මාන්කඩවල සමාහිත හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/10/08ආර්ය අශ්ඨාංගික මාර්ග චක්‍රය Ven. Mankadawala Samahitha thero (2019 - 10 - 07)00:58:50
22019/09/18 Ven Mankadawala Samahitha Thero - ධර්ම දේශනා බණ 1 - Dhamma sermon Bana 101:31:17
32019/09/09Ven.Mankadawala Samahitha Theroඓඓඓ 2019.09.09 - 08.04 මාන්කඩවල සමාහිත ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ00:51:52
42019/08/17සාමණේර ප්‍රශ්ණය 5 - චතුරාර්ය සත්‍යය - Ven. Mankadawala Samahitha thero (2019 - 08 - 16)00:57:02
52019/08/15Ven.Mankadawala Samahitha Thero - 2019.08.15 - 08.05 මාන්කඩවල සමාහිත ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ00:50:51
62019/07/05කුමාර පඤ්හා - 03 ප්‍රශ්ණය - තිස්සො වේදනා00:49:15
72019/06/16සාමණේර ප්‍රශ්ණය 4 - ලක්ෂන 4කින් යුත් දුක Ven. Mankadawala Samahitha thero (2019-6-15)00:59:49
82019/06/11පූජ්‍ය මංකඩවල සමාහිත හිමි 2019 06 07 සාමණේර ප්‍රශ්නය 03 වේදනාව ආකාර 108 බෞද්ධයා නාලිකාවේ විකාශනයකි00:59:38
92019/06/08සාමණේර ප්‍රශ්ණය 3 - වේදනාව ආකාර 108කි (2019 - 06 - 07) පූජ්‍ය මාන්කඩවල සමාහිත හිමි01:00:02
102019/06/07කුමාර පඤ්හා - 02 ප්‍රශ්ණය - නාමඤ්ච රූපඤ්ච00:44:37
112019/06/04කුමාර පඤ්හා - 01 ප්‍රශ්ණය - සබ්බේ සත්තා ආහාරට්ඨිිිිතිකා00:45:57
122019/05/25පූජ්‍ය මාංකඩවල සමාහිත හිමි 2019 05 16 සුමුදුර සදහම් ධර්ම දේශනාව බෞද්ධයා නාලිකාවෙ බැතිබර විකාශනයකි00:53:26
132019/05/24නාම රූප පරිච්ඡේදය නැතහොත් දිට්ඨි විශුද්ධිය (2019 - 05 - 23) පූජ්‍ය මාන්කඩවල සමාහිත හිමි00:55:39
142019/05/17සමුදයාචාර හා වට්ටමූලික නම් දෙ ආකාර තණ්හාව (2019 - 05 - 16) පූජ්‍ය මාන්කඩවල සමාහිත හිමි00:53:44
152019/05/12සතර ආහාරය (2019 - 05 - 11) පූජ්‍ය මාන්කඩවල සමාහිත හිමි00:58:50
162019/03/02Ven.Mankadawala Samahitha Thero - 2019.03.02 - 08.05 මාන්කඩවල සමාහිත ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ00:50:00
172019/02/13ත්‍රිපිටක අධ්‍යයනයේ වැදගත්කම00:06:07
182019/02/01සිරස FM පන්සිල් මළුව 2019 01 13 YouTube 360p01:17:03
192019/01/31Ven.Mankadawala Samahitha Thero - 2019.01.31 - 08.03 මාන්කඩවල සමාහිත ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:50:00
202019/01/22Ven.Mankadawala Samahitha Thero  - 2019.01.22 - 08.04 මාන්කඩවල සමාහිත ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:48:00
212019/01/172019.01.09 දින පෝරුවදණ්ඩ රත්මල්ගොඩ ධර්ම දේශණාව මාන්කඩවල සමාහිත ස්වාමීන්වහන්සේ00:51:49
222019/01/13Mankadawala Samahitha & Kothmale Kumara Kassapa Thero - Pansil Maluwa 2019-01-1301:29:21
232019/01/13සිරස FM පන්සිල් මළුව - 2019.01.1301:17:03
242019/01/04Dam Sabha Mandapaya (දම් සභා මණ්ඩපය) - Mankadawala Samahitha Himi - 0102:52:22
252019/01/0359. Ven Mankadawala Samahitha Thero - 1am29 Oct201800:54:43
262019/01/012018 - 12 - 31 පූජ්‍ය මාන්කඩවල සමාහිත හිමි - Ven Mankadawala Samahitha thero00:51:27
272018/12/22“හද සනසන බුදු සිසිලස”- Ven. Mankadawala Samahitha Thero01:47:46
282018/12/03Sirasa FM Pansil Maluwa 2018-09-23 | Mankadawala Samahitha Thero01:31:17
292018/11/11Ven.Maankadawala Samahitha Thero  - 2018.11.11 - 08.08 පයාගල මාන්කඩවල සමාහිත ස්වාමීන්වහන්සේ00:45:33
302018/11/042018 - 11 - 04 පූජ්‍ය මාන්කඩවල සමාහිත හිමි - Ven Mankadawala Samahitha thero00:54:58
312018/10/302018 - 10 - 28 පූජ්‍ය මාන්කඩවල සමාහිත හිමි - Ven Mankadawala Samahitha thero00:56:26
322018/10/252018 - 10 - 25 පූජ්‍ය මාන්කඩවල සමාහිත හිමි - Ven Mankadawala Samahitha thero00:56:17
332018/10/21Ven.Mankadawala Samahitha Thero - 2018.10.21 - 08.08 මාන්කඩවල සමාහිත ස්වාමින්වහන්සේ00:47:29
342018/09/23Dhamma Discussion - Ven. Mankadawala Samahitha thero01:20:32
352018/09/23Mankadawala Samahitha Thero - Pansil Maluwa 2018-09-2301:33:15
362018/09/12පූජ්‍ය මාන්කඩවල සමාහිත හිමි 2018 06 28 Ven Mankadawala Samahitha thero00:56:31
372018/08/29Ven.Mankadawala Samahitha Thero - 2018.08.29 - 08.00 මාන්කඩවල සමාහිත ස්වාමීන්වහන්සේ00:41:41
382018/05/17අති පූජනීය මාන්කඩවල සමාහිත ස්වාමීන් වහන්සේ - 2018 අප්‍රේල් 29 - වෙසක් පොහෝ දින විශේෂ ධර්ම දේශනාව01:23:39

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.