දොළොස්වල උදිතධීර හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/09/21බුදුවරයෙක් ගීතයක් වර්ණනා කළ අයුරු Ven. Doloswara Udithadeera thero (2019 - 09 - 20)00:58:58
22019/09/21පූජ්‍ය පාද දොළොස්වල උදිතධීර හිමි 2019 09 09කාවන්තිස්ස රජුගේ කොසොල් රජ පෙර භවය සදහම් ධර්ම දේශණාව00:52:00
32019/09/12Ven.Doloswala Udithadheera Thero  - 2019.09.12 - 03.00 දොළොස්වල උදිතධීර ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:57:15
42019/09/10කාවන්තිස්ස රජුගේ, කොසොල් රජ පෙර භවය Ven. Doloswara Udithadeera thero (2019 - 09 - 09)00:52:22
52019/09/05නිවන් දකින ප්‍රතිපදා 4ක් Ven. Doloswara Udithadeera thero (2019 - 09 - 04)00:54:10
62019/09/03දන්නා ධර්ම කරුණු අන්‍යයෙක්ගේ ප්‍රඥ්ඥාව වැඩෙන අයුරින් කියා දෙන්නේ කෙසේද (2019 - 09 - 02)00:58:23
72019/08/18අසුභ කමටහහන අනිත්‍යයෙන් වැඩීම Ven. Doloswara Udithadeera thero (2019 - 08 - 17)00:54:18
82019/08/16අසුභ භාවනා කමටහන පියවර වශයෙන් වැඩීම Ven. Doloswara Udithadeera thero (2019 - 08 - 15)00:51:05
92019/08/11ලොව ඉතාම දුර්ලභ ප්‍රාර්ථනා 4ක් Ven. Doloswara Udithadeera thero (2019 - 08 - 10)00:56:52
102019/08/06ආනාපානසතිය නිවැරදිව වඩමු Ven. Doloswara Udithadeera thero (2019 - 08 - 05)00:48:25
112019/07/27Ven. Doloswala Udithadheera Thero 2019- 07- 2700:48:50
122019/07/26ධර්මයට අළුත් පුද්ගලයා හට ගැඹුරු ධර්ම කරුණු අවබෝධ වනු පිණිස බුදුවරු අනුගමනය කරන අනුපිළිවෙල කථාව00:55:41
132019/07/25ආධාරක නැති සෘජු යොගී ඉරියව්ව පෙරදිග වාඩිවන ක්‍රමයයි, අත් ඇඳි සැප පුටු බටහිර ක්‍රමය (2019 - 07 - 24)00:52:19
142019/07/13ආශිර්වාද පතා දෙන දාන නැතහොත් යාග වලට විපාක නැත Ven. Doloswara Udithadeera thero (2019 - 07 - 12)00:55:34
152019/07/12ප්‍රඥ්ඥාව සැදී ඇති, සැදීමට අවශ්‍ය සාධක මොනවාද Ven. Doloswara Udithadeera thero (2019 - 07 - 11)00:49:14
162019/07/11Ven Doloswala Udithadheera Thero 2019-07-1100:43:57
172019/07/11Ven Doloswala Udithadheera Thero 2019-07-1100:47:16
182019/07/09ඔබේ ප්‍රියතම ශික්ෂාපදය කුමක්ද, අදට වර්ෂ කීයක් ඒ ශික්ෂාව දිවි හිමියෙන් රැක ඇත්ද? (2019 - 07 - 08)00:55:14
192019/07/08Ven Mawarale Bhaddiya - පූජ්‍යපාද මාවරලේ භද්දිය හිමි ''ක්‍රෝධය''00:14:42
202019/07/04Ven Doloswala Udithadheera Thero 2019-07-0400:47:51
212019/07/01Ven Doloswala Udithadeera Thero - Nupan Kusal - නූපන් කුසල් ඉපදවීමට - Sathara Samyak Pradhana 301:03:53
222019/06/30 Ven Doloswala Udithadeera Thero - ධර්ම දේශනා බණ 4 - Dhamma sermon Bana 400:50:57
232019/06/30 Ven Doloswala Udithadeera Thero - ධර්ම දේශනා බණ 3 - Dhamma sermon Bana 300:48:21
242019/06/30බුදුගුණ වඩන්නාගේ ශරීරය ධාතු ගර්භයක් වැනිය Ven. Doloswara Udithadeera thero (2019 - 06 - 29)00:51:28
252019/06/27Ven.Doloswala Udithadheera Thero  2019.06.27 - 20.01 දොළොස්වල උදිතධීර ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:48:08
262019/06/27එකක් නැතිවන විට ඒ වෙනුවට සිය ගණනක් හට ගන්නා "අභිනව රූප කලාප" Doloswara Udithadeera thero (2019-6-26)00:57:20
272019/06/20අළුත් ඥාති පිරිසක් සමග අළුත් ගෙයක පදිංචියට යාම Ven. Doloswara Udithadeera thero (2019 - 06 - 19)00:51:26
282019/06/12Ven Doloswala Udithadeera Thero - ධර්ම දේශනා බණ 2 - Dhamma sermon Bana 201:04:11
292019/06/12අස්ථි 300ක්, මස් පිඬු 900ක්, සන්ධි 180ක් සහිත දෙතිස් කුනපයකි (2019 - 06 - 10) දොළොස්වල උදිතධීර හිමි00:52:27
302019/06/10Ven Doloswala Udithadeera Thero - ධර්ම දේශනා බණ 1 - Dhamma sermon Bana 101:08:48
312019/06/04Ven.Doloswala Udithadheera Thero 2019.06.04 - 20.02 දොළොස්වල උදිතධීර ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:44:40
322019/06/04වෙරලේ ගැඹුරක් නැත,කෙමෙන් වැඩිවී ඉතා ගැඹුරු සාගරයකි. ධර්මය වැනිය (2019 - 6 - 3) දොළොස්වල උදිතධීර හිමි00:56:58
332019/05/29Ven.Doloswala Udithadheera Thero - 2019.05.29 - 20.05 දොළොස්වල උදිතධීර ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:44:44
342019/05/28පරමාර්ථයේ "මම" නැතත් කර්මය විස්තර කිරීමට සම්මුති "මම" සිටී (2019 - 05 - 27) දොළොස්වල උදිතධීර හිමි00:56:18
352019/05/182019 03 24 පූජ්‍ය දොළොස්වල උදිතධීර හිමි -Ven Doloswala Udithadeera Thero01:27:24
362019/05/12Ven Doloswala Udithadeera Thero - පටිපදා සූත්‍රය00:47:09
372019/05/11Ven Doloswala Udithadeera Thero - සංඝ රත්ණය00:51:10
382019/05/07දූවිල්ලට වතුර ඉස ඇමදීමෙන්, දූවිලි නොඇවිස්සේ (2019 - 05 - 06) පූජ්‍ය දොළොස්වල උදිතධීර හිමි00:54:15
392019/05/05Ven Doloswala Udithadeera Thero - සම්බුද්ධ සාසනයේ ප්‍රසන්න පුද්ගලයෝ00:47:58
402019/05/02Ven Doloswala Udithadeera Thero - සම්මාදිට්ඨිය00:51:15
412019/05/01Ven Doloswala Udithadeera Thero - ආවාස දානයේ ආනිසන්ස00:50:21
422019/04/162019 - 04 - 15 පූජ්‍ය දොළොස්වල උදිතධීර හිමි - Ven Doloswara Udithadeera thero00:51:22
432019/04/16Ven Doloswala Udithadeera Thero - සච්චවිභඞ්ග සූත්‍රය00:55:40
442019/04/03Ven.Doloswala Udithadheera Thero  - 2019.04.04 - 08.02 දොළොස්වල උදිතධීර ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:46:16
