:57:21
3042019/05/13Panca Maha Thejasa Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:37:49
3052019/05/13ශ් රද්ධාව Saddhawa ven Nauyane Ariyadhamma Maha Thero අති පූජ් ය නා උයනේ අරියධම්00:11:26
3062019/05/02සත්ථො පවසතො මිත්තං - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:10:25
3072019/05/02පෝටිල භික්ෂුවගේ කතා වස්තුව - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:24:13
3082019/05/02මච්ඡරිය කෝසිය වස්තුව - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:30:21
3092019/05/02සුමේධ පණ්ඩිත වස්තුව - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:32:03
3102019/05/02නකුල ගහපති කතා වස්තුව - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:27:46
3112019/05/02සුමන මාලාකාර කතා වස්තුව - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:21:18
3122019/05/02විශාඛා සි‍ටු දියණිය - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:25:19
3132019/05/02සුබ උදෑසනක් - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:21:28
3142019/05/02තථාගත දින චරියාව - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:34:23
3152019/04/19Sabba Papassa Akaranan සබ්බ පාපස්ස අකරනන් +117 Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:31:39
3162019/04/19නා උයනේ අරියධම්ම මහා ස්වාමින් වහන්සේ00:28:46
3172019/04/19බෞද්ධ ධර්ම සාකච්ඡා Dharma Sakachcha Most Ven Nauyane Ariyadhamma Maha Thero00:49:13
3182019/03/31උපේක්ෂා භාවනාව | Upeksha Bawanawa - Nauyane Ariyadhamma Thero00:38:36
3192019/03/31මුදිතා භාවනාව | Muditha Bawanawa - Nauyane Ariyadhamma Thero00:36:39
3202019/03/31කරුණා භාවනාව | Karuna Bawanawa - Nauyane Ariyadhamma Thero00:45:50
3212019/03/31මෛත්‍රී භාවනාව | Maithree Bawanawa - Nauyane Ariyadhamma Thero00:46:32
3222019/03/30ආනාපානසති භාවනාව (02) | Anapanasati Bawanawa - Nauyane Ariyadhamma Thero00:53:40
3232019/03/30Anapanasati Bawanawa (Part 1) - Nauyane Ariyadhamma Thero00:46:47
3242019/03/30Kaayagatha Sathi Bawanawa - Nauyane Ariyadhamma Thero00:47:06
3252019/03/30Marananussathi Bawanawa - Nauyane Ariyadhamma Thero00:43:11
3262019/03/30Upasamanussathi Baawanawa - Nauyane Ariyadhamma Thero00:47:40
3272019/03/30Devathanussathi Baawanawa - Nauyane Ariyadhamma Thero00:44:55
3282019/03/29Abidhamma - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:27:25
3292019/03/29- Nauyane Ariyadhamma Thero00:48:11
3302019/03/26ආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගය Nauyane Ariyadhamma Maha Thero00:55:51
3312019/03/25බුද්ධානුස්සති භාවනාව Buddhanussathi Bawanawa Nauyane Ariyadhamma Thero00:48:37
3322019/03/23හේතුඵල නියාම ධර්ම - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:26:36
3332019/03/23දානං දත්‌වා සීලං සමාදියිත්‌වා - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:29:03
3342019/03/23කුටිසේනාසනානිශංස - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:51:04
3352019/03/23කඨිනානිශංස - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:39:44
3362019/03/23කඨින අනුමෝදනා 2005 - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:54:56
3372019/03/22පුඤ්ඤ ඍද්ධිය - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:26:42
3382019/03/22නිධීනංව පවත්තාරං - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:55:04
3392019/03/22නිග්‍රොධං පඨමං පස්‌සි - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:38:43
3402019/03/22දුකූළ පණ්ඩිත කතා වස්තුව - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero01:25:01
3412019/03/22අසෙවනාච බාලානං - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:42:23
3422019/03/22බුදුගුණ ඉතිපිසෝ Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:40:34
3432019/03/19ආර්යවංශ දේශනා සුත්‍රය 3 /arya wansha deshana suthraya00:31:51
3442019/03/19ආර්යවංශ දේශනා සුත්‍රය 02 /arya wansha deshanawa00:26:56
3452019/03/19හංසාදිච්චපථෙ යන්ති - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:17:06
3462019/03/19දානං භික්‌ඛවෙ පණ්‌ඩිතපඤ්‌ඤත්‌තං - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:21:55
3472019/03/19ඒක සාටක බමුණු කතා වස්තුව - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:30:30
3482019/03/19ඒක පුප්ඵදාන චරිතය - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:38:57
3492019/03/19අග්ගිදත්ත බ්‍රාහ්මණ දමනය - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:15:36
3502019/03/16චිරප්‌පවාසිං පුරිසං - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:26:16
3512019/03/16එවං දස්සන සම්පන්නො - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:13:34
3522019/03/16එතෙතෙ භික්ඛවෙ - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:30:36
3532019/03/16ආයුං ආරොගියං වණ්ණං - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:25:03
3542019/03/16අනෙක ජාති සංසාරං - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:33:10
3552019/03/14අරුණවතී සුත්‍රය /Arunawathi Suthraya00:30:06
3562019/03/14අප්පමාද සුත්‍රය /Appamada suthraya01:24:06
3572019/03/13Aneka jathi sansaran/ අනේක ජාති සංසාරං00:41:16
3582019/03/03Seelanussathi Bawanawa - Nauyane Ariyadhamma Thero00:39:32
3592019/03/03Nauyne Ariyadhamma Himi,Niwnata Upanissya wana Karana hatharak01:04:53
3602019/02/24Pancha niwrana | Nauyane Ariyadhamma Himi01:01:37
3612019/02/24Niwan maga sadha upades, pramada nowemwa Q&A | Nauyane Ariyadhamma himi01:17:15
3622019/02/24Bojjanga bawnwa ha indhiriya bawanawa | Nauyne Ariayadhamma himi01:03:36
3632019/02/23SAMA SATHALIS KARMASTHANA BAWANA සම සතලිස් කර්මස්තාන භාවනා VEN NAUYANE ARIYADHAMMA THERO00:51:28
3642019/02/09Ven Nauyane Ariyadhamma Thero - ධර්ම දේශනා බණ 6 - Dhamma sermon Bana 6 (3 of 3)01:18:44
3652019/02/09චතුරාරක්‌ඛා ප්‍රතිපදාව - සතර ආරක්‍ෂක කමටහන් - අතිපූජ්‍ය නාඋයනේ අරියධම්ම නාහිමි - Most Ven.Nauyane00:47:27
3662019/02/09Ven Nauyane Ariyadhamma Thero - ධර්ම දේශනා බණ 5 - Dhamma sermon Bana 5 (2 of 3)01:30:16
3672019/02/09lakkana Sutta Discussion NaUyane Ariyadhamma Maha Thero00:56:09
3682019/02/09Dhamma Skachcha at SLBC NaUyane Ariyadhamma Maha Thero00:51:55
3692019/02/09Citta Arakkha Anisamsa NaUyane Ariyadhamma Maha Thero01:06:16
3702019/02/09Daham Poth Pujawa NaUyane Ariyadhamma Maha Thero00:30:49
3712019/02/09Bojjanga NaUyane Ariyadhamma Maha Thero00:57:39
3722019/02/09Atharamaga Nonawathee Niwanata NaUyane Ariyadhamma Maha Thero00:56:08
3732019/02/09Dhamma Skachcha at SLBC 01 NaUyane Ariyadhamma Maha Thero00:25:42
3742019/02/09Dajagga Sutta NaUyane Ariyadhamma Maha Thero00:26:59
3752019/02/09Chatta Manawaka NaUyane Ariyadhamma Maha Thero00:57:16
3762019/02/09Buddhapuja BodhiPujaWadana NaUyane Ariyadhamma Maha Thero00:56:30
3772019/02/09Buddha Gnana NaUyane Ariyadhamma Maha Thero01:04:18
3782019/02/09BUDDHA GUNA BHAVANA NaUyane Ariyadhamma Maha Thero00:48:47
3792019/02/09Bagawa Gudugunaka NaUyane Ariyadhamma Maha Thero01:00:21
3802019/02/09Bhagava Gunaya NaUyane Ariyadhamma Maha Thero01:00:20
3812019/02/09Awijarasdgth Sutta NaUyane Ariyadhamma Maha Thero00:49:28
3822019/02/09Buddha wandanaKaranaSeti NaUyane Ariyadhamma Maha Thero00:28:49
3832019/02/09Buddha Anussathiya Bhawana NaUyane Ariyadhamma Maha Thero00:31:26
3842019/02/09Budda gaya, Sujatha kiripedu vistara NaUyane Ariyadhamma Maha Thero00:32:56
3852019/02/09Bodhisatha Prarthana NaUyane Ariyadhamma Maha Thero00:25:44
3862019/02/09Baawana NaUyane Ariyadhamma Maha Thero00:32:01
3872019/02/09Asaya Anusaya Gnana NaUyane Ariyadhamma Maha Thero01:03:08
3882019/02/09Asivisopama Suttha Desana NaUyane Ariyadhamma Maha Thero00:55:48
3892019/02/09AtaSil deema NaUyane Ariyadhamma Maha Thero00:38:56
3902019/02/09Seela Sanwaraya Discussion NaUyane Ariyadhamma Maha Thero01:07:25
3912019/02/09Devachawana sutta NaUyane Ariyadhamma Maha Thero00:38:55
3922019/02/09Delowama Sanasena Ekama Dahama NaUyane Ariyadhamma Maha Thero00:44:17
3932019/02/09Dewulowa NaUyane Ariyadhamma Maha Thero00:31:03
3942019/02/09Dhajanga Suththa NaUyane Ariyadhamma Maha Thero00:46:08
3952019/02/09Poya Day DiscussionSLBC NaUyane Ariyadhamma Maha Thero00:47:16
3962019/02/09Dhamma Discussion 2 NaUyane Ariyadhamma Maha Thero00:39:23
3972019/02/09Dewanumodana Aanisansa NaUyane Ariyadhamma Maha Thero00:29:21
3982019/02/09Dewaduta Awawada NaUyane Ariyadhamma Maha Thero00:23:30
3992019/02/09Devadutha Sutta NaUyane Ariyadhamma Maha Thero00:55:17
4002019/02/09Devanumodananisamsa NaUyane Ariyadhamma Maha Thero00:32:29
4012019/02/09Dewa Dutha Sutta Guwanwidili Dharma Deshanawa NaUyane Ariyadhamma Maha Thero00:55:17
4022019/02/09Aschryavath Budurajanan Vahanse NaUyane Ariyadhamma Maha Thero00:41:48
4032019/02/09DajaggHa Sutta NaUyane Ariyadhamma Maha Thero00:44:33
