පැපිලියානේ ආර්‍යදෙවරතන හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12020/08/01බය නැති කෙනෙක් වෙන්නෙ කොහොමද? How to became a fearless person By Pepiliyane Aryadeva Rathana Thero00:56:09
22020/07/15Tripitakaya S02E01 (ත්‍රිපිටකය s02e01) බුද්ධඝෝශ හිමියන්00:20:59
32020/07/01(කාන්තාවක් පැවිදි වෙන්නෙ කොහොමද?) kanthawak pawidi wenne kohomada00:11:31
42020/06/12ආධ්‍යාත්මික වූ ආදරය00:14:56
52020/06/04මිහිදු හාමුදුරුවො මොන්ටිසෝරි යවපු බෞද්ධයෝ තාම මොන්ටිසෝරියේ00:15:09
62020/06/03Thripitakaya S01E05 (ත්‍රිපිටකය s01e05) අභිධර්ම පිටකය00:15:18
72020/05/29Samuduren eha budhu dhahama (සමුදුරෙන් එහා බුදු දහම) හදුන්වා දීමේ වැඩසටහන00:02:03
82020/05/29Thripitakaya S01E04 (ත්‍රිපිටකය s01e04) විනය පිටකය00:17:30
92020/05/26නිවන යනු?00:05:15
102020/05/25Thripitakaya S01E03 (ත්‍රිපිටකය s01e03) සූත්‍ර පිටකය00:11:20
112020/05/24ඔක්කොම දන්නව ඕන දේ දන්නෙ නෑ00:02:55
122020/05/23තාම කන්නෙ පරණ පරිප්පුද?00:06:47
132020/05/22Nirodayanaya thula nirodaya soyamu part 14 (නිරෝධායන තුළ නිරෝධය සොයමු 14)00:13:33
142020/05/20Tripitakaya S01E02 (ත්‍රිපිටකය s01e02) -ත්‍රිපිටක ඉතිහාසය00:17:24
152020/05/17Tripitakaya S01E01 (ත්‍රිපිටකය s01e01) -ත්‍රිපිටකය ලියවී ඇති භාෂාව00:12:31
162020/05/16Nirodayanaya thula nirodaya soyamu part 13 (නිරෝධායන තුළ නිරෝධය සොයමු 13)00:09:59
172020/05/13සරලව ත්‍රිපිටකය මුලසිට ( හදුන්වාදීමේ වැඩසටහන) Tripitakaya Promo video00:09:03
182020/05/13Nirodayanaya thula nirodaya soyamu part 12 (නිරෝධායන තුළ නිරෝධය සොයමු 12)00:09:44
192020/05/11Nirodayanaya thula nirodaya soyamu part 11 (නිරෝධායන තුළ නිරෝධය සොයමු 11)00:09:09
202020/05/07Nirodayanaya thula nirodaya soyamu part 10 (නිරෝධායන තුළ නිරෝධය සොයමු 10)00:12:02
212020/05/04Nirodayanaya thula nirodaya soyamu part 9 (නිරෝධායන තුළ නිරෝධය සොයමු 9)00:10:12
222020/04/29Nirodayanaya thula nirodaya soyamu part 8 (නිරෝධායන තුළ නිරෝධය සොයමු 8)00:05:17
232020/04/27Nirodayanaya thula nirodaya soyamu 6 (නිරෝධායන තුළ නිරෝධය සොයමු 7)00:08:26
242020/04/24Nirodayanaya thula nirodaya soyamu part 6 (නිරෝධායන තුළ නිරෝධය සොයමු 6)00:05:47
252020/04/21Production of Arya viharaya00:00:39
262020/04/20Nirodayanaya thula nirodaya soyamu part 5 (නිරෝධායන තුළ නිරෝධය සොයමු00:06:13
272020/04/19Nirodayanaya thula nirodaya soyamu part 4 ( නිරෝධායනය තුල නිරෝධය සොයමු) 400:05:09
282020/04/18Nirodayanaya thula nirodaya soyamu part 3 (නිරෝධායනය තුල නිරෝධය සොයමු 3)00:05:18
292020/04/16Nirodayanaya thula nirodaya soyamu 2 ( නිරෝධායනය තුල නිරෝධය සොයමු) 200:05:48
302020/04/14Nirodayanaya thula nirodaya soyamu(නිරෝධායනය තුල නිරෝධය සොයමු) part 100:07:56
312020/03/3118)සිව්දින සතිපට්ඨාන පුහුණු වැඩසටහන 18 වන කොටස (Meditation programe part 18)01:01:02
322020/03/3117)සිව්දින සතිපට්ඨාන පුහුණු වැඩසටහන 17 වන කොටස (Meditation programe part 17)01:10:58
