රේරුකානේ චන්දවිමල හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/05/07අද්ධුවා (චත්තාලීසාකාර මහා විපස්සනා භාවනාව - 11) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:46:19
22019/03/10RERUKANE MAHANAHIMI CHARITHA KATHAVA PART 1 රේරුකානේ මහනාහිමි චරිත කථාව00:16:58
32019/03/04Most Ven Rerukane Chandawimala Thero00:11:56
42018/12/18Wanchaka Dharma Saha Chithopaklesha Dharma (13) - Ven Rammuthugala Buddhawansa Thero (2018-12-18)01:07:37
52018/07/21පරම පූජණීය රේරුකානේ චන්දවිමල මහානායක ස්ථවිරයන් වහන්සේගේ චරිතාප්‍රදානය00:26:43
62018/07/21පරම පූජණීය රේරුකානේ චන්දවිමල මහානායක ස්ථවිරයන් වහන්සේ00:15:26
72017/07/01Rerukane Chandawimala Mahanayaka Thero00:26:43
82014/04/07Rerukane Chandawimala Maha Naayaka Thero00:50:49
92013/04/03Ven. Rerukane Chandawimala Thero - Daham Vila00:41:07
102012/06/03DHARMA DESHANA-73 most ven.Rerukane Chandawimala Thero00:59:50
112012/04/02most ven. Rerukane Chandawimala Thero- Interview and Funeral00:26:43
122011/12/23funaral 101:05:00
132011/12/22rerukane chandawimala mahanahimi00:50:48
142010/09/26most ven rerukane chandavimala hamuduruwo -(part 3)00:09:46
152010/09/26most ven rerukane chandhavimala hamuduruwo (part 2)00:09:30
162010/09/26most ven rerukane chandhavimala hamuduruwo (part 1 )00:09:31

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.