4042019/02/09Dananisansa NaUyane Ariyadhamma Maha Thero00:35:24
4052019/02/09Danaya Akirti Tawus Watha NaUyane Ariyadhamma Maha Thero00:36:53
4062019/02/09Dasa niggaya Vattu NaUyane Ariyadhamma Maha Thero00:34:31
4072019/02/09Deeme Anishansa NaUyane Ariyadhamma Maha Thero00:24:48
4082019/02/09Dananisansa for Visaka NaUyane Ariyadhamma Maha Thero00:24:54
4092019/02/09Dana Katha NaUyane Ariyadhamma Maha Thero00:38:22
4102019/02/09Dan Diyayuththe Ai NaUyane Ariyadhamma Maha Thero00:29:03
4112019/02/09Damma vichaya sambogjangaya NaUyane Ariyadhamma Maha Thero01:08:56
4122019/02/09Dakkina Vibanga NaUyane Ariyadhamma Maha Thero00:29:42
4132019/02/092005 Nikini Poya Dhamma Discussion at SLBC NaUyane Ariyadhamma Maha Thero NaUyane Ariyadhamma Maha T00:55:28
4142019/02/09Areeya Pariyeshana Suttha NaUyane Ariyadhamma Maha Thero01:13:08
4152019/02/09Dahamma Sakachcha NaUyane Ariyadhamma Maha Thero00:46:34
4162019/02/09Kalpa Wibhaga Discussion NaUyane Ariyadhamma Maha Thero00:30:11
4172019/02/09Asare Sara Mathino00:40:31
4182019/02/09Ariatangamaga NaUyane Ariyadhamma Maha Thero00:53:19
4192019/02/09Dhamma Discussion at SLBC NaUyane Ariyadhamma Maha Thero00:24:18
4202019/02/09Appamada Sutta 2 NaUyane Ariyadhamma Maha Thero00:46:42
4212019/02/09Apa kala Pin An Ayata diya hakida NaUyane Ariyadhamma Maha Thero01:07:25
4222019/02/09Ariyowa thunnibhawo00:26:16
4232019/02/09Anekjathi Sansaran NaUyane Ariyadhamma Maha Thero00:51:15
4242019/02/09Aneka jathi sansaran NaUyane Ariyadhamma Maha Thero00:54:04
4252019/02/09AgaSaw Padawi Pirinemeema NaUyane Ariyadhamma Maha Thero00:34:08
4262019/02/09Acintya Budda Guna NaUyane Ariyadhamma Maha Thero00:28:50
4272019/02/09Anawatagga Sanukta Sutta NaUyane Ariyadhamma Maha Thero00:33:26
4282019/02/09Annahi Labhopanisa NaUyane Ariyadhamma Maha Thero00:27:11
4292019/02/09Akethu Thapasa Watha NaUyane Ariyadhamma Maha Thero00:32:05
4302019/02/09Aggidatta Brhamana NaUyane Ariyadhamma Maha Thero00:43:42
4312019/02/09Abidham Nimthera NaUyane Ariyadhamma Maha Thero00:27:22
4322019/02/09Aanapanasathi Bawana NaUyane Ariyadhamma Maha Thero00:54:45
4332019/02/08Ven Nauyane Ariyadhamma Thero - ධර්ම දේශනා බණ 4 - Dhamma sermon Bana 4 (1 of 3)01:25:26
4342019/02/03සංඝානුස්සති භාවනාව - අතිපූජ්‍ය නාඋයනේ අරියධම්ම නාහිමි - Most Ven.Nauyane Ariyadhamma Nayaka Thero00:45:35
4352019/02/02ධම්මානුස්සති භාවනාව - අතිපූජ්‍ය නාඋයනේ අරියධම්ම නාහිමි - Most Ven.Nauyane Ariyadhamma Nayaka Thero00:51:58
4362019/02/01බුද්ධානුස්සති භාවනාව - අතිපූජ්‍ය නාඋයනේ අරියධම්ම නාහිමි - Most Ven.Nauyane Ariyadhamma Nayaka Thero,00:48:17
4372019/01/29දේව දූතයන් කවුරුන්ද නා උයනේ ආරියධම්ම හිමිපානෝ Na Uyane Ariyadamma thero00:14:01
4382019/01/27Ven na uyane ariyadhamma thero Chattarocha patipanna 100:42:41
4392019/01/24sognathi dammocha no 2 ven na uyane ariyadhamma thero00:26:07
4402019/01/24සමාධි භාවනාව (භාවනා මාර්ගය 02) - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:30:58
4412019/01/24Vicheiya dhana, ven na uyane ariyadhamma thero ,යමා මාහා පෙලහර පෑම00:21:57
4422019/01/24Ewan mahiddika esa ven na uyane ariyadhamma එවන් මහිද්දිකා එස00:27:40
4432019/01/24Sognathi dammocha ven na uyane ariyadhamma thero සොඥාති ධම්මෝච00:39:18
4442019/01/24Sumana suthraya ven na uyane ariyadhamma thero සුමනා සුත්‍රය00:42:06
4452019/01/24Nidikanda suthraya ven na uyane ariyadhamma thero නිදිකන්ඩ සූත්‍රය00:53:09
4462019/01/23Ayu aroghyan ven na uyane ariyadhamma thero නා උයනේ අරියධම්ම මාහිමිපාණන් වහන්සේ විසින් දේශනා කරන ලදී00:35:14
4472019/01/23Wessanthara jathakaya ven nauyane ariyadhamma thero වෙස්සන්තර ජාතකය00:44:48
4482019/01/23සමථ හා විපස්සනා (භාවනා මාර්ගය 01) - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:57:42
4492019/01/23Sethan unhan pathihanthi Medium ven na uyane ariyadhamma thero00:23:40
4502019/01/23Ven na uyane ariyadhamma thero maha akirthi jathakaya Medium00:20:12
4512019/01/22චක්කවත්තී සීහනාද සුත්‍රය01:05:31
4522019/01/21අප බාග්‍යවත් අරිහත් සම්මා සම් බුදු රජානන් වහන්සෙගේ ගුනයන්00:41:01
4532019/01/21wessanthara jathakaya 2 Medium00:31:01
4542019/01/21na uyane ariyadhamma himi00:44:01
4552019/01/20අභිදර්මය හැදින්විම00:27:25
4562019/01/20නා උයනේ අරියධම්ම හිමි00:52:15
4572019/01/15ජිවන චරිතයෙන් බිදක් - A glimpse of the life story of Ven Nauyane Ariyadhamma Maha Thero01:27:49
4582019/01/15ධර්ම දේශනා බණ 3 - Dhamma sermon Bana 3 - නිවනට වීරිය - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:15:27
4592019/01/14maithree bawanawa Metta Bhawana මෛත්‍රි භාවනාව 124 Ven Nauyane Ariyadhamma T00:49:15
4602019/01/11ධර්ම දේශනා බණ 2 - Dhamma sermon Bana 2 - සිත දමනය - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:21:48
4612019/01/07මහාකප්පින මහතෙරුන් වහන්සේ00:48:45
4622019/01/073.2 Pewadi Pinkama 2 - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:33:36
4632019/01/073.1 Pewadi Pinkama 1 - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:56:46
4642019/01/072. Na Uyana Aryanya Senasanaya - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero01:12:53
4652019/01/071. Abidhamma - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:27:25
4662019/01/06221. Dhamma Sermon - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:54:43
4672019/01/06220. Yasasa Labennanam - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:29:46
4682019/01/06219. Wessanthara Jathakaya - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero01:20:59
4692019/01/06218. Wessanthara Jathakaya - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero01:01:02
4702019/01/06217. Virathi Seela - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:25:38
4712019/01/06216. Vihara Pujawe Anusas - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:33:49
4722019/01/06215. Uthum Nidanaya - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero01:04:05
4732019/01/06214. Uthum Budugunaya saha Nuwanata Maga - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero01:03:51
4742019/01/06213. Therak Nathi Sasara - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:30:53
4752019/01/06212. Sumana Sutta - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:35:08
4762019/01/06211. Story of Ankurathe God - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:17:14
4772019/01/06210. Sothapaththi Mahima - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:31:52
4782019/01/06209. Sothapaththi Phalaya - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:30:28
4792019/01/06208. Sotapaththi Phala Vannana 3 - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:50:42
4802019/01/06207. Sotapaththi Phala Vannana 2 - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:36:35
4812019/01/06206. Sotapaththi Phala Vannana 1 - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:30:25
4822019/01/06205. Siwubamba Wiharana - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:51:05
4832019/01/06204. Sithe Samabarathawayata Baawanawa - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:57:13
4842019/01/06203. Sitha Rqakumen Suwa Genade - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero01:19:53
4852019/01/06202. Sitha Diyunu Kireema - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:50:14
4862019/01/06201. Sigalowada Sutta - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:43:02
4872019/01/06200. Seth Pirith saha Thesaththa Chana Sajjayanawa - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:41:59
4882019/01/06199. Senasana Pooja - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:39:15
4892019/01/06198. Seelaya& Salayathana 3 - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:05:39
4902019/01/06197. Seelaya & Salayathana 2 - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:19:57
4912019/01/06196. Seelaya & Salayathana 1 - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:24:24
4922019/01/06195. Seela Sanwaraya Discussion - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero01:11:58
4932019/01/06194. Sathpurushayange Dhanaya - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:32:29
4942019/01/06193. Sathipattanaya Q & A - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:25:11
4952019/01/06192. Saraneeya Dhamma - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:25:22
4962019/01/06191. Sappurisa Dana - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:38:24
