මීපාගම සංඝරතන හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/11/14Ven. Meepagama Sangharathana Thero 2019.11 14 - 08.04 මීපාගම සංඝරතන ස්වාමීන් වහන්සේ00:53:45
22019/06/29Ven. Meepagama Sangharathana Thero - 2019.06.28 - 08.03 මීපාගම සංඝරතන ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:47:55
32019/01/092019 - 01 - 07 පූජ්‍ය මීපාගම සංඝරතන හිමි - Ven Meepagama Sangarathana thero00:55:50
42018/11/19පස් විසි මහ භය Ven. Meepagama Sangarathana Thero 2018-11-1900:53:36
52018/10/182018 - 10 - 17 පූජ්‍ය මීපාගම සංඝරතන හිමි Ven Meepagama Sangarathana thero00:52:53
62018/09/10Ven.Meepagama Sangharathana Thero - 2018.09.10 - 08.00 මීපාගම සංඝරතන ස්වාමීන් වහන්සේ00:39:41
72017/10/03Ven. Meepagama Sangharathana Thero - Guwanviduli Dharmadeshanawa - 2017.10.03 -20.0000:45:04
82017/01/05Ven Meepagama Sangarathana Thero 2017 01 04 20 0000:43:19
92016/11/07ven meepagama sangarathana thero,2016,1106,katinaanisansa කඨිණානිසංස00:56:30
102016/07/24ven meepagama sangarathana thero. කුල සුත්‍රය. 2016. 07 .2300:36:35
112016/07/11මව්පියන් Ven Meepagama Sangarathana Thero 11July 201600:40:44
122016/06/21ven meepagama sangarathana thero.2016.06.20.දස වස්ථුක සම්මාදිට්ඨිය01:01:49
132016/06/21Ven Meepagama Sangarathana Theroසමිද්ධි මාර පඤ්ඤාහ සුත්‍රය00:54:05
142015/12/3158. Ven Meepagama Sangharathana Thero - Birth - 05p Jul201500:48:49

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.