ගලිගමුවේ ඥාණදීප හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12020/08/13Budu Bana | බුදු බණ​ | Galigamuwe Gnanadeepa Thero | ඔබත් මෙම සද්ධර්ම දේශනාවන් දිනපතා ශ්‍රවණය කරන්න​00:24:16
22020/08/13Budu Bana | බුදු බණ​ | Galigamuwe Gnanadeepa Thero | ඔබත් මෙම සද්ධර්ම දේශනාවන් දිනපතා ශ්‍රවණය කරන්න​00:27:06
32020/08/13Budu Bana | බුදු බණ​ | Galigamuwe Gnanadeepa Thero | ඔබත් මෙම සද්ධර්ම දේශනාවන් දිනපතා ශ්‍රවණය කරන්න​00:29:47
42020/08/13Budu Bana | බුදු බණ​ | Galigamuwe Gnanadeepa Thero | ඔබත් මෙම සද්ධර්ම දේශනාවන් දිනපතා ශ්‍රවණය කරන්න​00:25:40
52020/08/13Budu Bana | බුදු බණ​ | Galigamuwe Gnanadeepa Thero | ඔබත් මෙම සද්ධර්ම දේශනාවන් දිනපතා ශ්‍රවණය කරන්න​00:28:58
62020/08/13Budu Bana | බුදු බණ​ | Galigamuwe Gnanadeepa Thero | ඔබත් මෙම සද්ධර්ම දේශනාවන් දිනපතා ශ්‍රවණය කරන්න​00:28:32
72020/08/13Budu Bana | බුදු බණ​ | Galigamuwe Gnanadeepa Thero | ඔබත් මෙම සද්ධර්ම දේශනාවන් දිනපතා ශ්‍රවණය කරන්න​00:32:18
82020/08/13Budu Bana | බුදු බණ​ | Galigamuwe Gnanadeepa Thero | ඔබත් මෙම සද්ධර්ම දේශනාවන් දිනපතා ශ්‍රවණය කරන්න​00:30:44
92020/08/13Budu Bana | බුදු බණ​ | Galigamuwe Gnanadeepa Thero | ඔබත් මෙම සද්ධර්ම දේශනාවන් දිනපතා ශ්‍රවණය කරන්න​00:30:59
102020/08/13Budu Bana | බුදු බණ​ | Galigamuwe Gnanadeepa Thero | ඔබත් මෙම සද්ධර්ම දේශනාවන් දිනපතා ශ්‍රවණය කරන්න​00:33:54
112020/08/13Budu Bana | බුදු බණ​ | Galigamuwe Gnanadeepa Thero | ඔබත් මෙම සද්ධර්ම දේශනාවන් දිනපතා ශ්‍රවණය කරන්න​00:34:59
122020/08/13දායකත්ව ධර්ම දේශනාව - අතිපූජ්‍ය ගලිගමුවේ ඤාණදීප හිමි - 2020.08.1300:58:32
132020/08/13අනුන්ගෙ හරක් බලන්නද, නැතිනම් හරකගෙ අයිති කාරය වෙන්නද ඔබ කැමති ? | Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:08:24
142020/08/13මග ථල ලබන්න පිං ඇති අයටත් බණ එපා වුන හැටි - Galigamuwe Gnanadeepa thero - Buddhism00:48:44
152020/08/13සිත නිවෙන බුදු බණ-Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:53:42
162020/08/12Budu Bana | බුදු බණ​ | Galigamuwe Gnanadeepa Thero | ඔබත් මෙම සද්ධර්ම දේශනාවන් දිනපතා ශ්‍රවණය කරන්න​00:24:23
172020/08/12Budu Bana | බුදු බණ​ | Galigamuwe Gnanadeepa Thero | ඔබත් මෙම සද්ධර්ම දේශනාවන් දිනපතා ශ්‍රවණය කරන්න​00:25:11
182020/08/12Budu Bana | බුදු බණ​ | Galigamuwe Gnanadeepa Thero | ඔබත් මෙම සද්ධර්ම දේශනාවන් දිනපතා ශ්‍රවණය කරන්න​00:25:27
192020/08/12Budu Bana | බුදු බණ​ | Galigamuwe Gnanadeepa Thero | ඔබත් මෙම සද්ධර්ම දේශනාවන් දිනපතා ශ්‍රවණය කරන්න​00:23:30
202020/08/12Budu Bana | බුදු බණ​ | Galigamuwe Gnanadeepa Thero | ඔබත් මෙම සද්ධර්ම දේශනාවන් දිනපතා ශ්‍රවණය කරන්න​00:56:47
212020/08/12METHTHAWALOKANAYA මෙත්තාවලොකනය EP 02 - 2019.01.30 (අතිපූජ්‍ය ගලිගමුවේ ඤාණදීප හිමි)00:38:34
222020/08/12METHTHAWALOKANAYA මෙත්තාවලොකනය EP 01 - 2019.01.30 (අතිපූජ්‍ය ගලිගමුවේ ඤාණදීප හිමි)00:18:54
232020/08/12බිත්තරයක් නිසා ආත්ම 500 ක් වෛර බැඳගෙන එකිනෙකා මරාගත් සසර ගමන | Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:13:30
242020/08/12අලියෙක් මැරුවත්, කූඹියෙකු මැරුවත් අකුසලය එක සමානද | Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:11:51
252020/08/12ධර්මාශෝක රජුගේ අතීත කථාව...- Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:11:55
262020/08/12භික්ෂූන් වහන්සේලා රණ්ඩු කරමින් ගහගත්ත, ඝෝෂිතාරාමයේ ආරවුලට හේතුව | Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:07:06
272020/08/12බුදුරජාණන් වහන්සේ දුම් පානය අනුදැන වඳාලා, නමුත් ඔබ සිතන ආකාරයට නොවෙයි | Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:11:54
282020/08/12ධර්මාවබෝධයට යන්න උපකාරි වෙන කල්‍යාණ මිතුරා සොයාගන්න විදිහ | Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:05:55
292020/08/12යමක් හොරකම් කරල, පසුව එය අයිති කෙනාටම දුන්නොත් අකුසලයක් වේද නොවේද | Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:11:32
302020/08/12ඉපදීම, ලෙඩවීම, මරණය අප සැමට පොදු ධර්මතාවයක් | Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:19:58
312020/08/12හීනෙන් ඔබ මිනියක් මරනව දැක්කොත් කුමක් වෙයිද | Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:03:20
322020/08/12සර්වඥ ධාතූන්වහන්සේලා | Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:14:34
332020/08/12අනාගතයේ පහල වන මෛත්‍රී බුදුරදුන්ට එම අකුසලය විපාක දෙන ආකාරය | Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:11:15
342020/08/12වෙසක් පෝහොදා ධර්ම දේශනාව..- Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:34:35
352020/08/12කෙනෙකුගේ දුකක් දැක්කම, ඔබේ හිතත් උනු වෙනවද ? | Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:10:42
362020/08/12දන්, පින් නොකර ගෙදරට වෙලා ගාථා විතරක් කියන එක හරිද ? වැරදිද ? | Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:22:22
372020/08/12 Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 298 - Dhamma sermon Bana 29800:54:11
382020/08/12සම්බුද්ධ සාසනයේ තිබෙන වටිනාම මාණික්‍ය-Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:50:52
392020/08/12පරිනිර්වාණයට පෙර බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින් සිදුකරන ලද අදිශ්ඨානයන් | Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:39:25
402020/08/12Maranaye Wedanawa | මරණයේ වේදනාව - Ven. Galigamuwe Gnanadeepa Thero | Colombo Tv00:08:06
412020/08/11 Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 297 - Dhamma sermon Bana 29700:51:34
422020/08/11Budu Bana | බුදු බණ​ | Galigamuwe Gnanadeepa Thero | ඔබත් මෙම සද්ධර්ම දේශනාවන් දිනපතා ශ්‍රවණය කරන්න​00:11:15
432020/08/11Budu Bana | බුදු බණ​ | Galigamuwe Gnanadeepa Thero | ඔබත් මෙම සද්ධර්ම දේශනාවන් දිනපතා ශ්‍රවණය කරන්න​00:15:35
442020/08/11Budu Bana | බුදු බණ​ | Galigamuwe Gnanadeepa Thero | ඔබත් මෙම සද්ධර්ම දේශනාවන් දිනපතා ශ්‍රවණය කරන්න​00:02:44
452020/08/11Budu Bana | බුදු බණ​ | Galigamuwe Gnanadeepa Thero | ඔබත් මෙම සද්ධර්ම දේශනාවන් දිනපතා ශ්‍රවණය කරන්න​00:14:40
462020/08/11Budu Bana | බුදු බණ​ | Galigamuwe Gnanadeepa Thero | ඔබත් මෙම සද්ධර්ම දේශනාවන් දිනපතා ශ්‍රවණය කරන්න​00:11:45
472020/08/11Budu Bana | බුදු බණ​ | Galigamuwe Gnanadeepa Thero | ඔබත් මෙම සද්ධර්ම දේශනාවන් දිනපතා ශ්‍රවණය කරන්න​00:05:16
482020/08/11Budu Bana | බුදු බණ​ | Galigamuwe Gnanadeepa Thero | ඔබත් මෙම සද්ධර්ම දේශනාවන් දිනපතා ශ්‍රවණය කරන්න​00:12:29
492020/08/11Budu Bana | බුදු බණ​ | Galigamuwe Gnanadeepa Thero | ඔබත් මෙම සද්ධර්ම දේශනාවන් දිනපතා ශ්‍රවණය කරන්න​00:10:11
502020/08/11බුදු රජාණන් වහන්සේ දුෂ්කර ක්‍රියා කළ භූමියේ ධර්ම දේශනාව..- Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:33:02
512020/08/11Budu Bana | බුදු බණ​ | Galigamuwe Gnanadeepa Thero | ඔබත් මෙම සද්ධර්ම දේශනාවන් දිනපතා ශ්‍රවණය කරන්න​00:13:02
522020/08/11Budu Bana | බුදු බණ​ | Galigamuwe Gnanadeepa Thero | ඔබත් මෙම සද්ධර්ම දේශනාවන් දිනපතා ශ්‍රවණය කරන්න​00:06:41
532020/08/11මේ තරම් බණ අහලත් අපිට ධර්මය අවබෝධ නොවන හේතුව මෙයයි | Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:13:26
542020/08/11ප්‍රියයන් වගේම අප්‍රිය මිනිස්සුත් මුණගැසෙන සමාජයක අපි ජීවත් වෙන්නෙ | Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:15:35
552020/08/11මිනිසුන්ගේ ජීවිත කතා කිහිපයක් | Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:16:52
562020/08/11බුදුදහම ආරක්ෂා කරන්නෙ සිංහලයා, ලංකාවෙ බෞද්ධයා | Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:02:44
572020/08/11ඔබ කැමති දේ නොලැබීම නිසා, ඔබ දුකට පත් වෙනවද | Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:14:40
582020/08/11බුද්ධ ශාසනය තුල කුල බේද, ජාති බේද කිසිවක් නැත | Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:11:45
592020/08/11නිවන් දකින්න කැමති සියළුදෙනා මෙම කෙටි ධර්ම දේශනාව ශ්‍රවණය කරන්න | Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:05:16
602020/08/11පිරිතේ බලය ලබාගන්නට නම්, ඔබ එහි අර්ථය වටහා ගැනීම අවශ්‍යයි | Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:12:29
612020/08/11කාමයේ සැප ව්ඳිමින් ගෙවූ ආත්මයෙන් පසු තිරිසන් ලොව ඉපිද විඳි දුක | Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:10:11
622020/08/11ඔබට රතන සූත්‍රයේ බලයෙන්, අවබෝධයෙන් සත්‍යක්‍රියාවක් පවා කල හැකියි | Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:13:02
632020/08/11ඔබ පින් කල කෙනෙක් නම් බුදුරදුන් ඔබ සොයාගෙන ඔබේ ලඟටම වඩිනවා | Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:06:41
642020/08/11බුදු රජාණන් වහන්සේට මාරයා කළ බලපෑම්.. - Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:36:13
652020/08/11රාගී සිතුවිලි වලින් අනාචාරයේ, අවිනීතව හැසිරෙන සිත, දමනය කරගන්නා ආකාරය | Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:10:49
662020/08/11මෙම වැඩ කටයුතු නොදන්න කම්මැලි අයෙක්නම් ඔබ, කිසිදා දියුණුවක් නැත | Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:08:02
672020/08/11දායකත්ව ධර්ම දේශනාව - අතිපූජ්‍ය ගලිගමුවේ ඤාණදීප හිමි - 2020.08.1100:56:50
682020/08/11Mindful Revolution 3 - Correct way for BODHI POOJA by Ven.Galigamuwe Gnanadeepa Thero.01:43:13
692020/08/11ඔබ සිහි නුවණින් වැඩ කටයුතු කරන්නේ කෙසේද පූජ්‍යපාද ගලිගමුවේ ඥානදීප තෙරෝ galigauwe ghanadeepa thero00:50:42
702020/08/11 Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 296 - Dhamma sermon Bana 29600:58:45
712020/08/11හිතාගන්න වත් බැරි සසර ගමන. විශ්වයම දුටු ලෝක විදූ ගුණය.- Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:56:15
722020/08/11ඔබට කේන්තියක් ඇති උනොත් ඔබත් මේ වගේද?? Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:14:38
732020/08/11අජාසත්ත රජුගේ අනුග්‍රහයෙන් පැවැත්වූ ප්‍රථම ධර්ම සංගායනාව 2020 8 03 නිකිණි පෝදා ගලිගමුවේ ඥානදීප හිමි00:46:30
742020/08/10සත්ව අන්තක් කල්ප විනාශයේදී මිනිසුන්ගේ ආයුෂ අවුරුදු දහයට පිරිහීම2020 08 02පූජ්‍ය ගලිගමුවේඥානදීප හිමි00:53:43
752020/08/10දානයේ ආනිශංස | පූජ්‍ය ගලිගමුවේ ඥානදීප හිමි | Sirasa Dhamma00:23:52
762020/08/10 Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 295 - Dhamma sermon Bana 29500:52:20
772020/08/10 Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 294 - Dhamma sermon Bana 29400:53:02
782020/08/10 Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 293 - Dhamma sermon Bana 29300:54:10
792020/08/10ඇත්තටම ආදරේ නම් කරුණු පහක් තුළ පිහිටුවන්න Buddhist Galigamuwa Gnanadeepa Thero00:45:56
802020/08/10පුංචි පිනෙන් සුගතියේ යන ක් රමය ආසන්න කුසලකර්ම Galigamuwe Gnanadeepa Thero Buddhism00:54:11
812020/08/10ඇත්ත කතා කරොත් ප්‍රශ්න එන සමාජයක, නුවණින් වචන හසුරන ආකාරය | Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:08:13
822020/08/10ඔබ අදම subscribe කරමින් සියගනනක් ධර්ම දේශනා සමග එක්වන්න. Meditation, Dhamma Discussion.teaching00:01:10
832020/08/10ධර්මය අවබෝධ කරගැනීමට නම්, තමා තුල පවතින අංග 2 ඔබ ප්‍රගුණ කල යුතුයි Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:15:05
842020/08/10ඔබටත් තරහා යනවද? පූජ්‍ය ගලිගමුවේ ඤාණදිප ස්වාමීන් වහන්සේ00:24:04
852020/08/10අධර්මයට නොරැවටී නිවැරදිව ධර්මය දැනගෙන බහුශ්‍රත කෙනෙක් විය හැකි ක්‍රම 5ක් Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:20:01
862020/08/10මොන රණ්ඩු තිබුනත් පවුල් ජීවිතය ආරක්ෂා කරගන්නා ක්‍රමය Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:14:42
872020/08/10මේ උතුම් ක්ෂණසම්පත්තිය අත් නොහැරේවා අක්ඛණ සූත් රය Galigamuwe Gnanadeepa Thero Buddhist00:51:50
882020/08/10සතර අපාය-Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:50:35
892020/08/09අසිරිමත් ධාතු පරිනිර්වණය සිදුවන ආකාරය පිළිබඳ ධර්ම දේශනාව.. - Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:50:33
902020/08/09දුටු ගෑමුණු රජතුමාගේ කථාව. - Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:43:35
912020/08/09බොසත් මොණර කුලයේ ඉපිද "මොර පිරිතේ " නිධාන කතාව. - Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:48:03
922020/08/09විදෙස් රටවලට ගෘහ සේවය සඳහා කාන්තාවන් යැවීම ධර්මයට අනුකූලද ? | Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:10:37
932020/08/09 Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 291 - Dhamma sermon Bana 29100:51:12
942020/08/09මේ උතුම් ක්ෂණසම්පත්තිය අත් නොහැරේවා. අක්ඛණ සූත්‍රය - Galigamuwe Gnanadeepa Thero - Buddhist00:51:50
952020/08/09දායකත්ව ධර්ම දේශනාව - Galigamuwe Gnanadeepa Thero - Buddhism | EP 000 | 2020 08 0900:58:24
962020/08/09පූජ්‍ය ගලිගමුවේ ඥානදීප ස්වාමීන් වහන්සේ ඕස්ට්‍රේලියාවේ සිට 2020 08 9 ඉතා වටිනා ධර්ම දේසනාවක්00:54:10
972020/08/09ලක්හඬ ගුවන්විදුලියේ ඉරිදා ධර්ම දේසනාව 2020 08 09 පූජ්‍ය ගලිගමුවේ ඥානදීප ස්වාමීන් වහන්සේ00:56:21
982020/08/09මොන රණ්ඩු තිබුනත් පවුල් ජීවිතය ආරක්ෂා කරගන්නා ක්‍රමය | Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:14:41
992020/08/09දායකත්ව ධර්ම දේශනාව - Galigamuwe Gnanadeepa Thero - Buddhism | EP 000 | 2020 08 0800:59:08
1002020/08/09මරණ මොහොතේ පහලවන ගතිනිමිති - Galigamuwe Gnanadeepa Thero - Buddhism00:53:21
1012020/08/09දේවදූත සූත්‍රය-Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:54:21
1022020/08/09galigamuwe gnanadeepa thero bana00:50:59
1032020/08/08Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:44:19
1042020/08/08Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:45:55
1052020/08/08Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:45:57
1062020/08/08Sadaham Sawana - මරණ මංචකයේදී කර්ම ශක්තිය බලවත් වීම Ven Galigamuwe Gnanadeepa thero00:49:26
1072020/08/08කාලි යක්ෂණියගේ කතා පුවත. - Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:12:25
1082020/08/08සංසාරගත වෛරක්කාරයන් පිළිබඳ ධර්ම දේශනාව.. - Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:14:17
1092020/08/08බොසත් මොණර කුලයේ ඉපිද "මොර පිරිතේ " නිධාන කතාව. - Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:48:01
1102020/08/08දේවාල වලට නොයා, අමනුෂ්‍ය විපත් වලින් ආරක්ෂා වෙන ආකාරය Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:15:18
1112020/08/08මවට, පියාට සැලකීමෙන් රැස් වෙන පින සසර පුරා විපාක දෙන ආකාරය | Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:21:52
1122020/08/08මරණාසන්න අවස්ථාව පිළිබඳ ධර්ම දේශනාව.. - Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:46:58
1132020/08/08මෙත් බුද්ධාභිවන්දනා | දායකත්ව ධර්ම දේශනාව | EP 000 | 2020.08.0700:52:30
1142020/08/08රාහුල මහරහතන් වහන්සේගේ ජීවිතයේ ඔබ නොදන්නා අසිරිමත් සිදුවීම් | Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:41:05
1152020/08/08පූජ්‍ය ගලිගමුවේ ඥානදීප ස්වාමීන් වහන්සේ ඕස්ට්‍රේලියාවේ සිට 2020 08 08 ධර්ම දේසනාව00:53:02
1162020/08/08දායකත්ව ධර්ම දේශනාව - අතිපූජ්‍ය ගලිගමුවේ ඤානදීප හිමි | EP 000 | 2020 08 0701:00:26
1172020/08/08අවබෝධ කල යුතු ආයතන හය - ධම්මානුපස්සනාව -Galigamuwe Gnanadeepa Thero - Buddhism00:50:18
1182020/08/07 Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 290 - Dhamma sermon Bana 29000:53:00
