කහගොල්ලේ සෝමවංශ හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/11/12පොහෝදින භාවනා වැඩසටහන Ven. Kahagolle Somawansha thero (2019 - 11 - 12)00:57:01
22019/11/10"වංචනික වෙළෙඳුන් තුන් දෙනෙක්"2019 10 26 පූජ්‍ය කහගොල්ලේ සෝමවංශ හිමි සදහම් ධර්ම දේශණාව budis ටීවී00:52:16
32019/11/09මහාකරුණා සමාපත්ති ඥාණ (3 කොටස) Ven. Kahagolle Somawansha thero (2019 - 11 - 09)00:51:21
42019/10/31සෝවාන් පුද්ගලයෙක්මෙන් වාසය කිරීමට කරුණු හතරක්2019 10 14පූජ්‍ය කහගොල්ලේ සෝමවංශ හිමි සදහම් ධර්මදේශනා00:53:03
52019/10/29බුදුගුණ භාවනා වැඩසටහන Ven. Kahagolle Somawansha thero (2019 - 10 - 28)00:50:23
62019/10/28වංචනික වෙළෙන්දෝ 3 දෙනෙක් Ven. Kahagolle Somawansha thero (2019 - 10 - 26)00:52:33
72019/10/26මහාකරුණා සමාපත්ති ඥාණ (2 කොටස) Ven. Kahagolle Somawansha thero (2019 - 10 - 25)00:54:54
82019/10/25ප්‍රබල දිව්‍ය රාජයෙක්, දිව්‍යාංගනාවක් වීමට Ven. Kahagolle Somawansha thero (2019 - 10 - 24)00:52:55
92019/10/15සෝවාන් පුද්ගලයෙක් මෙන් වාසය කිරීමට කරුණු 4ක් Ven. Kahagolle Somawansha thero (2019 - 10 - 14)00:53:15
102019/10/15මහා කරුණා සමාපත්ති ක්‍රම 89 පූජ්‍ය කහගොල්ලේ සෝමවංශ හිමි2019 09 28සදහම් ධර්ම දේශණාව බෞද්ධයා නාලිකාව00:54:06
112019/10/15සිහි කල්පනාව නිසා තක්සලාවේ රජකම ලත් තරුණයා Ven. Kahagolle Somawansha thero (2019 - 10 - 14)00:55:04
122019/10/14පොහෝදින භාවනා වැඩසටහන Ven. Kahagolle Somawansha thero (2019 - 10 - 13)00:59:31
132019/10/11රුවන්වැලි සෑ වතාවතින් දරු ඵල නැති සියල්ලන්ට දරු ඵල Ven. Kahagolle Somawansha thero (2019 - 10 - 10)00:55:08
142019/10/11Ven. Kahagolle Somawansha Thero | දායකත්ව ධර්ම දේශනා අංක 11200:50:18
152019/10/08දැඩිව ගැනීම (ආදාන ) අර්ථයෙන් කාම,දිට්ඨි,සීලබ්බත, අත්ථවාද උපාදාන (2019 - 10 - 07)00:55:34
162019/10/08Ven.Kahagolle Somawansha Thero - 2019.10.02 - 11.30 කහගොල්ලේ සෝමවංශ ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:53:32
172019/10/06අනිකාගේ කුසලක් මිස වරදක් කිසි විට අනුමෝදන් වන්න 2019 09 17 පූජ්‍ය කහගොල්ලේ සෝමවංශ හිමිසදහම් ධර්ම දේශ00:34:16
182019/09/29පරලොවට රැගෙන යන ධනය නිදන් කර තබා ගන්න පූජ්‍ය කහගොල්ලේ සෝමවංශ හිමි00:55:14
192019/09/28වීරිය තීව්‍ර කරගැනීමට නිතර මෙනෙහි කළ යුතු කරුණු 11ක් Ven Kahagolle Somawansha thero (2019 - 09 - 27)00:54:30
202019/09/28මහා කරුණා සමාපත්ති ක්‍රම 89කි Ven. Kahagolle Somawansha thero (2019 - 09 - 27)00:54:35
212019/09/28උත්සාහයෙන් වැඩ කිරීමට අවශ්‍ය කරුණු 11 කි - Ven Kahagolle Somawansa Thero 2019 10 2700:35:15
222019/09/27 Ven Kahagolle Somawansha Thero - ධර්ම දේශනා බණ 13 - Dhamma sermon Bana 1301:54:21
232019/09/27සටහන් පොත් නොමැතිව මතක සත්‍ය දියුණු කරන උපක්‍රමය 2019 09 11 පූජ්‍ය කහගොල්ලේ සෝමවංශ හිමි budis ටීවී00:57:23
242019/09/27Ven Kahagolle Somawansa Thero 2019-10-2700:35:15
252019/09/27පානය කරන වතුර වීදුරුවකින් පෙර කළ පිනක් ගෙවා දමයි Ven. Kahagolle Somawansha thero (2019 - 09 - 26)00:49:36
262019/09/23පැතලි යටිපතුලක් ඇත්තා, සංසාරයේ සත්ව ඝාතනයෙන් වැළකුණ අයෙකි Kahagolle Somawansha thero (2019-9 - 22)00:34:42
272019/09/23දස පාරමිතාවම සම්පූර්ණ වන ධර්ම දානය Ven. Kahagolle Somawansha thero (2019 - 09 - 22)00:32:52
282019/09/22සතුන් මැරීම සහ ඉන් වැලකීමේ ආනිසංස Ven. Kahagolle Somawansa Thero 2019-10-2200:34:42
292019/09/22සිහිකල්පනාව Ven. Kahagolle Somawansa Thero 2019-10-2200:32:52
302019/09/22Ven. Kahagolle Somawansha Thero | දායකත්ව ධර්ම දේශනා අංක 11001:54:21
312019/09/19දරුණු පිළිකා රෝග සුවයට බලවත් බුද්ධ පූජා පිංකම Ven. Kahagolle Somawansha thero (2019 - 09 - 18)00:36:30
322019/09/18Ven. Kahagolle Somawansa Thero 2019-10-1800:36:30
332019/09/18අනෙකාගේ කුසලයක් මිස වරදක් කිසිවිට අනුමෝදන් නොවන්න Ven. Kahagolle Somawansha thero (2019 - 09 - 17)00:34:16
342019/09/17 Ven Kahagolle Somawansha Thero - ධර්ම දේශනා බණ 12 - Dhamma sermon Bana 1200:53:55
352019/09/17 Ven Kahagolle Somawansha Thero - ධර්ම දේශනා බණ 11 - Dhamma sermon Bana 1100:53:00
362019/09/17 Ven Kahagolle Somawansha Thero - ධර්ම දේශනා බණ 10 - Dhamma sermon Bana 1000:48:37
372019/09/17Ven. Khagolle Somawansa Thero 2019-10-1700:34:16
382019/09/16අතරමං නොවන්න කළණ මිතුරණි මේ ධර්ම දේශනාව අසත්වා00:34:59
392019/09/15 Ven Kahagolle Somawansha Thero - ධර්ම දේශනා බණ 9 - Dhamma sermon Bana 901:02:37
402019/09/15 Ven Kahagolle Somawansha Thero - ධර්ම දේශනා බණ 8 - Dhamma sermon Bana 800:53:55
412019/09/14 Ven Kahagolle Somawansha Thero - ධර්ම දේශනා බණ 7 - Dhamma sermon Bana 700:56:07
422019/09/13 Ven Kahagolle Somawansha Thero - ධර්ම දේශනා බණ 6 - Dhamma sermon Bana 601:01:51
432019/09/13 Ven Kahagolle Somawansha Thero - ධර්ම දේශනා බණ 5 - Dhamma sermon Bana 500:50:34
442019/09/12පරලොවට රැගෙන යන ධනය නිධන් කර තබා ගන්න Ven. Kahagolle Somawansha thero (2019 - 09 - 11)00:55:25
452019/09/12සටහන්,පොත් නොමැතිව මතක ශක්තිය දියුණු කරන උපක්‍රමය Ven. Kahagolle Somawansha thero (2019 - 09 - 11)00:57:50
462019/09/10Ven. Kahagolle Somawansa Thero 2019-09-1000:32:38
472019/09/09සත්ව ඝාතනය බහුල ප්‍රදේශ වල වර්ෂාව හිඟ වීම Ven. Kahagolle Somawansha thero (2019 - 09 - 08)00:51:54
482019/09/07උදේ, දවල්, රාත්‍රී තුන් කාලයේ බැබලෙන්නේ කුමක්ද? Ven. Kahagolle Somawansha thero (2019 - 09 - 06)00:27:46
492019/09/05වතාවත් ටික හරියට කරන්න Ven. Kahagolle Somawansa Thero 2019-09-0500:27:46
502019/09/04ප්‍රාණගාතනයේ විපාක සහ එයින් වැළකීමේ ආනිසංස !!!00:26:45
512019/09/04 Ven Kahagolle Somawansha Thero - ධර්ම දේශනා බණ 4 - Dhamma sermon Bana 401:06:37
522019/09/03පූජ්‍ය කහගොල්ලේ සෝමවංශ හිමි2019 08 23 බුද්ධ ආසනය දිනපතා ගෞරවයෙන් සකස් කර පූජා පවත්වන්න budis tv විකා00:51:13
532019/09/03Ven Kahagolle Somawansha Thero | 2019-08-13 | 11.30 AM01:06:37
542019/09/02අතරමං නොවන්න - කළණ මිතුරණි මේ ධර්ම දේශනාව අසත්වා Ven. Kahagolle Somawansa Thero 2019-09-0200:34:59