452019/04/03Ven Doloswala Udithadeera Thero00:49:32
462019/04/02Doloswala Udithadeera Thero00:47:29
472019/03/282019 - 03 - 26 පූජ්‍ය දොළොස්වල උදිතධීර හිමි - Ven Doloswara Udithadeera thero00:50:52
482019/03/26Ven.Doloswala Udithadheera Thero  - 2019.03.25 - 20.04 දොළොස්වල උදිතධීර ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:41:27
492019/03/262019 - 03 - 25 පූජ්‍ය දොළොස්වල උදිතධීර හිමි - Ven Doloswara Udithadeera thero00:53:37
502019/03/192019 - 03 - 18 පූජ්‍ය දොළොස්වල උදිතධීර හිමි - Ven Doloswara Udithadeera thero00:52:30
512019/03/182019 - 03 - 17 පූජ්‍ය දොළොස්වල උදිතධීර හිමි - Ven Doloswara Udithadeera thero00:53:55
522019/03/162019 - 03 - 15 පූජ්‍ය දොළොස්වල උදිතධීර හිමි (ii) - Ven Doloswara Udithadeera thero00:52:30
532019/03/152019 - 03 - 15 පූජ්‍ය දොළොස්වල උදිතධීර හිමි - Ven Doloswara Udithadeera thero00:54:33
542019/03/152019 - 03 - 14 පූජ්‍ය දොළොස්වල උදිතධීර හිමි - Ven Doloswara Udithadeera thero00:51:38
552019/03/13ධර්මාවබෝදය උදෙසා Ven Doloswala Udithadeera Thero Meth Tv00:55:55
562019/03/052019 - 03 - 04 පූජ්‍ය දොළොස්වල උදිතධීර හිමි - Ven Doloswara Udithadeera thero00:59:40
572019/03/02Ven.Doloswala Udithadheera Thero - 2019.03.02 - 08.01 දොළොස්වල උදිතධීර ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:46:52
582019/03/022019 - 02 - 28 පූජ්‍ය දොළොස්වල උදිතධීර හිමි (ii) - Ven Doloswara Udithadeera thero00:52:54
592019/03/022019 - 02 - 28 පූජ්‍ය දොළොස්වල උදිතධීර හිමි - Ven Doloswara Udithadeera thero00:58:19
602019/02/28Ven Doloswala Udithadeera Thero - සඞ්ඛිත්‌තසත්තබල සූත්‍රය00:52:58
612019/02/222019 - 02 - 20 පූජ්‍ය දොළොස්වල උදිතධීර හිමි - Ven Doloswara Udithadeera thero00:48:04
622019/02/21දාරුක්ඛන්දෝපම සූත්‍රය ආශ්‍රයෙන්-Ven Doloswala Udithadeera Thero-18- 02-1900:54:09
632019/02/172019 - 02 - 16 පූජ්‍ය දොළොස්වල උදිතධීර හිමි - Ven Doloswara Udithadeera thero00:55:08
642019/02/14Ven.Doloswala Udithadheera Thero - 2019.02.14 - 08.02 දොළොස්වල උදිතධීර ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:43:01
652019/02/05Ven Doloswala Udithadeera Thero - සංඝ රත්නය00:51:10
662019/02/022019 - 02 - 01 පූජ්‍ය දොළොස්වල උදිතධීර හිමි - Ven Doloswara Udithadeera thero00:55:19
672019/02/012019 - 01 - 31 පූජ්‍ය දොළොස්වල උදිතධීර හිමි - Ven Doloswara Udithadeera thero00:49:40
682019/01/302019 - 01 - 29 පූජ්‍ය දොළොස්වල උදිතධීර හිමි - Ven Doloswara Udithadeera thero00:49:17
692019/01/292019 - 01 - 28 පූජ්‍ය දොළොස්වල උදිතධීර හිමි (ii) - Ven Doloswara Udithadeera thero00:52:26
702019/01/292019 - 01 - 28 පූජ්‍ය දොළොස්වල උදිතධීර හිමි - Ven Doloswara Udithadeera thero00:52:20
712019/01/272019 - 01 - 26 පූජ්‍ය දොළොස්වල උදිතධීර හිමි - Ven Doloswara Udithadeera thero00:52:56
722019/01/26Ven.Doloswala Udhithadheera Thero - 2019.01.26 - 08.05 දොළොස්වල උදිතධීර ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:45:54
732019/01/182019 - 01 - 18 පූජ්‍ය දොළොස්වල උදිතධීර හිමි - Ven Doloswara Udithadeera thero00:51:37
742019/01/172019 - 01 - 16 පූජ්‍ය දොළොස්වල උදිතධීර හිමි - Ven Doloswara Udithadeera thero00:54:09
752019/01/122019 - 01 - 12 පූජ්‍ය දොළොස්වල උදිතධීර හිමි - Ven Doloswara Udithadeera thero00:56:13
762019/01/11සජීව සූත්‍ර ධර්ම දේශනාව Ven. Doloswala Udithadheera Thero 2019-01-1100:47:57
772019/01/09Ven.Doloswala Udhithadheera Thero - 2019.01.09 - 20.02 දොළොස්වල උදිතධීර ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:42:58
782019/01/092019 01 08 පූජ්‍ය දොළොස්වල උදිතධීර හිමි Ven Doloswara Udithadeera thero00:55:03
792019/01/07Ven Doloswala Udithadeera Thero මව් පිය ගුණ-ඔබ ඇසිය යුතුම දේශනාවක්.01:03:24
802019/01/062019 - 01 - 05 පූජ්‍ය දොළොස්වල උදිතධීර හිමි - Ven Doloswara Udithadeera thero00:54:38
812019/01/052019 - 01 - 04 පූජ්‍ය දොළොස්වල උදිතධීර හිමි - Ven Doloswara Udithadeera thero00:51:41
822019/01/042019 - 01 - 03 පූජ්‍ය දොළොස්වල උදිතධීර හිමි - Ven Doloswara Udithadeera thero00:44:01
832019/01/038. Ven Doloswela Udithadheera Thero - Kimaththiya Sutta AN - 27p May201800:39:27
842019/01/01Ven Doloswala Udithadeera Thero - ඉපදීම නිසා00:54:31
852018/12/262018 - 12 - 25 පූජ්‍ය දොළොස්වල උදිතධීර හිමි - Ven Doloswara Udithadeera thero00:56:43
862018/12/222018 - 12 - 21 පූජ්‍ය දොළොස්වල උදිතධීර හිමි - Ven Doloswara Udithadeera thero00:54:14
872018/12/18Ven Doloswala Udithadeera Thero - ධම්මදායාද සූත්‍රය00:57:09
882018/12/152018 - 12 - 14 පූජ්‍ය දොළොස්වල උදිතධීර හිමි - Ven Doloswara Udithadeera thero00:56:59
892018/12/112018 - 12 - 11 පූජ්‍ය දොළොස්වල උදිතධීර හිමි - Ven Doloswara Udithadeera thero00:59:01