4972019/01/06190. Samma Sankappa - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:59:57
4982019/01/06189. Samma Dittiya - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:54:14
4992019/01/06188. Samatha and Vipassana - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:57:28
5002019/01/06187. Samata Pihita Wana Pina - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:18:22
5012019/01/06186. Samaggi Vannana - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:12:15
5022019/01/06185. Samagganam Tapo Suko - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero01:08:32
5032019/01/06184. Sallakkana Sutta - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero01:00:51
5042019/01/06183. Sakman Maluwa - Metta - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:14:30
5052019/01/06182. Shraddha - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero01:23:09
5062019/01/06181. Saddajatha Sutta - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero01:10:35
5072019/01/06180. Saddajatha Sutta - Saddawa - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero01:10:36
5082019/01/06179. Sama Jathakaya - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero01:19:53
5092019/01/06178. Rattapala Sutta - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:40:32
5102019/01/06177. Rathithapala Maharahathan Wahanse - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:50:53
5112019/01/06176. Rathana Sutta - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero01:01:03
5122019/01/06175. Pramada Wiharanaya Sansaara Bayata Hethuwak - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:36:42
5132019/01/06174. Potila Maharahathan Wahanse - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:54:43
5142019/01/06173. Pirith Sajjayana - Thesththachana Wandanawa - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:58:29
5152019/01/06172. Pirith Sajjayana - Mahamangala Sutta - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:33:13
5162019/01/06171. Pirith Sajjayana - Karaniya Metta Sutta - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:40:00
5172019/01/06170. Pindeeme Wadagathkama - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:32:58
5182019/01/06169. Pattakkama Sutta - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:34:06
5192019/01/06168. Patichcha Samuppada Desana - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero01:02:46
5202019/01/06166. Pandithayan Asurukaranna Piriheemata Path Nowei - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:56:04
5212019/01/06167. Parabawa Sutta - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero01:16:58
5222019/01/06165. Panditha Pannatta Sutta - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:31:03
5232019/01/06164. Panca Neewarana - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:58:29
5242019/01/06163. Paharada Sutta Desana - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:40:45
5252019/01/06162. Paharada Sutta - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero01:19:26
5262019/01/06161. Ovadato Visakha - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:24:20
5272019/01/06160. Obath Pinata Bayada - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:37:41
5282019/01/06159. Oba Sapa Soyanamaga Niwaradida - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero01:19:53
5292019/01/06158. Nama Rupa Vipassana Bhavana - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:49:52
5302019/01/06157. Nacaso Nacaanno - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:32:56
5312019/01/06156. Mettanisansa Sutta - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:50:25
5322019/01/06155. Metta Vihari Bhikkawe Bawetha - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:53:58
5332019/01/06154. Metta Bawanawa 2 - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:57:31
5342019/01/06153. Metta Bawanawa 1 - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:14:08
5352019/01/06152. Metta Anisansa - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero01:08:30
5362019/01/06151. Mavupiya Upasthanaya Sathpurusha Gunayaki - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:37:44
5372019/01/06150. Matha Pitu Upattanan - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:16:43
5382019/01/06149. Mangala Sutta Talk 2 - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero01:17:05
5392019/01/06148. Mangala Sutta Talk 1 - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero01:15:40
5402019/01/06147. Mahapiritha - Thaniykbanvaaran - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:06:10
5412019/01/06146. Mahapiritha - Aataanatiya Sutta - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:41:05
5422019/01/06145. Mahapiritha - Schchvibanga Sutta - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:30:34
5432019/01/06144. Mahapiritha - Aggikbrdwaaja Suttam - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:14:25
5442019/01/06143. Mahapiritha - Parabhava Suttam - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:10:02
5452019/01/06142. Mahapiritha - Kasibaradwaga Sutta - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:11:52
5462019/01/06141. Mahapiritha - Alavaka Suttam - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:30:20
5472019/01/06140. Mahapiritha - Mahasamaya Suttam - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:09:43
5482019/01/06139. Mahapiritha - Dammachakka Sutta - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:24:31
5492019/01/06138. Mahapiritha - Isigili Sutta - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:16:26
5502019/01/06137. Mahapiritha - Girimananda Sutta - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:24:14
5512019/01/06136. Mahapiritha - Maha Chunda Thera - Bojjhanga Parittam - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:06:56
5522019/01/06135. Mahapiritha - Maha Moggallana Thera - Bojjhanga Parittam - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:07:06
5532019/01/06134. Mahapiritha - Maha Kassapa - Bojjhanga Parittam - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:07:08
5542019/01/06133. Mahapiritha - Dhajagga Pariththan - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:11:16
5552019/01/06132. Mahapiritha - Suriya Pariyantha - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:03:43
5562019/01/06131. Mahapiritha - Chanda Parittam - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:03:29
5572019/01/06130. Mahapiritha - Mora Parittam - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:02:28
5582019/01/06129. Mahapiritha - Mittanisamsa Suttam - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:03:30
5592019/01/06128. Mahapiritha - Mettanisamsa Suttam - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:03:35
5602019/01/06127. Mahapiritha - Khanda Parittam - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:06:53
5612019/01/06126. Mahapiritha - Karaneeya Metta Suttam - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:04:05
5622019/01/06125. Mahapiritha Ratana Suttam - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:10:24
5632019/01/06124. Mahapiritha - Mahamangala Suttam - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:05:49
5642019/01/06123. Mahapiritha - Dasadhamma Suttam - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:05:27
5652019/01/06122. Mahapiritha - Paccavekkhana - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:03:27
5662019/01/06121. Mahapiritha - Dvattimsakaraya - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:01:12
5672019/01/06120. Mahapiritha - Samanera Panha - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:01:56
5682019/01/06119. Mahapiritha - Dasasikkapadaani - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:01:51
5692019/01/06118. Mahapiritha - Saranagamanan - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:01:44
5702019/01/06117. Mahapiritha Aaradanawa - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:01:40
5712019/01/06116. Maha Parinibbana Sutta 4 - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:59:19
5722019/01/06115. Maha Parinibbana Sutta 3 - 2007 Wesak - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:54:53
5732019/01/06114. Mahakarunawa - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero01:03:10