1192020/08/07 Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 289 - Dhamma sermon Bana 28900:53:00
1202020/08/07 Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 288 - Dhamma sermon Bana 28800:54:12
1212020/08/07Sadaham Sawana - මරණ මංචකයේදී සිත ධර්මයට යොමු කිරීම -Ven . Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:40:43
1222020/08/07බුදු ඇසින් දුටු කර්මය යනු කුමක් ද ? - Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:36:20
1232020/08/07ප්‍රේත ලෝකය පිළිබඳ ධර්ම දේශනාව.. - Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:37:57
1242020/08/07දෙදෙව් ලොවට අධිපති සක් දෙවිඳු පිළිබඳ සැඟවුණු කතාව..- Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:51:59
1252020/08/07පුණ්‍ය නිධානයක් මතු කරගන්නා මඟ - නිධිකණ්ඩ සූත්‍රය - Galigamuwe Gnanadeepa Thero - Buddhism00:54:10
1262020/08/07බණ ටිකක් අහන්නත් සසරේ පිනක් කරල තියෙන්න ඕන | Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:48:46
1272020/08/07Kathawa | කතාව - Galigamuwe Ganadeepa Thero | Colombo Tv00:05:27
1282020/08/07පුංචි පිනෙන් සුගතියේ යන ක්‍රමය. ආසන්න කුසලකර්ම - Galigamuwe Gnanadeepa Thero - Buddhism00:54:11
1292020/08/06Sadaham Sawana || මහානුභාවසම්පන්න රතන සූත්‍රය || Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:52:14
1302020/08/06සොරකමේ විපාක පිළිබඳ ධර්ම දේශනාව.. - Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:11:05
1312020/08/06නාග ලෝකය පිළිබඳ දේශනාව.. - Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:46:19
1322020/08/06බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධාතූන් වහන්සේලා පිළිබඳව දේශනාව | Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:32:46
1332020/08/06සතර අපාය සහ මරණින් මතු චුතවන ආකාරය පිළිබඳ දේශනාව.. - Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:37:01
1342020/08/06මංගල කරුණු මොනවද ? දෙව් මිනිසුන්ගේ මහා වාදය ඇරඹුනු ආකාරය | Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:39:51
1352020/08/06 Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 287 - Dhamma sermon Bana 28700:48:37
1362020/08/06 Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 286 - Dhamma sermon Bana 28600:57:09
1372020/08/05ගුරුකම් සහ අමනුෂය බලවේග පිළිබඳ දේශනාව.. - Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:48:42
1382020/08/05අංගුලිමාල මහරහතන් වහන්සේගේ කතා පුවත.- Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:36:32
1392020/08/05දානය සහ දානයේ ආනිශංස , ආයු, වර්ණ, සැප , බල, ප්‍රඥා ලෑබෙන දානය - Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:37:47
1402020/08/05දායකත්ව ධර්ම දේශනාව - අතිපූජ්‍ය ගලිගමුවේ ඤානදීප හිමි00:56:12
1412020/08/05නිකිණි පෝය ධර්ම දේශනාව-Galigamuwe Gnanadeepa thero00:51:54
1422020/08/0402 අමුනුෂයෝ - Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero ( සුවපත් සිත )00:49:20
1432020/08/04Sadaham Sawana ||අති දුර්ලභ බුද්ධෝත්පත්තිය || Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero01:41:54
1442020/08/04නාග ලෝකය ~අති පූජ්‍ය ගලිගමුවේ ඤාණදීප ස්වාමීන් වහන්ස00:57:26
1452020/08/04විශාඛා මහෝපාසිකාවගේ ජිවිත කථාව. - Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:46:08
1462020/08/04පව් කාරයො කියන බොරු වලට රැවටෙන්න එපා | Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:23:21
1472020/08/04ගෞතම බුද්ධ පරිනිර්වාණය පිළිබඳ දේශනාව.. - Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:49:04
1482020/08/04darma danaya00:51:37
1492020/08/04ඇත්තටම රුවන්මැලි සෑ රජාණන් වහන්සේගේ ධාතු ගර්භයේ මොනවද තියෙන්නෙ - Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:11:38
1502020/08/04නිකිණි පොහෝදා / දායකත්ව ධර්ම දේශනාව - 02 / පූජ්‍ය ගලිගමුවේ ඤාණදීප හිමි - Buddhist00:57:11
1512020/08/04යුදඟනාව මහා සෑය අභියස දේශනාව. / Galigamuwe Gnanadeepa Thero - Buddhist01:32:13
1522020/08/04නිකිණි පොහෝදා / දායකත්ව ධර්ම දේශනාව - 01 / පූජ්‍ය ගලිගමුවේ ඤාණදීප හිමි - Buddhist00:57:01
1532020/08/04ජීවිතය එපාවුණා නම් මේ බණ අහල ඉන්න අතිපූජ්‍ය ගලිගමුවේ ඤාණදීප හිමියන්00:57:39
1542020/08/04අංගුලිමාල එච්චර මිනීමරණ තෙක් හිටියේ ඇයි? අතිපූජ්‍ය ගලිගමුවේ ඤාණදීප හිමියන්00:57:19
1552020/08/03 Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 285 - Dhamma sermon Bana 28500:57:17
1562020/08/03නිකිණි පුන් පෝදා (3) ධර්ම දේසනාව පූජ්‍ය ගලිගමුවේ ඥානදීප ස්වාමීන් වහන්සේ ඕස්ට්‍රේලියාවේ සිට00:52:20
1572020/08/03කර්ම සහ විපාක පිළිබඳ ධර්ම දේශනාව.. - Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:40:30
1582020/08/03Sadaham Sawana - සියඵ ප්‍රියදේ අනිත්‍ය වීම නිත්‍ය වේ Ven. Galigamuwe Gnanadeepa Thero01:37:45
1592020/08/03අසිරිමත් සිදුහත් කුමරුගේ උපත- Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:47:07
1602020/08/03 Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 284 - Dhamma sermon Bana 28402:01:09
1612020/08/03දන් පිංකම් කරලත් කරදර එනවනම් ධර්මය වැඩක් නැද්ද කියා සිතන ඔබට galigamuwe gnanadeepa himi bana deshana00:13:24
1622020/08/03 Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 282 - Dhamma sermon Bana 28200:58:32
1632020/08/03galigamuwe gnanadeepa thero|නිකිණි පොහෙය| nikini pohoya|bana00:47:22
1642020/08/03දේවාල වලට නොයා, අමනුෂ්‍ය විපත් වලින් ආරක්ෂා වෙන ආකාරය | Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:15:18
1652020/08/03ලලාට ධාතූන් වහන්සේ / පූජ්‍ය ගලිගමුවේ ඥානදීප හිමි00:55:36
1662020/08/03ඔබත් කල්‍යාණ මිත්‍ර එකතුවට එක්වන්න. - Buddhism00:01:10
1672020/08/03පින් කිරීම / පින අනුමෝදන් කිරීම / මලගිය අයට පින් දීම / පූජ්‍ය ගලිගමුවේ ඥානදීප හිමි00:40:01
1682020/08/03ජීවිතය එපාවුණා නම් මේ බණ අහල ඉන්න - Galigamuwe Gnanadeepa thero - Buddhism00:57:39
1692020/08/03Fmදෙරණ නිකිණි පුන් පෝදා ධර්ම දේසනාව 2020 08 03 පූජ්‍ය ගලිගමුවේ ඥානදීප ස්වාමීන් වහන්සේ00:50:00
1702020/08/03ලක්හඬ ගුවන්විදුලියේ නිකිණි පුන් පෝදා ධර්ම දේසනාව 2020 08 03 පූජ්‍ය ගලිගමුවේ ඥානදීප ස්වාමීන් වහන්සේ00:59:23
1712020/08/03නිකිණි පුන් පෝදා (2) ධර්ම දේසනාව පූජ්‍ය ගලිගමුවේ ඥානදීප ස්වාමීන් වහන්සේ ඕස්ට්‍රේලියාවේ සිට00:51:34
1722020/08/03නිකිණි පුන් පෝදා ධර්ම දේසනාව (1) ඕස්ට්‍රේලියාවේ සිට පූජ්‍ය ගලිගමුවේ ඥානදීප ස්වාමීන් වහන්සේ00:58:45
1732020/08/03ඇසල පෝය ධර්ම දේශනාව- පුජ්‍ය ගලිගමුවේ ඤාණදීප හිමි Bana-galigamuwe ganadeep thero00:53:33
1742020/08/03මොන ප්‍රශ්ණයක් ආවත් ඔබ කම්පාවට පත් වෙන්න එපා Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:10:51
1752020/08/03මත්පැන් මත්ද්‍රව්‍ය පිලිබද බුදු දහමේ සදහන් විග්‍රහය අතිපූජ්‍ය ගලිගමුවේ ඤාණදීප හිමියන්00:11:39
1762020/08/03සතර අපාය ගැන ඔබ ඇසිය යුතුම දේශනාව අතිපූජ්‍ය ගලිගමුවේ ඤාණදීප හිමියන්00:53:02
1772020/08/03ගිහිගේ ගිනිගෙයක් නොවී සතුටින් ඉන්න අතිපූජ්‍ය ගලිගමුවේ ඤාණදීප හිමියන්00:53:48
1782020/08/03මරණ මංචකය ධර්ම සාකච්ඡාව අතිපූජ්‍ය ගලිගමුවේ ඤාණදීප හිමියන්01:09:15
1792020/08/02අමරිකාවේ ලොස් ඇන්ජලීස් බෞද්ධ විහාරයේ නිකිණි පොහෝ දා ධර්ම දේශනාව - Galigamuwa Gnanadeepa Thero00:58:45
1802020/08/02සතර අපාය ගැන ඔබ ඇසිය යුතුම දේශනාව Galigamuwe Gnanadeepa thero Buddhism00:53:02
1812020/08/02Sadaham Sawana - කරන ලද පින අනුව නිර්වාණය කරා යන හැටි Ven Galigamuwe Gnanadeepa thero01:34:10
1822020/08/02Sadaham Sawana - අපරාපරිය වේදනීය කර්ම විපාක දෙන ආකාරය - Ven Galigamuwe Gnanadeepa thero01:41:12
1832020/08/02මෛත්‍රීය බලවත් කරගන්නා ආකාරය.- Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:28:19
1842020/08/02කර්මය පිළිබඳ ධර්ම දේශනාව.. - Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:44:50
1852020/08/02බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ඇඟට හේත්තු වී තර්ජණය කල සුචිලෝමගේ අතීත අකුසලය | Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:11:53
1862020/08/02galigamuwe gnanadeepa himi | මේ භාවයේදීම නිවන් අවබෝධ කරගන්න | Daham asa දහම් ඇස00:34:24
1872020/08/02කර්මානුරූපව අකුසල් අප කරා එන ආකාරය සහ එයට හේතුවන කාරණා | Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:43:26
1882020/08/02තුන් ලෝකේම වටිනාම වස්තුව ශ්‍රී ජයශ්‍රී මහා බෝධින් වහන්සේ ආසිර්වාද ලබන්නේ කොහොමද00:55:44
1892020/08/02කර්ම කර්මපල පල විපාක දෙන්නේ කොහොමද පූජ්‍ය ගලිගමුවේ ඥානදීප ස්වාමීන් වහන්සේ ඕස්ට්‍රේලියාවේ සිට00:57:19
1902020/08/02නිවන් මාර්ගයේ ගමන් කරන කෙනෙකුට වැදගත් වන ධර්ම කාරණා. පූජ්‍ය ගලිගමුවේ ඥානදීප ස්වාමීන් වහන්සේ00:50:07
1912020/08/02 Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 280 - Dhamma sermon Bana 28000:45:57
1922020/08/02 Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 279 - Dhamma sermon Bana 27900:57:19
1932020/08/02 Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 278 - Dhamma sermon Bana 27800:50:07
1942020/08/02sitha niwana budu bana 2020.08.0200:51:18
1952020/08/02සතර අපාය ගැන ඔබ ඇසිය යුතුම දේශනාව - Galigamuwe Gnanadeepa thero - Buddhism00:53:02
1962020/08/01ලෝකයේ යථා ස්භාවය අවබෝධ කරගෙන එයම නිවනට මාර්ගයක් කර ගනිමු | Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:50:26
1972020/08/01Sadaham sawana - ධර්මශ්‍රවණය ම නිවන් දොරටුවක් වන්නේය Ven Galigamuwe Gnanadeepa thero00:47:41
1982020/08/01Rev.Galigamuwe Ghnanadeepa Thero-බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ආශ්චර්ය වු විශ්විය දැනුම00:40:20
1992020/08/01 Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 273 - Dhamma sermon Bana 27300:08:06
2002020/08/01 Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 270 - Dhamma sermon Bana 27000:51:51
2012020/08/01බක්කුල මහරහතන් වහන්සේගේ ජිවිත කථාව. - Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:45:14
2022020/08/01ධර්මයේ හැසිරී, ධර්ම මාර්ගයේ යන අයට කරදර වැඩි ඇයි ? | Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:30:26
2032020/08/01දායකත්ව ධර්ම දේශනාව / පූජ්‍ය ගලිගමුවේ ඤාණදීප හිමි / 2020 08 01 - Buddhist00:54:32
2042020/08/01ඔබට මාරකයක් ඇත්නම් එය වළක්වාගන්නා ක්‍රමය | Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:12:21
2052020/08/01දායකත්ව ධර්ම දේශනාව / පූජ්‍ය ගලිගමුවේ ඤාණදීප හිමි / 2020 08 01 - Buddhist01:03:16
2062020/08/01 Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 269 - Dhamma sermon Bana 26901:06:54
2072020/08/01ධම්මානුපස්සනාව තුළ පංච උපාදානස්කන්ධය 2020 07 26 පූජ්‍යපාද ගලිගමුවේ ඤාණදීප හිමි සිත නිවන බුදු බණ00:59:44
2082020/07/31සිවලි මහ රහතන් වහන්සේගේ ජිවිත කථාව. - Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:54:55
2092020/07/31මහා සිටුවරු පවා දිළිඳු වන කර්ම විපාක Galigamuwe Gnanadeepa thero Buddhism00:57:07
2102020/07/31Sadaham Sawana - කායගතාසති භාවනාව ( කය පිළිබඳ සිත පිහිටුවීම) Ven . Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:54:35
2112020/07/31කුමාර කාශ්‍යප මහ රහතන් වහන්සේගේ ජිවිත කථාව.- Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:45:28
2122020/07/31ධර්මය අවබෝධ කරගැනීමට ඇති අවස්ථාව අහිමි කරවන ක්‍රම | Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:30:48
2132020/07/3184000 වන ධර්මස්කන්දය පිළිබදව කෙටි විග්‍රහයක් | Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:10:26
2142020/07/31හිත පහදින අප්‍රමාණ පිං වැඩෙන ජයශ්‍රී මහා බෝධි විස්තරය - Buddhist - Galigamuwe Gnanadeepa thero00:55:44
2152020/07/31සම්බෝධාය සදහම් දේශනාව : පූජ්‍යපාද ගලිගමුවේ ඤාණදීප ස්වාමීන් වහන්සේ01:02:25
2162020/07/31මගථල ලැබෙන නිවන් දොරටු - Galigamuwe Gnanadeepa thero - Buddhism00:50:07
2172020/07/31Galigamuwe Gnanadeepa Thero - Budu Bana ධර්ම දේශනාව -00:50:42
2182020/07/30METHTHAWALOKANAYA මෙත්තාවලොකනය 2019.01.16 EP 02 (අතිපූජ්‍ය ගලිගමුවේ ඤාණදීප හිමි)00:32:45
2192020/07/30ලිංගික අල්ලස් දෙන සමාජයක බ්‍රහ්මචරියාවේ යෙදුනොත් අපට ලැබෙන වටිනා දේවල් | Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:46:44
2202020/07/30අසුරයන්ට මත්පැන් බොන්නට දී, දෙව් ලොවින් පහලට වීසි කල සක්‍ර දෙවියන් | Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:27:25
2212020/07/30METHTHAWALOKANAYA මෙත්තාවලොකනය 2019.01.16 EP 01 (අතිපූජ්‍ය ගලිගමුවේ ඤාණදීප හිමි)00:27:36
2222020/07/30පිරිතක අසිරිමත් බලය ලැබිය හැකි ක්‍රම - Galigamuwe Gnanadeepa thero - Buddhist00:52:20
2232020/07/30අපාගත උන සත්වයා අපායෙහි දුක් විදිනා ආකාරය | Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:25:35
2242020/07/30පිළිකුල් භාවනාව පිළිබද ධර්ම දේශනය01:00:01
2252020/07/30ධර්මාවබෝධයට දේශනා ( අසිරිමත් නිකිණි පෝය ) - Galigamuwa Gnanadeepa Thero - Buddhism00:51:34
2262020/07/30සුගතයන් වහන්සේගේ අවවාදය | Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero | Bana TV00:45:54
2272020/07/30මෛත්‍රී භාවනාව / පූජ්‍ය ගලිගමුවේ ඥානදීප හිමි00:54:32
2282020/07/30කෙනෙක් ඔබට මූණටම බැන්නොත් මොකද කරන්නේ? / Galigamuwe Gnanadeepa Hamuduruwo00:15:06
2292020/07/29Sadaham sawana - නිරයගාමී නොවී සුගතිගාමී වන්නට නම් -- -Ven. Galigamuwe Gnanadeepa thero01:18:10
2302020/07/29හැකි ඉක්මණින් නිර්වාණය සාක්ෂාත් කරගැනීම පිණිස, සම්මා දිට්ඨිය දියුණු කරගත හැකි ක්‍රම 16 ක් !!00:54:13
2312020/07/29Rev.Galigamuwe Gnanadeepa Thero-සේරුවිල ලාලාට ධාතුන් වහන්සේ00:50:26
2322020/07/29නිවන් මගට දහම් බිඳක්.පූජ්‍ය ගලිගමුවේ ඤාණදීප ස්වාමීන්වහන්සේ00:22:26
2332020/07/29නිවන් දැකීමට අවැසි සම්මා දිට්ඨිය, සත්‍යඤාණ, කෘත්‍ය ඤාණ, කෘත ඤාණ වශයෙන් දියුණු කරගන්නා ආකාරය !!00:52:37
2342020/07/29භගවා බුදු ගුණය - Buddhist00:06:12
2352020/07/29බුද්ධ බුදු ගුණය - Buddhist00:05:29
2362020/07/29ප්‍රේත ලෝකය / පූජ්‍ය ගලිගමුවේ ඥානදීප හිමි00:38:54
2372020/07/29 Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 268 - Dhamma sermon Bana 26800:41:09
2382020/07/28එම බුද්ධ අධිෂ්ඨාන බලය අපේ යහපත වෙනුවෙන් යොදාගන්නා ආකාරය | Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:19:07
2392020/07/28METHTHAWALOKANAYA මෙත්තාවලොකනය 2018.12.29 (අතිපූජ්‍ය ගලිගමුවේ ඤාණදීප හිමි)00:27:48
2402020/07/28METHTHAWALOKANAYA මෙත්තාවලොකනය 2018.12.29 EP 03 (අතිපූජ්‍ය ගලිගමුවේ ඤාණදීප හිමි)00:22:26
2412020/07/28සෝවාන් වීම උදෙසා, දුක පිළිබද උතුම් සත්‍ය සරළව ඉගෙන ගනිමු | Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:46:50
2422020/07/28මහා සිටුවරු පවා දිළිඳු වන කර්ම විපාක Galigamuwe Gnanadeepa thero - Buddhism00:57:07
2432020/07/28හැමෝම අහන රතන සූත්‍රය​ | Rathana Sutraya | Galigamuwe Gnanadeepa Thero | Bana හා Pirith 202000:52:14
2442020/07/27අනුත්තරෝපුරිසධම්ම සාරථී බුදු ගුණය - Buddhist00:05:15
2452020/07/27සත්ථාදේවමනුස්සානං බුදු ගුණය - Buddhist00:05:10
2462020/07/27 Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 267 - Dhamma sermon Bana 26700:52:41
2472020/07/27 Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 266 - Dhamma sermon Bana 26600:56:05
2482020/07/27දැන් සිටම ධර්මයේ හිත පිහිටුවා ගැනීමෙන් මරණාසන්න මොහොතේ ඔබව දුගතියෙන් ගලවා ගැනීමට එයම උපකාරී වේ00:12:06
2492020/07/27ධර්ම දේශනා ඇසීමෙන් අපට ලැබෙන ප්‍රතිලාභ මොනවාද | Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero | Bana TV00:47:22
