හකුරුවෙල සිරිධම්ම හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12020/03/192020 03 14 පූජ්‍ය හකුරුවෙල සිරිධම්ම හිමි Ven Hakuruwela Siridhamma thero00:55:05
22019/12/25දක්ෂයන් අතරින් දක්ෂයෙක් වීමට Ven. Hakuruwela Siridhamma thero (2019 - 12 -24)00:52:50
32019/12/22මීළඟ ගමන සැළසුම් කිරීමේදී සැලකිලිමත් විය යුතු කරුණු Ven. Hakuruwela Siridhamma thero (2019 - 12 -20)00:49:13
42019/12/02සිත, චෛතසික හඳුනා ගැනීම හා භාවිතයට ගැනීම Ven. Hakuruwela Siridhamma thero (2019 - 11 - 30)00:52:55
52019/08/21Ven.Hakuruwela Siridhamma Thero - 2019.08.15 - 11.50 හකුරුවෙල සිරිධම්ම ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:54:02
62019/03/092019 - 03 - 08 පූජ්‍ය හකුරුවෙල සිරිධම්ම හිමි - Ven Hakuruwela Siridhamma thero00:54:27
72019/02/12Ven.Hakuruwela Siridhamma Thero  - 2019.02.07 - 11.30 හකුරුවෙල සිරිධම්ම ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ00:53:55
82018/11/22Ven.Hakuruwela Siridhamma Thero  - 2018.11.05 - 23.00 හකුරුවෙල සිරිධම්ම ස්වාමීන්වහන්සේ THE BUDDHIST00:50:54
92018/09/28Ven.Hakuruwela Siridhamma Thero 2018.09.20 - 11.35 හකුරුවෙල සිරිධම්ම ස්වාමීන් වහන්සේ THE BUDDHIST00:53:57
102018/03/16Ven.Hakuruwela Siridhamma Thero-2018.03.16-11.40-THE BUDDHIST Rado හකුරුවෙල සිරිධම්ම ස්වාමීන් වහන්සේ00:40:08

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.