ගලිගමුවේ ඥාණදීප හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/07/17Galigamuwe Gnanadeepa Thero ගලිගමුවේ ඥාණදීප හිමි - ධර්ම අවබෝධයට පින තිබ්බත් එය ගිලිහී ය|| 16-07-201900:54:03
22019/07/16Galigamuwe gnanadeepa tero @ Saman dewalaya, Ratnapura.01:23:14
32019/07/16පූජ්‍ය ගලිගමුවේ ඤාණදීප හිමි2019 07 14ධාතු ආරක්ෂාවට විශ්වකර්ම දිව්‍ය පුත්‍රයා කඩු කැරකෙන යන්ත්‍රයක් ම00:55:28
42019/07/16Galigamuwe Gnanadeepa Thero | 2019-07-16 | ඇසළ පෝය දින ධර්ම දේශනය01:02:34
52019/07/15පූජ්‍ය ගලිගමුවේ ඤාණදීප හිමි2019 07 10වසර 55අසූචි අනුභව කළ ජම්බුක මහ රහතන් වහන්සේ බෞද්ධයා tv විකාශනය00:51:30
62019/07/15පසේ බුදු වන අජාසත්ත - Galigamuwe Gnanadeepa Thero - ගලිගමුවේ ඥාණදීප ස්වාමින් වහන්සේ00:50:34
72019/07/15නාග ලෝකය සහ බුද්ධ ශාසනයේ ඇති සබඳතාව 2019 07 14 පූජ්‍ය ගලිගමුවේ ඤාණදීප හිමි සිත් නෙත් අසපුව01:45:22
82019/07/15ධාතු ආරක්ෂාවට විශ්ව කර්ම දිව්‍ය පුත්‍රයා කඩු කැරකෙන යන්ත්‍රයක් මැවීම (2019 - 07 - 14)00:56:00
92019/07/15Galigamuwe Gnanadeepa Thero - නින්දා අපහාස කර්ම විපාක දුන් සැටි - ගලිගමුවේ ඥාණදීප ස්වාමින් වහන්සේ00:45:24
102019/07/15Sith Neth Asapuwa | Ven. Galigamuwe Gnanadeepa Thero | 2019-07-1401:54:13
112019/07/15Sith Neth Asapuwa 2019 07 1401:49:15
122019/07/14 Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 33 - Dhamma sermon Bana 3300:52:57
132019/07/13පූජ්‍ය ගලිගමුවේ ඥානදීප හිමි2019 07 13දම්සක් නද සදහම් ධර්ම දේශනාව සිරස Fm නාලිකාවේ බැතිබර විකාශනයකි .00:44:43
142019/07/13සජීව සූත්‍රධර්ම දේශනාව Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero 2019-07-1300:48:28
152019/07/12පූජ්‍ය ගලිගමුවේ ඤාණදීප හිමි2019 07 05චෛත්‍යය කඨින පිංකම් 5 දානශාලාවක් කරවූ පුද්ගලයාට ඇති වූ ද්වේශය00:51:33
162019/07/11Galigamuwe gnanadeepa thero _Malabe01:01:55
172019/07/11වසර 55ක් අසුචි අනුභව කළ ජම්බුක මහ රහතන් වහන්සේ Ven. Galigamuve Gnanadeepa thero (2019 - 07 - 10)00:51:56
182019/07/11Galigamuwe Gnanadeepa Thero - පව් කරන අයටමයි හරියන්නේ ? - ගලිගමුවේ ඥාණදීප ස්වාමින් වහන්සේ00:47:53
192019/07/11 Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 32 - Dhamma sermon Bana 3200:52:21
202019/07/10 Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 31 - Dhamma sermon Bana 3100:53:51
212019/07/10කර්මය ගැන නිතර සිතන්න Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero 2019-07-1000:48:56
222019/07/09 Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 30 - Dhamma sermon Bana 3000:51:19
232019/07/08සිත් නෙත් අසපුව 2019 07 07 පූජ්‍ය ගලිගමුවේ ඤාණදීප හිමි සුචිලෝම යක්ෂයාගේ කථාව ඇසුරෙන්01:47:32
242019/07/07Sith Neth Asapuwa 2019 07 0701:52:19
252019/07/06පූජ්‍ය ගලිගමුවේ ඤාණදීප හිමි 2019 07 03 මෙත්තාවලෝකනය සදහම් ධර්ම කතිකාව colombo Tv නාලිකාවේ විකාශනයකි00:31:03
262019/07/06පූජ්‍ය ගලිගමුවේ ඤාණදීප හිමි 2019 07 06 දම්සක්නද සදහම් ධර්ම දේශණාව සිරස fm නාලිකාවේ බැතිබර විකාශනයකි00:35:35
272019/07/06චෛත්‍යක්,කඨින පිංකම් 5ක්, දානශාලාවක් කරවූ පුද්ගලයාට ඇතිවූ ද්වේශය Galigamuve Gnanadeepa tero 2019-7-500:51:51
282019/07/05Galigamuwe Gnanadeepa Thero - දිව්‍යලෝකයට යන්න දේවානුස්සතිය වඩන්න - ගලිගමුවේ ඥාණදීප ස්වාමින් වහන්සේ00:47:14
292019/07/05Ven. Galigamuwe Gnanadeepa Thero 2019-07-0500:43:42
302019/07/05 Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 29 - Dhamma sermon Bana 2901:03:09
312019/07/04සංසාර හතුරා අපෙන් පලි ගන්න අපේ ස්වාමියා, බිරිඳ, දරුවා වෙලා එන්න පුළුවන් 30-06-201900:51:35
322019/07/03ඔබ මෙච්චර කාලයක් ආටානාටි පිරිතට බයෙන්ද හිටිය බුද්ද දේසනා කාවත් කරන්න නෙවෙයි තියෙන්නෙ අහන්න00:20:00
332019/07/03මරණය ගැන මැරෙන්න කලින් දැනගත යුතු දේ galigamuwe gnanadeepa himi ගේ වටිනා ධර්ම දේශණය00:19:52
342019/07/03මිනිසුන්ගේ ආයුෂ අවුරුදු 10ට අඩුවෙන හැටි galigamuwe gnanadeepa thero bana deshana100:13:29
352019/07/02 Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 28 - Dhamma sermon Bana 2801:01:43
362019/07/01වෛරය ක්‍රෝධය නිසා අපේ ජීවිතයට වෙන හානිය 2019 06 30 සිත් නෙත් අසපුව පූජ්‍යපාද ගලිගමුවේ ඤාණදීප හිමි01:47:00
372019/07/01Sith Neth Asapuwa 2019 06 3001:55:57
382019/06/30 Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 27 - Dhamma sermon Bana 2700:53:30
392019/06/30 Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 26 - Dhamma sermon Bana 2600:54:46
402019/06/30 Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 25 - Dhamma sermon Bana 2501:03:22
412019/06/29 Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 24 - Dhamma sermon Bana 2400:38:35
422019/06/29පූජ්‍ය ගලිගමුවේ ඤාණදීප හිමි 2019 06 29 දම්සක් නද සදහම් ධර්ම දේශණාව සිරස fmනාලිකාවේ බැතිබර විකාශනයකි00:45:46
432019/06/27සිහිය දියුණු කරන ක්‍රම කෙනෙකුගේ සිහිය දියුණු කරන කොට එය ඉන්ද්‍රියක් බවට පත් වෙනවා එය සති ඉන්ද්‍රිය..00:53:08
442019/06/27සාරිපුත්ත මහා රහාතන් වහන්සේ මානා සිහියෙන් මේ සංසාරේ අත් හැරිය දේ බලන්න00:44:48
452019/06/27 Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 23 - Dhamma sermon Bana 2300:47:18
462019/06/24Sith Neth Asapuwa 2019 06 2301:47:27
472019/06/24පූජ්‍ය ගලිගමුවේ ඤාණදීප හිමි 2019 06 23 සිත් නෙත් අසපුව01:46:39
482019/06/23ඔබ බණ අහන්න අකමැති කෙනෙක්ද මේ ධර්ම දේසනාව ඔබ අහන්න ඔබ බණ අහන්න කැමති කෙනෙක් වේවී අනිවාර්යයෙන්ම00:52:39
492019/06/23මේ බුද්ධ සාසනයට සක්‍රදේවියන්ගෙන් ලැබෙන උපකාර පිං කරන අයට ලැබෙන උපකාර සාදූ සාදූ සාදූ00:51:59
502019/06/22පව් පලදෙන හැටි - ගලිගමුවේ ඥාණදීප ස්වාමින් වහන්සේ00:52:27
512019/06/22සිරස FM දම්සක් නද 2019/06/2200:44:14
522019/06/22පූජ්‍ය ගලිගමුවේ ඤාණදීප හිමි 2019 06 22 දම්සක් නද සදහම් ධර්ම දේශණාව සිරස fm බැතිබර විකාශනයකි00:44:14
532019/06/21Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 22 - Dhamma sermon Bana 2200:52:42
542019/06/21METHTHAWALOKANAYA | VEN GALIGAMUWE GNANADEEPA THERO | 2019.06.19 | EP 2700:28:42
552019/06/21METHTHAWALOKANAYA | VEN GALIGAMUWE GNANADEEPA THERO | 2019.06.12 | EP 2600:55:54
562019/06/19කුඩු ගහන තරුණයෙක් කිව්ව හදවතට දැනෙන කතාව Galigamuwe Gnanadeepa Thero Dharma Deshana 201901:01:57
572019/06/19පුජ්‍යපාද ගලිගමුවේ ඤාණදීප හිමි 2019 06 19 මෙත්තාවලෝකනය සුමදුර සදහම් ධර්ම කතිකාව00:57:04
582019/06/19බුදු කෙනෙක් පහල වීම ඉතාමත් දුර්ලභයි අපි ගොඩක් වසනා වන්තයි මේ කාලේ ධර්ම නිතරම ඇහෙනවා00:46:27
592019/06/19Galigamuwe Gnanadeepa Thero - නින්දා අපහාස කර්ම විපාක දුන් සැටි - ගලිගමුවේ ඥාණදීප ස්වාමින් වහන්සේ00:45:39
602019/06/18Galigamuwe Gnanadeepa Thero Sith Neth Asapuwa | 2019-06-1600:18:41
612019/06/18Swetha Puja 2019 06 16 Part 201:47:14
622019/06/18සිත් නෙත් අසපුව2019 06 16පොසොන් පුන් පොහෝදා පුජ්‍ය ගලිගමුවේ ඤාණදීප හාමුදුරුවන්ගේ සමුදුර ධර්ම දේශනාව00:54:04
632019/06/18ඔබට කෝටී ප්‍රකෝටී ගණන් ධනය තිබ්බත් හුස්ම ටික ගියාට පස්සේ අයෙත් එක ලැබෙන්නේ නැහැ00:55:59
642019/06/18පිරිසිඳු ජලයේ ඇසට නොපෙනෙන පනුවන්,බිත්තර,ජීවීන් දිවැසින් දුටුවොත් (2019-06-17) ගලිගමුවේ ඤාණදීප හිමි00:48:58
652019/06/17Ven. Galigamuwe Gnanadeepa Thero 2019-06-1700:46:27
662019/06/17පූජ්‍ය ගලිගමුවේ ඤාණදීප හිමි 2019 06 16 සදහම් ධර්ම දේශනාව බෞද්ධයා නාලිකාවේ බැතිබර විකාශනයකි00:53:40
672019/06/17Galigamuwe Gnanadeepa Thero - පව් පලදෙන හැටි - Sins - ගලිගමුවේ ඥාණදීප ස්වාමින් වහන්සේ00:52:16
682019/06/17පූජ්‍ය ගලිගමුවේ ඤාණදීප හිමි 2019 06 15 දම්සක් නද ධර්ම දේශනාව සිරස fm බැතිබර විකාශනයකි00:44:08
692019/06/16Poson Poya Day Bana Dharma Deshanawa - Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero - Sermon 2100:48:42
702019/06/16Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 20 - Dhamma sermon Bana 2000:41:03
712019/06/16මහරහත් සුමන සාමණේරයන් වහන්සේ ඉතාමත් ඍධීමත්.ආරාධනා ගල උඩට නැගල සියළු යක්ෂ,දෙවි00:41:50
722019/06/16Galigamuwe Gnanadeepa Thero || 16-06-2019 | පොසොන් පොහෝ දින ධර්ම දේශනය00:54:58
732019/06/16Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero || 15-06-201900:44:09
742019/06/15අද සමහරු ඉන්නවා සිල් ගන්නේ මේකප් දාගෙන, සුදු ඇඳුමට ගැලපෙන්න ආභරණ දාගෙන, සිල්ගන්න ආවත් ඒ..00:44:21
752019/06/14සිංහල බෞද්ධ අපි මොන තරම් වාසනාවන්ත පිං බිමකද ඉපදීලා තියෙන්නෙ කියලා මේ ධර්ම දේසනාව අහන්න01:37:37
762019/06/13Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 19 - Dhamma sermon Bana 1900:48:38
772019/06/12RUWANWALI MAHA SAYA WANDANA00:53:18
782019/06/12පූජ්‍ය ගලිගමුවේ ඤාණදීප හිමි 2019 06 12මෙත්තාවලෝකනය සදහම් ධර්ම කතිකාව colomboටීවී නාලිකාවේවිකාශනයකි00:55:17
792019/06/09Sith Neth Asapuwa 2019 06 0901:48:14
802019/06/09සිත් නෙත් අසපුව 2019 06 09 සදහම් ධර්ම දේශනාව හා ධර්ම සාකච්ඡාව නෙත් fm නාලිකාවේ බැතිබර විකාශනයකි01:42:53
812019/06/09සතර සතිපට්ඨානය Most Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:46:57
822019/06/08දුටුගැමුණු රජුගේ කතා පුවත Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:48:44
832019/06/08Galigamuwe Gnanadeepa Thero ආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගය කිමත්ථිය සුත් රය සහ කුසල ස00:52:38
842019/06/08පූජ්‍ය ගලිගමුවේ ඤාණදීප හිමි 2019 06 03 දේව බැල්ම නොලැබෙන විට ලොව සිදුවන විපත් සදහම් ධර්ම දේශනාව00:50:13
852019/06/06අචින්ත්‍ය බුදු ගුණ ගැන යමෙක් පැහැදෙනවා නම් ඒ කෙනාට ලැබෙන ආනිසංස අනන්තයි. සීමාවක් කියන්න බැහැ00:54:22
862019/06/05Galigamuwe Gnanadeepa Thero - කේන්තියට වරදක් කලත් - Kentiyata Waradak Kalath00:46:19
872019/06/05Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 18 - Dhamma sermon Bana 1800:54:08
882019/06/04දේව බැල්ම නොලැබෙන විට ලොව සිදුවන මහා විපත් (2019 - 06 - 03) පූජ්‍ය ගලිගමුවේ ඤාණදීප හිමි00:50:13
892019/06/03පූජ්‍ය ගලිගමුවේ ඤාණදීප හිමි2019 06 03 ඇමරිකාවේ ලොස් ඇන්ජලීස්නුවර ලංකාරාම විහාරයේ පැවැති ධර්ම දේශනාව01:00:40
902019/06/03Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero මාර බලවේගය පිළිබඳව විමසුමක්01:23:27
912019/06/03Ven. Galigamuwe Gnanadeepa Thero 2019-06-0300:49:52
922019/06/03පූජ්‍ය ගලිගමුවේ ඤාණදීප හිමි 2019 06 01කොතනක කොහොම මැරුණත් සුගතියට යාමට වැඩිය යුතු ධර්ම කරුණු පහක්00:52:10
932019/06/02කොතනක, කොහොම මැරුණත් සුගතියක යාමට වැඩිය යුතු ධර්ම 5ක් (2019 - 06 - 01) පූජ්‍ය ගලිගමුවේ ඤාණදීප හිමි00:52:47
942019/06/02ගලිගමුවේ ඥානදීප ස්වාමීන් වහන්සේ මරණ සතිය පිළිබඳ දේසනාව00:48:44
952019/06/02අපිට නොපෙනන බලවේග වලින් අපිට කරන බලපෑම්, ගුරුකම් වලට ගියා කියන්නේ පාතාලයේ පිහිට පැතුවා හා සමානයි00:54:49
962019/06/01ඔබ ඔබේ හිත විස්වාස කරන්න එපා ඔය හිත අපිව කොයිතරම් අපායේ යවලා ඇතිදහිතන්න මොහොතක්01:20:33
972019/06/01Ven. Galigamuwe Gnanadeepa Thero 2019-06- 0100:48:44
982019/05/31ඔබ නිතරම ධර්ම දේසනා අහන කෙනෙක් නම් අනිවාර්යයෙන් මේ දේසනාව අහන්න subscribe කරන්න00:49:24
992019/05/31පූජ්‍ය ගලිගමුවේ ඤාණදීප හිමි2019 05 26 ඇමරිකාවේ නිව්යෝක් බෞද්ධ විහාරයේ පැවැත්වූ සදහම් ධර්ම දේශනාව01:32:43
1002019/05/31පූජ්‍ය ගලිගමුවේ ඤාණදීප හිමි2019 05 28 ඇමරිකාවේ නිව්යෝක් බෞද්ධ විහාරයේ පැවැත්වූ සුමුදුර ධර්ම දේශනාව00:57:33
1012019/05/29පුජ්‍යපාද ගලිගමුවේ ඤාණදීප හිමි 2019 05 2701:05:43
1022019/05/28Galigamuwe Gnanadeepa Thero - මරණ සිත් - Killer Minds - ගලිගමුවේ ඥාණදීප ස්වාමින් වහන්සේ00:46:50
1032019/05/27☸️ Sith Neth Asapuwa 2019 05 26 Gnanadeepa Himi | අනන්ත වූ බුදු ගුණ01:39:42
1042019/05/26Sith Neth Asapuwa 2019 05 2601:46:36
1052019/05/25ඔබ හොඳ යහපත් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන් නමුත් අමුනුස්ස බල පෑම් මත අපේ ජිවිතවලට ලොකු හානියක් වෙන්න පුළුවන්.01:01:10
1062019/05/24BUDHU BANA00:56:15
1072019/05/24☸️ Sith Neth Asapuwa 2019 05 19 Gnanadeepa Himi | ශ්‍රී සම්බුද්ධ පරිනිර්වාණය01:42:38
1082019/05/24Galigamuwe Gnanadeepa Thero Sith Neth Asapuwa 2018 07 01 සම්මා දිට්ඨි සුත්‍රය 1 කොටස YouTube01:44:20
1092019/05/24Galigamuwe Gnanadeepa Thero Sith Neth Asapuwa 2018 07 01 සම්මා දිට්ඨි සුත්‍රය 1 කොටස01:44:20
1102019/05/24galigamuwe gnanadeepa thero bana 2018 YouTube00:19:52
1112019/05/24Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero 2018 04 29 11 30AM00:54:46
1122019/05/24Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero 2018 04 29 11 30AM YouTube 200:54:47
1132019/05/24Galigamuwe Gnanadeepa Thero Damsak Nada 2018 05 26 YouTube 200:43:26
1142019/05/23Galigamuwe Gnanadeepa Thero - සසර පින් - Sasara Pina - ගලිගමුවේ ඥාණදීප ස්වාමින් වහන්සේ00:47:12
1152019/05/22Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 17 - Dhamma sermon Bana 1700:27:32
1162019/05/22ඔබ මේ ආත්මේ ගොඩක් සැප විදින කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන් ඔබ ඒ විදින්නෙ පෙර කරපු කුසල් නිසා නිතර පිං කරන්න00:49:34
1172019/05/22සසර ගමනේ රැස් කර ගත හැකි සැබෑ නිධාන ven. galigamuwe gnanadeepa00:52:35
1182019/05/21පුජ්‍යපාද ගලිගමුවේ ඤාණදීප හිමි 2019 05 21 සදහම් ධර්ම දේශනාව බෞද්ධයා නලිකාවෙ නාලිකාවෙ බැතිබර විකාශනය00:49:34
1192019/05/21ලොව්තුරු සම්මා සම්බුදු පියානන්ගේ ගුණ සත්‍යයෙන් සෑමට සෙත සැලසේවා01:43:20
1202019/05/21Ven. Galigamuwe Gnanadeepa Thero 2019- 05- 2100:45:31
1212019/05/21Meth Tv | Meththawalokanaya | Galigamuwe Gnanadeepa Thero | 2019.05.1501:03:26
1222019/05/21Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 16 - Dhamma sermon Bana 1600:26:31
1232019/05/20දින 7කට රජමක ලැබුනු ඇමතියා කරපු දේ ගැන galigamuwe gnanadeepa himi කිව්ව අපූරු කතාව00:16:05
1242019/05/20පුජ්‍යපාද ගලිගමුවේ ඤාණදීප හිමි 2019 05 11 සදහම් ධර්ම දේශනාව කලම්බු ටීවී නාලිකාවේ බැතිබර විකාශනයකි00:59:53
