කහගොල්ලේ සෝමවංශ හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/07/19සිත නිවන බුදු බණ - 107 Ven.Kahagolle Somawansha Thero  - 2019.07.19 - 05.01 කහගොල්ලේ සෝමවංශ හිමි00:38:59
22019/07/16සාකේත නුවර විසූ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දෙමවිපියන් Kahagolle Somawansha thero (2019 - 07 - 15)00:55:33
32019/07/13දර්ශනීය නැව් පෙරහැරෙන් බුදු රජාණන් වහන්සේ විශාලාවට වැඩමවීම Kahagolle Somawansha thero (2019 -7 - 12)00:56:27
42019/07/10ඇතෙක් පාසා ගජමුතු නැත, ගමක් පාසා සත්පුරුෂයන් හිඟ වේ Ven. Kahagolle Somawansha thero (2019 - 07 - 09)01:00:05
52019/07/01පූජ්‍යපාද කහගොල්ලේ සෝමවංශ හිමි 2019 06 28සුමදුර සදහම් ධර්ම දේශණාව දිදුල TV නාලිකාවේ බැතිබර විකාශනයකි00:53:31
62019/06/30 Ven Kahagolle Somawansha Thero - ධර්ම දේශනා බණ 1 - Dhamma sermon Bana 100:47:15
72019/06/29සිත නිවන බුදු බණ - 97 Ven.Kahagolle Somawansha Thero - 2019.06.28 - 05.03 කහගොල්ලේ සෝමවංශ ස්වාමීන්ද්00:36:16
82019/06/28Ven. Kahagolle Somawansha Thero දායකත්ව ධර්ම දේශනා-අංක 103 - TV Didula00:53:54
92019/06/26නවතින මිනිසුන් උදෑසන වන විට මැරෙණ ඉන්දියාවෙ හොටල් කාමරය Ven. Kahagolle Somawansha thero (2019-6-25)00:51:56
102019/06/25ජීවමාන සංඥාවෙන් බුද්ධ පූජාව කිරීමේ ආනිසංස නම් අඩු නෑ Ven. Kahagolle Somawansha thero (2019-6-24)00:47:32
112019/06/23පූජ්‍ය කහගොල්ලේ සෝමවංශ හිමි2019 06 12සිල්වතුන්ගේ ගුණ කීමේ හා ගැරහීමේ විපාක, බෞද්ධයා නාලිකාවේ විකාශන00:53:00
122019/06/22Ven.Kahagolle Somawansa Thero Dhamma Deshana00:58:07
132019/06/15බුද්ධත්වයට නියත විවරණ ලැබීමට සතු වියයුතු සුදුසුකම් 8කි Ven. Kahagolle Somawansha thero (2019-6-14)00:55:25
142019/06/13සිල්වතුන්ගේ ගුණ කීමේ හා ගැරහීමේ විපාක Ven. Kahagolle Somawansha thero (2019 - 06 - 12)00:53:20
152019/06/12අසංඛ්‍යෙය කල්ප ලක්ෂයක් දුගතිගාමී නොවූ කාශ්‍යප තෙරුන් කළ කුසලය Kahagolle Somawansha thero (2019/6/11)00:52:01
162019/06/11බුදුරජාණන් වහන්සේගේ පෙර ජන්මයක සහෝදර වූ අංකුර දිව්‍ය පුත්‍රයා (2019 - 06 - 10) කහගොල්ලේ සෝමවංශ හිමි00:51:43
172019/06/09ඉන්ද්‍රිය පරොපරියත්ත බුද්ධ ඥාණය බෙදිය හැකි ආකාර (2019 - 06 - 08) පූජ්‍ය කහගොල්ලේ සෝමවංශ හිමි00:54:34
182019/06/06හිඟමනට වැටුනු බිලියනපති යුවල (2019 - 06 - 05) පූජ්‍ය කහගොල්ලේ සෝමවංශ හිමි00:54:44
192019/06/02පූජ්‍ය කහගොල්ලේ සෝමවංශ හිමි 2019 05 25 රෝගී වී ඇඳේ සිටින විට ධර්ම දේශනාවක් ශ්‍රවණය කරන්න බෞද්ධයා TV00:56:54
202019/06/022 June 201900:54:10
212019/05/31අමනුශ්‍ය,ප්‍රේත, නාගයින් පෙර ඟාති මිනිසුන් දුටු විට ලැජ්ජාවට සැඟවේ (2019-05-30) කහගොල්ලේ සෝමවංශ හිමි00:53:11
222019/05/30පූජ්‍ය කහගොල්ලේ සෝමවංශ හිමි2019 05 22"නාග පෙණයක් වන්වූ පටිඝය" සදහම් ධර්ම දේශනාව බෞද්ධයා නාලිකාව00:56:22
232019/05/28බුදුගුණ, අනිත්‍ය භාවනා (2019 - 05 - 27) පූජ්‍ය කහගොල්ලේ සෝමවංශ හිමි00:48:06
242019/05/26පූජ්‍ය කහගොල්ලේ සෝමවංශ හිමි 2019 05 20 නුවණ ලබා දෙන පින්කම් හතරක් බෞද්ධයා නාලිකාවේ බැතිබර විකාශනයකි00:53:06
252019/05/26රෝගී වී ඇඳෙහි සිටින විට ධර්ම දේශනාවක් ශ්‍රවනය කරන්න (2019 - 05 - 25) පූජ්‍ය කහගොල්ලේ සෝමවංශ හිමි00:57:21
262019/05/24පිළිකා ආදී රෝග නැති වීමට විහාර,සෑය ඇමදීම (2019 - 05 - 23) පූජ්‍ය කහගොල්ලේ සෝමවංශ හිමි00:54:11
272019/05/23නාග පෙනයක් වන් වූ පටිඝය (2019 - 05 - 22) පූජ්‍ය කහගොල්ලේ සෝමවංශ හිමි00:57:02
282019/05/23Ven Kahagolle Somawansa Thero - පිරිහීමට හේතු00:50:04
292019/05/21නුවණ ලබාදෙන පින්කම් 4ක් (2019 - 05 - 20) පූජ්‍ය කහගොල්ලේ සෝමවංශ හිමි00:54:07
302019/05/18Ven. Kahagolle Somawansa Thero පුජ්‍ය කහගොල්ලේ සොමවංශ ස්වාමීන්වහන්සේ00:59:38
312019/05/18Ven Kahagolle Somawansa Thero - දන් පිං කරන්නන් මරණින් මතු කොහේ ඉපදෙයිද01:00:25
322019/05/09පෘතග්ජනයාගේ සිතට ඇනෙන උල් සිඳ බිඳ දැමීම (2019 - 05 - 08) පූජ්‍ය කහගොල්ලේ සෝමවංශ හිමි00:55:23
332019/05/04පූජ්‍ය කහගොල්ලේ සෝමවංශ හිමිහිමි2019 05 02 සිතා නිම කළ නොහැකි කරුණු බෞද්ධයා නාලිකාවේ බැතිබර විකාශනයකි00:56:23
342019/05/03සිතා නිම කළ නොහැකි කරුණු 4ක් (2019 - 05 - 02) පූජ්‍ය කහගොල්ලේ සෝමවංශ හිමි00:55:58
352019/05/03බුද්ධ ධර්මයට තනි වචනයකි, "අප්‍රමාදය" (2019 - 05 - 02) පූජ්‍ය කහගොල්ලේ සෝමවංශ හිමි00:56:28
362019/04/152019 - 04 - 14 පූජ්‍ය කහගොල්ලේ සෝමවංශ හිමි - Ven Kahagolle Somawansha thero00:59:38
372019/04/14පූජ්‍ය කහගොල්ලේ සෝමවංශ හිමි2019 04 14 pujya kahagolle somawansa himi බෞද්ධයා නාලිකාවේ බැතිබර විකාශනය00:58:08
382019/04/05Ven Kahagolle Somawansha Thero 2019 03 31 13 30 The Buddhist TV කහගොල්ලේ සෝමවංශ ස්වාමීන්ද්‍රයාණන්00:53:28
392019/03/312019 - 03 - 30 පූජ්‍ය කහගොල්ලේ සෝමවංශ හිමි - Ven Kahagolle Somawansha thero01:02:11
402019/03/28Ven. Kahagolle Somawansa Thero01:00:29
