පැපිලියානේ ආර්‍යදෙවරතන හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/09/03Obath deshapalakayeku wage wenna Promo00:03:14
22019/09/03Who is Buddhist (බෞද්ධයා යනු කවුද?)00:02:56
32019/09/03Good bad who knows ( හොද වෙයිද නරක් වෙයිද කවුද දන්නෙ?)00:03:38
42019/09/03Obath deshapalakayeku wage wenna (ඔබත් දේශපාලකයෙක් වගේ වෙන්න)00:53:53
52019/09/02Mul swabawayata yama (මුල් ස්වභාවයට යෑම)01:02:09
62019/08/30Oba anthawadiyek? (ඔබ අන්තවාදියෙක්?)00:06:25
72019/08/14Pavidi weema episode 1 (මහණ වෙන්න ඕන දේවල්) Pepiliyane Aryadeva Rathana thero00:14:32
82019/08/07Pavidi weema (පැවිදි වීම) By Pepiliyane Aryadeva Rathana Thero00:59:52
92019/04/23Subawu da asubawu da awurudda by Pepiliyane Aryadeva Rathana Thero 200:51:54
102019/01/21Arya Travels Myanmar Episode 1(ආර්‍ය චාරිකා මියන්මාරය)00:08:21
112019/01/20Kamathi se nadda sthira nadda(කැමති සේ නැද්ද? ස්ථිර නැද්ද?) Pepiliyane Aryadeva Rathana Thero00:53:13
122019/01/15Denne na ganna ona(දෙන්නෙ නෑ ගන්න ඕන) by Pepiliyane Aryadeva Rathana Thero00:52:17
132018/10/16අපේ කාලයේ භාවිතාව00:05:38
142018/10/12වින්දා විදෙව්වා අතහැරියා winda widewwa athahariya by Pepiliyane Aryadeva Rathana Threro00:47:02
152018/10/11Sanga Bedaya (සංඝ භේදය)By Pepiliyane Aryadeva Rathana Thero00:05:55
162018/10/07ජයග්‍රහණය පසෙකලා අවබෝධ කිරීම by Pepiliyane Aryadeva Rathana thero00:21:22
172018/09/02(නිරෝධය ) Nirodhaya by Pepiliyane Aryadeva Rathana Thero00:56:46
182018/08/23සෝතාපන්න වීම 4 Sothapanna weema 4 by Pepiliyane Aryadeva Rathana Thero01:32:33
192018/08/23සෝතාපන්න වීම 3 Sothapanna weema 3 by Pepiliyane Aryadeva Rathana Thero01:08:56
202018/08/23(සෝතාපන්න වීම 2) Sothapanna weema 2 by Pepiliyane Aryadeva Rathana Thero01:10:08
212018/08/22(සෝතාපන්න වීම ) Sothapanna weema 1 by Pepiliyane Aryadeva Rathana Thero01:12:17
222018/08/20දෙයක් නෙමෙයි ක්‍රමයක් Deyak nemei kramayak by Pepiliyane Aryadeva Rathana Thero01:03:56
232018/08/14(තරග කිරීම පසෙකලා අවබෝධ කිරීම)Tharaga kirima pasakala awabodaya desata gaman kireema00:55:04
242018/07/05Mayawa( මායාව)BY Pepiliyane Aryadeva Rathana Thero01:04:53
252018/06/13One day programme part 2~1Pepiliyane Aryadeva Rathan thero01:07:27
262018/06/13One day programme part 4 -4 Pepiliyane Aryadeva Rathan thero00:52:38
272018/06/13One day programme part 3- 4 Pepiliyane Aryadeva Rathan thero01:38:15
282018/06/13One day programme part 1~4 Pepiliyane Aryadeva Rathan thero01:14:48
292018/04/30රහතුන්ට හැගීම් පවතී By Pepiliyane Aryadeva Rathana Thero01:25:39
302018/04/22ගුරුවරයා (The teacher) By Pepiliyane Aryadeva Rathana Thero01:00:13
312018/04/13අවුරුදු පණිවුඩය Awurudhu Paniwudaya by Pepiliayane Aryadeva Rathana thero00:03:42
322018/03/17kanna law kirima by Pepiliyane Aryadeva Rathana thero00:31:52
332018/02/17sathuta saha sihiya by Pepiliyane Aryadeva rathana Thero00:45:23
342018/02/17Budu dahama asubawadi Dahamakda By Pepiliyane Aryadeva Rathana Thero00:19:05
352018/02/17Obath tharaha yana kenekda by pepiliyane Aryadeva Rathana thero00:22:02
362018/02/03Happy Science By Pepiliyane Aryadeva Rathana Thero00:59:45
372018/01/09Arya Travels 7 Malesia part 1 with Pepiliyane Aryadeva Rathana Thero00:14:43
382018/01/06Ahimi wu sinahawa soya ganeema By Pepilyane Aryadeva Rathan thero00:53:25