1252019/05/20කෙනෙක් ඔබේ මුණටම බැන්නොත් ඔබ කල යුතු දේ මෙන්න | BANA TODAY00:15:01
1262019/05/19සිත් නෙත් අසපුව 2029 05 19 පූජ්‍ය ගලිගමුවේ ඤාණදීප හිමි සදහම් ධර්ම නෙත් fm නාලිකාවේ බැතිබර විකාශනයකි01:43:20
1272019/05/19ධාතූන් වහන්සේලා ගැන ඔබ නොදත්දේ2019 05 17පූජ්‍ය ගලිගමුවේ ඤාණදීප හිමි මෙත්තාවලෝකනයcolomboටීවී විකාශනය00:58:20
1282019/05/19Sith Neth Asapuwa 2019 05 1901:47:37
1292019/05/19Meth Tv | Meth Buddhabhi Wandana | Galigamuwe Gnanadeepa Himi | 2019.05.1101:00:18
1302019/05/18පුජ්‍යපාද ගලිගමුවේ ඤාණදීප හිමි2019 05 18වෙසක් පුන්පෝදා ධර්ම දේශනාවcolombo ටීවී නාලිකාවේවිකාශනයකි01:00:07
1312019/05/18Vesak Poya Day Bana Dharma Deshanawa - Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero - Dhamma sermon Bana 1500:45:07
1322019/05/18පුජ්‍යපාද ගලිගමුවේ ඤාණදීප හිමි 2019 05 18සදහම් ධර්ම දේශනාව කළම්බු ටීවී නාලිකාවේ බැතිබර විකාශනයකි00:52:58
1332019/05/18වෙසක් පුන් පොහෝදින ධර්ම දේශනාව Ven. Galigamuwe Gnanadeepa Thero 2019-05- 1800:46:59
1342019/05/17ඔබ දන්නෙද මේ ලොව ආමාරුම දේ දන් දෙන එක ඔබ ලග කොච්චර තිබුනත් තව කෙනෙකූට දෙන්න ඔබ කැමතිද සිත්න්න යමක්00:52:57
1352019/05/17ඔබ නිතරම උත්සහා කරන්න උතුම් සීලයක හිත පිහිට ගන්න00:58:14
1362019/05/15Galigamuwe Gnanadeepa Thero - Sith Neth Asapuwa 2019-05-0501:48:34
1372019/05/15දේව_දූත_සුත්‍රය00:51:59
1382019/05/14පුජ්‍යපාද ගලිගමුවේ ඤාණදීප හිමි2019 0t5 12 සදහම් ධර්ම දේශනාව colombo ටීවී නාලිකාවේ බැතිබර විකාශනයකි01:00:20
1392019/05/14අකුසල් කර කර ඇයි තවත් මේ සංසාර ගමන ඔබ විසින්ම දිග්කර ගන්නේ00:49:15
1402019/05/13Nagarupama Sutharaya | Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:35:44
1412019/05/13පුජ්‍යපාද ගලිගමුවේ ඤාණදීප හිමි 2019 05 12 දානයන් අතර උතුම්ම දානය ධර්ම දානයයි ඔබත් දායකත්වය ලබා දෙන්න00:01:18
1422019/05/13☸️ Sith Neth Asapuwa 2019 05 11 Gnanadeepa Himi | ලෝකයම ඇවිස්සී තිබුනත් ඔබ නිවුණු කෙනෙක් විය යුතුයි01:44:17
1432019/05/13Sith Neth Asapuwa 2019 05 1201:48:02
1442019/05/13Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero - සත්වයාට යහපත සහ අයහපත පිණිස හෙතුවන සිත00:47:23
1452019/05/12සිත් නෙත් අසපුව2019 05 12 වන්දනීය පූජනීය ගලිගමුවේ ඥානදීප හිමි නෙත් එෆ් එම් නාලිකාවේ බැතිබර විකාශනයකි01:35:29
1462019/05/12පුජ්‍යපාද ගලිගමුවේ ඤාණදීප හිමි2019 05 11දම්සක් නද සදහම් ධර්ම දේශනාව සිරස fmනාලිකාවේ බැතිබර විකාශනයකි00:42:01
1472019/05/11Ven. Galigamuwe Gnanadeepa Thero 2019-05-1100:49:15
1482019/05/11Galigamuwe Gnanadeepa Thero - සෝන මහ රහතන් වහන්සේ - Sona Maharahatan Wahanse00:47:52
1492019/05/10පසළොස්වක පොහොය දිනයන්ට සතර වරම් දෙවියන් මිනිස් වෙස් අරගෙන මනුෂ්‍ය ලෝකයේ සැරි සරනවා 05-05-201900:55:09
1502019/05/10Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero - සුගතෝ වාදය00:52:23
1512019/05/09මේ වෙසක් පෝය ප්‍රතිපත්ති පුජා පවත්වා තෙමගුල සිහි කරන්න ඔබ ඇසිය යුතු දේසනාවක්00:58:17
1522019/05/09Galigamuwe Gnanadeepa Thero - දෙවියෝ - Gods - ගලිගමුවේ ඥාණදීප ස්වාමින් වහන්සේ00:51:19
1532019/05/09පුජ්‍යපාද ගලිගමුවේ ඤාණදීප හිමි 2019 05 08 මෙත්තාවලෝකනය ප්‍රතිපත්ති පූජාවට මුල්තැන දෙමු colomboටීවී00:58:17
1542019/05/08Galigamuwe Gnanadeepa Thero - Sith Neth Asapuwa 2019-04-2801:39:28
1552019/05/07පුජ්‍යපාද ගලිගමුවේ ඥානදීප හිමි2019 06 07 සදහම් ධර්ම දේශනාව බෞද්ධයා නාලිකාවේ බැතිබර විකාශනයකි00:50:59
1562019/05/07☸️ Sith Neth Asapuwa 2019 05 05 Gnanadeepa Himi | කල කෝලාහල වලදී නොපෙනෙන බලවේගවල ක්‍රියාත්මක වීම01:47:10
1572019/05/07වීනාවේ තත් බුරුලට හෝ තදට ඇති තාක් තනුව නොවැයේ (2019 - 05 - 06) පූජ්‍ය ගලිගමුවේ ඤාණදීප හිමි00:51:09
1582019/05/06ශීල සුව අරණ - Seela Suwa Arana Buddhist Health Care Monastery - Danamaya Pinkama01:03:23
1592019/05/06සිත් නෙත් අසපුව2019 05 05පූජ්‍ය ගලිගමුවේ ඥානදීප හිමි ධර්ම දේශනාව නෙත් එෆ් එමනාලිකාවේ බැතිබර විකාශනය01:46:24
1602019/05/06Ven. Galigamuwe Gnanadeepa Thero 2019-05-0600:49:02
1612019/05/06Sith Neth Asapuwa 2019 05 0501:48:34
1622019/05/06ශීලයක් ආරක්ෂා කරන අයට එලොවත් මෙලොවත් ලැබෙන සැනසීම රැක වරණය බලන්න ඔබ හිතන්න ඒ ගැන නිතර සිහිපත් කරන්න.00:54:09
1632019/05/05පූජ්‍ය ගලිගමුවේ ඤාණදීප හිමි 2019 05 05 සුමුදුර සදහම් ධර්ම දේශනාව බෞද්ධයා නාලිකාවේ බැතිබර විකාශනයකි00:49:23
1642019/05/05Sadaham sawana - යුධ ගැටුම් ඇතිවිට අමනුශ්‍ය හැසිරීම - පූජණීය ගලිගමුවේ ඥානදීප ස්වාමීන් වහන්සේ00:56:26
1652019/05/05Galigamuwe Gnanadeepa Thero - Damsak Nada 2019-04-2700:42:22
1662019/05/04පූජ්‍ය ගලිගමුවේ ඤාණදීප හිමි 2019 05 04 සදහම් ධර්ම දේශනාව බෞද්ධයා නාලිකාවේ බැතිබර විකාශනයකි00:54:09
1672019/05/03ඔබ වහන්සේ මතු බුදු වන්නෙනම් මං ඔබ වහන්සේගේ අග්‍ර උපස්තායක වෙන්න පාරමිතා පුරන්නම්00:52:10
1682019/05/03Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 14 - Dhamma sermon Bana 1401:20:40
1692019/05/02ශ්‍රී ලංකික අපි මේ වසරේ වෙසක් සැමරුම ප්‍රතිපත්ති පුජා පවත්ව තෙමගුල සිදු කරමු.01:00:13
1702019/05/02දැනගෙන කරත් නොදැන කරත්, හිනා වේවි කරත්,සතුටින් කරත් අකුසලය අකුසලයක්මයි00:40:39
1712019/05/02ද්වේශයෙන් මැරෙන කෙනා උපදින්නේ අපායෙමයි.කල්ප ගණන් සසරේ කරපු පවු ගෙවන්න වෙනවා 28-04-201900:55:35
1722019/05/02Galigamuwe Gnanadeepa Thero - Dabbamallaputta maha rahatan wahanse00:48:02
1732019/05/01පූජ්‍ය ගලිගමුවේ ඤාණදීප හිමි2019 05 01මෙත්තාවලෝකනයven Galigamuwe ganadeepa himi colomboටීවී විකාශනයකි01:00:12
1742019/04/30Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 13 - Dhamma sermon Bana 1300:28:26
1752019/04/30☸️ Sith Neth Asapuwa 2019 04 28 Gnanadeepa Himi | වෛරය ද්වේශය වෙනුවට කරුණාව මෛත්‍රිය පතුරවමු !01:40:09
1762019/04/29Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 12 - Dhamma sermon Bana 1200:29:31
1772019/04/29සිත් නෙත් අසපුව 2019/04/28 අපේ ජිවිතෙ නැති කර ගන්නෙ අපි විසින්මයි01:47:00
1782019/04/29සිත් නෙත් අසපුව2019 04 28 ආරක්ෂක හේතුමත මැයි මාසය සංවිධානය කර ධර්මදේශනාවන් සියල්ලක්ම අවලංගු කර ඇත01:45:40
1792019/04/29Sith Neth Asapuwa 2019 04 2801:47:00
1802019/04/28පූජ්‍ය ගලිගමුවේ ඤාණදීප හිමි2019 04 27 වෛරයෙන් වෛරය නොසන්සිදේ'' දම්සක් නද සිරස fm නාලිකාවේ විකාශනයකි00:43:06
1812019/04/28යුද්දය නිමා උනු පසු ටික කලකින් අපේ රණවිරුවන් හැමොටම අමතක වී ගියා නමුත් ගලිගමුවේ ඥානදිප ස්වාමීන්වහන්ස01:01:29
1822019/04/27මෙතාවලෝකනය ගලිගමුවේ ඥානදිප ස්වාමීන්වහන්සේ අපි අපේ ජිවිතට මේ ධර්මය ගලප ගන්නෙ කෙසේද00:57:20
1832019/04/27Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 11 - Dhamma sermon Bana 1100:53:36
1842019/04/23ගලිගමුවේ ඥානදිප ස්වාමීන්වහන්සේ මීට වසර කීපයකට පෙර බුදුන් වහන්සේගේ ශ්‍රී පාද පිහිටි ස්ථාන දේසනාව 00:58:40
1852019/04/21අපි මේ සංසාර ජිවිතෙ කෙලෙවරක් හොය ගන්නෙ කෙසේද00:51:12
1862019/04/20යම්කිසි කෙනෙක් බුද්ධ රත්නයට ධම්ම රත්නයට සංඝ රත්නයට ගරහන්නේනම් ඔහුට ආනිවාරෙ ඒ විපාක ඔහු පසු පස එනවා00:48:31
1872019/04/19විසාකා මහා උපාසිකාව බුදුන් වහන්සේගේන් ඉල්ලු වර අට ධර්ම දානය පිනිස shear කරන්න01:01:31
1882019/04/19Galigamuwe Gnanadeepa Thero - සාරිපුත්ත මහා රහතන් වහන්සේගේ ප්‍රාර්ථනා00:44:48
1892019/04/18පූජ්‍ය ගලිගමුවේ ඤාණදීප හිමි2019 04 17ven Galigamuwe ganadeepa himi බෞද්ධයා නාලිකාවේ බැතිබර විකාශනයකි00:52:19
1902019/04/18පූජ්‍ය ගලිගමුවේ ඤාණදීප හිමි2019 04 16 ven Galigamuwe ganadipa himi බෞද්ධයා නාලිකාවේ බැතිබර විකාශනයකි00:51:12
1912019/04/182019 - 04 - 17 පූජ්‍ය ගලිගමුවේ ඤාණදීප හිමි - Ven Galigamuve Gnanadeepa thero00:52:30
1922019/04/18Galigamuwe Gnanadeepa Thero - Sith Neth Asapuwa 2019-04-1401:38:17
1932019/04/18පූජ්‍ය ගලිගමුවේ ඤාණදීප හිමි2019 04 17මෙත්තාවලෝකනය මහා මංගල සූත්‍රයඇසුරෙන් කලම්බු ටීවී බැතිබර විකාශනය01:01:31
1942019/04/17Ven. Galigamuwe Gnanadeepa Thero 2019-04-1700:45:06
1952019/04/172019 - 04 - 16 පූජ්‍ය ගලිගමුවේ ඤාණදීප හිමි - Ven Galigamuve Gnanadeepa thero00:51:23
1962019/04/16පූජ්‍ය ගලිගමුවේ ඤාණදීප හිමි 2019 04 15 pujya Galigamuwe ganadeepa Himi colombo ටීවී නාලිකාවේ විකාශනය00:45:08
1972019/04/16ඔබ ඔබේ දෙමාපියන්ට සහා ඔබ වටා ඉන්න අයට දීයයුතු හොඳම දේ ධර්මයි අනන්ත බුදුගුණ බලෙන් සැමට යහපතක් වේවා01:16:41
1982019/04/15පූජ්‍ය ගලිගමුවේ ඤාණදීප හිමි 2019 04 11 සුමදුර සදහම් ධර්ම දේශනාව කලම්බු tv01:16:41
1992019/04/15සිත් නෙත් අසපුව2019 04 14පූජ්‍ය ගලිගමුවේ ඤාණදීප හිමිpujya Galigamuwe ganadeepa Himi neth fm විකාශනය01:38:11
2002019/04/15Sith Neth Asapuwa 2019 04 1401:41:12
2012019/04/15☸️ Sith Neth Asapuwa 2019 04 14 Gnanadeepa Himi | ලැබුවා වූ නව වසර සුභ නව වසරක් කරගන්නා ආකාරය01:38:42
2022019/04/13මේ ධර්ම දෙසනාව හොඳින් ශ්‍රණය කරන්න ඔබ හිතන්න ඔබ කොහොම කෙනෙක්ද ජිවිතෙ හදා ගත යුත්තේ කුමක්ද.00:43:39
2032019/04/12පූජ්‍ය ගලිගමුවේ ඤාණදීප අපේ හාමුදුරුවන් වහන්සේගේ සිංහල දෙමළ අලුත් අවුරුද්දේ සුභපැතුම් 2019 04 1200:04:38
2042019/04/12පූජ්‍ය ගලිගමුවේ ඤාණදීප හිමි2019 04 11pujya Galigamuwe ganadeepa Himi බෞද්ධයා නාලිකාවෙ බැතිබර විකාශනය00:53:16
2052019/04/122019 - 04 - 11 පූජ්‍ය ගලිගමුවේ ඤාණදීප හිමි - Ven Galigamuve Gnanadeepa thero00:53:49
2062019/04/11පූජ්‍ය ගලිගමුවේ ඤාණදීප හිමි2019 04 10pujya Galigamuwe Ganadeepa Himi මෙත්තාවලෝකනය සදහම් ධර්ම කතිකාව00:57:30
2072019/04/10අවුරුද්දේ ආශිර්වාදය කියන්නේ මොකද්ද, වෙසක් පොහොය දවසේ ඔබ ඔබේ පන්සලේ සිල් ගන්න00:41:36
2082019/04/10Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero 2019 04 10 16 00 The Buddhist TV ගලිගමුවේ ඤාණදීප ස්වාමීන්ද්‍රයාණන00:53:27
2092019/04/10මරණය සිදු වන ආකාරය Galigamuwe Gnanadeepa Thero සුමදුර ධර්ම දේශනාව00:30:30
2102019/04/10Ven. Galigamuwe Gnanadeepa Thero 2019-04-1000:43:39
2112019/04/10Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:51:06
2122019/04/10දුස්සීල කෙනෙක්ට සහා සීල්වත් කෙනෙකුට සමාජයේ තියෙන්නෙ කොයි වගේ තැනක්ද.00:46:08
2132019/04/08සිත් නෙත් අසපුව2019 04 07 පූජ්‍ය ගලිගමුවේ ඤාණදීප හිමි01:41:51
2142019/04/08පූජ්‍ය ගලිගමුවේ ඤාණදීප හිමි2019 04 07Pujya galigamuwe ganadeepa himiදම්සක් නද සිරස එෆ් එම් විකාශනයක00:44:31
2152019/04/08Galigamuwe Gnanadeepa Thero - Sith Neth Asapuwa 2019-04-0701:41:06
2162019/04/08Sith Neth Asapuwa 2019 04 0701:45:53
2172019/04/08Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:51:06
2182019/04/07පියුමතුරා බුදුරජුන් කල ශක්‍ර දෙවියන් ලෙස සිටියේ ගෞතම ශාසනයේ රට්ටපාල මහ රහතන් වහන්සේ00:57:08
2192019/04/07Galigamuwe Gnanadeepa Thero - Damsak Nada 2019-04-0700:44:41
2202019/04/07☸️ Sith Neth Asapuwa 2019 04 07 Gnanadeepa Himi | රට්ඨපාල මහරහතන්වහන්සේ01:41:46
2212019/04/06කන්තාවෝ විසාකා මහා උපාසිකාව වගෙ විය යුතුයි.00:56:16
2222019/04/05පින් කරන්නාට ලැබෙන රැකවරණය Ven Galigamuwe Gnanadeepa00:47:13
2232019/04/05Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero අපාය දෙවදූත සූත් රය00:52:44
2242019/04/05Sovan Vana Maga by Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero01:12:01
2252019/04/04Ven. Galigamuwe Gnanadeepa Thero 2019- 04-0400:51:06
2262019/04/02බුදුරජානන් වහන්සේ තුල පවතින සුවිශේෂී ඤානයන් - පුජ්‍ය ගලිගමුවේ ඤාණදීප ස්වාමීන්වහන්සේ00:53:35
2272019/04/01සිත් නෙත් අසපුව 2019 03 31 පූජ්‍ය ගලිගමුවේ ඤාණදීප හිමි01:42:02
2282019/04/01Galigamuwe Gnanadeepa Thero - Sith Neth Asapuwa 2019-03-3101:39:36
2292019/04/01Sith Neth Asapuwa 2019 03 3101:43:12
2302019/03/31☸️ Sith Neth Asapuwa 2019 03 31 Gnanadeepa Himi | අනන්ත වූ බුද්ධ ඥාණයන් පිළිබඳව01:45:25
2312019/03/31පූජ්‍ය ගලිගමුවේ ඤාණදීප හිමි 2019 03 30 Ven Galigamuwe Ganadeepa him දම්සක් නද සුමදුර ධර්ම දේශනාව00:32:15
2322019/03/30Galigamuwe Gnanadeepa Thero - Damsak Nada 2019-03-3000:32:33
2332019/03/30පූජ්‍ය ගලිගමුවේ ඤාණදීප හිමි2019 03 28 බෞද්ධයා නාලිකාවේ බැතිබර විකාශනයකි00:49:17
2342019/03/30භය නැති කිරීමට ධජග්ග සූත්‍රය යොදාගැනීම - Bana - Dharmadeshana00:50:27
2352019/03/30Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 10 - Dhamma sermon Bana 1000:46:08
2362019/03/29Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:42:21
2372019/03/292019 - 03 - 28 පූජ්‍ය ගලිගමුවේ ඤාණදීප හිමි - Ven Galigamuve Gnanadeepa thero00:49:17
2382019/03/28Ven. Galigamuwe Gnanadeepa Thero 2019-03-2800:44:59
2392019/03/27පූජ්‍ය ගලිගමුවේ ඤාණදීප හිමි2019 03 27 මෙත්තාවලෝකනය Ven Galigamuwe Ganadeepa ටීවී00:55:34
2402019/03/27අති පූජ්‍ය ගලිගමුවේ ඤාණදීප ස්වාමින්වහන්සේගේ වැඩමවීමෙන් මේ මොහොතේ බෞද්ධයා රූපවාහිනී නාලිකාවේ සජීවීව ව00:57:20
2412019/03/262019 03 23 ven Galigamuwe Ganadeepa himi Damsak Nada00:39:59
2422019/03/26ජේතවන මහා සෑ වන්දනාව2019 03 23 පූජ්‍ය ගලිගමුවේ ඤාණදීප හිමි පූජ්‍ය ගනේකන්දේ චන්දරතන හිමි ධර්ම සාකච්ඡා02:58:05
2432019/03/26Jethawana Se Radha Wandhana 2019-03-2302:49:36
2442019/03/26Galigamuwe Gnanadeepa Thero - Damsak Nada 2019-03-2300:40:13
2452019/03/26පටිච්ච සමුප්පාදය ඥානාදීප හිමි00:56:46
2462019/03/25චතුරාර්ය සත් යය පුජ් ය ගලිගමුවේ ඤාණදීප ස්වාමීන්වහන්සේ Ven Galigamuwe Gnanadeepa00:41:38
2472019/03/25පටිච්ච සමුප්පාදය Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:56:46
2482019/03/25ආත්ම 500ක වෛරය ඉවර වුන හැටි.Ven Galigamuwe Ghanadeepa Thero.පූජ්‍ය ගලිගමුවේ ඤාණදීප හිමි00:55:28
2492019/03/25ද්වේශයේ වෛරයේ ආදීනව Most Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero 01 02 201700:42:37
2502019/03/252019/03/23 අනුරාධපුර ජෙතවනාරාම පුද බිමේදී පැවති ධර්ම දෙසනාව02:49:36
2512019/03/24Sith Neth Asapuwa 2019 03 2302:49:36
