ටැම්පිටියේ ඤාණානන්ද හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12018/05/10Ven.Tempitiye Gnananda Thero, - 2018.05.10 - 08.00 ටැම්පිටියේ ඤාණානන්ද ස්‌වාමීන් වහන්සේ00:46:14

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.