මහව ඤාණාලෝක හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/10/10ලෝකය ගැන දැනගෙන ලෝකයෙන් මිදෙන්න03:02:22
22019/01/22විරිය බොජ්ඣඞ්ගය01:06:34
32018/12/29ධම්මවිචය බොජ්ඣඞ්ගය01:09:02
42018/12/26සති බොජ්ඣඞ්ගය01:11:25
52018/12/24කඨිනානිසංස - පූජ්‍ය මහව ඤාණාලෝක ස්වාමීන් වහන්සේ00:35:27
62018/10/19දොළොස් ආයතනයක් විදර්ශනාවට (මධුපිණ්ඩික සූත්‍රය) - පූජ්‍ය මහව ඤාණාලෝක ස්වාමීන් වහන්සේ02:56:42
72018/06/19විභජ්ජවාද 2018-05-12 අති පූජනීය මහව ඥානාලෝක ස්වාමීන් වහන්සේ00:15:13
82018/05/24සීලයේ ආනිසංස -ධර්මදේශනාව Ven. Mahawa Gnanaloka Thero00:40:58
92018/03/23ආනාපානසති භාවනාවෙන් ධ්‍යාන ඉපදවීම01:26:19
102017/12/15තුන්බිය දුරලන අසමසම තෙරුවන් ගුණ (රතන සූත්‍රය)01:13:00
112017/10/07Ven Mahawa Gnanaloka Thero - උපචාර සමාධි, අර්පනා සමාධි කරායන ආකාරය ( ආනාපානසති සූත්‍රය )00:50:20
122017/10/04අප්‍රමාද සූත්‍රය01:07:30
132017/06/06ධර්මදේශනාව - සීලයේ ආනිසංස00:40:58

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.