5742019/01/06113. Mahakaruna Samapathiya - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:59:25
5752019/01/06112. Maha Cattaleesaka Sutta - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero01:31:47
5762019/01/06111. Maha Parinibbana Sutta 2 - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:51:12
5772019/01/06110. Maha Seehanada Sutta - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero01:03:01
5782019/01/06109. Maha Parinibbana Sutta 1 - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:51:16
5792019/01/06108. Maha Mangala Sutta - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:52:20
5802019/01/06107. Maha Karuna Samapatti (SLBC Duruthu Talk) - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:53:34
5812019/01/06106. Maha Karuna Samapatti (SLBC Discussion) - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:59:10
5822019/01/06105. Mahakappinna Rahattheranuwatha - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:48:46
5832019/01/06104. Maha Cattalisaka Sutta Talk - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero01:31:49
5842019/01/06103. Madihe Pannasiha Gunasamaru - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero01:01:01
5852019/01/06102. Loka Vidhu Gunaya - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:59:21
5862019/01/06101. Lakkana Sutta - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero01:25:31
5872019/01/06100. Kusala Dhamma - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:25:25
5882019/01/0699. Kusal Karanna - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:29:55
5892019/01/0698. Kayagatasathi - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero01:01:03
5902019/01/0697. Kathina Anumodanaawa - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:54:58
5912019/01/0696. Karuna Gunaya - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:58:40
5922019/01/0695. Karaniya Metta Sutta - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:37:48
5932019/01/0694. Kamma Vibhanga Desana - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero01:19:53
5942019/01/0693. Kalyana Mittatha - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:33:35
5952019/01/0692. Kalaguna Selakima - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:52:57
5962019/01/0691. Kakkana Sutta - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:58:57
5972019/01/0690. Kaalarakaamrama Sutta - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:53:04
5982019/01/0689. How He Became a Bhikku - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:23:09
5992019/01/0688. Hakithak Kusal Karanda - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:28:25
6002019/01/0687. Guwanwiduli Dhamma Sakacha - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:55:28
6012019/01/0686. Gnana Vibanga Desana - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:53:09
6022019/01/0685. Girimananda Sutta - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:56:40
6032019/01/0684. Girimananda Talk 2 - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero01:02:13
6042019/01/0683. Girimananda Talk 1 - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero01:03:45
6052019/01/0682. Four Greatest Fortunes - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:38:52
6062019/01/0681. Exposition on Mangala Sutta - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero01:14:03
6072019/01/0680. Exposition on Girimananda Sutta - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero01:00:34
6082019/01/0679. Dukka Niroadaya - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:43:32
6092019/01/0678. Dukka Lakkana - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:29:17
6102019/01/0677. Discussions from Canberra - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:46:09
6112019/01/0676. Discussion - Vipassana - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:50:32
6122019/01/0675. Discussion - Skanda Pancakaya - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero01:13:53
6132019/01/0674. Discussion - Kasina - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:13:47
6142019/01/0673. Discussion 8 - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:38:53
6152019/01/0672. Discussion 7 - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:41:42
6162019/01/0671. Discussion 6 (Kayagatha Sathi) - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:19:32
6172019/01/0670. Discussion 5 - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:41:46
6182019/01/0669. Discussion 4 - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:17:53
6192019/01/0668. Discussion 3 - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:43:21
6202019/01/0667. Discussion 1 and 2 - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:50:50
6212019/01/0666. Dinapatha Bhawanawa - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:47:46
6222019/01/0665. Dharmanushasanaawa - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:18:06
6232019/01/0664. Dhammohaverakkati Dhammacarino - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:26:59
6242019/01/0663. Dhammavicaya Sambojjhanga (2005-07-31) - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero01:09:47
6252019/01/0662. Dhammanushasanaawa - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:23:42
6262019/01/0661. Dhamma Discussion 3 - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:42:01
6272019/01/0660. Dhamma Discussion 2 - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:39:24
6282019/01/0658. Dewanumodana Aanisansa - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:29:23
6292019/01/0659. Dhajagga Sutta - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:46:10
6302019/01/0657. Dewa Dutha Sutta (Guwanwidili Dharma Deshanawa) - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:55:19
6312019/01/0656. Detismaha Purusa Lakkana - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero01:00:26
6322019/01/0655. Delowama Sanasena Ekama Dahama - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:44:19
6332019/01/0654. Deeme Anishansa - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:24:50
6342019/01/0653. Dasabala Nyana (Buddhanussati) - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero01:16:08
6352019/01/064. Aanapanasathi Bawanawa - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:55:14
6362019/01/06ත්‍රිලක්ෂණය (අභිධර්ම දේශනා 16) - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero01:04:38
6372019/01/06අභිධර්ම සාකච්ඡා (අභිධර්ම දේශනා 15) - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:51:46
6382019/01/06ත්‍රිපිටකය ගැන හැඳින්වීමක් (අභිධර්ම දේශනා 14) - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:27:33
6392019/01/0552. Dasaniggaya Vattu - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:34:33
6402019/01/0551. Danaya Akirti Tawus Watha - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:36:55
6412019/01/0550. Dananisansa - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:35:26
6422019/01/0549. Dan Diyayuththe Ai - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:29:05
6432019/01/0548. Dakkhina Vibhanga Sutta - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:19:22
6442019/01/0547. Dajaggha Sutta - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:44:35
6452019/01/0546. Dajagga Sutta - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:27:01
6462019/01/0545. Daham Poth Pujawa - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:30:51
6472019/01/0544. Chatta Manawaka - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:57:18
6482019/01/0543. Buruma Wandanawa - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero01:20:12
6492019/01/0542. Buddho So Bhagava - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:48:50
6502019/01/0541. Buddhapuja Bodhi Puja - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:56:32
6512019/01/0540. Buddha Gnana - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero01:04:20
6522019/01/0539. Buddhawandana Karana Seti - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:28:51
6532019/01/0538. Buddha Anussathiya Bhawana - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:31:28
6542019/01/0537. Brahmadatta Sutta - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero01:03:51
6552019/01/0536. Brahmadatta Sutta - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero01:03:17