332020/03/3116)සිව්දින සතිපට්ඨාන පුහුණු වැඩසටහන 16 වන කොටස (Meditation programe part 16)01:00:53
342020/03/3115)සිව්දින සතිපට්ඨාන පුහුණු වැඩසටහන 15 වන කොටස (Meditation programe part 15)01:29:27
352020/03/3112)සිව්දින සතිපට්ඨාන පුහුණු වැඩසටහන 12 වන කොටස (Meditation programe part 12)01:11:18
362020/03/3113)සිව්දින සතිපට්ඨාන පුහුණු වැඩසටහන 13 වන කොටස (Meditation programe part 13)00:39:20
372020/03/3114)සිව්දින සතිපට්ඨාන පුහුණු වැඩසටහන 14 වන කොටස (Meditation programe part 14)00:45:40
382020/03/3111)සිව්දින සතිපට්ඨාන පුහුණු වැඩසටහන 11 වන කොටස (Meditation programe part 11)00:34:05
392020/03/319)සිව්දින සතිපට්ඨාන පුහුණු වැඩසටහන 9 වන කොටස (Meditation programe part 9)01:05:56
402020/03/3110)සිව්දින සතිපට්ඨාන පුහුණු වැඩසටහන 10 වන කොටස (Meditation programe part 10)00:52:31
412020/03/317) සිව්දින සතිපට්ඨාන පුහුණු වැඩසටහන 7 කොටස( meditation program part 7)02:13:15
422020/03/318) සිව්දින සතිපට්ඨාන පුහුණු වැඩසටහන 8 කොටස( meditation program part 8)01:01:16
432020/03/316) සිව්දින සතිපට්ඨාන පුහුණු වැඩසටහන 6 කොටස( meditation program part 6)01:04:25
442020/03/303) සිව්දින සතිපට්ඨාන පුහුණු වැඩසටහන 3 කොටස02:27:01
452020/03/304) සිව්දින සතිපට්ඨාන පුහුණු වැඩසටහන 4 වන කොටස01:37:47
462020/03/305) සිව්දින සතිපට්ඨාන පුහුණු වැඩසටහන 5 වන කොටස01:06:10
472020/03/301) සිව්දින සතිපට්ඨාන පුහුණු වැඩසටහන පළමු කොටස ( 1 part of meditation program )01:15:58
482020/03/302) සිව්දින සතිපට්ඨාන පුහුණු වැඩසටහන 2 කොටස00:53:20
492020/02/08Dwathanussathi (ද්වතානුපස්සනා) By Pepiliyane Aryadeva Rathana Thero00:58:07
502020/02/07Mahana Pinkama මහණ පිංකම 2020/02/0400:48:23
512019/09/03Obath deshapalakayeku wage wenna Promo00:03:14
522019/09/03Who is Buddhist (බෞද්ධයා යනු කවුද?)00:02:56
532019/09/03Good bad who knows ( හොද වෙයිද නරක් වෙයිද කවුද දන්නෙ?)00:03:38
542019/09/03Obath deshapalakayeku wage wenna (ඔබත් දේශපාලකයෙක් වගේ වෙන්න)00:53:53
552019/09/02Mul swabawayata yama (මුල් ස්වභාවයට යෑම)01:02:09
562019/08/30Oba anthawadiyek? (ඔබ අන්තවාදියෙක්?)00:06:25
572019/08/14Pavidi weema episode 1 (මහණ වෙන්න ඕන දේවල්) Pepiliyane Aryadeva Rathana thero00:14:32
582019/08/07Pavidi weema (පැවිදි වීම) By Pepiliyane Aryadeva Rathana Thero00:59:52
592019/04/23Subawu da asubawu da awurudda by Pepiliyane Aryadeva Rathana Thero 200:51:54
602019/01/21Arya Travels Myanmar Episode 1(ආර්‍ය චාරිකා මියන්මාරය)00:08:21
612019/01/20Kamathi se nadda sthira nadda(කැමති සේ නැද්ද? ස්ථිර නැද්ද?) Pepiliyane Aryadeva Rathana Thero00:53:13
622019/01/15Denne na ganna ona(දෙන්නෙ නෑ ගන්න ඕන) by Pepiliyane Aryadeva Rathana Thero00:52:17
632018/10/16අපේ කාලයේ භාවිතාව00:05:38
642018/10/12වින්දා විදෙව්වා අතහැරියා winda widewwa athahariya by Pepiliyane Aryadeva Rathana Threro00:47:02