902018/12/072018 - 12 - 06 පූජ්‍ය දොළොස්වල උදිතධීර හිමි - Ven Doloswara Udithadeera thero00:46:42
912018/12/022018 - 12 - 02 පූජ්‍ය දොළොස්වල උදිතධීර හිමි - Ven Doloswara Udithadeera thero00:54:58
922018/11/30Ven Doloswala Udithadeera Thero - ඉන්ද්‍රිය ධර්ම - සුද්‌ධික සූත්‍රය00:53:55
932018/11/30Ven.Doloswala Udhithadheera Thero - 2018.11.30 - 08.06 දොළොස්වල උදිතධීර ස්වාමීන්වහන්සේ00:45:19
942018/11/282018 - 11 - 27 පූජ්‍ය දොළොස්වල උදිතධීර හිමි (ii) - Ven Doloswara Udithadeera thero00:53:01
952018/11/272018 - 11 - 27 පූජ්‍ය දොළොස්වල උදිතධීර හිමි - Ven Doloswara Udithadeera thero00:56:01
962018/11/252018 - 11 - 24 පූජ්‍ය දොළොස්වල උදිතධීර හිමි - Ven Doloswara Udithadeera thero00:54:32
972018/11/242018 - 11 - 23 පූජ්‍ය දොළොස්වල උදිතධීර හිමි (ii) - Ven Doloswara Udithadeera thero00:51:44
982018/11/242018 - 11 - 23 පූජ්‍ය දොළොස්වල උදිතධීර හිමි - Ven Doloswara Udithadeera thero00:53:19
992018/11/20Ven Doloswala Udithadeera Thero - නන්දක සූත්‍රය00:44:16
1002018/11/172018 - 11 - 16 පූජ්‍ය දොළොස්වල උදිතධීර හිමි - Ven Doloswara Udithadeera thero00:53:28
1012018/11/16සප්ත බල ධර්ම Ven. Doloswala Udithadheera Thero 2018-11-1600:51:08
1022018/11/132018 - 11 - 12 පූජ්‍ය දොළොස්වල උදිතධීර හිමි - Ven Doloswara Udithadeera thero00:55:27
1032018/11/13Ven Doloswala Udithadheera Thero 2018-11-1200:55:13
1042018/11/07Ven Doloswala Udithadeera Thero - පචලායන සූත්‍රය00:52:28
1052018/11/042018 - 11 - 04 පූජ්‍ය දොළොස්වල උදිතධීර හිමි (ii) - Ven Doloswara Udithadeera thero00:54:13
1062018/11/042018 - 11 - 04 පූජ්‍ය දොළොස්වල උදිතධීර හිමි - Ven Doloswara Udithadeera thero00:51:58
1072018/11/03Ven Doloswala Udithadeera Thero - පින අවත්ක්සෙරු නොකරන්න00:54:44
1082018/11/01Ven Doloswala Udithadeera Thero - සනිදාන සූත්‍රය00:47:33
1092018/10/222018 10 21 පූජ්‍ය දොළොස්වල උදිතධීර හිමි Ven Doloswara Udithadeera thero00:55:27
1102018/10/16en Doloswala Udithadeera Thero - නෙඛ්කම්ම විතර්කය උපදින්නෙ කොහොමද ( සනිදාන සූත්‍රය )00:47:35
1112018/10/13Ven Doloswala Udithadeera Thero - යහපත් හා අයහපත් ප්‍රතිපදාව ( පටිපදා සූත්‍රය )00:47:10
1122018/10/132018 - 10 - 12 පූජ්‍ය දොළොස්වල උදිතධීර හිමි Ven Doloswara Udithadeera thero00:56:54
1132018/10/042018 - 10 - 03 පූජ්‍ය දොළොස්වල උදිතධීර හිමි Ven Doloswara Udithadeera thero00:54:21
1142018/10/032018 - 10 - 02 පූජ්‍ය දොළොස්වල උදිතධීර හිමි Ven Doloswara Udithadeera thero00:47:54
1152018/10/01Ven Doloswala Udithadeera Thero- 29- 09- 201800:50:10
1162018/09/302018 - 09 - 29 (ii) පූජ්‍ය දොළොස්වල උදිතධීර හිමි Ven Doloswara Udithadeera thero00:52:51
1172018/09/302018 - 09 - 29 පූජ්‍ය දොළොස්වල උදිතධීර හිමි Ven Doloswara Udithadeera thero00:53:08
1182018/09/292018 - 09 - 26 පූජ්‍ය දොළොස්වල උදිතධීර හිමි Ven Doloswara Udithadeera theroii00:50:04
1192018/09/292018 - 09 - 25 පූජ්‍ය දොළොස්වල උදිතධීර හිමි Ven Doloswara Udithadeera theroii00:52:28
1202018/09/292018 - 09 - 25 පූජ්‍ය දොළොස්වල උදිතධීර හිමි Ven Doloswara Udithadeera thero00:55:18
1212018/09/282018 09 23 පූජ්‍ය දොළොස්වල උදිතධීර හිමි Ven Doloswara Udithadeera thero00:54:51
1222018/09/282018 - 09 - 21 පූජ්‍ය දොළොස්වල උදිතධීර හිමි - Ven. Doloswara Udithadeera thero00:51:46
1232018/09/28පූජ්‍ය දොළොස්වල උදිතධීර හිමි 2018 09 19 Ven Doloswara Udithadeera thero00:49:16
1242018/09/28පූජ්‍ය දොළොස්වල උදිතධීර හිමි 2018 09 20 Ven Doloswara Udithadeera thero00:55:16
1252018/09/27පූජ්‍ය දොළොස්වල උදිතධීර හිමි 2018 09 17 Ven Doloswara Udithadeera thero00:51:07
1262018/09/19Ven Doloswala Udithadeera Thero - කර්මය00:53:18
1272018/09/16Ven.Doloswala Udithadheera Thero 2018.09.11 - 23.00 දොළොස්වල උදිතධීර ස්වාමීන්වහන්සේ THE BUDDHIST00:54:53
1282018/09/14Ven Doloswala Udithadeera Thero - මණසිකාර කුසලතාවය00:56:01
1292018/09/13Ven.Doloswala Udithadheera Thero - 2018.09.13 - 20.00 දොළොස්වල උදිතධීර ස්වාමීන්වහන්සේ00:45:47
1302018/08/17Ven Doloswala Udithadeera Thero - මෙලොවදීම කලයුතු දේවල්00:51:21
1312018/08/14Ven.Doloswala Udhithadheera Thero - 2018.08.14 - 20.00 දොළොස්වල උදිතධීර ස්වාමීන්වහන්සේ00:43:10
1322018/08/04Ven Doloswala Udithadeera Thero - සමචිත්තපරියාය සූත්‍රය00:52:40
1332018/07/29Ven.Doloswala Udithadheera Thero - 2018.07.29 - 20.00 දොළොස්වල උදිතධීර ස්වාමීන්වහන්සේ00:42:28
1342018/07/19Ven Doloswala Udithadeera Thero - බුද්ධානුස්සතිය00:55:51
1352018/07/16Ven Doloswala Udithadeera Thero - දුතියඉද්‌ධිපාද සූත්‍රය00:48:11
1362018/07/11Ven Doloswala Udithadeera Thero - ශ්‍රද්ධාවන්ත බුද්ධ සාසනයතුල ප්‍රසන්න වූ පුද්ගලයන් හදුනාගැනීමට00:47:58
1372018/07/05Ven.Doloswala Udithadheera Thero - 2018.07.05 - 02.05 දොළොස්වල උදිතධීර ස්වාමීන්වහන්සේ THE BUDDHIST00:49:46
1382018/06/24Ven Doloswala Udithadeera Thero - සම්බුද්ධ සාසනයතුල ශ්‍රද්ධා සම්පන්න ප්‍රසන්නවූ පුද්ගලයින් හදුනාගැනී00:47:57