552019/09/02බෝසතුන් ස්ත්‍රී ආත්මයකදී "සිද්ධාර්ථ" නාමයෙන් අවසන් භවය පැතීම Kahagolle Somawansha thero (2019-09-01)00:52:08
562019/09/02දෙවියෙක් වීමට අවශ්‍ය මිනිසෙක් පංච සීලය රැකිය යුතු ආකාරය Kahagolle Somawansha thero (2019 - 09 - 01)00:52:37
572019/09/01අවිහින්සාවේ විපාක සහ ආනිසංස - සජීව සූත්‍ර දේශනාව- Ven. Kahagolle Somawansa Thero 2019-09-0100:26:45
582019/09/01කළණ මිතුරණි මේ දේශනාව අසත්වා - Ven Kahagolle Somawansa Thero 2019-09-0100:28:03
592019/09/01සංසාර ගමන අතරමං නොකරගැනීමට කාරණා 10ක් | පූජනීය කහගොල්ලේ සෝමවන්ශ හිමි | kahagolle somawansha himi00:43:06
602019/08/30Meth Tv | Dayakathwa | ධර්ම දේශනාව | EP 14 | 2018.12.07 (ven kahagolle somawansha tero)00:54:26
612019/08/25බුද්ධ ආසනය දිනපතා ගෞරවයෙන් සකස් කර පූජා කරන්න Ven. Kahagolle Somawansha thero (2019 - 08 - 23)00:51:35
622019/08/23දෛනික පංච බුද්ධ කෘත්‍යය Ven. Kahagolle Somawansha thero (2019 - 08 - 22)00:52:15
632019/08/22 Ven Kahagolle Somawansha Thero - ධර්ම දේශනා බණ 3 - Dhamma sermon Bana 300:52:17
642019/08/19ධුතාංග පහසුවෙන් වැඩීමට Ven. Kahagolle Somawansha thero (2019 - 08 - 18)00:51:21
652019/08/18නිකිණි පුර පසළොස්වක පුන් පෝදා පැවැත්වූ භාවනා වැඩසටහන2019 08 14 පූජ්‍යපාද කහගොල්ලේ සෝමවංශ හිමි00:52:28
662019/08/15නිකිණි පොහෝදින භාවනා වැඩසටහන Ven. Kahagolle Somawansha thero (2019 - 08 - 14)00:53:09
672019/08/14පූජ්‍යපාද කහගොල්ලේ සෝමවංශ හිමි 2019 07 29 සදහම් ධර්ම දේශණාව දින ටීවී නාලිකාවේ බැතිබර විකාශනයකි00:53:33
682019/08/14උඬඟු මද 27ක් Ven. Kahagolle Somawansha thero (2019 - 08 - 13)01:08:59
692019/08/13නුවණ ලබාදෙන කරුණු 7ක් Ven. Kahagolle Somawansha thero (2019 - 08 - 12)00:52:22
702019/08/12ස්ථූල, කෘෂ, අඟුටු මිටි, විශාල ශරීර ලැබීමට හේතු Ven. Kahagolle Somawansha thero (2019 - 08 - 11)00:51:58
712019/08/09නීවරණ සිතේ වැඩීමෙන් සමාධියට බාධා වනවා මෙන්ම ගෙවා නිම කළ නොහැකි විපාකද රැස් වේ (2019 - 08 - 08)01:00:55
722019/08/09අනාගාමිත්වයෙන් දුරු වන භව තණ්හාව Ven. Kahagolle Somawansha thero (2019 - 08 - 08)00:54:50
732019/08/08ලොව පළමු, දෙවන, තෙවන මහා ධනවතා වීමට සැපිරිය යුතු සුදුසුකම් Kahagolle Somawansha thero (2019 - 8 - 7)00:54:56
742019/08/07ඒකාසංක කල්ප ලක්ෂයකට පෙර අනෝමදස්සී බුදු මුඛයෙහි සාරිපුත්ත තෙරුන් නියත විවරණ ලැබීම (2019 - 08 - 06)01:01:41
752019/08/06Ven Kahagolle Somawansha Thero | 2019-07-09 | 02.30PM00:55:03
762019/08/05නිරයේ සිට මිනිස් භවය දක්වා සත්වයා ආයුතු සාමාන්‍ය අනුපිළිවෙල 2019 08 01 පූජ්‍ය කහගොල්ලේ සෝමවංශ හිමි00:55:38
772019/08/05Ven. Kahagolle Somawansha Thero දායකත්ව ධර්ම දේශනා-අංක 105 - TV Didula01:02:37
782019/08/02නිරයේ සිට මිනිසත් භව දක්වා සත්වයා ආ යුතු සාමාන්‍ය අනුපිළිවෙල Kahagolle Somawansha thero (2019- 8- 1)00:56:00
792019/08/01අධ්‍යාපනයට, වෙළඳාමට, රැකියාවට, භාවනාවට ශූර දක්ෂ මහා බලවතෙක් වීමට උපකාර ලෙසින් සීලය දියුණු කිරීම00:54:41
802019/08/01පෝ දින ඔබගේ භාවනා වඩන දවසයි, අඩුම වශයෙන් වන්දනා ගමනක හෝ යෙදෙන්න Kahagolle Somawansha thero (19-7-31)01:01:46
812019/07/31 Ven Kahagolle Somawansha Thero - ධර්ම දේශනා බණ 2 - Dhamma sermon Bana 200:59:51
822019/07/30පූජ්‍ය කහගොල්ලේ සෝමවංශ හිමි 2019 07 28 සදහම් ධර්ම දේශණාව දිදුල tv නාලිකාවේ බැතිබර විකාශනයකි00:53:55
832019/07/29Ven. Kahagolle Somawansha Thero දායකත්ව ධර්ම දේශනා-අංක 104 - TV Didula00:53:54
842019/07/26සූර්ය මණ්ඩලයේ ගමන නතර කළ හැකි සෘද්ධිමතුන්ගේ ධ්‍යාන විෂය Kahagolle Somawansha thero (2019 - 07 - 25)00:51:41
852019/07/25අවම දිනකට වරක් වත් මේ ශරීරයේ අනිත්‍ය, දුක, අනාත්මය මෙනෙහි කරන්න Kahagolle Somawansha thero (19-7-24)00:57:04
862019/07/24Daham Sithuvili 2018 08 1600:20:53
872019/07/24Daham Sithuvili 2018 08 1100:20:27
882019/07/24Daham Sithuvili 2018 08 0500:20:31
892019/07/23රථවිනීත, සල්ලේඛ, මොන්‍යෙය, චන්දොපම, ආර්යවංස ආදී නිවන දකින ප්‍රතිපදා (2019 - 07 - 22)00:54:19
902019/07/21ඇමීබා, බැක්ටීරියා, අලි ඇතුන් ඇතුළු අප සියළු සතුන් පාද අනුව කොටස් 4කි (2019 - 07 - 20)00:56:48
912019/07/19සිත නිවන බුදු බණ - 107 Ven.Kahagolle Somawansha Thero  - 2019.07.19 - 05.01 කහගොල්ලේ සෝමවංශ හිමි00:38:59
922019/07/16සාකේත නුවර විසූ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දෙමවිපියන් Kahagolle Somawansha thero (2019 - 07 - 15)00:55:33
932019/07/13දර්ශනීය නැව් පෙරහැරෙන් බුදු රජාණන් වහන්සේ විශාලාවට වැඩමවීම Kahagolle Somawansha thero (2019 -7 - 12)00:56:27
942019/07/10ඇතෙක් පාසා ගජමුතු නැත, ගමක් පාසා සත්පුරුෂයන් හිඟ වේ Ven. Kahagolle Somawansha thero (2019 - 07 - 09)01:00:05
952019/07/01පූජ්‍යපාද කහගොල්ලේ සෝමවංශ හිමි 2019 06 28සුමදුර සදහම් ධර්ම දේශණාව දිදුල TV නාලිකාවේ බැතිබර විකාශනයකි00:53:31
962019/06/30 Ven Kahagolle Somawansha Thero - ධර්ම දේශනා බණ 1 - Dhamma sermon Bana 100:47:15
972019/06/29සිත නිවන බුදු බණ - 97 Ven.Kahagolle Somawansha Thero - 2019.06.28 - 05.03 කහගොල්ලේ සෝමවංශ ස්වාමීන්ද්00:36:16
982019/06/28Ven. Kahagolle Somawansha Thero දායකත්ව ධර්ම දේශනා-අංක 103 - TV Didula00:53:54
992019/06/26නවතින මිනිසුන් උදෑසන වන විට මැරෙණ ඉන්දියාවෙ හොටල් කාමරය Ven. Kahagolle Somawansha thero (2019-6-25)00:51:56
1002019/06/25ජීවමාන සංඥාවෙන් බුද්ධ පූජාව කිරීමේ ආනිසංස නම් අඩු නෑ Ven. Kahagolle Somawansha thero (2019-6-24)00:47:32
1012019/06/23පූජ්‍ය කහගොල්ලේ සෝමවංශ හිමි2019 06 12සිල්වතුන්ගේ ගුණ කීමේ හා ගැරහීමේ විපාක, බෞද්ධයා නාලිකාවේ විකාශන00:53:00
1022019/06/22Ven.Kahagolle Somawansa Thero Dhamma Deshana00:58:07
1032019/06/15බුද්ධත්වයට නියත විවරණ ලැබීමට සතු වියයුතු සුදුසුකම් 8කි Ven. Kahagolle Somawansha thero (2019-6-14)00:55:25
1042019/06/13සිල්වතුන්ගේ ගුණ කීමේ හා ගැරහීමේ විපාක Ven. Kahagolle Somawansha thero (2019 - 06 - 12)00:53:20
1052019/06/12අසංඛ්‍යෙය කල්ප ලක්ෂයක් දුගතිගාමී නොවූ කාශ්‍යප තෙරුන් කළ කුසලය Kahagolle Somawansha thero (2019/6/11)00:52:01
1062019/06/11බුදුරජාණන් වහන්සේගේ පෙර ජන්මයක සහෝදර වූ අංකුර දිව්‍ය පුත්‍රයා (2019 - 06 - 10) කහගොල්ලේ සෝමවංශ හිමි00:51:43