652018/10/11Sanga Bedaya (සංඝ භේදය)By Pepiliyane Aryadeva Rathana Thero00:05:55
662018/10/07ජයග්‍රහණය පසෙකලා අවබෝධ කිරීම by Pepiliyane Aryadeva Rathana thero00:21:22
672018/09/02(නිරෝධය ) Nirodhaya by Pepiliyane Aryadeva Rathana Thero00:56:46
682018/08/23සෝතාපන්න වීම 4 Sothapanna weema 4 by Pepiliyane Aryadeva Rathana Thero01:32:33
692018/08/23සෝතාපන්න වීම 3 Sothapanna weema 3 by Pepiliyane Aryadeva Rathana Thero01:08:56
702018/08/23(සෝතාපන්න වීම 2) Sothapanna weema 2 by Pepiliyane Aryadeva Rathana Thero01:10:08
712018/08/22(සෝතාපන්න වීම ) Sothapanna weema 1 by Pepiliyane Aryadeva Rathana Thero01:12:17
722018/08/20දෙයක් නෙමෙයි ක්‍රමයක් Deyak nemei kramayak by Pepiliyane Aryadeva Rathana Thero01:03:56
732018/08/14(තරග කිරීම පසෙකලා අවබෝධ කිරීම)Tharaga kirima pasakala awabodaya desata gaman kireema00:55:04
742018/07/05Mayawa( මායාව)BY Pepiliyane Aryadeva Rathana Thero01:04:53
752018/06/13One day programme part 2~1Pepiliyane Aryadeva Rathan thero01:07:27
762018/06/13One day programme part 4 -4 Pepiliyane Aryadeva Rathan thero00:52:38
772018/06/13One day programme part 3- 4 Pepiliyane Aryadeva Rathan thero01:38:15
782018/06/13One day programme part 1~4 Pepiliyane Aryadeva Rathan thero01:14:48
792018/04/30රහතුන්ට හැගීම් පවතී By Pepiliyane Aryadeva Rathana Thero01:25:39
802018/04/22ගුරුවරයා (The teacher) By Pepiliyane Aryadeva Rathana Thero01:00:13
812018/04/13අවුරුදු පණිවුඩය Awurudhu Paniwudaya by Pepiliayane Aryadeva Rathana thero00:03:42
822018/03/17kanna law kirima by Pepiliyane Aryadeva Rathana thero00:31:52
832018/02/17sathuta saha sihiya by Pepiliyane Aryadeva rathana Thero00:45:23
842018/02/17Budu dahama asubawadi Dahamakda By Pepiliyane Aryadeva Rathana Thero00:19:05
852018/02/17Obath tharaha yana kenekda by pepiliyane Aryadeva Rathana thero00:22:02
862018/02/03Happy Science By Pepiliyane Aryadeva Rathana Thero00:59:45
872018/01/09Arya Travels 7 Malesia part 1 with Pepiliyane Aryadeva Rathana Thero00:14:43
882018/01/06Ahimi wu sinahawa soya ganeema By Pepilyane Aryadeva Rathan thero00:53:25
892018/01/01Niwan Dakkoth hodai By Pepiliyane Aryadeva Rathana thero00:09:52
902017/11/22Nidahas wime widhyawa 19 and 20 Asubawadi nowima ha awasana bawanawa by Pepiliyane Aryadeva Rathana00:38:38
912017/11/22Nidahas wime widhyawa 18 Udayawya gnannaya by Pepiliyane Aryadeva Rathana Thero00:21:36
922017/11/21Nidahas wime widhyawa 17 Dhammanupassanawa part 2 by Pepiliyane Aryadeva Rathana Thero01:10:57
932017/11/15Nidahas wime widyawa 16 Dammanupassanawa part 1 by Pepiliyane Aryadeva Rathana Thero01:00:55
942017/11/15Nidahas weeme widyawa 15 chiththanupassanawa part 4 by Pepiliyane Aryadeva Rathana Thero01:28:27
952017/11/15Nidahas wime widhyawa 14 Chiththanupassanawa part 3 Nama Roopa 1 by Pepiliyane Aryadeva Rathana The00:48:33