1392018/06/23Doloswala Udithadheera Thero | මාර්ග සත්‍ය00:52:04
1402018/06/06ආලවක සූත්‍රය ආශ්‍රයෙන්-Ven Doloswala Udithadeera Thero-04-06-201800:53:18
1412018/06/04බ්‍රක්මාථි මාතා පිතරෝ- Ven Doloswala Udithadeera Thero -03-06-201800:59:29
1422018/06/01ශ්‍රී කල්‍යාණී මහා සෑරද වන්දනා -තෙමස් පූර්ණ පින්කම් -Ven Doloswala Udithadeera Thero 29 05 201800:51:15
1432018/05/29Ven Doloswala Udithadeera Thero- 26 -05 -201800:53:06
1442018/05/28Ven Doloswala Udithadeera Thero - ශ්‍රද්ධා ධනය00:55:10
1452018/05/27Ven.Doloswala Udithadheera Thero - 2018.05.27 - 20.00 දොළොස්වල උදිතධීර ස්වාමීන්වහන්සේ00:44:44
1462018/05/26පටිච්චසමුප්පාදය​- Ven Doloswala Udithadeera Thero -24 -05 -201800:48:47
1472018/05/21Sri Lanka CUSTOMS | MASIKA DARMA DESHANA | DOLOSWALA UDITHADHEERA THERO00:52:04
1482018/05/14Ven Doloswala Udithadeera Thero - මාරබන්දනය00:46:31
1492018/05/14Ven Doloswala Udithadeera Thero | 2018-05-07 | 9.00PM00:50:57
1502018/05/10Ven Doloswala Udithadeera Thero - නිදිවරන්නාට රාත්‍රිය දීර්ගයි, ඇවිදින්නාට යොදුන දීර්ගයි, සද්ධර්මය න00:47:00
1512018/05/04Ven. Doloswala Udithadeera Thero00:38:54
1522018/04/12ven Doloswala Udithadeera thero ... kothalawala temple 2013.12.2701:06:53
1532018/04/08Ven Doloswala Udithadeera Thero - කීටාගිරි සූත්‍රය00:48:24
1542018/04/07Ven Doloswala Udithadeera Thero - සේක බවට පත්වීමට තිබිය යුතු ගුණාන්ග00:46:08
1552018/03/28Ven Doloswala Udithadeera Thero - සසර බැද තබන බද්ද වෛරය නැමති රැහැන00:50:14
1562018/03/27Ven Doloswala Udithadeera Thero - පූජාවලිය - අනාගත වග්ගය ( මෛත්‍රී බුදුරජානන් වහන්සේ )00:52:39
1572018/03/17Ven Doloswala Udithadeera Thero - ඉසිදත්‌ත සූත්‍රය00:45:53
1582018/02/25Ven.Doloswala Udithadheera Thero-2018.02.25-20.00 - දොළොස්වල උදිතධීර ස්වාමීන්වහන්සේ00:42:29
1592018/02/01Dam Sabhawa | දම් සභාව | 31/01/201800:48:51
1602018/01/047. Attaka Nagara Sutta - Ven Doloswala Udithadheera Thero - 05 May 201700:40:56
1612018/01/0357. Ven Doloswala Udithadheera Thero - 26p Nov201700:32:48
1622018/01/0350. Ven Doloswala Udithadheera Thero - Iriyapatha Bhavanva - 29p Oct201700:43:00
1632018/01/0346. Ven Doloswala Udithadheera Thero - Anapanasathi Bhavanava - 24p Sep201700:44:31
1642018/01/0339. Ven Doloswala Udithadheera Thero - Asadharana Sobhana Chaithasika - 28p May201700:46:12
1652018/01/0336. Ven Doloswala Udithadheera Thero - Akusala Chaithasika - 30 Apr201700:46:52
1662018/01/0330. Ven Doloswala Udithadheera Thero - Akusala Chithasika 14 - 26p Mar201700:46:51
1672018/01/0321. Ven Doloswala Udithadheera Thero - Prakeernaka Caithasika - 26a Feb201700:39:45
1682018/01/0312. Ven Doloswala Udithadheera Thero - Sabbacitta Sadharana Caitasika - Sun29p Jan201700:45:00
1692017/11/23සජීව සූත්‍ර ධර්ම දේශනාව Ven. Doloswala Udithadheera Thero 23-11-201700:44:07
1702017/11/19කල්‍යාන මිත්‍රයා Ven. Doloswala Udithadheera Thero 19-11-201700:47:25
1712017/11/11සජීව සූත්‍ර ධර්ම දේශනාව - මිත්‍රයා හඳුනාගන්න Ven. Doloswala Udithadheera Thero 11-11-201700:41:41
1722017/10/27Ven Doloswala Udithadeera Thero - ඉන්ද්‍රිය පරෝපරියත්ති ඥානය ( ඉන්‌ද්‍රිය සූත්‍රය )00:52:09
1732017/10/10ආහාර වර්ග හතරක් Ven. Doloswala Udithadeera Thero 10-10-201700:44:46
1742017/09/24Ven Doloswala Udithadeera Thero - ආචයගාමි සූත්‍රය00:53:43
1752017/09/20දොළොස්වල උදිතධීර හිමි - 2017.09.0800:50:53
1762017/09/15ලෝකයේ දුර්ලභ වස්තූන් - Ven. Doloswala Udithadeera Thero 15- 09- 219600:46:18
1772017/09/10දොළොස්වල උදිතධීර හිමි - 2017.07.0200:58:51
1782017/08/31Ven Doloswala Udithadeera Thero - සමා සම්බුද්ධ00:54:35
1792017/08/27Ven. Doloswala Udithadeera Thero 27- 08- 201700:42:57
1802017/08/06Doloswala udithadheera thero01:26:08
1812017/08/03දක්ඛිනෙය්‍ය පුද්ගලයෝ Ven. Doloswala Udithadheera Thero 03- 08- 201700:43:51
1822017/08/03Ven Doloswala Udithadeera Thero - සක්කො උජූ ච සූජූ ච, සුවචො චස්ස මුදු අනතිමානි කරණීය මෙත්ත සූත්‍රය00:46:40
1832017/07/29දක්ෂයෙක් විය යුතු කාරණා Ven Doloswala Udithadheera Thero 29- 07-201700:42:04
1842017/07/20Ven Doloswala Udithadeera Thero - රාහුල සංයුක්තය ඇසුරින්00:45:51
1852017/07/20Ven Doloswala Udithadeera Thero - නිතර නිතර මෙනෙහි කොට සංවේග උපදවා ගතයුතු වස්තු 800:50:15
1862017/06/21Ven Doloswala Udithadeera Thero - ජනවසභ සූත්‍රය00:52:59
1872017/05/16Ven. Doloswala Udithadheera Thero 2017 05 1400:49:19
1882017/05/07Ven. Doloswala Udithadheera Thero 2017 05 0500:47:21
1892017/05/03Ven. Doloswala Udithadheera Thero 2017 05 0200:44:06
1902017/04/30Ven Doloswala Udithadheera Thero 2017 04 30 9AM00:49:06
1912017/04/30Ven. Doloswala Udithadheera Thero 6:30AM 2017 04 3000:49:29
