කිරුළපනේ සෝමානන්ද හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12018/04/10සිත නිවන බුදු බණ - 19 Ven. Kirulapane Somananda Nayaka Thero - කිරුළපනේ සෝමානන්ද නාහිමි00:44:28
22013/03/3140. Most Ven Kirulapane Somananda Thero 25 Oct1100:38:08

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.