2502020/07/27ආලවක යක්ෂයා යනු සෝවාන් වූ මිනිසෙකු බව ඔබ දන්නවාද | Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero | Bana TV00:48:17
2512020/07/27විමුක්තායතන සූත්‍රය | Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero | Bana TV00:55:20
2522020/07/27බිය ඇති සියල්ලෝ තුණුරුවන් ගුණ සිහිපත් කිරීමේ වටිනාකම | Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero | Bana TV00:50:39
2532020/07/27රතන සූත්‍ර පිරිත් සජ්ජායනාව සහ ධර්ම දේශනාව | Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero | Bana TV00:55:49
2542020/07/27pපොසොන් පොහෝ දින සිදුවී ඇති ඔබ නොදන්නා වැදගත් සිදුවීම් | Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero | Bana TV00:52:03
2552020/07/27මෝර පිරිත | Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero | Bana TV00:49:23
2562020/07/27සසරේ හතුරන් අප සොයා එන ආකාරය | Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero | Bana TV01:02:00
2572020/07/27මියයන මොහොතේ ධර්මය සිහි කරගෙන සුගතියක උපදින ආකාරය | Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero | Bana TV01:12:05
2582020/07/27වැරදි කාමය හේතුවෙන් ව්ඳින්නට වන විපාක | Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero | Bana TV00:48:40
2592020/07/27ධර්මය අවබෝධ කරගැනීමට නම්, තමා තුල පවතින අංග 2 ඔබ ප්‍රගුණ කල යුතුයි | Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:15:05
2602020/07/27තරහ ගියොත් ඔබට වෙන දේ | Tharahawa | Galigamuwe Gnanadeepa Thero | Bana හා Pirith 202000:43:10
2612020/07/27නිවන් මගට දහම් බිඳක්.පූජ්‍ය ගලිගමුවේ ඤාණදීප ස්වාමීන්වහන්සේ.00:47:42
2622020/07/27එදිනෙදා ඇතිවෙන ප්‍රශ්න, ගැටළු ධර්මයට අනුව විසඳගෙන සතුටින් ඉන්නා ආකාරය | Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:25:33
2632020/07/27galigamuwe gnanadeepa thera00:47:13
2642020/07/27අසිරිමත් සම්බුදු චරිතය | Sambudu Charithaya | Galigamuwe Gnanadeepa Thero | Bana හා Pirith 202000:51:39
2652020/07/26සතරසතිපට්ඨාන ධර්ම දේසනා මාලාවේ 10 වන දේසනාව 2020 07 26 පූජ්‍ය ගලිගමුවේ ඥානදීප ස්වාමීන් වහන්සේ00:59:56
2662020/07/26METHTHAWALOKANAYA මෙත්තාවලොකනය 2018.12.14 EP 02 (අතිපූජ්‍ය ගලිගමුවේ ඤාණදීප හිමි)00:25:16
2672020/07/26METHTHAWALOKANAYA මෙත්තාවලොකනය 2018.12.14 EP 01 (අතිපූජ්‍ය ගලිගමුවේ ඤාණදීප හිමි)00:27:16
2682020/07/26නටමින්, ගයමින් ජීවත් වුවත්, ධර්ම මාර්ගයේ යන අපව අගය කල බුදු පි‍යාණන් | Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:08:54
2692020/07/26 Free Theravada Buddhist Books - Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:01:36
2702020/07/26දෙදෙව් ලොවට අධිපති සක් දෙවිඳු | SakDevindu | Galigamuwe Gnanadeepa Thero | Bana හා Pirith 202000:52:15
2712020/07/26කවුරු මොනව කිව්වත් කරත් ඉවසීමෙන් එයට මුහුණ දුන්නොත් ඔබට ලැබෙන දේ | Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:48:06
2722020/07/26sitha niwana budu bana 2020:07:2600:51:42
2732020/07/26අසන්නේ නිවැරදි ධර්මයක් නම් මොන චේතනාවෙන් ගැහැව්වත් පෙර පින මතු විය හැක පූජ්‍ය ගලිගමුවේ ඥානදීප හිමි00:49:43
2742020/07/26කර්ම විපාක ජය ගන්නා අයුරු / පූජ්‍ය ගලිගමුවේ ඥානදීප හිමි00:57:01
2752020/07/26සුමන සමන් දෙවි වර්ණනාව | ගලිගමුවේ ඥාණදීප හිමි | Sirasa Dhamma00:27:20
2762020/07/25 Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 265 - Dhamma sermon Bana 26500:56:45
2772020/07/25දෙවිලොව වැඩ වෙසෙනා දුටුගැමුණු දෙවියන් | Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero | Bana TV00:44:22
2782020/07/25 Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 264 - Dhamma sermon Bana 26400:52:56
2792020/07/25අපට නොපෙනෙන සතර අපායට අයිති ලෝක ගැන විශ්මිත කරුණු රැසක් | Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero | Bana TV00:43:25
2802020/07/25මරණාසන්න මොහොතේ සුගතියක උපත කරා පින බලවත් කරගන්නා ආකාරය | Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero | Bana TV00:45:08
2812020/07/25අකුසල් කරල අපායෙ ගිය රජවරු,න්ගේ කෙටි ජීවිත කතා කිහිපයක් | Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero | Bana TV00:43:18
2822020/07/25ණයට, පොළියට ගත්ත අය එම කරදර වලින් මිදෙන්නට ඉණ සූත්‍රය | Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero | Bana TV00:43:32
2832020/07/25අනාථපිණ්ඩික සිටුතුමාගේ ජීවිත කතාව | Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero | Bana TV00:59:16
2842020/07/25මාමණ්ඩිය අම්මා කියා කතා කල විශාඛාවගේ ආදර්ශමත් ජීවිතය | Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero | Bana TV00:56:47
2852020/07/25 Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 263 - Dhamma sermon Bana 26300:51:33
2862020/07/25කර්ම විග්‍රහය මෙත්තාවලෝකනය ධර්ම සාකච්ඡාව | EP 01 | galigamuwa gnanadeepa thero - Buddhist00:28:52
2872020/07/25සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ ,උතුම් රහත් පදවිය ලැබූ ස්ථානය.00:20:06
2882020/07/25ඔබ දන්නා අංගුලිමාල තෙරුන්ගේ නොදත් කතාව | Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:37:56
2892020/07/25රතන සූත්‍රය පිලිබද විග්‍රහය / පූජ්‍ය ගලිගමුවේ ඥානදීප හිමි00:52:13
2902020/07/25Galigamuwe gnanadeepa Thero00:51:23
2912020/07/25කර්ම විශය ගැන සැක හැර ගන්නට අචින්ත්‍ය කර්මවිපාක - Galigamuwe Gnanadeepa thero - Buddhist00:57:19
2922020/07/25අපිට නොපෙනන ලොකෙන් අපිට ඈති බලපෑම් වලින් මිදෙන්න මෙන්න මෙ දෙවල් හරියටම කරන්න #darmadesana #sinhala00:33:04
2932020/07/25කරණීයමෙත්ත සූත්‍රය පිලිබද විග්‍රහය / පූජ්‍ය ගලිගමුවේ ඥානදීප හිමි00:53:13
2942020/07/25ලෝක විදූ බුදු ගුණය - Buddhist00:05:24
2952020/07/24කෙලවරක් නොමැතිව සසරේ ඉපදි ඉපදි ගමන් කිරීමට මූලිකවම හේතුව කාරණය | Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:48:27
2962020/07/24ලොව බිහි වූ සැටිත්, ලොව විනාශ වන සැටිත් දුටු බුදුරදුන් | Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:42:24
2972020/07/24බුද්ධ පූජාව අපි ආහාරයට ගත්තොත් මොනවගේ විපාකයක් අපිට ලෑබේද #darmadesana #sinhala g.#gnanadeepa thero00:07:24
2982020/07/24විජ්ජාචරණ සම්පන්න බුදු ගුණය - Buddhist00:05:26
2992020/07/24දායකත්ව ධර්ම දේශනාව / පූජ්‍ය ගලිගමුවේ ඤාණදීප හිමි / 2020.07.24 - Buddhist00:49:28
3002020/07/24 Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 262 - Dhamma sermon Bana 26200:47:19
3012020/07/24 Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 261 - Dhamma sermon Bana 26101:01:48
3022020/07/24කාලි යක්ෂනීය ගේ කතාව සහ සංසාරයේ හතුරන් අප සොයා එන ආකාරය / පූජ්‍ය ගලිගමුවේ ඥානදීප හිමි01:01:41
3032020/07/24Galigamuwe gnansdeepa thera00:45:59
3042020/07/23 Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 260 - Dhamma sermon Bana 26000:49:06
3052020/07/23 Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 259 - Dhamma sermon Bana 25901:47:07
3062020/07/23Galigamuwe Gnanadeepa Thero 1100:46:56
3072020/07/23Galigamuwe Gnanadeepa Thero 1900:42:37
3082020/07/23Galigamuwe Gnanadeepa Thero 2101:19:58
3092020/07/23Galigamuwe Gnanadeepa Thero 2700:47:58
3102020/07/23Galigamuwe Gnanadeepa Thero 2800:43:58
3112020/07/23Galigamuwe Gnanadeepa Thero 2900:47:26
3122020/07/23Galigamuwe Gnanadeepa Thero 3000:47:00
3132020/07/23ධාතු පරිනිර්වාණය (galigamuwe ganadeepa thero )00:55:21
3142020/07/23Galigamuwe Gnanadeepa Thero 1800:47:52
3152020/07/23Galigamuwe Gnanadeepa Thero 2500:48:02
3162020/07/23Galigamuwe Gnanadeepa Thero 1000:49:20
3172020/07/23Galigamuwe Gnanadeepa Thero 2000:50:42
3182020/07/23Galigamuwe Gnanadeepa Thero 2600:50:57
3192020/07/23Galigamuwe Gnanadeepa Thero 2400:56:19
3202020/07/23Galigamuwe Gnanadeepa Thero 2300:30:29
3212020/07/23Galigamuwe Gnanadeepa Thero 1200:40:58
3222020/07/23Galigamuwe Gnanadeepa Thero 1700:49:26
3232020/07/23Galigamuwe Gnanadeepa Thero 1300:48:23
3242020/07/23Galigamuwe Gnanadeepa Thero 1600:59:39
3252020/07/23Galigamuwe Gnanadeepa Thero 1500:46:53
3262020/07/23Galigamuwe Gnanadeepa Thero 1400:48:17
3272020/07/23Galigamuwe Gnanadeepa Thero 900:44:06
3282020/07/23Galigamuwe Gnanadeepa Thero 800:48:58
3292020/07/23Galigamuwe Gnanadeepa Thero 700:47:40
3302020/07/23Galigamuwe Gnanadeepa Thero 600:41:13
3312020/07/23Galigamuwe Gnanadeepa Thero 500:54:27
3322020/07/23Galigamuwe Gnanadeepa Thero 400:49:30
3332020/07/23Galigamuwe Gnanadeepa Thero 300:47:53
3342020/07/23Galigamuwe Gnanadeepa Thero 200:42:09
3352020/07/23Galigamuwe Gnanadeepa Thero 100:50:11
3362020/07/23රුවන්වෑලි මහා සෑ රදුන් සහ දුටු ගෑමුනු මහා රජතුමා ගෑන ඔබ කිසි දිනක නෑසූ කතාවක් #darmadesana #sinhala00:11:02
3372020/07/23සියළු පාපී අකුසල් වලින් වළකින්න, නැතිනම් ඔබට වෙන්නෙත් මේ දේමයි | Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:04:35
3382020/07/23පූජ්‍ය ගලිගමුවේ ඥානදීප ස්වාමීන් වහන්සේ ඕස්ට්‍රේලියාවේ සිට facebook page 2020 07 20 ධර්ම දේසනාව00:51:48
3392020/07/23500 දෙනෙක් වටකරගෙන පහරදී ඝාතනය කල මුගලන් මහරහත් උතුමන්ගේ ජීවිත කතාව Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:12:51
3402020/07/23හැමදාම හොරකම් කරන කුජ්ජුත්තරාගේ ජීවිතය වෙනස් වූ තැන Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:09:12
3412020/07/23අත්හැරීමත්, දන්දීමත්, දෙකම එකට කරන කෙනාට ලැබෙන පින Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:10:10
3422020/07/23දායකත්ව ධර්ම දේශනාව / පූජ්‍ය ගලිගමුවේ ඤාණදීප හිමි / 2020.07.23 - Buddhist01:00:39
3432020/07/23සසරේ භයානකකම | Sasara Gamana | Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero | Bana TV00:39:44
3442020/07/23මරණාසන්න මොහොතේ සිහිමුලා නොවි හොඳ සිහියෙන් මරණයට යන්න | Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero | Bana TV00:40:23
3452020/07/23පින් කරන ආකාරය සහ මළගිය ඥාතීන්ට පින් අනුමෝදන් කිරීම | Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero | Bana TV00:40:12
3462020/07/23මනුශ්‍යයන්ටත්, අමනුශ්‍යයන්ටත් ප්‍රිය කෙනෙක් වෙන්න කැමතිද | Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero | Bana TV00:39:48
3472020/07/23අපට ආරක්ශාව ලබාගත හැකි බලගතු ගාථා | Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero | Bana TV00:41:02
3482020/07/23සිහිමුලා වෙලා මිය ගියොත් දිව්‍ය ලෝකෙ උපදින්න පුළුවන්ද | Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero | Bana TV00:43:10
3492020/07/23මාරයාගෙන් තමන්ගේ ජීවිතය ආරක්ෂා කර නිවන කරා යන ආකාරය !! | Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero | Bana TV00:40:18
3502020/07/23සෝවාන් මඟට පිවිසීම සහ සෝවාන් ඵලය අත් කරගන්නා ආකාරය | Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero | Bana TV00:43:08
3512020/07/23අපේ බුදුරදුන් විශ්වය ගැන දේශනා කල විශ්මිත විස්තරය | Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero | Bana TV00:39:58
3522020/07/23මරණින් මතු ඒකාන්තයෙන්ම සුගතියක උපදින්නට හේතු වන කාරණා | Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero | Bana TV00:43:10
3532020/07/23ගිහි ජීවිතයෙන් සෝවාන් ජීවිතයට | Gihiyo Sowan | Galigamuwe Gnanadeepa Thero | Bana හා Pirith 202000:11:40
3542020/07/23සැමවිටම ශක්තිමත්ව සිතන්න​​​ | Shakthimath Wenna | Galigamuwe Gnanadeepa Thero | Bana හා Pirith 202000:41:50
3552020/07/23මරණය හැමෝටම පොදුයි​ | Maranaya | Galigamuwe Gnanadeepa Thero | Bana හා Pirith 202000:45:03
3562020/07/23අවසානය සම්බුද්ධ පරිනිර්වාණය​ | Parinirvanaya | Galigamuwe Gnanadeepa Thero | Bana හා Pirith 202000:50:13
3572020/07/23ශ්‍රද්ධානුසාරී වනමග ධර්ම සාකච්ඡාව මෙත්තාවලෝකනය EP 02 galigamuwa gnanadeepa thero - Buddhist00:32:57
3582020/07/2301 අමුනුෂයෝ - Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero( සුවපත් සිත )00:42:28
3592020/07/23Galigamuwe gnanadeepa Thero00:48:47
3602020/07/22අපේ මහා සෑය - නිරෝගී සම්පත්තිය පිණිස ලොවට බක්කුල තෙරිදුන් පිහිට ලබන සෑය. Buddhist00:17:00
3612020/07/22සක්‍ර දෙවිදුගේ පිහිට ඔබටත්​​ | Sakra Deviya | Galigamuwe Gnanadeepa Thero | Bana හා Pirith 202000:51:16
3622020/07/22දුකට පත් වෙවී, සසරේ ඉපදි ඉපදී අපි යන හේතුව මෙයයි | Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero | Bana TV00:38:40
3632020/07/22ක්‍රමවේදයන් නිසා නිවනට ගිය මිනිසුන්ගේ ජීවිත කතා කිහිපයක් | Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero | Bana TV00:39:28
3642020/07/22ගිහි ගෙයි සිටියදීම නිවන් අවබෝධ කිරීම | Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero | Bana TV00:38:35
3652020/07/22ධර්මයේ ගුණ සිහිකරමින් ඔබේ ජීවිතය පින් කෙතක් කරන අයුරු | Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero | Bana TV00:39:38
3662020/07/22ප්‍රේත ලෝකයේ ප්‍රේතයන් ව්ඳිනා දුක් | Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero | Bana TV00:39:01
3672020/07/22සැප සහිතව නිවනට යන්න, ඔබට පින් රැස් කරගත හැකි ක්‍රම | Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero | Bana TV00:39:11
3682020/07/22මහපොළව කම්පා කරමින් දාන පාරමිතාව පිරූ අප මහා බෝසතුන් | Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero | Bana TV00:39:36
3692020/07/22බණ අහලා ගන්න දහම් දැනුම නිවන් දකින්නට කොතරම් වැදගත්ද | Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero | Bana TV00:38:25
3702020/07/22බුදුදහමට අනුව මරණින් මතු අපට කුමක් සිදුවේද | Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero | Bana TV00:38:08
3712020/07/22ආයු, වර්ණ, සැප , බල, ප්‍රඥා නිවන් ලබන්න | Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero | Bana TV00:38:57
3722020/07/22සූත්‍ර දේශනා ඇසිය යුතුයි​​ | Sutra Deshana | Galigamuwe Gnanadeepa Thero | Bana හා Pirith 202000:42:13
3732020/07/22බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධාතුන් වහන්සේලා වැඩ සිටින සිද්ධස්ථාන00:12:52
3742020/07/22හැමදාම හොරකම් කරන කුජ්ජුත්තරාගේ ජීවිතය වෙනස් වූ තැන | Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:09:12
3752020/07/22නිවන් මගට දහම් බිඳක්.පූජ්‍ය ගලිගමුවේ ඤාණදීප ස්වාමීන්වහන්සේ.00:54:55
3762020/07/22ශ්‍රද්ධානුසාරී වනමග ධර්ම සාකච්ඡාව මෙත්තාවලෝකනය EP 01 galigamuwa gnanadeepa thero - Buddhist00:27:49
3772020/07/22ගෞතම බුදුන්ට කරදර කෙරූ මාරයා මෛත‍්‍රී බුදුන්ට කරදර නොකරන හේතුව | Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:50:03
3782020/07/22වෛර සිතුවිලි පාලනය කරගැනීම /පූජ්‍ය ගලිගමුවේ ඥානදීප හිමි00:44:18
3792020/07/22අරහං බුදු ගුණය - Buddhist00:05:23
3802020/07/21Daham Asapuwa live00:53:47
3812020/07/21අත්හැරීමත්, දන්දීමත්, දෙකම එකට කරන කෙනාට ලැබෙන පින | Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:10:10
3822020/07/21මිනිසුන්ට වඩා දෙවියන්ට ධර්මාවබෝධය කිරීමට හැකියාව වැඩියි | Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero | Bana TV00:28:32
3832020/07/21කුලියට ගත් පෙම්වතිය කලදේ නිසා මූලික වී ඇරඹුණු කඨින චීවරය | Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero | Bana TV00:24:23
