මාපලගම සිරි සෝමිස්සර හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12020/05/23ධර්ම සමාධාන - මෙලොවත් සතුටුවීම - පරලොවත් සතුටු වීම - Bana - Dharmadeshana00:50:27
22018/05/19සිත නිවන බුදු බණ - 34 Ven.Mapalagama Siri Somissara Nayaka Thero - 2018.05.17 - 05.0000:40:15
32018/04/18සිත නිවන බුදු බණ - 22 Ven. Mapalagama Somissara Nayaka Thero - 2018.04.18 - 05.0000:45:38

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.