ගොමඩියේ චන්දරතන හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12020/08/03අමා දම් සිසිල (01) | රාජකීය පණ්ඩිත ගොමඩියේ චන්දරතන හිමි |Ama TV | Ama dam sisila01:47:15
22018/07/13Ven.Gomadiye Chandarathana Thero - 2018.07.13 - 08.00 ගොමඩියේ චන්දරතන ස්වාමීන්වහන්සේ00:50:33
32018/05/08Ven. Gomadiye Chandarathana Thero - 2018.05.08 - 20.00 ගොමඩියේ චන්දරතන ස්වාමීන්වහන්සේ00:45:00
42018/04/11Ven. Gomadiye Chandarathana Thero - 2018.04.11 - 08.00 ගොමඩියේ චන්දරතන ස්වාමීන්වහන්සේ00:45:42

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.