412019/03/232019 - 03 - 22 පූජ්‍ය කහගොල්ලේ සෝමවංශ හිමි - Ven Kahagolle Somawansha thero00:50:52
422019/03/19පූජ්‍ය කහගොල්ලේ සෝමවංශ හිමි kahagolle somawansha Himi 2019 03 17 Dharma Desanawa Buddhist TV00:54:06
432019/03/182019 - 03 - 17 පූජ්‍ය කහගොල්ලේ සෝමවංශ හිමි Ven Kahagolle Somawansha thero00:54:24
442019/03/14Ven. Kahagolle Somawansa Thero -පුජනීය කහගොල්ලේ සොමවංශ ස්වාමීන්වහන්සේ කල ධර්ම දේශණාව​ 2018- Part 300:07:10
452019/03/14Ven. Kahagolle Somawansa Thero -පුජනීය කහගොල්ලේ සොමවංශ ස්වාමීන්වහන්සේ කල ධර්ම දේශණාව​ 2018- Part 200:21:16
462019/03/14Ven. Kahagolle Somawansa Thero --පුජනීය කහගොල්ලේ සොමවංශ ස්වාමීන්වහන්සේ කල ධර්ම දේශණාව​ 2018- Part 100:22:05
472019/03/112019 03 06 ven kahagolle somawansha Himi Buddhist TV00:58:26
482019/03/092019 - 03 - 08 පූජ්‍ය කහගොල්ලේ සෝමවංශ හිමි - Ven Kahagolle Somawansha thero00:58:40
492019/03/082019 - 03 - 07 පූජ්‍ය කහගොල්ලේ සෝමවංශ හිමි - Ven Kahagolle Somawansha thero00:51:55
502019/03/07Meth Tv | Meth Buddhabhi Wandana | Kahagolle Somawansa Himi | EP 80 | 2019.02.1800:57:05
512019/03/062019 - 03 - 06 පූජ්‍ය කහගොල්ලේ සෝමවංශ හිමි - Ven Kahagolle Somawansha thero00:58:41
522019/03/05Ven Kahagolle Somawansha Thero දායකත්ව ධර්ම දේශනා00:53:00
532019/03/03Ven kahagolle Somawansha Thero 2019 03 01 Sumudura sadaham Dharma Desanawa Buddhist TV00:54:16
542019/03/022019 - 03 - 01 පූජ්‍ය කහගොල්ලේ සෝමවංශ හිමි - Ven Kahagolle Somawansha thero00:54:41
552019/03/022019 - 02 - 27 පූජ්‍ය කහගොල්ලේ සෝමවංශ හිමි - Ven Kahagolle Somawansha thero00:59:40
562019/03/022019 - 02 - 26 පූජ්‍ය කහගොල්ලේ සෝමවංශ හිමි - Ven Kahagolle Somawansha thero00:59:25
572019/02/26Ven. Kahagolle Somawansha Thero දායකත්ව ධර්ම දේශනා-අංක 96 - TV Didula00:53:00
582019/02/13Ven Kahagolle somawansha Thero 2019 02 09 Sumudura Sadaham Dharma Desanawa Buddhist TV00:50:55
592019/02/102019 - 02 - 09 පූජ්‍ය කහගොල්ලේ සෝමවංශ හිමි - Ven Kahagolle Somawansha thero00:51:08
602019/02/072019 - 02 - 06 පූජ්‍ය කහගොල්ලේ සෝමවංශ හිමි - Ven Kahagolle Somawansha thero00:59:03
612019/02/06Ven kahagolle somawansha Thero 2019 02 03 Sumudura Sadaham Dharma Desanawa Buddhist TV00:54:25
622019/02/042019 - 02 - 03 පූජ්‍ය කහගොල්ලේ සෝමවංශ හිමි - Ven Kahagolle Somawansha thero00:55:48
632019/02/01Ven kahagolle somawansha Thero 2019 01 29 Sumudura Sadaham Dharma Desanawa Buddhist TV00:52:57
642019/01/302019 - 01 - 29 පූජ්‍ය කහගොල්ලේ සෝමවංශ හිමි - Ven Kahagolle Somawansha thero00:53:07
652019/01/30Ven.Kahagolle Somawansha Thero  - 2019.01.29 - 17.05 කහගොල්ලේ සෝමවංශ ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:51:45
662019/01/292019 - 01 - 28 පූජ්‍ය කහගොල්ලේ සෝමවංශ හිමි - Ven Kahagolle Somawansha thero00:55:09
672019/01/252019 - 01 - 24 පූජ්‍ය කහගොල්ලේ සෝමවංශ හිමි - Ven Kahagolle Somawansha thero00:55:19
682019/01/242019 - 01 - 23 පූජ්‍ය කහගොල්ලේ සෝමවංශ හිමි - Ven Kahagolle Somawansha thero00:50:21
692019/01/192019 - 01 - 18 පූජ්‍ය කහගොල්ලේ සෝමවංශ හිමි - Ven Kahagolle Somawansha thero00:59:14
702019/01/11Ven kahagolle somawansha Thero 2019 01 09 Sumudura Sadaham Dharma Desanawa Buddhist TV00:49:11
712019/01/092019 - 01 - 09 පූජ්‍ය කහගොල්ලේ සෝමවංශ හිමි - Ven Kahagolle Somawansha thero00:49:59
722019/01/052019 - 01 - 04 පූජ්‍ය කහගොල්ලේ සෝමවංශ හිමි - Ven Kahagolle Somawansha thero00:58:04
732019/01/05Ven. Kahagolle Somawansha Thero දායකත්ව ධර්ම දේශනා-අංක 92 - TV Didula00:48:37
742019/01/0415. 5th Annivesary Tribute by Ven Kahagolle Somawansa Thero for Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:45:41
752019/01/039.1 Ven Kahagolle Somawansha Thero - Buddhanussathiya - 29p May2018 FM00:44:08
762019/01/022019 - 01 - 02 පූජ්‍ය කහගොල්ලේ සෝමවංශ හිමි - Ven Kahagolle Somawansha thero00:51:34
772018/12/292018 - 12 - 29 පූජ්‍ය කහගොල්ලේ සෝමවංශ හිමි - Ven Kahagolle Somawansha thero00:54:29
782018/12/272018 - 12 - 26 පූජ්‍ය කහගොල්ලේ සෝමවංශ හිමි - Ven Kahagolle Somawansha thero00:42:57
792018/12/252018 - 12 - 24 පූජ්‍ය කහගොල්ලේ සෝමවංශ හිමි - Ven Kahagolle Somawansha thero00:45:24
802018/12/192018 - 12 - 18 පූජ්‍ය කහගොල්ලේ සෝමවංශ හිමි - Ven Kahagolle Somawansha thero00:53:34
812018/12/122018 - 12 - 11 පූජ්‍ය කහගොල්ලේ සෝමවංශ හිමි - Ven Kahagolle Somawansha thero00:53:33
822018/12/112018 - 12 - 10 පූජ්‍ය කහගොල්ලේ සෝමවංශ හිමි - Ven Kahagolle Somawansha thero00:53:57
832018/12/062018 - 12 - 06 පූජ්‍ය කහගොල්ලේ සෝමවංශ හිමි - Ven Kahagolle Somawansha thero00:52:40