6562019/01/0535. Bojjanga - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:57:41
6572019/01/0534. Bawana Paliboada - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:30:27
6582019/01/0533. Bagawa Gunaya - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero01:05:24
6592019/01/0532. Bagawa Gudugunaka - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero01:00:22
6602019/01/0531. Baawana - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:32:03
6612019/01/0530. Awijarasdgth Sutta - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:49:30
6622019/01/0529. Atharamaga Nonawathee Niwanata - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:56:10
6632019/01/0528. Atawisi Piritha - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:16:26
6642019/01/0527. Ata Sildeema - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:38:58
6652019/01/0526. Arya Ashtangika Margaya - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:43:15
6662019/01/0525. Ariyavansha Deshana - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:26:59
6672019/01/0524. Ariyavansha Deshana - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:31:55
6682019/01/0523. Ariyavansha Deshana - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:28:18
6692019/01/0522. Ariyavansha Deshana - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:31:46
6702019/01/0521. Ariyavansha Deshana - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:29:49
6712019/01/0520. Ariyavansha Deshana - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:31:41
6722019/01/0519. Ariyavansha Deshana - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:27:49
6732019/01/0518. Ariyavansha Deshana - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:31:46
6742019/01/0517. Areeya Pariyeshana Suttha - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero01:13:10
6752019/01/0516. Appamada Sutta 1 - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:45:23
6762019/01/0515. Appamada Sutta 2 - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:46:44
6772019/01/0514. Apakala Pin An Ayata Diyahakida - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero01:07:27
6782019/01/0513. Annahi Labhopanisa - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:27:13
6792019/01/0512. Aneka Jathi Sansaran - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:51:17
6802019/01/0511. Aneka Jathi Sansaran - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:54:05
6812019/01/0510. Anawatagga Sanukta Sutta - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:33:28
6822019/01/059. Anaum Piritha - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:27:44
6832019/01/058. Acintya Budda Guna - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:28:52
6842019/01/057. Abidham Nimthera - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:27:27
6852019/01/056. Aatanatiya Pariykbnvaaran - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:48:58
6862019/01/055. Aanapanasathi Bawanawa - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:59:26
6872019/01/053. Aanapanasathi Bawana 2 - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:57:20
6882019/01/052. Aanapanasathi Bawana 1 - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:41:24
6892019/01/051. Welama Brahmana Sutta - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:19:40
6902019/01/0554. Dhammavicaya Sambojjhango (2005-07-31) - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero01:09:47
6912019/01/0553. 2005-08-12 (12.46pm) - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:38:24
6922019/01/0547. Samagganam Tapo Suko - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero01:08:36
6932019/01/0552. 2005 Nikini Poya Dhamma Discussion at SLBC - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:55:28
6942019/01/0551. 2005 Nikini Poya Desana At SLBC - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:55:19
6952019/01/0550. Singalovada Sutta (2005-05-27) - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:43:02
6962019/01/0549. Satara Samgraha Vastu - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:31:57
6972019/01/0548. Samaggi Vannana - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:12:15
6982019/01/0546. Patta Kamma Sutta - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:35:03
6992019/01/0545. Kusalakusala - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:22:08
7002019/01/0544. Karaniya Metta Sutta - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:37:47
7012019/01/0543. Kamma Vibhanga Desana - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero01:19:57
7022019/01/0542. Dhammo Have Rakkati Dhammacarino - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:27:00
7032019/01/0541. Devanumodananisamsa - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:29:23
7042019/01/0540. Dasabala Nyana (Buddhanussati) - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero01:16:08
7052019/01/0539. Dananisamsa - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:32:08
7062019/01/0538. Dam Sabha Mandapaya - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero01:30:28
7072019/01/0537. Cittarakkha Anisamsa - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:28:16
7082019/01/0536. Citta Arakkha Anisamsa - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero01:05:47
7092019/01/0535. Buddhalambana Piti - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:24:29
7102019/01/0534. Anuttariya Dhamma Sutta - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero01:01:55
7112019/01/0533. Anatha Pindika Katha - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero01:28:56
7122019/01/0532. Accharasangata Sutta (2005-04-24) - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:49:29
7132019/01/0531. Abhikkareta Kairane - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:17:00
7142019/01/0530. Cattaro Brahmavihara - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:53:22
7152019/01/0529.2 Ratana Sutta 2 - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:30:59
7162019/01/0529.1 Ratana Sutta 1 - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:31:02
7172019/01/0528. Paharada Sutta Desana - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:40:45
7182019/01/0527. Mahamangala Sutta Desana - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:50:02
7192019/01/0526. Kalakarama Sutta Desana - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:42:27
7202019/01/0525.2 DvattimsaMaha Purisa Lakkana 2 - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:13:33
7212019/01/0525.1 Dvattimsa Maha Purisa Lakkana 1 - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:31:02
7222019/01/0524. Cunda Sutta Desana - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:51:10
7232019/01/0523.2 Buddhaguna Desana 2 - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:19:18
7242019/01/0523.1 Buddhaguna Desana 1 - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:31:01
7252019/01/0522. Buddha Guna Bhavana - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:48:49
7262019/01/0521. Buddho So Bhagava - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:48:50
7272019/01/0520.2 Anapana Sathi Deshana 2 - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:35:41
7282019/01/0520.1 Anapana Sathi Deshana 1 - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero01:00:35
7292019/01/0519.2 Dhamma Deshana Jinavan 2 - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:30:45
7302019/01/0519.1 Dhamma Deshana Jinavan 1 - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:31:28
7312019/01/0518.2 Dhamma Deshana Jinavan 2 - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:47:57
7322019/01/0518.1 Dhamma Deshana Jinavan 1 - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:49:31
7332019/01/0517.2 Nama Rupa Deshana 2 - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:19:52
7342019/01/0517.1 Nama Rupa Deshana 1 - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:31:53
7352019/01/0516.2 Yoniso Manasikaraya 2 - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:24:20
7362019/01/0516.1 Yoniso Manasikaraya 1 - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:31:50
7372019/01/0515.2 Anapanasathi Samadhi 2 - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:03:12