392018/01/01Niwan Dakkoth hodai By Pepiliyane Aryadeva Rathana thero00:09:52
402017/12/25Awinishchitha wu jeewithaya by pepiliyane Aryadeva Rathana thero 200:04:03
412017/11/22Nidahas wime widhyawa 19 and 20 Asubawadi nowima ha awasana bawanawa by Pepiliyane Aryadeva Rathana00:38:38
422017/11/22Nidahas wime widhyawa 18 Udayawya gnannaya by Pepiliyane Aryadeva Rathana Thero00:21:36
432017/11/21Nidahas wime widhyawa 17 Dhammanupassanawa part 2 by Pepiliyane Aryadeva Rathana Thero01:10:57
442017/11/15Nidahas wime widyawa 16 Dammanupassanawa part 1 by Pepiliyane Aryadeva Rathana Thero01:00:55
452017/11/15Nidahas weeme widyawa 15 chiththanupassanawa part 4 by Pepiliyane Aryadeva Rathana Thero01:28:27
462017/11/15Nidahas wime widhyawa 14 Chiththanupassanawa part 3 Nama Roopa 1 by Pepiliyane Aryadeva Rathana The00:48:33
472017/11/15Nidahas wime widyawa 13 Chiththanupassanawa part 2 by Pepiliyane Aryadeva Rathana00:39:20
482017/11/14පිරිසිදු සිතෙන් ගැලවීම (Pirisidu sithen galaweema) by Pepiliyane Aryadeva Rathana Thero01:05:42
492017/11/14Nidahas wime widhyawa 12 chiththanupassanawa part 1 by Pepiliyane Aryadeva Rathan01:11:18
502017/11/13Nidahas wime widhyawa 11Kayanupassanawa part 4 by Pepiliyane Aryadeva Rathana Thero01:26:21
512017/11/11Nidahas wime widyawa 10 Kayanupassanawa part 3 by Pepiliyane Aryadeva Rathana Thero01:05:28
522017/11/09Nidahas weeme widyawa 9 Kayanupassanawa part 2 By pepiliyane Aryadeva Rathana Thero Movie01:01:16
532017/11/09Nidahas wime widhyawa 8 kayanupassanawa part 1 by Pepiliyane Aryadeva Rathana Thero01:42:13
542017/11/08Nidahas weeme widyawa 7 Anapaa Sathiya 4 part By pepiliyane Aryadeva Rathana Thero Movie00:31:10
552017/11/07Nidahas weeme widyawa 6 Anapaa Sathiya 3 part By pepiliyane Aryadeva Rathana Thero Movie01:04:32
562017/11/07Nidahas weeme widyawa 5 Anapanasathiya 2 part by Pepiliyane Aryadeva Rathana Thero01:37:47
572017/11/06Nidahas weeme widyawa 4 Anapaa Sathiya 1 part By pepiliyane Aryadeva Rathana Thero Movie01:05:21
582017/11/05Nidahas wime widhyawa 3 by Pepiliyane Aryadeva Rathana Thero02:27:01
592017/11/04Nidahas weeme widyawa 2 By pepiliyane Aryadeva Rathana Thero Movie00:53:27
602017/11/03Nidahas weeme widyawa Siwdina Bhawana wadasatahana 1 By pepiliyane Aryadeva Rathana Thero01:14:48
612017/09/04Arya Travels 06 to Thailand with Pepiliyanr Aryadeva Rathana Thero01:22:18
622017/08/19anik reddawal gana kawara kathada? by Pepiliyane Aryadeva Rathana thero00:53:55
632017/06/30Araya Travels 4 with Pepiliyane Aryadeva Rathana Thero00:08:58
642017/06/24Arya Travel 3 with Pepiliyane Aryadeva Rathana thero00:13:54
652017/06/10ජන්මෙට වඩා ලොකු පුරුද්ද Janmeta Wada Loku purudda by pepiliyane Aryadeva Rathana Thero00:58:43
662017/06/05life vs dead ජීවිතය vs මරණය by pepiliyane Aryadeva Rathana Thero01:00:32
672017/06/02Arya travel episode 2 by pepiliyane Aryadeva Rathana thero00:04:47
682017/05/31Arya travel episode 100:06:28
692017/05/30Thama Gana Seweema තමා ගැන සෙවීම By Pepiliyane Aryadeva Rathana Thero01:00:58
702017/05/06ජීවිතය ඔබට ඇඹුල් වූ ලෙමන් ගෙඩියක් ලබා දුන්නොත් ? by Pepiliyane Aryadeva Rathana Thero00:07:20