842018/12/012018 - 12 - 01 පූජ්‍ය කහගොල්ලේ සෝමවංශ හිමි - Ven Kahagolle Somawansha thero00:53:39
852018/11/28Ven Kahagolle Somawansha Thero 2018 11 26 Sumudura Sadaham Bawana wedasatahana Buddhist TV00:45:52
862018/11/272018 - 11 - 26 පූජ්‍ය කහගොල්ලේ සෝමවංශ හිමි - Ven Kahagolle Somawansha thero00:48:20
872018/11/202018 - 11 - 20 පූජ්‍ය කහගොල්ලේ සෝමවංශ හිමි - Ven Kahagolle Somawansha thero00:56:52
882018/11/202018 - 11 - 19 පූජ්‍ය කහගොල්ලේ සෝමවංශ හිමි - Ven Kahagolle Somawansha thero00:56:08
892018/11/18Ven. Kahagolle Somawansha Thero දායකත්ව ධර්ම දේශනා-අංක 90 - TV Didula00:57:38
902018/11/122018 - 11 - 12 පූජ්‍ය කහගොල්ලේ සෝමවංශ හිමි - Ven Kahagolle Somawansha thero00:56:45
912018/11/062018 - 11 - 05 පූජ්‍ය කහගොල්ලේ සෝමවංශ හිමි - Ven Kahagolle Somawansha thero00:55:10
922018/11/042018 - 11 - 04 පූජ්‍ය කහගොල්ලේ සෝමවංශ හිමි - Ven Kahagolle Somawansha thero00:59:48
932018/10/26Ven Kahagolle Somawansa Thero දුර්ලබ කරුණු 5ක්00:48:50
942018/10/242018 10 24 පූජ්‍ය කහගොල්ලේ සෝමවංශ හිමි Ven Kahagolle Somawansha thero00:58:08
952018/10/232018 - 10 - 23 පූජ්‍ය කහගොල්ලේ සෝමවංශ හිමි Ven Kahagolle Somawansha thero00:54:08
962018/10/222018 - 10 - 22 පූජ්‍ය කහගොල්ලේ සෝමවංශ හිමි Ven Kahagolle Somawansha thero00:51:40
972018/10/212018 - 10 - 20 පූජ්‍ය කහගොල්ලේ සෝමවංශ හිමි Ven Kahagolle Somawansha thero00:52:26
982018/10/192018 - 10 - 18 පූජ්‍ය කහගොල්ලේ සෝමවංශ හිමි Ven Kahagolle Somawansha thero00:47:16
992018/10/15Ven Kahagolle Somawansa Thero - පියුමතරා බුදුරදුන්00:50:34
1002018/10/142018 - 10 - 14 පූජ්‍ය කහගොල්ලේ සෝමවංශ හිමි Ven Kahagolle Somawansha thero00:56:14
1012018/10/132018 - 10 - 12 පූජ්‍ය කහගොල්ලේ සෝමවංශ හිමි Ven Kahagolle Somawansha thero00:53:28
1022018/10/12Ven.Kahagolle Somawansha Thero දායකත්ව ධර්ම දේශනා-අංක 88 - TV Didula00:56:07
1032018/10/12Ven.Kahagolle Somawansha Thero දායකත්ව ධර්ම දේශනා-අංක 87 - TV Didula01:24:22
1042018/10/032018 - 10 - 02 පූජ්‍ය කහගොල්ලේ සෝමවංශ හිමි Ven Kahagolle Somawansha thero00:50:26
1052018/10/032018 - 10 - 01 පූජ්‍ය කහගොල්ලේ සෝමවංශ හිමි Ven Kahagolle Somawansha thero00:56:29
1062018/09/282018 - 09 - 25 පූජ්‍ය කහගොල්ලේ සෝමවංශ හිමි Ven Kahagolle Somawansha thero00:55:33
1072018/09/282018 - 09 - 21 පූජ්‍ය කහගොල්ලේ සෝමවංශ හිමි - Ven. Kahagolle Somawansha thero00:49:58
1082018/09/27පූජ්‍ය කහගොල්ලේ සෝමවංශ හිමි 2018 09 12 Ven Kahagolle Somawansha thero00:55:45
1092018/09/25කායගතා සති භාවනාව - Ven.Kahagolle Somawansha Thero 2018.09.24 - 14.00 කහගොල්ලේ සෝමවංශ ස්වාමීන්වහන්සේ00:44:55
1102018/09/20Ven. Kahagolle Somawansha Thero දායකත්ව ධර්ම දේශනා-අංක 82 - TV Didula00:52:27
1112018/09/19පූජ්‍ය කහගොල්ලේ සෝමවංශ හිමි 2018 08 30 Ven Kahagolle Somawansha thero00:48:16
1122018/09/19පූජ්‍ය කහගොල්ලේ සෝමවංශ හිමි 2018 08 28 Ven Kahagolle Somawansha thero00:44:02
1132018/09/18පූජ්‍ය කහගොල්ලේ සෝමවංශ හිමි 2018 08 22 Ven Kahagolle Somawansha thero00:51:47
1142018/09/13පූජ්‍ය කහගොල්ලේ සෝමවංශ හිමි 2018 07 24 Ven Kahagolle Somawansha thero00:52:00
1152018/09/12පූජ්‍ය කහගොල්ලේ සෝමවංශ හිමි 2018 07 01 Ven Kahagolle Somawansha thero00:55:40
1162018/09/12පූජ්‍ය කහගොල්ලේ සෝමවංශ හිමි 2018 06 25 Ven Kahagolle Somawansha thero00:47:07
1172018/09/12පූජ්‍ය කහගොල්ලේ සෝමවංශ හිමි 2018 06 20 Ven Kahagolle Somawansha thero00:51:51
1182018/09/12පූජ්‍ය කහගොල්ලේ සෝමවංශ හිමි 2018 06 10 Ven Kahagolle Somawansha thero00:52:18
1192018/09/12පූජ්‍ය කහගොල්ලේ සෝමවංශ හිමි 2018 06 09 Ven Kahagolle Somawansha thero00:53:41
1202018/09/12Ven. Kahagolle Somawansha Thero 2018-05-3100:45:44
1212018/09/12පූජ්‍ය කහගොල්ලේ සෝමවංශ හිමි 2018 07 17 Ven Kahagolle Somawansha thero00:50:36
1222018/09/12පූජ්‍ය කහගොල්ලේ සෝමවංශ හිමි 2018 06 27 Ven Kahagolle Somawansha thero00:47:26
1232018/08/27Ven.Kahagolle Somawansha Thero 2018.08.26 - 13.30 කහගොල්ලේ සෝමවංශ ස්වාමීන්වහන්සේ THE BUDDHIST RADIO00:52:16
1242018/08/20පංච මහා අදිෂ්ඨාන පූජාව රුවන්වැලි මහා සෑ රදුන් අභියස- Ven Kahagolle Somawansa Thero- 18- 08- 201800:26:40
1252018/08/18Ven Kahagolle Somawansa Thero-17- 06- 201800:52:49
1262018/08/14Ven.Kahagolle Somawansha Thero 2018.08.13 - 23.00 කහගොල්ලේ සෝමවංශ ස්වාමීන්වහන්සේ THE BUDDHIST RADIO00:51:59
1272018/08/12Sadaham sawana - වයසට යාමට පෙර - පූජණීය කහගොල්ලේ සෝමවංශ ස්වාමීන් වහන්සේ00:50:26
1282018/08/04Ven Kahagolle Somawansa Thero - ස්කන්ද විදර්ශනාව00:51:56
1292018/07/29Ven Kahagolle Somawansa Thero- 28- 07- 201800:55:00
1302018/07/19Ven Kahagolle Somawansa Thero - මෝගරාජ මහා රහතන් වහන්සේ00:52:44