1072019/06/09ඉන්ද්‍රිය පරොපරියත්ත බුද්ධ ඥාණය බෙදිය හැකි ආකාර (2019 - 06 - 08) පූජ්‍ය කහගොල්ලේ සෝමවංශ හිමි00:54:34
1082019/06/06හිඟමනට වැටුනු බිලියනපති යුවල (2019 - 06 - 05) පූජ්‍ය කහගොල්ලේ සෝමවංශ හිමි00:54:44
1092019/06/02පූජ්‍ය කහගොල්ලේ සෝමවංශ හිමි 2019 05 25 රෝගී වී ඇඳේ සිටින විට ධර්ම දේශනාවක් ශ්‍රවණය කරන්න බෞද්ධයා TV00:56:54
1102019/06/022 June 201900:54:10
1112019/05/31අමනුශ්‍ය,ප්‍රේත, නාගයින් පෙර ඟාති මිනිසුන් දුටු විට ලැජ්ජාවට සැඟවේ (2019-05-30) කහගොල්ලේ සෝමවංශ හිමි00:53:11
1122019/05/30පූජ්‍ය කහගොල්ලේ සෝමවංශ හිමි2019 05 22"නාග පෙණයක් වන්වූ පටිඝය" සදහම් ධර්ම දේශනාව බෞද්ධයා නාලිකාව00:56:22
1132019/05/28බුදුගුණ, අනිත්‍ය භාවනා (2019 - 05 - 27) පූජ්‍ය කහගොල්ලේ සෝමවංශ හිමි00:48:06
1142019/05/26පූජ්‍ය කහගොල්ලේ සෝමවංශ හිමි 2019 05 20 නුවණ ලබා දෙන පින්කම් හතරක් බෞද්ධයා නාලිකාවේ බැතිබර විකාශනයකි00:53:06
1152019/05/26රෝගී වී ඇඳෙහි සිටින විට ධර්ම දේශනාවක් ශ්‍රවනය කරන්න (2019 - 05 - 25) පූජ්‍ය කහගොල්ලේ සෝමවංශ හිමි00:57:21
1162019/05/24පිළිකා ආදී රෝග නැති වීමට විහාර,සෑය ඇමදීම (2019 - 05 - 23) පූජ්‍ය කහගොල්ලේ සෝමවංශ හිමි00:54:11
1172019/05/23නාග පෙනයක් වන් වූ පටිඝය (2019 - 05 - 22) පූජ්‍ය කහගොල්ලේ සෝමවංශ හිමි00:57:02
1182019/05/23Ven Kahagolle Somawansa Thero - පිරිහීමට හේතු00:50:04
1192019/05/21නුවණ ලබාදෙන පින්කම් 4ක් (2019 - 05 - 20) පූජ්‍ය කහගොල්ලේ සෝමවංශ හිමි00:54:07
1202019/05/18Ven. Kahagolle Somawansa Thero පුජ්‍ය කහගොල්ලේ සොමවංශ ස්වාමීන්වහන්සේ00:59:38
1212019/05/18Ven Kahagolle Somawansa Thero - දන් පිං කරන්නන් මරණින් මතු කොහේ ඉපදෙයිද01:00:25
1222019/05/09පෘතග්ජනයාගේ සිතට ඇනෙන උල් සිඳ බිඳ දැමීම (2019 - 05 - 08) පූජ්‍ය කහගොල්ලේ සෝමවංශ හිමි00:55:23
1232019/05/04පූජ්‍ය කහගොල්ලේ සෝමවංශ හිමිහිමි2019 05 02 සිතා නිම කළ නොහැකි කරුණු බෞද්ධයා නාලිකාවේ බැතිබර විකාශනයකි00:56:23
1242019/05/03සිතා නිම කළ නොහැකි කරුණු 4ක් (2019 - 05 - 02) පූජ්‍ය කහගොල්ලේ සෝමවංශ හිමි00:55:58
1252019/05/03බුද්ධ ධර්මයට තනි වචනයකි, "අප්‍රමාදය" (2019 - 05 - 02) පූජ්‍ය කහගොල්ලේ සෝමවංශ හිමි00:56:28
1262019/04/152019 - 04 - 14 පූජ්‍ය කහගොල්ලේ සෝමවංශ හිමි - Ven Kahagolle Somawansha thero00:59:38
1272019/04/14පූජ්‍ය කහගොල්ලේ සෝමවංශ හිමි2019 04 14 pujya kahagolle somawansa himi බෞද්ධයා නාලිකාවේ බැතිබර විකාශනය00:58:08
1282019/04/05Ven Kahagolle Somawansha Thero 2019 03 31 13 30 The Buddhist TV කහගොල්ලේ සෝමවංශ ස්වාමීන්ද්‍රයාණන්00:53:28
1292019/03/312019 - 03 - 30 පූජ්‍ය කහගොල්ලේ සෝමවංශ හිමි - Ven Kahagolle Somawansha thero01:02:11
1302019/03/28Ven. Kahagolle Somawansa Thero01:00:29
1312019/03/232019 - 03 - 22 පූජ්‍ය කහගොල්ලේ සෝමවංශ හිමි - Ven Kahagolle Somawansha thero00:50:52
1322019/03/19පූජ්‍ය කහගොල්ලේ සෝමවංශ හිමි kahagolle somawansha Himi 2019 03 17 Dharma Desanawa Buddhist TV00:54:06
1332019/03/182019 - 03 - 17 පූජ්‍ය කහගොල්ලේ සෝමවංශ හිමි Ven Kahagolle Somawansha thero00:54:24
1342019/03/14Ven. Kahagolle Somawansa Thero -පුජනීය කහගොල්ලේ සොමවංශ ස්වාමීන්වහන්සේ කල ධර්ම දේශණාව​ 2018- Part 300:07:10
1352019/03/14Ven. Kahagolle Somawansa Thero -පුජනීය කහගොල්ලේ සොමවංශ ස්වාමීන්වහන්සේ කල ධර්ම දේශණාව​ 2018- Part 200:21:16
1362019/03/14Ven. Kahagolle Somawansa Thero --පුජනීය කහගොල්ලේ සොමවංශ ස්වාමීන්වහන්සේ කල ධර්ම දේශණාව​ 2018- Part 100:22:05
1372019/03/112019 03 06 ven kahagolle somawansha Himi Buddhist TV00:58:26
1382019/03/092019 - 03 - 08 පූජ්‍ය කහගොල්ලේ සෝමවංශ හිමි - Ven Kahagolle Somawansha thero00:58:40
1392019/03/082019 - 03 - 07 පූජ්‍ය කහගොල්ලේ සෝමවංශ හිමි - Ven Kahagolle Somawansha thero00:51:55
1402019/03/07Meth Tv | Meth Buddhabhi Wandana | Kahagolle Somawansa Himi | EP 80 | 2019.02.1800:57:05
1412019/03/062019 - 03 - 06 පූජ්‍ය කහගොල්ලේ සෝමවංශ හිමි - Ven Kahagolle Somawansha thero00:58:41
1422019/03/05Ven Kahagolle Somawansha Thero දායකත්ව ධර්ම දේශනා00:53:00
1432019/03/03Ven kahagolle Somawansha Thero 2019 03 01 Sumudura sadaham Dharma Desanawa Buddhist TV00:54:16
1442019/03/022019 - 03 - 01 පූජ්‍ය කහගොල්ලේ සෝමවංශ හිමි - Ven Kahagolle Somawansha thero00:54:41
1452019/03/022019 - 02 - 27 පූජ්‍ය කහගොල්ලේ සෝමවංශ හිමි - Ven Kahagolle Somawansha thero00:59:40
1462019/03/022019 - 02 - 26 පූජ්‍ය කහගොල්ලේ සෝමවංශ හිමි - Ven Kahagolle Somawansha thero00:59:25
1472019/02/28Ven kahagolle Somawansha Thero 2019 02 25 Sumudura sadaham Dharma Desanawa Didula TV00:52:25
1482019/02/26Ven. Kahagolle Somawansha Thero දායකත්ව ධර්ම දේශනා-අංක 96 - TV Didula00:53:00
1492019/02/13Ven Kahagolle somawansha Thero 2019 02 09 Sumudura Sadaham Dharma Desanawa Buddhist TV00:50:55
1502019/02/102019 - 02 - 09 පූජ්‍ය කහගොල්ලේ සෝමවංශ හිමි - Ven Kahagolle Somawansha thero00:51:08
1512019/02/072019 - 02 - 06 පූජ්‍ය කහගොල්ලේ සෝමවංශ හිමි - Ven Kahagolle Somawansha thero00:59:03
1522019/02/06Ven kahagolle somawansha Thero 2019 02 03 Sumudura Sadaham Dharma Desanawa Buddhist TV00:54:25
1532019/02/042019 - 02 - 03 පූජ්‍ය කහගොල්ලේ සෝමවංශ හිමි - Ven Kahagolle Somawansha thero00:55:48
1542019/02/01Ven kahagolle somawansha Thero 2019 01 29 Sumudura Sadaham Dharma Desanawa Buddhist TV00:52:57
1552019/01/302019 - 01 - 29 පූජ්‍ය කහගොල්ලේ සෝමවංශ හිමි - Ven Kahagolle Somawansha thero00:53:07
1562019/01/30Ven.Kahagolle Somawansha Thero  - 2019.01.29 - 17.05 කහගොල්ලේ සෝමවංශ ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:51:45
1572019/01/292019 - 01 - 28 පූජ්‍ය කහගොල්ලේ සෝමවංශ හිමි - Ven Kahagolle Somawansha thero00:55:09
1582019/01/252019 - 01 - 24 පූජ්‍ය කහගොල්ලේ සෝමවංශ හිමි - Ven Kahagolle Somawansha thero00:55:19
1592019/01/242019 - 01 - 23 පූජ්‍ය කහගොල්ලේ සෝමවංශ හිමි - Ven Kahagolle Somawansha thero00:50:21
1602019/01/192019 - 01 - 18 පූජ්‍ය කහගොල්ලේ සෝමවංශ හිමි - Ven Kahagolle Somawansha thero00:59:14