1922017/04/26Ven. Doloswala Udithadheera Thero 2017 04 2600:52:19
1932017/04/25Ven. Doloswala Udithadheera Thero 2017 04 2500:52:15
1942017/03/29ආලවක සූත්‍රයෙන් Ven Doloswala Udithadheera Thero 29-03-201700:44:59
1952017/03/08චිත්ත සමාධිය පිළිබඳව දැනගතයුතු කාරණා Ven Doloswala Udithadheera Thero 08-03-201700:35:37
1962017/02/20සජීව සූත්‍ර ධර්ම දේශනාව - අච්චරා සූත්‍රය Ven Doloswala Udithadheera Thero 20-02-201700:46:35
1972017/02/06පෘතග්ජන පුද්ගලයා යනු Ven Doloswala Udithadheera Thero 06-02-201700:46:49
1982017/01/20සුතවන්ත සූත්‍රය Ven Doloswala Udithadheera Thero 20-01-201700:47:18
1992017/01/18නින්දා අපහාස කරන්නන්ට මෙලොවම ලැබෙන විපාක Ven Doloswala Udithadheera Thero 18-01-201700:56:36
2002017/01/1584. Ven Doloswala Udithadheera Thero - Lokoththara Sith - 25a Dec201600:50:35
2012017/01/1533. Ven Doloswala Udithadheera Thero - Sun28p Aug201600:48:06
2022017/01/1531. Ven Doloswala Udithadheera Thero - Ahetuka Sith 18 (Kriya Sith 3) - Sun31p July201600:42:12
2032017/01/1523. Ven Doloswala Udithadheera Thero - Ahetuka Sith 18 (Kusala Vipaka Sith 8) - Sun26p Jun201600:45:06
2042017/01/1514. Ven Doloswala Udithadheera Thero - Ahetuka Sith 18 (Akusala Vipaka Sith 7) - Sun29p May201600:46:42
2052017/01/15ඉන්ද්‍රිය Ven Doloswala Udithadheera Thero 15-01-201700:41:24
2062017/01/15Ven Doloswala Udithadheera Thero 15-01-201700:49:17
2072017/01/1018. Rahula Sutta1,2,3 SN - Ven Doloswala Udithadheera Thero - 22 Dec201600:42:22
2082017/01/1017. Doloswala Udithadheera Thero - 02 Nov201600:45:45
2092017/01/104. Asani Vicakka Sutta - Ven Doloswala Udithadheera Thero - 26 June201600:48:56
2102017/01/102. Manonivarana Sutraya - Ven Doloswala Udithadheera Thero - 07 Feb201600:47:40
2112017/01/04රෝහිතස්ස සූත්‍රය Ven Doloswala Udithadheera Thero 04-01-201700:46:50
2122016/12/03වජිරා සූත්‍රය Ven Doloswala Udithadheera Thero 03-12-201600:47:28
2132016/12/01සජීව සූත්‍ර දේශනාව Ven Doloswala Udithadheera Thero 30-11-201600:50:55
2142016/12/01Ven Doloswala Udithadeera Thero මව් පිය ගුණ 2015 12 3101:03:24
2152016/11/28"හද සනසන බුදු සිසිලස"- Ven Doloswala Udithadeera Thero01:31:43
2162016/11/26මෙත්ත සූත්‍රයෙන් Most Ven Doloswala Udithadheera Thero 26-11-201600:48:40
2172016/11/23ආනාපානසතියේ අදියරයන් Ven Doloswala Udithadheera Thero 18 10 2016100:50:51
2182016/11/21Doloswala Udithadeera thero.හේතුව නිරුද්ධ වීම ඵලය ද නිරුද්ධ වේ.2015 05 3000:56:32
2192016/11/20ven doloswala udithadeera thero,රතන සුත්‍රය 1 වන ගාථාව 2016 11 1900:55:55
2202016/11/172016 11 16 උතුම් වු සපිරිකර සංඝගත දක්ෂිණාව01:21:03
2212016/11/08Ven Doloswala Udithadeera Thero Maithree Bhavana Karmasthana00:41:23
2222016/11/06ආර්ය්‍ය තුශ්නිම්භූත භාවය Ven Doloswala Udithadheera Thero 6-11-201600:50:54
2232016/10/31ven doloswala udithadeera thero2016 10 21, ඉර්ධි පාද (ඡන්ද,විරිය)01:05:31
2242016/10/18ආනාපානසතියේ අදියරයන් Ven Doloswala Udithadheera Thero 18-10-201600:50:49
2252016/10/17ven doloswala udithadeera thero 2016 10 16 ඉන්දික අංකුර කථාව00:56:36
2262016/10/16Ven Doloswala Udithadeera Thero වප් පොහෝ දින 2016, 10, 15, අනිත්‍ය වශයෙන් මෙනෙහි කළ යුතු ධර්ම 20101:33:07
2272016/10/16Ven Doloswala Udithadeera Thero 2016 10 14 සංඝානුස්සති භාවනාව වඩන හැටි01:03:39
2282016/10/14ven doloswala udithadeera thero 2016 10 12සිහිමුලා නොවී මරණයට01:03:04
2292016/10/11ven doloswala udithadeera thero 2016 10 10,පින සහ කුසලය,2 වන කොටස01:02:14
2302016/10/10Ven Doloswala Udithadeera Thero 2016-10-09-පින සහ කුසලය01:17:50
2312016/10/07ven doloswala udithadeera thero,2016.10.06. අට මහ නිරය,01:15:12
2322016/10/06ven doloswala udithadeera thero,2016,10,05පිනටත් හේතුවක් තිබේ,01:11:38
2332016/10/05ven doloswala udithadeera thero,2016,10,04,පේම‍තෝ ජායතී ශෝකෝ ප්‍රේමය ශෝකය උපදවයි01:04:40
2342016/10/03Ven Doloswala Udithadeera Thero,2016,10,02,අභූතවාදීං නිරයං උපේතී.01:07:49
2352016/10/02ven doloswala udithadeera thero,පූජ්‍ය දොළොස්වල උදිතධීර ස්වාමින්වහන්සේ 2016,09,30,ආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර00:58:18
2362016/10/02ven doloswala udithadeera thero,තුන්ලෝකාග්‍ර වූ බුදු රජාණන් වහන්සේ,2016,09,2901:09:06
2372016/09/27පුද්ගලික දානය Most Ven Doloswala Udithadheera Thero 27 -09-291600:45:54
2382016/09/27ven doloswala udithadeera thero,2016,09,26,අග්ගප්පසාද සුත්‍රය,01:11:05
2392016/09/25ven doloswala udithadeera thero,2016,09,24,බුදු,පසේ බුදු,උතුමන්ගේ වෙනස01:07:49
2402016/09/24ven doloswala udithadeera thero 2016,09,23,පුද්ගලික දානය01:01:30
2412016/09/23සජීව සූත්‍ර ධර්ම දේශනාව - අඤ්ඤතිත්තිය සූත්‍රය - Ven Doloswala Udithadeera Thero 23 - 09 - 201600:50:43
