බුලත්සිංහල සමිත හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12018/10/30පූජ්‍ය බුලත්සිංහල සමිත හිමි.(5)00:03:15
22018/10/30පූජ්‍ය බුලත්සිංහල සමිත හිමි.(4)00:04:25
32018/10/30පූජ්‍ය බුලත්සිංහල සමිත හිමි.(3)00:03:23
42018/10/30පූජ්‍ය බුලත්සිංහල සමිත හිමි.(2)00:02:27
52018/10/30පූජ්‍ය බුලත්සිංහල සමිත හිමි.(1)00:00:23
62013/07/30WAHARAKA DHAMMA - BULATHSINHALA SAMITHA HIMI.01:42:13

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.