පල්ලාවෙල ශ්‍රී සද්ධාතිස්ස හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12018/05/10සිත නිවන බුදු බණ - 30 Ven.Pallawela Shri Saddhathissa Nayaka Thero - 2018.05.10 - 05.0000:37:57

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.