3842020/07/21අඟ හිඟ කම් අතරේ කොහොම මැරුණත් සුගතියක උපදින ක්‍රමය | Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero | Bana TV00:28:58
3852020/07/21මළගිය ඥාතීන්ට පින් ලැබෙන ආකාරය | Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero | Bana TV00:30:59
3862020/07/21කෙලෙස් වලින් මිදී, කෙලෙස් නසන ආකාරය | Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero | Bana TV00:30:44
3872020/07/21කාන්තා මළසිරුරක කුසින් එලියට විසිවී උපත ලද | Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero | Bana TV00:25:11
3882020/07/21මේ අම්මා දුන්නු මුදල , මේ කතාව ඇහුවොත් ඔබ පුදුම වේවී | Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero | Bana TV00:25:27
3892020/07/21සිදුහත් බෝසතුන් දුෂ්කරක්‍රියා කල වසර 6 | Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero | Bana TV00:25:40
3902020/07/21බරණැස ඉසිපතන මිගදාය පිංබිම | Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero | Bana TV00:29:47
3912020/07/21මිය පරලොව ගිය ඤාතීන්ට පින් ලබා ගත හැකි ආකාරය පූජ්‍ය ගලිගමුවේ ඥානදීප හිමි සදහම් ධර්ම දේශනාව00:53:10
3922020/07/21ධර්ම සාකච්ඡාව - මෙත්තාවලෝකනය / Part 02 galigamuwe gnanadeepa thero - Buddhist00:25:23
3932020/07/21ධර්ම සාකච්ඡාව - මෙත්තාවලෝකනය / Part 01 galigamuwe gnanadeepa thero - Buddhist00:27:31
3942020/07/21බොරුවෙන් වැලකී සිටීමේ ක්‍රමය සහ සත්‍යවාදී වීමෙන් ලැබෙන වටිනා ආනිසංස | Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:47:52
3952020/07/21මරණ මංචකයේ අකුසල් යටපත් කරගෙන කුසල් බලවත් කරගන්නා ආකාරය | Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero | Bana TV00:27:06
3962020/07/21තන්හාවේ විපාක / පූජ්‍ය ගලිගමුවේ ඥානදීප හිමි00:51:20
3972020/07/21 Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 258 - Dhamma sermon Bana 25800:58:22
3982020/07/21 Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 257 - Dhamma sermon Bana 25700:49:43
3992020/07/21මෙම කතාව බුදුරදුන් පෙර දේශනා නොකලේ | Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero | Bana TV00:24:16
4002020/07/21පින් කරන අපිට කරදර ඇති වෙන්නෙ ඇයි Ven-Gligamuwe Gnanadeepa Thero Daham Asapuwa00:45:27
4012020/07/21සුගත බුදු ගුණය..00:05:33
4022020/07/20මරණින් මතු අපට කුමක් සිදුවේද ? / පූජ්‍ය ගලිගමුවේ ඥානදීප හිමි00:37:59
4032020/07/20සම්මා සම්බුද්ධ ගුණය - Buddhist00:05:30
4042020/07/20 Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 254 - Dhamma sermon Bana 25400:59:33
4052020/07/20 Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 253 - Dhamma sermon Bana 25300:54:49
4062020/07/20 Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 252 - Dhamma sermon Bana 25200:54:16
4072020/07/20 Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 251 - Dhamma sermon Bana 25100:52:58
4082020/07/20 Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 250 - Dhamma sermon Bana 25000:52:44
4092020/07/20විශාකා සිටුදේවිය / පූජ්‍ය ගලිගමුවේ ඥානදීප හිමි00:57:12
4102020/07/20 Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 249 - Dhamma sermon Bana 24900:51:48
4112020/07/20මෛත්‍රී බුදුරජාණන් වහන්සේ මතු බුදු වන ආකාරය / පූජ්‍ය ගලිගමුවේ ඥානදීප හිමි00:52:17
4122020/07/20 Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 248 - Dhamma sermon Bana 24800:41:25
4132020/07/20නිවන් දකින්නට කැමති ඔබ සැම ඉගෙනගත යුතු වටිනා ධර්ම කාරණා කිහිපයක් | Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:14:59
4142020/07/20සද්ධර්ම ශ්‍රවණයට නිවැරදි ආරම්භය - Ven.Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:54:26
4152020/07/20නිවනට යන මඟ | Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero | Bana TV00:23:30
4162020/07/20 Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 247 - Dhamma sermon Bana 24700:05:27
4172020/07/20සෝවාන් ඵලයට පත් වීම සඳහා වන සංයෝජන ධර්ම වල ස්වභාවය | Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:46:45
4182020/07/20ඇසට නොපෙනෙන මායාවේ ඇත්ත. ධර්ම දේශනාව - galigamuwa gnanadeepa thero- Buddhist00:57:33
4192020/07/20අන්සතු දේ සොරාගැනීම නිසා ඇතිවන භයානක විපාක | Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:59:17
4202020/07/20ලක්හඬ ගුවන්විදුලියේ ඉරිදා ධර්ම දේසනාව 2020 07 19 සතරසතිපට්ඨාන 9 වන දේසනාව ප00:57:42
4212020/07/20දේවාලවල දෙවියන් හොයන්න යන්න එපා | Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero | Bana TV00:21:47
4222020/07/20නිවනට මග 23 | මරණාසන්න මොහොතේ සුගතියකරා | Niwanata maga 2300:46:49
4232020/07/20හදවත බුදු කුටියක් වේවා !!!00:05:19
4242020/07/19සුගත බුදු ගුණය - Buddhist00:05:19
4252020/07/19අපි යන තැන තීරණය වන්නේ මරණ මංචකයේදී සිහිවන දේ අනුව00:11:47
4262020/07/19ඉපදීම, ලෙඩවීම, මරණය අප සැමට පොදු ධර්මතාවයක් | Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero | Bana TV00:19:58
4272020/07/19දුක් විඳින ඔබ සැපවත් ජීවිතයක් ලබාගන්නට ශ්‍රවණය කල යුතුම ධර්ම දේශනයක් | Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:11:31
4282020/07/19ධම්මානුපස්සනා සතිපට්ඨානය කොටස 2020 07 19 උපයෝගී කර ගනිමින් ධර්ම දේශනාව පූජ්‍ය ගලිගමුවේ ඥානදීප හිමි00:57:42
4292020/07/19පස් දෙනෙක් හිටපු පවුලකට වෙච්ච දෙයක් ගැන galigamuwe gnanadeepa himi කිව්ව අපූරු බණ දේශණාව00:22:42
4302020/07/19ඔබටත් පුළුවන් මේ නිධාන වලින් එකක් තෝරාගන්න, මේ ජීවිතයට ? නැතිනම් සසරට | Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:28:51
4312020/07/19බුදු බණ​ සජීවී විකාශය | Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero | Bana හා Pirith Live06:09:50
4322020/07/19ගෞරවනීය පූජ්‍ය ගලිගමුවේ ඥානදීප ස්වාමීන් වහන්සේ 2020 07 19 ධර්ම දේසනාව ඕස්ට්‍රේලියාවේ සිට00:52:44
4332020/07/19පූජ්‍ය ගලිගමුවේ ඥානදීප ස්වාමීන් වහන්සේ ඕස්ට්‍රේලියාවේ සිට 2020 07 18 ධර්ම දේසනාව00:34:56
4342020/07/19ගෞරවනීය පූජ්‍ය ගලිගමුවේ ඥානදීප ස්වාමීන් වහන්සේ ඕස්ට්‍රේලියාවේ සිට 2020 07 18 ධර්ම දේසනාව00:52:59
4352020/07/19galigamuwe gnanadeepa thero|karmaya| කර්මය පිළිබඳ දේශනාව|bana00:42:42
4362020/07/19ධර්මය අවබෝධ වීමට ඇතිකරගතයුතු දක්ෂතා - ධර්ම දේශනාව | අතිපූජ්‍ය ගලිගමුවේ ඤාණදීප හිමි - Buddhist00:58:38
4372020/07/19කුසල් අකුසල් පිංපව් Galigamuwe Ganadeepa Thero00:49:44
4382020/07/19sith niwana budu bana lak hada00:51:48
4392020/07/19ඇත්තටම ආදරේ නම් කරුණු පහක් තුළ පිහිටුවන්න. Buddhist - Galigamuwa Gnanadeepa Thero00:45:56
4402020/07/19අපේ ගෞතම දුරදුන්ට වචනයෙන් උනු අකුසලය !! | Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero | Bana TV00:19:19
4412020/07/19පින සහ කුසලය අතර වෙනස දැනගන්න __ ගලිගමුටේ ඥානාදීප හිමි __  galigamuwe gnanadeepa thero01:08:39
4422020/07/18ගිහිගේ ගිනිගෙයක් නොවී සතුටින් ඉන්න. Buddhist - Galigamuwe Gnanadeepa Thero.00:53:48
4432020/07/18Sadaham sawana - සැමදා දිව්‍ය ඖෂධයක් වන රතන සූත්‍රය Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:52:14
4442020/07/18මෙච්චර පින් කරා කෝ මේවායේ විපාක. ගොඩාක් පවු කරන මිනිස්සු කිසි කරදරයක් නැතුව වැජඹෙනවා. ඒ මොකද?00:55:47
4452020/07/18මිනිස් ආයුෂ පිරිහීමට හේතු වන මිනිසුන්ගේම වැරදි | Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero | Bana TV00:18:22
4462020/07/18කේන්තියක් ආ විගස එය යටපත් කරගත හැකි ප්‍රායෝගික උපක්‍රම 5 | Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:24:17
4472020/07/18මෙම ගුණාංග තුලින් ගුණවතෙකු වී සැමට යහපත සලසන්න | Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero | Bana TV00:18:13
4482020/07/18බුදු, පසේබුදු, මහරහත් උතුමෙකු වන්නට ඔබ මෙලෙස පාරමී පිරිය යුතුයි | Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:48:26
4492020/07/18දායකත්ව ධර්ම දේශනාව / පූජ්‍ය ගලිගමුවේ ඤාණදීප හිමි / 2020.07.1800:56:00
4502020/07/18දායකත්ව ධර්ම දේශනාව / පූජ්‍ය ගලිගමුවේ ඤාණදීප හිමි / 2020.07.1800:56:18
4512020/07/18Meditation Teaching භාවනාව දියුණු වන ක්‍රමය. Galigamuwa Gnanadeepa Thero - Buddhist01:20:10
4522020/07/18මේ ඇතිවී තිබෙන හදිසි අවස්තාවේ ඔබ කටයුතු කල යුතු ආකාරය | Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero | Bana TV00:17:06
4532020/07/17Sadaham sawana - දෙව්ලොව ඉපදීමට හේතු වන කරුණු Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:46:01
4542020/07/17Sadaham sawana - දැඩි උත්සාහයෙන් ධර්මය අවබෝධ කර ගන්න Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:50:44
4552020/07/17ද්වේශය, කේන්තිය, බේබදුකම නිසා තම දරුවා මරාගෙන කෑ රජතුමා සහ තවත් කතාවක් Galigamuwe thero!00:23:23
4562020/07/17ද්වේශය, කේන්තිය, බේබදුකම නිසා තම දරුවා මරාගෙන කෑ රජතුමා සහ තවත් කතාවක් | Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:23:23
4572020/07/17කර්ම විපාක අපට පඩිසන් දෙන ආකාරය පූජ්‍ය ගලිගමුවේ ඥානදීප හිමි 2020 07 12 හිරු fm සදහම් ධර්ම දේශණාව00:51:53
4582020/07/17තරුණකාලේ කල පවු නිසා විඳවන, මිනිසුන්ගේ ජීවිතකතා කිහිපයක් | Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero | Bana TV00:16:52
4592020/07/17දිනකට පැය දෙකක් පමණක් සැතපී, නොනිදා දහම් දෙසූ අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ | Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:34:28
4602020/07/17නොසිතන අය ධර්මය දකින හැටි. එක බණ පදයත් ඇති. Galigamuwa Gnanadeepa Thero - Buddhist00:49:43
4612020/07/17රජවරුන්ට බොහෝ බිසෝවරු සිටියා, එම ක්‍රමය අදටත් වලංගුද | Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero | Bana TV00:15:57
4622020/07/17අසිරිමත් ධාතූ පරිනිර්වාණය | Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:52:47
4632020/07/17බුදුන් වහන්සේ ඛන්ධ පිරිත දේශනා කරන්න මුල් වුන අතීත කතාව galigamuwe gnanadeepa thero bana00:09:35
4642020/07/17නිවනට ඇති එකම මග සතර සතිපට්ඨාන භාවනාව පූජ්‍ය ගලිගමුවේ ඥානදීප හිමි සිත නිවන බුදු බණ සදහම් ධර්ම දේශනාව01:01:08
4652020/07/16සතර සතිපට්ඨානය Most Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero 26 11 201600:46:56
4662020/07/16අමු සොහොනක් අසලදී හිමි නමක් පිටුපසින්ආ මල මිනිය galigamuwe gnanadeepa thero bana darmadesana sinhala00:06:44
4672020/07/16අපේ බෝසතාණන් වහන්සේ විසිඅසංඛෙය්‍ය කල්ප ලක්ෂයක් පාරමිතා පුරමින් ආ සසර | Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:39:39
4682020/07/16ප්‍රියයන් වගේම අප්‍රිය මිනිස්සු සමග​ අපි ජීවත් වෙන සමාජය | Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero | Bana TV00:15:35
4692020/07/16Sadaham sawana - අමනුෂ්‍ය නෑයන්ට පින් ලැබෙන හැටි Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:49:42
4702020/07/16මරණාසන්න මොහොතට නිවැරදි සූදානම් වීම Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:54:00
4712020/07/16ලලාට දාතුන්වහන්සේ විස්තරය .සේරුවිල මහා සෑය අභියසදී සිදුකල ධර්ම දේශනාව- galigamuwe gnanadeepa hime00:55:35
4722020/07/16පදුමුත්තර බුදු සසුනේ සිංහයෙක්ව ඉපදී බුද්ධ ගෞරවය දරාගත නොහැකිව පපුව පැලී මැරුණු පින්වන්තයා !!00:47:52
4732020/07/16සිහියෙන් ඉරියව් පවත්වමින් කායානුපස්සනාව වඩන ආකාරය | Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero | Bana TV00:15:35
4742020/07/16Galigamuwe Gnanadeepa Thero රුවන්වැලි සෑයේ සිදුකල දුර්ලභ සජීව දේශනාව01:31:55
4752020/07/16 Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 246 - Dhamma sermon Bana 24600:44:49
4762020/07/16 Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 245 - Dhamma sermon Bana 24501:04:09
4772020/07/16 Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 244 - Dhamma sermon Bana 24400:50:21
4782020/07/16 Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 243 - Dhamma sermon Bana 24300:50:03
4792020/07/16 Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 242 - Dhamma sermon Bana 24200:52:32
4802020/07/16 Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 241 - Dhamma sermon Bana 24100:05:12
4812020/07/16 Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 240 - Dhamma sermon Bana 24000:53:10
4822020/07/16 Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 239 - Dhamma sermon Bana 23900:50:24
4832020/07/16 Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 238 - Dhamma sermon Bana 23800:43:29
4842020/07/16 Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 237 - Dhamma sermon Bana 23701:02:04
4852020/07/15Galigamuwe gnanadeepa Thero00:54:50
4862020/07/15බිය, තැතිගැනීම් නැතිකර සන්සුන් සිතක් ඇති කරගන්නා ආකාරය | Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:37:07
4872020/07/15මහාත්ඵල මාහානිසංස ගෙන දෙන දානමය පුණ්‍යකර්මය පිළිබඳ දේශනාව | Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:37:42
4882020/07/15කවදාවත්, කොතනකවත්, අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ එලෙස දේශනා කරල නෑ | Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:40:39
4892020/07/15මෙත් බුද්ධාභිවන්දනා | දායකත්ව ධර්ම දේශනාව | අතිපූජ්‍ය ගලිගමුවේ ඤාණදීප හිමි00:57:04
4902020/07/15අවබෝධයට මග ධර්ම දේශනාව - Galigamuwe Gnanadeepa thero - Buddhist00:55:58
4912020/07/15ධර්ම දේශනාව - අතිපූජ්‍ය ගලිගමුවේ ඤාණදීප හිමි00:58:20
4922020/07/15ධර්ම දේශනාව - අතිපූජ්‍ය ගලිගමුවේ ඤාණදීප හිමි01:01:19
4932020/07/14Galigamuwe gnanadeepa Thero00:52:17
4942020/07/14පැතුම තුලින් ධර්ම රාජ්‍යයේ රජෙක්, රැජිණක් වෙන ආකාරය | Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero | Bana TV00:14:14
4952020/07/14නිරෝගීව සිටීමට බක්කුල මහරහතන් වහන්සේගේ ආශිර්වාදය | Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero | Bana TV00:15:24
4962020/07/14Lak hada sith niwana budu bana 2020.07.1200:52:43
4972020/07/14සත්, සූවිසි බුදුවරු, අටවිසි බුදුවරු සහ බුද්ධ ශූන්‍ය කාලය | Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero | Bana TV00:14:06
4982020/07/14දෙවියන්ට ආරාධනා කරමින් බුදුරදුන්, දෙවියන්ගෙන් කල ඉල්ලීම | Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero | Bana TV00:14:24
4992020/07/14ඕකා හොරෙක්, කසිප්පු කාරයෙක් එහෙම කියනව ඇහිල නැද්ද | Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero | Bana TV00:14:14
5002020/07/14ශ්‍රීපාදය අසල කැලේ විශාල නාගයෙකු දමනය කල භික්ෂූන් වහන්සේ | Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero | Bana TV00:14:06
5012020/07/14වසර 200 ගණනක් සඟවා තිබූ වාලසංඝටක චෛත්‍යය | Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero | Bana TV00:14:34
5022020/07/14බිම්බිසාර රජු සිරගත කල සිරකුටිය | Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero | Bana TV00:14:24
5032020/07/14භයානක සසර වෛරය හේතුවෙන් මෙරට සිදුවූ සත්‍ය සිදුවීමක් | Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero | Bana TV00:15:10
5042020/07/14ධර්ම දේශනාව - අතිපූජ්‍ය ගලිගමුවේ ඤාණදීප හිමි01:01:19
5052020/07/14ඔබ කැමති දේ නොලැබීම නිසා, ඔබ දුකට පත් වෙනවද | Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero | Bana TV00:14:40
5062020/07/14සිහි කල්පනාවක් නැතුව මැරුණ නිසා කොහේ උපදීද ? කුමක් සිදුවේද ? | Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:36:51