2522019/03/23ජේතවන මහා සෑ වන්දනාව 2019 03 23 ජේතවන පින් බිමේ සිට කලම්බු ටීවී බැතිබර විකාශනයකි02:38:33
2532019/03/23පූජ්‍ය ගලිගමුවේ ඥානදීප හිමි2019 03 23ජේතවන මහා සෑ වන්දනාව සිත් නෙත් අසපුව Ven Galigamuwe Ganadeepa00:56:49
2542019/03/23☸️ Sith Neth Asapuwa 2019 03 23 Gnanadeepa Himi | ජේතවන සෑරද වන්දනා පිංකම02:49:26
2552019/03/22අංගුලිමාල මහ රහතන් වහන්සේ | 2019-03-22 | Neth FM | පුජ්‍ය ගලිගමුවේ ඤාණදීප හිමියන්00:56:00
2562019/03/22පූජ්‍ය ගලිගමුවේ ඤාණදීප හිමි2019 03 22 හෙට පැවැත්වෙන ජේතවන මහා සෑය වන්දනා පිළිබඳව00:04:09
2572019/03/21මැදින් පුන් පොහෝදින ධර්ම දේශනාව Ven. Galigamuwe Gnanadeepa Thero 2019-03-2000:42:06
2582019/03/21පූජ්‍ය ගලිගමුවේ ඤාණදීප හිමි2019 03 20 ven Galigamuwe Ganadeepa Himi මේත්තවලෝකනය colombo tv01:42:08
2592019/03/20Meththawalokanaya | මෙත්තාවලෝකනය විශේෂ ධර්ම සාකච්ඡාව Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero Meth Tv Live01:51:37
2602019/03/20බුදුන් වහන්සේ කෙනෙක් සාමාන වෙන්නෙ තවත් බුදුන් වහන්සේ නමකට පමණි සිත් නෙත් අසපුව 2019/03/1701:46:25
2612019/03/20මැදින් පුන් පොහෝදින ධර්ම දේශනාව Ven. Galigamuwe Gnanadeepa Thero 2019-03-2000:42:06
2622019/03/18අති පූජ්‍ය ගලිගමුවේ ඤාණදීප ස්වාමින්වහන්සේගේ වැඩමවීමෙන් මේ මොහොතේ Colombo Television රූපවාහිනී නාලිකා00:49:55
2632019/03/18අන්තඃ කල්ප විග්‍රහය.අති පූජ්‍ය ගලිගමුවේ ඤාණදීප ස්වාමින්වහන්සේ00:46:47
2642019/03/18Galigamuwe Gnanadeepa Thero - Sith Neth Asapuwa 2019-03-1701:46:25
2652019/03/18හිස ගිනිගත් කෙනෙක් ගින්න නිවන්න උත්සාහා කරන්නෙ කෙසේද ඔබත් මේ ඉපදී ඉපදී යන සංසාර ගමන නවත්තන්න උත්සාහා00:40:53
2662019/03/18පූජ්‍ය ගලිගමුවේ ඤාණදීප හිමි 2019 03 17 සිත් නෙත් අසපුව සුමදුර සදහම් ධර්ම දේශනාව නෙත් එෆ් එම්01:45:22
2672019/03/18Sith Neth Asapuwa 2019 03 1701:46:25
2682019/03/172019 03 16 ven Galigamuwe Ganadeepa him Damask Nada Sumudura sadaham Dharma Desanawa00:40:53
2692019/03/17Galigamuwe Gnanadeepa Thero - Damsak Nada 2019-03-1600:42:18
2702019/03/17☸️ Sith Neth Asapuwa 2019 03 17 Gnanadeepa Himi | අසිරිමත් බුද්ධ චරිතය01:48:27
2712019/03/17මාගේ සම්බුදු පියානන් කොපමණ කාරුණිකද උන්වහන්සේගේ උතුම් ගුණයට මාගේ නමස්කාර වේවා.00:40:09
2722019/03/16මේ හැමදේකටම හෙතුව ඉපදීම මේ දුක සහිත සංසාරේ නවන්න උත්සාහා කරන්න.00:49:38
2732019/03/15Ven. Galigamuwe Gnanadeepa Thero - Dhamma Discussion00:25:10
2742019/03/15Galigamuwe Gnanadeepa Thero - Sith Neth Asapuwa 2019-03-1001:40:45
2752019/03/15ගලිගමුවේ ඥානදිප ස්වාමීන් වහන්සේ. පිංවත් ඔබ හැමොටම උතුම් ධර්මාවබෝධ ලැබේවා00:43:09
2762019/03/14Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero ඔබ සැමට ධර්මාවබෝදය ලැබේවා !!! Meth Tv Live00:43:09
2772019/03/14මේ ධර්ම දෙසනාව ශ්‍රණය කරලා පුළුවන් තරම් shear කරන්න අපේ රණවිරුවන් වෙනුවෙන් පැවැත්වෙන මහා පිංකම00:56:42
2782019/03/13පූජ්‍ය ගලිගමුවේ ඤාණදීප හිමි 2019 03 13 මේත්තවලෝකනය Ven Galigamuwe Ganadeepa Himi Mettawalokanaya00:56:42
2792019/03/12Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero - දේශනා දේශනා බණ 9 - Dhamma sermon Bana 900:56:53
2802019/03/12Galigamuwe Gnanadeepa Thero - Damsak Nada 2019-03-0900:40:09
2812019/03/12Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero - දේශනා දේශනා බණ 8 - Dhamma sermon Bana 800:52:15
2822019/03/12Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero - ඔබ සැමට ධර්මාවබෝදය ලැබේවා !!! - Meth Tv Live00:41:54
2832019/03/11සංසාරේ පුළුවන් තරම් පිං කරන්න ඒ කරන පිණ නිවන් අරමුණු කරගෙන පිං කරන්න දවසට පුන්චි පිනක් හරි කරන්න.01:41:23
2842019/03/11Ven. Galigamuwe Gnanadeepa Thero 2019-03-1100:49:38
2852019/03/10පූජ්‍ය ගලිගමුවේ ඤාණදීප හිමි 2019 03 10 සිත් නෙත් අසපුව ven Galigamuwe Ganadeepa Himi Neth FM01:41:23
2862019/03/10යම් කෙනෙක් කියනවා නම් අපිට සැපය එපා කියල ඒ බොරු ,පංච කාමයේ ජීවත් වෙන අපි00:43:23
2872019/03/10කාට දන් දුන්නොත් ද මහත් ඵල මහානිසංස වෙන්නේ ? පින්වතුනි පුළුවන් තරම් පින්කරගන්න00:53:55
2882019/03/10Sith Neth Asapuwa 2019 03 1001:45:17
2892019/03/10අඩුම තරමේ පන්සිල් හරි අරක්ෂා කර ගන්න පුළුවන්නම් ඔබට මරණ මංචකයේ සුගතියෙ හිත පිහිට ගන්න පුළුවන් වේවි.00:56:53
2902019/03/10☸️ Sith Neth Asapuwa 2019 03 10 Gnanadeepa Himi | නිවන අරමුණු කරගෙන දන් පිංකම් කරගන්නා අයුරු01:41:14
2912019/03/10Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero. Meth Tv Live00:57:34
2922019/03/10මිරිස් අඹරනවා, පොල් ගහනවා දෙවියන් ඉස්සරහ හතුරන් විනාශ වෙන්න.ඒක එහෙමම වෙනවද?00:44:21
2932019/03/10Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero. Meth Tv Live00:53:46
2942019/03/10Galigamuwe Gnanadeepa Thero - ආලවක සූත‍්‍රය00:51:23
2952019/03/09මරණීන් පසු Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero 2016 low00:53:47
2962019/03/09Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero 2019 02 2001:04:46
2972019/03/09Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero 2017 11 1200:51:09
2982019/03/09බණ ඇසීම නිවන්මාර්ගයට දොර විවර කරනු ලබය. ගලිගමුවේ ඥානදිප ස්වාමීන් වහන්සේ00:56:10
2992019/03/08Ranaviru Upahara - Jethawana maha Sa wandana 2019 - MethTv00:00:46
3002019/03/08ඔබත් මාත් කොපමණ බණ අසා තිබුනත් එක බුද්ධ වචනයක වටිනාකම දැනගෙන හියද අවසානයේ ඔබෙ නෙතට කදුලක් උනාවි.01:10:09
3012019/03/07Meth Tv | Meth Buddhabhi Wandana | Galigamuwe Gnanadeepa Himi | EP 79 | 2019.02.1300:52:18
3022019/03/07Meth Tv | Meth Buddhabhi Wandana | Galigamuwe Gnanadeepa Himi | EP 78 | 2019.02.1200:55:16
3032019/03/06පූජ්‍ය ගලිගමුවේ හිමි 2019 03 06 මෙත්තාවලෝකනය ධර්ම කතිකාව Ven Galigamuwe Ganadeepa thero colombo TV01:09:21
3042019/03/06Mettawalokanaya | මෙත්තාවලෝකනය Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero. Meth Tv Live Stream01:10:09
3052019/03/06Meth Tv | Meth Buddhabhi Wandana | Galigamuwe Gnanadeepa Himi | EP 77 | 2019.02.1101:01:28
3062019/03/06කර්මයකින් ගැලවිලා කොහෙවත් හැංගෙන්න බැහැ තමන් කරපු කර්මය ගෙවන්න වෙනවා වෙනවාමයි00:48:11
3072019/03/06ගූථ නිරය ඉතාමත් දුර්ගන්ධයි.එහි සිටින විශාල පණුවන් සම මස් සිදුරු කර ඇට මිදුළු ආහාරයට ගන්නවා00:52:44
3082019/03/05පූජ්‍ය ගලිගමුවේ ඤාණදීප ස්වාමීන් වහන්සේ විසින් මෙහෙයවන ජේතවන සෑ රද වන්දනා 201900:04:25
3092019/03/05පූජ්‍ය ගලිගමුවේ ඥානදීප හිමි Ven Galigamuwe Ganadeepa Thero 2019 02 10 Dharma Desanawa Colombo TV00:56:53
3102019/03/05Jethawana maha Sa wandana00:04:25
3112019/03/05Jethawana maha Sa wandana00:02:00
3122019/03/05Jethawana maha Sa wandana00:01:07
3132019/03/05Jethawana maha Sa wandana 2019 01 1900:00:52
3142019/03/05METH TV | METHTHAWALOKANAYA | Galigamuwe Gnanadeepa Thero | 2019.02.0600:52:57
3152019/03/05Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 7 - Dhamma sermon Bana 700:50:49
3162019/03/05දන් දීම පහසුද? | Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:09:22
3172019/03/05Galigamuwe Gnanadeepa Thero - Sith Neth Asapuwa 2019-03-0401:43:36
3182019/03/04Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 6 - Dhamma sermon Bana 600:38:55
3192019/03/04Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:05:32
3202019/03/04Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero - අපාය ( දෙවදූත සූත්‍රය )00:52:45
3212019/03/04Sith Neth Asapuwa 2019 03 03 ven Galigamuwe Ganadeepa Thero Dewa Duta Sutraya easuren Dharma Desanaw01:43:47
3222019/03/03පූජ්‍ය ගලිගමුවේ ඤාණදීප හිමි 2019 03 03 කොළඹ බෞද්ධ මහා සම්මේලන ශාලාවේ පැවැත්වූ භාවනා වැඩසටහන01:08:19
3232019/03/03Sith Neth Asapuwa 2019 03 0301:44:25
3242019/03/03Jetawana Maha Sea wandanawa 2019 03 23 ven Galigamuwe Ganadeepa Thero pinwath oba Semata Aradana00:04:25
3252019/03/03☸️ Sith Neth Asapuwa 2019 03 03 Gnanadeepa Himi | සම්බුදු ණුවනින් දුටු බියකරු අපායේ සත්‍ය ස්වාභාවය01:46:49
3262019/03/03දන්දීම REV, GALIGAMUWE GNANADEEPA Sith Neth Asapuwa 2019 02 2401:51:21
3272019/03/03සීවලී මහරහතන්වහන්සේගේ චරිතාපදානය00:58:34
3282019/03/02සක්කාය දිට්ඨිය (භාවනා මාර්ගය 50) - Ven. Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:54:41
3292019/03/02අනාත්ම සංඥාව (භාවනා මාර්ගය 49) - Ven. Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:53:00
3302019/03/02අනිත්‍ය සංඥාව (භාවනා මාර්ගය 48) - Ven. Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:54:53
3312019/03/02මොර පිරිත ගැන - ven galigamawe gnanadeepa thero00:37:39
3322019/03/02Pujya Galigamuwe ganadeepa Thero 2019 02 08 Sumudura Sadaham Dharma Desanawa Colombo TV00:55:46
3332019/03/01Pujya Galigamuwe Ganadeepa Thero 2019 02 06 Sumudura sadaham Dharma Desanawa Colombo TV Meth TV00:52:11
3342019/03/01Meth Tv | Meth Buddhabhi Wandana | Galigamuwe Gnanadeepa Himi EP 73 | 2019.02.1000:57:22
3352019/03/01galigamuwe gnanadeepa himi bana deshana.මරණය ගැන මැරෙන්න කලින් දැනගත යුතු දේ00:19:49
3362019/03/01Meth Tv | Meth Buddhabhi Wandana | Galigamuwe Gnanadeepa Himi | EP 72 | 2019.02.0800:56:11
3372019/03/01Meth Tv | Meth Buddhabhi Wandana | Galigamuwe Gnanadeepa Himi | EP 70 | 2019.02.0600:52:28
3382019/02/28දන් දුන් වෙස්සන්තර රජුගේ දරු දෙදෙනා පියරජතුමා විසින් වස්තුව දී ජූජක බමුණාගෙන් නිදහස් කරගන්නවා01:00:20
3392019/02/28බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධාතු වන්දනා කරන්න යන අයට බැනල නිරයේ වැටුණ 84000ක්..00:46:08
3402019/02/28Ruwanweli Maha Saya | රුවන්වැලි මහා සෑ වන්දනාව Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero. Meth Tv00:51:04
3412019/02/27Ven Galigamuwe Ganadeepa Himi 2019 02 27 Jethawana Maha SeaPin Bime Sita Jetawana Maha Sea wandanawa00:05:00
3422019/02/27මරණ මංචකයේ බලවත් විය හැකි කර්ම Most Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero 30 12 2016 low00:40:58
3432019/02/26Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:27:52
3442019/02/25Galigamuwe Gnanadeepa Thero - Sith Neth Asapuwa 2019-02-2401:47:14
3452019/02/25Sirasa FM Pansil Maluwa 2019-02-10 | Galigamuwe Gnanadeepa Himi01:30:36
3462019/02/24Ven Galigamuwe Ganadeepa Thero 2019 02 24 Sith Neth Asapuwa Bakkula Maha Sea pin Bimedi Colombo TV00:44:21
3472019/02/24Sith Neth Asapuwa 2019 02 2401:51:21
3482019/02/24Ven Galigamuwe Ganadeepa Thero 2019 02 24 Sith Neth Asapuwa Bakkula Maha Sea pin Bimedi Colombo TV00:58:56
3492019/02/24☸️ Sith Neth Asapuwa 2019 02 24 Gnanadeepa Himi | සම්බුදු බවම පතා දාන පාරමිතාව පිරූ අප මහා බෝසතාණෝ01:48:07
3502019/02/23Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero 2019 02 2001:04:46
3512019/02/23Pujya Galigamuwe Ganadeepa Ape Hamuduruwan wahanse Bakkula Maha Sea pin Bime Sita 2019 02 2300:08:03
3522019/02/23Ven Galigamuwe Gandeepa Thero 2019 02 20 Sumudura Sadaham Dharma Buddhist TV01:06:21
3532019/02/222019 - 02 - 20 පූජ්‍ය ගලිගමුවේ ඤාණදීප හිමි - Ven Galigamuve Gnanadeepa thero01:06:43
3542019/02/22Galigamuwe Gnanadeepa Thero - Sith Neth Asapuwa 2019-02-1701:49:01
3552019/02/22Pujya Galigamuwe Ganadeepa Thero 2019 02 22 Bakkula Maha Sea pin Bime Sita oba Semata Aradana00:03:56
3562019/02/22Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero01:30:55
3572019/02/21Ven Galigamuwe Ganadeepa Thero 2019 02 21 Bakkula Maha Sea Datu wandana pen Bimedi obaSemata Aradana00:03:23
3582019/02/21Ven Galigamuwe Ganadeepa Thero 2019 02 20 Mettawalokanaya Sadaham Dharma Katikawa Colombo TV00:52:40
3592019/02/20Ven. Galigamuwe Gnanadeepa Thero 2019-02-2001:04:46
3602019/02/19Ven Galigamuwe Gnanadeepa (නෙත් FM ශ්වේත පුජා සජීවී වැඩසටහන)01:01:39
3612019/02/19Galigamuwe Gnanadeepa Thero - Damsak Nada 2019-02-1600:41:58
3622019/02/18Sith Neth Asapuwa 2019 02 17 ven Galigamuwe Ganadeepa Thero Sumudura sadaham Dharma Desanawa Neth FM01:44:43
3632019/02/18☸️ Sith Neth Asapuwa 2019 02 17 Gnanadeepa Himi | බුදුන්වහන්සේගේ තුන් ආකාර පරිනිර්වාණය01:43:42
3642019/02/18Sith Neth Asapuwa 2019 02 1701:49:01
3652019/02/17ගලිගමුවේ ඥාණදීප ස්වාමින් වහන්සේ-Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:52:46
3662019/02/17ගලිගමුවේ ඥාණදීප ස්වාමින් වහන්සේ-Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:48:08
3672019/02/17බුදුරජාණන් වහන්සේලාට පමණක් ආශ්චර්යය අත්භූත කරුණු 10-02-201900:53:32
3682019/02/16බක්කුල මහරහතන් වහන්සේ පිරිණිවන් පෑවේ අහසේ පළඟක් බැඳගෙන ගින්නකින් ගිතෙල් දැවිල යනවා වගේ.00:46:29
3692019/02/16seruwila mangala maha seya | සේරුවිල මංගල මහා සෑ වන්දනාව Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero.Meth Tv00:58:17
3702019/02/15Ven Galigamuwe Ganadeepa Thero Bodipujawa karana Neweridi Akaraya gena Sadaham Dharma Katikawa00:18:49
3712019/02/13Ven Galigamuwe Ganadeepa Thero 2019 02 12 Mettawalokanaya Sumudur Sadaham Dharma Katikawa Colombo TV00:53:47
3722019/02/13ගලිගමුවේ ඥාණදීප ස්වාමින් වහන්සේ-Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:52:46
3732019/02/13ගලිගමුවේ ඥාණදීප ස්වාමින් වහන්සේ-Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:48:07
3742019/02/13Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 5 - Dhamma sermon Bana 500:48:28
3752019/02/12Galigamuwe Gnanadeepa Thero - Sith Neth Asapuwa 2019-02-1001:44:21
3762019/02/12Galigamuwe Gnanadeepa Thero - Pansil Maluwa 2019-02-1001:30:55
