මීපාගම සංඝරතන හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12020/12/29(2020 - 12 - 26) පූජ්‍ය මීපාගම සංඝරතන හිමි - Ven. Meepagama Sangarathana thero00:56:13
22020/04/30Abhidarmaya අභිධර්මය Ven Meepagama Sangarathana Thero00:37:11
32020/04/28රතන සූත්‍රය 09 ගාථාව Ven Meepagama Sangarathana Himi00:02:21
42020/04/26බණ ඇසීමේ ආනිසංස Ven Meepagama Sangarathana Himi00:03:55
52020/04/24Abidarmaya අභිධර්මය 02 කොටස Ven Meepagama Sangarathana Himi00:03:16
62020/04/23Rathana suthraya රතන සූත්‍රය 05.Ven Meepagama Sangarathana Himi00:02:01
72020/04/21ABHIDARMAYA අභිධර්මය 01 කොටස. Ven Meepagama Sangarathana Thero00:03:41
82020/04/18Rthana suthraya (රතන සූත්‍රය 3 ගාථාව) Ven Meepagama Sangarathana Thero00:04:06
92020/04/16Rthana suthraya(රතන සූත්‍රය 2 වන ගාථාව)Ven Meepagama Sangarathana00:02:31
102020/04/14(Rathana Suthraya 01)රතන සූත්‍රය ගාථා 01 (Ven Meepagama Sangarathana The00:03:26
112020/04/11(2020 - 04 - 10) පූජ්‍ය මීපාගම සංඝරතන හිමි - Ven. Meepagama Sangarathana thero00:54:10
122020/04/10Ven Meepagama Sangarathana Thero00:02:36
132020/04/08Ven Meepagama Sangarathana Thero00:02:01
142020/04/08Ven Meepagama Sangarathana Thero00:01:56
152020/04/08Ven Meepagama Sangarathana Thero00:01:51
162020/03/30(2020 - 03 - 26) පූජ්‍ය මීපාගම සංඝරතන හිමි - Ven Meepagama Sangarathana thero00:57:35
172019/12/10Ven.Meepagama Sangharathana Thero 2019.12.09 - 20.02 මීපාගම සංඝරතන ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:46:25
182019/12/01සරණාගමනය කවුරු විසින්, කොතනක, කවදා, කුමකට දේශනා කළේද? Ven. Meepagama Sangarathana thero (2019-11-30)00:55:40
192019/11/14Ven. Meepagama Sangharathana Thero 2019.11 14 - 08.04 මීපාගම සංඝරතන ස්වාමීන් වහන්සේ00:53:45
202019/06/29Ven. Meepagama Sangharathana Thero - 2019.06.28 - 08.03 මීපාගම සංඝරතන ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:47:55
212019/01/092019 - 01 - 07 පූජ්‍ය මීපාගම සංඝරතන හිමි - Ven Meepagama Sangarathana thero00:55:50
222018/11/19පස් විසි මහ භය Ven. Meepagama Sangarathana Thero 2018-11-1900:53:36
232018/10/182018 - 10 - 17 පූජ්‍ය මීපාගම සංඝරතන හිමි Ven Meepagama Sangarathana thero00:52:53
242018/09/10Ven.Meepagama Sangharathana Thero - 2018.09.10 - 08.00 මීපාගම සංඝරතන ස්වාමීන් වහන්සේ00:39:41
252017/10/03Ven. Meepagama Sangharathana Thero - Guwanviduli Dharmadeshanawa - 2017.10.03 -20.0000:45:04
262017/01/05Ven Meepagama Sangarathana Thero 2017 01 04 20 0000:43:19
272016/11/07ven meepagama sangarathana thero,2016,1106,katinaanisansa කඨිණානිසංස00:56:30
282016/07/24ven meepagama sangarathana thero. කුල සුත්‍රය. 2016. 07 .2300:36:35
292016/07/11මව්පියන් Ven Meepagama Sangarathana Thero 11July 201600:40:44
302016/06/21ven meepagama sangarathana thero.2016.06.20.දස වස්ථුක සම්මාදිට්ඨිය01:01:49
312016/06/21Ven Meepagama Sangarathana Theroසමිද්ධි මාර පඤ්ඤාහ සුත්‍රය00:54:05
322015/12/3158. Ven Meepagama Sangharathana Thero - Birth - 05p Jul201500:48:49

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.