5072020/07/14500 දෙනෙක් වටකරගෙන පහරදී ඝාතනය කල මුගලන් මහරහත් උතුමන්ගේ ජීවිත කතාව | Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:12:51
5082020/07/14සංකස්ස පුණ්‍යභූමිය | Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero | Bana TV00:13:43
5092020/07/14කාටවත් කරදරයක් නොකරන අපිටම ඇයි මේ තරම් දුක් කරදර | Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero | Bana TV00:13:51
5102020/07/14සිල්වත් භික්ෂූන්ව බේදබින්න කල, ඒ කර්මය නැවත ආවේ මෙලෙසින් | Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero | Bana TV00:13:18
5112020/07/14දුස්සීලයන් පෝසත් වෙන්නත් සිල්වත් අපි දුක් විඳින්නත් හේතුව | Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero | BanaTV00:13:43
5122020/07/14මේ තරම් බණ අහලත් අපිට ධර්මය අවබෝධ නොවන හේතුව මෙයයි | Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero | Bana TV00:13:26
5132020/07/14මුගලන් මහරහතන් වහන්සේගේ ජීවිත කතාව | Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero | Bana TV00:12:52
5142020/07/14සුජාතා දේවිය කිරිපිඬු පූජාකල පින්බිම | Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero | Bana TV00:12:55
5152020/07/14බිත්තරයක් නිසා ආත්ම 500 ක් වෛරබැඳ එකිනෙකා මරාගත් සසර ගමන | Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero | Bana TV00:13:30
5162020/07/14වැලි කැටයක් නිසා තම බිරිඳ මැරූ සැමියෙක් | Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero | Bana TV00:14:04
5172020/07/14ඔබට රතන සූත්‍රයේ බලයෙන්, අවබෝධයෙන් සත්‍යක්‍රියා කල හැක | Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero | Bana TV00:13:02
5182020/07/14 Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 236 - Dhamma sermon Bana 23600:59:51
5192020/07/14 Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 235 - Dhamma sermon Bana 23500:48:14
5202020/07/14 Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 234 - Dhamma sermon Bana 23401:35:54
5212020/07/14 Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 232 - Dhamma sermon Bana 23200:48:04
5222020/07/14 Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 231 - Dhamma sermon Bana 23100:46:45
5232020/07/13ගිහි ජීවිතයේ සෝවාන් විය හැකිමග මෙත් බුද්ධාභිවන්දනා දායකත්ව ධර්ම දේශනා EP 442 2000:56:56
5242020/07/13දානයක් දීලා ඒ දානය ගැන නිතර නිතර සිතීමෙන් සිදුවන දේ00:19:02
5252020/07/13බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සියළුම ධාතුන් වහන්සේලා පිළිබද වටිනා කරුණු රැසක් | Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:37:40
5262020/07/13නිවන් මගට දහම් බිඳක්.පූජ්‍ය ගලිගමුවේ ඤාණදීප ස්වාමීන්වහන්සේ.00:57:26
5272020/07/13බලවත් ඉර්ධි ඇති නාග ලොව නාගයන් පිළිබද විශ්මිත කරුණු රැසක් | Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:48:22
5282020/07/13අලියෙක් මැරුවත්, කූඹියෙකු මැරුවත් අකුසලය එක සමානද | Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero | Bana TV00:11:51
5292020/07/13ලෝකයේ පළමු බොරුව කියූ චේතිය රජතුමාට විඳින්නට වූ විපාකය | Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero | Bana TV00:11:09
5302020/07/13අපේ බෝසතාණන් වහන්සේගේ තවත් එක් පින්වත් ජීවිත කතාවක් | Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero | Bana TV00:12:40
5312020/07/13දේවානම්පියතිස්ස රජු සහ ධර්මාශෝක රජු ගේ සසර ගමන | Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero | Bana TV00:12:10
5322020/07/13තරහකාරයට සමාව දීලා අපේ හිත හදාගන්නා ආකාරය | Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero | Bana TV00:11:50
5332020/07/13බුදුරජාණන් වහන්සේ දුම් පානය අනුදැන ඔබ සිතන ආකාරයට නොවෙයි | Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero | Bana TV00:11:54
5342020/07/13යමක් හොරකම් කරල, පසුව එය අයිති කෙනාටම දුන්නොත් | Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero | Bana TV00:11:32
5352020/07/13අනාගතයේ පහලවන මෛත්‍රී බුදුරදුන්ට අකුසලය විපාක දෙන ආකාරය | Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero | Bana TV00:11:15
5362020/07/13බුද්ධ ශාසනය තුල කුල බේද, ජාති බේද කිසිවක් නැත | Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero | Bana TV00:11:45
5372020/07/13පිරිතේ බලය ලබාගන්නට නම් ඔබ එහි අර්ථය වටහා ගැනීම අවශ්‍යයි | Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero | Bana TV00:12:29
5382020/07/12Sadaham sawana - දුටු ගැමුණු රජ තුමා යනු කවුද Ven Galigamuwe gnanadeepa Thero00:48:40
5392020/07/12බුදු බණ​ සජීවී විකාශය | Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero | Bana හා Pirith Live00:56:06
5402020/07/12පින් අපේක්ෂාවෙන් සිටිනා ඥාති ප්‍රේතයින් හඳුනා ගන්නා ආකාරය | Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:39:00
5412020/07/12වටු කුරුල්ලෙක්ව ලැව් ගින්නක් නිවූ බෝසතුන්ගේ කල්පයක් බලවත් සත්‍යක්‍රියාව Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:15:25
5422020/07/12භික්ෂූන් වහන්සේට දමනය වූ ශ්‍රි පාද වනයේ නාගයා.පූජ්‍ය ගලිගමුවේ ඤාණදීප ස්වාමීන්වහන්සේ.00:13:50
5432020/07/12සාරිපුත්ත තෙරුණ් අරහත්වයට පත් වූ ස්ථානය | Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero | Bana TV00:10:08
5442020/07/12මොන ප්‍රශ්ණයක් ආවත් ඔබ කම්පාවට පත් වෙන්න එපා | Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero | Bana TV00:10:51
5452020/07/12සුමේධ තවුසාණන්ට මඩ වල සාදා නිම කරන්නට නොහැකි වූ හේතුව | Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero | Bana TV00:10:02
5462020/07/12කරපු පින්කම් සිහි කර නැවතත් අලුතින් පින් ලබා ගන්නා ආකාරය | Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero | Bana TV00:10:09
5472020/07/12අකුසලයට බර ජීවිත ගත කරන අය මරණින් මතු සතර අපායේ | Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero | Bana TV00:10:36
5482020/07/12රහත් කියල බොරු දෘෂ්ඨියකට ආවොත් ඒ කෙනා ගලවගන්න එක අමාරුයි | Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero | Bana TV00:10:34
5492020/07/12බණ අහනකොට නින්ද යන්නෙ ඇයි | Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero | Bana TV00:04:14
5502020/07/12මායාකාරි සිතගැන ඇත්ත දකින්න වැදගත් කරැණු රැසක්.. Galigamuwa Gnanadeepa Thero - Buddhist00:51:48
5512020/07/12ඔබටත් මේ දේවල් හිතෙනවද එහෙම හිතෙනවනම් ඒ පෙර පින නිසා | Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero | Bana TV00:06:53
5522020/07/12අනාථපිණ්ඩික සිටුමාළිගය | Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero | Bana TV00:07:11
5532020/07/122020 07 12 සිත නිවන බුදු බණ සතරසතිපට්ඨාන 8වන දේසනාව පූජ්‍ය ගලිගමුවේ ඥානදීප ස්වාමීන් වහන්සේ01:02:02
5542020/07/12හිරු Fm ඉරිදා ධර්ම දේසනාව 2020 07 12 පූජ්‍ය ගලිගමුවේ ඥානදීප ස්වාමීන් වහන්සේ00:54:25
5552020/07/12නිරෝගී සම්පන්තිය ලෑබිමට කලයුතු පින්, ඇයි අපි රෝගී වෙන්නේ ?- Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:56:20
5562020/07/12ධර්මය පිහිටන ක්‍රමය. ධර්ම ගෞරවය ධර්මාවබෝධයට මගයි Galigamuwe Gnanadeepa Thero - Buddhist00:52:44
5572020/07/12ජේතවනාරාම පුණ්‍යභූමියේ දම්සභා මණ්ඩපය | Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero | Bana TV00:02:29
5582020/07/12බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩ සිටි සුගන්ධ කුටිය | Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero | Bana TV00:04:33
5592020/07/12කැළණිතිස්ස රහතන් වහන්සේ තෙල් කටාරමක දමාපිළිස්සීමට හේතුව​ | Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero | Bana TV00:04:44
5602020/07/12නැන්දම්මාගෙන් පහර කා මියගිය ලේලිය දෙව්ලොව ගිය සැටි | Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero | Bana TV00:03:11
5612020/07/12කොයිතරම් බණ ඇහුවත් අපි ඉන්නේ ලොකු මුලාවක | Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero | Bana TV00:06:45
5622020/07/12Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero | Bana හා Pirith Live01:24:30
5632020/07/11කල්පය යනු කුමක් තේරුම් ගැනීමට හැකි වන සේ පැහැදිලි කර දෙන ධර්ම දේශනාව පූජ්‍ය ගලිගමුවේ ඥානදීප හිමි00:48:34
5642020/07/11සැප සම්පත්, නිරෝගිව සහ ඉතාම රූමත්ව, බුද්ධිමත්ව ඉපදීමට හේතුවන කාරණා| Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:40:46
5652020/07/11පෙම්වතියට ආදරේනම් ඇයව මෙලෙස සීලයට, ගුණයට, පිනට යොමුකරන්න | Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero | Bana TV00:05:30
5662020/07/11Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero | Bana හා Pirith Live02:35:00
5672020/07/11රහතන් වහන්සේ නමක් පෙර ආත්ම භවයන් ගෑන හෙලිකරපු සන්වෙදී දෙශනාව galigamuwe gnanadeepa thero bana00:06:21
5682020/07/11එක පැත්තකින් දෙයක් ලැබෙන කොට අනෙක් පැත්තෙන් විඳවන දෙයක් වෙනවමයි00:13:12
5692020/07/11උපදින හෑම ආත්මයකදීම කාන්තා හවයක්ම ලෑබීමට හෙතු මොනවාද galigamuwe gnanadeepa thero bana00:02:52
5702020/07/11බුදු ඇසින් දුටු මේ ලෝකය, මේ කල්පය විනාශ වන ආකාරය | Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:46:40
5712020/07/11Galigamuwe gnanadeepa Thero00:47:44
5722020/07/11පෙර පිං ගිලිහී යන ක්‍රම. ධර්මයෙන් ජීවිතය සැලසුම් කලයුතු අයුරු galigamuwe gnanadeepa thero Buddhist00:52:58
5732020/07/11බුදුරජාණන් වහන්සේගේ වටිනාකම | Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:10:37
5742020/07/11බුදුරජාණන් වහන්සේට වැලඳුනු මාරාන්තික බඩේ අමාරුව | Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero | Bana TV00:10:32
5752020/07/11ඉසිපතන මිගදායේ ඉදිකල දොලොස්මහේ පහන්ගෙය | Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero | Bana TV00:03:02
5762020/07/11එළුවෙකු මැරු මිනිසෙක්, එළුවෙකු වී ඉපදී අකුසලය ගෙවූ ආකාරය | Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero | Bana TV00:03:17
5772020/07/11අත පය කපාගෙන ලේ බොන, මස් ඉල්ලන කාන්තාවකට එසේ වීමට හේතුව | Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero | Bana TV00:10:15
5782020/07/11යශෝධරා දේවියගේ පියාණන් අපායේ ගිය ආකාරය | Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero | Bana TV00:04:41
5792020/07/11භික්ෂූන් වහන්සේලා රණ්ඩු කරගත්, ඝෝෂිතාරාමයේ ආරවුලට හේතුව | Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero | Bana TV00:07:06
5802020/07/11ධර්මාවබෝධයට යන්න උපකාරි වෙන කල්‍යාණ මිතුරා සොයාගන්න | Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero | Bana TV00:05:55
5812020/07/11හාමුදුරුවනේ මට සමාව දෙන්න කියා අඬපු උපාසක කරල තියෙන වැඩ | Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero | Bana TV00:10:14
5822020/07/11හීනෙන් ඔබ මිනියක් මරනව දැක්කොත් කුමක් වෙයිද | Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero | Bana TV00:03:20
5832020/07/11දිව්‍යලෝකෙ දෙවියන් සුගතියේ උපදින අයට කී කතාව | Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero | Bana TV00:04:56
5842020/07/11අද සක්‍ර දෙවියන්, එදා මඟ නම් තරුණයෙකුව ඉපිඳ කල පින්කම් | Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero | Bana TV00:11:03
5852020/07/11බුදුදහම ආරක්ෂා කරන්නෙ සිංහලයා, ලංකාවෙ බෞද්ධයා | Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero | Bana TV00:02:44
5862020/07/11නිවන් දකින්න කැමති සියල්ල​ මේ ධර්ම දේශනාව ශ්‍රවණය කරන්න | Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero | Bana TV00:05:16
5872020/07/11කාමයේ සැප ගෙවූ ආත්මයෙන් පසු තිරිසන් ලොව ඉපිද විඳි දුක | Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero | Bana TV00:10:11
5882020/07/11පින් කල කෙනෙක් නම් බුදුරදුන් ඔබ සොයාගෙන ඔබේ ලඟටම වඩිනවා | Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero | Bana TV00:06:41
5892020/07/1111 July 202000:09:40
5902020/07/11කර්මය ​ | Karmaya | Galigamuwe Gnanadeepa Thero | Bana හා Pirith 202000:10:44
5912020/07/11පින්ඩෝල භාරද්වාජ මහරහතන් වහන්සේ | Galigamuwe Gnanadeepa Thero | Bana හා Pirith 202000:48:00
5922020/07/11මෛත්‍රී භාවනාව ​ | Maithree Bawanawa | Galigamuwe Gnanadeepa Thero | Bana හා Pirith 202000:52:38
5932020/07/11තුණුරුවන් කෙරෙහි ශ්‍රද්ධාව​ | Thunuruwan | Galigamuwe Gnanadeepa Thero | Bana හා Pirith 202000:45:09
5942020/07/11අප්‍රමාදී වෙමු​ | Apramadee Wemu | Galigamuwe Gnanadeepa Thero | Bana හා Pirith 202000:44:03
5952020/07/11පිං ගන්න පුළුවන් ඤාතිප්‍රේතයින් සහ මියගිය ඤාතීන් galigamuwa gnanadeepa thero - Buddhist00:53:10
5962020/07/11Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero | Bana හා Pirith Live05:48:54
5972020/07/11පිං කිරීම ධර්මාවබෝධයෙන් කරන්න __ ගලිගමුවේ ඥානාදීප හිමි __ Galigamuwe gnanadeepa himi00:40:08
5982020/07/11කල්ප ව්නාශය - Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero ( සුවපත් සිත )00:48:57
5992020/07/10Ven galigamuwe gnanadeepa thero00:51:23
6002020/07/10ධර්මය කරා යන ක්‍රමානුකූල මග. ඕස්ට්‍රේලියාවේ සිඩ්නි නගරයේ සිදුකල දේශනාව- galigamuwe gnanadeepa hime01:45:53
6012020/07/10ධර්මය නුවනින් මෙනෙහි කිරීමේ ඇති වැදගත්කම, Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero, කුසල් අරණ00:38:53
6022020/07/10මෛත්‍රී භාවනා අනුහස් .. ඕස්ට්‍රේලියාවේ ඩාවින් පැවැත්වූ දේශනව Galigamuwa Gnanadeepa Thero- Buddhist.00:54:51
6032020/07/10අපට නොපෙනෙන සතර අපායට අයිති ලෝක කිහිපයක් ගැන විශ්මිත කරුණු රැසක් | Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:43:24
6042020/07/10ඕස්ට්‍රේලියාවේ පැවැත්වූ ධර්ම දේශනා මාලාවේ පළමු ධර්ම දේශනාව galigamuwa gnanadeepa thero - Buddhist00:52:45
6052020/07/10පවුකාරයන් සමාජයේ වැජබිලා ඉන්නෙ ඇයි. කර්ම විපාක ඒ අයට කෙසේද | Galigamuwe Gnanadeepa thero. Buddhist00:56:13
6062020/07/10දෙවියන්ට ආරාධනා කරමින් බුදුරදුන් අප වෙනුවෙන් දෙවියන්ගෙන් කල ඉල්ලීම | Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:14:23
6072020/07/10නිවන් මගට දහම් බිඳක්.පූජ්‍ය ගලිගමුවේ ඤාණදීප ස්වාමීන්වහන්සේ.00:46:47
6082020/07/10සෝක සල්ලහරණ සූත්‍රය​​ | Soka Sallaharana​​​​​​ | Galigamuwe Gnanadeepa Thero | Bana හා Pirith 202000:50:22
6092020/07/10සක් දෙවිදු​ | Sak Dewindu​​​​​​ | Galigamuwe Gnanadeepa Thero | Bana හා Pirith 202000:51:54
6102020/07/09කැලණි මහා සෑ වන්දනාව​ | Kelani Maha Viharaya | Galigamuwe Gnanadeepa Thero | Bana හා Pirith 202001:27:46
6112020/07/09Ven galigamuwe gnanadeepa thero00:46:57
6122020/07/09කල්පය | Kalpaya​​​​​​ | Galigamuwe Gnanadeepa Thero | Bana හා Pirith 202000:37:47
6132020/07/09සම්බුදු චරිතය​​​​​​ | Sambudu Charithaya | Galigamuwe Gnanadeepa Thero | Bana හා Pirith 202000:52:54
6142020/07/09සම්බුදු චරිතය​​​​​​ | Galigamuwe Gnanadeepa Thero | Bana හා Pirith 202007:14:22
6152020/07/09පෘතුවිය හා සමාන්තර ලෝක | Ven. Galigamuwe Gnanadeepa Thero | #Rashmi_TV00:39:44
6162020/07/09පෙර භවයන්හිදී රැස්කරගත් පින බලවත් කර ගන්නේ කෙසේ ද ? Ven.Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:47:29
6172020/07/09දරුවන්ගෙන් දෙමව්පියන්ට සහ දෙමව්පියන් ගෙන් දරුවන්ට විය යුතු යුතුකම්| Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:47:43
6182020/07/09ඇත්තටම ඇයි බොන්න හොදනැත්තේ Galigamuwe Gnanadeepa thero. Buddhist00:11:39
6192020/07/09මළගිය ඥාතීන්ට පින් ලැබෙන ආකාරය | Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:30:58
