වැලමිටියාවේ ධම්මරක්ඛිත හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/04/13සිත නිවන බුදු බණ - 83 Ven. Welamitiyawe Dhammarakkhitha Nayaka Thero 2019.04.14 - 05.03 වැලමිටියාවේ00:43:51
22018/04/28සිත නිවන බුදු බණ - 24 Ven. Welamitiyawe Dhammarakkhitha Nayaka Thero - 2018.04.28 - 05.0000:47:18
32018/03/29සිත නිවන බුදු බණ -14 Ven. Welamitiyawe Dhammarakkhitha Nayaka Thero - 2018.03.29 - 05.0000:46:18
42013/03/3133. Most Ven Welamitiyawe Dhammarakkhitha Thero 22 Sep1100:42:53

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.