හොරණ ජිනානන්ද හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12020/01/22Ven.Horana Jinananda Thero 2020.01.21 - 08.02 හොරණ ජිනානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:49:36
22018/08/16Ven.Horana Jinananda Thero, - 2018.08.16 -  08.00 හොරණ ජිනානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:48:29
32018/03/15Ven.Horana Jinananda Thero - 2018.03.15 - 20.00 හොරණ ජිනානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ SLBC Dharmanushasanawa00:44:05
42018/02/13Ven.Horana Jinananda Thero-2018.02.13 - 08.00 - හොරණ ජිනානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:51:59

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.