මොරගොල්ලේ සුමනයෝගී හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/09/19කොසොල් රාජ්‍යයේ කුමාරවරුන් 30ක් ඒහිභික්ඛු භාවයෙන් පැවිදි වීම Moragolle Sumanayogi thero (2019-9-18)00:57:16
22016/09/27කර්මය හා කර්ම විපාක - Ven Moragolle Sumanyogi Thero - Dubai Lankaramaya 2016 09 2301:50:20
32016/08/06තිංසමත්ත සුත්‍රය - Ven Moragolle Sumanyogi Thero - Dubai Lankaramaya 2016-07-2901:09:16
42016/07/23වේලාම සුත්‍රය - Ven Moragolle Sumanyogi Thero - Dubai Lankaramaya 2016-07-2201:06:32

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.