පිටිගල විජිත හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12020/06/06Ven.Pitigala Vijitha Thero  2020.06.06 - 08.08 පිටිගල විජිත ස්වාමින්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:53:42
22020/05/11Budu bana 2ක් බුදු බණ 20200510 අම්බලංගොඩ මැදදූවේ අරියධම්ම හිමි හා පිටිගල විජිත හිමි 2020051001:31:10
32020/04/08Ven.Pitigala Vijitha Thero - 2020.04.07 - 16.04 පිටිගල විජිත ස්වාමින්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:56:21
42020/01/03සිත නිවන බුදු බණ - 167 Ven.Pitigala Vijitha Thero 2020.01.03 - 05.05 පිටිගල විජිත ස්වාමින්ද්‍රයාණන්00:42:56
52019/01/0310.1 Ven Pitigala Vijitha Thero - 27a Jul2018 Esala FM00:46:08
62018/10/20Most Ven.Pitigala Vijitha Nayaka Thero - 2018.10.20 - 08.06 අතිපූජ්‍ය පිටිගල විජිත නාහිමි00:46:36
72018/07/27Ven.Pitigala Vijitha Thero - 2018.07.27 - 08.00 පිටිගල විජිත ස්වාමින් වහන්සේ00:52:00
82018/06/16Ven.Pitigala Vijitha Nayaka Thero, - 2018.06.16 - 08.00 පිටිගල විජිත නායක ස්වාමින් වහන්සේ00:46:04
92018/04/28ධම්ම චින්තාව - 15 Ven. Pitigala Vijitha Nayaka Thero, පිටිගල විජිත නායක ස්වාමීන් වහන්සේ, Dhamma chin00:04:23
102018/03/24Ven.Pitigala Vijitha Thero - 2018.03.24 - 08.00 පිටිගල විජිත ස්වාමින් වහන්සේ00:45:38
112017/03/20BPU Academic Research Presentations (BARP)01:14:47
122014/01/03239. Ven Pitigala Vijitha Thero - 10p Nov1300:46:36
132013/03/2745. Ghateekara Sutta (ගඨීකාර සූත්‍රය) Ven Pitigala Vijitha Thero 04 Oct1100:56:13
142013/03/2693. Ven Pitigala Vijitha Thero 10pm26 Jul1200:54:44

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.