6202020/07/09Galigamuwe gnanadeepa Thero00:54:58
6212020/07/09පිරිතේ බලය ලබාගන්නට නම්, ඔබ එහි අර්ථය වටහා ගැනීම අවශ්‍යයි | Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:12:28
6222020/07/09සම්බුද්ධ පරිනිර්වාණය​​​​​ | Parinirwanaya ​​ | Galigamuwe Gnanadeepa Thero | Bana හා Pirith 202000:54:04
6232020/07/09ඉම සූත්‍රය​​​​​ | Ima Sutraya ​​ | Galigamuwe Gnanadeepa Thero | Bana හා Pirith 202000:50:19
6242020/07/09ගිහි ජීවිතයෙන් සෝවාන් දිවියට​​​​ | Sowan Wemu ​​| Galigamuwe Gnanadeepa Thero | Bana හා Pirith 202000:11:40
6252020/07/09ධර්මය දකින්න​​​ | Dharmaya Dakinna ​​ | Galigamuwe Gnanadeepa Thero | Bana හා Pirith 202000:43:06
6262020/07/09රතන සූත්‍රය​​ | Rathana Sutraya ​​ | Galigamuwe Gnanadeepa Thero | Bana හා Pirith 202000:52:14
6272020/07/09මරණය​​ | Maranaya ​​ | Galigamuwe Gnanadeepa Thero | Bana හා Pirith 202000:45:03
6282020/07/09ධජග්ග සූත්‍රය​ | Dhajagga Sutraya ​​ | Galigamuwe Gnanadeepa Thero | Bana හා Pirith 202000:51:08
6292020/07/09කෙලෙස් දුරු කරගන්නේ කෙසේද​​ | Keles Durukaramu​​ | Galigamuwe Gnanadeepa Thero | Bana හා Pirith 202000:41:50
6302020/07/09ද්වේශයේ ආදීනව​ | Dweshaye Adeenawa​​​​ ​​ | Galigamuwe Gnanadeepa Thero | Bana හා Pirith 202000:43:10
6312020/07/09ධම්ම දායාද සූත්‍රය​ | Damma Dayada Sutraya​​​​ ​​| Galigamuwe Gnanadeepa Thero | Bana හා Pirith 202000:42:13
6322020/07/09තුණුරුවන් බුදු සසුනේ පහලවූ අයුරු .ඇසළ පොහෝදින ධර්ම දේශනය. Galigamuwa Gnanadeepa Thero . Buddhist00:53:31
6332020/07/09වැරදුණු තැනින් පටන් ගනිමු​ | Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:47:36
6342020/07/09දුටුගැමුණු රජතුමාගේ ජීවිත කථාව​ | Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:48:55
6352020/07/08පටිච්චසමුප්පාද ධර්මය​​​​ ​​ | Galigamuwe Gnanadeepa Thero | Buddhism | Bana හා Pirith 202000:37:46
6362020/07/08බුදු දහමට අනුව ජීවිතය​​​ ​​ | Galigamuwe Gnanadeepa Thero | Buddhism | Bana හා Pirith 202000:53:21
6372020/07/08කර්ම විපාක දෙන ආකාරය​​ ​​ | Galigamuwe Gnanadeepa Thero | Karmaya | Bana හා Pirith 202000:49:49
6382020/07/08ලෝකයේ යථා ස්වභාවය වටහා ගැනීම​ ​​ | Galigamuwe Gnanadeepa Thero | The World | Bana හා Pirith 202000:47:46
6392020/07/08ප්‍රේතයන්ට පිං ලැබෙන ආකාරය​ ​​ | Galigamuwe Gnanadeepa Thero | Prethayan | Bana හා Pirith 202000:49:43
6402020/07/08රහතන් වහන්සේලා ගැන ඔබ නොදත් කරුණු ​​ | Galigamuwe Gnanadeepa Thero | Arahath | Bana හා Pirith 202000:50:26
6412020/07/08නිරය​ ​​ | Galigamuwe Gnanadeepa Thero | Niraya | Bana හා Pirith 202000:53:03
6422020/07/08ආශ්චර්ය අත්භූත​ කාරණා ​​ | Galigamuwe Gnanadeepa Thero | Ashcharya | Bana හා Pirith 202000:53:08
6432020/07/08මහා කාශ්‍යප​ මහරහත්වහන්සේ ​​ | Galigamuwe Gnanadeepa Thero | MahaKashyapaThero | Bana හා Pirith 202000:49:47
6442020/07/08රුවන්වැලි මහා සෑ පිංකම​​ | Galigamuwe Gnanadeepa Thero | Ruwanweli Maha Seya | Bana හා Pirith 202001:37:37
6452020/07/08මේ විශ්වයේ, නිරය හෙවත් අපාය පිහිටා තිබෙන ස්ථානය දැනගන්න කැමතිද ? | Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:52:42
6462020/07/08තුරුණුවන් පහළ වූ දිනය අදයි 2020 07 04ඇසළ පෝදා ධර්ම දේශනාව පූජ්‍ය ගලිගමුවේ ඥානදීප හිමි ධර්ම දේශනාව00:46:18
6472020/07/08මේ ගෞතම බුද්ධ ශාසනය තුල කුල බේද, ජාති බේද කිසිවක් නැත | Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:11:44
6482020/07/08මතු බුදුවන මෛත් රී බුදුන් පිළිබද සුවිශේෂී කරුණු Ven Galigamuwe Gnanadipa Thera00:58:08
6492020/07/08අපාය අපායට යන්නේ කව්ද අපාය තියෙන්නේ කොහෙද අපායේ තිබෙන දුක00:52:42
6502020/07/08සෝවාන් වෙන්නෙ කොහොමද Ven Galigamuwe gnanadipa Thera00:46:04
6512020/07/08බුදු බණ සජීවී විකාශය​ | Galigamuwe Gnanadeepa Thero | BUDU BANA LIVE00:55:41
6522020/07/08Galigamuwe gnanadeepa Thero00:51:24
6532020/07/07ගලිගමුවේ ඥානදිප ස්වාමින්වහන්සේ00:09:40
6542020/07/07සක්වල​ බණ​​ | Galigamuwe Gnanadeepa Thero | THE UNIVERSE | Bana හා Pirith 202000:46:00
6552020/07/07නිවන් අරමුණු කර හැකි සෑම විටම පින් කුසල් කරන්න, Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero, Kusal Arana00:05:15
6562020/07/07වයසට යන්න යන්න අඩුවෙන මතක ශක්තිය වැඩි කරගන්නා ක්‍රමය මෙයයි | Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:34:58
6572020/07/07මානසික ඒකාග්‍රතාවය සහ මතක ශක්තිය වර්ධනය කර ගන්න - Ven. Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:52:49
6582020/07/07ථුපාරමය අසලදී හිමිනමක්ඉදිරියට පෑමිනි ප්‍රේත ආත්මයක් හිමියන්ට කී පනිවුඩය galigamuwe gnanadeepa thero00:08:04
6592020/07/07ඔබ කැමති දේ නොලැබීම නිසා, ඔබ දුකට පත් වෙලා තිබෙනවද ? | Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:14:39
6602020/07/07Buddhist..Meditation..Dhamma programs.. Galigamuwe Gnanadeepa thero00:01:10
6612020/07/07මාරයා බුදුන්වහන්සේට කල බලපෑම, පූජ්‍යපාද ගලිගමුවේ ඥානදීප හිමි00:37:53
6622020/07/07පිනෙහි සහ කුසලයේ ඇති වැදගත්කම​ | Galigamuwe Gnanadeepa Thero | PIN SAHA KUSAL | Bana හා Pirith 202000:46:08
6632020/07/07බුදුන් වහන්සේගේ පහළවීම​ | Galigamuwe Gnanadeepa Thero | BUDUN WAHANSE | Bana හා Pirith 202000:51:05
6642020/07/07බුද්ධගයා මහා කඨින පිංකම​ | Galigamuwe Gnanadeepa Thero | BUDDHAGAYAWA | Bana හා Pirith 202000:49:44
6652020/07/07බුද්ධත්වයේ ආරම්භය​ | Galigamuwe Gnanadeepa Thero | BUDDHATHWAYA | Bana හා Pirith 202000:51:17
6662020/07/07අනිත්‍ය ධර්මය සිහි කිරීම​ | Galigamuwe Gnanadeepa Thero | ANITHYA DHARMAYA | Bana හා Pirith 202000:51:10
6672020/07/07බුදුන් ගේ අනන්ත වූ බුදු ගුණ | Galigamuwe Gnanadeepa Thero | BUDU GUNA | Bana හා Pirith 202000:48:59
6682020/07/07මුතියංගන මහ සෑ ධර්ම දේශනාව​ | Galigamuwe Gnanadeepa Thero | DHARMA DESHANAWA | Bana හා Pirith 202000:58:13
6692020/07/07සසර දියුණු කළ යුතු පාරමී ධර්ම​ | Galigamuwe Gnanadeepa Thero | PARAMI DHARMA | Bana හා Pirith 202000:48:03
6702020/07/07බුද්ධ අධිෂ්ඨාන හා බුද්ධ ශක්තිය​ | Galigamuwe Gnanadeepa Thero | BUDU BANA | Bana හා Pirith 202000:49:20
6712020/07/07හැගීම්, දැනීම් සමග ගැටෙමු | Galigamuwe Gnanadeepa Thero | THOUGHTS & FEELINGS | Bana හා Pirith 202000:51:58
6722020/07/07මනුෂ්‍යත්වය ප්‍රගුණ කරමු | Galigamuwe Gnanadeepa Thero | HUMANITY | Bana හා Pirith 202000:50:25
6732020/07/07කර්මය කෙරෙහි සත්වයන්ගේ බැදීම​ | Galigamuwe Gnanadeepa Thero | KARMAYA | Bana හා Pirith 202000:38:37
6742020/07/07කඨින චීවරයේ වැදගත්කම​ | Galigamuwe Gnanadeepa Thero | KATINA CHEEWARAYA | Bana හා Pirith 202000:48:16
6752020/07/07අපි කොහොමද භාවනාවක් ආරම්භ කරන්නේ | Ven Galigamuwe Ganadeepa Thero00:20:42
6762020/07/07පිං සහ කුසල් සිතුවිලි00:10:13
6772020/07/06කාලාම සූත්‍රය (වැදගත්කම​) | Galigamuwe Gnanadeepa Thero | KALAMA SUTRAYA | Bana හා Pirith 202000:52:01
6782020/07/06රතන සූත්‍රය (වැදගත්කම​) | Galigamuwe Gnanadeepa Thero | RATHANA SUTRAYA | Bana හා Pirith 202000:49:47
6792020/07/06 Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 229 - Dhamma sermon Bana 22901:02:01
6802020/07/06Sadaham sawana - අති බලසම්පන්න රතන සුත්‍රය ගැන Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:52:10
6812020/07/06 Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 228 - Dhamma sermon Bana 22800:52:57
6822020/07/06 Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 227 - Dhamma sermon Bana 22700:46:18
6832020/07/06 Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 226 - Dhamma sermon Bana 22600:53:33
6842020/07/06කුමාර කාශ්‍යප මහ රහතන් වහන්සේගේ ජීවිත කතාව00:51:39
6852020/07/06 Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 225 - Dhamma sermon Bana 22501:01:48
6862020/07/06 Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 224 - Dhamma sermon Bana 22401:02:12
6872020/07/06 Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 223 - Dhamma sermon Bana 22301:01:09
6882020/07/06 Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 222 - Dhamma sermon Bana 22200:49:26
6892020/07/06ආඩම්බර වන්න, මේ උතුම් සද්ධර්මය රකින්නේ ලක්දිව ඉපදුනු අපි | Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:37:10
6902020/07/06ඔබට රතන සූත්‍රයේ බලයෙන්, අවබෝධයෙන් සත්‍යක්‍රියාවක් පවා කල හැකියි | Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:13:01
6912020/07/06මරණය ගැන මැරෙන්න කලින් දැන ගතයුතු දේ00:19:45
6922020/07/06සංඝයාවහන්සේලාට දෙන දානයේ ආනිසන්ස ගැන දැනගන්න00:11:57
6932020/07/06ඇසළ පොහෝදින විශේෂ ධර්ම දේශනා මාලාව 0101:00:01
6942020/07/06ඇසළ පොහොය විශේෂ ධර්ම දේශනාව අතිපූජ්‍ය ගලිගමුවේ ඤාණදීප හිමි01:01:20
6952020/07/06සසර බිය00:58:11
6962020/07/05සක්මන හා ඉරියාපතය සම්පජඤ්‍ඤ භාවනාව - Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero ( සුවපත් සිත)00:44:58
6972020/07/05සිලුමිණි සැය සලුමිණි සැය galigamuwe gnanadeepa thera00:53:24
6982020/07/05දායකත්ව ධර්ම දේශනාව අති පූජ්‍ය ගලිගමුවේ ඤාණදීප හිමි00:49:42
6992020/07/05දෙවියන්ටත්, මනුශ්‍යයන්ටත්, අමනුශ්‍යයන්ටත් ප්‍රිය කෙනෙක් වෙන්න කැමතිද ? | Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:39:47
7002020/07/05නාග ලෝකය යනුවෙන් ධර්මයේ සදහන් වන්නේ කුමක්ද ? | Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:56:53
7012020/07/05Galigamuwe Gnanadeepa Thero - දෙවියෝ - Gods - ගලිගමුවේ ඥාණදීප ස්වාමින්ව හන්සේ00:51:19
7022020/07/05රාජ අණට දේවදත්තගේ මග ආ දුනු සෙනෙවියන් ගැන galigamuwe gnanadeepa himi බණ දේශණාව00:14:14
7032020/07/05ඇසල පෝදා ධර්ම දේශනාව.පූජ්‍ය ගලිගමුවේ ඤාණදීප ස්වාමීන්වහන්සේ.00:58:00
7042020/07/05දේවාල වල දෙවියන් හොයන්න යන්න එපා, දෙවියන් ඉන්නෙ දිව්‍ය ලෝකයේ | Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:21:47
7052020/07/05lak hada stha niwana budu bana00:48:42
7062020/07/05Rev.Galigamuwe Gnanadeepa Thero - සසර කෙතරම් බියකරු ද ? රජවරු සිටුවරු සතුන් වු අයුරු ..00:43:38
7072020/07/05ත්‍රිවිධ පරිණිර්වාණය ගැන අප්‍රකට කතා | සිත නිවන බුදු බණ | පූජ්‍ය ගලිගමුවේ ඥානදීප හිමි00:53:49
7082020/07/05පිටසක්වල ජීවීන්, පෘතුවිය හා සමාන්තර ලෝක | අපේ බුදුරදුන් විශ්වය ගැන දේශනා කල විශ්මිත විස්තරය !!00:39:57
7092020/07/05ඔබට කේන්තියක් ඇති වූ විට හැසිරෙන්නේ කොහොමද ven galigamuwe ghanadipa tero (දහම් පාසල)00:14:21
7102020/07/04ධර්මාවබෝධය පිණිස එකම මග.. කැනඩාවේ සැදැහැවතුන් හට කල දේශනාව.. galigamuwa gnanadeepa thero01:02:01
7112020/07/04ඇසළ පොහෝ දින සිල් වැඩසටහන සහ වස් ආරාධනා පිංකම (ජූලී මස 04)09:33:35
7122020/07/04Esala Poya ධර්ම දේශණාව | 15 වන කොටස ​| Galigamuwe Gnanadeepa Thero | Dharma Deshanawa | Bana 202000:51:38
7132020/07/04Esala Poya ධර්ම දේශණාව | 14 වන කොටස ​| Galigamuwe Gnanadeepa Thero | Dharma Deshanawa | Bana 202000:46:58
7142020/07/04Esala Poya ධර්ම දේශණාව | 13 වන කොටස ​| Galigamuwe Gnanadeepa Thero | Dharma Deshanawa | Bana 202000:48:48
7152020/07/04Sadaham sawana - අඩු කලකින් ව්සල් පින් කර ගන්න - Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:53:31
7162020/07/04Esala Poya ධර්ම දේශණාව | 12 වන කොටස ​| Galigamuwe Gnanadeepa Thero | Dharma Deshanawa | Bana 202000:49:58
7172020/07/04Esala Poya ධර්ම දේශණාව | 11 වන කොටස ​| Galigamuwe Gnanadeepa Thero | Dharma Deshanawa | Bana 202000:53:40
7182020/07/04Esala Poya ධර්ම දේශණාව | 10 වන කොටස ​| Galigamuwe Gnanadeepa Thero | Dharma Deshanawa | Bana 202000:48:09
7192020/07/04Esala Poya ධර්ම දේශණාව | 09 වන කොටස ​| Galigamuwe Gnanadeepa Thero | Dharma Deshanawa | Bana 202000:48:38
7202020/07/04Esala Poya ධර්ම දේශණාව | 08 වන කොටස ​| Galigamuwe Gnanadeepa Thero | Dharma Deshanawa | Bana 202000:57:44
7212020/07/04Esala Poya ධර්ම දේශණාව | 07 වන කොටස ​| Galigamuwe Gnanadeepa Thero | Dharma Deshanawa | Bana 202000:50:54
7222020/07/04Esala Poya ධර්ම දේශණාව | 06 වන කොටස ​| Galigamuwe Gnanadeepa Thero | Dharma Deshanawa | Bana 202000:51:52
7232020/07/04අපි මේ ඉන්නේ ලෝක විනාශයකද? | Ven Galigamuwe Ganadeepa himi00:14:58
7242020/07/04Esala Poya ධර්ම දේශණාව | 05 වන කොටස ​| Galigamuwe Gnanadeepa Thero | Dharma Deshanawa | Bana 202000:51:33
7252020/07/04ලෝක සත්ත්වයාට පළමුව ධර්මය දේශනා කළ දිනය2020 07 04 පූජ්‍ය ගලිගමුවේ ඥානදීප හිමි ඇසළ පෝදා ධර්ම දේශනාව00:49:36
7262020/07/04Esala Poya ධර්ම දේශණාව | 04 වන කොටස ​| Galigamuwe Gnanadeepa Thero | Dharma Deshanawa | Bana 202000:51:58
7272020/07/04Esala Poya ධර්ම දේශණාව | 03 වන කොටස ​| Galigamuwe Gnanadeepa Thero | Dharma Deshanawa | Bana 202000:48:05
7282020/07/04ජේතවන සෑ වන්දනා .. galigamuwe gnanadeepa thero00:58:00
7292020/07/04Esala Poya ධර්ම දේශණාව | 02 වන කොටස ​| Galigamuwe Gnanadeepa Thero | Dharma Deshanawa | Bana 202000:48:19
7302020/07/04Esala Poya ධර්ම දේශණාව | 01 වන කොටස ​| Galigamuwe Gnanadeepa Thero | Dharma Deshanawa | Bana 202000:47:15
7312020/07/04ඇසල පුන් පෝදා 2020 07 04 fm දෙරණ ධර්ම දේසනාව පූජ්‍ය ගලිගමුවේ ඥානදීප ස්වාමීන් වහන්සේ00:56:03
7322020/07/04ඇසල පුන් පෝදා 2020 07 04 ශ්‍රී fm හා රන් fm ධර්ම දේසනාව පූජ්‍ය ගලිගමුවේ ඥානදීප ස්වාමීන් වහන්සේ00:52:03
7332020/07/04ඇසළ පොහොදා පුජ්‍ය ගලිගමුවේ ඤාණදීප ස්වාමීන්වහන්සේගේ FM දෙරණ ගුවන්විදුලියේ ධර්ම දේශනාව 2020 07 0400:55:36
7342020/07/04ධාතූන්වහන්සේලා බුදු රුව මවා පෙලහැර පෑම. ඕස්ට්‍රේලියාවේ බ්‍රිස්බර්න් - galigamuwe gnanadeepa thero00:52:56
7352020/07/04උතුම් නිවන් මග හොදින් හදුනා ග​මු - Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:30:42
7362020/07/04බුදු සසුනේ ඉතා වටිනා සිදුවීම් රැසක් සිදුවූ උතුම් ඇසළ පොහෝ දිනය අදයි | Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:46:32
7372020/07/04ඇසල පුන් පෝදා ධර්ම(1) දේසනාව ඕස්ට්‍රේලියාවේ සිට පූජ්‍ය ගලිගමුවේ ඥානදීප ස්වාමීන් වහන්සේ00:53:33
7382020/07/04ඇසල පුන් පෝදා 2020 07 04 ධර්ම දේසනාව (2) පූජ්‍ය ගලිගමුවේ ඥානදීප ස්වාමීන් වහන්සේ ඕස්ට්‍රේලියාවේ සිට00:46:18
7392020/07/04සියත FM ඇසල පුන් පෝදා ධර්ම දේසනාව 2020 07 04 පූජ්‍ය ගලිගමුවේ ඥානදීප ස්වාමීන් වහන්සේ00:50:13
7402020/07/04ඇසල පුන් පෝදා 2020 07 04 ලක්හඬ ගුවන්විදුලියේ ධර්ම දේසනාව පූජ්‍ය ගලිගමුවේ ඥානදීප ස්වාමීන් වහන්සේ00:52:33
7412020/07/04galigamuwe gnanadeepa thero|ඇසල පෝය|asala pooya|bana|04/07/202000:46:36
7422020/07/04දහම් ගග විවර කල ප්‍රථම ධර්ම දේශනාව..galigamuwa gnanadeepa thero00:53:33
7432020/07/03Esala Poya ධර්ම දේශණාව | Galigamuwe Gnanadeepa Thero | Dharma Deshanawa | Bana හා Pirith 202000:50:05
7442020/07/03Esala Poya ධර්ම දේශණාව | Galigamuwe Gnanadeepa Thero | Dharma Deshanawa | Bana හා Pirith 202000:41:22
7452020/07/03Sadaham sawana - සසුන බැබලවූ මහරහතන් වහන්සේලා || Galigamuwe Gnanadeepa Thero02:03:17
7462020/07/03Sadaham sawana බුදු රදුන් ගේ අසිරිමත් පහල වීම - Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:50:32
7472020/07/03සෝවාන් ඵලයට නිවැරදි මාර්ගය Ven.Galigamuwe Gnanadeepa thero00:44:36