2422016/09/22ven doloswala udithadeera thero,2016,09,21නිවැරදිව සඝසතු දානය දෙන හැටි01:14:21
2432016/09/18ven doloswala udithadeera thero2016 09 16නවසීවථික භාවනාව01:11:17
2442016/09/15ven doloswala udithadeera thero,2016,09,14,මියගිය අයට පිං දෙන හැටි01:09:32
2452016/09/08චේතනාව ම කර්මයයි - Most Ven Doloswala Udithadheera Thero 8 - 9- 2016yai00:51:35
2462016/08/24දේවදූත සූත්‍රයෙන් - MostVen Doloswala Udithadheera Thero 24- 08 -201600:52:17
2472016/08/01ven doloswala udithadeera thero 2016 07 31 උපක ආජීවක හමුවීම01:02:23
2482016/07/30මිත්‍යාදෘෂ්ඨිය Ven Doloswala Udithadheera Thero 30 July 201600:43:23
2492016/07/30ven doloswala udithadeera thero 2016 07 29දෝන සුත්‍රය01:17:17
2502016/07/27ven doloswala udithadeera thero 2016- 07 -24-පුග්ගල සුත්‍රය01:03:11
2512016/07/26පෙළදම් කතිකාව- මරණානුසසතිය Ven Doloswala Udithadheera Thero 26July00:40:48
2522016/07/25Ven Doloswala Udithadheera Thero 25 July 201600:46:43
2532016/07/25ven doloswala udithadeera thero සාසනයේ ගුණ 2016- 07 -2301:15:33
2542016/07/05පෙළ දම් කතිකාවත - Ven Doloswala Udithadheera Thero July 5 201600:43:20
2552016/07/04තිසරණය සරණයාම Ven Doloswala Udithadeera Thero 4July00:52:31
2562016/06/27අසනි විචක්ක සූත්‍රය (ලාභ සත්කාර ) Ven Doloswala Udithadeera Thero 26 06 201600:51:53
2572016/06/26Ven Doloswala Udithadeera Thero 2016 06 25 ආදි බ්‍රහ්මචරිය පඤ්ඤා සුත්‍රය01:22:17
2582016/06/23ජිවක සුත්‍රය ඇසුරෙන් Ven Doloswala Udithadeera Thero 23June201600:55:28
2592016/06/21පෙළ දම් කතිකාවත - චාගානුස්සතිය Ven Doloswala Udithadheera Thero 21June 201600:51:25
2602016/06/12චිත්ත සූත්‍රය Ven Doloswala Udithadheera Thero 12 June 201600:54:05
2612016/06/11Ven Doloswala Udithadeera Thero 2016-06-11 - දස මාර සේනා00:48:14
2622016/05/29Ven Doloswala Udithadheera Thero 28- 05- 201600:53:02
2632016/05/22Ven Doloswala Udithadheera Thero 22- 05- 201600:54:12
2642016/05/17Ven Doloswala Udithadheera Thero 17- 05- 201600:50:38
2652016/05/13ඕග නමින් හැඳින්වෙන කෙලෙස් Ven. Doloswala Udithadheera Thero 13- 05 -201600:52:29
2662016/05/08135_Ven Doloswala Udithadeera Thero_Ariyastangika marga Vidarshanawa01:31:31
2672016/05/07මරණය සහ ඉපදීම Ven. Doloswala Udithadheera Thero 05-07-201600:50:41
2682016/05/02Ven. Doloswala Udithadheera Thero 02- 05- 201600:47:10
2692016/04/28133_Ven Doloswala Udithadeera Thero_Patichcha Samuppadaya 0101:28:21
2702016/04/17සංවරය Ven Doloswala Udithadeera Thero 17 -04- 201600:52:54
2712016/04/14ආර්ය අශ්ඨාංගීක මාර්ගයේ ගමන් කිරීමටනම් Ven Doloswala Udithadheera Thero 10-04-201600:52:40
2722016/01/0186. Ven Doloswala Udithadheera Thero - 4am12 Oct201500:52:13
2732016/01/0185. Ven Doloswala Udithadheera Thero - 7am09 Oct201500:48:47
2742016/01/0181. Ven Doloswala Udithadheera Thero - 2am07 Sep201500:47:32
2752016/01/0153. Ven Doloswala Udithadheera Thero - Kaccana Goththa Sutta - 6.30am 01 June201500:47:02
2762016/01/0152. Ven Doloswala Udithadheera Thero - 8am31 May201500:45:04
2772016/01/0149. Ven Doloswala Udithadheera Thero - 6.45am30 May201500:49:47
2782016/01/0144. Ven Doloswala Udithadheera Thero - 6.30am06 May201500:48:19
2792016/01/0140. Ven Doloswala Udithadheera Thero - 6.30am09 Apr201500:46:45
2802016/01/0135. Ven Doloswala Udithadheera Thero - 10am30 Mar201500:46:54
2812016/01/0130. Ven Doloswala Udithadheera Thero - Dhathu Manasikaraya - 6.30am 20 Mar201500:49:05
2822015/12/3125. Ven Doloswela Udithadheera Tero - Paticcasamuppadaya - 23a Feb201500:47:01
2832015/12/3119. Ven Doloswala Udithadheera Thero - 06a Feb201500:47:28
2842015/12/20ven doloswala udithadeera thero වජිරා සුත්‍රය ; 2015 12 1900:35:36
2852015/12/20ven doloswala udithadeera thero,අභිධර්මය පාඩම 01 කොටසද්විවිධ දේශනා සහ චතුර්විධ අභිධර්මාර්ථ; 2015,12,01:25:36
2862015/06/08Ven.Doloswela Udithadeera Thero00:51:33
2872015/05/012013 06 25 Ven Doloswala Udithadheera Thero00:56:21
2882015/05/012013 06 19 Ven Doloswala Udithadheera Thero00:55:40
2892015/04/302013 06 30 Ven Doloswala Udithadheera Thero00:51:26
2902015/04/292013 06 19 Ven Doloswala Udithadheera Thero00:55:40
2912015/04/022013 06 12 Ven Doloswala Udithadeera Thero Title01:00:05
2922015/03/30Lord Buddha's speech on ' Life bindings and the way to escape ' Ven Doloswala Udithadeera Thero00:54:07
2932015/03/27Buddhist Speech on 'Human and Divine' - Ven Doloswala Udithadeera Thero's Budu Bana00:53:09
2942015/03/21Budu Bana - Ven Doloswala Udithadeera Thero - Kaalina Dharma Deshana - 2015 March00:53:57
2952015/01/0463. Bhoomi Jala Sutta (Anguttara Nikaya) - Ven Doloswala Udithadheera Thero - 27Dec201400:48:04
2962015/01/0454. Seeha Sutta Cathuska Nipathaya (Anguttara) - Ven Doloswala Udithadheera Thero - 26 May201400:48:40