3772019/02/12Galigamuwe Gnanadeepa Thero - Damsak Nada 2019-02-0900:41:52
3782019/02/11Sith neth Asapuwa 2019 02 10 ven Galigamuwe Ganadeepa Thero Sumudura Sadaham Dharma Desanawa Neth Fm01:43:10
3792019/02/10Sith Neth Asapuwa 2019 02 1001:50:13
3802019/02/10☸️ Sith Neth Asapuwa 2019 02 10 Gnanadeepa Himi | බුදුන් වහන්සේගේ ආශ්චර්යමත් සිදුවීම්01:45:14
3812019/02/10කටින පූජාවේ ආනිසංස පිළිබද ධර්ම දේශනාව- Ven. Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:31:35
3822019/02/10දානය ලැබිය යුත්තන් හදුනාගනිමු - Ven. Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:05:29
3832019/02/10කෙනෙක් මියගිය පසු නැවත දර්ශනය විය හැකිද?- Ven. Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:04:50
3842019/02/10Ven. Galigamuwe Gnanadeepa Thero 2019-02-0800:49:53
3852019/02/09තන්හාව නිසා සමාජ ප්‍රශ්න ඇතිවන්නෙ කෙසෙද ? - Ven. Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:10:08
3862019/02/09මලගිය අයගෙන් පිහිට ඉල්ලන්න එපා.. ඔවුනට පිහිටක් වෙන්න..- Ven. Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:52:32
3872019/02/09දුක නැවත නැවත හටගන්නෙ ඇයි ? - Ven. Galigamuwe Gnanadeepa Ther00:50:03
3882019/02/092019 - 02 - 08 පූජ්‍ය ගලිගමුවේ ඤාණදීප හිමි - Ven Galigamuve Gnanadeepa thero00:50:41
3892019/02/08Ven. Galigamuwe Gnanadeepa Thero 2019-02-0800:49:53
3902019/02/07Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 4 - Dhamma sermon Bana 400:43:33
3912019/02/07බණ ශ්‍රවනයේදී මාර්ඝඵල ලබා ගන්න පුලුවන් ක්‍රමය ගැන galigamuwe gnanadeepa himi ගේ bana දේශණය00:15:20
3922019/02/07දුටුගැමුණු රජුගේ කතා පුවත Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:48:44
3932019/02/06Ven Galigamuwe Ganadeepa Thero 2019 02 06 Danaye Anisansa Mettawalokanaya Dharma Katikawa Colombo TV00:50:56
3942019/02/06Galigamuwe Gnanadeepa Thero - Meth Sadaham 2019.02.0200:56:10
3952019/02/04Galigamuwe Gnanadeepa Thero - Sith Neth Asapuwa 2019-02-0301:49:01
3962019/02/04ත්මය කියන්නේ භවයද මොකද්ද මේ ආත්මය කියන්නේ Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:45:26
3972019/02/04මිනිසුන්ගේ ආයුෂ අවුරුදු 10ට අඩුවෙන හැටි galigamuwe gnanadeepa thero bana deshana00:13:29
3982019/02/04Mettawalokanaya | ජීවිතය හදාගමු Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero. Meth Tv00:00:32
3992019/02/04Mettawalokanaya | මෙත්තාවලෝකනය Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero. Meth Tv00:00:22
4002019/02/04මතු බුදුවන මෛත් රී බුදුන් පිළිබද සුවිශේෂී කරුණු Ven Galigamuwe Gnanadeepa Ther00:58:08
4012019/02/04බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධාතුන් වහන්සේලා පිළිබඳව Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero 0500:43:01
4022019/02/04පින් කරන්නාට ලැබෙන රැකවරණය Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero 2018 11 2100:47:13
4032019/02/04Galigamuwe Gnanadeepa Thero01:53:34
4042019/02/04Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero 2018 12 2500:41:53
4052019/02/04Ruwanwelise Wandana ven galigamuwe gnanadeepa thero 2017 04 0801:37:37
4062019/02/04රසය සොයා සොයා දිව දුවනවා..පහස සොයා සොයා කය දුවනවා.. කෙනෙක් ඉන්ද්‍රිය සංවර කරගත්තොත්..00:52:46
4072019/02/04පුළුවන් කාලයේ කෙනෙකුට පිනක් දහමක් කරගන්න හිතෙන්නේ නැත්තේ අකුසලයක් නිසාද 03-02-201900:48:07
4082019/02/04Sith Neth Asapuwa 2019 02 03 Ven Galigamuwe Ganadeepa Thero Sumudura Sadaham dharma Desanawa Neth FM01:45:58
4092019/02/03Galigamuwe Gnanadeepa Thero - Damsak Nada 2019-02-0200:42:44
4102019/02/03Ven Galigamuwe Ganadeepa Thero 2019 02 03 Colaba Bauddha Maha Sammelana salawedi(02 Dharma Desanawa)00:43:28
4112019/02/03Sith Neth Asapuwa 2019 02 0301:47:03
4122019/02/03පුළුවන් කාලයේ කෙනෙකුට පිනක් දහමක් කරගන්න හිතෙන්නේ නැත්තේ අකුසලයක් නිසාද 03-02-201900:48:07
4132019/02/03රසය සොයා සොයා දිව දුවනවා..පහස සොයා සොයා කය දුවනවා.. කෙනෙක් ඉන්ද්‍රිය සංවර කරගත්තොත්..00:52:46
4142019/02/03Ven Galigamuwe Ganadeepa Thero 2019 02 03 Dharma Desanawa coloba Buddha Maha Sammelan Salavedi(par0101:07:06
4152019/02/03☸️ Sith Neth Asapuwa 2019 02 03 Gnanadeepa Himi | අපට දෙවි රැකවරණය අහිමි වී යන අයුරු01:49:01
4162019/02/03Ven. Galigamuwe Gnanadeepa Thero 2018-12-0200:53:07
4172019/02/03දානයෙන් හොරකම කැපෙන්න කියල සමහරු හොරකම් කරලා දන් දෙනවා -සප්ත ආර්ය ධනය ධර්ම සාකච්චා 27-01-201900:45:00
4182019/02/03කාමය වරදවා හැසිරීමේ මෙලොව සහ පරලොව ලෑබෙන විපාක-Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:03:36
4192019/02/03ජීවිතේ නැති වුනත් ඉවසීම නැති කරගන්න එපා.Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero Sith Neth Asapuwa 10-06-201800:53:18
4202019/02/03Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 3 - Dhamma sermon Bana 300:54:04
4212019/02/03උපනිස සුත්‍රය පිළිබද ධර්ම දෙශනාව - Ven. Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:51:53
4222019/02/03ධර්මය දෑකිම පිළිබද ධර්ම දෙශනාව - Ven. Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:50:21
4232019/02/03කර්මය පිළිබද ධර්ම දෙශනාව - Ven. Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:55:28
4242019/02/03Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 3 - Dhamma sermon Bana 300:54:04
4252019/02/02Mettawalokanaya | දහම් දැනුමේ වටිනාකම Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero. Meth Tv Live Stream00:57:20
4262019/02/02කර්මය සහ කර්ම විපාක පිළිබද ධර්ම දෙශනාව - Ven. Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:54:09
4272019/02/02අසිරිමත් පුණ්‍ය භූමි පිළිබද ධර්ම දේශනාව-Ven. Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:43:32
4282019/02/02කාලාම සුත්‍රය(ධර්මය අධර්මය නිවැරදිව අදුනා ගන්නා මග)Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero-Kalama Sutta00:53:06
4292019/02/02Dhamma Knowledge | දහම් දැනුම Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero. Meth Tv00:00:51
4302019/02/02මෙලොවක් ඇත පරලොවක් ඇත ? | Melowak Etha Paralowak Etha Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero. Meth Tv00:00:27
4312019/02/01Destruction Of The society | සමාජ විනාශය Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero. Meth Tv00:00:27
4322019/02/01People looking for reasons | හේතු සොයන මිනිසුන් Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero. Meth Tv00:00:37
4332019/01/31බුදු ගුණ, දහම් ගුණ, සඟ ගුණ ධර්ම දේශනාව. Galigamuwe ganadeepa thero00:42:15
4342019/01/30Ven Galigamuwe Ganadeepa Thero 2019 01 30 Mettawalokanaya Jivitayata Dharmayen Denuma Colombo TV00:56:41
4352019/01/30Galigamuwe Gnanadeepa Thero - Sith Neth Asapuwa 2019-01-2701:39:21
4362019/01/29ගලිගමුවේ ඥාණදීප ස්වාමින් වහන්සේ-Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:52:30
4372019/01/29ගලිගමුවේ ඤාණදීප හාමුදුරුවන්ගේ සදහම් දේශනය.00:13:01
4382019/01/29පටිච්ච සමුද්පාදය Galigamuwe ganadeepa thero01:47:09
4392019/01/28Side effects | අතුරු ආබාද ඇති බෙහෙත් Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero. Meth Tv00:00:39
4402019/01/28Sith Neth Asapuwa 2019 01 27 pujya Galigamuwe Ganadeepa Thero Sumudura Dharma Desanawa Neth FM01:39:26
4412019/01/27Sith Neth Asapuwa 2019 01 2701:45:16
4422019/01/27☸️ Sith Neth Asapuwa 2019 01 27 Gnanadeepa Himi | සප්ත ආර්ය ධනය මගින් ධනවතෙක් වන හැටි01:39:49
4432019/01/27ඔබ කොච්චර ධනවතෙක් උනත් ඒ සල්ලි වලින් ඔබට දිව්‍යලෝක යන්න බැහැ -සප්ත ආර්ය ධනය පිළිබඳව 27-01-201900:51:38
4442019/01/27Galigamuwe Gnanadeepa Thero - Damsak Nada 2019-01-2600:42:15
4452019/01/27Sith Neth Asapuwa - 2019.01.27 - Galigamuwe Gnanadeepa Himi00:50:30
4462019/01/26Pujya Galigamuwe Ganadeepa Hamuduruwan Gena Ganekande Chandra Ratana Himiyange Kavi pelak00:00:42
4472019/01/26දෙව්ලොව ගියත්වැඩි පිරියක් ආයෙත් අපායටම වැටෙන හැටි ගැන galigamuwe gnanadeepa himi කිව්ව කතාව00:12:43
4482019/01/26Mettawalokanaya | මංගල කරුණ Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero. Meth Tv00:00:59
4492019/01/26සිත නැවතුන තැන...|00:04:47
4502019/01/25Shraddha | ශ්‍රද්ධාව යනු ? Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero. Meth Tv Live Stream01:00:21
4512019/01/25Come And See | එකොළොස් ගින්න Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero. Meth Tv00:00:40
4522019/01/25අට්ඨික සංඥාව (භාවනා මාර්ගය 07) - Ven. Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:50:40
4532019/01/25ආනාපානසති භාවනාව (භාවනා මාර්ගය 06) - Ven. Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:54:51
4542019/01/25Meth Tv | Meththawalokanaya | 2019.01.2300:56:53
4552019/01/25Meth Tv | Meththawalokanaya | 2019.01.1601:01:10
4562019/01/24Ven Galigamuwe Ganadeepa Thero2019 01 23 Silaye watinakama Meththawalokanaya Dham Katikawa ColomboTV00:58:14
4572019/01/24ඉරියාපථ භාවනාව (භාවනා මාර්ගය 05) - Ven. Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:55:50
4582019/01/24ධාතු මනසිකාරය (භාවනා මාර්ගය 04) Ven. Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:53:06
4592019/01/24කායගතාසතිය (භාවනා මාර්ගය 03) - Ven. Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:54:35
4602019/01/23kaluwara eliya galigamuwe ghanadeepa thero00:07:19
4612019/01/23Lets Change Our Life | ජීවිතය වෙනස් කරගමු Meth Tv00:01:16
4622019/01/23Mettawalokanaya | ධර්මයේ වටිනාකම මෙත්තාවලෝකනය Meth Tv00:00:38
4632019/01/23Mettawalokanaya | මෙත්තාවලෝකනය Meth Tv00:00:26
4642019/01/23ධර්ම දේශනා බණ 2 - Dhamma sermon Bana 2 - Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:53:16
4652019/01/22Mettawalokanaya | වෛරයේ ස්වබාවය Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero.Meth Tv00:00:23
4662019/01/22Mettawalokanaya | මෙත්තා,කරුණා,මුදිතා,උපේක්ඛා යනු කුමක්ද? Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero. Meth Tv00:01:16
4672019/01/22Bakkula Maha Rahathan Wahanse _ බක්කුල මහ රහතන් වහන්සේ Ven Galigamuwe Gnanadeepa_144p00:55:41
4682019/01/21Bakkula Maha Rahathan Wahanse | බක්කුල මහ රහතන් වහන්සේ Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero Meth Tv Live00:55:41
4692019/01/21Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero.Meth Tv00:02:36
4702019/01/20Ven Galigamuwe Ganadeepa Thero 2019 01 20 Sumudura Sadaham Dharma Desanawa Buddhist TV00:46:33
4712019/01/20දුරුතු පුන් පොහෝ දින සජීව ධර්ම දේශනාව Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero 2019 01 2000:49:15
4722019/01/20අප්‍රමාද වන්න Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero01:01:44
4732019/01/20දුරුතු පුන් පොහෝ දින සජීව ධර්ම දේශනාව Ven. Galigamuwe Gnanadeepa Thero 2019-01-2000:49:15
4742019/01/20සංසාර භය දකිමු Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:29:04
4752019/01/20Galigamuwe Gnanadeepa Thero Sith Neth Asapuwa 2018 12 2301:37:16
4762019/01/20Galigamuwe Gnanadeepa Thero Damsak Nada 2019 01 0500:40:28
4772019/01/20Galigamuwe Gnanadeepa Thero Thirokuddha Sutra Kathava00:51:04
4782019/01/19Galigamuwe Gnanadeepa Thero - Damsak Nada 2019-01-1900:42:33
4792019/01/18ජීවිතේ නැති වුනත් ඉවසීම නැති කරගන්න එපා Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero Sith Neth Asapuwa 10 06 201800:53:18
4802019/01/17Ven Galigamuwe Ganadeepa Thero 2019 01 16 Mettawalokanaya Sadaham Dharma Katikawa Colombo TV01:00:47
4812019/01/15කිකිළි,බිත්තරය සහ පැටවා ගැන කිව්ව අපුරු කතාව.galigamuwe gnanadeepa himi bana00:14:25
4822019/01/13ථූපාරාම මහ සෑ වන්දනා Ven. Galigamuwe Gnanadeepa Thero 2019-01-1300:50:25
4832019/01/13Thuparama Se Wandanawa | ථූපාරාම මහා සෑ වන්දනාව Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero. Meth Tv Live Stream00:54:54
4842019/01/13Most Venerable Galigamuwe Gnadeepa Thero's Dhamma Chant in the UK00:58:20
4852019/01/12Ven Galigamuwe Ganadeepa Thero BurumaDesayedi pevethua Sumudura Sadaham Dharma Desanawa Colombo TV00:56:00
4862019/01/12Ven Galigamuwe Ganadeepa Thero 2019 01 11 Australia Mlbam Bauddha Viharaye pevethua Dharma Desanawa01:47:23
4872019/01/11Dhammadeepa Meditation Centre, Melbourne Live Stream01:47:58
4882019/01/11මාගේ ජීවිත කතාවේ සත්‍යය සහ කර්මය00:59:11
4892019/01/11How Karma Affects Our Lives | කර්මය විපාක දෙන අයුරු Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero. Meth TV00:44:15
4902019/01/10දන් දීම තුන් සිත පහදා ගැනීම01:44:46
4912019/01/09නිතර කර්මය ගැන සිහි කරමු00:50:29
4922019/01/09A Mind Not Affected By Alcohol _ මතින් තොර මනසක් Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero_144p00:50:46
4932019/01/09අමනුශ්‍ය බලවේග යටපත් කිරීම01:00:44
4942019/01/09A Mind Not Affected By Alcohol | මතින් තොර මනසක් Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero. Meth TV00:50:46
4952019/01/09මරණය ගැන මැරෙන්න කලින් දැනගත යුතු දේ00:20:56
4962019/01/09මොන වගේ පිනක් තුල අපිට නිරෝගී සම්පන්තිය ලැබිය හැකිද 04 12 201601:26:37
4972019/01/08Ven: Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:36:24
4982019/01/08මේ ජීවිතේ අපි ගෙවන්නේ පහුගිය ජීවිත වල අපි එකතු කරගත්ත කුසල අකුසලයන් 11 11 201800:53:28