962017/11/15Nidahas wime widyawa 13 Chiththanupassanawa part 2 by Pepiliyane Aryadeva Rathana00:39:20
972017/11/14පිරිසිදු සිතෙන් ගැලවීම (Pirisidu sithen galaweema) by Pepiliyane Aryadeva Rathana Thero01:05:42
982017/11/14Nidahas wime widhyawa 12 chiththanupassanawa part 1 by Pepiliyane Aryadeva Rathan01:11:18
992017/11/13Nidahas wime widhyawa 11Kayanupassanawa part 4 by Pepiliyane Aryadeva Rathana Thero01:26:21
1002017/11/11Nidahas wime widyawa 10 Kayanupassanawa part 3 by Pepiliyane Aryadeva Rathana Thero01:05:28
1012017/11/09Nidahas weeme widyawa 9 Kayanupassanawa part 2 By pepiliyane Aryadeva Rathana Thero Movie01:01:16
1022017/11/09Nidahas wime widhyawa 8 kayanupassanawa part 1 by Pepiliyane Aryadeva Rathana Thero01:42:13
1032017/11/08Nidahas weeme widyawa 7 Anapaa Sathiya 4 part By pepiliyane Aryadeva Rathana Thero Movie00:31:10
1042017/11/07Nidahas weeme widyawa 6 Anapaa Sathiya 3 part By pepiliyane Aryadeva Rathana Thero Movie01:04:32
1052017/11/07Nidahas weeme widyawa 5 Anapanasathiya 2 part by Pepiliyane Aryadeva Rathana Thero01:37:47
1062017/11/06Nidahas weeme widyawa 4 Anapaa Sathiya 1 part By pepiliyane Aryadeva Rathana Thero Movie01:05:21
1072017/11/05Nidahas wime widhyawa 3 by Pepiliyane Aryadeva Rathana Thero02:27:01
1082017/11/04Nidahas weeme widyawa 2 By pepiliyane Aryadeva Rathana Thero Movie00:53:27
1092017/11/03Nidahas weeme widyawa Siwdina Bhawana wadasatahana 1 By pepiliyane Aryadeva Rathana Thero01:14:48
1102017/08/19anik reddawal gana kawara kathada? by Pepiliyane Aryadeva Rathana thero00:53:55
1112017/06/30Araya Travels 4 with Pepiliyane Aryadeva Rathana Thero00:08:58
1122017/06/10ජන්මෙට වඩා ලොකු පුරුද්ද Janmeta Wada Loku purudda by pepiliyane Aryadeva Rathana Thero00:58:43
1132017/06/05life vs dead ජීවිතය vs මරණය by pepiliyane Aryadeva Rathana Thero01:00:32
1142017/06/02Arya travel episode 2 by pepiliyane Aryadeva Rathana thero00:04:47
1152017/05/31Arya travel episode 100:06:28
1162017/05/30Thama Gana Seweema තමා ගැන සෙවීම By Pepiliyane Aryadeva Rathana Thero01:00:58
1172017/05/06ජීවිතය ඔබට ඇඹුල් වූ ලෙමන් ගෙඩියක් ලබා දුන්නොත් ? by Pepiliyane Aryadeva Rathana Thero00:07:20
1182017/04/13The reality By Pepiliyane Aryadeva Rtahana Thero00:06:31
1192017/04/11Sithak Hadenne kohomada? By Pepiliyane Aryadeva Rathana Thero01:06:52
1202017/04/11Arya Margaya 3 Asata Penne Kohomada? by Pepiliyane Aryadeva Rathana thero00:12:25
1212017/04/07Arya Margaya 2 Sasara By Pepiliyane Aryadeva Thero00:10:34
1222017/04/04Arya Margaya By Pepiliyane Aryadeva Rathana Thero00:02:59
1232017/03/01Dambadiwa Pilgrimage 201700:56:52
1242016/12/01Mohaye patalum lihaganna By Pepiliyane Aryadeva Rathana Thero01:08:19