2972015/01/04132. Deeghnakha Sutta (Majjhima Nikaya) - Ven Doloswala Udithadheera Thero - 10pm24 Dec201400:50:10
2982015/01/04124. Maha Thanha Sankhaya Sutta - Ven Doloswala Udithadheera Thero - 6.30am07 Dec201400:46:47
2992015/01/04115. Sakkayadittiiya - Ven Doloswala Udithadheera Thero - 6.30pm22 Nov201300:47:05
3002015/01/0352. Kalakarama Sutta (Anguttara Nikaya) - Ven Doloswala Udithadeera Thero - 10am25 Mar1400:46:12
3012015/01/022. Cethokhila Sutta (Majjhima Nikaya) - Ven Doloswala Udithadheera Thero - 6am06 Dec1400:48:17
3022015/01/0291. Ven Doloswela Udithadheera Thero - 25p Nov1400:41:35
3032015/01/02102. Akkhana Sutta (AN) Khana Sampaththiya - Ven Doloswala Udithadheera Thero - 19p Dec201400:43:41
3042015/01/0281. Yavakalapi Sutta (Samyutta Nikaya) - Ven Doloswala Udithadheera Thero - 01p Nov201400:43:38
3052015/01/0241. Ven Doloswala Udithadheera Thero - 17p Mar1400:43:11
3062014/12/27Sadaham Sawana _ Most Ven. Doloswela Udithadheera Hamuduruwo00:56:19
3072014/11/042013 05 07 Ven Doloswala Udithadeera Thero00:54:05
3082014/09/15Doloswala Udithadeera Thero (30 May 2014)00:43:58
3092014/09/15Doloswala Udhitadeera Thero (27 May 2014)00:32:46
3102014/09/11Doloswala Udhithadeera Thero (24 April 2014)00:42:06
3112014/09/11Doloswala Udhithadeera Thero (09 May 2014)00:37:10
3122014/09/11Doloswala Udithadeera Thero (30 Aug 2014)00:39:49
3132014/09/11Doloswala Udithadheera Thero in Qatar00:50:47
3142014/08/29Ven Gampaha Mahanama Thero & Ven Doloswala Udithadeera Thero Title 200:35:19
3152014/08/29Ven Gampaha Mahanama Thero & Ven Doloswala Udithadeera Thero Title 100:59:33
3162014/08/202013 03 19 Ven Doloswala Udithadheera Thero00:55:12
3172014/08/202013 03 08 Ven Doloswala Udithadheera Thero00:54:30
3182014/08/202013 03 05 Ven Doloswala Udithadheera Thero00:58:39
3192014/08/192013 03 28 Ven Doloswala Udithadheera Thero00:51:51
3202014/08/192013 03 12 Ven Doloswala Udithadheera Thero00:55:41
3212014/08/192013 03 03 Ven Doloswala Udithadheera Thero00:51:04
3222014/07/122013 02 25 Ven Doloswala Udithadeera Thero00:48:45
3232014/07/122013 02 22 Ven Doloswala Udithadeera Thero00:53:42
3242014/07/122013 02 12 Ven Doloswala Udithadeera Thero00:56:22
3252014/04/08Ven Doloswala Udithadeera Thero01:37:23
3262014/04/062013 01 23 Ven Doloswala Udithadeera Thero00:54:59
3272014/03/28දේවතා ප්‍රශ්නය | පූජ්‍ය දොලොස්වල උදිතධීර ස්වාමින්වහන්සේ | 2013 01 1001:01:14
3282014/03/2449. Ven Doloswala Udithadheera Thero - 07 May13 - Chulla Vedalla Sutta00:42:05
3292014/03/2427. Ven Doloswela Udithadheera Thero - 19 Mar13 - Maha Gopala Sutta M.N00:55:00
3302014/03/23232. Ven Doloswala Udithadheera Thero - 6.30pm20 Oct1300:45:54
3312014/03/23228. Ven Doloswala Udithadheera Thero - 6am11 Oct1300:47:54
3322014/02/08193. Ven Doloswala Udithadheera Thero - 10am17 Aug13 - Shrddhanusari & Dhammanusari00:48:23
3332014/01/23154. Ven Doloswala Udithadheera Thero - 6.30am25 Jun1300:48:51
3342014/01/21110. Ven Doloswala Udithadheera Thero - 10pm27 Apr1300:51:14
3352014/01/2193. Ven Doloswela Udithadheera Thero - 10am14 Apr1300:49:24
3362014/01/2075. Ven Doloswala Udithadheera Thero - 6.30am28 Mar1300:50:24
3372014/01/1953. Ven Doloswala Udithadeera Thero - 10am22 Feb1300:47:40
3382014/01/1948. Ven Doloswala Udithadheera Thero - 10am12 Feb13 - Dukkha Sathyaya00:49:09
3392014/01/198. Ven Doloswala Udithadheera Thero - 6.30am10 Jan13 - Budu Guna00:53:26
3402014/01/04259. Ven Doloswela Udithadheera Thero - Punnayakkhheththa Gunaya - 12p Dec1300:48:14
3412014/01/03224. Ven Doloswala Udithadheera Thero - Ekabeejee Sutta / Sanyuktha Nikaya - 15p Oct1300:46:25
3422014/01/03178. Ven Doloswala Udithadheera Thero - Saththa Sutta - 09a Aug1300:48:12
3432014/01/03163. Ven Doloswala Udithadheera Thero - 27a Jul1300:48:33
3442014/01/0296. Ven Doloswala Udithadheera Thero - 18a May1300:48:38
3452014/01/0261. Ven Doloswala Udithadheera Thero - Bhagava Gunaya - 05p Apr1300:43:23
3462013/12/3116. Supatipanno Gunaya - 5.45pm16may13 - Ven Doloswala Udithadheera Thero00:50:07
3472013/10/07Ven. Doloswala Udithadeera Thero - Dubai - 2013 05 28 - Arya Sutta01:56:43
3482013/09/09Ven.Doloswala Udithadeera Thero00:54:59
3492013/06/29Ven Doloswala Udithadeera Thero . anguththara nikaya00:33:34
3502013/05/31DOLOSWALA UDITHADEERA THERO - INDAKA SUTTA - DUBAI01:31:02
3512013/05/047 Nupan Kusal Ipadaweeme Weeryaya - Ven Doloswela Udithadheera Thero 26Apr1200:52:15
3522013/04/014. Dhammattithi Gnanaya(ධම්මට්ඨිති ඥාණය) Ven Doloswela Udithadheera Thero 04 May1100:41:47