4992019/01/08Ven. Galigamuwe Gnanadeepa Thero 2018-12-2500:57:14
5002019/01/08Meththawalokanaya | හය හතර නොදන්නා අයට Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero. Meth TV00:53:04
5012019/01/08Galigamuwe Gnanadeepa Thero - Damsak Nada 2019-01-0500:40:28
5022019/01/08Ven Galigamuwe Ganadeepa Thero 2019 01 04 Australia melbam Buddha Viyaraydi pevethua Dharma Desanawa01:20:33
5032019/01/072019 - 01 - 04 පූජ්‍ය ගලිගමුවේ ඤාණදීප හිමි - Ven Galigamuve Gnanadeepa thero01:20:33
5042019/01/07සක්වල - Ven. Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:46:00
5052019/01/07කල්පය,අන්තක්කල්ප හා බුද්ධ ශුන්‍ය කල්ප - Ven. Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:37:46
5062019/01/07රහතන් වහන්සේලා ගැන ඔබ නොදත් කරුණු - Ven. Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:50:36
5072019/01/07සම්මා සම්බුදු රජාණන් වහන්සේ ආශ්චර්යයි!! අද්භූතයි!! - Ven. Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:54:15
5082019/01/07බුදු දහමට අනුව ජීවිතය - Ven. Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:53:21
5092019/01/07දහම් කැඩපත - Ven. Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:59:39
5102019/01/07මරණ වේදනාව තුල ධර්මය සිහි කරමු - Ven. Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:40:43
5112019/01/07ධර්මය අවබෝධ කල හැක්කේ කා හටද? - Ven. Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:57:51
5122019/01/07නිතර සිහි කල යුතු කර්මය,ප්‍රියයන්ගෙන් වෙන්වීමේ දුක,මරණානුස්සතිය - Ven. Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:48:21
5132019/01/07අමනුෂ්‍ය බලයෙන් මිදෙන මග - Ven. Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:57:45
5142019/01/07Meth Tv | Galigamuwe Ganadeepa himi01:07:41
5152019/01/06පිරිකර වලට ලොල්වූ කෝකාලික හාමුදුරුවන්ට වුණ දේ ගැන galigamuwe gnanadeepa himi කිව්ව කතාව00:16:54
5162019/01/05Ven Galigamuwe Ganadeepa Thero 2019 01 04 Sumudura Sadaham Dharma Desanawa Buddhist TV00:56:15
5172019/01/052019 - 01 - 04 පූජ්‍ය ගලිගමුවේ ඤාණදීප හිමි - Ven Galigamuve Gnanadeepa thero00:56:30
5182019/01/04Dhamma Sermons - Ven. Galigamuwe Gnanadeepa Thero (2019-01-04)01:20:33
5192019/01/04Ven Galigamuwe Ganadeepa Thero00:12:07
5202019/01/04Ven Galigamuwe Ganadeepa Thero 2019 01 04 Australia Mlbam Bauddha Viharaye00:10:56
5212019/01/04Galigamuwe Gnanadeepa Thero - Sinhala Bana00:43:19
5222019/01/04Ven. Galigamuwe Gnanadeepa Thero 2019-01-0400:56:11
5232019/01/04galigamuwe gnanadeepa thero - Sinhala bana00:47:04
5242019/01/04Galigamuwe ganadeepa thero00:59:14
5252019/01/03Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero - පෙර පිං නිසා ලැබූ මේ මනුස්ස ජීවිතය00:44:44
5262019/01/031. Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero - Thirokuddha Sutra Kathava - 8.30am01 Jan201800:51:04
5272019/01/03Galigamuwe ganadeepa thero01:40:57
5282019/01/03Galigamuwe Gnanadeepa Thero meditation Program00:24:51
5292019/01/03Ven Galigamuwe Ganadeepa Thero 2019 01 01 Australia Mlbam Buddha Viharaye pevethua Dharma Desanawa00:55:18
5302019/01/02මාරයා මාර දූවරු මේවා අපි අතරම හිතේ ඇතිවන දේවල් කියල සමහරු කියනවා.මාරයා ඕපපාතික කෙනෙක්00:43:01
5312019/01/02Quotation On Dhamma | ධර්ම ගැටලු Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero. Meth TV01:40:57
5322019/01/02ජීවිතේ නැති වුනත් ඉවසීම නැති කරගන්න එපා Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero Sith Neth Asapuwa 10 06 201800:53:18
5332019/01/02Colombo meditation Program | කොළඹ භාවනා වැඩසටහන Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero. Meth TV00:24:51
5342019/01/02Ven Galigamuwe Ganadeepa Thero 2018 12 30 Bakkula Maha Sea pin Bimedi Dharma Desanawa Colombo TV01:30:56
5352019/01/01කෙනෙක් ඔබට මූණටම බැන්නොත් මොකද කරන්නේ_galigamuwe gnanadeepa himi bana_144p00:15:00
5362019/01/01Ven Galigamuwe Ganadeepa Thero Buddha Gaya pin Bimedi Desana karana Lada Dharma Desanawa Colombo TV00:29:40
5372019/01/01දස මාර සේනා හෙවත් මාරයට බැඳෙන ක්‍රම.මාර කියන්නේ තනතුරක් ,ශක්‍ර පදවිය කියන්නේ තනතුරක්00:54:30
5382018/12/31Anthak Kalpa Wigrahaya | අන්තඃ කල්ප විග්‍රහය Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero. Meth TV00:52:21
5392018/12/31Shwedagon Pagoda | ස්වේදගොන් චෛතය Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero. Meth TV00:29:41
5402018/12/30Sith Neth Asapuwa 2018 12 29 ven Galigamuwe Ganadeepa Thero Sumudura Sadaham Dharma Desanawa Neth FM01:40:52
5412018/12/30Galigamuwe Gnanadeepa Thero - Sith Neth Asapuwa 2018-12-2901:40:56
5422018/12/29galigamuwe gnanadeepa thero00:41:53
5432018/12/29Ayutthaya Thailand | අයූත්යා තායිලන්ඩ් Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero. Meth Tv00:59:13
5442018/12/29Sith Neth Asapuwa - 2018.12.29 - Galigamuwe Gnadeepa Himi00:53:59
5452018/12/29කෙනෙක් ඔබට මූණටම බැන්නොත් මොකද කරන්නේ?galigamuwe gnanadeepa himi bana00:15:00
5462018/12/29Kalpa Vigrahaya | කල්ප විග්‍රහය Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero . Meth Tv00:56:22
5472018/12/28Ven Galigamuwe Ganadeepa Thero 2018 12 28 Sumudura Sadaham Dharma Desanawa Colombo TV00:59:13
5482018/12/28Ven Galigamuwe Ganadeepa Thero 2018 12 28 Meththawalokana Sumudura Sadaham Dharm Katikawa Colombo TV00:49:02
5492018/12/28Ven Galigamuwe Ganadeepa Thero 2018 12 26 Sumudura Sadaham Dharma Desanawa ..Rupawahini..00:53:01
5502018/12/28Ven Galigamuwe Ganadeepa Thero 2019 wasarata Seth Pata Sidukarana pinkam malawa pinwath Obata Aradan00:01:22
5512018/12/28Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero. Meth Tv00:59:13
5522018/12/27Ven Galigamuwe Ganadeepa Thero 2018 12 26 Sumudura Sadaham Dharam Desanawa Buddhist TV00:46:50
5532018/12/27මිනිස්සු හිතන්නේ ධර්මය අවබෝධ උනාම හැම දෙයක්ම එපා කියල ඔහේ ඉන්න එක කියල 24 12 201800:44:41
5542018/12/262018 - 12 - 26 පූජ්‍ය ගලිගමුවේ ඤාණදීප හිමි - Ven Galigamuve Gnanadeepa thero00:50:01
5552018/12/26Galigamuwe Gnanadeepa Thero - Sith Neth Asapuwa 2018-12-2301:37:16
5562018/12/26Ven. Galigamuwe Gnanadeepa Thero 2018-12-2500:41:53
5572018/12/25Ven Galigamuwe Ganadeepa 2018 12 22 ven Walpola gotama ven Ganekande Chandra Ratana Sith Neth Asapu02:40:54
5582018/12/25කෙනෙකුගේ ගුණයක් දකින්න කැමති නෑ , කෙනෙක් ගේ ලස්සන දකින්න කැමති නෑ ඉරිසියාවෙන් පැලෙනවා00:40:22
5592018/12/25මිනිස්සු හිතන්නේ ධර්මය අවබෝධ උනාම හැම දෙයක්ම එපා කියල ඔහේ ඉන්න එක කියල 23 12 201800:44:41
5602018/12/24සෝවාන් ඵලයට පත් වුන කෙනෙකුට විඳින්න තිබෙන දුක් ප්‍රමාණය පිළිබඳ උපමාවක් සහ.. 23 -12-201800:52:14
5612018/12/23Sith Neth Asapuwa - 2018.12.23 - Galigamuwe Gnanadeepa Himi00:49:13
5622018/12/23Galigamuwe Gnanadeepa Thero - Damsak Nada 2018-12-2200:42:14
5632018/12/23Galigamuwe Gnanadeepa Thero - Sanaramara Sewana 2018-12-2200:51:21
5642018/12/23Ven Galigamuwe Ganadeepa Thero 2018 12 22 wattarama maliyadewa Arahattaka Viharaye pevethua Dharma D00:47:51
5652018/12/22ගලිගමුවේ ඤාණදීප ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ, ජනපති සඳහම් යාත්‍රා 45, 2018.12..22 - 09.00 Ven.Galigamuwe01:02:06
5662018/12/21මිරිස් අඹරනවා, පොල් ගහනවා දෙවියන් ඉස්සරහ හතුරන් විනාශ වෙන්න.ඒක එහෙමම වෙනවද?00:44:21
5672018/12/20පසේබුදුරජාණන් වහන්සේ නමක් වෙන්න අසංඛ්‍ය කල්ප 2ක් සහ තවත් කල්ප ලක්ෂයක් පෙරුම් පුරන්න ඕන00:54:01
5682018/12/20නිඝන්ඨයොන්ගෙන් පගාවගත් රජෙක් ගැන කිව්ව අපුරූ කතාව.galigamuwe gnanadeepa himi bana00:18:01
5692018/12/19අද මිනිස්සුන්ගේ වචන වල ඉඳන්ම තියෙන්නේ ද්වේශය ක් රෝධය අනුන්ගේ තරහ ඇවිස්සෙන දේවල් 09 12 201800:48:07
5702018/12/19Galigamuwe Gnadeepa Thero Dharma Deshana 2016 05 07 Swrnawahini00:29:04
5712018/12/19Sith neth asapuwa 2018 12 16 ven Galigamuwe Ganadeepa Thero Sumudura Sadaham Dharma Desanawa Neth Fm01:39:34
5722018/12/18Ven Galigamuwe Ganadeepa Thero 2018 12 17 Sumudura Sadaham Dharma Desanawa Buddhist TV00:44:40
5732018/12/182018 - 12 - 18 පූජ්‍ය ගලිගමුවේ ඤාණදීප හිමි - Ven Galigamuve Gnanadeepa thero00:52:40
5742018/12/18Galigamuwe Gnanadeepa Thero - Sith Neth Asapuwa 2018-12-1601:40:41
5752018/12/17සජීව සූත්‍ර ධර්ම දේශනාව - මියගිය ඥාතීන්ට පින් දීම Ven. Galigamuwe Gnanadeepa Thero 2018-12-1700:45:12
5762018/12/162016 04 17 Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero Ways to deal with Anger YouTube01:02:22
5772018/12/16Sith Neth Asapuwa - 2018.12.16 - Galigamuwe Gnadeepa Himi00:51:45
5782018/12/16Galigamuwe Gnanadeepa Thero - Sith Neth Asapuwa 2018-12-1500:42:16
5792018/12/15Meth Tv | Meth Buddhabhi Wandana | Galigamuwe himi | 2018.08.2000:59:05
5802018/12/15Ven Galigamuwe Ganadeepa Thero 2018 12 14 Meththawalokanaya, Niraye Sebe Tatu Colombo TV Dharma Kati00:51:54
5812018/12/14Meth Tv | Meth Buddhabhi Wandana | Galigamuwe Gnanadeepa Thero | KOSGAMA | 2018.08.0801:09:45
5822018/12/14Meth Tv | Meth Buddhabhi Wandana | Galigamuwe Gnanadeepa Thero | WELIMADA BANA | 2018.08.0601:40:12
5832018/12/14Meth Tv | Meth Buddhabhi Wandana | Galigamuwe Gnanadeepa Thero | 2018.08.1401:00:00
5842018/12/14Meth Tv | Meth Buddhabhi Wandana | Galigamuwe Gnanadeepa Thero | 2018.08.0300:52:45
5852018/12/14Meth Tv | Meth Buddhabhi Wandana | Galigamuwe Gnanadeepa Thero | 2018.08.0500:57:09
5862018/12/14Meth Tv | Meth Buddhabhi Wandana | Galigamuwe Gnanadeepa Thero | 2018.08.0900:53:37
5872018/12/14Meth Tv | Meth Buddhabhi Wandana | Galigamuwe Gnanadeepa Himi | Thalawathugoda | 2018.08.2401:23:01
5882018/12/14Meth Tv | Meth Buddhabhi Wandana | Galigamuwe Gnanadeepa himi | 2018.08.1500:52:57
5892018/12/14Meth Tv | Meth Buddhabhi Wandana | Galigamuwe Gnanadeepa Himi | 2018.08.2600:57:21
5902018/12/14Meth Tv | Meth Buddhabhi Wandana | Galigamuwe Gnanadeepa Himi | 2018.08.2101:07:19
5912018/12/14Ven. Galigamuwe Gnanadeepa Thero 2018-12-1400:49:22
5922018/12/11Ven Galigamuwe Ganadeepa Thero 2018 12 07 Meththawalokanaya Sumudura Dharma Katikawa Colombo TV00:41:30
5932018/12/11විෂඝෝර සර්පයන්ගෙන් ආරක්ෂා වීමට.galigamuwe gnanadeepa himi bana00:10:05
5942018/12/11Ven Galigamuwe Ganadeepa Thero 2018 12 09 Sith Neth Asapuwa Sumudura Sadaham Dharma Desanawa Neth FM01:42:55
5952018/12/10Galigamuwe Gnanadeepa Thero - Sith Neth Asapuwa 2018-12-0901:43:21
5962018/12/09☸️ Sith Neth Asapuwa 2018 12 09 Gnanadeepa Himi | කර්මයට අනුව යන මේ සසර ගමන01:47:49
5972018/12/09අද මිනිස්සුන්ගේ වචන වල ඉඳන්ම තියෙන්නේ ද්වේශය ක්‍රෝධය අනුන්ගේ තරහ ඇවිස්සෙන දේවල් 09-12-201800:48:07
5982018/12/09කර්ම විපාකයෙන් කොහේ හැංගිලා හිටියත් බේරෙන්න බැහැ.විපාකය ගෙවන්න වෙනවාමයි. 09 -12 -201800:49:58
5992018/12/08Galigamuwe Gnanadeepa Thero - Damsak Nada 2018-12-0800:42:59
6002018/12/08අපි ඉන්නෙ අනතුරේමයි-00:52:07
6012018/12/06Galigamuwe Gnanadeepa Thero - Sith Neth Asapuwa 2018-12-0201:39:46
6022018/12/052018 - 12 - 05 පූජ්‍ය ගලිගමුවේ ඤාණදීප හිමි - Ven Galigamuve Gnanadeepa thero00:40:07
6032018/12/05Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero | 2018-12-04 | 4.00PM00:38:35
6042018/12/05Galigamuwe Gnanadeepa Thero - Damsak Nada 2018-12-0100:35:15
6052018/12/04Galigamuwe gnadeepa පිංවත් අපෙ ස්වාමීවහන්සෙගෙ දර්ම දෙසනාවක් පිං කැමති සැමට දර්මය අවබෝධ වේවා01:45:48
6062018/12/04Galigamuwe gnadeepa suwaminwahnsege sitha niwana bana ping kemathi oba semata01:44:08
6072018/12/04රස්තියාදුවේ යන කිකිළි Ven. Galigamuwe Gnanadeepa Thero 2018-12-0400:36:54
6082018/12/03Ven Galigamuwe Ganadeepa Thero ven Ganekande Chandararhana Thero 2018 12 02 kataragama Kiriwehera Ma00:32:57
6092018/12/03Sirasa FM Pansil Maluwa 2018-10-07 | Galigamuwe Ganadeepa Thero01:28:54
6102018/12/03Ven Galigamuwe Ganadeepa Thero 2018 12 02 kataragama Kiriwehera Mahasea Adiyasadi Pevethua Dharma de00:56:24
6112018/12/03Sith Neth Asapuwa 2018 12 02 ven Galigamuwe Ganadeepa Thero Sumudura Sadaham Dharma Desanawa Neth Fm01:39:57
6122018/12/02කිසිම කෙනෙක් අහෝ සැපක්..අහෝ සැපක් කිය කියා මැරෙන මොහොතේ කියන්නේ නැහැ - චාතුරාර්ය සත්‍ය ඇසුරෙන්00:52:07
6132018/12/02☸️ Sith Neth Asapuwa 2018 12 02 Gnanadeepa Himi | මේ භවයේදීම සෝවාන් ඵලයට හෝ පත් වීමේ වැදගත්කම01:40:24
6142018/12/02Sith Neth Asapuwa - 2018.12.02 - Galigamuwe Gnadeepa Himi00:51:07
6152018/12/02Ven. Galigamuwe Gnanadeepa Thero 2018-12-0200:53:07
6162018/12/01Ven Galigamuwe Ganadeepa Thero 2018 11 29 Meththawalokanaya Sumudura Dharma Katikawa Colombo TV00:49:08
6172018/11/28Ven Galigamuwe Ganadeepa Thero 2018 11 25 Sumudura Sadaham Dharma Desanawa Colombo TV00:51:39
6182018/11/28ඔබට කේන්තියක් ඇති වුනොත් ඔබත් මෙහෙමද?galigamuwe gnanadeepa himi bana00:14:32
6192018/11/27Ven Galigamuwe Ganadeepa Thero 2018 11 24 Sumudura Sadaham Dharma Desanawa Buddhist TV00:49:30
6202018/11/27Galigamuwe Gnanadeepa Thero - Sith Neth Asapuwa 2018-11-2501:27:37
6212018/11/27☸️ Sith Neth Asapuwa 2018 11 25 Gnanadeepa Himi | ඉවසීම මගින් වෛරය ක්‍රෝධය තරහව පාලනය කරන ආකාරය01:28:11