1312018/07/17::::: විභජ්ජවාද සදහම් කතිකාවත :::::00:13:38
1322018/07/14විභජ්ජවාද - කහගොල්ලේ සෝමවංශ හිමි00:13:38
1332018/07/08Ven kahagolle somawansa ape Hamuduruwan wahansege sumudura dharma desanawa Buddhist TV part 0200:22:25
1342018/07/08Ven kahagolle somawansa ape Hamuduruwan wahansege sumudura dharma desanawa Buddhist TV part 0100:22:56
1352018/06/28Ven Kahagolle Somawansa Thero - ලොව දුර්ලභව පහලවන්නාවූ රත්න 500:51:52
1362018/06/25Ven kahagolle somawansa Thero 2018 06 08 Buddhist TV sumudura dharma desanawa00:40:58
1372018/06/09Ven Kahagolle Somawansa Thero- 08-06-201800:44:36
1382018/06/05Sri Sangamaitta Meditation Center Nuwara Eliya (ධර්ම දේශනාව - අතිපූජ්‍ය කහගොල්ලේ සෝමවංශ හිමි)00:51:49
1392018/05/29Ven.Kahagolle Somawansha Thero - 2018.05.29 - 19.00 කහගොල්ලේ සෝමවංශ ස්වාමීන්වහන්සේ00:48:35
1402018/05/10Ven kahagolle somawansa Thero sumudura dharma deshanawa00:52:42
1412018/03/19Bavana The Buddhist TV Ven Kahagolle Somawansa Thero Sinhala Dharma Desana00:57:33
1422018/03/17Ven Kahagolle Somawansa Thero - උතුම් අරහත්වය උදෙසා ප්‍රහානය කලයුතු කරුණු 600:46:12
1432018/03/03Ven. Kahagolle Somawansha Thero00:04:26
1442018/03/03Ven. Kahagolle Somawansha Thero00:23:50
1452018/03/03ධර්ම දේශනා..00:24:00
1462018/02/28කහගොල්ලේ සෝමවංශ ස්වාමීන් වහන්ස00:17:15
1472018/02/24Ven.Kahagolle Somawansa Thero Dhamma Deshana 3- 09.02.201800:07:39
1482018/02/24The Buddhist Channel- Dhamma Deshana- Ven.Kahagolle Somawansa Thero. 200:22:25
1492018/02/24Ven.Kahagolle Somawansa Thero Dhamma Deshana 1- 09.02.201800:22:56
1502018/01/16Kahagolle somawansa thero nawa arhadi buduguna07:46:19
1512018/01/16Kahagolle somawansa thero .2018 year buduguna desanwa01:24:54
1522018/01/0338. Ven Kahagolle Somawansha Therro - 5.30 pm 07 Sep 2017 - Nauyane Ariyadhamma Thero's 1st Anniv00:50:28
1532018/01/0325.1 Ven Kahagolle Somawansha Thero - 12p Mar2017 FM00:52:31
1542018/01/02Ven Kahagolle Somawansha Thero | 2017-12-31 | 01.30 PM00:47:15
1552017/11/22Kahagolle Somawansha Himi - කහගොල්ලේ සෝමවංස හිමි00:46:30
1562017/11/13Ven Kahagolle Somawansha Thero | 2016-05-07 | 4.00 PM00:52:18
1572017/09/12Valuable & Rare Dharma Deshana on "Marananussathi Bawanawa" - Ven Kahagolle Somawansa Thero !!!00:55:38
1582017/09/10Ven.Kahagolle somawansha Thero දායකත්ව ධර්ම දේශනා-අංක 5400:58:01
1592017/09/08Ven Kagolle Somawansha Thero | (අති පූජනීය නා උයනේ අරියධම්ම හිමි - වර්ශ පූර්ණ ධර්ම දේශනාමය පිංකම)00:56:21
1602017/09/04Kahagolle Somawansa Thero 28.03.2017 part 300:10:15
1612017/09/04Kahagolle Somawansa Thero 28.03.2017 part 200:21:19
1622017/09/04Kahagolle Somawansa Thero bana 28.03.2017 part 100:22:13
1632017/07/18Ven.Kahagolle Somawansha Thero - දායකත්ව ධර්ම දේශනා-අංක 53 - TV Didula .00:55:27
1642017/05/302017.05.20 Ven.Kahagolle Somawansa Thero Dhamma Sermon00:58:08
1652017/05/17Ven. Kahagolle Somawansha Thero Dhamma Sermon at Kolonnawa 201700:52:30
1662017/04/29බෞද්ධයා නාලිකාවේ දස වසර පූර්ණ සැමරුම නිමිත්තෙන් ගෞරවනීය සංඝරත්නයේ සුභාශිංසන00:03:10
1672017/04/22පුජ්‍ය පාද කහගොල්ලේ සෝමවංශ හිමියන්ගේ සත්පුරුෂ - අසත්පුරුෂ ගුණ ඇසුරින් කලදේශනාව.00:40:18
1682017/03/01Ven.Kahagolle Somawansha Thero - දායකත්ව ධර්ම දේශනා-අංක 51 - TV Didula00:55:55
1692017/02/04Ven.Kahagolle Somawansha Thero - දායකත්ව ධර්ම දේශනා-අංක 49 - TV Didula00:55:02
1702017/01/03Ven.Kahagolle Somawansha Thero - දායකත්ව ධර්ම දේශනා-අංක 43 - TV Didula01:03:48
1712017/01/03Ven.Kahagolle Somawansha Thero - දායකත්ව ධර්ම දේශනා-අංක 41- TV Didula00:53:17
1722017/01/0231. Ven Kahagolle Somawansa Thero - 9am28 Aug201600:50:46
1732017/01/01පුජ්‍ය කහගොල්ලේ සෝමවංශ ස්වාමීන්වහන්සේ00:03:46
1742016/12/31මිහින්තලා වන්දනාව සජීව ධර්ම දේශනාව - 5 Ven Kahagolle Somawansa Thero 01-01-201700:36:31
1752016/12/19Ven. Kahagolle Somawansa Thero Dhamma Sermon | 2016-12-1401:03:31
1762016/12/06Ven.Kahagolle Somawansha Thero - දායකත්ව ධර්ම දේශනා-අංක 38- TV Didula00:55:02
1772016/12/06Ven.Kahagolle Somawansha Thero - දායකත්ව ධර්ම දේශනා-අංක 37- TV Didula00:56:14
1782016/11/23Ven Kahagolle Somawansha Thero - Bhavana00:51:01
1792016/11/23Ven Kahagolle Somawansa Thero - Wirudda Nathi Gaman Maga00:33:46
1802016/11/05Ven.Kahagolle Somawansa Thero - SADAHAM KIRANA - 201602:13:19
1812016/11/032016 09 24 - Ven.Kahagolle Somawansa Thero Dhamma Sermon00:54:42
1822016/10/27Ven Kahagolle Somawansa Thero00:45:22