1612019/01/11Ven kahagolle somawansha Thero 2019 01 09 Sumudura Sadaham Dharma Desanawa Buddhist TV00:49:11
1622019/01/092019 - 01 - 09 පූජ්‍ය කහගොල්ලේ සෝමවංශ හිමි - Ven Kahagolle Somawansha thero00:49:59
1632019/01/052019 - 01 - 04 පූජ්‍ය කහගොල්ලේ සෝමවංශ හිමි - Ven Kahagolle Somawansha thero00:58:04
1642019/01/05Ven. Kahagolle Somawansha Thero දායකත්ව ධර්ම දේශනා-අංක 92 - TV Didula00:48:37
1652019/01/0415. 5th Annivesary Tribute by Ven Kahagolle Somawansa Thero for Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:45:41
1662019/01/039.1 Ven Kahagolle Somawansha Thero - Buddhanussathiya - 29p May2018 FM00:44:08
1672019/01/022019 - 01 - 02 පූජ්‍ය කහගොල්ලේ සෝමවංශ හිමි - Ven Kahagolle Somawansha thero00:51:34
1682018/12/292018 - 12 - 29 පූජ්‍ය කහගොල්ලේ සෝමවංශ හිමි - Ven Kahagolle Somawansha thero00:54:29
1692018/12/272018 - 12 - 26 පූජ්‍ය කහගොල්ලේ සෝමවංශ හිමි - Ven Kahagolle Somawansha thero00:42:57
1702018/12/252018 - 12 - 24 පූජ්‍ය කහගොල්ලේ සෝමවංශ හිමි - Ven Kahagolle Somawansha thero00:45:24
1712018/12/192018 - 12 - 18 පූජ්‍ය කහගොල්ලේ සෝමවංශ හිමි - Ven Kahagolle Somawansha thero00:53:34
1722018/12/122018 - 12 - 11 පූජ්‍ය කහගොල්ලේ සෝමවංශ හිමි - Ven Kahagolle Somawansha thero00:53:33
1732018/12/112018 - 12 - 10 පූජ්‍ය කහගොල්ලේ සෝමවංශ හිමි - Ven Kahagolle Somawansha thero00:53:57
1742018/12/062018 - 12 - 06 පූජ්‍ය කහගොල්ලේ සෝමවංශ හිමි - Ven Kahagolle Somawansha thero00:52:40
1752018/12/012018 - 12 - 01 පූජ්‍ය කහගොල්ලේ සෝමවංශ හිමි - Ven Kahagolle Somawansha thero00:53:39
1762018/11/28Ven Kahagolle Somawansha Thero 2018 11 26 Sumudura Sadaham Bawana wedasatahana Buddhist TV00:45:52
1772018/11/272018 - 11 - 26 පූජ්‍ය කහගොල්ලේ සෝමවංශ හිමි - Ven Kahagolle Somawansha thero00:48:20
1782018/11/202018 - 11 - 20 පූජ්‍ය කහගොල්ලේ සෝමවංශ හිමි - Ven Kahagolle Somawansha thero00:56:52
1792018/11/202018 - 11 - 19 පූජ්‍ය කහගොල්ලේ සෝමවංශ හිමි - Ven Kahagolle Somawansha thero00:56:08
1802018/11/18Ven. Kahagolle Somawansha Thero දායකත්ව ධර්ම දේශනා-අංක 90 - TV Didula00:57:38
1812018/11/122018 - 11 - 12 පූජ්‍ය කහගොල්ලේ සෝමවංශ හිමි - Ven Kahagolle Somawansha thero00:56:45
1822018/11/062018 - 11 - 05 පූජ්‍ය කහගොල්ලේ සෝමවංශ හිමි - Ven Kahagolle Somawansha thero00:55:10
1832018/11/042018 - 11 - 04 පූජ්‍ය කහගොල්ලේ සෝමවංශ හිමි - Ven Kahagolle Somawansha thero00:59:48
1842018/10/26Ven Kahagolle Somawansa Thero දුර්ලබ කරුණු 5ක්00:48:50
1852018/10/242018 10 24 පූජ්‍ය කහගොල්ලේ සෝමවංශ හිමි Ven Kahagolle Somawansha thero00:58:08
1862018/10/232018 - 10 - 23 පූජ්‍ය කහගොල්ලේ සෝමවංශ හිමි Ven Kahagolle Somawansha thero00:54:08
1872018/10/222018 - 10 - 22 පූජ්‍ය කහගොල්ලේ සෝමවංශ හිමි Ven Kahagolle Somawansha thero00:51:40
1882018/10/212018 - 10 - 20 පූජ්‍ය කහගොල්ලේ සෝමවංශ හිමි Ven Kahagolle Somawansha thero00:52:26
1892018/10/192018 - 10 - 18 පූජ්‍ය කහගොල්ලේ සෝමවංශ හිමි Ven Kahagolle Somawansha thero00:47:16
1902018/10/15Ven Kahagolle Somawansa Thero - පියුමතරා බුදුරදුන්00:50:34
1912018/10/142018 - 10 - 14 පූජ්‍ය කහගොල්ලේ සෝමවංශ හිමි Ven Kahagolle Somawansha thero00:56:14
1922018/10/132018 - 10 - 12 පූජ්‍ය කහගොල්ලේ සෝමවංශ හිමි Ven Kahagolle Somawansha thero00:53:28
1932018/10/12Ven.Kahagolle Somawansha Thero දායකත්ව ධර්ම දේශනා-අංක 88 - TV Didula00:56:07
1942018/10/12Ven.Kahagolle Somawansha Thero දායකත්ව ධර්ම දේශනා-අංක 87 - TV Didula01:24:22
1952018/10/032018 - 10 - 02 පූජ්‍ය කහගොල්ලේ සෝමවංශ හිමි Ven Kahagolle Somawansha thero00:50:26
1962018/10/032018 - 10 - 01 පූජ්‍ය කහගොල්ලේ සෝමවංශ හිමි Ven Kahagolle Somawansha thero00:56:29
1972018/09/282018 - 09 - 25 පූජ්‍ය කහගොල්ලේ සෝමවංශ හිමි Ven Kahagolle Somawansha thero00:55:33
1982018/09/282018 - 09 - 21 පූජ්‍ය කහගොල්ලේ සෝමවංශ හිමි - Ven. Kahagolle Somawansha thero00:49:58
1992018/09/27පූජ්‍ය කහගොල්ලේ සෝමවංශ හිමි 2018 09 12 Ven Kahagolle Somawansha thero00:55:45
2002018/09/25කායගතා සති භාවනාව - Ven.Kahagolle Somawansha Thero 2018.09.24 - 14.00 කහගොල්ලේ සෝමවංශ ස්වාමීන්වහන්සේ00:44:55
2012018/09/20Ven. Kahagolle Somawansha Thero දායකත්ව ධර්ම දේශනා-අංක 82 - TV Didula00:52:27
2022018/09/19පූජ්‍ය කහගොල්ලේ සෝමවංශ හිමි 2018 08 30 Ven Kahagolle Somawansha thero00:48:16
2032018/09/19පූජ්‍ය කහගොල්ලේ සෝමවංශ හිමි 2018 08 28 Ven Kahagolle Somawansha thero00:44:02
2042018/09/18පූජ්‍ය කහගොල්ලේ සෝමවංශ හිමි 2018 08 22 Ven Kahagolle Somawansha thero00:51:47
2052018/09/13පූජ්‍ය කහගොල්ලේ සෝමවංශ හිමි 2018 07 24 Ven Kahagolle Somawansha thero00:52:00
2062018/09/12පූජ්‍ය කහගොල්ලේ සෝමවංශ හිමි 2018 07 01 Ven Kahagolle Somawansha thero00:55:40
2072018/09/12පූජ්‍ය කහගොල්ලේ සෝමවංශ හිමි 2018 06 25 Ven Kahagolle Somawansha thero00:47:07
2082018/09/12පූජ්‍ය කහගොල්ලේ සෝමවංශ හිමි 2018 06 20 Ven Kahagolle Somawansha thero00:51:51
2092018/09/12පූජ්‍ය කහගොල්ලේ සෝමවංශ හිමි 2018 06 10 Ven Kahagolle Somawansha thero00:52:18
2102018/09/12පූජ්‍ය කහගොල්ලේ සෝමවංශ හිමි 2018 06 09 Ven Kahagolle Somawansha thero00:53:41
2112018/09/12Ven. Kahagolle Somawansha Thero 2018-05-3100:45:44
2122018/09/12පූජ්‍ය කහගොල්ලේ සෝමවංශ හිමි 2018 07 17 Ven Kahagolle Somawansha thero00:50:36
2132018/09/12පූජ්‍ය කහගොල්ලේ සෝමවංශ හිමි 2018 06 27 Ven Kahagolle Somawansha thero00:47:26
2142018/08/27Ven.Kahagolle Somawansha Thero 2018.08.26 - 13.30 කහගොල්ලේ සෝමවංශ ස්වාමීන්වහන්සේ THE BUDDHIST RADIO00:52:16
2152018/08/20පංච මහා අදිෂ්ඨාන පූජාව රුවන්වැලි මහා සෑ රදුන් අභියස- Ven Kahagolle Somawansa Thero- 18- 08- 201800:26:40
2162018/08/18Ven Kahagolle Somawansa Thero-17- 06- 201800:52:49
2172018/08/14Ven.Kahagolle Somawansha Thero 2018.08.13 - 23.00 කහගොල්ලේ සෝමවංශ ස්වාමීන්වහන්සේ THE BUDDHIST RADIO00:51:59
