මාණකදුරේ ප්‍රඥාසාර හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/07/16Ambusamiyo Sinhala Kavi Bana - Manakandure Pannasara Thero - අඹුසැමියෝ කවිබණ විකාශය00:50:19
22018/06/27Kavi Bana මෙහෙමත් දරුවෝ Mehemath Daruwo Sinhala Kavi Bana Manakandure Pannasara Thero00:42:22
32018/06/05Kavi Bana කවිබන අඹුසැමියෝ Ambusamiyo Sinhala Kavi Bana Manakandure Pannasara Thero00:51:18
42018/04/05Kavi Bana Pinbara Thaththa - කවි බණ පින්බර තාත්තා - ආදරණීය තාත්තා වෙනුවෙන්00:42:38
52017/10/28manakandure pannasara thero - ජය මිතුරු සංසදය විසින් සංවිධානය කරනු ලබන කාව්‍යම ධර්ම දේශනාව00:03:56
62017/10/24නවගුණ සෙත් පැතුම Manakandure Pannasara Thero00:06:27
72017/10/24දෙමවුපියන්ගේ ආදරේ කවිය Manakandure Pannasara Thero00:03:45
82017/10/05Amma - Kavi Bana සංගීතමය කවි බණ - පූජ්‍ය මාණකදුරේ ප්‍රඥාසාර හිමි HD - Original ✅00:06:52
92017/03/08amma kavi bana - අම්මා කවි බණ[mother love] කවි බණ - පූජ්‍ය මාණකදුරේ ප්‍රඥාසාර හිමි- New 201700:30:21
102016/10/03සුමුදුර කාව්‍ය ධර්ම දේශනාව...!01:33:21
112014/09/16Manakandure Pannasara Himi-Seth Kavi (PART 2)00:22:59
122014/09/16Manakandure Pannasara Himi-Seth Kavi (PART 1)00:13:03
132014/06/29mage adara amma kavi bana mother love කවි බණ - පූජ්‍ය මාණකදුරේ ප්‍රඥාසාර හිමි - pivithuru.lk00:20:37
142014/05/27AMMA -Poetic Preaching (Kavi bana) by Manakandure Pannasara Thero00:51:45
152014/03/17AMMA - Manakandure Pannasara Himi00:26:11
162014/02/28Thaththa Kavi Bana - Manakandure Pannasara Thero00:49:34
172014/01/28amma kavi bana කවි බණ - පූජ්‍ය මාණකදුරේ ප්‍රඥාසාර හිමි00:20:03
182014/01/13Pinbara Thaththa Kavi Bana Manakandure Pannasara Himi. ORIGINAL VIDEO00:53:33
192014/01/08Pinbara Thaththa Kavi Bana Manakandure Pannasara Himi00:42:45
202014/01/06Amma - Kavi Bana - ( Full CD ) කවි බණ - පූජ්‍ය මාණකදුරේ ප්‍රඥාසාර හිමි00:52:56
212013/12/04Amma Kawi Bana Manakandure Pannasara Himi00:20:31
222013/11/29Piya senhasa Kavi bana Manakandure Pannasara himi00:50:54
232013/11/21AMMA { Kavi Bana } Manakandure Pannasara Thero00:51:45
242013/11/16ADARA AMMA 04_MANAKANDURE PANNASARA THERO00:01:22
252013/11/16AMMA 02_MANAKANDURE PANNASARA THERO00:01:23
262013/11/16AMMA 03 - MANAKANDURE PANNASARA THERO00:01:23
272013/11/16ADARA AMMA 05_MANAKANDURE PANNASARA THERO00:01:23
282013/11/16ADARA AMMA 01_MANAKANDURE PANNASARA THERO00:01:22
292013/11/15Adara Amma_Manakandure Pannasara thero 0500:01:23
302013/11/15Amma - Manakandure Pannasara thero 0400:01:22
312013/11/15Amma - Manakandure Pannasara thero 0300:01:23
322013/11/15Amma - Manakandure Pannasara thero 0200:01:23
332013/11/15Amma - Manakandure Pannasara thero 0100:01:22
342013/11/13amma kavi bana[mother love] කවි බණ - පූජ්‍ය මාණකදුරේ ප්‍රඥාසාර හිමි00:51:45
352013/10/28Amma kavi bana00:51:56
362013/08/31AMMA { Kavi Bana } - Manakandure Pannasara Thero00:51:45
372013/08/12Kavi Bana AMMA By Manakandure Pannasara Himi00:20:30

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.