ගලේවෙල ඤාණදස්සන හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12020/03/04 Ven Galewela Gnanadassana Thero - ධර්ම දේශනා බණ 1 - Dhamma sermon Bana 102:14:09
22020/01/09අක්ඛණ සූත්‍රය01:22:16
32017/07/10උපාසකයෙක් වන්නේ කොපමණෙකින් ද? - ජීවක සූත්‍රය01:14:12
42017/06/18භවත්‍රය නුවණින් දැක සසර දුකින් මිදීම02:14:09

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.