2182018/08/12Sadaham sawana - වයසට යාමට පෙර - පූජණීය කහගොල්ලේ සෝමවංශ ස්වාමීන් වහන්සේ00:50:26
2192018/08/04Ven Kahagolle Somawansa Thero - ස්කන්ද විදර්ශනාව00:51:56
2202018/07/29Ven Kahagolle Somawansa Thero- 28- 07- 201800:55:00
2212018/07/19Ven Kahagolle Somawansa Thero - මෝගරාජ මහා රහතන් වහන්සේ00:52:44
2222018/07/17::::: විභජ්ජවාද සදහම් කතිකාවත :::::00:13:38
2232018/07/14විභජ්ජවාද - කහගොල්ලේ සෝමවංශ හිමි00:13:38
2242018/07/08Ven kahagolle somawansa ape Hamuduruwan wahansege sumudura dharma desanawa Buddhist TV part 0200:22:25
2252018/07/08Ven kahagolle somawansa ape Hamuduruwan wahansege sumudura dharma desanawa Buddhist TV part 0100:22:56
2262018/06/28Ven Kahagolle Somawansa Thero - ලොව දුර්ලභව පහලවන්නාවූ රත්න 500:51:52
2272018/06/25Ven kahagolle somawansa Thero 2018 06 08 Buddhist TV sumudura dharma desanawa00:40:58
2282018/06/09Ven Kahagolle Somawansa Thero- 08-06-201800:44:36
2292018/06/05Sri Sangamaitta Meditation Center Nuwara Eliya (ධර්ම දේශනාව - අතිපූජ්‍ය කහගොල්ලේ සෝමවංශ හිමි)00:51:49
2302018/05/29Ven.Kahagolle Somawansha Thero - 2018.05.29 - 19.00 කහගොල්ලේ සෝමවංශ ස්වාමීන්වහන්සේ00:48:35
2312018/05/10Ven kahagolle somawansa Thero sumudura dharma deshanawa00:52:42
2322018/03/19Bavana The Buddhist TV Ven Kahagolle Somawansa Thero Sinhala Dharma Desana00:57:33
2332018/03/17Ven Kahagolle Somawansa Thero - උතුම් අරහත්වය උදෙසා ප්‍රහානය කලයුතු කරුණු 600:46:12
2342018/03/03Ven. Kahagolle Somawansha Thero00:04:26
2352018/03/03Ven. Kahagolle Somawansha Thero00:23:50
2362018/03/03ධර්ම දේශනා..00:24:00
2372018/02/28කහගොල්ලේ සෝමවංශ ස්වාමීන් වහන්ස00:17:15
2382018/02/24Ven.Kahagolle Somawansa Thero Dhamma Deshana 3- 09.02.201800:07:39
2392018/02/24The Buddhist Channel- Dhamma Deshana- Ven.Kahagolle Somawansa Thero. 200:22:25
2402018/02/24Ven.Kahagolle Somawansa Thero Dhamma Deshana 1- 09.02.201800:22:56
2412018/01/16Kahagolle somawansa thero nawa arhadi buduguna07:46:19
2422018/01/16Kahagolle somawansa thero .2018 year buduguna desanwa01:24:54
2432018/01/0338. Ven Kahagolle Somawansha Therro - 5.30 pm 07 Sep 2017 - Nauyane Ariyadhamma Thero's 1st Anniv00:50:28
2442018/01/0325.1 Ven Kahagolle Somawansha Thero - 12p Mar2017 FM00:52:31
2452018/01/02Ven Kahagolle Somawansha Thero | 2017-12-31 | 01.30 PM00:47:15
2462017/11/22Kahagolle Somawansha Himi - කහගොල්ලේ සෝමවංස හිමි00:46:30
2472017/11/13Ven Kahagolle Somawansha Thero | 2016-05-07 | 4.00 PM00:52:18
2482017/09/12Valuable & Rare Dharma Deshana on "Marananussathi Bawanawa" - Ven Kahagolle Somawansa Thero !!!00:55:38
2492017/09/10Ven.Kahagolle somawansha Thero දායකත්ව ධර්ම දේශනා-අංක 5400:58:01
2502017/09/08Ven Kagolle Somawansha Thero | (අති පූජනීය නා උයනේ අරියධම්ම හිමි - වර්ශ පූර්ණ ධර්ම දේශනාමය පිංකම)00:56:21
2512017/09/04Kahagolle Somawansa Thero 28.03.2017 part 300:10:15
2522017/09/04Kahagolle Somawansa Thero 28.03.2017 part 200:21:19
2532017/09/04Kahagolle Somawansa Thero bana 28.03.2017 part 100:22:13
2542017/07/18Ven.Kahagolle Somawansha Thero - දායකත්ව ධර්ම දේශනා-අංක 53 - TV Didula .00:55:27
2552017/05/302017.05.20 Ven.Kahagolle Somawansa Thero Dhamma Sermon00:58:08
2562017/05/17Ven. Kahagolle Somawansha Thero Dhamma Sermon at Kolonnawa 201700:52:30
2572017/04/29බෞද්ධයා නාලිකාවේ දස වසර පූර්ණ සැමරුම නිමිත්තෙන් ගෞරවනීය සංඝරත්නයේ සුභාශිංසන00:03:10
2582017/04/22පුජ්‍ය පාද කහගොල්ලේ සෝමවංශ හිමියන්ගේ සත්පුරුෂ - අසත්පුරුෂ ගුණ ඇසුරින් කලදේශනාව.00:40:18
2592017/03/01Ven.Kahagolle Somawansha Thero - දායකත්ව ධර්ම දේශනා-අංක 51 - TV Didula00:55:55
2602017/02/04Ven.Kahagolle Somawansha Thero - දායකත්ව ධර්ම දේශනා-අංක 49 - TV Didula00:55:02
2612017/01/03Ven.Kahagolle Somawansha Thero - දායකත්ව ධර්ම දේශනා-අංක 43 - TV Didula01:03:48
2622017/01/03Ven.Kahagolle Somawansha Thero - දායකත්ව ධර්ම දේශනා-අංක 41- TV Didula00:53:17
2632017/01/0231. Ven Kahagolle Somawansa Thero - 9am28 Aug201600:50:46
2642017/01/01පුජ්‍ය කහගොල්ලේ සෝමවංශ ස්වාමීන්වහන්සේ00:03:46
2652016/12/31මිහින්තලා වන්දනාව සජීව ධර්ම දේශනාව - 5 Ven Kahagolle Somawansa Thero 01-01-201700:36:31
2662016/12/19Ven. Kahagolle Somawansa Thero Dhamma Sermon | 2016-12-1401:03:31
2672016/12/06Ven.Kahagolle Somawansha Thero - දායකත්ව ධර්ම දේශනා-අංක 38- TV Didula00:55:02
2682016/12/06Ven.Kahagolle Somawansha Thero - දායකත්ව ධර්ම දේශනා-අංක 37- TV Didula00:56:14
2692016/11/23Ven Kahagolle Somawansha Thero - Bhavana00:51:01
2702016/11/23Ven Kahagolle Somawansa Thero - Wirudda Nathi Gaman Maga00:33:46
2712016/11/05Ven.Kahagolle Somawansa Thero - SADAHAM KIRANA - 201602:13:19
2722016/11/032016 09 24 - Ven.Kahagolle Somawansa Thero Dhamma Sermon00:54:42
2732016/10/27Ven Kahagolle Somawansa Thero00:45:22
2742016/10/08Ven.Kahagolle Somawansha Thero - දායකත්ව ධර්ම දේශනා-අංක 29 - TV Didula00:52:36
2752016/10/08Ven.Kahagolle Somawansha Thero - දායකත්ව ධර්ම දේශනා -අංක 34 - TV Didula00:56:45
2762016/09/28Ven Kahagolle Somawansa Thero00:50:14
2772016/09/17බඹලොවින් ශ්‍රී කළ්‍යාණී යෝගාශ්‍රම සංස්ථාවට වැඩි ධර්ම වස්තුව00:45:42
2782016/09/16අරියධම්ම හිමිගේ 59වන සංවත්සරයේදී - පූජ්‍ය කහගොල්ලේ සෝමවංශ හිමි00:45:42
2792016/09/115oth Annivesary Tribute by Ven Kahagolle Somawansa Thero With Na Uyane Ariyadhamma Maha Thero00:45:39
2802016/09/04Ven Kahagolle Somawansa Thero00:37:10
2812016/08/31Ven.Kahagolle Somawansha Thero - දායකත්ව ධර්ම දේශනා -අංක 24 - TV Didula01:00:08
2822016/08/31Ven.Kahagolle Somawansha Thero - දායකත්ව ධර්ම දේශනා-අංක 10- TV Didula00:51:41
2832016/08/16Ven Kahagolle Somawansa Thero00:47:33
