මිරිස්සේ ගුණසිරි හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/04/20 Ven Mirisse Gunasiri Thero - ධර්ම දේශනා බණ 1 - Dhamma sermon Bana 100:40:09
22019/03/12සිත නිවන බුදු බණ - 76 Ven.Mirisse Gunasiri Nayaka Thero 2019.03.12 - 05.01 මිරිස්සේ ගුණසිරි නාහිමි00:36:09
32018/09/16පුනරුප්පත්තිය - පූජ්‍ය මිරිස්සේ ගුණසිරි ස්වාමින්වහන්සේ00:41:23
42018/05/05සිත නිවන බුදු බණ - 28 Ven.Mirisse Gunasiri Nayaka Thero - 2018.05.05 - 05.0000:43:03
52015/01/17Sadaham Sawana - Most Ven. Mirisse Gunasiri Swameen wahanse - Indriya paropariaththiya gananaya00:57:46
62013/03/3136. Most Ven Mirisse Gunasiri Thero 01 Oct1100:31:40

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.