7382019/01/0515.1 Anapanasathi Samadhi 1 - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:30:35
7392019/01/0514.2 Saptha Bojjanga 2 - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:32:03
7402019/01/0514.1 Saptha Bojjanga 1 - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:31:56
7412019/01/0513.2 Sothapaththi Phalaya 2 - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:29:46
7422019/01/0513.1 Sothapaththi Phalaya 1 - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:30:28
7432019/01/0512.2 Aththadeepa Bhikkave 2 - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:31:28
7442019/01/0512.1 Aththadeepa Bhikkave 1 - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:09:51
7452019/01/0511.2 Seelaya 2 - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:32:32
7462019/01/0511.1 Seelaya 1 - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:30:34
7472019/01/0510.2 Ariyavansha Deshana 2 - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:26:59
7482019/01/0510.1 Ariyavansha Deshana 1 - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:31:55
7492019/01/059.2 Avaso Kulan 2 - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:32:29
7502019/01/059.1 Avaso Kulan 1 - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:29:51
7512019/01/058.2 Ariyavansha Deshana 2 - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:31:41
7522019/01/058.1 Ariyavansha Deshana 1 - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:29:49
7532019/01/057.2 Ariyavansha Deshana 2 - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:28:18
7542019/01/057.1 Ariyavansha Deshana 1 - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:31:46
7552019/01/056.2 Ariyavansha Deshana 2 - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:27:49
7562019/01/056.1 Ariyavansha Deshana 1 - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:31:46
7572019/01/055.2 Kamadeenawa 2 - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:10:12
7582019/01/055.1 Kamadeenawa 1 - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:31:55
7592019/01/054.2 Asayanusaye Gnanaya 2 - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:31:49
7602019/01/054.1 Asayanusaye Gnanaya 1 - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:31:05
7612019/01/053.2 Samatha Vipassana 2 - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:18:54
7622019/01/053.1 Samatha Vipassana 1 - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:32:25
7632019/01/052.2 Samadhiya 2 - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:32:31
7642019/01/052.1 Samadhiya 1 - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:30:04
7652019/01/051.2 Vipassana 2 - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:20:01
7662019/01/051.1 Vipassana 1 - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:32:04
7672019/01/049. Gemunu Kumara Watha - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:16:30
7682019/01/048. Katina Cheewara Pujawa - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:36:55
7692019/01/0466. Karaniya Metta Suthra - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:02:48
7702019/01/0465. Paritta Desana - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero01:00:46
7712019/01/0464. Aggidatta Brhamana - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:43:57
7722019/01/0463. Parittana Pera Anusasana - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:33:21
7732019/01/0462. Udakan Hinayanthi Netthika - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:44:29
7742019/01/0460. Sangika Dana - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:26:30
7752019/01/0459. Maga Manawakawatha Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:30:40
7762019/01/0458. Dewaduta Awawada - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:23:38
7772019/01/0456. Dakkina Vibanga - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:29:52
7782019/01/0453. Sakman Maluwa - Esala - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:13:27
7792019/01/0452. Seewalee Watha - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:24:24
7802019/01/0439. Sumana Sutta - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:35:08
7812019/01/0437. Ariyowa Thunnibhawo - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:26:18
7822019/01/0430. Asare Sara Mathino - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:40:45
7832019/01/0415. 5th Annivesary Tribute by Ven Kahagolle Somawansa Thero for Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:45:41
7842019/01/0414. Sanga Daksina for Ven Vineetha Thero's Birthday - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:48:16
7852019/01/047. Pinasepatama Hethuwei - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:30:10
7862019/01/0461. Seewalee Watha 2 - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:27:48
7872019/01/046. Seth Pethum Sajjayanawa - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:48:56
7882019/01/0457. Aga Saw Padawi Pirinemeema - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:34:20
7892019/01/0455. Panca Maha Thejasa - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:37:49
7902019/01/0454. Sakman Maluwa - Nikini - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:13:20
7912019/01/0451. Tanhakkayo Sabba Dukkan Jinathi - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:59:52
7922019/01/0450. Abhiwadana Seelissa - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:22:44
7932019/01/045. Sickness - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:27:22
7942019/01/0449. Seth Pirith Chanting - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:32:38
7952019/01/0448. Seelaya Piriheemen Phala - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:24:09
7962019/01/0447. What You don't Leave Behind - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:48:04
7972019/01/0446. Koralage Senasa Pujawada - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:42:02
7982019/01/0445. Mettanisansa Sutta - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero01:00:18
7992019/01/0444. Buddhapuja Bodhi Puja Wadana - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:56:32
8002019/01/0443. Daham Poth Pujawa - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:30:51
8012019/01/0442. Aggasthabawa - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:30:48
8022019/01/0441. Pattakamma Sutta - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:34:50
8032019/01/0440. Appamada Sutta - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:45:27
8042019/01/0438. Completed Task - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:31:20
8052019/01/0436. Nawam Poyada Desuma - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:37:05
8062019/01/0435. Metta Wiharanaya - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:39:34
8072019/01/0434. Rattapala Sutta - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:40:32
8082019/01/0433. Akethu Thapasa Watha - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:32:16
8092019/01/0432. Danaya Akirti Tawus Watha - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:36:55
8102019/01/0431. Pirith Desana - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:45:48
8112019/01/0429. King Bimbisara - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:42:43
8122019/01/0428. Fourth Brahma Viharana - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:14:53
8132019/01/0427. Wandana - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero01:24:00
8142019/01/0426. Buddha Wandana Karana Seti - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:28:51
8152019/01/0425. Pinanumodanawak saha Seth Prith - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:26:39
8162019/01/0424. Chatta Manawaka Gatha - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:57:17
8172019/01/0423. Pinama Pihitta Hethuwe - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:19:48
8182019/01/0422. Payoga Sampatti - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:53:06
8192019/01/0421. Ata Sil Deema - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:38:58
8202019/01/0420. Aneka Jathi Sansaran - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:54:05
8212019/01/0419. Karaniya Metta Chanting - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:10:19