712017/04/13The reality By Pepiliyane Aryadeva Rtahana Thero00:06:31
722017/04/11Sithak Hadenne kohomada? By Pepiliyane Aryadeva Rathana Thero01:06:52
732017/04/11Arya Margaya 3 Asata Penne Kohomada? by Pepiliyane Aryadeva Rathana thero00:12:25
742017/04/07Arya Margaya 2 Sasara By Pepiliyane Aryadeva Thero00:10:34
752017/04/04Arya Margaya By Pepiliyane Aryadeva Rathana Thero00:02:59
762017/03/01Dambadiwa Pilgrimage 201700:56:52
772016/12/01Mohaye patalum lihaganna By Pepiliyane Aryadeva Rathana Thero01:08:19
782016/09/20Arya Dhowanaya By Ven Pepiliyane Aryadeva Rathana Thero01:07:31
792016/07/17THE BUDDHA By Pepiliyane Aryadeva Rathana Thero00:53:34
802015/12/30pepiliyane Aryadeva Rathana Thero ( අප සිටින්නේ බෟෙද්ධ සංස්කෘතියකද?)01:12:07
812015/12/15sabama maitreeya by Pepiliyane Aryadeva Rathana Thero00:32:56
822015/12/15Pepiliyane Aryadeva Thero FM RADIO bana00:58:56
832015/09/21Manasika Rogayen mideema by Pepiliyane Aryadeva Rathana Thero00:58:14
842015/08/11Bhawanawa yanunu (the meditation) By Pepiliyane Aryadeva Rathana Thero01:09:24
852015/06/24Pepiliyane Aryadeva Rathana Thero kireema , nokireema ha nokara kireema01:05:07
862015/06/03Pepiliyane Aryadeva Rathana Thero Shrawanayata nowa baawithayata00:51:19
872015/05/22Sundara warthamanaya by Pepiliyane Aryadeva Rathana Thero00:58:59
882015/04/04''Be Happy'' Matara Bodhiya bana 1 By Pepiliyane Aryadeva Rathana Thero01:22:25
892015/03/28Matara Bodhiya Bana By Pepiliyane Aryadeva Rathana Thero01:06:10
902015/03/04Mahanakama By Ven Pepiliyane Aryadeva Rathana Thero00:56:58
912015/03/04wenas widihata lokaya dakimu By pepiliyane Aryadeva Thero01:04:50
922014/12/22Jeewithaya Baaraganna By Pepiliyane Aryadeva Thero00:57:30
932014/12/22Dhamma Sakachchawa01:06:50
942014/12/22Maitrieya Bodhisatva by ven.Pepiliyane Aryadeva Thero01:34:01
952014/12/22sudharmaramaya bana By Pepiliyane Aryadeva thero01:20:34
962014/12/17The message Pepiliyane Aryadeva Rathana thero00:02:18
972014/07/01Sussex collage dhamma desana by Pepiliyane Aryadeva Rathana thero01:12:00
982014/07/01Pepiliyane Aryadeva Rathana Thero Sthbudu Wandanawa01:33:02
992014/07/01Pepiliyane Aryadeva Thero Dhamma deshana The Buddha00:52:38
1002014/07/01Pepiliyane Aryadeva Rathna Thero Bana 301:03:06
1012014/07/01Pepiliyane Aryadeva Rathana Thero Bana 201:29:52
1022014/06/04Samurdhi bank bana in pepiliyana by ven pepiliyane Aryadeva Rathana Thero01:25:28
1032014/05/15Pepiliyane Aryadeva thero (The mind) Part 600:01:12
1042014/05/15Pepiliyane Aryadeva thero (The mind) Part 500:14:31
1052014/05/15Pepiliyane Aryadeva thero (The mind) Part 400:14:31
1062014/05/15Pepiliyane Aryadeva thero (The mind) Part 300:14:31
1072014/05/15Pepiliyane Aryadeva thero (The mind) Part 200:14:31
1082014/05/15Pepiliyane Aryadeva thero (The mind) Part 100:14:31
1092014/02/27Papiliyane Aaryadeva Thero February Bana01:03:00
1102014/02/27Papiliyane Aaryadeva Thero February Bana01:03:00
1112014/02/27Papiliyane Aaryadeva thero 2014 february bawanawa01:58:39
1122014/01/15Ven Papiliyane Aarya Deva Himi January bana01:02:42
1132014/01/07ven.Aarya Deva Rathana himi02:39:50

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.