තඹරඹුවේ පදුමජෝති හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/09/12Ven.Thambarombuwe Padumajothi Thero 2019.09.12 - 08.05 තඹරොඹුවේ පදුමජෝති  ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:49:05
22019/01/27Ven.Thambarombuwe Padumajothi Thero - 2019.01.27 - 20.02 තඹරොඹුවේ පදුමජෝති  ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:43:45
32018/12/272018 - 12 - 26 පූජ්‍ය තඹරොඹුවේ පදුමජෝති හිමි - Ven Thambarombuwe Padumajothi thero00:52:56
42018/12/18Ven.Thambarambuwe Padumajothi Thero - 2018.12.18 - 08.04 තඹරඹුවේ පදුමජෝති ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ00:55:46
52018/10/09Ven.Thambarambuwe Padumajothi Thero - 2018.10.09 - 20.03 තඹරඹුවේ පදුමජෝති ස්වාමීන්වහන්සේ00:45:22
62018/05/07Ven. Thambarambuwe Padumajothi Thero - 2018.05.07 - 20.00 තඹරඹුවේ පදුමජෝති ස්වාමීන්වහන්සේ00:49:24
72017/12/10Ven.Thambarambuwe Padumajothi Thero - 2017.12.10 - 20.00 Guwanviduli Dharmanushasanawa00:44:52

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.