8222019/01/0418. Gnana Vibanga Desana - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:53:09
8232019/01/0417. Metta Viharana - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:54:01
8242019/01/0416. Ordination Anniversary - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:24:07
8252019/01/0413. Acintya Budda Guna - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:28:52
8262019/01/0412. Panditha Pannatta Sutta - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:31:03
8272019/01/0411. Mahakappinna Rahattheranu Watha - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:48:45
8282019/01/0410. Four Greatest Fortunes - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:38:52
8292019/01/044. Dananisansa for Visaka - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:25:03
8302019/01/043. Senasana Puja - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:39:15
8312019/01/042. Maha Karuna Samapatti - SLBC Discussion - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:59:10
8322019/01/041. Maha Karuna Samapatti - Duruthu Talk - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:53:34
8332019/01/02දේවතානුස්සති මරන බියට දෙව් ලොවට යන මඟ භාවනාව00:05:48
8342019/01/02ද්වත්තිංසාකාර පටික්කූල මනසිකාරය_සමථ _ විපස්සනා00:38:56
8352019/01/02බෞද්ධ ධර්ම සාකච්ඡා - පූජ්‍යපාද නා උයනේ අරියධම්මාභිධාන මාහිමිපාණන් වහන්සේ00:49:13
8362019/01/02බෞද්ධ භාවනා ගැටළු - පූජ්‍යපාද නා උයනේ අරියධම්මාභිධාන මාහිමිපාණන් වහන්සේ00:54:42
8372019/01/02භාවනා පූර්ව කෘත්‍ය සතර ආරක්ෂක භාවනා - පූජ්‍යපාද නා උයනේ අරියධම්මාභිධාන මාහිමිපාණන් වහන්සේ00:17:00
8382019/01/02ලෝක විනශය හා නැවත හටගැනීම - පූජ්‍යපාද නා උයනේ අරියධම්මාභිධාන මාහිමිපාණන් වහන්සේ00:53:27
8392019/01/02ලෝදිය ද කර්මය ද අපායේ ආහාරය කුමක්ද ? - පූජ්‍යපාද නා උයනේ අරියධම්මාභිධාන මාහිමිපාණන් වහන්සේ00:01:35
8402019/01/02සියලූ බාධක හිරිහැර ජයගත හැක​ මෛත්‍රිය පතුරුවා - පූජ්‍යපාද නා උයනේ අරියධම්මාභිධාන මාහිමිපාණන් වහන්සේ00:14:59
8412019/01/02සේරිවානිජ ජාතකය - පූජ්‍යපාද නා උයනේ අරියධම්මාභිධාන මාහිමිපාණන් වහන්සේ00:15:09
8422019/01/02සෝවාන් ඵ්ලයට අවබෝද වන්නෙ කුමක්ද - පූජ්‍යපාද නා උයනේ අරියධම්මාභිධාන මාහිමිපාණන් වහන්සේ00:06:28
8432019/01/01අනේක ජාති සංසාරං - Anekajathi sansaran - Buddha’s first words - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:54:01
8442018/12/31පින් අනුමෝදනා - පූජ්‍ය නා උයනේ අරියධම්ම හිමි - Pin Anumodana - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:02:13
8452018/12/31සමතිට්ඨිකං අනවසේසකං (අභිධර්ම දේශනා 13) - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero01:06:16
8462018/12/30මහාථෙරාභිවන්දනා - Mahatherabhiwandana - In memory of late Most Ven Nauyane Ariyadhamma Maha Thero01:00:52
8472018/12/30ප්‍රයෝග සම්පත්තිය නිසා අකුසල් විපාක නොදෙයි (අභිධර්ම දේශනා 12) - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:14:25
8482018/12/30ප්‍රයෝග සම්පත්තිය නිසා කුසල කර්ම විපාක දෙයි (අභිධර්ම දේශනා 11) - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:14:11
8492018/12/30පංචග්ගදායක බ්‍රාහ්මණ වස්තුව (අභිධර්ම දේශනා 10) - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:49:15
8502018/12/30වේදනානුපස්සනා සතිපට්ඨානය (අභිධර්ම දේශනා 09) - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:24:41
8512018/12/30ඨානාඨාන ඥානය (අභිධර්ම දේශනා 08) - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:47:07
8522018/12/30අනේකධාතු නානාධාතු ඥානය (අභිධර්ම දේශනා 07) - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero01:18:14
8532018/12/29නාමරූප ලක්ඛණ (අභිධර්ම දේශනා 06) - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:48:45
8542018/12/27කුසලා ධම්මා (අභිධර්ම දේශනා 05) - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:55:58
8552018/12/27ජීවිතීන්ද්‍රිය (අභිධර්ම දේශනා 04) - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero01:06:11
8562018/12/27මහාචත්තාලිස්සක සූත්‍රය - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero01:31:45
8572018/12/25නිවන් දැකීමේ දොරටු පහ෴ Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:05:56
8582018/12/24චක්ඛු විඥානය (අභිධර්ම දේශනා 03) - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:25:41
8592018/12/21ධම්මහදය විභංගය (අභිධර්ම දේශනා 02) - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero01:01:09
8602018/12/20චිත්ත චෛතසික - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero01:10:42
8612018/12/16අනන්තවු නව අරහාදී බුදු ගුණ​ ඉතාමත් දුර්ලභ දේශනාවක් Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:44:17
8622018/12/15කළ පව් මතක් වී දෑසම තෙත් වේද ?00:06:34
8632018/12/14කළ පව් මතක් වී දෑසම තෙත් වේද​? | Nithara Kala pau pathak weda ?00:06:34
8642018/12/11ආනාපානාසතිය 05/Anapanasathi Sutta 0501:16:26
8652018/12/06ආනාපානාසතිය 04(රාහුල තෙරුන්ට වදාලාවූ ආනාපාන සති භාවනාව )00:29:51
8662018/12/06අනාපානාසති භාවනාව 03/ Anapanasathiya 0300:54:21
8672018/12/06අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම ( ත්‍රිලක්ෂණය )...Ven Na uyane Ariyadhamma Thero පූජ්‍ය නා උයනේ අරියධම්ම නාහිමි01:03:43
8682018/12/04Ven Nauyane Ariyadhamma Thero - සෝවන් ඵලය සක්ෂාත් කරලීමට00:52:44
8692018/12/01සියලු දාන,සියලු රස,සියලු ඇලීම් සහ සියලු දුක් පරදවා කුමක් ජයගනීද ?00:30:57
8702018/12/01ප්‍රඥාවන්තයින් අවවාද පිළිගන්නේ00:12:35
8712018/11/29අනාපානාසති භාවනාව 02 /anapana sathiya 0201:03:11
8722018/11/25අරියවංශ දේශනා 3 පූජ්‍යපාද නා උයනේ අරියධම්මාභිධාන මාහිමිපාණන් වහන්සේ00:31:41
8732018/11/25අරියවංශ දේශනා 2 පූජ්‍යපාද නා උයනේ අරියධම්මාභිධාන මාහිමිපාණන් වහන්සේ00:27:49
8742018/11/25අරියවංශ දේශනා 1 - පූජ්‍යපාද නා උයනේ අරියධම්මාභිධාන මාහිමිපාණන් වහන්සේ00:31:46
8752018/11/22෴ ආර්ය මග සඳහා වැදගත් කරුණු සතරක් ෴00:38:36
8762018/11/20මෛත්‍රී භාවනාව - මෙත් වැඩීමේ අනීසංස.00:48:52
8772018/11/19ආහාර ප්‍රත්‍යවේක්ෂාව - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:59:35
8782018/11/19චතුන්නං අරියසච්චානං - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:13:43
8792018/11/19ආරෝග්‍යා පරමා ලාභා - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:10:32
8802018/11/19අෂ්ඨ පරිෂ්කාර - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:06:20
8812018/11/19ගිලානුපස්ථානය - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:11:00
8822018/11/15මෛත්‍රී භාවනාව කරන හැටි - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:17:50
8832018/11/15අතීතං නාන්වාගමෙය්‍ය - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:24:17
8842018/11/13අනාපානාසති භාවනාව 01 /Anapanasathiya bhawanawa 0100:50:51
8852018/11/11අච්චරා සංගාත සුත්‍රය/Achchara sangatha sutta00:27:01
8862018/11/11සිත භාවිතය හා බහුලිකෘත කිරීම/sitha bhawithaya00:37:01
8872018/11/10ධර්මය විකුර්ති කර දේශනා කිරීමේ ආදීනව - පුජ්‍ය නා උයනේ අරියධම්ම හිමි00:22:59
8882018/11/09ඔබත් පිනට බයද? අතිපූජ්‍ය නා උයනේ අරියධම්ම ස්වාමීන්වහන්සේ00:37:39
8892018/11/08සීලයේ ආනිසංස...Ven Na uyane Ariyadhamma Thero පූජ්‍ය නා උයනේ අරියධම්ම නාහිමි00:35:07
8902018/11/02මාර්‍ගඵල ලාභීහු ඒ බව කියා සිටිත් ද ?00:07:23
8912018/11/02දක්ෂිණා විභංග සූත්‍රය00:36:45
8922018/11/01සති බොජ්ඣග/Sathi bojjangaya00:58:11
8932018/11/01රාහුලෝවාදය/Rahulowadaya00:52:11
8942018/11/01කෝටිග්‍රාම සුත්‍රය00:53:37
8952018/11/01සංඝානුස්සති භාවනාව - පූජ්‍යපාද නා උයනේ අරියධම්මාභිධාන මාහිමිපාණන් වහන්සේ00:46:06
8962018/10/25Funeral of Late Most Ven Nauyane Ariyadhamma Maha Thero - various clip 700:22:04
8972018/10/25Funeral of Late Most Ven Nauyane Ariyadhamma Maha Thero - various clip 600:03:11
8982018/10/25Funeral of Late Most Ven Nauyane Ariyadhamma Maha Thero - various clip 500:28:46
8992018/10/24Funeral of Late Most Ven Nauyane Ariyadhamma Maha Thero - various clip 500:22:49
9002018/10/24Funeral of Late Most Ven Nauyane Ariyadhamma Maha Thero - various clip 400:12:16
9012018/10/24Funeral of Late Most Ven Nauyane Ariyadhamma Maha Thero - various clip 300:10:30
9022018/10/24Funeral of Late Most Ven Nauyane Ariyadhamma Maha Thero - various clip 100:03:04
9032018/10/18වඳිමු බුදුගුණ අරුත දැනගෙන, නව අරහාදී බුදු ගුණ 1​ — අතිගරු නාඋයනේ අරියධම්ම නායක ස්වාමීන්වහන්සේ00:42:36
9042018/10/18අනේක ජාතී සංසාරං - පරම පුජනීය පින්වත් නාඋයනේ අරියධම්ම ස්වාමින් වහන්සේ00:54:04
9052018/10/17Sabba papassa akaranam gatha - සබ්බ පාපාස්ස අකරණං ගාථා - Most Ven Na Uyane Ariyadhamma Maha Thero00:00:17
9062018/10/17ලැබිය යුතු උතුම්ම සම්පත් සතර...Ven Na uyane Ariyadhamma Thero පූජ්‍ය නා උයනේ අරියධම්ම නාහිමි00:38:51
9072018/10/15සර්වඥයන් වහන්සේ විසින් දේශිත පට්ටාන මහා ප්‍රකරණය/Pattana mahaprakaranaya00:54:16
9082018/10/15ආර්ය අෂ්ඨාංගික ශීලය සමාදන් වීම - නා උයනේ අරියධම්ම හිමි00:38:56
9092018/10/14නාම රූප විදර්ශනාව Ven Na uyane Ariyadhamma Thero පූජ්‍ය නා උයනේ අරියධම්ම නාහිමි00:48:33