2842016/08/09Ven Kahagolle Somawansa Thero00:49:17
2852016/03/04චිත්ත සමාධි-[බෞද්ධ වැඩසටහන​]අංක01-TV Didula00:51:45
2862016/01/012. Ven Kahagolle Somawansa Thero - AN - 02 Apr201500:48:51
2872016/01/0137. Ven Kahagolle Somawansa Thero - 8am05 Apr201500:47:52
2882015/09/24සදහම් සවන - ශ්‍රීසද්ධර්මය -පූජ්‍ය කහගොල්ලේ සෝමවංශ ස්වාමින් වහන්සේ.00:54:14
2892015/05/12Dharma Deshana - Kahagolle Somawansa Thero (ධර්ම දේශනාව - පූජ්‍ය කහගොල්ලේ සෝමවංශ හිමි) 2015-03-1400:53:41
2902015/05/012013 06 26 Ven Kahagolle Somawansa Thero00:57:23
2912015/04/302013 06 20 Ven Kahagolle Somawansa Thero01:01:05
2922015/04/112013 06 16 Ven Kahagolle Somawansa Thero00:56:36
2932015/04/032013 06 14 Ven Kahagolle Somawansa Thero00:42:23
2942015/03/0955. Maha Gosinga Sutta - Kahagolle somawansa Thero00:57:49
2952015/02/212013 06 04 Ven Kahagolle Somawansa Thero00:45:54
2962015/02/202013 06 02 Ven Kahagolle Somawansa Thero00:57:36
2972015/02/202013 06 01 Ven Kahagolle Somawansa Thero00:53:20
2982015/01/24Sadaham Sawana - Most Ven. Kahagolle Somawansa Swameen wahanse00:45:39
2992015/01/0460. Adhammika Sutta (Anguttara Nikaya) - Ven Kahagolle Somawansa Thero - 09 June201400:43:20
3002015/01/0436. Kakudha Sutta (Anguttara Nikaya) - Ven Kahagolle Somawansa Thero - 18 Apr1400:42:39
3012015/01/0413. Ven Kahagolle Somawansa Thero - 10 Feb1400:46:16
3022015/01/04130. Budu Guna - Ven Kahagolle Somawansa Thero - 10pm21 Dec201400:44:55
3032015/01/0364. Avidya Sutta (Anguttara Nikaya) - Ven Kahagolle Somawansa Thero - 6.30pm13 Apr1400:45:56
3042015/01/0229. Ven Kahagolle Somawansa Thero - 6am08 Mar1400:45:39
3052014/11/042013 05 08 Ven Kahagolle Somawansa Thero00:57:42
3062014/09/08DHARMA DESHANA Ven Kahagolle Somawansa Thero 08-09-201400:57:39
3072014/09/06Ven Kahagolle Somawansa Thero | 2014-07-3000:53:10
3082014/08/202013 03 16 Ven Kahagolle Somawansa Thero01:00:16
3092014/08/207. Pachathan Vedee Thabo - (2012-01-04) - Ven Kahagolle Somanawansa Thero00:49:47
3102014/08/206. Opanaiyko Gunaya - (2011-12-28) - Ven Kahagolle Somanawansa Thero00:58:11
3112014/08/205. Ahepassiko Gunaya - (2011-12-21) - Ven Kahagolle Somanawansa Thero00:57:34
3122014/08/204. Akaliko Gunaya - (2011-12-14) - Ven Kahagolle Somanawansa Thero00:51:44
3132014/08/203. Sandittika Gunaya - (2011-12-07) - Ven Kahagolle Somanawansa Thero00:54:29
3142014/08/202. Swakatho Gunaya - (2011-11-30) - Ven Kahagolle Somanawansa Thero00:52:35
3152014/08/201. Dammanusathi Introduction - (2011-11-23) - Ven Kahagolle Somanawansa Thero00:59:28
3162014/08/202013 03 07 Ven Kahagolle Somawansa Thero00:56:09
3172014/08/202013 03 02 Ven Kahagolle Somawansa Thero00:57:13
3182014/08/192013 03 17 Ven Kahagolle Somawansa Thero01:08:21
3192014/07/132013 02 15 Ven Kahagolle Somawansa Thero00:59:04
3202014/07/132013 02 13 Ven Kahagolle Somawansa Thero00:40:28
3212014/07/122013 02 27 Ven Kahagolle Somawansa Thero00:47:00
3222014/07/122013 02 23 Ven Kahagolle Somawansa Thero00:44:47
3232014/07/082013 02 10 Ven Kahagolle Somawansa Thero00:57:12
3242014/05/272013 01 27 Ven Kahagolle Somawansa Thero00:51:18
3252014/05/262013 01 19 Ven Kahagolle Somawansa Thero00:54:34
3262014/05/252013 01 13 Ven Kahagolle Somawansa Thero01:00:21
3272014/05/252013 01 08 Ven Kahagolle Somawansa Thero00:59:44
3282014/05/242013 01 04 Ven Kahagolle Somawansa Thero01:02:36
3292014/05/242013 01 02 Ven Kahagolle Somawansa Thero00:58:10
3302014/04/062013 01 30 Ven Kahagolle Somawansa Thero00:57:22
3312014/03/29ධර්ම දේශනාව | පූජ්‍ය කහගොල්ලේ සෝමවංස ස්වාමින්වහන්සේ | 2013 01 3000:59:28
3322014/03/25135.5 Ven Kahagolle Somawansa Thero - 01 Nov13 - Sangeethi Sutta D.N (Saptha Arya Dhanaya)00:35:13
3332014/03/25135.1 Ven Kahagolle Somawansa Thero - 27 Oct13 - Sangeethi Sutta D.N (Maha Aryawansa Deshanava)00:50:40
3342014/03/25126.4 Ven Kahagolle Somawansa Thero - 10 Oct13 - Maha Sathipattana Sutta D.N00:47:21
3352014/03/25121. Ven Kahagolle Somawansa Thero - 30 Sep13 - Maha Govinda Sutta D.N00:50:37
3362014/03/25105. Ven Kahagolle Somawansa Thero - 23 Aug13 - Ananda Bhaddekarathna Sutta M.N00:45:33
3372014/03/2567. Ven Kahagolle Somawansa Thero - 10 Jun13 - Ashta Maha Purusha Vitharka Sutta Anuruddhasutta A.N00:47:39
3382014/03/2454. Venkahagolle Somawansa Thero - 12 May13 - Bala Panditha Sutta M.N00:46:00
3392014/03/243 Ven Kahagolle Somawansa Thero - 08 Jan13 - Ketthupama Sutta00:43:50
3402014/03/23285. Ven Kahagolle Somawansa Thero - 6pm25 Dec1300:47:15
3412014/03/23273. Ven Kahagolle Somawansa Thero - 6am22 Nov1300:52:08
3422014/03/23234. Ven Kahagolle Somawansa Thero - 6am24Oct1300:51:44
3432014/02/08216. Ven Kahagolle Somawansa Thero - 7am26 Sep1300:45:13
3442014/02/08213. Ven Kahagolle Somawansa Thero - 12am23 Sep13 - Miththanisansa Sutta00:43:33
3452014/02/08202. Ven Kahagolle Somawansa Thero - 3am02 Sep13 - Nathakarana Dharma Sutta AN00:46:22
3462014/02/08187. Ven Kahagolle Somawansa Thero - 6.30am12 Aug1300:49:20
3472014/02/08184. Ven Kahagolle Somawansa Thero - 10pm10 Aug1300:54:05
3482014/01/23171. Ven Kahagolle Somawansa Thero - 4am12 Jul1300:44:39
3492014/01/23156. Ven Kahagolle Somawansa Thero - 6.30pm27 Jun1300:38:05
3502014/01/21102. Ven Kahagolle Somawansa Thero - 10am23 Apr1300:41:44
3512014/01/2082. Ven Kahagolle Somawansa Thero - 10pm05 Apr1300:45:27
3522014/01/2061. Ven Kahagolle Somawansa Thero - 6.30am15 Mar1300:47:06
3532014/01/2066. Ven Kahagolle Somawansa Thero - 3am18 Mar1300:53:09
3542014/01/1923. Ven Kahagolle Somawansa Thero - 10pm20 Jan1300:40:37