1832016/10/08Ven.Kahagolle Somawansha Thero - දායකත්ව ධර්ම දේශනා-අංක 29 - TV Didula00:52:36
1842016/10/08Ven.Kahagolle Somawansha Thero - දායකත්ව ධර්ම දේශනා -අංක 34 - TV Didula00:56:45
1852016/09/28Ven Kahagolle Somawansa Thero00:50:14
1862016/09/17බඹලොවින් ශ්‍රී කළ්‍යාණී යෝගාශ්‍රම සංස්ථාවට වැඩි ධර්ම වස්තුව00:45:42
1872016/09/16අරියධම්ම හිමිගේ 59වන සංවත්සරයේදී - පූජ්‍ය කහගොල්ලේ සෝමවංශ හිමි00:45:42
1882016/09/115oth Annivesary Tribute by Ven Kahagolle Somawansa Thero With Na Uyane Ariyadhamma Maha Thero00:45:39
1892016/09/04Ven Kahagolle Somawansa Thero00:37:10
1902016/08/31Ven.Kahagolle Somawansha Thero - දායකත්ව ධර්ම දේශනා -අංක 24 - TV Didula01:00:08
1912016/08/31Ven.Kahagolle Somawansha Thero - දායකත්ව ධර්ම දේශනා-අංක 10- TV Didula00:51:41
1922016/08/16Ven Kahagolle Somawansa Thero00:47:33
1932016/08/09Ven Kahagolle Somawansa Thero00:49:17
1942016/03/04චිත්ත සමාධි-[බෞද්ධ වැඩසටහන​]අංක01-TV Didula00:51:45
1952016/01/012. Ven Kahagolle Somawansa Thero - AN - 02 Apr201500:48:51
1962016/01/0137. Ven Kahagolle Somawansa Thero - 8am05 Apr201500:47:52
1972015/09/24සදහම් සවන - ශ්‍රීසද්ධර්මය -පූජ්‍ය කහගොල්ලේ සෝමවංශ ස්වාමින් වහන්සේ.00:54:14
1982015/05/12Dharma Deshana - Kahagolle Somawansa Thero (ධර්ම දේශනාව - පූජ්‍ය කහගොල්ලේ සෝමවංශ හිමි) 2015-03-1400:53:41
1992015/05/012013 06 26 Ven Kahagolle Somawansa Thero00:57:23
2002015/04/302013 06 20 Ven Kahagolle Somawansa Thero01:01:05
2012015/04/112013 06 16 Ven Kahagolle Somawansa Thero00:56:36
2022015/04/032013 06 14 Ven Kahagolle Somawansa Thero00:42:23
2032015/03/0955. Maha Gosinga Sutta - Kahagolle somawansa Thero00:57:49
2042015/02/212013 06 04 Ven Kahagolle Somawansa Thero00:45:54
2052015/02/202013 06 02 Ven Kahagolle Somawansa Thero00:57:36
2062015/02/202013 06 01 Ven Kahagolle Somawansa Thero00:53:20
2072015/01/24Sadaham Sawana - Most Ven. Kahagolle Somawansa Swameen wahanse00:45:39
2082015/01/0460. Adhammika Sutta (Anguttara Nikaya) - Ven Kahagolle Somawansa Thero - 09 June201400:43:20
2092015/01/0436. Kakudha Sutta (Anguttara Nikaya) - Ven Kahagolle Somawansa Thero - 18 Apr1400:42:39
2102015/01/0413. Ven Kahagolle Somawansa Thero - 10 Feb1400:46:16
2112015/01/04130. Budu Guna - Ven Kahagolle Somawansa Thero - 10pm21 Dec201400:44:55
2122015/01/0364. Avidya Sutta (Anguttara Nikaya) - Ven Kahagolle Somawansa Thero - 6.30pm13 Apr1400:45:56
2132015/01/0229. Ven Kahagolle Somawansa Thero - 6am08 Mar1400:45:39
2142014/11/042013 05 08 Ven Kahagolle Somawansa Thero00:57:42
2152014/09/08DHARMA DESHANA Ven Kahagolle Somawansa Thero 08-09-201400:57:39
2162014/09/06Ven Kahagolle Somawansa Thero | 2014-07-3000:53:10
2172014/08/202013 03 16 Ven Kahagolle Somawansa Thero01:00:16
2182014/08/207. Pachathan Vedee Thabo - (2012-01-04) - Ven Kahagolle Somanawansa Thero00:49:47
2192014/08/206. Opanaiyko Gunaya - (2011-12-28) - Ven Kahagolle Somanawansa Thero00:58:11
2202014/08/205. Ahepassiko Gunaya - (2011-12-21) - Ven Kahagolle Somanawansa Thero00:57:34
2212014/08/204. Akaliko Gunaya - (2011-12-14) - Ven Kahagolle Somanawansa Thero00:51:44
2222014/08/203. Sandittika Gunaya - (2011-12-07) - Ven Kahagolle Somanawansa Thero00:54:29
2232014/08/202. Swakatho Gunaya - (2011-11-30) - Ven Kahagolle Somanawansa Thero00:52:35
2242014/08/201. Dammanusathi Introduction - (2011-11-23) - Ven Kahagolle Somanawansa Thero00:59:28
2252014/08/202013 03 07 Ven Kahagolle Somawansa Thero00:56:09
2262014/08/202013 03 02 Ven Kahagolle Somawansa Thero00:57:13
2272014/08/192013 03 17 Ven Kahagolle Somawansa Thero01:08:21
2282014/07/132013 02 15 Ven Kahagolle Somawansa Thero00:59:04
2292014/07/132013 02 13 Ven Kahagolle Somawansa Thero00:40:28
2302014/07/122013 02 27 Ven Kahagolle Somawansa Thero00:47:00
2312014/07/122013 02 23 Ven Kahagolle Somawansa Thero00:44:47
2322014/07/082013 02 10 Ven Kahagolle Somawansa Thero00:57:12
2332014/05/272013 01 27 Ven Kahagolle Somawansa Thero00:51:18
2342014/05/262013 01 19 Ven Kahagolle Somawansa Thero00:54:34
2352014/05/252013 01 13 Ven Kahagolle Somawansa Thero01:00:21
2362014/05/252013 01 08 Ven Kahagolle Somawansa Thero00:59:44
2372014/05/242013 01 04 Ven Kahagolle Somawansa Thero01:02:36
2382014/05/242013 01 02 Ven Kahagolle Somawansa Thero00:58:10
2392014/04/062013 01 30 Ven Kahagolle Somawansa Thero00:57:22
