උඩපිහිල්ලේ විමලබුද්ධි හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12018/01/24Pasak kota athi sasara 2015 04 04 x26400:29:00
22018/01/24Paramitha bala 2015 05 16 x26400:26:12
32018/01/24Gee Rasa Vinisa 2016 02 13 Athi de athi x26400:24:54
42018/01/24Ama dahara diya 2015 02 07 x26400:25:49

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.