කරගොඩ උයන්ගොඩ මෛත්‍රීමූර්ති හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12020/07/18Ven.Karagoda Uyangoda Maithreemurthi Thero, 2020.07.18 - 08.06 කරගොඩ උයන්ගොඩ මෛත්‍රී මූර්ති නාහිමි00:55:46
22019/12/23සිත නිවන බුදු බණ - 164 Ven.Karagoda Uyangoda Maithreemurthi Thero 2019.12.23 - 05.00 කරගොඩ උයන්ගොඩ00:42:50
32019/08/10Ven.Karagoda Uyangoda Maithreemurthi Thero - 2019.08.08 - 20.02 කරගොඩ උයන්ගොඩ මෛත්‍රී මූර්ති නාහිමි00:47:29
42019/05/27Ven.Karagoda Uyangoda Maithreemurthi Thero - 2019.05.26 - 20.02 කරගොඩ උයන්ගොඩ මෛත්‍රී මූර්ති නායක ස්00:43:48
52019/03/17Ven.Karagoda Uyangoda Maithreemurthi Thero - 2019.03.17 - 08.07 කරගොඩ උයන්ගොඩ මෛත්‍රී මූර්ති නාහිමි00:48:36
62018/05/17Ven.Karagoda Uyangoda Maithrimurthi Maha Nayaka Thero, - 2018.05.17 - 08.0000:48:32
72018/05/03Ven Karagoda Uyangoda Maithreemurthi Thero, - 2018 වෙසක් මස 03 දින පෙරවරු 08.00 කරගොඩ උයන්ගො මෛත්‍රී00:50:47
82014/08/202013 03 16 Ven Karagoda Uyangoda Maithreemurthi Thero00:53:08

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.