2402014/03/29ධර්ම දේශනාව | පූජ්‍ය කහගොල්ලේ සෝමවංස ස්වාමින්වහන්සේ | 2013 01 3000:59:28
2412014/03/25135.5 Ven Kahagolle Somawansa Thero - 01 Nov13 - Sangeethi Sutta D.N (Saptha Arya Dhanaya)00:35:13
2422014/03/25135.1 Ven Kahagolle Somawansa Thero - 27 Oct13 - Sangeethi Sutta D.N (Maha Aryawansa Deshanava)00:50:40
2432014/03/25126.4 Ven Kahagolle Somawansa Thero - 10 Oct13 - Maha Sathipattana Sutta D.N00:47:21
2442014/03/25121. Ven Kahagolle Somawansa Thero - 30 Sep13 - Maha Govinda Sutta D.N00:50:37
2452014/03/25105. Ven Kahagolle Somawansa Thero - 23 Aug13 - Ananda Bhaddekarathna Sutta M.N00:45:33
2462014/03/2567. Ven Kahagolle Somawansa Thero - 10 Jun13 - Ashta Maha Purusha Vitharka Sutta Anuruddhasutta A.N00:47:39
2472014/03/2454. Venkahagolle Somawansa Thero - 12 May13 - Bala Panditha Sutta M.N00:46:00
2482014/03/243 Ven Kahagolle Somawansa Thero - 08 Jan13 - Ketthupama Sutta00:43:50
2492014/03/23285. Ven Kahagolle Somawansa Thero - 6pm25 Dec1300:47:15
2502014/03/23273. Ven Kahagolle Somawansa Thero - 6am22 Nov1300:52:08
2512014/03/23234. Ven Kahagolle Somawansa Thero - 6am24Oct1300:51:44
2522014/02/08216. Ven Kahagolle Somawansa Thero - 7am26 Sep1300:45:13
2532014/02/08213. Ven Kahagolle Somawansa Thero - 12am23 Sep13 - Miththanisansa Sutta00:43:33
2542014/02/08202. Ven Kahagolle Somawansa Thero - 3am02 Sep13 - Nathakarana Dharma Sutta AN00:46:22
2552014/02/08187. Ven Kahagolle Somawansa Thero - 6.30am12 Aug1300:49:20
2562014/02/08184. Ven Kahagolle Somawansa Thero - 10pm10 Aug1300:54:05
2572014/01/23171. Ven Kahagolle Somawansa Thero - 4am12 Jul1300:44:39
2582014/01/23156. Ven Kahagolle Somawansa Thero - 6.30pm27 Jun1300:38:05
2592014/01/21102. Ven Kahagolle Somawansa Thero - 10am23 Apr1300:41:44
2602014/01/2082. Ven Kahagolle Somawansa Thero - 10pm05 Apr1300:45:27
2612014/01/2061. Ven Kahagolle Somawansa Thero - 6.30am15 Mar1300:47:06
2622014/01/2066. Ven Kahagolle Somawansa Thero - 3am18 Mar1300:53:09
2632014/01/1923. Ven Kahagolle Somawansa Thero - 10pm20 Jan1300:40:37
2642014/01/1917. Kahagolle Somawansa Thero - 4am16 Jan13 - Dasa Asubha Katha00:44:50
2652014/01/197. Ven Kahagolle Somawansa Thero - 10am08 Jan1300:45:57
2662014/01/192. Ven Kahagolle Somawansa Thero - 4am05 Jan1300:44:35
2672013/12/3114. Opanaika Gunaya - 12pm15 May13 - Ven Kahagolle Somawansa Thero01:06:24
2682013/09/307. Soovisi Prathya Gnana Pooja - Ven Kahagolle Somawansa Thero - 6 30amSun16Jun1301:15:29
2692013/09/05Budhu Guna | Ven Kahagolle Somawansa Thero01:02:54
2702013/06/12146. Ven Kahagolle Somawansa Thero 08a Dec1000:48:08
2712013/06/1222. Ven Kahagolle Somawansa Thero 15p Feb1000:43:01
2722013/04/0165. Dhamma Patisambhida Gnanaya (ධම්මපටිසම්භිදා ඥාණය) Ven Kahagolle Somawansa Thero 04 Jul1100:47:11
2732013/04/0154. Dibba Chakkhu Gnanaya (දිබ්බචක්ඛු ඥාණය) Ven Kahagolle Somawansa Thero 23 June1100:42:17
2742013/04/0121. Theeranatta Gnanaya (තීරණට්ඨ ඥාණය) Ven Kahagolle Somawansa Thero 21 May1100:45:24
2752013/03/3182. Ven Kahagolle Somawansa Thero18 Nov1200:48:21
2762013/03/302. Hiri Sutta (හිරි සූත්‍රය ඛු.නි) Ven Kahagolle Somawansa Thero 03 Jan1200:57:43
2772013/03/2761. Dhathu Vibhanga Sutta (ධාතු විභංග සූත්‍රය) Ven Kahagolle Somawansa Thero 02 Dec1100:52:24
2782013/03/2739. Bhaddaliya Sutta (භද්දාලිය සූත්‍රය) Ven Kahagolle Somawansa Thero 18 Sep1100:57:18
2792013/03/2733. Khandaraka Sutta (කන්දරක සූත්‍රය) Ven Kahagolle Somawansa Thero 04 Sep1100:48:09
2802013/03/2728. Maha Gosinga Sutta (මහා ගෝසින්ග සූත්‍රය) Ven Kahagolle Somawansa Thero 18 Aug1100:49:47
2812013/03/26178. Ven Kahagolle Somawansa Thero ධූතංග දහතුන 10pm31 Dec1200:45:25
2822013/03/26162. Ven Kahagolle Somawansa Thero සීහසේනාපති සූත්‍රය 3am23 Dec1200:43:02
2832013/03/26112. Ven Kahagolle Somawansa Thero 6am21 Sep1200:42:24
2842013/03/2669. Ven Kahagolle Somawansa Thero 6am18 Jun1200:45:19
2852013/03/2660. Ven Kahagolle Somawansa Thero 9.30am09 Apr1200:49:39
2862013/03/2656. Ven Kahagolle Somawansa Thero 2pm06 Apr12 (Full Moon)00:44:54
2872013/03/258. Ven Kahagolle Somawansa Thero ආනාපානසති 6am06 Jan1200:56:51
2882013/03/255. Ven Kahagolle Somawansa Thero 6am Jan1200:41:48
2892013/03/252. Ven Kahagolle Somawansa Thero 6am02 Jan1200:48:26
2902013/03/2238. Ven Kahagolle Somawansa Thero 30p Mar1100:40:03
2912013/03/2217. Ven Kahagolle Somawansa Thero 31p Jan1100:45:30
