කඩවතමඩුවේ ධම්මින්ද හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12018/03/13දලයි ලාමා සමලිංගික විවාහය පිලිබඳ දැක්වූ අදහස...සිංහල උපසිරස ... පුජ්‍ය කේ. ධම්මින්ද හිමි.00:01:45
22016/12/09හලාල් භාවිතය නරකද?00:16:41
32016/11/21ශ්‍රී ලංකාව තුල මුස්ලිම් සම්භය, ඉතිහාසය සහ නිජබිම්00:36:18
42016/09/13සම්මර්ශන ඥානය, Ven. K . Dhamminda Thero00:09:56
52016/08/19යෝගාවචරයා අත්හළයුතු විහාර, By Ven. k Dhamminda Thero00:37:00
62016/08/18samaadhiya 2 උපචාර සමාධිය හා අර්පණා සමාධිය, Ven. K. Dhamminda Thero00:09:56
72016/08/17(Samadhiya 1) සමාධිය 1, Ven. K . dhamminda Thero00:07:36
82016/08/06දත් නොදත් හෙලිකිරීම ,ඔබේ අවධානය පිණිසයි , Ven K. Dhamminda Thero00:18:17
92016/08/05චිත්‍ර පටයක් හරහා සර්වඥතා ඥානයට නින්දා කළේ ඇයි ? Ven. K. Dhamminda Thero00:26:25
102016/08/04සන්ඩඟ සමන්වාගත දානය, Ven. K. Dhamminda Thero00:28:14
112016/08/03ලොකු අයගේ සහ පොඩි අයගේ දන් දීම 1 , Ven. K. Dhamminda Thero00:58:06
122016/07/31සාන්දෘස්ටික දානඵල දේශනය- Ven K. Dhamminda Thero00:13:26
132016/07/30දානානිසංස දේශනය 1(Daana Aanisansa) , Ven. K. Dhamminda Thero00:13:47
142016/07/30දිට්ඨධම්ම දේශනය (dittadhamma dhesanaya) Ven. K. Dhamminda Thero00:20:52
152016/07/29අකුසල සමාපත්ති, (Akusala samaapaththi) Ven K. Dhamminda Thero00:13:19
162014/08/12What is Emptiness by K. Dhamminda Thero??00:57:44
172014/08/11k. Dhamminda , The Buddha's the Noble Behavioures00:18:46
182014/08/06Egg Eating.....බිත්තර කෑම හොඳද?00:18:42
192014/08/03k. Dhamminda00:09:41

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.