මැදගම වජිරඤාණ හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12018/05/17සිත නිවන බුදු බණ - 32 Ven.Medagama Wajiragnana Nayaka Thero - 2018.05.17 - 05.0000:37:51

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.