විහාරගම සිරිනන්ද හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/03/07Viharagama sirinanda himi - daham sithuvili ITN විහාරගම සිරිනන්ද හිමි , දහම් සිතුවිලි ITN00:21:17
22019/01/20ජනාධිපතතුමා ඉදිරියේ තියාගෙනම විහාරගම සිරිනන්ද ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ00:09:46
32018/08/16Meth Tv | උතුම් මාපිය වන්දනා | පූජ්‍ය විහාරගම සිරිනන්ද හිමි (2018.05.06)01:10:11
42018/05/07Ven viharagama sirinanda Thero Uatum ma piya Harasara Wandana Colombo TV01:10:11
52017/09/29Rev. Viharagama Sirinanda Himi - Mapiyawandanaa00:24:07
62017/08/26Viharagama sirinanda thero00:09:46
72017/01/26Mapiya Wandana – Viharagama Sirinanda Himi00:47:55
82017/01/26Mapiya Wandana – Viharagama Sirinanda Himi00:48:35
92017/01/26Mapiya Wandana – Viharagama Sirinanda Himi00:51:16
102017/01/26Mapiya Wandana – Viharagama Sirinanda Himi00:52:00
112017/01/26Mapiya Wandana – Viharagama Sirinanda Himi00:51:29
122017/01/26Mapiya Wandana – Viharagama Sirinanda Himi00:47:11
132017/01/26Mapiya Wandana – Viharagama Sirinanda Himi00:46:29
142017/01/26Mapiya Wandana – Viharagama Sirinanda Himi00:50:41
152017/01/26Mapiya Wandana – Viharagama Sirinanda Himi00:50:46
162017/01/26Mapiya Wandana – Viharagama Sirinanda Himi00:48:20
172017/01/24Mapiya Wandana – Viharagama Sirinanda Himi00:54:14
182017/01/24Mapiya Wandana – Viharagama Sirinanda Himi00:50:06
192017/01/23mapiya wandanawa00:58:02
202017/01/14viharagama sirinanda himi00:03:52
212016/03/19mapiya wandana viharagama sirinanda himi 2015 0300:54:57
222013/12/20viharagama sirinanda thero00:01:48

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.