බෙල්ලන්විල විමලරතන හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/06/20අති පුජ්‍ය බෙල්ලන්විල විමලරතන අනුනාහිමි ප්‍රථම ගුණානුස්මරණ දේශනය00:51:22
22018/02/10Bellanwila Wimalarathana thero - funeral at USJP00:09:17
32018/02/10ආදාහන පූජෝත්සවය...බෙල්ලන්විල විමලරතන හිමි..00:00:43
42018/02/09මහාචාර්ය බෙල්ලන්විල විමලරතන හිමිගේ අාදාහනය00:00:55
52018/02/09මහාචාර්ය බෙල්ලන්විල විමලරතන හිමියන් දැයෙන් සමුගනී..00:06:09
62018/02/08බෙල්ලන්විල විමලරතන හිමියන්ගේ අවසන් ආදාන පූජෝත්සවය00:02:05
72018/02/06බෙල්ලන්විල විමලරතන හිමි00:05:28
82017/03/15වඩා හොඳ පාර්ලිමේන්තුව ද පිස්සන් කොටුව ද Bellanwila Wimalarathana Thero 12 March 201700:02:14
92017/03/13DID YOU MISS?:වඩා හොඳ පාර්ලිමේන්තුව ද? පිස්සන් කොටුව ද?00:02:12
102016/08/30Bellanwila Esala Perahara 2013 - Prof Ven Bellanwila Wimalarathana Thera00:05:23
112015/12/3168. Ven Bellanwila Wimalarathana Thero - Mind - 12p Sep201500:45:21
122014/10/22පූජ්‍ය මහාචාර්යබෙල්ලන්විල විමලරතන මහා නාහිමි00:06:50
132014/07/24Ven. Prof. Bellanwila Wimalarathana thero on Ven. Prof. Walpola Rahula00:08:46
142013/08/26Bellanwila Esala Perahera 2013 - Prof Ven Bellanwila Wimalarathana Thera is addressing00:05:23

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.