ගෝනදෙනියේ පඤ්ඤාරතන හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/06/22Ven. Gonadeniye Pannarathana Thero00:06:30
22018/02/21Bala Panditha Sutta - Ven Gonadeniye Pannarathana Thero00:43:48
32013/09/26Speech in Pali00:14:30

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.