වලල්ගොඩ චන්ද්‍රරතන හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12013/07/02Correct Sinhala Bhawana 3 - Myithree Bhawanawa (Buddhist Meditation) - www.niwandora.com00:23:37
22012/12/04Correct Sinhala Bhawana 2 - Kayanupassanawa (Buddhist Meditation) - www.niwandora.com00:50:36
32012/09/05Ven. Walalgoda Chandrarathana Thero00:57:50
42012/08/18Correct Sinhala Bhawana - Ana Pana Sathi (Real Buddhist Meditation)00:55:49

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.