කොටුගොඩ නන්දසීල හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/03/18අක්කෝසන සූත්‍රය00:52:44
22019/03/17කල්‍යාණ මිත්‍රයාට ලැබෙන ආනිසංස00:55:18
32018/03/04සැට දහසක් ආයුෂ ඇති කාලයේ මනුෂ්‍යයන්ට තිබූ රෝග - අරක සූත්‍රය00:47:29

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.