බැද්දේවෙල ධම්මකිත්ති හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12020/07/05OL බුද්ධ ධර්මය |16 පාඩම | OL buddha dharmaya |lesson 16 |බැද්දේවෙල ධම්මකිත්ති හිමි #eතක්සලාව#ගණිතය#00:48:21
22020/07/02Kavi Bana පූජ්‍ය බැද්දේවෙල ධම්මකිත්ති හිමි..00:13:03
32020/06/28O/L බුද්ධ ධර්මය | 13 පාඩම | O/L|Buddha dharmaya|Lesson 13 |බැද්දේවෙල ධම්මකිත්ති හිමි #eතක්සලාව#00:23:13
42020/06/13Thilamutti Jathakaya Kavi Bana තිලමුට්ඨි ජාතක කතා පුවත පූජ්‍ය බැද්දේවෙල ධම්මකිත්ති හිමි...00:25:55
52020/06/11Ven.Beddewela Dhammakiththi Thero 2020.06.11 - 08.02 බැද්දේවෙල ධම්මකිත්ති ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ00:54:10
62020/06/09මෝර පිරිත| Mora Piritha බැද්දේවෙල ධම්මකිත්ති හිමි00:38:48
72020/06/03දස දිසා පිරිත - Dasa disa Piritha - පූජ්‍ය බැද්දේවෙල ධම්මකිත්ති හිමි00:36:16
82020/05/31Naraseeha Gatha නරසීහ ගාථා00:09:23
92020/05/30Antharaya Niwarana Piritha - අන්තරාය නිවාරණ පිරිත - බැද්දේවෙල ධම්මකිත්ති හිමි00:43:49
102020/05/22Mapiya wandanawa පූජ්‍ය බැද්දේවෙල ධම්මකිත්ති හිමියන් ගේ මාපිය වන්දනාව00:29:10
112020/05/17OL බුද්ධ ධර්මය | 10 පාඩම |බැද්දේවෙල ධම්මකිත්ති හිමි|OL buddha dharmaya lesson 10 #e තක්සලාව#පාඩම්#00:23:58
122020/05/15Baddewela Dhammakiththi himi's kavi bana... පූජ්‍ය බැද්දේවෙල ධම්මකිත්ති හිමිගේ කාව්‍යමය ධර්ම දේශනාව00:28:38
132020/05/09කාලීන ධර්ම දේශනය පූජ්‍යපාද බැද්දේවෙල ධම්මකිත්ති හිමි00:48:00
142020/05/07අවබෝධයෙන් උතුම් තෙමඟුල සමරමු! | පූජ්‍ය බැද්දේවෙල ධම්මකිත්ති හිමි00:03:44
152020/05/03OL බුද්ධ ධර්මය |07 පාඩම |බැද්දේවෙල ධම්මකිත්ති හිමි | OL buddha dharmaya |lesson 07#eතක්සලාව#lesson#00:31:24
162020/04/26OL බුද්ධ ධර්මය |01 පාඩම | OL buddha dharmaya |lesson 01 |බැද්දේවෙල ධම්මකිත්ති හිමි #eතක්සලාව#ගණිතය#00:34:55
172020/04/20O/L බුද්ධ ධර්මය | 02 පාඩම | O/L|Buddha dharmaya|Lesson 02 |බැද්දේවෙල ධම්මකිත්ති හිමි #eතක්සලාව#00:25:01
182020/02/19ඉරිදා ටියුෂන්ද දහම් පාසල්ද?- බැද්දේවෙල ධම්මකිත්ති හිමි00:04:50
192020/02/13Ven.Beddewela Dhammakiththi Thero  - 2020.02.13 - 20.02 බැද්දේවෙල ධම්මකිත්ති ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ00:48:36
202019/12/05මාලබේ පිරිමි ආදර්ශ විද්‍යාලයේ ආචාර්ය පූජ්‍ය බැද්දේවෙල ධම්මකිත්ති හිමි00:31:13
212019/12/04මාලබේ ආදර්ශ පිරිමි විද්‍යාලයේ ආචාර්ය පූජ්‍ය බැද්දේවෙල ධම්මකිත්ති හිමි00:45:12
222019/11/12ධර්ම සාකච්ඡාව - බැද්දේවෙල ධම්මකිත්ති හිමි01:25:03
232019/11/12ඉල් පෝදා කවිබණ - බැද්දේවෙල ධම්මකිත්ති හිමි.00:26:58
242019/11/11සම්මා දිට්ඨි - Ven.Beddewela Dhammakiththi Thero 2019.11.11 - 05.00 බැද්දේවෙල ධම්මකිත්ති හිමි00:31:04
252019/11/09Ven.Beddewela Dhammakiththi Thero  2019.11 09 - 08.05 බැද්දේවෙල ධම්මකිත්ති ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ00:51:46
262019/08/26Ven.Beddewela Dhammakiththi Thero  2019.08.25 - 20.02 බැද්දේවෙල ධම්මකිත්ති ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ00:45:12
272019/08/24සප්තාසන කවි බණ 0719264130/077377417501:28:17
282019/07/09Ven.Beddewela Dhammakiththi Thero - 2019.07.09 - 08.05 බැද්දේවෙල ධම්මකිත්ති ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:49:25
292019/03/08Ven.Beddewela Dhammakiththi Thero  - 2019.03.08 - 08.02 බැද්දේවෙල ධම්මකිත්ති ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ00:50:10
302019/02/09Ven.Beddewela Dhammakiththi Thero  - 2019.02.09 - 08.02 බැද්දේවෙල ධම්මකිත්ති ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ00:46:24
312019/01/05Ven.Beddewela Dhammakiththi Thero  - 2019.01.05 - 08.06 බැද්දේවෙල ධම්මකිත්ති ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ00:52:47
322018/07/31Ven.Beddewela Dhammakiththi Thero - 2018.07.31 -  08.00 බැද්දේවෙල ධම්මකිත්ති ස්වාමීන් වහන්සේ00:49:22
332018/05/05Ven Beddewela Dhammakiththi Thero, - 2018 වෙසක් මස 05 දින පෙරවරු 08.00 බැද්දේවෙල ධම්මකිත්ති හිමි00:50:11
342018/04/28මා පිය වරුණ කාව්‍යමය ධර්ම දේශනාව | දේශකයාණෝ පූජ්‍ය බැද්දේවෙල ධම්මකිත්ති ස්වාමීන් වහන්සේ00:25:31

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.