6222018/11/26Sith neth asapuwa 2018 11 25 ven Galigamuwe Ganadeepa Thero Sumudura Sadaham Dharma Desanawa Nethfm01:27:24
6232018/11/26Sith Neth Asapuwa 2018 11 2501:32:07
6242018/11/25ද්වේශය කියන එක මනුස්සයා විතරක් නෙමෙයි නිරිසතා තිරිසනා පමණක් නෙමෙයි දෙවියන්ටත් පොදුයි 25 -11 -201800:35:11
6252018/11/25ඉවසීම කොහොමද අපි පාලනය කරගන්නේ.ද්වේශය යටපත් කරන්න පුළුවන් මෛත්‍රීයෙන් පමණයි 25 -11-201800:51:44
6262018/11/25Sith Neth Asapuwa - 2018.11.25 - Galigamuwe Gnadeepa Himi00:52:30
6272018/11/25Ven Galigamuwe Ganadeepa Thero 2018 11 23 Meththawalokanaya Sumudura Dharma Katikawa Colombo TV00:45:15
6282018/11/25Galigamuwe Gnanadeepa Thero - Damsak Nada 2018-11-2400:41:21
6292018/11/252018 - 11 - 24 පූජ්‍ය ගලිගමුවේ ඤාණදීප හිමි - Ven Galigamuve Gnanadeepa thero00:51:07
6302018/11/24Ven. Galigamuwe Gnanadeepa Thero 2018-11-2400:48:20
6312018/11/24Meth Tv | Meththawalokanaya | Galigamuwe Gnanadeepa Thero 2018.11.2300:47:41
6322018/11/24Ven Galigamuwe Ganadeepa Thero 2018 11 18 London kinsbari Viharaye pevethua Sumudura Dharma Desanawa01:08:32
6332018/11/23Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero's Bana /Sri Saddhatissa International Buddhist Centre ,London01:10:23
6342018/11/23Ven Galigamuwe Ganadeepa Thero 2018 11 18 London Buddhist Viharaye pevethua Sumudura Dharma Desanaw01:03:07
6352018/11/22Galigamuwe himi Thalawathugoda Bana (2018 08 24)01:23:01
6362018/11/22galigamuwe himi (2018.11.12)00:52:37
6372018/11/21පින් කරන්නාට ලැබෙන රැකවරණය Ven. Galigamuwe Gnanadeepa Thero 2018-11-2100:47:13
6382018/11/19Sith Neth Asapuwa 2018 11 18 ven Galigamuwe Ganadeepa Thero Sumudura Sadaham Dharma Desanawa Neth FM01:41:17
6392018/11/19☸️ Sith Neth Asapuwa 2018 11 18 Gnanadeepa Himi | නිවැරදිව කඨින පිංකමක් සිදුකරනා ආකාරය01:34:38
6402018/11/19Sith Neth Asapuwa 2018 11 1801:45:48
6412018/11/18Ven. Galigamuwe Gnanadeepa Thero 2018-11-1100:47:28
6422018/11/18Galigamuwe Gnanadeepa Thero & Wathurakumbura Dhammarathana Thero - Sith Neth Asapuwa 2018-11-1801:34:16
6432018/11/18Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero 2018-11-1801:00:15
6442018/11/17Ven Galigamuwe Ganadeepa Thero 2018 11 17 London List Buddha Viharaye pevethua Sumudura Dharma Desan01:21:12
6452018/11/17Galigamuwe Gnanadeepa Thero - Damsak Nada 2018-11-1700:41:42
6462018/11/17Ven. Galigamuwe Gnanadeepa Thero 2018-11-1001:04:05
6472018/11/17කල්ප විග්‍රහය Ven. Galigamuwe Gnanadeepa Thero 2018-11-1200:58:02
6482018/11/17Ven Galigamuwe Ganadeepa Thero 2018 11 16 London lestar Dharmaloka Viyaraydi Sumudura Dharma Desanaw01:01:38
6492018/11/16අප්‍රමාද වන්න Ven. Galigamuwe Gnanadeepa Thero 2018-11-1601:01:44
6502018/11/15මොහොතකට සිතුවද දැන් මැරුනොත් කොහේ යයිද? galigamuwe gnanadeepa himi bana00:10:19
6512018/11/13Galigamuwe Gnanadeepa Thero - Sith Neth Asapuwa 2018-11-1101:32:01
6522018/11/13☸️ Sith Neth Asapuwa 2018 11 11 Gnanadeepa Himi | බුදු කෙනෙකුගේ සම්බුදු කෘත්‍ය ගැන01:16:04
6532018/11/12Ven Galigamuwe Ganadeepa Thero 2018 11 11 London Sambodi Viharaye pevethua Sumudura Dharma Desanawa00:48:01
6542018/11/12Sith Neth Asapuwa 2018 11 11 Ven Galigamuwe Ganadeepa Thero Sumudura Sadaham Dharma Desanawa Neth FM01:32:20
6552018/11/12Sith Neth Asapuwa 2018 11 1101:58:47
6562018/11/11Ven Galigamuwe Ganadeepa Thero 2018 11 10 London Buddhist Viharaye Sumudura Sadaham Dharma Desanawa01:04:11
6572018/11/11මේ ජීවිතේ අපි ගෙවන්නේ පහුගිය ජීවිත වල අපි එකතු කරගත්ත කුසල අකුසලයන් 11 -11 -201800:52:24
6582018/11/11Sith Neth Asapuwa - 2018.11.11 - Galigamuwe Gnanadeepa Himi00:52:20
6592018/11/10Galigamuwe Gnanadeepa Thero - Damsak Nada 2018-11-1000:42:04
6602018/11/07Ven Galigamuwe Ganadeepa Thero 2018 11 05 Boruwen wancawen Samajayata wana Haniya Wedalla Dharma Kat00:52:10
6612018/11/07Sith Neth Asapuwa - 2018.11.04 - Galigamuwe Gnanadeepa Himi00:55:32
6622018/11/07Ven Galigamuwe Ganadeepa Thero 2018 11 02 Bakkula Mahasea Coth wahanse Nirmanaya Colombo TV00:57:26
6632018/11/06☸️ Sith Neth Asapuwa 2018 11 04 Gnanadeepa Himi | සත්‍යවාදීභාවය පිළිබඳව විග්‍රහ කිරීම01:46:35
6642018/11/06ඉතා බලසම්පන්න මෝර පිරිත itha balasampanna mora piritha00:51:46
6652018/11/06Meth Tv | Meth Buddhabhiwandana | Galigamuwe Thero | 2018.09.27 Naramala Bana01:23:23
6662018/11/05Meth Tv | Meth Buddhabhiwandana | පූජ්‍ය ගලිගමුවේ ඤාණදීප හිමි Munagama Bana01:28:51
6672018/11/05Meth Tv | Meth Buddhabhiwandana | Galigamuwe Himi 2018.10.1400:55:13
6682018/11/05Meth Tv | Meth Buddhabhiwandana | Galigamuwe himi 2018.10.1000:53:54
6692018/11/05Meth Tv | Meth Buddhabhiwandana | GALIGAMUWE HIMI | THARAKA GUNASEKARA00:59:10
6702018/11/05Ven Galigamuwe Ganadeepa Thero 2018 11 04 Sith Neth Asapuwa Sumudura Sadaham Dharma Desanawa Neth Fm01:42:29
6712018/11/05Ven Galigamuwe Ganadeepa Thero 2018 10 31 Katina Ciwara pujawe Anisansa Dharma Desanawa Colombo TV01:34:39
6722018/11/05Sith Neth Asapuwa 2018 11 0401:47:07
6732018/11/05Galigamuwe Gnanadeepa Thero - Sith Neth Asapuwa 2018-11-0401:43:20
6742018/11/04Galigamuwe Gnanadeepa Thero - Damsak Nada 2018-11-0300:44:02
6752018/11/02Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero - නිධාන00:50:24
6762018/11/02Ven Galigamuwe Ganadeepa Thero 2018 10 26 Sorakam kirime Vipaka methtawalokanya Dharma Katikawa00:53:00
6772018/11/01සර්වඥ ධාතු - පුජ්‍ය ගලිගමුවේ ඤාණදීප හිමි00:55:12
6782018/11/01Ven Galigamuwe Ganadeepa Thero 2018 10 31 Sila Suwa Arana Katrina maha punnyauassawaya Colombo TV00:42:18
6792018/10/31☸️ Sith Neth Asapuwa 2018 10 28 Gnanadeepa Himi | සිත පහදවාගෙන කඨින පින්කම සිදුකිරීමෙන් ලැබෙන අනුහස්01:31:29
6802018/10/29Meth Tv | Meththawalokanaya | Galigamuwe Gnanadeepa Thero (2018.10.26)00:55:16
6812018/10/29Sith Neth Asapuwa 2018 10 28 ven Galigamuwe Ganadeepa Thero Sumudura Sadaham Dharma Desanawa Neth FM01:28:08
6822018/10/29Galigamuwe Gnanadeepa Thero - Sith Neth Asapuwa 2018-10-2801:31:02
6832018/10/29Sith Neth Asapuwa 2018 10 2801:34:37
6842018/10/28Galigamuwe Gnanadeepa Thero - Damsak Nada 2018-10-2700:43:42
6852018/10/26ලියුකේමියාව හැදුන තරුණයෙක් සතුටෙන් කියූ අපූරු කතාව ගැන galigamuwe gnanadeepa thero bana00:15:21
6862018/10/26☸️ Sith Neth Asapuwa 2018 10 21 Gnanadeepa Himi | අවිදහිත බුද්ධ දේශණා සහ අවිදහිත බුද්ධ භූමි01:31:39
6872018/10/25සතර ස්ථානයන් සිහි කරගෙන කෙනෙකු මැරුණොත් සුගතියේ උපදිනවාමයි 21-10-201800:49:35
6882018/10/23ආනන්ද බෝධියේ ඉතිහාස කතාව එය ඉදිරිපිට සිට ගලිගමුවේ ඤාණදීප හිමිගේ හඬින්00:03:35
6892018/10/22Sith Neth Asapuwa 2018 10 21 Ven Galigamuwe Ganadeepa Thero Sumudura Dharma Desanawa Neth Fm01:37:40
6902018/10/22Sith Neth Asapuwa 2018 10 2101:40:49
6912018/10/21මතු බුදුවන මෛත්‍රී බුදුරජාණන් වහන්සේ (bana 2) - Maitreya Buddha - Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:55:48
6922018/10/21මතු බුදුවන මෛත්‍රී බුදුරජාණන් වහන්සේ (bana 1) - Maitreya Buddha - Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:52:55
6932018/10/21Galigamuwe Gnanadeepa Thero - Sith Neth Asapuwa 2018-10-2101:31:39
6942018/10/21බුදු කෙනෙකු වෙනුවෙන් ශ්‍රද්ධාවෙන් කරන පූජාවක පින්කමක ආනිසංස අනන්තයි අප්‍රමාණයි 21-10-201800:38:33
6952018/10/20Ven. Galigamuwe Gnanadeepa Thero 2018102000:47:42
6962018/10/20Galigamuwe Gnanadeepa Thero - Damsak Nada 2018-10-2000:42:27
6972018/10/20Ruwanweli Maha Seya + Dutugemunu Rajathuma - Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero01:37:37
6982018/10/192018 - 10 - 18 පූජ්‍ය ගලිගමුවේ ඤාණදීප හිමි Ven Galigamuve Gnanadeepa thero00:49:47
6992018/10/19Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero 2018100600:45:42
7002018/10/19Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero 2018092600:45:38
7012018/10/18මිනිසුන්ගේ ආයුෂ අවුරුදු 10ට අඩුවෙන හැටි.galigamuwe gnanadeepa thero bana deshana00:13:29
7022018/10/18ගලිගමුවේ ඥාණදීප හිමියන්ගේ සද්ධර්ම දේශනා 0200:18:54
7032018/10/18ගලිගමුවේ ඥාණදීප හිමියන්ගේ සද්ධර්ම දේශනා 0100:32:10
7042018/10/18Ven Galigamuwe Ganadeepa Thero | 2018-09-0300:53:31
7052018/10/17Ven Galigamuwe Ganadeepa Thero Visaka Maha Uapasikawa Sumudura Dharma Desanawa Colombo TV00:57:03
7062018/10/17Galigamuwe Gnanadeepa Thero - Sith Neth Asapuwa 2018-10-1401:37:02
7072018/10/162018 10 15 පූජ්‍ය ගලිගමුවේ ඤාණදීප හිමි Ven Galigamuve Gnanadeepa thero00:53:25
7082018/10/16☸️ Sith Neth Asapuwa 2018 10 14 Gnanadeepa Himi | නිවැරදිව සිහිය පවත්වාගන්නා ආකාරය01:37:27
7092018/10/15Ven Galigamuwe Ganadeepa Thero 2018 10 14 Sith Neth Asapuwa Neth FM Sumudura Dharma Desanawan01:40:34
7102018/10/15Galigamuwe Gnanadeepa Thero - 2018-05-2500:59:10
7112018/10/15Sith Neth Asapuwa 2018 10 1401:43:56
7122018/10/14අබෞද්ධ අය සතිය සිහිය පවත්වන්නේ කෙසේද? විදේශිය පුද්ගලයන් මරණින් පසු සුගතිගාමී වෙනවද ? 14-10-201800:38:04
7132018/10/14මරණාසන්න මොහොතක කොහොමද අපි සිහිය රැකගන්නේ 14-10-201800:54:01
7142018/10/14Galigamuwe Gnanadeepa Thero - Damsak Nada 2018-10-1300:43:08
7152018/10/13Ven Galigamuwe Ganadeepa Thero 2018 10 12( KARMAYA ) Methtawalokana Dharma katikawa Colombo TV00:52:15
7162018/10/12Ven Galigamuwe Ganadeepa Thero 2018 10 12 Sumudura Dharma Desanawa Didula TV00:56:36
7172018/10/12මරණාසන්න මොහොතේ ඉතාමත් බයක් තැතිගැනීමක් කෙනෙකුට දැනෙනවා නම්, සතුන් පෙනෙනවා නම් 06-10-201800:38:49
7182018/10/10අමා නිවනට මග - පූජ්‍ය ගලිගමුවේ ඤාණදීප ස්වාමින්වහන්සේ00:54:01
7192018/10/09Pujya Galigamuwe Ganadeepa Hamuduruwan wahansege METTAWALOKANAYA Sikurada Re10 Colombo TV oasse00:00:36
7202018/10/09Galigamuwe Gnanadeepa Thero - Sith Neth Asapuwa 2018-10-0701:45:11
7212018/10/09Galigamuwe Gnanadeepa Thero-Pansil Maluwa 2018-10-0701:30:01
7222018/10/09☸️ Sith Neth Asapuwa 2018 10 07 Gnanadeepa Himi | බුද්ධ ශාසනයට පහදින ආකාරය උපොසත සුත්‍රය ඇසුරින්01:48:15
7232018/10/08SITH NETH ASAPUWA 2018 10 07 Ven Galigamuwe Ganadeepa Thero Sumudura Dharma Desanawa Neth FM01:45:34
7242018/10/08Sith Neth Asapuwa 2018 10 0701:47:51
7252018/10/07Ven Galigamuwe Ganadeepa Thero 2018 10 05 Mettawalokanaya Sumudura Dharma Katikawa Colombo TV00:51:18
7262018/10/07Galigamuwe Gnanadeepa Thero - Damsak Nada 2018-10-0600:42:04
7272018/10/072018 - 10 - 06 පූජ්‍ය ගලිගමුවේ ඤාණදීප හිමි Ven Galigamuve Gnanadeepa thero00:49:28
7282018/10/06☸️ Sith Neth Asapuwa 2018 09 29 Gnanadeepa Himi | සේරුවිල මංගල මහා සෑරද වන්දනාව සහ ධර්මදේශනය02:48:20
7292018/10/04උප්පලවන්නා මහරහත් භික්ෂුණියගේ ජීවිත කතාව භයානක සංසාර ගමන 01 Galigamuwe Gnanadeepa Thero YouT00:07:54
7302018/10/04Dharma desana - Ven Galigamuwe Gnanadeepa Tero @ Panagama01:26:00
7312018/10/042018 - 10 - 02 පූජ්‍ය ගලිගමුවේ ඤාණදීප හිමි Ven Galigamuve Gnanadeepa thero00:50:31
7322018/10/04Ven Galigamuwe Ganadeepa Thero 2018 09 27 Naramwala Viharaye pevethua Dharma Desanawa Colombo TV01:22:58
7332018/10/03Ven Galigamuwe Ganadeepa Thero 2018 09 04 Horana munagampur viharaya, Colombo Tv01:19:41
7342018/10/02Naramala Bane 2018 09 27 Galigamuwe Thero 101:23:23
7352018/10/02Ven Galigamuwe Ganadeepa Thero 2018 09 29 Datum wahansela Pilibadawa Dharma Desanawa Seruwavildi01:13:26
7362018/10/02Munagama Bana01:28:51
7372018/10/01පූජ්‍ය ගලිගමුවේ ඤාණදීප හිමියන්ගේ ධර්ම දේශනය.Ven Galigamwe Ghanadeepa Thero00:46:36
7382018/10/01බුදු හිමි සහ දෙවියන් - පූජ්‍ය ගලිගමුවේ ඤාණදීප ස්වාමින්වහන්සේ00:51:44
7392018/09/30Sith Neth Asapuwa 2018 09 2901:51:23
7402018/09/30Galigamuwe Gnanadeepa Thero - Damsak Nada 2018-09-2900:39:55
7412018/09/30Seruwavila Mangala maha Sea Rada Wandanawa 2018 09 29 ven galigamuwe ganadeepa Thero Colombo TV01:01:51
7422018/09/29බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අසිරිමත් ලලාට ධාතුන් වහන්සේ - සේරුවිල මහා චෛත්‍ය පිංකම 29-09-201800:56:54
7432018/09/29Ven galigamuwe ganadeepa Thero 2018 09 27 Sumudura Dharma Desanawa Colombo TV00:54:37
7442018/09/28මැරෙන මොහොතේ අමනුශ්‍යන් ඇඟට අතුලු වෙන හැටි ගැන galigamuwe gnanadeepa himi කිව්ව අපූරු කතාව00:18:09
7452018/09/27පූජ්‍ය ගලිගමුවේ ඤාණදීප හිමි 2018 09 14 Ven Galigamuve Gnanadeepa thero00:47:03
7462018/09/27Galigamuwe Gnanadeepa Thero පුජ්‍ය ගලිගමුවේ ඤාණදීප ස්වාමීන්වහන්සේගේ ධර්ම දේශනාවක්00:49:50
7472018/09/26පින පොඩියි පොඩියි කියල ගරහන්න අවමන් කරන්න එපා...බත් හැන්දක් පූජා කරලා දිව්‍ය ලෝකයේ ගිය..00:45:31
7482018/09/25Buddha Sasana is Rare දුර්ලබ බුද්ධ ශාසනය Galigamuwe Gnanadeepa Therovia torchbrowser com00:52:54
7492018/09/24මනුෂ්‍ය ජීවිතයක් ලැබීම අතිශයින්ම දුර්ලභයි..අප්‍රමාදීව කුසල් වඩන්න-සුගතෝවාද 23-09-201800:49:31
7502018/09/24☸️ Sith Neth Asapuwa 2018 09 23 Gnanadeepa Himi |අප්‍රමාදීව ධර්මාවබෝධය සඳහා කල්පය ගැන දැනගෙන සිටින්න01:45:16
7512018/09/23Sith Neth Asapuwa 2018 09 23 ven galigamuwe ganadeepa Thero sumudura Dharma Desanawa Neth FM01:39:08
7522018/09/23Sith Neth Asapuwa 2018 09 2301:44:36
