නාබිරිත්තන්කඩවර ඥානරතන හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/12/24විභජ්ජවාද පැසසුම - මහාචාර්ය නාබිරිත්තන්කඩවර ඤාණරතන මාහිමිපාණන් වහන්සේ00:20:36
22019/11/12Wibajjawada Shasana Samiksha | 2019-11-09 | 9.00 PM | විභජ්ජවාද ශාසන සමික්ෂා01:00:17
32019/10/07Wibajjawada Shasana Samiksha | 2019-10-05 | 9.00 PM | විභජ්ජවාද ශාසන සමික්ෂා01:01:43
42019/06/26ඉස්ලාම් ආගමික පොත්වලින් මිනිමැරිම ඉගැන්වීම ගැන NGO නිහඩයි.ven.Nabiriththankadawala ganarathana00:03:40
52018/11/132018 - 11 - 12 පූජ්‍ය නාබිරිත්තන්කඩවල ඥානරතන හිමි - Ven Nabiriththankadawala Gnanarathana thero01:03:35
62018/10/282018 - 10 - 26 පූජ්‍ය නාබිරිත්තන්කඩවල ඥානරතන හිමි - Ven Nabiriththankadawala Gnanarathana thero00:58:33
72018/09/18විභජ්ජවාද 3 - අති පූජ්‍ය නාඹිරිත්තන්කඩවර ඥානරතන ස්වාමීන් වහන්සේ00:45:44
82018/09/12Prof. Ven. Nabiriththankadawara Gnanarathana thero - Wibhajjawaada Katharagama Kiriwehera 2018 08 1100:28:22
92018/06/19විභජ්ජවාද 2018-05-12 අති පූජ්‍ය නාඹිරිත්තන්කඩවර ඥානරතන ස්වාමීන් වහන්සේ00:12:22
102018/06/132018-05-12 විභජ්ජවාද ආභිධාර්මික සම්භාෂණය - Ven. Nabiriththankadavara Gnanarathana Thero01:02:56
112018/06/102018-05-12 Ruwanweli Seya 2 - නාබිරිත්තන් කඩවර ඥානරතන හිමි01:08:23
122018/05/13Vibhajjavada - පූජ්‍ය නාඹිරිත්තන්කඩවර ඤාණරතන හිමි00:51:42
132017/02/01Buddhist Buddhi Mandalaya - 2017-01-3100:01:19

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.