7482020/07/03දුකට පත් වෙවී, සසරේ ඉපදි ඉපදී අපි යන හේතුව මෙයයි | Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:38:39
7492020/07/03පුණ්‍ය නිධානයක් ලද මිනිස් ජීවිතයේ රැස්කරන්න.. galigamuwa gnanadeepa thero..00:07:39
7502020/07/03මෙම ගුණාංග තුලින් ගුණවතෙකු වී සැමට යහපත සලසන්න | Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:18:12
7512020/07/03 Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 221 - Dhamma sermon Bana 221 (Budu Guna 9/9)00:06:29
7522020/07/03 Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 220 - Dhamma sermon Bana 220 (Budu Guna 8/9)00:05:45
7532020/07/03 Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 219 - Dhamma sermon Bana 219 (Budu Guna 7/9)00:05:27
7542020/07/03 Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 218 - Dhamma sermon Bana 218 (Budu Guna 6/9)00:05:32
7552020/07/03 Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 217 - Dhamma sermon Bana 217 (Budu Guna 5/9)00:05:41
7562020/07/03 Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 216 - Dhamma sermon Bana 216 (Budu Guna 4/9)00:05:37
7572020/07/03 Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 215 - Dhamma sermon Bana 215 (Budu Guna 3/9)00:05:43
7582020/07/03 Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 214 - Dhamma sermon Bana 214 (Budu Guna 2/9)00:05:47
7592020/07/03 Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 213 - Dhamma sermon Bana 213 (Budu Guna 1/9)00:05:40
7602020/07/03 Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 212 - Dhamma sermon Bana 21200:54:30
7612020/07/03මහාසෑයේ ද්‍රොණයක් ධාතුන් වහන්සේගේලා බුදු රැව මවා යමාමහපෙළහර පෑ ඇසල පෝය..galigamuwa gnanadeepa thero00:46:18
7622020/07/02 Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 210 - Dhamma sermon Bana 21000:52:13
7632020/07/02 Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 209 - Dhamma sermon Bana 20900:49:52
7642020/07/02 Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 207 - Dhamma sermon Bana 20700:51:37
7652020/07/02 Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 206 - Dhamma sermon Bana 20601:08:58
7662020/07/02 Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 205 - Dhamma sermon Bana 20500:11:40
7672020/07/02 Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 204 - Dhamma sermon Bana 20401:00:09
7682020/07/02 Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 203 - Dhamma sermon Bana 20300:15:53
7692020/07/02 Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 202 - Dhamma sermon Bana 20200:10:53
7702020/07/02 Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 201 - Dhamma sermon Bana 20101:09:15
7712020/07/02 Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 200 - Dhamma sermon Bana 20000:56:15
7722020/07/02 Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 198 - Dhamma sermon Bana 19800:46:31
7732020/07/02 Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 197 - Dhamma sermon Bana 19700:57:39
7742020/07/02Galigamuwe gnanadeepa Thero,sith Neth Asapuwa00:54:42
7752020/07/02 Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 196 - Dhamma sermon Bana 19600:11:18
7762020/07/02 Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 195 - Dhamma sermon Bana 19500:34:14
7772020/07/02භික්ෂුණී ආරාමයක, භික්ෂුණියකගේ කුසින් උපන් මහා පින්වන්තයා | Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:50:55
7782020/07/02 Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 194 - Dhamma sermon Bana 19400:06:45
7792020/07/02 Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 193 - Dhamma sermon Bana 19300:11:37
7802020/07/02 Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 192 - Dhamma sermon Bana 19200:52:24
7812020/07/02 Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 191 - Dhamma sermon Bana 19100:09:40
7822020/07/02 Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 190 - Dhamma sermon Bana 19000:10:37
7832020/07/02 Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 189 - Dhamma sermon Bana 18901:07:53
7842020/07/02 Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 188 - Dhamma sermon Bana 18800:54:42
7852020/07/02 Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 187 - Dhamma sermon Bana 18701:01:12
7862020/07/02කරපු පින්කම් සිහි කරලා නැවතත් අලුතින් පින් ලබා ගන්නා ආකාරය | Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:10:08
7872020/07/02අමතකවීමට නියම විසඳුම - (ven galigamuwe gnadeepa thero )00:54:06
7882020/07/02 Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 186 - Dhamma sermon Bana 18600:59:40
7892020/07/02 Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 185 - Dhamma sermon Bana 18500:09:55
7902020/07/02 Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 184 - Dhamma sermon Bana 18400:57:58
7912020/07/02 Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 183 - Dhamma sermon Bana 18300:49:21
7922020/07/02 Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 182 - Dhamma sermon Bana 18201:15:06
7932020/07/02 Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 181 - Dhamma sermon Bana 18100:49:03
7942020/07/02 Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 180 - Dhamma sermon Bana 18000:48:01
7952020/07/02 Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 179 - Dhamma sermon Bana 17900:46:09
7962020/07/02සෝවාන් ඵලයට පත් වන්නේ කෙසේද ? | Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:46:05
7972020/07/01ලොවටම නිරෝගී සම්පත්තිය පිණිස පිං පුරන්නට ඉදිවන මහා සෑය... බක්කුල මහා සෑය..00:31:08
7982020/07/01Sadaham Sawana || සසර අනතුර ඔබ කුසලයට යොමු කරයි || Galigamuwe Gnanadeepa Thero01:34:40
7992020/07/01Sadaham Sawana || දිවිය යහපත් කරගැනීමට || Galigamuwe Gnanadeepa Thero01:00:10
8002020/07/01Sadaham Sawana || පියේහි විප්පයෝගෝ || Galigamuwe Gnanadeepa Thero01:04:36
8012020/07/01Sadaham Sawana || සිහිමුලා නොවූ මරණය || Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:45:46
8022020/07/01බක්කුල මහා සෑය...00:04:00
8032020/07/01මරණාසන්න මොහොතේ සිහි මුලා නොවි හොඳ සිහියෙන් මරණයට යන්න කැමතිද ? | Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:40:22
8042020/07/01මොන ප්‍රශ්ණයක් ආවත් ඔබ කම්පාවට පත් වෙන්න එපා | Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:10:50
8052020/07/01නිවන් දැකීමට කැමති ඔබහට - Niwan dakiimata kamathi obata - ( ven galigamuwe gnadeepa thero )00:05:16
8062020/07/01අත පය කපා ගෙන ලේ මස් උරා බොන ලාන්කීය කාන්තාවට එසේ වීමට හේතුව.( ven galigamuwe gnadeepa thero )00:10:14
8072020/07/01FM Derana | Asapuwa | පූජ්‍ය ගලිගමුවේ ඥාණදීප හිමි | ප්‍රායෝගිකව ජීවත් වන ආකාරය00:48:46
8082020/07/01ප්‍රියයන් ඔබෙන් සමුගන්නා අවස්ථාවක ඔබ කටයුතු කළ යුත්තේ කෙසේද 2020 06 28පූජ්‍ය ගලිගමුවේ ඥානදීප හිමි00:54:42
8092020/07/01බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සම්මා සම්බුද්ධ ගුණය පුජ්‍යපාද ගලිගමුවේ ඤාණදීප හිමි00:05:47
8102020/06/30සිත එක් අරමුණක පිහිටුවා ගෙන ධර්මය ශ්‍රවණය කරන්නේ කෙසේද2020 06 28 පූජ්‍ය ගලිගමුවේ ඥානදීප හිමි00:49:18
8112020/06/30ධර්මශ්‍රවණය ට දෙවියන්ගේ ඇති ආශාව#Dharmadeshana#GaligamuweGnanadeepa himi#Buddhism#divesatv00:48:01
8122020/06/30Sadaham Sawana || දෙව්ලොව යායුතු මග || Galigamuwe Gnanadeepa Thero01:17:06
8132020/06/30Sadaham Sawana || නිවසේදී සෝවාන් විය හැක || Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:56:56
8142020/06/30රහත් හිමිනමක් හමුවට පෑමිනි ප්‍රේත ආත්මය galigamuwe gnanadeepa thero bana00:04:51
8152020/06/30බුදුරජාණන් වහන්සේ මෙම ඥාණ වලින් වඩාත් ප්‍රිය කල ඥාණය ඔබ දන්නවාද ? | Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:33:53
8162020/06/30සිත නිවන බුදු බණ | පූජ්‍ය ගලිගමුවේ ඥානදීප හිමි | බෝසතුන්ගේ අතීත ජීවිත - 2020-05-0600:53:45
8172020/06/30(2020 - 06 - 29) පූජ්‍ය ගලිගමුවේ ඤාණදීප හිමි - Ven. Galigamuve Gnanadeepa thero00:47:03
8182020/06/30තරහකාරයට සමාව දීලා අපේ හිත හදාගන්නා ආකාරය | Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:11:49
8192020/06/30Sadaham sawana - කල්පය යනු..... - Ven Galigamuwe gnanadeepa thero00:56:15
8202020/06/30බුද්ධ උපස්ථායක් සේ පිංවැඩෙන ගිලන් උපස්ථානය.. හොරණ ශීල සුව අරණ පිලිබද වාරථාමය වැඩසටහන00:39:35
8212020/06/30බක්කුල මහා රන් සෑය පිලිබද වාරථාමය වැඩසටහන00:26:24
8222020/06/30මෛත්‍රීය බලයෙන් ශ්‍රී පාද වනයේදී විශාල නාගයෙකු දමනය කල භාවනා යෝගී ස්වාමීන් වහන්සේ00:13:52
8232020/06/29Sadaham sawana - ධර්මය තුළ පවතින ශක්තිය - Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:44:16
8242020/06/29අති පූජ්‍ය ගලිගමුවේ ඥානදීප ස්වාමීන්වහන්සේ පොසොන් පොහොයදා කල උතුම් දර්මදේශනාව00:52:21
8252020/06/29කල්ප විග්‍රහය ධර්ම දේසනාව ඕස්ට්‍රේලියාවේ සිට පූජ්‍ය ගලිගමුවේ ඥානදීප ස්වාමීන් 2020 06 2900:56:15
8262020/06/29Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero 2020 06 2900:44:14
8272020/06/29එම පැතුම තුලින් ධර්ම රාජ්‍යයේ ඔටුනු පලන් රජෙක්, රැජිණක් වෙන ආකාරය | Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:14:13
8282020/06/29සෝවාන් මග හොයන ඔබට ඕස්ට්‍රේලියාවේ සිට පූජ්‍ය ගලිගමුවේ ඥානදීප ස්වාමීන් වහන්සේ ධර්ම දේසනාව00:51:37
8292020/06/29ගිහි ජීවිතයේ සෝවාන් විය හැකිමග. මෙත් බුද්ධාභිවන්දනා දායකත්ව ධර්ම දේශනා / EP 442 / 2020.06.2900:56:56
8302020/06/29කුලියට ගත් පෙම්වතිය කල දේ නිසා නිවනට මඟ පෑදුනු තිංසවග්ගිය කුමාරවරු මූලික වී ඇරඹුණු කඨින චීවරය !!00:24:22
8312020/06/29සිහි නුවණින් සිටීනම් මරණ මංචකයේ පවා ධර්මය අවබෝධ කරගත හැක2020 06 28 පූජ්‍ය ගලිගමුවේ ඥානදීප හිමි00:45:46
8322020/06/29සතර සතිපට්ටාන භාවනාව 2020 06 28 සිත නිවන බුදු බණ පූජ්‍ය ගලිගමුවේ ඥානදීප හිමි ලක්හඬ විකාශනය.00:56:21
8332020/06/29උතුම් චතුරාර්ය සත්‍යය අවබෝධය00:39:48
8342020/06/29අන්තකල්ප විනාශය අතලග ද ?.. galigamuwa thero මෙත් බුද්ධාභිවන්දනා ධර්ම දේශනා / EP 443 / 2020.06.2901:00:59
8352020/06/28galigamuwe ganadeepa thro (දෙව්ලොව උපතකරා යන්නෙ කෙසේද )01:17:06
8362020/06/28galigamuwe gnanadeepa thero වැඩබැරි නූගත් ඇමැති වරුන්ට තනතුරු දී රටවල් විනාශ වීම කොසොල් රජු දුටු00:05:45
8372020/06/28මිනිසුන්ට වඩා දෙවියන්ට ධර්මාවබෝධය කිරීමට ඇති හැකියාව වැඩියි | Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:28:32
8382020/06/28ධර්ම දානය පිණිස ශෙයා කරන්න00:24:15
8392020/06/28ඔබේ ප්‍රියයන් ඔබෙන් වෙන් වන විට කල යුත්තේ කුමක්ද?01:04:35
8402020/06/28මෙම කතාව බුදුරදුන් පෙර දේශනා නොකලේ, මිනිසුන් මෙය අවිශ්වාස කලහොත් බොහෝ අකුසල් රැස් කරගන්නා නිසා !!00:24:15
8412020/06/28එක කෑස්බෑ බිත්තරයකට ආත්ම 500 ක් සසරේ පන්න පන්න පලි ගත්ත හෑට්00:05:57
8422020/06/28ලක්හඬ සිත නිවන බුදු බණ සතරසතිපට්ඨාන 7වන දේසනාව 2020 06 28 පූජ්‍ය ගලිගමුවේ ඥානදීප ස්වාමීන් වහන්සේ00:59:56
8432020/06/28galigamuwe gnanaeepa thero bana00:48:14
8442020/06/28පූජ්‍ය ගලිගමුවේ ඥාණදීප හිමි ශ්‍රී සුව අරණ භික්ෂු ගිලන් උපස්ථාන මධ්‍යස්ථානය දික්හේන හොරණ 2020062700:25:13
8452020/06/28lak hada sitha niwana budu bana 2020.06.2800:48:10
8462020/06/28කොරෝනා අපට මතක සති දෙකයි..දැන් රෝගීන් ලොවපුරා කෝටියකට අධිකයි.. galigamuwa gnanadeepa thero00:18:58
8472020/06/28මෛත්‍රී භාවනාව බලය | Budu Bana | Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero | Budu Maga | Happiness TV00:13:50
8482020/06/28අනිත්‍ය සිහිකිරීම, Anitthiya Sihikirima, Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero පූජ්‍ය ගලිගමුවේ ඥානදීප හිමි00:52:00
8492020/06/27බෞද්ධයා ගුවන්විදුලියේ ධර්ම දේසනාව 2020 06 27 පූජ්‍ය ගලිගමුවේ ඥානදීප ස්වාමීන් වහන්සේ01:34:39
8502020/06/27ගලිගමුවේ ඤාණදීප ස්වාමීන්වහන්සේ ගේ ධර්ම දේශනාව00:43:31
8512020/06/27භගවා බුදු ගුණය ..විනාඩි පහක් දෑස් පියා බුදු ගුණ සිහිකරන්ත.. galigamuwa gnanadeepa thero.00:06:28
8522020/06/27බුද්ධ බුදු ගුණය .. විනාඩි පහක් දෑස් පියා බුදු ගුණ සිහිකරන්ත.. galigamuwa gnanadeepa thero.00:05:45
8532020/06/27සත්ථා දේවමනුස්සානං .. විනාඩි පහක් දෑස් පියා බුදු ගුණ සිහිකරන්ත.. galigamuwa gnanadeepa thero.00:05:27
8542020/06/27අනුත්තරෝ පුරිස ධම්ම සාරතී .. විනාඩි පහක් දෑස් පියා බුදු ගුණ සිහිකරන්ත.. galigamuwa gnanadeepa thero.00:05:32
8552020/06/27ලෝකවිදූ .. විනාඩි පහක් දෑස් පියා බුදු ගුණ සිහිකරන්ත.. galigamuwa gnanadeepa thero.00:05:41
8562020/06/27එම ක්‍රමවේදයන් නිසා නිවනට ගිය මිනිසුන්ගේ ජීවිත කතා කිහිපයක් | Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:39:27
8572020/06/27මෛත්‍රී බලය | Budu Bana | Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero | Budu Maga - බුදු මග00:13:50
8582020/06/27අකුසලයට බර ජීවිත ගත කරන අය මරණින් මතු සතර අපායේ | Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:10:35
8592020/06/27FM දෙරණ ගුවන්විදුලියේ 2020 06 27 අසපුව ධර්ම දේසනාව පූජ්‍ය ගලිගමුවේ ඥානදීප ස්වාමීන් වහන්සේ00:51:59
8602020/06/27අලුත් ධර්ම දේශනා ඇසීමට subscribe කර බෙල් අයිකන් එක ක්ලික් කරන්න00:46:04
8612020/06/26Budu Bana | Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero | The Buddhist TV | Budu Maga00:44:18
8622020/06/26සුගත .. විනාඩි පහක් දෑස් පියා බුදු ගුණ සිහිකරන්ත.. galigamuwa gnanadeepa thero.00:05:36
8632020/06/26විජ්ජා චරණසම්පන්න .. විනාඩි පහක් දෑස් පියා බුදු ගුණ සිහිකරන්ත.. galigamuwa gnanadeepa thero.00:05:43
8642020/06/26සම්මා සම්බුද්ධ.. මොහොතක් බුදු ගුණ සිහිකරමු .. galigamuwa gnanadeepa thero00:05:47
8652020/06/26පින් කරන ආකාරය, පින් අනුමෝදන් වීම සහ මළගිය ඥාතීන්ට පින් අනුමෝදන් කිරීම | Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:40:12
8662020/06/26අරහං බුදු ගුණය .. විනාඩි පහක් දෑස් පියා බුදු ගුණ සිහිකරන්ත.. galigamuwa gnanadeepa thero.00:05:39
8672020/06/26රජවරුන්ට බොහෝ බිසෝවරු සිටියා. එම ක්‍රමය අදටත් වලංගුද | Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:15:56
8682020/06/26සැබෑ රහතන් වහන්සේලා.. බුදු සසුන සෝභමාන කල මහ රහතන්වහන්සේලා. galigamuwa gnanadeepa thero02:03:16
8692020/06/26මවුකුසට පිංඇති දෙවිකෙනෙකුට ආරාධනා කල හැකිද.. බෝසත් දරු උපතකට මග .. galigamuwe gnanadeepa thero01:07:23
8702020/06/26මරණය ගැන මැරෙන්න කලින් දැන ගත යුතු දේ පුජ්‍යපාද ගලිගමුවේ ඤාණදීප හිමි00:19:45
8712020/06/26නොකල වරදකට පෙර කර්ම විපාකයක් නිසා දඬුවම් විදපු ස්වාමින්වහන්සේ පූජ්‍ය ගලිගමුවේ ඥානදීප හිමි00:04:52
8722020/06/26මරණයේ වේදනාව පුජ්‍යපාද ගලිගමුවේ ඤාණදීප හිමි00:08:06
8732020/06/26ඔබ වැටුනොත් ධර්මය පැත්තෙ නැගිටින්න පූජ්‍ය ගලිගමුවේ ඥානදීප හිමි සදහම් ධර්ම දේශනාව00:09:55
8742020/06/25ඔබ කැමති දිව්‍ය ලෝකෙක ඉපදී මාර්ගඵල ලාභි දෙවියන්ගෙන් ධර්මය තව තවත් ඉගෙන ගෙන වහ වහා නිවන් දකිනා ක්‍රමය00:37:56
8752020/06/25මරණාසන්න මොහොතේ සිත - Your mind at the moment of death00:13:11