7532018/09/23Galigamuwe Gnanadeepa Thero - Sith Neth Asapuwa 2018-09-2301:39:08
7542018/09/19Ven galigamuwe ganadeepa Thero mangala maha sea wandanawa pinwath obata Aradana 2018 09 2900:19:11
7552018/09/17බුදු පසේබුදු සහ අරහත් භාවය පතන පින්වන්ත අය පාරමීතා පුරන සහ පිරිය යුතු ආකාරය00:55:23
7562018/09/17සොරකමින් වැළකීමට නම් ..- Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero01:03:22
7572018/09/17පූජ්‍ය ගලිගමුවේ ඤාණදීප හිමි 2018 08 19 Ven Galigamuve Gnanadeepa thero00:55:34
7582018/09/17Galigamuwe Gnanadeepa Thero - Sith Neth Asapuwa 2018-09-1601:41:29
7592018/09/17☸️ Sith Neth Asapuwa 2018 09 16 Gnanadeepa Himi | ශ්‍රී සම්බුද්ධ පරිනිර්වාණයෙන් පසු ධාතුන් වහන්සේලා01:45:56
7602018/09/16Sith neth asapuwa 2018 09 16 ven galigamuwe ganadeepa Thero, Sumudura Dharma Desanawa Neth FM01:43:50
7612018/09/16Sith Neth Asapuwa 2018 09 1601:46:47
7622018/09/16බුදුරජාණන් වහන්ස්ගේ ධාතුන් පිළිබඳව Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero-16-09-201800:56:59
7632018/09/16සේරුවිල චෛත්‍ය පින්කම 29-06-2018 - ඔබත් දායක වන්න-පින්කමකට පේවීමේ ඇති වැදගත්කම00:42:04
7642018/09/15Galigamuwe Gnanadeepa Thero - Damsak Nada 2018-09-1500:43:21
7652018/09/14පූජ්‍ය ගලිගමුවේ ඤාණදීප හිමි 2018 08 18 Pancha maha Adhishtana Poojawa Ruwanwelisaya Ven Gal01:23:17
7662018/09/13පූජ්‍ය ගලිගමුවේ ඤාණදීප හිමි 2018 07 24 Ven Galigamuve Gnanadeepa thero00:50:31
7672018/09/13Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero | 2018 August 29 - | Kandy , Dhrmashoka Mawatha | Clip -0400:17:19
7682018/09/12පූජ්‍ය ගලිගමුවේ ඤාණදීප හිමි 2018 06 09 Ven Galigamuve Gnanadeepa thero00:54:09
7692018/09/12පූජ්‍ය ගලිගමුවේ ඤාණදීප හිමි 2018 07 18 Ven Galigamuve Gnanadeepa thero00:43:21
7702018/09/11Sith Neth Asapuwa 2018 09 09 ven galigamuwe ganadeepa Thero sumudura Dharma Desanawa Neth FM01:38:53
7712018/09/11Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero | 2018 August 29 | Kandy , Dhrmashoka Mawatha | Clip -0100:15:44
7722018/09/11Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero | 2018 August 29 - | Kandy , Dhrmashoka Mawatha | Clip -0200:14:11
7732018/09/11☸️ Sith Neth Asapuwa 2018 09 09 Gnanadeepa Himi | ධර්මාවබෝධය පිණිස සසර දියුණු කලයුතු පාරමී ධර්ම01:42:32
7742018/09/11Ven galigamuwe ganadeepa Thero 2018 08 24 methtawalokanaya Sumudura Dharma katikawa Colombo TV00:49:54
7752018/09/09සිහිය පවත්වා ගන්නේ කෙසේද... අපට සිහිය විකල් වුනොත්... Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero 08-09-201800:35:53
7762018/09/09Sith Neth Asapuwa 2018 09 0901:43:15
7772018/09/09Galigamuwe Gnanadeepa Thero - Sith Neth Asapuwa 2018-09-0901:38:49
7782018/09/09Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero-26- 08 -201800:57:09
7792018/09/08Ven. Galigamuwe Gnanadeepa Thero 20180903B00:49:50
7802018/09/08Ven. Galigamuwe Gnanadeepa Thero 20180903A00:49:01
7812018/09/08Galigamuwe Gnanadeepa Thero - Damsak Nada 2018-09-0800:38:26
7822018/09/07හැමෝටම කවදාහෝ විදින්නට වෙන මරණාසන්න වේදනාව ගැන galigamuwe gnanadeepa hmi ගේ බණ දේශණාව00:14:34
7832018/09/06දේව දූත සුත්‍රය - "අපායේ දුක් විදින ආකාරය"00:52:02
7842018/09/05ලැබුන ජීවිතය පිනෙන් දහමින් පුරවා ගන්න​!!!-Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero- 04- 09 -201800:51:46
7852018/09/03වේදනාව පිළිබඳව: ස්පර්ශයෙන්මයි විඳීම උපදින්නේ-සම්මා දිට්ඨි සූත්‍රය ඇසුරෙන් 02-09-201800:52:26
7862018/09/03Galigamuwe Gnanadeepa Thero - Sith Neth Asapuwa 2018-09-0201:36:05
7872018/09/03Sith Neth Asapuwa 2018 09 02 ven galigamuwe ganadeepa Thero Sumudura Dharma Desanawa Neth FM01:37:46
7882018/09/03Ven galigamuwe ganadeepa Thero 2018 08 31 methtawalokanaya Sumudura Dharma katikawa Colombo TV01:22:20
7892018/09/02Sith Neth Asapuwa 2018 09 0201:40:09
7902018/09/02☸️ Sith Neth Asapuwa 2018 09 02 Gnanadeepa Himi | විඳීම තුලින් සම්මා දිට්ඨීය උපදවා ගන්නා අයුරු01:40:49
7912018/09/02දැනෙන වේදනාව අපි දරාගන්නද ඕන නැත්නම් අවබෝධ කරන්නද ඕන 02-09-201800:41:17
7922018/08/31Ven galigamuwe ganadeepa Thero 2018 08 26 Meth Alokanaya Sumudura Dharma katikawa Colombo TV01:13:23
7932018/08/30Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero ¦ ප්‍රත්‍යලාභි භික්ෂුන් අතරින් අග්‍ර සීවලී මහරහතන් වහන්සේ ¦ 201601:00:56
7942018/08/27තණ්හාව දනීද තණ්හාවේ හට ගැනීම දනීද-සම්මා දිට්ඨි සූත්‍රය ඇසුරෙන් 26-08-201800:49:33
7952018/08/27Ven galigamuwe ganadeepa Thero 2018 08 26 Sith Neth Asapuwa Sumudura Dharma Desanawa Neth FM01:01:28
7962018/08/27Galigamuwe Gnanadeepa Thero - Sith Neth Asapuwa 2018-08-2601:03:00
7972018/08/26☸️ Sith Neth Asapuwa 2018 08 26 Gnanadeepa Himi | සම්මා දිට්ඨී සුත්‍රය ඇසුරින් තණ්හාව විග්‍රහ කිරීම01:37:21
7982018/08/26Ven galigamuwe ganadeepa Thero 2018 08 25 Sumudura dharma desanawa Colombo TV01:08:42
7992018/08/25නිකිනි පුර පෝදා-Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero- 25- 08- 201800:48:33
8002018/08/23☸️ Sith Neth Asapuwa 2018 08 19 Gnanadeepa Himi | ධර්ම මාර්ගයේ ගමන්කරන ශ්‍රාවකයින්ට මාරයා කරන බලපෑම්01:39:32
8012018/08/22Galigamuwe Gnanadeepa Thero - Sith Neth Asapuwa 2018-08-1901:39:22
8022018/08/21බුදුන්ගේ මඟ ඇහිරූ පාපයෙන් දින හතෙන් අපාගතවූ සුප්‍රබුද්ධ රජුගේ කතාව.galigamuwe gnanadeepa thero00:18:56
8032018/08/20Meth Tv | Meththawalokanaya | Galigamuwe Gnanadeepa Thero EP 01 PART 3 (2018.08.16)00:25:36
8042018/08/20Meth Tv | Meththawalokanaya | Galigamuwe Gnanadeepa Thero EP 01 PART 2 (2018.08.16)00:25:54
8052018/08/20Meth Tv | Meththawalokanaya | Galigamuwe Gnanadeepa Thero EP 01 PART 1(2018.08.16)00:22:13
8062018/08/19පණ්ඩිතයා යනු කවරෙක්ද - බාල පණ්ඩිත සූත්‍රය ඇසුරෙන් 11-08-201800:40:36
8072018/08/19Galigamuwe Gnanadeepa Thero - පංච මහා අධිශ්ඨාන පූජාව - රුවැන්වැලි මහා සෑ අභියස00:47:57
8082018/08/19පංච මහා අධිශ්ඨාන පූජාව - Ven. Galigamuwe Gnanadeepa Thero 20180818 Ruwanveli00:47:58
8092018/08/19Ven. Galigamuwe Gnanadeepa Thero 2018081800:49:02
8102018/08/18Ven galigamuwe ganadeepa Thero 2018 08 05 Sumudura Dharma desanawa Colombo TV00:56:14
8112018/08/17නිතර කතාවේ ඇලෙන කෙනා නිතරම අකුසල් රැස් කරනවා,සමහරු ලස්සන නිසාම කරදරයට පත් වෙනවා 12-08-201800:42:36
8122018/08/17වචනෙන් කරන අකුසල තමන්ගේ පසු පස එන ආකාරය -අම්බපාලිය රහත් තෙරණියගේ කථාව 12-08-201800:51:48
8132018/08/17☸️ Sith Neth Asapuwa 2018 08 12 Gnanadeepa Himi | අම්බපලියගේ චරිතය ඇසුරෙන් පින සහ පව පලදෙන ආකාරය01:36:51
8142018/08/15One Sri Lanka | Galigamuwe Gnanadeepa Thero ''කල්ප විග‍්‍රහය'' අපි මේ ජීවත්වන්නේ භයානකම කාලයක00:41:29
8152018/08/15Meth Tv | Meth Buddhabhi Wandana | Galigamuwe Gnanadeepa Thero (2018.08.05)00:57:09
8162018/08/15Ven. Galigamuwe Gnanadeepa Thero 2018081500:47:46
8172018/08/15Meth Tv | Meth Buddhabhi Wandana | Galigamuwe Gnanadeepa Thero (2018.01.13)00:58:58
8182018/08/14Meth Tv | Meth Buddhabhi Wandana | Galigamuwe Gnanadeepa Thero (2018.07.09)00:52:21
8192018/08/14Ven galigamuwe ganadeepa Thero2018 08 13 Sumudura Dharma desanawa Sila Suwa Arana pin Bima ColomboTv00:41:22
8202018/08/13Ven. Galigamuwe Gnanadeepa Thero 2018081100:47:23
8212018/08/13Sith Neth Asapuwa 2018 08 12 ven galigamuwe ganadeepa Thero sumudura dharma desanawa Neth FM01:45:11
8222018/08/12Galigamuwe Gnanadeepa Thero - Sith Neth Asapuwa 2018-08-1201:36:20
8232018/08/12Sith Neth Asapuwa 2018 08 1201:46:00
8242018/08/12පාරමිදම් පුරන දුටුගැමුණු රජතුමා ගැන මෙතෙක් නොඇසූ වටිනා දේශණයක්.galigamuwe gnanadeepa thero00:10:20
8252018/08/12Galigamuwe Gnanadeepa Thero - Damsak Nada 2018-08-1100:42:29
8262018/08/06ආත්මය කියන්නේ භවයද.. මොකද්ද මේ ආත්මය කියන්නේ..Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:45:26
8272018/08/06මරණ මංචකයේ බුදුගුණ සිහිවීමත් විශාල පිනක් - 29-07-201800:48:37
8282018/08/03Sirasa FM Pansil Maluwa 2018-07-08 | Galigamuwe Ganadeepa Himi01:29:43
8292018/08/01Sith Neth Asapuwa 2018 07 29 ven galigamuwe ganadeepa Thero sumudura dharma desanawa Neth FM01:34:34
8302018/07/31Bakkula maha sea kapruk pujawa 2018 07 27 Galigamuwe ganadeepa Thero Esala pun poda Colombo TV00:40:07
8312018/07/30මාරයා 16 වතාවක් විටින් විට බුදුරජාණන් වහන්සේට පිරිනිවන් පෑමට ආරාධනා කරා.. Damsak Nada 29-07-201800:39:29
8322018/07/30Galigamuwe Gnanadeepa Thero - Sith Neth Asapuwa 2018-07-2901:34:50
8332018/07/29Galigamuwe Gnanadeepa Thero - Damsak Nada 2018-07-2800:41:46
8342018/07/29Ven galigamuwe ganadeepa Thero 2018 07 27 Bakkula Maha Rahatan Wahanse, Dharma desanawa Colombo TV00:50:52
8352018/07/28Galigamuwe Gnanadeepa Thero-Pansil Maluwa Esala Poya 201800:41:21
8362018/07/28Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero 2018072800:46:54
8372018/07/28Ven galigamuwe ganadeepa Thero 2018 07 27 Meth Sadaham Nalikawa Aramba kirime mangallaya Colombo TV00:47:33
8382018/07/28Ven galigamuwe ganadeepa Thero 2018 07 27 Easala pun poda sumudura dharma katikawa Colombo TV01:09:17
8392018/07/27සම්බුදු තෙමඟුල පිළිබඳව - ගලිගමුවේ ඥානදීප හිමි Sambudu Themagula - Galigamuwe Gnanadeepa Thero01:06:45
8402018/07/27Ven galigamuwe ganadeepa Thero 2018 07 27 Easala poda sumudura dharma desanawa Colombo TV00:19:39
8412018/07/25Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero 2018072400:47:25
8422018/07/23සාරිපුත්ත, බක්කුල මහා රහතන් වහන්සේලා පිළිබඳ අසිරිමත් කථා Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero 22-07-201800:56:35
8432018/07/23ජීවිතේ නැති වුනත් ඉවසීම නැති කරගන්න එපා Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero Sith Neth Asapuwa 10 06 201800:53:18
8442018/07/23Sith Neth Asapuwa 2018 07 22 ven galigamuwe ganadeepa ape Hamuduruwan wahansege sumudura dharma desa01:42:35
8452018/07/23Sith Neth Asapuwa 2018 07 2201:43:18
8462018/07/22Galigamuwe Gnanadeepa Thero - Sith Neth Asapuwa 2018-07-2201:39:01
8472018/07/22කොච්චර පොහොසත් වුණත් ඒ සල්ලි වලින් මැරෙන එක වළක්වන්න බැහැ 22-07-201800:40:50
8482018/07/22බුදුරජාණන් වහන්සේලාගේ ප්‍රථම ධර්ම දේශණාව සිදුකරන ඇසළ පුන් පොහොය ඇති වැදගත්කම 21-07-201800:41:13
8492018/07/21Galigamuwe Gnanadeepa Thero - Damsak Nada 2018-07-2100:43:37
8502018/07/20තණ්හාව කොතරම් දරුණු තැනකට අපිව ගෙනියනවද Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero 08-07-201800:43:47
8512018/07/20Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero - අපට පැනිනෙන විපතත් ධර්මය අවබෝදයට00:51:03
8522018/07/19Sith Neth Asapuwa 2018 07 15 ven galigamuwe ganadeepa Thero sumudura dharma desanawa Neth FM01:41:09
8532018/07/17සම්මා දිට්ඨිය ඇති කරගන්නා ආකාරය Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero- Sith Neth Asapuwa 08-07-201801:00:04
8542018/07/16Ven galigamuwe ganadeepa ape Hamuduruwan wahansege dharma desanawa 2018 07 27 sawasa 04 oba semata A00:00:31
8552018/07/16සක්වල 1 — පූජ්‍ය ගලිගමුවේ ඥාණදීප ස්වාමින්වහන්සේ00:51:36
8562018/07/16Galigamuwe Gnanadeepa Thero - Sith Neth Asapuwa 2018-07-1501:41:25
8572018/07/15Galigamuwe Gnanadeepa Thero - Damsak Nada 2018-07-1400:41:55
8582018/07/14Ven galigamuwe gnanadeepa thero 2018 07 06 Budu Dahama jivitayata laga kara ganne keseda TNL Nana pa01:56:41
8592018/07/13TNL Tv - Nana Pahana Program 2018.07.06 ( Galigamuwe Gnanadeepa Thero )02:00:53
8602018/07/12ගිහි ජීවිතයේ ප්‍රශ්ණ වලට මුහුණ දෙනහැටි - Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:43:43
8612018/07/10Ven galigamuwe ganadeepa Thero 2018 07 09 sumudura dharma desanawa Colombo TV00:48:34
8622018/07/08Sith neth asapuwa 2018 07 08 ven galigamuwe ganadeepa ape Hamuduruwan wahansege sumudura dharma desa01:46:52
8632018/07/08Sith Neth Asapuwa 2018 07 0801:47:31
8642018/07/08Galigamuwe Gnanadeepa Thero - Sith Neth Asapuwa 2018-07-0801:45:09
8652018/07/08ලංකාදීපයට බුදුධහම වැඩමවීම පූජනීය ගලිගමුවේ ඤාණදීප ස්වාමීන්වහන්ස-Galigamuwa gnanadeepa swaminwahansa00:58:01
8662018/07/08Galigamuwe Gnanadeepa Thero - Pansil Maluwa 2018-07-0801:19:29
8672018/07/07බුදුරජාණන් වහන්සේලා ලංකාවට වැඩම කරවීම පිළිබඳව විස්තර Damsak Nada 07-07-201800:41:24
8682018/07/07අසත්පුරුෂ ආශ්‍රයට ගිය ගමන් පිනත් වැහිලා යනවා, පටිච්චසමුප්පාදය පිළිබඳ 01-07-201800:44:20
8692018/07/07Galigamuwe Gnanadeepa Thero - Damsak Nada 2018-07-0700:43:33
8702018/07/06නියත මිථ්‍යා දෘෂ්ටිකයාට අපායේ කාලයක් නිර්ණය කරන්න බැහැ Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero 01-07-201800:57:00
8712018/07/03සසර හතුරෝ අපි පසුපස එන්නේ අපි නොසිතන විඳිහට..00:55:28
8722018/07/03Ven galigamuwe ganadeepa Thero 2018 07 01 sumudura dharma desanawa00:48:33
8732018/07/03Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero-01-07-201800:52:04
8742018/07/02Sith neth asapuwa 2018 07 01 ven galigamuwe ganadeepa ape Hamuduruwan wahansege sumudura dharma desa01:47:24
8752018/07/02Sith Neth Asapuwa 2018 07 0101:47:24
8762018/07/01Galigamuwe Gnanadeepa Thero - Sith Neth Asapuwa 2018-07-0101:44:20