9102018/10/13පුනරුප්පත්තිය01:31:59
9112018/10/13නා උයනේ අරියධම්ම ස්වාමින්ද්‍රයන් වහන්සේ ARYA PARYESHANA SUTTRAYA....01:12:53
9122018/10/12වැරදි දෘෂ්ටින් ගැන - නා උයනේ අරියධම්ම හිමි00:14:21
9132018/10/12සම්මා පණිහිත සිත - පූජ්‍යපාද නා උයනේ අරියධම්මාභිධාන මාහිමිපාණන් වහන්සේ00:06:59
9142018/10/11මෛත්‍රීය විහරණයේ ආනිසංස - අති පූජ්‍ය නා උයනේ අරියධම්ම මහා නහිමිපාණන්00:14:59
9152018/10/11අතිපූජ්‍ය නා උයනේ අරියධම්ම මහා නාහිමිපාණන් වහන්සේ අන්තරාබවය පිලිබඳව...00:40:00
9162018/10/09ඔක්කන්තිකා ධර්ම දේශනා/ අට්ට කතා /atta katha00:04:26
9172018/10/02අද කාලේ රහතන් වහන්සේලා නැත කියා කවදාවත් නොකිවයුතුයි පුජනීය නා උයනේ අරිය00:06:32
9182018/09/30යෝනිසො මනසිකාරය/ Yonisomanasikaraya00:56:16
9192018/09/28අයෝනිසෝ සහ​ යෝනිසෝ මනසිකාරය | Ayoniso saha Yoniso Manasikaraya00:07:02
9202018/09/27අභිධර්මය යනු කුමක්ද - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero -What is Abhidhamma00:27:16
9212018/09/26විදර්ශනාව හා සන්තති අමාත්‍ය තුමාගේ කතාව /widharshanawa00:33:46
9222018/09/26භූතරූප විදර්ශනාවට වැඩිම/ widarshanawa00:07:21
9232018/09/26භාවනා උපදෙස් /BAWANAWATA UPADES00:11:36
9242018/09/25අසීමිත බුදුගුණ බලයෙන් මෛත්‍රි භාවනාව වඩමු/ Mithree bawanawa00:04:16
9252018/09/25පොඨිල ස්වාමින් වහන්සේ උදෙසා දේශණය/ Pottila maharahathanwahanse00:56:41
9262018/09/24පියා සතු ගොදුරු බිමේ හැසිරේත්වා /sathiya00:09:16
9272018/09/24පරාභව සුත්‍රය ආශ්‍රයෙන් භාවනාව ඇසුරෙන් ෙෙමයිත්‍රි භාවනාව / Parabawa Sathraya00:58:06
9282018/09/24නවසිවිථික භාවනාව/Nawasivithika bhawanawa01:22:21
9292018/09/24ධම්මානු පස්සනාව (පංචනිවරණ යටපත් කරගන්නේ කෙසේද )/dhammanu passanawa00:59:21
9302018/09/24පටාචාරා මහා රහත් තෙරණින් වහන්සේ/Patachara maharahath theraniya00:21:56
9312018/09/22මාර්ගපල ලාභීන් එය ප්‍රකාශ කරන්නේ කුමන අවස්ථාවේදීද? නාඋයනේ අරියධම්ම ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:06:31
9322018/09/21මෛත්‍රී භාවනාව වඩමු 1 — අතිගරු නාඋයනේ අරියධම්ම නායක ස්වාමීන්වහන්සේ01:02:24
9332018/09/20ලොක විදු / lokawidu00:25:16
9342018/09/20බුද්ධ චරිතය හා පට්ඨාන දේශනාව00:54:16
9352018/09/20නාමරූප ධර්ම සාකච්ඡාවක් 1600:48:46
9362018/09/20නාම රූප දේශනා/ nama rupa Deshana00:31:56
9372018/09/20බුද්ධෝපි බුද්ධස්ස - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:53:53
9382018/09/20බුද්ධෝ සෝ භගවා - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero01:29:22
9392018/09/14සිත ආරක්ෂා කරගැනීම හා සිතේ ස්වභාවය00:34:51
9402018/09/13සංඝානුස්සති භාවනාව - Sanganussathi Bawanawa - Nauyane Ariyadhamma Thero00:46:06
9412018/09/13ධම්මානුස්සති භාවනාව - Dhammanussathi Bawanawa - Nauyane Ariyadhamma Thero00:52:16
9422018/09/13බුද්ධානුස්සති භාවනාව - Buddhanussathi Bawanawa - Nauyane Ariyadhamma Thero00:48:37
9432018/09/13ධජග්ග සූත්‍රය - අතිපූජනීය නා උයනේ අරියධම්ම මහනාහිමි අනුස්මරණ ධර්මදේශනාව01:50:32
9442018/09/11අසුභ භාවනාව - 06 කොටස (නවසීවතිකය) - Nauyane Ariyadhamma Thero00:43:12
9452018/09/11අසුභ භාවනාව - 05 කොටස (නවසීවතිකය) - Nauyane Ariyadhamma Thero00:36:24
9462018/09/11අසුභ භාවනාව - 04 කොටස (නවසීවතිකය) - Nauyane Ariyadhamma Thero00:41:54
9472018/09/11ධර්ම සාකච්ඡාව 15 (සප්පාය කතා)01:33:56
9482018/09/11ධර්ම සාකාච්ඡාවක් හා අනුසාසනයක් 14 / Dharma sakachcha 1400:30:56
9492018/09/11ධර්ම සාකච්ඡාව 13 / Dharma sakachcha 1300:47:26
9502018/09/10අසුභ භාවනාව - 03 කොටස (නවසීවතිකය) - Nauyane Ariyadhamma Thero00:49:13
9512018/09/10අසුභ භාවනාව - 01 කොටස - Nauyane Ariyadhamma Thero00:44:01
9522018/09/09කල්‍යාණ මිත්‍ර සම්පත්තිය - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:19:52
9532018/09/09අංකුර දේවරාජ - දාන ආනිශංස - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:13:34
9542018/09/08අතිපූජනීය නාඋයනේ අරියධම්ම නාහිමි ගුණ සයුරෙන් බිඳක්..01:00:46
9552018/09/08Most Ven Nauyane Ariyadhamma Thero | අතිපූජ්‍ය නාඋයනේ අරියධම්ම ස්වාමීන්වහන්සේ | 2018-09-07 - 10.00PM01:00:52
9562018/09/07අතිපූජනීය නාඋයනේ අරියධම්ම මාහිමිපාණන් වහන්සේගේ දෙවර්ෂපූර්ණ ගුණානුස්මරණය වෙනුවෙන්00:55:09
9572018/09/07මහා ථේරාභිවන්දනා -Ven Na Uayane Ariyadhamma Maha Thero- 07- 09- 201801:00:41
9582018/09/07Most Ven.Nauyane Ariyadhamma Nayaka Thero - 2018.09.07 - 20.00 අතිපූජ්‍ය නාඋයනේ අරියධම්ම නාහිමි00:53:16
9592018/09/07Ven Na Uayane Ariyadhamma Maha Thero- අපවත් වීමෙන් වසර 2ක් පිරීම නිමිත්තෙන්00:57:38
9602018/09/07Ven Na Uayane Ariyadhamma Maha Thero- අපවත් වීමෙන් වසර 2ක් පිරීම නිමිත්තෙන්00:55:09
9612018/09/06තිට්ඨන්තේ නිබ්බුතේ චාපි - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:12:01
9622018/09/06සද්ධෝ සීලේන සම්පන්නෝ - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:29:45
9632018/09/06ඥාතීන්ට පින් පැමිණවීම - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:15:40
9642018/09/04සබ්බ දානං ධම්ම දානං ජිනාති - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:24:49
9652018/09/04මා පුඤ්ඤාභායි - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:19:29
9662018/09/04පඤ්ඤවන්තස්සායං ධම්මො - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:08:16
9672018/09/04අනුත්තරිය ධම්ම විවරණ - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:16:19
9682018/09/04දෙවියන්ගේ ආයුෂ ප්‍රමාණය හා චුතවීම - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:16:36
9692018/09/04දස පලිබෝධ - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:32:28
9702018/09/04ඒවං අචින්තියා බුද්ධා - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:24:46
9712018/09/04ආශ්චර්ය්‍ය මනුෂ්‍යයා - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:30:53
9722018/09/03පින සහ කුසලය - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:47:16
9732018/09/03අනාත්මවාදය - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:32:26
9742018/09/02අන්තරාභව වාද විසඳුම - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:40:08
9752018/09/02නාම රූප විදර්ශනාව - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:49:35
9762018/08/30භාවනාව තුලින් ලෙඩ රෝග සුව කිරීමේ හැකියාවක් තිබේද? - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:08:26
9772018/08/30ධර්ම සාකච්ඡාව 12/Dharma sakachcha00:56:16
9782018/08/30ධර්ම සාකච්ඡාවක් 11 / Dharma sakachcha00:49:16
9792018/08/30ධර්ම සාකච්ඡාවක් 08 / Dharma sakachchawa00:51:36
9802018/08/30ධර්ම සාකච්ඡාව 7 /Dharma sakachcha 0700:56:16
9812018/08/29අකුසල කර්ම කුසල කර්ම මගින් අහෝසි කර්ම බවට පත් කළ හැකිද? - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:07:22
9822018/08/29Asirimath Budumaga Piyasatahan audio book / 68(තෙරාසභෝ අරියධම්ම යතින්ද නාතෝ )00:04:06
9832018/08/29Asirimath Budumaga Piyasatahan audio book /අසිරිමත් බුදුමගපිය සටහන් 67 (අනාගත වංශය)00:37:46
9842018/08/29Asirimath Budumaga Piyasatahan audio book /අසිරිමත් බුදුමගපිය සටහන් 66 (චුද්දස වශිය)00:10:46
9852018/08/29Asirimath Budumaga Piyasatahan audio book /අසිරිමත් බුදුමගපිය සටහන් 65 (සංස්කාර කෙරෙහි වූ උපේක්ෂාව)00:04:41
9862018/08/29Asirimath Budumaga Piyasatahan audio book / 64 (ශ්‍රේෂ්ට මාර්ගෝපදේශකයාණන් වහන්සේ)00:10:56
9872018/08/29Asirimath Budumaga Piyasatahan audio book /අසිරිමත් බුදුමගපිය සටහන් 63(බිඳීම දැකීම)00:07:06
9882018/08/29Asirimath Budumaga Piyasatahan audio book /අසිරිමත් බුදුමගපිය සටහන් 62 (සුවිශේෂත්වයක විශේෂය)00:04:46
9892018/08/29Asirimath Budumaga Piyasatahan audio book /අසිරිමත් බුදුමගපිය සටහන් 61( හට ගැන්ම හා විනාශය දැකීම)00:13:36
9902018/08/29Asirimath Budumaga Piyasatahan audio book /අසිරිමත් බුදුමගපිය සටහන් 60( භාවනාවට බාධක)00:01:56
9912018/08/29Asirimath Budumaga Piyasatahan audio book /අසිරිමත් බුදුමගපිය සටහන් 59( අසුභ භාවනාව)00:05:01
9922018/08/29Asirimath Budumaga Piyasatahan audio book / 58( සත් ආකාර නාම - රූප විදර්ශනාව)00:09:01
9932018/08/29Asirimath Budumaga Piyasatahan audio book / 57 ( මාහිමිපාණන් වහන්සේගේ දින චරියාව)00:16:36
9942018/08/29Asirimath Budumaga Piyasatahan audio book /අසිරිමත් බුදුමගපිය සටහන් 56 (සතළිස් ආකාර විදර්ශනාව)00:05:11
9952018/08/29Asirimath Budumaga Piyasatahan audio book /අසිරිමත් බුදුමගපිය සටහන් 55 (සංස්කාර විශ්ලේෂණය)00:04:36
9962018/08/29Asirimath Budumaga Piyasatahan audio book /අසිරිමත් බුදුමගපිය සටහන් 54 (ඵා ඖ භාවනාවට පෙර)00:03:11
9972018/08/29Asirimath Budumaga Piyasatahan audio book / 53 (බිඳෙන දේ තුළ නොබිඳෙන ගමන් මග)00:24:26
9982018/08/29Asirimath Budumaga Piyasatahan audio book /අසිරිමත් බුදුමගපිය සටහන් 52 (සතිමත් බව)00:14:11
9992018/08/29Asirimath Budumaga Piyasatahan audio book /අසිරිමත් බුදුමගපිය සටහන් 51(මොහඳුරින් වැසුණු සැබෑව)00:15:01
10002018/08/29Asirimath Budumaga Piyasatahan audio book /අසිරිමත් බුදුමගපිය සටහන් 50 (බෝසත් ධර්මතා)00:05:21
තවත් පිටු:1 2 3 සියලුම
ඉහත පෙන්වන ලද්ද: 1 - 1000 (සම්පූර්ණ: 2488)

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.