3532013/03/3197. Duthiya Dhammakathika Sutta S N (දුතියධම්මකතිකසූත්‍රයස.නි) Ven Doloswela Udithadheera Thero 07 Dec1200:49:57
3542013/03/3152. Panchala Chanda Sutta (පංචාල චණ්ඩ සූත්‍රය) Ven Doloswela Udithadheera Thero 28 Apr1200:48:56
3552013/03/3144. Duthiya Sutta (දුතියා සූත්‍රය) Ven Doloswala Udithadheera Thero 05 Apr1200:49:21
3562013/03/3124. Samiddhi Sutta (සමිද්ධිසූ ත්‍රය) Ven Doloswela Udithadheera Thero 26 Feb1200:55:04
3572013/03/26165. Ven Doloswela Udithadheera Thero ස්වාක්ඛාත ගුණය 4am24 Dec1200:44:02
3582013/03/26167. Ven Doloswela Udithadheera Thero 12am25 Dec1200:48:16
3592013/03/26166. Ven Doloswala Udithadheera Thero සප්ත විශුද්ධිය 10pm24 Dec1200:50:01
3602013/03/26139. Ven Doloswala Udithadheerathero 10am14 Nov1200:46:22
3612013/03/2513. Ven Doloswala Udithadheera Thero 2am14 Jan1200:55:35
3622013/03/2512. Ven Doloswala Udithadheera Thero 10.30am11 Jan1200:51:06
3632013/03/2547. Ven Doloswela Udithadheera Thero 10pm16 Dec1100:54:37
3642013/03/2546. Ven Doloswela Udithadheera Thero 4am16 Dec1100:48:43
3652013/03/24165. Ven Doloswela Udithadheera Thero 20p Dec12 Dwithiya Dwaya Sutta S N00:43:30
3662013/03/196. ධර්මය යන වචනය විස්තර කිරීම - Poson Dharma Desanawa - Ven Doloswala Udithadeera Thero00:59:18
3672013/03/195. Sanskara - Ven Doloswala Udithadeera Thero00:54:49
3682013/03/194. Dhammanupassana ( Patichcha Samupadaya ) - Ven Doloswala Udithadeera Thero00:37:06
3692013/03/192. Dhamma Hadaya - Doloswala Udithadeera Thero00:50:55
3702013/03/191. Bhavaya - Ven Doloswala Udithadeera Thero00:55:30
3712013/03/19206. Baddekaraththa Sutta - 2012-05-05 Ven Doloswala Udithadeera Thero00:46:07
3722013/03/1410. Vidarshana Bavana Margaya - 2012-05-05 Ven Doloswala Udithadeera Thero00:46:07
3732013/03/1225. Upekka Sambojjangaya - 2012-05-18 - Ven Doloswala Udithadeera Thero00:59:48
3742013/03/126. Nupan Kusal Ipadavime Virya - 2012-04-26 - Ven Doloswala Udithadeera Thero01:03:53
3752013/03/10127. Lakuntaka Baddhiya Sutta - Ven Doloswala Udithadeera Thero00:56:38
3762013/03/10107. Ayachana Sutta - Ven Doloswala Udithadeera Thero00:59:06
3772013/03/1094. Paththa Sutta - Ven Doloswala Udithadeera Thero00:53:58
3782013/03/10102. Panchala Chanda Sutta - Ven Doloswala Udithadeera Thero00:54:09
3792013/03/1077. Samiddhi Sutta - Ven Doloswala Udithadeera Thero00:54:41
3802013/03/1071. Chachakka Sutta - Ven Doloswala Udithadeera Thero00:51:40
3812013/03/0963. Maha Assapura Sutta - Doloswala Udithadeera Thero01:04:02
3822013/03/0954. Ariya Pariyesana Sutta - Doloswala Udithadeera Thero01:09:06
3832013/01/30Sanskara - Ven Doloswala Udithadeera Thero - Daham Vila00:54:49
3842013/01/30Samiddhi Sutta - Ven Doloswala Udithadeera Thero - Daham Vila00:54:41
3852013/01/30Paththa Sutta - Ven Doloswala Udithadeera Thero - Daham Vila00:53:58
3862013/01/30Panchala Chanda Sutta - Ven Doloswala Udithadeera Thero - Daham Vila00:54:09
3872013/01/22Maha Assapura Sutta - Doloswala Udithadeera Thero - Daham Vila00:38:12
3882013/01/11Bhavaya - Ven Doloswala Udithadeera Thero - Daham Vila00:55:30
3892013/01/11Ayachana Sutta - Ven Doloswala Udithadeera Thero - Daham Vila00:50:45
3902013/01/11Ariya Pariyesana Sutta - Ven. Doloswala Udithadeera Thero - Daham Vila01:09:06
3912013/01/11Nupan Kusal Ipadavime Virya - Ven Doloswala Udithadeera Thero - Daham Vila00:59:37
3922012/11/27Lakuntaka Baddhiya Sutta - Ven Doloswala Udithadeera Thero00:56:38
3932012/08/24Maha Assapura Sutta - Doloswala Udithadeera Thero - Suthra Dharma Deshana01:04:02
3942012/08/24Ariya Pariyesana Sutta - Doloswala Udithadeera Thero - Suthra Dharma Deshana01:09:06
3952012/07/09Ven Doloswala Udithadeera Thero - Bhavaya00:55:30
3962012/07/03Ven Doloswala Udithadeera Thero - Ayachana Sutta00:59:06
3972012/06/30Ven Doloswala Udithadeera Thero - Sanskara00:54:49
3982012/06/292012-05-18 Ven Doloswala Udithadeera Thero - Upekka Sambojjangaya00:59:48
3992012/06/272012-05-05 Ven Doloswala Udithadeera Thero00:46:07
4002012/06/252012-04-26 Ven Doloswala Udithadeera Thero - Nupan Kusal Ipadavime Virya01:03:53
4012012/06/16Ven Doloswala Udithadeera Thero - Paththa Sutta00:53:58
4022012/06/15Ven Doloswala Udithadeera Thero - Poson Dharma Desanawa00:59:18
4032012/05/09Ven Doloswala Udithadeera Thero - Panchala Chanda Sutta00:54:09
4042012/03/19Ven Doloswala Udithadeera Thero - Samiddhi Sutta00:54:41
4052012/01/17The Buddhist TV Dharma Desana Chachakka Sutta Ven Doloswala Udithadeera Thero00:51:40

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.