1252016/09/20Arya Dhowanaya By Ven Pepiliyane Aryadeva Rathana Thero01:07:31
1262016/07/17THE BUDDHA By Pepiliyane Aryadeva Rathana Thero00:53:34
1272015/12/30pepiliyane Aryadeva Rathana Thero ( අප සිටින්නේ බෟෙද්ධ සංස්කෘතියකද?)01:12:07
1282015/12/15sabama maitreeya by Pepiliyane Aryadeva Rathana Thero00:32:56
1292015/12/15Pepiliyane Aryadeva Thero FM RADIO bana00:58:56
1302015/09/21Manasika Rogayen mideema by Pepiliyane Aryadeva Rathana Thero00:58:14
1312015/08/11Bhawanawa yanunu (the meditation) By Pepiliyane Aryadeva Rathana Thero01:09:24
1322015/06/24Pepiliyane Aryadeva Rathana Thero kireema , nokireema ha nokara kireema01:05:07
1332015/06/03Pepiliyane Aryadeva Rathana Thero Shrawanayata nowa baawithayata00:51:19
1342015/05/22Sundara warthamanaya by Pepiliyane Aryadeva Rathana Thero00:58:59
1352015/04/04''Be Happy'' Matara Bodhiya bana 1 By Pepiliyane Aryadeva Rathana Thero01:22:25
1362015/03/28Matara Bodhiya Bana By Pepiliyane Aryadeva Rathana Thero01:06:10
1372015/03/04Mahanakama By Ven Pepiliyane Aryadeva Rathana Thero00:56:58
1382015/03/04wenas widihata lokaya dakimu By pepiliyane Aryadeva Thero01:04:50
1392014/12/22Jeewithaya Baaraganna By Pepiliyane Aryadeva Thero00:57:30
1402014/12/22Dhamma Sakachchawa01:06:50
1412014/12/22Maitrieya Bodhisatva by ven.Pepiliyane Aryadeva Thero01:34:01
1422014/12/22sudharmaramaya bana By Pepiliyane Aryadeva thero01:20:34
1432014/12/17The message Pepiliyane Aryadeva Rathana thero00:02:18
1442014/07/01Sussex collage dhamma desana by Pepiliyane Aryadeva Rathana thero01:12:00
1452014/07/01Pepiliyane Aryadeva Rathana Thero Sthbudu Wandanawa01:33:02
1462014/07/01Pepiliyane Aryadeva Thero Dhamma deshana The Buddha00:52:38
1472014/07/01Pepiliyane Aryadeva Rathna Thero Bana 301:03:06
1482014/07/01Pepiliyane Aryadeva Rathana Thero Bana 201:29:52
1492014/06/04Samurdhi bank bana in pepiliyana by ven pepiliyane Aryadeva Rathana Thero01:25:28
1502014/05/15Pepiliyane Aryadeva thero (The mind) Part 600:01:12
1512014/05/15Pepiliyane Aryadeva thero (The mind) Part 500:14:31
1522014/05/15Pepiliyane Aryadeva thero (The mind) Part 400:14:31
1532014/05/15Pepiliyane Aryadeva thero (The mind) Part 300:14:31
1542014/05/15Pepiliyane Aryadeva thero (The mind) Part 200:14:31
1552014/05/15Pepiliyane Aryadeva thero (The mind) Part 100:14:31
1562014/02/27Papiliyane Aaryadeva Thero February Bana01:03:00
1572014/02/27Papiliyane Aaryadeva Thero February Bana01:03:00
1582014/02/27Papiliyane Aaryadeva thero 2014 february bawanawa01:58:39
1592014/01/15Ven Papiliyane Aarya Deva Himi January bana01:02:42
1602014/01/07ven.Aarya Deva Rathana himi02:39:50

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.