2922013/03/1702.sil deema kahagolle somawansa himi00:45:12
2932013/03/1710. මාප්ප මන්නෙත පුඟඥ්සස - Ven Kahagolle Somawansa Thero - Buddhist TV Dhamma Desana00:58:28
2942013/03/1712. සිතක පහළවන ධර්ම කරුණු - Ven Kahagolle Somawansa Thero00:58:12
2952013/03/1711. විජ්ජාචරණ සම්පන්න ගුණය - Ven Kahagolle Somawansha Thero - Buddhist TV Dhamma Sermon01:02:53
2962013/03/179. මහා ප්‍රජාපතී ගෝතමිය - Ven Kahagolle Somawansa Thero00:51:52
2972013/03/178. පින්කම්වල විපාක - Ven Kahagolle Somawansa Thero00:59:51
2982013/03/177. පින්කම් කිරීම - Ven Kahagolle Somawansa Thero00:57:59
2992013/03/176. ගබ්බමේකේ උප්පජ්ජත්ති - The Buddhist TV - Ven Kahagolle Somawansa Thero00:58:32
3002013/03/165. කිඹුල්වත්පුර දෙසූ දහම් දෙසනා - Ven Kahagolle Somawansa Thero00:51:46
3012013/03/164. කර්මය - Ven Kahagolle Somawansa Thero00:50:34
3022013/03/161. Esala Dhamma Sermon (භාවනා වැඩසටහන) - Ven Kahagolle Somawansa Thero01:01:51
3032013/03/162. Poson Dharma Desanawa (භාවනා වැඩසටහන ) - Ven Kahagolle Somawansa Thero00:52:15
3042013/03/1651. මරණානුස්සතිය 2 - 2012 06 20 - Kahagolle Somawansa Thero00:53:35
3052013/03/1650. මරණානුස්සතිය 1 - 2012 06 06 - Kahagolle Somawansa Thero00:47:41
3062013/03/1649. උපේක්ඛා - 2012 05 30 - Kahagolle Somawansa Thero00:50:19
3072013/03/1648. ප්‍රදේශ මෛත්‍රී භාවනා - 2012 05 09 - Kahagolle Somawansa Thero00:50:11
3082013/03/1647. ආහුනෛය - 2012-02-29-Kahagolle Somawansa Thero00:52:16
3092013/03/1646. සාමීචිපටිපන්න - 2012 02 22 - Kahagolle Somawansa Thero00:50:21
3102013/03/1645. ඥායපටිපන්න - 2012 02 08 - Kahagolle Somawansa Thero00:51:00
3112013/03/1644. උජුපටිපන්න - 2012 02 01 - Kahagolle Somawansa Thero00:53:46
3122013/03/1642. සංඝානුස්සතිය - 2012 01 18 - Kahagolle Somawansa Thero00:51:13
3132013/03/1643. සුපටිපන්න - 2012 01 25 - Kahagolle Somawansa Thero00:42:44
3142013/03/1641. පච්චත්තන් වේදිතබ්බෝ විඟ්ඟුහීති - 2012 01 04 - Kahagolle Somawansa Thero00:48:58
3152013/03/1640. ඕපනයික - 2011 12 28 - Kahagolle Somawansa Thero00:57:23
3162013/03/1639. ඒහිපස්සික - 2011 12 21 - Kahagolle Somawansa Thero00:56:45
3172013/03/1638. අකාලික - 2011 12 14 - Kahagolle Somawansa Thero00:50:56
3182013/03/1637. සන්දිට්ටික - 2011 12 07 - Kahagolle Somawansa Thero00:53:38
3192013/03/1635. ධම්මානුස්සති - 2011 11 23 - Kahagolle Somawansa Thero00:58:38
3202013/03/1636. ස්වාක්කාත - 2011 11 30 - Kahagolle Somawansa Thero00:51:45
3212013/03/1632. සත්ථා දේවමනුස්සානං ගුණය - 2011 11 02 - Kahagolle Somawansa Thero00:50:59
3222013/03/1631. සාරති ගුණය - 2011 10 26 - Kahagolle Somawansa Thero00:53:28
3232013/03/1633. බුද්ධ ගුණය - 2011 11 09- Kahagolle Somawansa Thero00:50:09
3242013/03/1634. භගවා ගුණය - 2011 11 16 - Kahagolle Somawansa Thero00:50:08
3252013/03/1630. ලෝකවිදු ගුණය - 2011 10 19 Bavana - Kahagolle Somawansa Thero00:54:41
3262013/03/1620. කායගතාසති පපමාස පංචකය - 2011 07 20 Bavana - Kahagolle Somawansa Thero00:50:02
3272013/03/1629. සම්මා සම්බුද්ධ ගුණය - 2011 09 28 Bavana - Kahagolle Somawansa Thero00:39:00
3282013/03/1627. ධාතුමනසිකාරය - 2011 09 14 - Bavana Kahagolle Somawansa Thero00:44:49
3292013/03/1628. අරහං ගුණය - 2011 09 21 Bavana - Kahagolle Somawansa Thero00:51:03
3302013/03/1626. කායගතාසති සාරාංශය - 2011 09 07 Bavana - Kahagolle Somawansa Thero00:56:21
3312013/03/1617. කායගතාසති - ලෝමා - 2011 06 08 Bavana - Kahagolle Somawansa Thero00:50:49
3322013/03/1521. මත්තලුංග පංචකය - 2011 07 27 Bavana - Kahagolle Somawansa Thero00:42:56
3332013/03/1523. මුත්ත චක්කය - 2011 08 10 Bavana - Kahagolle Somawansa Thero00:51:59
3342013/03/1522. මේද චක්කය - 2011 08 03 Bavana - Kahagolle Somawansa Thero00:53:19
3352013/03/1518. වක්ක පංචකය - 2011 06 22 Bavana - Kahagolle Somawansa Thero00:35:34
3362013/03/1516. නීවරණ ඉවත් කිරීම - 2011 05 04 Bavana - Kahagolle Somawansa Thero00:33:20
3372013/03/1221. Viriya Sambojjangaya - 2012-05-14 - Ven Kahagolle Somawansa Thero01:01:37
3382013/03/11151. Kandaraka Sutta - Kahagolle Somawansa Thero00:48:56
3392013/03/11150. Bhaddali Sutta - Kahagolle Somawansa Thero00:54:11
3402013/03/11131. Anuruddha Sutta - Ven Kahagolle Somawansa Thero00:59:13
3412013/03/0941. Bhaddali Sutta - Kahagolle Somawansa Thero00:54:11
3422013/03/0936. Kandaraka Sutta - Kahagolle Somawansa Thero00:48:56
3432012/12/28Dharmawabodaya - Ven Kahagolle Somawansa Thero00:59:46
3442012/12/272012 06 20 Bavana - Kahagolle Somawansa Thero00:53:35
