වල්පොළ රාහුල හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12020/04/21Audio Book: What The Buddha Taught VDO 3 (Chapter 1 cont.) by Ven. Dr. W. Rahula read by Sermsook00:23:43
22020/04/12What the Buddha Taught - Walpola Rahula (Full Audiobook)06:59:02
32019/08/03භික්ෂුණී උපසම්පදාව - ආගම් තුළ කාන්තා විමුක්තිය00:14:58
42018/03/08ගල්කන්දේ ධම්මානන්ද හිමිගෙන් කාරුණික ඉල්ලීමක් (2018.03.08)00:04:19
52017/07/24කව්ද ඇත්ත කියන්නෙ 2017-07-18 #100:05:15
62017/04/16වල්පොල ශ‍්‍රී රාහුල හිමි: මේ රටේ නිදහස් මිනිසුන් නැහැ... - Ven. Dr. Walpola Rahula Thero00:23:07
72017/01/10Death01:46:08
82017/01/09Truth01:33:02
92017/01/09Does free will exist?01:48:18
102017/01/09We are all caught in the idea of progress.01:36:57
112016/10/142016. 10. 13 'යථාරූප'00:03:20
122014/08/03දේශපාලකයන් ගැන - 1 කොටස00:01:23
132014/07/21Venerable Walpola Rahula00:23:07
142014/07/05Walpola Rahula Hamuduruwo00:23:07
152008/12/2503 Ven Prof. Walpola Rahula Speech about Sri Lanka 1994 at BMICH00:09:28
162008/12/2302 Ven Prof. Walpola Rahula Speech about Sri Lanka 1994 at BMICH00:06:04
172008/12/2301 Ven Prof. Walpola Rahula Speech about Sri Lanka 1994 at BMICH00:04:21

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.