3552014/01/1917. Kahagolle Somawansa Thero - 4am16 Jan13 - Dasa Asubha Katha00:44:50
3562014/01/197. Ven Kahagolle Somawansa Thero - 10am08 Jan1300:45:57
3572014/01/192. Ven Kahagolle Somawansa Thero - 4am05 Jan1300:44:35
3582013/12/3114. Opanaika Gunaya - 12pm15 May13 - Ven Kahagolle Somawansa Thero01:06:24
3592013/09/307. Soovisi Prathya Gnana Pooja - Ven Kahagolle Somawansa Thero - 6 30amSun16Jun1301:15:29
3602013/09/05Budhu Guna | Ven Kahagolle Somawansa Thero01:02:54
3612013/06/12146. Ven Kahagolle Somawansa Thero 08a Dec1000:48:08
3622013/06/1222. Ven Kahagolle Somawansa Thero 15p Feb1000:43:01
3632013/04/0165. Dhamma Patisambhida Gnanaya (ධම්මපටිසම්භිදා ඥාණය) Ven Kahagolle Somawansa Thero 04 Jul1100:47:11
3642013/04/0154. Dibba Chakkhu Gnanaya (දිබ්බචක්ඛු ඥාණය) Ven Kahagolle Somawansa Thero 23 June1100:42:17
3652013/04/0121. Theeranatta Gnanaya (තීරණට්ඨ ඥාණය) Ven Kahagolle Somawansa Thero 21 May1100:45:24
3662013/03/3182. Ven Kahagolle Somawansa Thero18 Nov1200:48:21
3672013/03/302. Hiri Sutta (හිරි සූත්‍රය ඛු.නි) Ven Kahagolle Somawansa Thero 03 Jan1200:57:43
3682013/03/2761. Dhathu Vibhanga Sutta (ධාතු විභංග සූත්‍රය) Ven Kahagolle Somawansa Thero 02 Dec1100:52:24
3692013/03/2739. Bhaddaliya Sutta (භද්දාලිය සූත්‍රය) Ven Kahagolle Somawansa Thero 18 Sep1100:57:18
3702013/03/2733. Khandaraka Sutta (කන්දරක සූත්‍රය) Ven Kahagolle Somawansa Thero 04 Sep1100:48:09
3712013/03/2728. Maha Gosinga Sutta (මහා ගෝසින්ග සූත්‍රය) Ven Kahagolle Somawansa Thero 18 Aug1100:49:47
3722013/03/26178. Ven Kahagolle Somawansa Thero ධූතංග දහතුන 10pm31 Dec1200:45:25
3732013/03/26162. Ven Kahagolle Somawansa Thero සීහසේනාපති සූත්‍රය 3am23 Dec1200:43:02
3742013/03/26112. Ven Kahagolle Somawansa Thero 6am21 Sep1200:42:24
3752013/03/2669. Ven Kahagolle Somawansa Thero 6am18 Jun1200:45:19
3762013/03/2660. Ven Kahagolle Somawansa Thero 9.30am09 Apr1200:49:39
3772013/03/2656. Ven Kahagolle Somawansa Thero 2pm06 Apr12 (Full Moon)00:44:54
3782013/03/258. Ven Kahagolle Somawansa Thero ආනාපානසති 6am06 Jan1200:56:51
3792013/03/255. Ven Kahagolle Somawansa Thero 6am Jan1200:41:48
3802013/03/252. Ven Kahagolle Somawansa Thero 6am02 Jan1200:48:26
3812013/03/2238. Ven Kahagolle Somawansa Thero 30p Mar1100:40:03
3822013/03/2217. Ven Kahagolle Somawansa Thero 31p Jan1100:45:30
3832013/03/1702.sil deema kahagolle somawansa himi00:45:12
3842013/03/1710. මාප්ප මන්නෙත පුඟඥ්සස - Ven Kahagolle Somawansa Thero - Buddhist TV Dhamma Desana00:58:28
3852013/03/1712. සිතක පහළවන ධර්ම කරුණු - Ven Kahagolle Somawansa Thero00:58:12
3862013/03/1711. විජ්ජාචරණ සම්පන්න ගුණය - Ven Kahagolle Somawansha Thero - Buddhist TV Dhamma Sermon01:02:53
3872013/03/179. මහා ප්‍රජාපතී ගෝතමිය - Ven Kahagolle Somawansa Thero00:51:52
3882013/03/178. පින්කම්වල විපාක - Ven Kahagolle Somawansa Thero00:59:51
3892013/03/177. පින්කම් කිරීම - Ven Kahagolle Somawansa Thero00:57:59
3902013/03/176. ගබ්බමේකේ උප්පජ්ජත්ති - The Buddhist TV - Ven Kahagolle Somawansa Thero00:58:32
3912013/03/165. කිඹුල්වත්පුර දෙසූ දහම් දෙසනා - Ven Kahagolle Somawansa Thero00:51:46
3922013/03/164. කර්මය - Ven Kahagolle Somawansa Thero00:50:34
3932013/03/161. Esala Dhamma Sermon (භාවනා වැඩසටහන) - Ven Kahagolle Somawansa Thero01:01:51
3942013/03/162. Poson Dharma Desanawa (භාවනා වැඩසටහන ) - Ven Kahagolle Somawansa Thero00:52:15
3952013/03/1651. මරණානුස්සතිය 2 - 2012 06 20 - Kahagolle Somawansa Thero00:53:35
3962013/03/1650. මරණානුස්සතිය 1 - 2012 06 06 - Kahagolle Somawansa Thero00:47:41
3972013/03/1649. උපේක්ඛා - 2012 05 30 - Kahagolle Somawansa Thero00:50:19
3982013/03/1648. ප්‍රදේශ මෛත්‍රී භාවනා - 2012 05 09 - Kahagolle Somawansa Thero00:50:11
3992013/03/1647. ආහුනෛය - 2012-02-29-Kahagolle Somawansa Thero00:52:16
4002013/03/1646. සාමීචිපටිපන්න - 2012 02 22 - Kahagolle Somawansa Thero00:50:21
4012013/03/1645. ඥායපටිපන්න - 2012 02 08 - Kahagolle Somawansa Thero00:51:00
4022013/03/1644. උජුපටිපන්න - 2012 02 01 - Kahagolle Somawansa Thero00:53:46
4032013/03/1642. සංඝානුස්සතිය - 2012 01 18 - Kahagolle Somawansa Thero00:51:13
4042013/03/1643. සුපටිපන්න - 2012 01 25 - Kahagolle Somawansa Thero00:42:44
4052013/03/1641. පච්චත්තන් වේදිතබ්බෝ විඟ්ඟුහීති - 2012 01 04 - Kahagolle Somawansa Thero00:48:58
4062013/03/1640. ඕපනයික - 2011 12 28 - Kahagolle Somawansa Thero00:57:23
4072013/03/1639. ඒහිපස්සික - 2011 12 21 - Kahagolle Somawansa Thero00:56:45
4082013/03/1638. අකාලික - 2011 12 14 - Kahagolle Somawansa Thero00:50:56
4092013/03/1637. සන්දිට්ටික - 2011 12 07 - Kahagolle Somawansa Thero00:53:38
4102013/03/1635. ධම්මානුස්සති - 2011 11 23 - Kahagolle Somawansa Thero00:58:38
4112013/03/1636. ස්වාක්කාත - 2011 11 30 - Kahagolle Somawansa Thero00:51:45
4122013/03/1632. සත්ථා දේවමනුස්සානං ගුණය - 2011 11 02 - Kahagolle Somawansa Thero00:50:59
4132013/03/1631. සාරති ගුණය - 2011 10 26 - Kahagolle Somawansa Thero00:53:28
4142013/03/1633. බුද්ධ ගුණය - 2011 11 09- Kahagolle Somawansa Thero00:50:09
4152013/03/1634. භගවා ගුණය - 2011 11 16 - Kahagolle Somawansa Thero00:50:08
4162013/03/1630. ලෝකවිදු ගුණය - 2011 10 19 Bavana - Kahagolle Somawansa Thero00:54:41
4172013/03/1620. කායගතාසති පපමාස පංචකය - 2011 07 20 Bavana - Kahagolle Somawansa Thero00:50:02
4182013/03/1629. සම්මා සම්බුද්ධ ගුණය - 2011 09 28 Bavana - Kahagolle Somawansa Thero00:39:00
4192013/03/1627. ධාතුමනසිකාරය - 2011 09 14 - Bavana Kahagolle Somawansa Thero00:44:49
4202013/03/1628. අරහං ගුණය - 2011 09 21 Bavana - Kahagolle Somawansa Thero00:51:03
