කරගොඩ උයන්ගොඩ මෛත්‍රීමූර්ති හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/08/10Ven.Karagoda Uyangoda Maithreemurthi Thero - 2019.08.08 - 20.02 කරගොඩ උයන්ගොඩ මෛත්‍රී මූර්ති නාහිමි00:47:29
22019/05/27Ven.Karagoda Uyangoda Maithreemurthi Thero - 2019.05.26 - 20.02 කරගොඩ උයන්ගොඩ මෛත්‍රී මූර්ති නායක ස්00:43:48
32019/03/17Ven.Karagoda Uyangoda Maithreemurthi Thero - 2019.03.17 - 08.07 කරගොඩ උයන්ගොඩ මෛත්‍රී මූර්ති නාහිමි00:48:36
42018/05/17Ven.Karagoda Uyangoda Maithrimurthi Maha Nayaka Thero, - 2018.05.17 - 08.0000:48:32
52018/05/03Ven Karagoda Uyangoda Maithreemurthi Thero, - 2018 වෙසක් මස 03 දින පෙරවරු 08.00 කරගොඩ උයන්ගො මෛත්‍රී00:50:47
62014/08/202013 03 16 Ven Karagoda Uyangoda Maithreemurthi Thero00:53:08

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.