උක්වත්තේ ජිනවංශ හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/12/22අපි බුදුවරුන්, පූර්වාචාර්යවරුන්, මහා බ්‍රහ්මයන් Ven. Ukwaththe Jinawansha thero (2019 - 12 -20)00:54:40
22018/09/12පූජ්‍ය උක්වත්තේ ජිනවංශ හිමි 2018 07 20 Ven Ukwaththe Jinawansha thero00:57:21
32018/03/14Ven.Ukwaththe Jinawansha Thero - THE BUDDHIST RADIO Dhammanushasanawa 2018.03.14-12.3000:55:33

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.