හැඩිගම ඉන්ද්‍රජෝති හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12018/05/28සිත නිවන බුදු බණ - 37 Ven.Hedigama Indrajothi Maha Nayaka Thero - 2018.05.28 - 05.0000:46:21

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.