වට්ටාරම ධම්මදස්සි හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/09/30වට්ටාරම ධම්මදස්සී ස්වාමින් වහන්සේ විසින් ශ්‍රි සම්බෝධි විහාරස්ථානයේ දී පැවැත් වු ධර්මදේශනය01:24:09
22019/02/172019 - 02 - 16 පූජ්‍ය වට්ටාරම ධම්මදස්සී හිමි - Ven Wattarama Dhammadassi thero00:54:23
32018/05/28Ven.Wattarama Dhammadassi Thero - 2018.05.28 - 20.00 වට්ටාරම ධම්මදස්සි ස්වාමීන්වහන්සේ00:42:01
42013/03/0945. Dewadaha Sutta - Wattarama Dhammadassi Thero00:41:43
52012/08/23Dewadaha Sutta - Wattarama Dhammadassi Thero - Suthra Dharma Deshana00:41:43

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.