ඇත්තිලිගොඩ ජිනානන්ද හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12020/07/20Sadaham sawana - සංසාරය සෑදුනු විදිය Ven Eththiligoda Jinananda Thero00:40:03
22019/03/19 Ven Eththiligoda Jinananda Thero - ධර්ම දේශනා බණ 1 - Dhamma sermon Bana 100:40:02
32018/05/24සිත නිවන බුදු බණ - 36 Ven.Eththiligoda Jinananda Nayaka Thero - 2018.05.24 - 05.0000:36:09

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.