දොඩම්පහල විපුලසිරි හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12020/06/28Sadaham sawana - අනුස්සති භාවනාව යනු කුමක්ද ? Ven Dodampahala Vipulasiri Thero00:57:57
22017/07/02Dhamma Sermon in Sinhala by Ven. Dodampahala Vipulasiri Thero01:35:47

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.