8772018/07/01අපි පින්දෙන කොට අපේ පින වැඩිවීමක් මිසක් අඩුවීමක් වෙන්නේ නැහැ 30-06-201800:41:53
8782018/07/01Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero - අප්‍රමාදීබව00:50:07
8792018/06/30Galigamuwe Gnanadeepa Thero - Damsak Nada 2018-06-3000:44:26
8802018/06/27ජීවිතේ නැති වුනත් ඉවසීම නැති කරගන්න එපා Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:53:18
8812018/06/27Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero - ප්‍රතිඋපකාර කලයුත්තේ ශ්‍රද්ධා, සීල, සෘත, ත්‍යාග, ප්‍රඥා ඇතිකරවීමෙ00:51:01
8822018/06/27Ven galigamuwe ganadeepa Thero 2018 06 24 Lebanon desaye pevati Devani Dharma desanawa Colombo TV..01:16:56
8832018/06/25Ven galigamuwe gnanadeepa thero 2018 06 13 sumudura dharma deshanawa00:50:22
8842018/06/24Ven galigamuwe ganadeepa Thero 2018 06 24 Colombo TV sumudura Dharma desanawa lebanoa Desayedi01:14:43
8852018/06/23ධාතු වන්දනා කිරීමෙන් අප්‍රමාණ පින් රැස් වෙනවා 17-06-2018 Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:41:30
8862018/06/23Galigamuwe Gnanadeepa Thero - Damsak Nada 2018-06-2300:44:13
8872018/06/22සප්ත ආර්ය ධනය පිළිබඳව - බුදුගුණ නිතර හිතනවා කියන්නේ මහා ධනයක් නිතිපතා රැස් කරනවා 17-06-201800:55:38
8882018/06/18Sith neth asapuwa 2018 06 17 ven galigamuwe ganadeepa Thero sumudura dharma desanawa01:44:55
8892018/06/18Ven.Galigamuwe Gnanadeepa Thero at Samadhi Vihara Christchurch New Zealand01:09:18
8902018/06/18Sith Neth Asapuwa 2018 06 1701:46:02
8912018/06/17Galigamuwe Gnanadeepa Thero - Sith Neth Asapuwa 2018-06-1701:39:21
8922018/06/17Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero | 2018-06-09 | 01 සමාධි බෞද්ධ විහාරය Christchurch – New Zealand01:12:21
8932018/06/16සේක බල​-Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero-13-06-201800:50:38
8942018/06/16Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero | 2018-06-08 | සමාධි බෞද්ධ විහාර පරිශ්රය Christchurch – New Zealand01:12:51
8952018/06/16Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero | 2018-06-08 | සමාධි බෞද්ධ විහාර පරිශ්රය Christchurch – New Zealand01:06:51
8962018/06/16Galigamuwe Gnanadeepa Thero - Damsak Nada 2018-06-1600:41:59
8972018/06/15දිව්‍යලෝකේ උපදින්න හිත පිහිටව ගන්නේ කෙසේද?galigamuwe gnanadeepa himi හිමි බණ දේශණය.00:11:43
8982018/06/15Ven galigamuwe ganadeepa Thero 2018 06 02 sumudura dharma desanawa Colombo TV00:53:54
8992018/06/14Dharmasana Poojawa - Galigamuwe Gnanadeepa Thero (2018 06 02)00:54:04
9002018/06/11සෝතානුගත සූත්‍රය ආශ්‍රයෙන් Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero-09-06-201800:54:27
9012018/06/11Galigamuwe Gnanadeepa Thero - Sith Neth Asapuwa 2018-06-1001:35:05
9022018/06/11Galigamuwe Gnanadeepa Thero - Damsak Nada 2018-06-1000:42:00
9032018/06/11Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero - දුක්ඛ ආර්ය සත්‍ය00:52:12
9042018/06/10Sith neth asapuwa 2018 06 20 ven galigamuwe ganadeepa ape Hamuduruwan wahansege sumudura dharma desa01:44:05
9052018/06/10ජීවිතේ නැති වුනත් ඉවසීම නැති කරගන්න එපා.Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero Sith Neth Asapuwa 10-06-201800:53:18
9062018/06/10Sith Neth Asapuwa 2018 06 1001:45:04
9072018/06/09Galigamuwe Gnanadeepa Thero - Damsak Nada 2018-06-0200:41:42
9082018/06/08Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero - දුර්ලභ වූ බුදුවරුන්ගේ පහලවීම00:46:41
9092018/06/08Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero - සසර ගමනේ බියකරුබව දැක වහ වහා අප්‍රමාදීව ධර්මය දියුණු කරමු00:47:52
9102018/06/06මාර්ග සත්‍යය - Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:41:56
9112018/06/06නිරෝධ සත්‍යය - Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:58:23
9122018/06/06සමුදය සත්‍යය - Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:55:57
9132018/06/06දුක්ඛ සත්‍යය - Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:52:11
9142018/06/06මරණය ගැන මැරෙන්න කලින් දැනගත යුතු දේ - Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:19:52
9152018/06/06කොපමන පිංකම් කලත් අන්තිම මොහොතේ වරද්ද ගත්තොත් වෙනදේ - Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:14:45
9162018/06/06දිව්‍ය ලෝකයකට හිත පිහිටුවා ගැනීම - Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:40:41
9172018/06/05සංසාර භය දකිමු - Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:29:04
9182018/06/05Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero | 2018-05-29 | 11.30AM01:03:22
9192018/06/04Galigamuwe Gnanadeepa Thero - Poson Poya 201800:42:39
9202018/06/02Ven galigamuwe ganadeepa Thero 2018 05 24 Colombo TV sumudura dharma desanawa01:03:14
9212018/06/01Galigamuwe Gnanadeepa Thero - Sith Neth Asapuwa 2018-05-2701:37:21
9222018/06/01Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero | 2018.05.29 | මියගිය අයට නිවැරදිව පිං දෙන්නෙ කොහොමද ?00:54:29
9232018/05/31රේඩියෝවට වඳින තරුණයෙකුගේ ජීවීත කතාව ගැන galigamuwe gnanadeepa himi ගේ අපූරු ධර්ම දේශණාව00:11:32
9242018/05/31Sirasa FM Sanaramara Sewana 2018-02-17 | Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:59:05
9252018/05/29Galigamuwe Gnanadeepa Thero - Damsak Nada 2018-05-2600:43:26
9262018/05/29Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero- 29- 05- 201801:04:32
9272018/05/28Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero - 2018-05-13 | ආයතන හය අවබෝධ කරගැනීම00:49:45
9282018/05/28සතිය සිහිය දියුණු කරගන්නා වැඩපිළිවෙල සතර සතිපට්‌ඨානයයි Damsak Nada 26-05-201800:41:27
9292018/05/28හත්‍ථිගාමක උග්ග සූත්‍රය - පුජ්‍ය ගලිගමුවේ ඥානදීප හිමි - සිත් නෙත් අසපුව ධර්ම දේශනාව 2018.05.2700:57:21
9302018/05/27Sith neth asapuwa 2018 05 27 ven galigamuwe ganadeepa Thero01:39:42
9312018/05/27Sith Neth Asapuwa 2018 05 2701:40:26
9322018/05/27Galigamuwe Gnanadeepa Thero - Sith Neth Asapuwa 2018-05-2001:39:07
9332018/05/26Ven galigamuwe ganadeepa Thero TNL Nena pahana sumudura dharma katikawa01:46:35
9342018/05/26Galigamuwe Gnanadeepa Thero - Damsak Nada 2018-05-1900:42:23
9352018/05/25Galigamuwe Gnanadeepa Thero - Sith Neth Asapuwa 2018-05-1301:39:15
9362018/05/24කර්මයේ ස්වභාවය​- Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero- 20- 05 -201800:50:38
9372018/05/23Galigamuwe Gnanadeepa Thero - Bana hosted by 19th Cadet Officer Intake- SL Air Force00:53:06
9382018/05/22දිව්‍යලෝක සැප සොයන ඔබට galigamuwe gnanadeepa himi ගේ වටිනා බන දේශණයක්00:17:11
9392018/05/22Galigamuwe Gnanadeepa Thero - Sith Neth Asapuwa 2018-05-0601:39:38
9402018/05/21Galigamuwe Gnanadeepa Thero - Damsak Nada 2018-05-0500:44:40
9412018/05/21Sith neth Asapuwa 2018 05 20 ven galigamuwe ganadeepa ape Hamuduruwan wahansege sumudura dharma desa01:40:27
9422018/05/20Sith Neth Asapuwa 2018 05 2001:41:12
9432018/05/174.මාර්ග සත්‍යය -Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:41:56
9442018/05/173.දුක්ඛ නිරෝධ සත්‍යය-Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:58:23
9452018/05/172.දුක්ඛ සමුදය සත්‍යය-Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:55:57
9462018/05/171. දුක්ඛ සත්‍යය​-Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:52:11
9472018/05/17Budu puth mapiya uatum Satkaraya ven galigamuwe ganadeepa ape Hamuduruwan wahansege sankalpayak...00:01:16
9482018/05/17Budu puth mapiya uatum satkaraya ven galigamuwe ganadeepa ape Hamuduruwnge sankalpayak easuren....00:27:12
9492018/05/16Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero | 2018-05-15 | 9.00PM01:01:43
9502018/05/16කර්ම රැස් වෙන්නේ කොහොමද ?අපිට හැමතැනම කර්ම රැස් වෙනවා 13-05-201800:44:27
9512018/05/14Sith Neth Asapuwa 2018 05 1301:40:56
9522018/05/13කොපමන පිංකම් කරත් අන්තිම මොහොතේ වරද්ද ගත්තොත් වෙනදේ ගැන galigamuwe gnanadeepa himi bana00:14:45
9532018/05/12ගිහි ජීවිතය ප්‍රශ්න සහිතයි, කුජ්ජුත්තරාව.. නන්ද මාතාව.. පිළිබඳව 06-05-201800:43:43
9542018/05/12Ven galigamuwe gnanadeepa Thero Colombo TV sumudura dharma deshanawa01:03:09
9552018/05/10Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero - 2018-04-29 | ස්වේත පූජා වෙසක් පෝදා ධර්ම දේශනාව00:43:45
9562018/05/10අපේ දරුවන්ට තිබෙන ඇල්මත් දවසක අත්හරින්න වෙනවා.ඒ බව නිතර මෙනෙහි කරන්න 06-05-201800:54:06
9572018/05/08මරණාසන්න ස්වභාවය | මරණය ඉදිරියේ අප්‍රමාණව ධර්මය වඩන අකාරය | galigamuwe gnanadeepa bana |death moment00:47:39
9582018/05/08Galigamuwe Gnanadeepa Thero01:43:33
9592018/05/07Galigamuwe Gnanadeepa Thero - Swetha Puja - Wesakl Poya 201800:55:07
9602018/05/07Sith neth asapuwa 2018 05 06 ven galigamuwe gnanadeepa Thero01:40:38
9612018/05/07Sith Neth Asapuwa 2018 05 0601:43:33
9622018/05/06මැරෙණ මොහොතේ ඥාති ප්‍රේතයෝ පෙනන කතාවේ ඇත්ත නැත්ත galigamuwe gnanadeepa himi bana00:15:59
9632018/05/05බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධාතුන් වහන්සේලා පිළිබඳව Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero 05-05-201800:43:01
9642018/05/05Galigamuwe Gnanadeepa Thero-Pansil Maluwa 2018-04-2901:26:03
9652018/05/04Ven galigamuwe gnanadeepa Thero ,, SAKWALA Gena dharma katikawa00:07:52
9662018/05/04TNL Tv - Nana Pahana Program 2018/04/27 ( Ven. Galigamuwe Gnanadeepa Thero & Nalaka Hewamadduma )01:53:37
9672018/05/04Galigamuwe Gnanadeepa Thero - Damsak Nada 2018-04-2800:45:48
9682018/05/03Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero - 2018-04-22 | දුස්සීල වීමේ විපාක00:46:57
9692018/05/03Ven galigamuwe gnanadeepa Thero 2018 04 30 Colombo TV wesak mangallayada sumudura dharma deshanawa01:03:42
9702018/05/01Ven galigamuwe gnanadeepa Thero 2018 04 30 Colombo TV wedalla sumudura dharma katikawa00:52:10
9712018/04/30Sith neth asapuwa 2018 04 29 ven galigamuwe gnanadeepa Thero wesak mangallayada dharma deshanawa01:04:30
9722018/04/30galigamuwe gnanadeepa thero/රාගාදී සිතිවිලි වල භයානකකම01:43:43
9732018/04/29Sith Neth Asapuwa 2018 04 2901:52:22
9742018/04/29සම්බුදු තෙමඟුල පිළිබඳව -2018 වෙසක් පොහොය දින Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero 29-04-201801:06:45
9752018/04/29මරණය සිදු වන ආකාරය galigamuwe gnanadeepa thero සුමදුර ධර්ම දේශනාව._low00:30:30
9762018/04/29Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero - 2017-11-26 _ Budunge Anantha Wu Guna Kanda00:48:59
9772018/04/29Galigamuwe Gnanadeepa Thero 2017-03-30 ශෝකය නැති කරන මග සල්ලහ සූත්‍රය ඇසුරෙන්00:56:04
9782018/04/29හිතින් කාන්තාවන් දුෂණය කරන මට්ටමට අද සිත් විකෘති වෙලා Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero 22-04-201800:41:42
9792018/04/29Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero | 2018-04-29 | 11.30AM00:54:47
9802018/04/28Sil suwa arana gilan madyasthanaya Ven. Galagamuwe Gnanadeepa Theroසිල් සුව අරණ ගිලන් මධ්‍යස්ථානය00:03:44
9812018/04/28මැරෙන්න කලින් දැනෙන නිමිති වලින් මරණෙන් පසු උපත දැනගන්න.galigamuwe gnanadeepa himi bana00:19:19
9822018/04/28Galigamuwe Gnanadeepa Thero - Sith Neth Asapuwa 2018-04-2201:35:36
9832018/04/25දෙමාපියන්ට ප්‍රති උපකාර කළහැකි ආකාර Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero 2018-04-2500:49:34
9842018/04/25කාන්තාවට පිරිමි ආත්මයක් ලබන්න නම්, බ්‍රහ්මචාරය සහ අනාචාරය 22-04-201800:53:50
9852018/04/23Galigamuwe Gnanadeepa Thero - Damsak Nada 2018-04-2100:44:34
9862018/04/22Sith neth asapuwa 2018 04 22 ven galigamuwe gnanadeepa Thero01:40:33
9872018/04/22Sith Neth Asapuwa 2018 04 2201:43:43
9882018/04/20මරණය ගැන මැරෙන්න කලින් දැනගත යුතු දේ . galigamuwe gnanadeepa himi ගේ වටිනා ධර්ම දේශණය00:19:52
9892018/04/19ඉහල සිට පහල දක්වාම මිනිස්සුන්ගේ ද්වේශය ක්‍රෝධය වර්ධනය වෙලාVen Galigamuwe Gnanadeepa Thero15-04-201800:52:50
9902018/04/18Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero - 2018-04-15 | ද්වේශයේ ආදීනව00:48:47
9912018/04/17Ven galigamuwe gnanadeepa Thero Sith niwana sumudura dharma deshanawa01:02:47
9922018/04/17දාරුකීරිය රහතන් වහන්සේගේ සම්පූර්ණ කතාව.Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:10:31
9932018/04/16Galigamuwe Gnanadeepa Thero - Sith Neth Asapuwa 2018-04-1501:37:08
9942018/04/15Sith neth asapuwa 2018 04 15 ven galigamuwe gnanadeepa Thero01:37:36
9952018/04/15Sith Neth Asapuwa 2018 04 1501:42:10
9962018/04/15සසර හතුරා අපි නොසිතන විදියට බලවත් වෙන්න පුළුවන් Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero 15-04-201800:43:10
9972018/04/15Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero 2018 04 1400:51:22
9982018/04/13Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero - 2018-04-08 | මෝර පිරිත පිළිබඳ දේශනාව00:49:57
9992018/04/12ආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගය ,කිමත්ථිය සුත්‍රය සහ කුසල සීලය Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:52:38
10002018/04/12අසිර්මත් මහා මංගල සූත්‍රය Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero07:46:43
තවත් පිටු:1 2 3 සියලුම
ඉහත පෙන්වන ලද්ද: 1 - 1000 (සම්පූර්ණ: 2449)

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.