තඹරඹුවේ පදුමජෝති හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12018/12/18Ven.Thambarambuwe Padumajothi Thero - 2018.12.18 - 08.04 තඹරඹුවේ පදුමජෝති ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ00:55:46
22018/10/09Ven.Thambarambuwe Padumajothi Thero - 2018.10.09 - 20.03 තඹරඹුවේ පදුමජෝති ස්වාමීන්වහන්සේ00:45:22
32018/05/07Ven. Thambarambuwe Padumajothi Thero - 2018.05.07 - 20.00 තඹරඹුවේ පදුමජෝති ස්වාමීන්වහන්සේ00:49:24
42017/12/10Ven.Thambarambuwe Padumajothi Thero - 2017.12.10 - 20.00 Guwanviduli Dharmanushasanawa00:44:52

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.