4212013/03/1626. කායගතාසති සාරාංශය - 2011 09 07 Bavana - Kahagolle Somawansa Thero00:56:21
4222013/03/1617. කායගතාසති - ලෝමා - 2011 06 08 Bavana - Kahagolle Somawansa Thero00:50:49
4232013/03/1521. මත්තලුංග පංචකය - 2011 07 27 Bavana - Kahagolle Somawansa Thero00:42:56
4242013/03/1523. මුත්ත චක්කය - 2011 08 10 Bavana - Kahagolle Somawansa Thero00:51:59
4252013/03/1522. මේද චක්කය - 2011 08 03 Bavana - Kahagolle Somawansa Thero00:53:19
4262013/03/1518. වක්ක පංචකය - 2011 06 22 Bavana - Kahagolle Somawansa Thero00:35:34
4272013/03/1516. නීවරණ ඉවත් කිරීම - 2011 05 04 Bavana - Kahagolle Somawansa Thero00:33:20
4282013/03/1221. Viriya Sambojjangaya - 2012-05-14 - Ven Kahagolle Somawansa Thero01:01:37
4292013/03/11151. Kandaraka Sutta - Kahagolle Somawansa Thero00:48:56
4302013/03/11150. Bhaddali Sutta - Kahagolle Somawansa Thero00:54:11
4312013/03/11131. Anuruddha Sutta - Ven Kahagolle Somawansa Thero00:59:13
4322013/03/0941. Bhaddali Sutta - Kahagolle Somawansa Thero00:54:11
4332013/03/0936. Kandaraka Sutta - Kahagolle Somawansa Thero00:48:56
4342012/12/28Dharmawabodaya - Ven Kahagolle Somawansa Thero00:59:46
4352012/12/272012 06 20 Bavana - Kahagolle Somawansa Thero00:53:35
4362012/12/272012 06 06 Bavana - Kahagolle Somawansa Thero00:47:41
4372012/12/272012 05 30 Bavana - Kahagolle Somawansa Thero00:50:19
4382012/12/252012 05 09 Bavana - Kahagolle Somawansa Thero00:50:11
4392012/11/26Ven Kahagolle Somawansa Thero - The Buddhist TV Dharma Deshana01:01:46
4402012/08/24Maha Gosinga Sutta - Kahagolle somawansa Thero - Suthra Dharma Deshana00:57:49
4412012/08/22Bhaddali Sutta - Kahagolle Somawansa Thero - Suthra Dharma Deshana00:54:11
4422012/08/22Kandaraka Sutta - Kahagolle Somawansa Thero - Suthra Dharma Deshana00:48:56
4432012/07/292012 02 29 Bavana - Kahagolle Somawansa Thero00:52:16
4442012/07/292012 02 22 Bavana - Kahagolle Somawansa Thero00:50:21
4452012/07/282012 02 08 Bavana - Kahagolle Somawansa Thero00:51:00
4462012/07/282012 02 01 Bavana - Kahagolle Somawansa Thero.mkv00:53:46
4472012/07/282012 01 25 Bavana - Kahagolle Somawansa Thero.mkv00:42:50
4482012/07/282012 01 18 Bavana - Kahagolle Somawansa Thero00:51:13
4492012/07/282012 01 04 Bavana - Kahagolle Somawansa Thero00:48:58
4502012/07/282011 12 28 Bavana - Kahagolle Somawansa Thero00:57:23
4512012/07/282011 12 21 Bavana - Kahagolle Somawansa Thero00:56:45
4522012/07/282011 12 14 Bavana - Kahagolle Somawansa Thero00:50:56
4532012/07/282011 12 07 Bavana - Kahagolle Somawansa Thero00:53:38
4542012/07/282011 11 30 Bavana - Kahagolle Somawansa Thero00:51:45
4552012/07/282011 11 23 Bavana - Kahagolle Somawansa Thero00:58:38
4562012/07/282011 11 16 Bavana - Kahagolle Somawansa Thero00:50:08
4572012/07/272011 11 09 Bavana - Kahagolle Somawansa Thero00:50:10
4582012/07/272011 11 02 Bavana - Kahagolle Somawansa Thero00:50:59
4592012/07/272011 10 26 Bavana - Kahagolle Somawansa Thero00:53:28
4602012/07/272011 10 19 Bavana - Kahagolle Somawansa Thero00:54:41
4612012/07/272011 09 28 Bavana - Kahagolle Somawansa Thero00:39:00
4622012/07/272011 09 21 Bavana - Kahagolle Somawansa Thero00:51:03
4632012/07/272011 09 14 Bavana - Kahagolle Somawansa Thero00:44:49
4642012/07/272011 09 07 Bavana - Kahagolle Somawansa Thero00:56:21
4652012/07/272011 08 10 Bavana - Kahagolle Somawansa Thero00:51:59
4662012/07/272011 08 03 Bavana - Kahagolle Somawansa Thero00:53:19
4672012/07/272011 07 27 Bavana - Kahagolle Somawansa Thero00:42:56
4682012/07/262011 07 20 Bavana - Kahagolle Somawansa Thero00:50:02
4692012/07/252011 06 22 Bavana - Kahagolle Somawansa Thero00:35:34
4702012/07/252011 06 08 Bavana - Kahagolle Somawansa Thero00:50:49
4712012/07/252011 05 04 Bavana - Kahagolle Somawansa Thero00:33:20
4722012/07/20Ven Kahagolle Somawansa Thero - Anuruddha Sutta00:59:13
4732012/07/18Ven Kahagolle Somawansa Thero - Pinkamwala Vipaka00:59:51
4742012/07/13Ven Kahagolle Somawansa Thero - Buddhist TV Dhamma Desana00:58:29
4752012/07/13Ven Kahagolle Somawansa Thero - Sithaka Pahalavana Dharma Karunu00:58:12
4762012/07/09Ven Kahagolle Somawansa - Maha prajapathi Gauthamiya00:51:52
4772012/07/04Ven Kahagolle Somawansa Thero - Esala Dhamma Sermon01:01:51
4782012/07/03Ven Kahagolle Somawansha Thero - Buddhist TV Dhamma Sermon01:02:53
4792012/07/02Ven Kahagolle Somawansha Thero - Samma Sambuddha Budu Gunaya01:02:25
4802012/06/30Ven Kahagolle Somavansa Thero - Wesak Dharma Desanawa00:51:13
4812012/06/292012-05-14 Ven Kahagolle Somavansa Thero- Viriya Sambojjangaya01:01:37
4822012/06/15Ven Kahagolle Somawansa Thero - Poson Dharma Desanawa00:52:15
4832012/05/28Ven Kahagolle Somawansa Thero - Prajapathi Gothamiya00:44:37
4842012/05/19Bavana - Kahagolle Somawansa Thero00:49:33
4852012/05/17Ven Kahagolle Somawansa Thero - ( Kimbulwath Pura Desu Dhamma Desana )00:51:46
4862012/05/07Ven Kahagolle Somawansa Thero - Karmaya00:50:34
4872012/03/24Ven Kahagolle Somawansa Thero - Pin Kirima00:57:59
4882012/03/09The Buddhist TV - Ven Kahagolle Somawansa Thero00:58:32
4892012/01/03Bavana - The Buddhist TV Ven Kahagolle Somawansa Thero Sinhala Dharma Desana00:33:29
4902011/11/02Bavana - The Buddhist TV Ven Kahagolle Somawansa Thero00:37:33
4912011/10/17danaparamee 07.avi00:02:28
4922011/10/17danaparamee 06.avi00:15:00
4932011/10/17danaparamee 05.avi00:15:00
4942011/10/17danaparamee 04.avi00:15:00
4952011/10/17danaparamee 03.avi00:15:01
4962011/10/17danaparamee 02.avi00:15:01
4972011/10/16dana paramee 01.avi00:00:35

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.