3452012/12/272012 06 06 Bavana - Kahagolle Somawansa Thero00:47:41
3462012/12/272012 05 30 Bavana - Kahagolle Somawansa Thero00:50:19
3472012/12/252012 05 09 Bavana - Kahagolle Somawansa Thero00:50:11
3482012/11/26Ven Kahagolle Somawansa Thero - The Buddhist TV Dharma Deshana01:01:46
3492012/08/24Maha Gosinga Sutta - Kahagolle somawansa Thero - Suthra Dharma Deshana00:57:49
3502012/08/22Bhaddali Sutta - Kahagolle Somawansa Thero - Suthra Dharma Deshana00:54:11
3512012/08/22Kandaraka Sutta - Kahagolle Somawansa Thero - Suthra Dharma Deshana00:48:56
3522012/07/292012 02 29 Bavana - Kahagolle Somawansa Thero00:52:16
3532012/07/292012 02 22 Bavana - Kahagolle Somawansa Thero00:50:21
3542012/07/282012 02 08 Bavana - Kahagolle Somawansa Thero00:51:00
3552012/07/282012 02 01 Bavana - Kahagolle Somawansa Thero.mkv00:53:46
3562012/07/282012 01 25 Bavana - Kahagolle Somawansa Thero.mkv00:42:50
3572012/07/282012 01 18 Bavana - Kahagolle Somawansa Thero00:51:13
3582012/07/282012 01 04 Bavana - Kahagolle Somawansa Thero00:48:58
3592012/07/282011 12 28 Bavana - Kahagolle Somawansa Thero00:57:23
3602012/07/282011 12 21 Bavana - Kahagolle Somawansa Thero00:56:45
3612012/07/282011 12 14 Bavana - Kahagolle Somawansa Thero00:50:56
3622012/07/282011 12 07 Bavana - Kahagolle Somawansa Thero00:53:38
3632012/07/282011 11 30 Bavana - Kahagolle Somawansa Thero00:51:45
3642012/07/282011 11 23 Bavana - Kahagolle Somawansa Thero00:58:38
3652012/07/282011 11 16 Bavana - Kahagolle Somawansa Thero00:50:08
3662012/07/272011 11 09 Bavana - Kahagolle Somawansa Thero00:50:10
3672012/07/272011 11 02 Bavana - Kahagolle Somawansa Thero00:50:59
3682012/07/272011 10 26 Bavana - Kahagolle Somawansa Thero00:53:28
3692012/07/272011 10 19 Bavana - Kahagolle Somawansa Thero00:54:41
3702012/07/272011 09 28 Bavana - Kahagolle Somawansa Thero00:39:00
3712012/07/272011 09 21 Bavana - Kahagolle Somawansa Thero00:51:03
3722012/07/272011 09 14 Bavana - Kahagolle Somawansa Thero00:44:49
3732012/07/272011 09 07 Bavana - Kahagolle Somawansa Thero00:56:21
3742012/07/272011 08 10 Bavana - Kahagolle Somawansa Thero00:51:59
3752012/07/272011 08 03 Bavana - Kahagolle Somawansa Thero00:53:19
3762012/07/272011 07 27 Bavana - Kahagolle Somawansa Thero00:42:56
3772012/07/262011 07 20 Bavana - Kahagolle Somawansa Thero00:50:02
3782012/07/252011 06 22 Bavana - Kahagolle Somawansa Thero00:35:34
3792012/07/252011 06 08 Bavana - Kahagolle Somawansa Thero00:50:49
3802012/07/252011 05 04 Bavana - Kahagolle Somawansa Thero00:33:20
3812012/07/20Ven Kahagolle Somawansa Thero - Anuruddha Sutta00:59:13
3822012/07/18Ven Kahagolle Somawansa Thero - Pinkamwala Vipaka00:59:51
3832012/07/13Ven Kahagolle Somawansa Thero - Buddhist TV Dhamma Desana00:58:29
3842012/07/13Ven Kahagolle Somawansa Thero - Sithaka Pahalavana Dharma Karunu00:58:12
3852012/07/09Ven Kahagolle Somawansa - Maha prajapathi Gauthamiya00:51:52
3862012/07/04Ven Kahagolle Somawansa Thero - Esala Dhamma Sermon01:01:51
3872012/07/03Ven Kahagolle Somawansha Thero - Buddhist TV Dhamma Sermon01:02:53
3882012/07/02Ven Kahagolle Somawansha Thero - Samma Sambuddha Budu Gunaya01:02:25
3892012/06/30Ven Kahagolle Somavansa Thero - Wesak Dharma Desanawa00:51:13
3902012/06/292012-05-14 Ven Kahagolle Somavansa Thero- Viriya Sambojjangaya01:01:37
3912012/06/15Ven Kahagolle Somawansa Thero - Poson Dharma Desanawa00:52:15
3922012/05/28Ven Kahagolle Somawansa Thero - Prajapathi Gothamiya00:44:37
3932012/05/19Bavana - Kahagolle Somawansa Thero00:49:33
3942012/05/17Ven Kahagolle Somawansa Thero - ( Kimbulwath Pura Desu Dhamma Desana )00:51:46
3952012/05/07Ven Kahagolle Somawansa Thero - Karmaya00:50:34
3962012/03/24Ven Kahagolle Somawansa Thero - Pin Kirima00:57:59
3972012/03/09The Buddhist TV - Ven Kahagolle Somawansa Thero00:58:32
3982012/01/03Bavana - The Buddhist TV Ven Kahagolle Somawansa Thero Sinhala Dharma Desana00:33:29
3992011/11/02Bavana - The Buddhist TV Ven Kahagolle Somawansa Thero00:37:33
4002011/10/17danaparamee 07.avi00:02:28
4012011/10/17danaparamee 06.avi00:15:00
4022011/10/17danaparamee 05.avi00:15:00
4032011/10/17danaparamee 04.avi00:15:00
4042011/10/17danaparamee 03.avi00:15:01
4052011/10/17danaparamee 02.avi00:15:01
4062011/10/16dana paramee 01.avi00:00:35

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.