8762020/06/25අනාගතයේ පහල වන මෛත්‍රී බුදුරදුන්ට එම අකුසලය විපාක දෙන ආකාරය | Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:11:14
8772020/06/25Galigamuwe Gnanadeepa thero. දෙව් මිනිසුන්ට හිතපිණිස ලොව පුරා හමායන සදහම් සේවාව00:08:43
8782020/06/25දෙන දානය වැළැක්වීමේ භයානක කම | Budu Bana | Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero | The Buddhist TV00:46:38
8792020/06/25සතර සතිපට්ඨානය, Ven Galigamuwe Gnanadeepa TThero, ගලිගමුවේ ඥානදීප හිමි, Kusal Arana, (කුසල් අරණ)00:44:49
8802020/06/24galigamuwe gnanadeepa thero| බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින් වදාළ අනාගතයේ සිදුවන මහා විනාශ තුනක් |bana|00:52:41
8812020/06/24මිනිස් ආයුෂ අවුරදු100 අඩු අපි මේ ජීවත් වන මහා භයානක කාලයේ කොහොමද අපි අපේ පෙර පින බලවත් කරගන්නේ00:56:15
8822020/06/24ජලයට මහපොලවට සුලගට වෑස්සට උතුම් බුදු ගුන දෑනෙනවාද ? galigamuwe gnanadeepa thero ගලිගමුවේ ඥානදීප හිමි00:10:02
8832020/06/24ඔබත් මමත් සරණ ගිය අප ගෞතම බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අසිරිය | Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:35:03
8842020/06/24යමක් හොරකම් කරල, පසුව එය අයිති කෙනාටම දුන්නොත් අකුසලයක් වේද ? නොවේද ? | Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:11:31
8852020/06/24මතකශක්තිය වර්ධනය වන ක්‍රමය. අමතක වන්නේ ඇයි. galigamuwa gnanadeepa thero00:54:06
8862020/06/24ධර්මයේ ප්‍රතිඵල කරා යෑම සඳහා තමා තුළ තිබිය යුතු ගුණාංග පූජ්‍ය ගලිගමුවේ ඥානදීප හිමි ධර්ම දේශනාව00:55:11
8872020/06/24නව සීවථික භාවනාව, නව සීවථික භාවනාව වඩන්නේ කෙසේද? පූජ්‍ය ගලිගමුවේ ඥානදීප හිමි "සිත නිවන බුදු බණ"01:00:33
8882020/06/24Budu Bana | Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero | Budu Maga00:53:05
8892020/06/23Sadaham Sawana - Maithri budun pilibandawa karunu - Ven.Galigamuwe Gnanadeepa Thero.00:58:08
8902020/06/23Sadaham Sawana - gnathi prethayanta pin lebena akaraya - Ven.Galigamuwe gnanadeepa Thero.00:49:42
8912020/06/23දෝණියක් ධාතූන් වහන්සේලා තැන්පත් කිරීමට සෑදූ මහා සෑ රදුන් | Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:49:58
8922020/06/23රජෙකු රටක්, නගරයක් ආරක්ෂා කරගන්නව වගේ, මාරයාගෙන් තමන්ගේ ජීවිතය ආරක්ෂා කරගෙන නිවන කරා යන ආකාරය !!00:40:17
8932020/06/23බණ අහනවනම් මේ කරුණු දැනගෙන අහන්න.galigamuwe gnanadeepa himi bana deshana00:11:20
8942020/06/23බුදුරජාණන් වහන්සේ දුම් පානය අනුදැන වඳාලා, නමුත් ඔබ සිතන ආකාරයට නොවෙයි | Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:11:53
8952020/06/23සෝවාන් වන මග.ධර්මාවබෝධයට වැදගත් දේශනාව galigamuwe gnanadeepa thero00:51:36
8962020/06/23අපේ ජීවිත කාලයේ වෙච්චි වැරදි යටපත් කරගෙන කුසලයට සිත යොමු කර ගන්නේ කෙසේද පූජ්‍ය ගලිගමුවේ ඥානදීප හිමි00:51:09
8972020/06/23Budu Bana | Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero | The Buddhist TV Program 201200:57:49
8982020/06/23මරණයේ වේදනාව...00:08:05
8992020/06/22Sadaham sawana - මරණින් මතු පින් අනුමෝදන් කිරීම - Ven. Galigamuwe Gnanadeepa thero00:53:48
9002020/06/22චන්ඩිකම් මැරකම් සල්ලාලකම් කරන අය ඇසිය යුතුම බණ කතාවක්00:07:43
9012020/06/22ඔබ විඳවන ප්‍රශ්නයට අඳාල වන පින්කම් කලොත්, ඔබේ කර්මය වෙනස් කල හැකියි | Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:37:15
9022020/06/22අලියෙක් මැරුවත්, කූඹියෙකු මැරුවත් අකුසලය එක සමානද ? | Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:11:50
9032020/06/21Galigamuwe ganadeepa thero (ශක්‍යවංශයේ අතුරුදන් වීම )00:50:23
9042020/06/21Sadaham sawana - මෙම ආයුධය ඔබට ආරක්ෂාව සදහය - Ven Galigamuwe gnanadeepa thero00:44:43
9052020/06/21Sadaham sawana - ආටානාටිය සුත්‍රයේ වටිනාකම - Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero01:14:32
9062020/06/21සැප සහිතව නිවනට යන්න, මෙන්න ඔබට පින් රැස් කරගත හැකි ක්‍රම ගනනාවක් | Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:39:10
9072020/06/21ලක්හඬ සිත නිවන බුදු බණ සතරසතිපට්ඨාන 6වන දේසනාව 2020 06 21 පූජ්‍ය ගලිගමුවේ ඥානදීප ස්වාමීන් වහන්සේ01:00:33
9082020/06/21ලෝකයේ පළමු බොරුව කියූ චේතිය රජතුමා ගේ බොරුව සහ විඳින්නට වූ විපාකය | Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:11:08
9092020/06/21galigamuwe gnanadeepa thero|අපබෝසතුන් සසර කර කැපකිරීම්| bana|00:44:38
9102020/06/21lak hada sitha niwana budu bana00:53:30
9112020/06/21Budu Bana | Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero | The Buddhist TV00:52:16
9122020/06/21පව් පලදෙන හැටි | Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero | The Buddhist TV00:52:10
9132020/06/21මරන මොහොතේ බලවත් වන කර්ම. සුගතියේ හිත පිහිටුවන අයුරු. galigamuwa gnanadeepa thero00:54:42
9142020/06/20Sadaham sawana - අසිරිමත් දේශනයක් .ශ්‍රවනය කරන්න Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:58:08
9152020/06/20ජීවිතයේ අනේක දුක් විඳි, අපට ධර්මය කියා දී අපව යහමඟට ගන්නා අපේ නායක හාමුදුරුවන්ගේ ජීවිත කතාව !!00:32:17
9162020/06/20පටිච්ච සමුප්පාදය ඔබට අවබෝධ කර ගැනීමට හැකිවන ආකාරයෙන් | Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:56:11
9172020/06/20කළ පිං බලවත් වන සරල භාවනාව00:09:40
9182020/06/20ඒක සංඛ්‍ය කල්ප ලක්ෂයක් පෙරුම් පිරැ සාරිපුත්ත මොග්ගල්ලාන මහරහතන් වහන්සේලා පූජ්‍ය ගලිගමුවේ ඥානදීප හිමි01:43:06
9192020/06/20මේ තරම් බණ අහලත් අපිට ධර්මය අවබෝධ නොවන හේතුව මෙයයි | Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:13:25
9202020/06/20Galigamuwe Gnanadeepa Thero (from Australia) - ධර්මාවබෝධයට වැදගත් ධර්ම සාකච්ඡාව01:00:09
9212020/06/20පෙර පින් මතු කරගන්නා මග, කල්ප විනාශය, අන්තක්කල්ප විනාශය. galigamuwe gnanadeepa thero00:56:15
9222020/06/19සාලෙය්‍යක සූත්‍රය | පූජණීය ගලිගමුවේ ඤාණදීප ස්වාමීන් වහන්සේ 00:51:06
9232020/06/19Sadaham sawana - කර්මය අනිත්‍ය මරණය මෙනෙහි කිරීම - Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:48:18
9242020/06/19පිටසක්වල ජීවීන්, පෘතුවිය හා සමාන්තර ලෝක | අපේ බුදුරදුන් විශ්වය ගැන දේශනා කල විශ්මිත විස්තරය !!00:39:57
9252020/06/19සිල්වත් භික්ෂූන්ව බේද බින්න කල අයෙක්ට ඒ කර්මය නැවත කැරකිල ආවේ මෙලෙසින් | Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:13:17
9262020/06/19මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේ ලක්දිවට වැඩම වීමෙන් පසු වෙහෙර විහාර කර වූ ආකාරය පූජ්‍ය ගලිගමුවේ ඥානදීප හිමි00:56:49
9272020/06/19Galigamuwe ganadeepa thero ( දුටු ගැමුණු රජතුමා )00:42:23
9282020/06/19භාවනාව දියුණු කරගන්නා මග ධර්ම සාකච්ඡාව galigamuwa gnanadeepa thero00:48:29
9292020/06/19මෛත්‍රී භාවනා දියුණු කරගන්නා මග ධර්ම සාකච්ඡාව. galigamuwa gnanadeepa Thero01:02:51
9302020/06/19Galigamuwe Gnanadeepa Thero - ධාතුමනසිකාර භාවනාව, සතිපට්ඨාන දේශනා 500:53:23
9312020/06/19Galigamuwe Gnanadeepa Thero - පිළිකුල් භාවනාව, සතිපට්ඨාන දේශනා 400:55:21
9322020/06/19දෙව් ලොව දෙකට අධිපති සක්‍ර දෙවිදුන් galigamuwe gnanadeepa thero HelaTV00:51:48
9332020/06/19Galigamuwe Gnanadeepa Thero - ඉරියාපථ සම්පජඤ්ඤ භාවනා, සතිපට්ඨාන දේශනා 300:53:26
9342020/06/19Galigamuwe Gnanadeepa Thero - ආනාපාන සති භාවනාව, සතිපට්ඨාන දේශනා 200:55:32
9352020/06/19Sathipattana 100:54:03
9362020/06/19Galigamuwe gnanadeepa Thero,sith Neth Asapuwa00:53:05
9372020/06/18මියගිය ඥාතීන් පින් අනුමෝදන් කලාට ඒ පින ඒ ඥාතිට ලබා ගන්න පුලුවන්ද ?|Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:48:55
9382020/06/18Sadaham Sawana -ධාතු මනසිකාර භාවනාව - Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:53:07
9392020/06/18Sadaham sawana - අට්ඨික සංඥා භාවනාව - Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:50:41
9402020/06/18Sadaham sawana - ඉරියාපථ භාවනාව -Ven Galigamuwe gnanadeepa thero00:55:51
9412020/06/18Sadaham sawana - කායගතාසති භාවනාව - Ven. Galigamuwe Gnanadeepa thero.00:54:35
9422020/06/18කුඩු ගහන කොල්ලෙක් ධර්මය නිසා වෙනස් වුන අපුරුව00:18:58
9432020/06/18ලක්ෂ ගනන් මිනිසුන් මියයන දරුණු යුද්ධ, ස්වභාවික විපත්, අනාගත ව්‍යසන, බුදු ඇසින් දුටු අපේ බුදුරදුන් !!00:35:35
9442020/06/18කාටවත් කරදරයක් නොකරන අපිටම ඇයි මේ තරම් දුක් කරදර ? | Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:13:50
9452020/06/18ජීවිතයට බලවත් ආරක්ෂාව. වට්ටක පිරිත (බ්‍රග්ම මන්ත්‍රය) - galigamuwe gnanadeepa thero.01:07:00
9462020/06/17සියදිවි නසාගත් පුද්ගලයකුට මරණ මොහොතේ ධර්මය සිහි කරගත හැකිද? පූජ්‍ය ගලිගමුවේ ඥානදීප හිමි00:57:34
9472020/06/17ඒකාන්තයෙන් දිව්‍යලෝකයට යන්න ඔබ කල යුතු දේ - diwyalokayata yama - ( ven galigamuwe gnadeepa thero )00:46:01
9482020/06/17කුමක් නිසාද ඔබ මේ ලොවට ඉපදුනේ- ai oba ipadune - ( ven galigamuwe gnadeepa thero )00:19:16
9492020/06/17ජාතිි ජාතිත් සැප විදින්න මේ විදියට දන් දෙන්න - dan dena ayuru - (ven galigamuwe gnadeepa thero)00:38:56
9502020/06/17පසේබුදුවන අජාසත් රජුුු- pasebudhu wana ajasth -(ven galigamuwe gnadeepa thero)00:50:35
9512020/06/17මනුලොවට වඩිනා දෙවිවරැ - manu lowata wafina dewiwaru -(ven galigamuwe gnadeepa thero)00:14:46
9522020/06/17ආයු,වර්න,සැප ,බල නිවන් දකිනාතුරා ලබන්න මේ විදියට දානය පුජා කරන්න.00:39:04
9532020/06/17සමහරු හිතනවා බුදුන් වැඳලා සියදිවි හානි කරගත්තම මැරුණ ගමන් සුගතියේ යන්න පුළුවන් කියල.ඒක...00:57:39
9542020/06/17උතුම් ධර්මයේ ගුණ සිහිකරමින් ඔබේ ජීවිතය පින් කෙතක් කරගන්නා අයුරු | Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:39:37
9552020/06/17සත් බුදුවරු, සූවිසි බුදුවරු, අටවිසි බුදුවරු සහ බුද්ධ ශූන්‍ය කාලය | Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:14:05
9562020/06/17අටලෝ දහමින් කම්පා නොවී සිටින්න ධාතු මනසිකාරය වඩන්න කමටහන් 00:52:24
9572020/06/17කල පින් බලවත් කරගමු -kala pin balawath karana bawanawak- ( Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero)00:09:40
9582020/06/17මොලොවදීම සැප විපාක ගෙන දෙන මෛත්‍රීය භාවනාව | Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:55:11
9592020/06/17Rev.Galigamuwe Gnanadeepa Thero - පොසොන් පෝය00:50:35
9602020/06/16Galigamuwe gnanadeepa Thero,sith Neth Asapuwa00:50:56
9612020/06/16අඟ හිඟ කම්, ප්‍රශ්න අතරේ කවදා, කොතන, කොහොම මැරුණත් සුගතියක උපදින ක්‍රමය| Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:28:57
9622020/06/16අකුසල් බලවත් වීම වලක්වා ගැනීමේ මග - අතිපූජ්‍ය ගලිගමුවේ ඤාණදීප ස්වාමීන්වහන්සේ#Galigamuwe Gnanadeepa00:15:19
9632020/06/16මරණ මංචකයේදී සිත ධර්මයේ පිහිටවා ගන්නා ආකාරය Ven. Galigamuwe Gnanadeepa thero01:09:15
9642020/06/16සියදිවි නසා ගැනිමේ භයානකම ගැන ධර්ම දේසනාව පූජ්‍ය ගලිගමුවේ ඥානදීප ස්වාමීන් වහන්සේ00:57:39
9652020/06/16දිවිනසා ගැනීම සහ එහි ආදීනව පිලිබද ධර්මානුකූල විග්‍රහය Ven. Galigamuwe Gnanadeepa thero00:57:39
9662020/06/16සියදිවි නසාගැනීම, සුගතියේ හිත පිහිටවා පිනක් සිහිකොට සියදිවි නසාගත හැකි ද? galigamuwe gnanadeepa hime00:57:39
9672020/06/16කාය ගතා සති භාවනාව (පිළිකුල් භාවනාව වැඩීම )00:46:47
9682020/06/16කාලා අත හෝදන්නේ නැතුව ටෙලි නාට්‍ය බලන අයට බණ අහනකොට නින්ද යන්නෙ ඇයි ? | Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:04:13
9692020/06/16Galigamuwe ganadeepa thro ( අනේපිඬුසිටු තුමා )00:43:41
9702020/06/16කර්ම විපාකය අප පසුපස එන ආකාරය පැහැදිලි කිරීම2020 6 14 පූජ්‍ය ගලිගමුවේ ඥානදීප හිමි සදහම් ධර්ම දේශනාව00:52:30
9712020/06/16"අප ධර්ම අවබෝධය කරා යෑම සඳහා අවංක උත්සාහයක් ගත යුතුය"2020 06 14 පූජ්‍යපාද ගලිගමුවේ ඥානදීප හිමි00:53:27
9722020/06/15බුදුපියාණන්ගේ උපන් දිනය වෙනස් වෙන්නේ ඇයි? පූජ්‍ය ගලිගමුවේ ඥානදීප හිමි මෙත්තාවලෝකනය ධර්ම කතිකාව00:58:17
9732020/06/15බුදු පියාණන් වහන්සේට පමණක් පිහිටන ඥාන සහ චුල්ල පන්ථක රහතන් වහන්සේ පූජ්‍ය ගලිගමුවේ ඥානදීප හිමි00:50:51
9742020/06/15Sadaham Sawana || ධහම් අවබෝධ වන සිවු ප්‍රතිපදා || Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:38:35
9752020/06/15ගිහි ගෙයි සිටියදීම නිවන් අවබෝධ කිරීමට බුදුරදුන් පෙන්වා වඳාල ක්‍රම 6 | Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:38:34
9762020/06/15ධර්ම දේශනාව අතිපූජ්‍ය ගලිගමුවේ ඤාණදීප නායක හිමියෝ00:47:09
9772020/06/15galigamuwe gnanadeepa thero මරණ මංචකයේ දහසක් අකුසල් යටපත් කරගෙන කුසලයක් බලවත් කරගන්නා ආකාරය00:47:40
9782020/06/15මරණ මංචකයේ දහසක් අකුසල් යටපත් කරගෙන කුසලයක් බලවත් කරගන්නා ආකාරය | Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:27:05
9792020/06/15ධර්ම අවබෝධය සඳහා මනුෂ්‍යන්ට වඩා කැමැති වූ දෙවියන් පිලිබද දේශනාව | Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero01:47:20
9802020/06/15බක්කුල මහ රහතන් වහන්සේ පිලිබඳ පැවැත්වූ විශේෂ ධර්ම දේශනාව - පූජ්‍ය ගලිගමුවේ ඤාණදීප හිමි01:04:00
9812020/06/14පස්සේ බුදු කෙනෙකුට මී පැණි පූජාවක් කිරීමේ ආනිසංස පුජ්‍යපාද ගලිගමුවේ ඤාණදීප හිමි00:11:57
9822020/06/14අපට ඇති එකම සහනය කරගත් පිනක් සිහි කර ගැනීම පමණි පූජ්‍ය ගලිගමුවේ ඥානදීප හිමි සදහම් ධර්ම දේශනාව00:52:24
9832020/06/14බුද්ධ ශාසනයේ ඇති වටිනාම මාණික්‍යය,වටිනාම වස්තුව2020 6 07පූජ්‍ය ගලිගමුවේ ඥානදීප හිමි සිත නිවන බුදබණ01:04:24
9842020/06/14ආයු, වර්ණ, සැප , බල, ප්‍රඥා නිවන් දකිනා තුරා ලබන්න මේ විදිහට දන් දෙන්න | Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:38:56
9852020/06/14ගරු ස්වාමින් වහන්සේට මුණගැසුණු, තරුණ කාලේ කල පවු නිසා විඳවන, වයසක මිනිසුන්ගේ ජීවිත කතා කිහිපයක් !!00:16:51
9862020/06/14Facebook පිටුව ධර්ම සාකච්ඡාව 5 වන දේසනාව පූජ්‍ය ගලිගමුවේ ඥානදීප ස්වාමීන් වහන්සේ ඕස්ට්‍රේලියාවේ සිට01:09:15
9872020/06/14හිරු FM ඉරිදා ධර්ම දේනාව 2020 06 14 පූජ්‍ය ගලිගමුවේ ඥානදීප ස්වාමීන් වහන්සේ00:53:26
9882020/06/14ලක්හඬ 2020 06 14 සිත නිවන බුදු බණ සතරසතිපට්ඨාන 5වන දේසනාව පූජ්‍ය ගලිගමුවේ ඥානදීප ස්වාමීන් වහන්සේ00:53:57
9892020/06/14Lak hada sitha niwana budu bana00:49:39
9902020/06/14මරණ මංචකය ධර්ම සාකච්ඡාව.. ගලිගමුවේ ඤාණදීප හිමි ..01:09:15
9912020/06/14ජීවිතයේ තීරණාත්මක අවස්ථාවක ධර්මය මෙනෙහි කරන්නේ කෙසේ ද ගලිගමුටේ ඥානාදීප හිමි galigamuwe gnanadeepa hi01:11:14
9922020/06/13ස්වර්ණමාලී මහ සෑ රද වන්දනාව පුජ්‍යපාද ගලිගමුවේ ඤාණදීප හිමි ස්වර්ණමාලී සෑ රජුන්ගේ ඔබ නොදත් කරුණු00:53:02
9932020/06/13ප්‍රියයන් වගේම අප්‍රිය මිනිස්සුත් මුණගැසෙන සමාජයක අපි ජීවත් වෙන්නෙ | Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:15:35
9942020/06/13වැදගත් ධර්ම සාකච්ඡාව.. පූජ්‍ය ගලිගමුවේ ඤාණදීප හිමි01:07:53
9952020/06/13galigamuwe gnanadeepa thero|kusina nuwara|upawarthana sala wanaye| කුසිනාරාවේ සිට| bana00:44:36
9962020/06/13බණ අහලා ඇති කරගන්න දහම් දැනුම නිවන් දකින්නට කොතරම් වැදගත්ද ? | Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:38:24
9972020/06/13ධාතූන් ආරක්ෂාව සඳහා විශ්වකර්ම දෙවියන් විසින් මැව් කඩු කරකැවෙන යන්ත්‍රය පූජ්‍ය ගලිගමුවේ ඥානදීප හිමි00:56:00
9982020/06/13හිනා උනත් ඇති සංසා හතුරෙක් හැදෙන්න..Galigamuwe Gnanadeepa Thero.00:46:29
9992020/06/13චතුරාර්ය සත්‍යය|Chathurarya Sathya|පුජ්‍ය ගලිගමුවේ ඤාණදීප ස්වාමීන්වහන්සේ|Galigamuwe Gnanadeepa Thero00:39:49
10002020/06/13අතහැරීම පූජ්‍ය ගලිගමුවේ ඤාණදීප හිමි00:10:34
තවත් පිටු:1 2 3 4 5 සියලුම
ඉහත පෙන්වන ලද්ද: 1 - 1000 (සම්පූර්ණ: 4836)

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.